Publikacje wybranego autora

1

Konferencja:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr", Zaporoże, Ukraina, od 2019-10-16 do 2019-10-17
Tytuł:
Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów
Źródło:
Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr - Zaporìžžâ: NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019, s. 293-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-529-245-7
Nr:
2168342521
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Tytuł:
Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects
Źródło:
Journal of Business Theory and Practice. - Vol. 6, no. 4 (2018) , s. 250-268. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168330007
artykuł w czasopiśmie
3

Konferencja:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Tytuł:
Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 254-255. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328127
varia
4

Tytuł:
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018) , s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327557
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing = Integration of Methodological Approaches in Marketing Research
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 256)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-757-8
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168327863
monografia
6

Tytuł:
Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu = The Concept of International Marketing in Comparison to Other Contemporary Marketing Concepts [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 34-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318075
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 48-49. - Dostępny także w wersji online
Tryb dostępu:
Nr:
2168344142
varia
8

Tytuł:
VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego"
Źródło:
Marketing i Rynek2017. - nr 12, s. 29-30
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168321893
varia
9

Tytuł:
Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu = Critical Trend in Marketing Survey Methodology
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016) , s. 20-28. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313125
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Third Methodological Movement in Marketing Research
Źródło:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 352-363. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309237
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 70-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279121
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem = Grounded Theory Methodology - between Positivism and Constructivism
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014) , s. 24-34. - Summ., streszcz., rez.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286671
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu = Triangulation of Methodological Approaches in Scientific Research of Marketing Field
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 39-48. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286481
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283403
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 53-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266022
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [41]-[47]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287435
fragment pracy naukowo badawczej
17

Tytuł:
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [11]-[16]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287425
fragment pracy naukowo badawczej
18

Tytuł:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2013) , s. 2-7. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168268838
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 12-17. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248854
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 719-727 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274783
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [80]-[86] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287489
fragment pracy naukowo badawczej
22

Tytuł:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266818
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu = Hybrid Orientation and New Approaches in Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 916 (2013) , s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287173
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [214]-[219]. - Summ.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287613
fragment pracy naukowo badawczej
25

Konferencja:
2nd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2012), Kragujevac, Serbia, od 2012-12-13 do 2012-12-14
Tytuł:
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013, s. 167-178. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-042-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168252380
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 191-210
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235644
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project
Źródło:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 71-91
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235630
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego = Marketing Research - Towards an Interpretive Approach
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012) , s. 77-85. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234768
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [23]-[39] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257018
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228332
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
31

Tytuł:
Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 75-96
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228356
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków
Źródło:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 203-220
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228368
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny = Commentaries on the Interpretive Paradigm in Marketing
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 9-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241586
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy = The Role of Intellectual Capital in Creating Value for Customer in Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 229 (2012) , s. 189-203. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami usługowymi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246966
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce
Źródło:
Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví - Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2012, s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87300-19-0
Nr:
2168263108
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej = The Diversified Forms of Communication Apllied by Non-profit Organisations in EU Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249326
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235616
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
38

Tytuł:
Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów = The Problem of Manipulation in Promotion into the Light of the Research of Future Messages Creators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 255-265. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227638
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR = Corporate Social Responsibility in Poland - Results of CSR Campaign Analysis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011) , s. 177-184. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234708
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Paweł Chlipała , Ewa Frąckiewicz
Tytuł:
Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych = Lifestyle and Recreation, Sport Activity on the Example of the Students of Selected Universities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 78 (2011) , s. 179-195. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229646
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 659-671 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168229322
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach = Ethnographic Attitude Toward Gathering Knowledge About Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 72 (2011) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 660)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229412
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki = Using an Experiment in the Research of Socially Responsible Consumption - Reflections on the Method, the Results
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 203-212. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237100
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana = Consumption Society in the Light of Zygmunt Bauman's Works
Źródło:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 51 (2011) , s. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223256
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344880
varia
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [dokument elektroniczny]
Źródło:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226869
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
90 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-544-4
Nr:
2168223258
skrypt
48

Tytuł:
Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów = Anthropological Basics of E-Consumers' Research
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011) , s. 66-72. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229288
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-18] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis
Źródło:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 85-93
Nr:
2165813718
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych = Value Communication in the Light of Social Campaigns Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 135 (2010) , s. 318-327. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : ewolucja, wyzwania, szanse - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166053894
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania = International Marketing in the Didactic Process - Remarks in the Light of Research of Students of Management
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 128-137. - Summ.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2166055763
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w "Gazecie Wyborczej") = Media Undrtone the of Marketing (in the Light of the Analysis of Articles Published in Gazeta Wyborcza)
Źródło:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 215-222. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
Nr:
2165797661
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań = Marketing Anthropology : Contribution to the Object and Methodology of the Research
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 127-136. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165631963
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla = Coding Communication Message in the Cultural Context : an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 363-374. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320852
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165092298
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków = Factors of the Tourist Activity of Poles
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Sierpień [spec. vol.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2 (2010) , s. 18-25. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166093071
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research
Źródło:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 672-677. - Summ.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081342
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient = Value for Customer as a Basis of Relationship Building between Service Company and a Customer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 41 (2009) , s. 29-38. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 558)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2161790030
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań = An Attempt to Diagnose Empirically the Attitudes and Behaviours of Consumers of Tourist Services in Light of Global Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009) , s. 139-147. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50759
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 166-186 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228686
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań = Value Creation Process for Customer in services : Results of the Research
Źródło:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 357-363. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
Nr:
2166244580
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu = The Role of Intellectual Capital from Scientist and University Perspective
Źródło:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2168325191
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego
Źródło:
Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia / red. Maciej Mitręga - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 115-123
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168291617
rozdział w monografii
65

