Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Witold Cioch , Oskar Knapik , Jacek Leśkow
Tytuł:
Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics
Źródło:
Mechanical Systems and Signal Processing. - vol. 38, iss. 1 (2013) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168247128
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
W. Batko , O. Knapik
Tytuł:
Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators
Źródło:
Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering. - vol. 123, nr 6 (2013) , s. 1007-1011 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168254332
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Mateusz Bocian , Oskar Knapik , Daniel Kosiorowski , Anna Węgrzynkiewicz , Zygmunt Zawadzki
Tytuł:
Statistical Depth Functions for Applications in the Economics
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 283-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243652
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku
Źródło:
Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 57-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1351/Magazyn
Nr:
2168261208
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Bayesowskie modele hierarchiczne w analizie przestrzennego zróżnicowania umieralności według wybranych przyczyn w Polsce
Źródło:
Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2012, s. 59-76 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1393/Magazyn
Nr:
2168272148
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Proces starzenia się ludności w krajach europejskich : ujęcie historyczne i perspektywy przemian do 2050 roku
Źródło:
Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 47-92
ISBN:
978-83-7252-606-9
Nr:
2168255282
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Zmiany oczekiwanego trwania życia a proces starzenia się populacji
Źródło:
Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 93-119
ISBN:
978-83-7252-606-9
Nr:
2168255284
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030
Źródło:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - nr 18 (2012) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238634
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 32. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344974
varia
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według przyczyn w powiatach małopolski w ujęciu bayesowskim
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166529684
varia
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce = Bayesian Analysis of Spatial Mortality Differentiation from Selected Causes in Poland
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011) , s. 99-115. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219068
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Some Empirical Aspects of Using Garch Models in Financial Time Series Modelling
Źródło:
Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010, s. 429-431 - Bibliogr.
Nr:
2161920696
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Autor:
Tytuł:
Proces starzenia się ludności w krajach europejskich stan aktualny i perspektywy
Źródło:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 24-43
Sygnatura:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282465
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Jakość prognoz wartości zagrożonej w ramach modeli klasy GARCH
Źródło:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 121-139 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165653929
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych
Źródło:
Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ2010, s. 30-50
Sygnatura:
NP-1291/Magazyn
Nr:
2168233932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics / Witold Cioch, Oskar KNAPIK, Jacek Leśkow // Mechanical Systems and Signal Processing. - vol. 38, iss. 1 (2013), s. 55-64. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0888-3270
2
Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators / W. Batko, O. KNAPIK // Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering. - vol. 123, nr 6 (2013), s. 1007-1011. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z6p09.pdf. - ISSN 0587-4246
3
Statistical Depth Functions for Applications in the Economics / Mateusz Bocian, Oskar KNAPIK, Daniel KOSIOROWSKI, Anna Węgrzynkiewicz, Zygmunt Zawadzki // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 283-292. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
4
Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku / Jolanta KURKIEWICZ, Oskar KNAPIK // W: Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 57-72. - Bibliogr.
5
Bayesowskie modele hierarchiczne w analizie przestrzennego zróżnicowania umieralności według wybranych przyczyn w Polsce / Oskar KNAPIK // W: Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje / kier. zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2012), s. 59-76. - Bibliogr.
6
Proces starzenia się ludności w krajach europejskich : ujęcie historyczne i perspektywy przemian do 2050 roku / Oskar KNAPIK // W: Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 47-92. - ISBN 978-83-7252-606-9
7
Zmiany oczekiwanego trwania życia a proces starzenia się populacji / Oskar KNAPIK // W: Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 93-119. - ISBN 978-83-7252-606-9
8
Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030 / Jolanta KURKIEWICZ, Oskar KNAPIK // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - nr 18 (2012), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/v10089-012-0019-z/383. - ISSN 1732-4254
9
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego / Oskar KNAPIK // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 32. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/16. - ISSN 1689-7757
10
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według przyczyn w powiatach małopolski w ujęciu bayesowskim / Oskar KNAPIK // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
11
Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce = Bayesian Analysis of Spatial Mortality Differentiation from Selected Causes in Poland / Oskar KNAPIK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2011), s. 99-115. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy rozwoju demograficzno-społecznego Polski i metody ich badania. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
12
Some Empirical Aspects of Using Garch Models in Financial Time Series Modelling / Oskar KNAPIK // W: Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku / red. O.O. Drugov. - L'vìv: Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, 2010. - S. 429-431. - Bibliogr.
13
Proces starzenia się ludności w krajach europejskich stan aktualny i perspektywy / Oskar KNAPIK // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - (2010), s. 24-43
14
Jakość prognoz wartości zagrożonej w ramach modeli klasy GARCH / Oskar KNAPIK // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 121-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
15
Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych / Ewa SOJA, Oskar KNAPIK // W: Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich / kierownik: Jolanta KURKIEWICZ. - ([2010]), s. 30-50
1
Cioch W., Knapik O., Leśkow J., (2013), Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics, "Mechanical Systems and Signal Processing", vol. 38, iss. 1, s. 55-64.
2
Batko W., Knapik O., (2013), Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators, "Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering", vol. 123, nr 6, s. 1007-1011; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z6p09.pdf
3
Bocian M., Knapik O., Kosiorowski D., Węgrzynkiewicz A., Zawadzki Z., (2012), Statistical Depth Functions for Applications in the Economics. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 283-292.
4
Kurkiewicz J., Knapik O., (2012), Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych, s. 57-72.
5
Knapik O., (2012), Bayesowskie modele hierarchiczne w analizie przestrzennego zróżnicowania umieralności według wybranych przyczyn w Polsce. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje, s. 59-76.