Tytuł:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw
Źródło:
Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Sylwia Pangsy-Kania - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007, s. 173-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-01-2
Nr:
2168264084
rozdział w materiałach konferencyjnych
66

Tytuł:
Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw = Coding of Data in the International Research of Intellectual Capital
Źródło:
Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 222-230. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 71)
ISBN:
978-83-7417-169-4
Nr:
2168258510
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw
Źródło:
Świat Marketingu. - Marzec (2006) . - [odczyt: 09.11.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168264102
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich
Źródło:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 145-151 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2168264454
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
2168264458
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski = Strategic Possibilities of Polish Enterprises' Expansion on European Market
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 213-216. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166610598
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa = Strategy and Planning of Intellectual Resources in the Enterprise
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005) , s. 46-54. - Summ., streszcz.
Nr:
52438
artykuł w czasopiśmie
72

Autor:
Paweł Chlipała , Marek Rutkowski
Tytuł:
Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego
Źródło:
Lokalne układy partnerskie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 21-29. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-87-249-93-9
Nr:
2168264066
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Kapitał intelektualny a marketing
Źródło:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 453-460. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168322687
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji
Źródło:
Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004, s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-75-3
Nr:
2168221680
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań = Intellectual Capital and Marketing Value Creation - Results of the Research
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 101-107. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52244
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego
Źródło:
Współczesne Zarządzanie . - nr 4 (2003) , s. 75-81 - Bibliogr.
Nr:
2168264456
artykuł w czasopiśmie
77

Autor:
Paweł Chlipała , Małgorzata Remi
Tytuł:
Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań
Źródło:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 73-82. - Streszcz., summ.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2168264070
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu
Źródło:
Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 329-332. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-85809-81-3
Nr:
2168264078
rozdział w monografii
79

Autor:
Paweł Chlipała , Małgorzata Remi , Marek Rutkowski
Tytuł:
Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia = Preparations to Compete on European Union Market Seen from the Perspective of Managers of Enterprises from Malopolska - Opportunities and Theats
Źródło:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2166597106
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne
Źródło:
Marketing : metody i techniki badawcze / red. Zofia Kędzior - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002, s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88936-01-8
Nr:
2168264076
rozdział w materiałach konferencyjnych
81

Autor:
Małgorzata Remi , Paweł Chlipała
Tytuł:
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 39-44. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552796
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
82

Autor:
Paweł Chlipała , Inez Mackiewicz
Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Tytuł:
Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań
Źródło:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 155-163 - Bibliogr.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2168264080
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
83

Autor:
Paweł Chlipała , Małgorzata Remi
Tytuł:
Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań
Źródło:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (2001) , s. 157-167
Nr:
2168260028
artykuł w czasopiśmie
84

Autor:
Paweł Chlipała , Marek Rutkowski , Andrzej Kozina
Tytuł:
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 355-361. - Załączniki
Nr:
2166344971
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów / Paweł CHLIPAŁA // W: Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr. - Zaporìžžâ : NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019. - S. 293-296. - Bibliogr. - ISBN 978-617-529-245-7
2
Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects / Paweł CHLIPAŁA // Journal of Business Theory and Practice. - Vol. 6, no. 4 (2018), s. 250-268. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scholink.org/ojs/index.php/jbtp/article/view/1589. - ISSN 2372-9759
3
Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu / P. CHLIPAŁA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 254-255. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-966-941-235-5
4
Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych = Standardisation and Adaptation of Pricing Policy of Global Companies = Standartizaciâ i adaptaciâ cenovoj politiki globalʹnyh predpriâtij / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 4 (375), t. 2 (2018), s. 205-215. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
5
Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing = Integration of Methodological Approaches in Marketing Research / Paweł CHLIPAŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 256). - ISBN 978-83-7252-757-8
6
Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu = The Concept of International Marketing in Comparison to Other Contemporary Marketing Concepts / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 34-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
7
Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / Paweł CHLIPAŁA // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 48-49. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/48. - ISSN 1689-7757
8
VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego" / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2017), s. 29-30. - ISSN 1231-7853
9
Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu = Critical Trend in Marketing Survey Methodology / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 459 (2016), s. 20-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36505/Chlipala_Nurt_Krytyczny_w_Metodologii_Badan_Marketingu_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
10
The Third Methodological Movement in Marketing Research / Paweł CHLIPAŁA // International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016), s. 352-363. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-3627
11
Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem / Paweł CHLIPAŁA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 70-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
12
Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem = Grounded Theory Methodology - between Positivism and Constructivism / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (348), t. 2 (2014), s. 24-34. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=24&view=Fit. - ISSN 0438-5403
13
Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu = Triangulation of Methodological Approaches in Scientific Research of Marketing Field / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 39-48. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
14
Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego = Relationship Marketing and Value-Based Marketing - Towards an Integrated Paradigm / Paweł CHLIPAŁA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 182 (2014), s. 11-19. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie relacjami w biznesie : współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_P.Chlipala_Marketing_relacyjny_i_marketing_wartosci....pdf. - ISSN 2083-8611
15
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 53-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
16
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [41]-[47]. - Summ. - Bibliogr.
17
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [11]-[16]. - Summ.
18
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2013), s. 2-7. - Summ. - ISSN 1231-7853
19
Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych = An Integrated Methodological Approach to Analysing the Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / Paweł CHLIPAŁA // Marketing i Rynek. - nr 2 (2013), s. 12-17. - Summ. - ISSN 1231-7853
20
Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies / Paweł CHLIPAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 719-727. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
21
Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [80]-[86]. - Bibliogr.
22
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta / Paweł CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
23
Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu = Hybrid Orientation and New Approaches in Marketing / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 916 (2013), s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/736/558. - ISSN 1898-6447
24
Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta = Phenomenological Basis for Creation the Value for Customer / Paweł CHLIPAŁA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [214]-[219]. - Summ.
25
Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking / Paweł CHLIPAŁA // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić. - Kragujevac : Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013. - S. 167-178. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-042-6. - Pełny tekst: http://eprints.ugd.edu.mk/7192/1/EBM_2012.pdf
26
The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies / Paweł CHLIPAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 191-210. - ISBN 978-83-208-2042-3
27
The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project / Paweł CHLIPAŁA // W: The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - S. 71-91. - ISBN 978-83-208-2042-3
28
Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego = Marketing Research - Towards an Interpretive Approach / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka (2012), s. 77-85. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
29
Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu / Paweł CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [23]-[39]. - Bibliogr.
30
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2021-8
31
Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego / Paweł CHLIPAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 75-96. - ISBN 978-83-208-2021-8
32
Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków / Paweł CHLIPAŁA // W: Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 203-220. - ISBN 978-83-208-2021-8
33
Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny = Commentaries on the Interpretive Paradigm in Marketing / Paweł CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 9-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
34
Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy = The Role of Intellectual Capital in Creating Value for Customer in Services / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 229 (2012), s. 189-203. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami usługowymi. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
35
Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce / Paweł CHLIPAŁA // W: Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví : sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2012. - S. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87300-19-0
36
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej = The Diversified Forms of Communication Apllied by Non-profit Organisations in EU Member States / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
37
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA. - Warsaw : Polish Economics Publishers, 2012. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2042-3
38
Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów = The Problem of Manipulation in Promotion into the Light of the Research of Future Messages Creators / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011), s. 255-265. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
39
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR = Corporate Social Responsibility in Poland - Results of CSR Campaign Analysis / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011), s. 177-184. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych = Lifestyle and Recreation, Sport Activity on the Example of the Students of Selected Universities / Paweł CHLIPAŁA, Ewa Frąckiewicz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 78 (2011), s. 179-195. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