6
Knapik O., (2012), Proces starzenia się ludności w krajach europejskich : ujęcie historyczne i perspektywy przemian do 2050 roku. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-92.
7
Knapik O., (2012), Zmiany oczekiwanego trwania życia a proces starzenia się populacji. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-119.
8
Kurkiewicz J., Knapik O., (2012), Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", nr 18, s. 55-68; http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/v10089-012-0019-z/383
9
Knapik O., (2011), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 32; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/16
10
Knapik O., (2011), Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według przyczyn w powiatach małopolski w ujęciu bayesowskim. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 22.
11
Knapik O., (2011), Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 99-115.
12
Knapik O., (2010), Some Empirical Aspects of Using Garch Models in Financial Time Series Modelling. [W:] Drugov O. (red.), Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku, L'vìv : Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U, s. 429-431.
13
Knapik O., (2010), Proces starzenia się ludności w krajach europejskich stan aktualny i perspektywy. [W:] Kurkiewicz J., Pociecha J. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, s. 24-43.
14
Knapik O., (2010), Jakość prognoz wartości zagrożonej w ramach modeli klasy GARCH. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 121-139.
15
Soja E., Knapik O., ([2010]), Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych. [W:] Kurkiewicz J. (kierownik tematu), Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich, s. 30-50.
1
@article{artUEK:2168247128,
author = "Witold Cioch and Oskar Knapik and Jacek Leśkow",
title = "Finding a Frequency Signature for a Cyclostationary Signal with Applications to wheel Bearingdiagnostics",
journal = "Mechanical Systems and Signal Processing",
number = "vol. 38, iss. 1",
pages = "55-64",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2012.12.013},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168254332,
author = "W. Batko and O. Knapik",
title = "Robust Statistical Procedures in Statistical Analysis of Controllable Noise Indicators",
journal = "Acta Physica Polonica A. Acoustic and Biomedical Engineering",
number = "vol. 123, 6",
pages = "1007-1011",
year = "2013",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z6p09.pdf},
}
3
@inbook{fmUEK:2168243652,
author = "Mateusz Bocian and Oskar Knapik and Daniel Kosiorowski and Anna Węgrzynkiewicz and Zygmunt Zawadzki",
title = "Statistical Depth Functions for Applications in the Economics",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "283-292",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168261208,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Oskar Knapik",
title = "Wzorce starzenia się ludności w powiatach Małopolski do 2030 roku",
booktitle = "Społeczne uwarunkowania przemian demograficznych w krajach rozwiniętych",
pages = "57-72",
year = "2012",
}
5
@unpublished{fnpUEK:2168272148,
author = "Oskar Knapik",
title = "Bayesowskie modele hierarchiczne w analizie przestrzennego zróżnicowania umieralności według wybranych przyczyn w Polsce",
booktitle = "Przemiany demograficzne w Polsce : uwarunkowania i konsekwencje",
pages = "59-76",
year = "2012",
}
6
@inbook{fmUEK:2168255282,
author = "Oskar Knapik",
title = "Proces starzenia się ludności w krajach europejskich : ujęcie historyczne i perspektywy przemian do 2050 roku",
booktitle = "Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich",
pages = "47-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-606-9",
}
7
@inbook{fmUEK:2168255284,
author = "Oskar Knapik",
title = "Zmiany oczekiwanego trwania życia a proces starzenia się populacji",
booktitle = "Demograficzne uwarunkowania i wybrane społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności w krajach europejskich",
pages = "93-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-606-9",
}
8
@article{artUEK:2168238634,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Oskar Knapik",
title = "Population Ageing Patterns in Małopolskie Voivodship by Poviats until 2030",
journal = "Bulletin of Geography. Socio-economic Series",
number = "18",
pages = "55-68",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10089-012-0019-z},
url = {http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/BGSS/article/view/v10089-012-0019-z/383},
}
9
@misc{varUEK:2168344974,
author = "Oskar Knapik",
title = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "32",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/16},
}
10
@misc{varUEK:2166529684,
author = "Oskar Knapik",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według przyczyn w powiatach małopolski w ujęciu bayesowskim",
booktitle = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "22",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
11
@article{artUEK:2168219068,
author = "Oskar Knapik",
title = "Bayesowska analiza przestrzennego zróżnicowania umieralności według przyczyn w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "99-115",
adress = "",
year = "2011",
}
12
@inbook{mkaUEK:2161920696,
author = "Oskar Knapik",
title = "Some Empirical Aspects of Using Garch Models in Financial Time Series Modelling",
booktitle = "Teoretičnì ta prikladnì aspekti analìzu fìnansovih sistem : materìali X vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï aspìrantìv ta studentìv 25-26 bereznâ 2010 roku",
pages = "429-431",
adress = "L'vìv",
publisher = "Naukovij vìddìl LÌ'S U'S N'U",
year = "2010",
}
13
@unpublished{fnpUEK:2168282465,
author = "Oskar Knapik",
title = "Proces starzenia się ludności w krajach europejskich stan aktualny i perspektywy",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian",
pages = "24-43",
year = "2010",
}
14
@inbook{fmUEK:2165653929,
author = "Oskar Knapik",
title = "Jakość prognoz wartości zagrożonej w ramach modeli klasy GARCH",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "121-139",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168233932,
author = "Ewa Soja and Oskar Knapik",
title = "Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starszych",
booktitle = "Porównawcza analiza sytuacji demograficzno-społecznej ludzi starszych w Polsce na tle krajów europejskich",
pages = "30-50",
year = "2010",
}