41
Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers / Paweł CHLIPAŁA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 659-671. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
42
Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach = Ethnographic Attitude Toward Gathering Knowledge About Customers / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 660). - nr 72 (2011), s. 25-36. - streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian. - ISSN 1896-382X
43
Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki = Using an Experiment in the Research of Socially Responsible Consumption - Reflections on the Method, the Results / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011), s. 203-212. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana = Consumption Society in the Light of Zygmunt Bauman's Works / Paweł CHLIPAŁA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 51 (2011), s. 79-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
45
Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa / Paweł CHLIPAŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
46
Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises [Dokument elektroniczny] / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Paris-Venice : s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 24 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
47
Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych / Paweł CHLIPAŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-544-4
48
Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów = Anthropological Basics of E-Consumers' Research / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik cz. 3 (2011), s. 66-72. - Summ. - ISSN 0438-5403
49
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej / Paweł CHLIPAŁA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-18]. - Bibliogr.
50
The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis / Piotr CHLIPAŁA // W: Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk. - Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010. - S. 85-93
51
Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych = Value Communication in the Light of Social Campaigns Analysis / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 135 (2010), s. 318-327. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : ewolucja, wyzwania, szanse. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
52
Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania = International Marketing in the Didactic Process - Remarks in the Light of Research of Students of Management / Paweł CHLIPAŁA // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 128-137. - Summ. - ISBN 978-83-208-1888-8
53
Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w "Gazecie Wyborczej") = Media Undrtone the of Marketing (in the Light of the Analysis of Articles Published in Gazeta Wyborcza) / Paweł CHLIPAŁA // W: Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego / red. nauk. Szczepan Figiel. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 215-222. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9
54
Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań = Marketing Anthropology : Contribution to the Object and Methodology of the Research / Paweł CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010), s. 127-136. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla = Coding Communication Message in the Cultural Context : an Analysis of Social Advertising in the Light of Hall's Cultural Factors / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 595). - nr 55 (2010), s. 363-374. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. - ISSN 1896-382X
56
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw = Cooperative Export vs Value Multiplication in Corporate Marketing Strategies / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
57
Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków = Factors of the Tourist Activity of Poles / Paweł CHLIPAŁA // Handel Wewnętrzny. - Sierpień [spec. vol.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2 (2010), s. 18-25. - Summ. - ISSN 0438-5403
58
Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research / Paweł CHLIPAŁA // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 672-677. - Summ. - ISBN 978-80-225-2794-1
59
Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient = Value for Customer as a Basis of Relationship Building between Service Company and a Customer / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 558). - nr 41 (2009), s. 29-38. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : partnerstwo w marketingu. - ISSN 1896-382X
60
Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań = An Attempt to Diagnose Empirically the Attitudes and Behaviours of Consumers of Tourist Services in Light of Global Conditions / Paweł CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 139-147. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
61
Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw / Paweł CHLIPAŁA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 166-186. - Bibliogr.
62
Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań = Value Creation Process for Customer in services : Results of the Research / Paweł CHLIPAŁA // W: Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 357-363. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1785-0
63
Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu = The Role of Intellectual Capital from Scientist and University Perspective / Paweł Chlipała // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 75-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
64
Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego / Paweł CHLIPAŁA // W: Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia / red. Maciej Mitręga. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 115-123
65
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw / Paweł Chlipała // W: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Sylwia Pangsy-Kania. - Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2007. - S. 173-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-01-2
66
Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw = Coding of Data in the International Research of Intellectual Capital / Paweł Chlipała // W: Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność / red. nauk. Józef Garczarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 71). - S. 222-230. - Summ. - ISBN 978-83-7417-169-4
67
Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw / Paweł Chlipała // Świat Marketingu [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - Marzec (2006)[1 ekran]. - [odczyt: 09.11.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974. - ISSN 1642-711X
68
Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich / Paweł Chlipała // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 145-151. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1669-6
69
Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw / Paweł Chlipała // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
70
Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski = Strategic Possibilities of Polish Enterprises' Expansion on European Market / Paweł Chlipała // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 213-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
71
Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa = Strategy and Planning of Intellectual Resources in the Enterprise / Paweł Chlipała // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005), s. 46-54. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
72
Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego / Paweł Chlipała, Marek Rutkowski // W: Lokalne układy partnerskie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 21-29. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87-249-93-9
73
Kapitał intelektualny a marketing / Paweł Chlipała // W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 453-460. - Summ. - ISBN 83-89437-33-3
74
Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji / Paweł Chlipała // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-75-3
75
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań = Intellectual Capital and Marketing Value Creation - Results of the Research / Paweł Chlipała // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 101-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
76
Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego / Paweł Chlipała // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu. - nr 4 (2003), s. 75-81. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
77
Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań / Paweł Chlipała, Małgorzata Remi // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 73-82. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
78
Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu / Paweł Chlipała // W: Jakość życia w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 329-332. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85809-81-3
79
Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia = Preparations to Compete on European Union Market Seen from the Perspective of Managers of Enterprises from Malopolska - Opportunities and Theats / Paweł Chlipała, Małgorzata Remi, Marek Rutkowski // W: Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003. - S. 223-231. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-4-3
80
Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne / Paweł Chlipała // W: Marketing : metody i techniki badawcze / red. Zofia Kędzior. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2002. - S. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-01-8
81
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań / Małgorzata Remi, Paweł Chlipała // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 39-44. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
82
Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań / Paweł Chlipała, Inez Mackiewicz // W: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 155-163. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-22-7
83
Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań / Paweł Chlipała, Małgorzata Remi // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (2001), s. 157-167. - ISSN 1509-4995
84
Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce / Paweł Chlipała, Marek Rutkowski, Andrzej KOZINA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 355-361. - Załączniki
1
Chlipała P., (2019), Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów. [W:] Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr, Zaporìžžâ : NU Zaporìz'ka polìtehnìka, s. 293-296.
2
Chlipała P., (2018), Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects, "Journal of Business Theory and Practice", Vol. 6, no. 4, s. 250-268; http://www.scholink.org/ojs/index.php/jbtp/article/view/1589
3
Chlipała P., (2018), Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 254-255.
4
Chlipała P., Żbikowska A., (2018), Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 4 (375), t. 2, s. 205-215; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf
5
Chlipała P., (2018), Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 256), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 225 s.
6
Chlipała P., (2017), Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 34-40; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
7
Chlipała P., (2017), Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/48
8
Chlipała P., (2017), VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego", "Marketing i Rynek", nr 12, s. 29-30.
9
Chlipała P., (2016), Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 459, s. 20-28; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36505/Chlipala_Nurt_Krytyczny_w_Metodologii_Badan_Marketingu_2016.pdf
10
Chlipała P., (2016), The Third Methodological Movement in Marketing Research, "International Journal of Business and Globalisation", vol. 17, iss. 3, s. 352-363.
11
Chlipała P., (2014), Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70-82.
12
Chlipała P., (2014), Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem, "Handel Wewnętrzny", nr 1 (348), t. 2, s. 24-34; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=24&view=Fit
13
Chlipała P., (2014), Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 39-48.
14
Chlipała P., (2014), Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 182, s. 11-19; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_P.Chlipala_Marketing_relacyjny_i_marketing_wartosci....pdf
15
Chlipała P., (2013), Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 53-64.
16
Chlipała P., ([2013]), Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [41]-[47].
17
Chlipała P., ([2013]), Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [11]-[16].
18
Chlipała P., (2013), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 2-7.
19
Chlipała P., (2013), Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 12-17.
20
Chlipała P., (2013), Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 719-727.
21
Chlipała P., ([2013]), Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [80]-[86].
22
Chlipała P., (2013), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1-10.
23
Chlipała P., (2013), Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 916, s. 25-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/736/558
24
Chlipała P., ([2013]), Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [214]-[219].
25
Chlipała P., (2013), Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the "Best Global Brands" Ranking. [W:] Babić V. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics, University of Kragujevac, s. 167-178.
26
Chlipała P., (2012), The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 191-210.
27
Chlipała P., (2012), The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, s. 71-91.
28
Chlipała P., (2012), Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego, "Handel Wewnętrzny", Wrzesień-październik [nr spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka, s. 77-85.
29
Chlipała P., (2012), Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [23]-[39].
30
Wiktor J., Chlipała P. (red.), (2012), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 247 s.
31
Chlipała P., (2012), Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75-96.
32
Chlipała P., (2012), Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków. [W:] Wiktor J., Chlipała P. (red.), Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 203-220.
33
Chlipała P., (2012), Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-25.
34
Chlipała P., (2012), Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 229, s. 189-203.
35
Chlipała P., (2012), Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce. [W:] Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví: sborník příspěvků z páté mezinárodní konference, Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., s. 59-68.
36
Chlipała P., (2012), Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 51-66.
37
Wiktor J., Chlipała P. (red.), (2012), The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets, Warsaw : Polish Economics Publishers, 235 s.
38
Chlipała P., (2011), Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 208, s. 255-265.
39
Chlipała P., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 220, s. 177-184.
40
Chlipała P., Frąckiewicz E., (2011), Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 78, s. 179-195.
41
Chlipała P., (2011), Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 659-671.
42
Chlipała P., (2011), Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72, s. 25-36.
43
Chlipała P., (2011), Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 236, s. 203-212.
44
Chlipała P., (2011), Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 51, s. 79-90.
45
Chlipała P., (2011), Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
46
Chlipała P., Żbikowska A., (2011), Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
47
Chlipała P., (2011), Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 90 s.
48
Chlipała P., (2011), Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik cz. 3, s. 66-72.
49
Chlipała P., (2010), Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-18].
50
Chlipała P., (2010), The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis. [W:] Garaŝuk (red.), Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010, Kiїv : Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, s. 85-93.
51
Chlipała P., (2010), Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 135, s. 318-327.
52
Chlipała P., (2010), Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 128-137.
53
Chlipała P., (2010), Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w "Gazecie Wyborczej"). [W:] Figiel S. (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku, [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 215-222.
54
Chlipała P., (2010), Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 96, s. 127-136.
55
Chlipała P., (2010), Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 55, s. 363-374.
56
Chlipała P., Żbikowska A., (2010), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-114.
57
Chlipała P., (2010), Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków, "Handel Wewnętrzny", Sierpień [spec. vol.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2, s. 18-25.
58
Chlipała P., (2009), Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 672-677.
59
Chlipała P., (2009), Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 41, s. 29-38.
60
Chlipała P., (2009), Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 139-147; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997145
61
Chlipała P., Żbikowska A., (2009), Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 166-186.
62
Chlipała P., (2008), Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań. [W:] Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing : strategie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 357-363.
63
Chlipała P., (2007), Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu. [W:] Wiktor J. (red.), Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 75-85.
64
Chlipała P., (2007), Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego. [W:] Mitręga M. (red.), Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 115-123.
65
Chlipała P., (2007), Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw. [W:] Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 173-182.
66
Chlipała P., (2006), Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. [W:] Garczarczyk J. (red.), Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 71), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 222-230.
67
Chlipała P., (2006), Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw, "Świat Marketingu" [on-line], Marzec; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974
68
Chlipała P., (2006), Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 145-151.
69
Chlipała P., (2005), Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
70
Chlipała P., (2005), Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 213-216.
71
Chlipała P., (2005), Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 11, s. 46-54.
72
Chlipała P., Rutkowski M., (2004), Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego. [W:] Karwowski J. (red.), Lokalne układy partnerskie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 21-29.
73
Chlipała P., (2004), Kapitał intelektualny a marketing. [W:] Garbarski L. (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 453-460.
74
Chlipała P., (2004), Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 21-28.
75
Chlipała P., (2004), Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 101-107.
76
Chlipała P., (2003), Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 75-81.
77
Chlipała P., Remi M., (2003), Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 73-82.
78
Chlipała P., (2003), Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu. [W:] Karwowski J. (red.), Jakość życia w regionie, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 329-332.
79
Chlipała P., Remi M., Rutkowski M., (2003), Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 223-231.
80
Chlipała P., (2002), Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne. [W:] Kędzior Z. (red.), Marketing : metody i techniki badawcze, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 23-32.
81
Remi M., Chlipała P., (2001), Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 39-44.
82
Chlipała P., Mackiewicz I., (2001), Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań. [W:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji, T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 155-163.
83
Chlipała P., Remi M., (2001), Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2-3, s. 157-167.
84
Chlipała P., Rutkowski M., Kozina A., (1997), Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS "Gamrat" S.A. kupuje surowce. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 355-361.
1
@inbook{UEK:2168342521,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rola marketingu społecznego w rozwoju zrównoważonym społeczeństw i regionów",
booktitle = "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr",
pages = "293-296",
adress = "Zaporìžžâ",
publisher = "NU Zaporìz'ka polìtehnìka",
year = "2019",
isbn = "978-617-529-245-7",
}
2
@article{UEK:2168330007,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Analysis of Research Approaches Integration in Marketing - Methodological and Empirical Aspects",
journal = "Journal of Business Theory and Practice",
number = "Vol. 6, no. 4",
pages = "250-268",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22158/jbtp.v6n4p250},
url = {http://www.scholink.org/ojs/index.php/jbtp/article/view/1589},
}
3
@misc{UEK:2168328127,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Uwagi na temat podstaw metodologii badań marketingu",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "254-255",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
4
@article{UEK:2168327557,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Standaryzacja i adaptacja polityki cenowej przedsiębiorstw globalnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 4 (375), t. 2",
pages = "205-215",
year = "2018",
url = {http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2018-t-2.pdf},
}
5
@book{UEK:2168327863,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketing",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-757-8",
}
6
@article{UEK:2168318075,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "34-40",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168344142,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego : VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "48-49",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/48},
}
8
@misc{UEK:2168321893,
author = "Paweł Chlipała",
title = "VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego",
booktitle = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "29-30",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168313125,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Nurt krytyczny w metodologii badań marketingu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "459",
pages = "20-28",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.459.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36505/Chlipala_Nurt_Krytyczny_w_Metodologii_Badan_Marketingu_2016.pdf},
}
10
@article{UEK:2168309237,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Third Methodological Movement in Marketing Research",
journal = "International Journal of Business and Globalisation",
number = "vol. 17, iss. 3",
pages = "352-363",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJBG.2016.078830},
url = {},
}
11
@inbook{UEK:2168279121,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Pozycjonowanie oferty w procesie strategicznego zarządzania marketingiem",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "70-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
12
@article{UEK:2168286671,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Metodologia teorii ugruntowanej - pomiędzy pozytywizmem a konstruktywizmem",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1 (348), t. 2",
pages = "24-34",
year = "2014",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_1-2014_tom-2.pdf#page=24&view=Fit},
}
13
@article{UEK:2168286481,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "39-48",
adress = "",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168283403,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Marketing relacyjny i marketing wartości - w kierunku paradygmatu zintegrowanego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "182",
pages = "11-19",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_P.Chlipala_Marketing_relacyjny_i_marketing_wartosci....pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168266022,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
16
@unpublished{UEK:2168287435,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the Best Global Brands Ranking",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[41]-[47]",
year = "2013",
}
17
@unpublished{UEK:2168287425,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[11]-[16]",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168268838,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "2-7",
year = "2013",
}
19
@article{UEK:2168248854,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Łączenie podejść metodycznych w badaniach strategii marketingowych polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "12-17",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168274783,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Standardization and Adaptation of Marketing Tools in International Markets - Results of the Research of Polish Companies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "719-727",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
21
@unpublished{UEK:2168287489,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rozważania terminologiczne o zależnościach między marketingiem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[80]-[86]",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168266818,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1-10",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168287173,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Orientacja hybrydowa a nowe podejścia w marketingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "916",
pages = "25-35",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/736/558},
}
24
@unpublished{UEK:2168287613,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Fenomenologiczne podstawy kształtowania wartości dla klienta",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[214]-[219]",
year = "2013",
}
25
@inbook{UEK:2168252380,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Creating the Value of Global Brands in the Light of the Analysis of the Best Global Brands Ranking",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings",
pages = "167-178",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics, University of Kragujevac",
year = "2013",
url = {http://eprints.ugd.edu.mk/7192/1/EBM_2012.pdf},
isbn = "978-86-6091-042-6",
}
26
@inbook{UEK:2168235644,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Assessment of Strategies Adopted by Polish Exporters in Foreign Markets in the Light of Ethnographic Research : Case Studies",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "191-210",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
27
@inbook{UEK:2168235630,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Measurement and Assessment of an International Marketing Strategy : the Methodology of the Research Project",
booktitle = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
pages = "71-91",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
28
@article{UEK:2168234768,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Badania marketingowe - w kierunku podejścia interpretacyjnego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Wrzesień-październik [spec.] : perspektywy rozwoju marketingu, T. 1 : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka",
pages = "77-85",
year = "2012",
}
29
@unpublished{UEK:2168257018,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Uwagi na temat paradygmatu interpretatywnego w marketingu",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[23]-[39]",
year = "2012",
}
30
@book{UEK:2168228332,
title = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
editor = Wiktor Jan W.,
editor = Chlipała Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
31
@inbook{UEK:2168228356,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Pomiar i ocena strategii marketingu międzynarodowego : metodyka projektu badawczego",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "75-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
32
@inbook{UEK:2168228368,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Ocena strategii polskich eksporterów na rynkach zagranicznych w świetle badań etnograficznych : studia przypadków",
booktitle = "Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych",
pages = "203-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2021-8",
}
33
@inbook{UEK:2168241586,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Paradygmat interpretatywny w marketingu - rozważania w kontekście tożsamości dyscypiny",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "9-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
34
@article{UEK:2168246966,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości dla usługobiorcy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "229",
pages = "189-203",
adress = "",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168263108,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Wartość dla klienta jako czynnik konkurencyjny w branży turystycznej - teoria i badania w Polsce",
booktitle = "Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví",
pages = "59-68",
adress = "Brno",
publisher = "Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.",
year = "2012",
isbn = "978-80-87300-19-0",
}
36
@article{UEK:2168249326,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "51-66",
year = "2012",
}
37
@book{UEK:2168235616,
title = "The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets",
editor = Wiktor Jan W.,
editor = Chlipała Paweł,
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Economics Publishers",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2042-3",
}
38
@article{UEK:2168227638,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Problem manipulacji w promocji w świetle badań przyszłych twórców przekazów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "208",
pages = "255-265",
adress = "",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168234708,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki analizy kampanii CSR",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "220",
pages = "177-184",
adress = "",
year = "2011",
}
40
@article{UEK:2168229646,
author = "Paweł Chlipała and Ewa Frąckiewicz",
title = "Styl życia a aktywność sportowa i rekreacyjna na przykładzie studentów wybranych uczelni wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "78",
pages = "179-195",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
41
@inbook{UEK:2168229322,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Anthropological Attitude towards Gathering Knowledge about Customers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "659-671",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
42
@article{UEK:2168229412,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Podejście etnograficzne w gromadzeniu wiedzy o konsumentach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "72",
pages = "25-36",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
43
@article{UEK:2168237100,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji - refleksje nad metodą, wyniki",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "236",
pages = "203-212",
adress = "",
year = "2011",
isbn = "",
}
44
@article{UEK:2168223256,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Społeczeństwo konsumpcyjne w świetle dorobku Zygmunta Baumana",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "51",
pages = "79-90",
year = "2011",
}
45
@misc{UEK:2168344880,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Marketing międzynarodowy w tafli Štrbskégo Plesa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "60-61",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
46
@inbook{UEK:2168226869,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Stages in the Internationalization Process of Firms - Case Studies of Polish Enterprises",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
47
@book{UEK:2168223258,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-544-4",
}
48
@article{UEK:2168229288,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Podstawy antropologiczne badania zachowań e-konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "wrzesień-październik cz. 3",
pages = "66-72",
year = "2011",
}
49
@unpublished{UEK:2168326697,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non-profit w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-18]",
year = "2010",
}
50
@inbook{UEK:2165813718,
author = "Paweł Chlipała",
title = "The Styles of Social Campaigns in Ukraine as Compared with Selected Countries of the World : an Attempted Diagnosis",
booktitle = "Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010",
pages = "85-93",
adress = "Kiїv",
publisher = "Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu",
year = "2010",
}
51
@article{UEK:2166053894,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Komunikowanie wartości w świetle analizy kampanii społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "135",
pages = "318-327",
adress = "",
year = "2010",
}
52
@inbook{UEK:2166055763,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym : uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "128-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
53
@inbook{UEK:2165797661,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Medialny wydźwięk marketingu : (na podstawie analizy artykułów w Gazecie Wyborczej)",
booktitle = "Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 1], Implikacje otoczenia rynkowego",
pages = "215-222",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1906-9",
}
54
@article{UEK:2165631963,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Antropologia marketingowa : przyczynek do przedmiotu i metodyki badań",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "96",
pages = "127-136",
adress = "",
year = "2010",
}
55
@article{UEK:2165320852,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym : studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "55",
pages = "363-374",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
56
@inbook{UEK:2165092298,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "93-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
57
@article{UEK:2166093071,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Czynniki kształtujące aktywność turystyczną Polaków",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Sierpień [spec. vol.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2",
pages = "18-25",
year = "2010",
}
58
@inbook{UEK:2166081342,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Polish Consumers of Tourist Services in the Light of Global Conditioning Factors -the Outlets of the Research",
booktitle = "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce",
pages = "672-677",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2794-1",
}
59
@article{UEK:2161790030,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Wartość dla klienta jako płaszczyzna budowania relacji przedsiębiorstwo usługowe - klient",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "41",
pages = "29-38",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
60
@article{UEK:50759,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Konsument usług turystycznych - próba empirycznej diagnozy postaw i zachowań w świetle globalnych uwarunkowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "139-147",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997145},
}
61
@unpublished{UEK:2168228686,
author = "Paweł Chlipała and Agnieszka Żbikowska",
title = "Eksport kooperacyjny a multiplikacja wartości w strategiach marketingowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "166-186",
year = "2009",
}
62
@inbook{UEK:2166244580,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach : wyniki badań",
booktitle = "Współczesny marketing : strategie",
pages = "357-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1785-0",
}
63
@inbook{UEK:2168325191,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny - refleksja w perspektywie roli naukowca i uniwersytetu",
booktitle = "Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin",
pages = "75-85",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2007",
isbn = "83-88421-52-2",
}
64
@inbook{UEK:2168291617,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Relacje z klientami instytucjonalnymi w koncepcji kapitału intelektualnego",
booktitle = "Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia",
pages = "115-123",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2007",
issn = "",
}
65
@inbook{UEK:2168264084,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce",
pages = "173-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2007",
isbn = "978-83-60653-01-2",
}
66
@inbook{UEK:2168258510,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kodowanie danych w międzynarodowych badaniach kapitału intelektualnego przedsiębiorstw",
booktitle = "Ilościowe i jakościowe metody badania rynku : pomiar i jego skuteczność",
pages = "222-230",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-169-4",
}
67
@article{UEK:2168264102,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Marzec",
pages = "",
year = "2006",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974},
}
68
@inbook{UEK:2168264454,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kierunki ewolucji współczesnego marketingu : wyniki badań eksperckich",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "145-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
69
@inbook{UEK:2168264458,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Z praktyki zarządzania kapitałem intelektualnym, amerykańskich i polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
70
@inbook{UEK:2166610598,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Możliwości działań strategicznych polskich przedsiębiorstw w ekspansji na rynek europejski",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "213-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
71
@article{UEK:52438,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 11",
pages = "46-54",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2168264066,
author = "Paweł Chlipała and Marek Rutkowski",
title = "Relacje samorządu terytorialnego z otoczeniem w świetle badań gmin województwa małopolskiego",
booktitle = "Lokalne układy partnerskie",
pages = "21-29",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-93-9",
}
73
@inbook{UEK:2168322687,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny a marketing",
booktitle = "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość",
pages = "453-460",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-33-3",
}
74
@inbook{UEK:2168221680,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Struktura kapitału intelektualnego - propozycja systematyzacji",
booktitle = "Gospodarka - rynek - marketing",
pages = "21-28",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-75-3",
}
75
@article{UEK:52244,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości marketingowej : wyniki badań",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "101-107",
adress = "",
year = "2004",
}
76
@article{UEK:2168264456,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Problemy terminologiczno-metodyczne zagadnień kapitału intelektualnego",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "75-81",
year = "2003",
}
77
@inbook{UEK:2168264070,
author = "Paweł Chlipała and Małgorzata Remi",
title = "Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa w świetle wyników badań",
booktitle = "Public relations",
pages = "73-82",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
78
@inbook{UEK:2168264078,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy a dobrobyt regionu : zarys problemu",
booktitle = "Jakość życia w regionie",
pages = "329-332",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-81-3",
}
79
@inbook{UEK:2166597106,
author = "Paweł Chlipała and Małgorzata Remi and Marek Rutkowski",
title = "Przygotowanie firm do konkurowania na rynku europejskim w opinii menedżerów małopolskich przedsiębiorstw - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "223-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-911355-4-3",
}
80
@inbook{UEK:2168264076,
author = "Paweł Chlipała",
title = "Sztuczne sieci neuronowe w badaniach marketingowych : refleksje metodyczne",
booktitle = "Marketing : metody i techniki badawcze",
pages = "23-32",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2002",
isbn = "83-88936-01-8",
}
81
@inbook{UEK:2166552796,
author = "Małgorzata Remi and Paweł Chlipała",
title = "Kapitał intelektualny przedsiębiorstw - próba identyfikacji obszarów badań",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "39-44",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
82
@inbook{UEK:2168264080,
author = "Paweł Chlipała and Inez Mackiewicz",
title = "Postawy menedżerów wobec public relations - wyniki badań",
booktitle = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1",
pages = "155-163",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
83
@article{UEK:2168260028,
author = "Paweł Chlipała and Małgorzata Remi",
title = "Wpływ WSB-NLU na rozwój Nowego Sącza w opinii studentów - wyniki badań",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "2-3",
pages = "157-167",
year = "2001",
}
84
@inbook{UEK:2166344971,
author = "Paweł Chlipała and Marek Rutkowski and Andrzej Kozina",
title = "Negocjowanie z dostawcami - jak ZTS Gamrat S.A. kupuje surowce",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "355-361",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}