Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Łukasiński Wiesław , Betlej Paulina
Tytuł:
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019) , s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168334599
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Łukasiński Wiesław , Pastuła Ada
Tytuł:
Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów = Organic Food in the Polish Consumer's Awareness = Èkologičeskie produkty pitaniâ v soznanii polʹskih potrebitelej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 6 (377), t. 1 (2018) , s. 394-403. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168334205
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Łukasiński Wiesław , Górak Magdalena
Tytuł:
Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z = Factors Determining the Quality of Air Services in the Opinion of the Y and Z Generation
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 9 (2018) , s. 179-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328369
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329271
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka = Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 2 (2017) , s. 370-382. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319433
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy = The Process of Improvement of Quality of Work Conditions and Working Relations
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Nr:
2168314975
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Opis fizyczny:
196 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana/dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - dofinansowanie przeprowadzonych badań empirycznych
ISBN:
978-83-208-2218-2
Nr:
2168305405
monografia
8

Tytuł:
TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees
Źródło:
Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University Publishing Centre, University of Zilina, 2016, s. 23-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-554-1297-9
Nr:
2168317627
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization
Źródło:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168308035
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
International Conference on Management (ICoM 2016): Trends of Management in the Contemporary Society, Brno, Czechy, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Tytuł:
The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees
Źródło:
International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings / ed. Sylvie Formánková - Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 90-93. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed by appropriations of the Faculty of Management at the University of Economics in Cracow, in the framework of grants to maintain research potential
ISBN:
978-80-7509-451-3
Nr:
2168311395
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016) , s. 11-17. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168309721
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
1st International Conference on Quality of Life, Kragujevac, Serbia, od 2016-06-09 do 2016-06-10
Tytuł:
Determinants of Quality of Work Conditions
Źródło:
1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016, s. 187-193. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-033-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168309919
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308031
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016) , s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310857
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji = Human Capital as the Source of the Maturity of the Quality of an Organization
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2015) , s. 2-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299565
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation
Źródło:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294097
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw = Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2015) , s. 30-36. - Summ.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297733
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 6 (2015) , s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292925
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji
Źródło:
Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 37-62
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-2-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299499
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2014) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282093
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 219-245
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295115
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo = Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2014) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290619
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014) , s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285661
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation
Źródło:
Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2014, s. 173-175. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0954-2
Nr:
2168288269
rozdział w monografii
25

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji
Źródło:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 65-77 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168282713
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014) , s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168280515
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
4th International Conference on Applied Social Science : ICASS 2014, Singapur, Singapur, od 2014-03-20 do 2014-03-21
Tytuł:
Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement
Źródło:
Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore / ed. by Garry Lee - USA: Information Engineering Research Institute, 2014, s. 225-230. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Education Research ; vol. 52)
ISBN:
978-1-61275-066-8
Nr:
2168293423
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014) , s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168285663
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 3 (2013) , s. 3-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303993
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 316-324
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271590
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji = Self Assessment in the Process of Development of an Organisation's Maturity
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2013) , s. 20-25. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168273456
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation
Źródło:
Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013, s. 137-139. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0736-4
Nr:
2168293389
rozdział w monografii
33

Tytuł:
The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management
Źródło:
Quality Issues and Insights in the 21st Century. - vol. 2, no. 2 (2013) , s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293495
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 247-281
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287211
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270288
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją = The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276033
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
7th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2013-05-23 do 2013-05-25
Tytuł:
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement
Źródło:
7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-94-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168254892
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji = The Influence of Quality Management on an Organisation's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243650
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012
Opis fizyczny:
282 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-11-7
Nr:
2168246770
monografia
40

Tytuł:
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development
Źródło:
6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012, s. 629-639. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-86663-82-5
Nr:
2168249162
rozdział w materiałach konferencyjnych
41

Tytuł:
Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji = The Influence of Quality Management System on the Level of an Organisation Competitiveness
Źródło:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 152-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232836
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji = The Process of Formation of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012) , s. 5-12. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228690
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process
Źródło:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 141-144. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247708
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Kreowanie kultury organizacyjnej
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 167-197
ISBN:
978-83-7641-588-8
Nr:
2168228744
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 446-462
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168238022
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 250-277
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255382
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development
Źródło:
International Journal for Quality Research. - vol.5, no. 3 (2011) , s. 223-230. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168228304
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588926
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221776
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011) , s. 38-41. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219000
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning
Źródło:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 266-269. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Nr:
2168221344
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii
Źródło:
Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2011, s. 231-245
ISBN:
978-83-62785-12-4
Nr:
2168298113
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management
Źródło:
Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda - Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2011, s. 267-283
ISBN:
978-83-62304-25-7
Nr:
2168286003
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 1 (324) (2010) , s. 9-15. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51231
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 289-318
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165522719
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji = TQM as the Cahnce for Effective Improvement of Pro-quality Activities in an Organisation
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 536-549. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991787
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development
Źródło:
Humanization of Work and Modern Tendencies in Management / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2010, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monograph - Częstochowska University of technology)
ISBN:
978-83-61118-57-2
Nr:
2166473844
rozdział w monografii
58

Tytuł:
The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management
Źródło:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 571-580. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Nr:
2166188959
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Jakość a organizacja ucząca się
Źródło:
Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, s. 67-82
ISBN:
978-83-924547-8-6
Nr:
2165648505
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych
Źródło:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 97-111
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 459-483
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230928
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010) , s. 10-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168246786
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji
Źródło:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 47-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166027678
rozdział w monografii
64

Tytuł:
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010) , s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237086
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Źródło:
Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 176-183
ISBN:
978-83-60652-46-6
Nr:
2165878012
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009) , s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50192
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50148
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej
Źródło:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661022
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Dylematy jakości = Quality Dilemmas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166524794
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (17-18) (2009) , s. 85-94 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2166188076
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009) , s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2164990875
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 350-385
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219050
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji
Źródło:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 131-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2166188256
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 10 (2009) , s. 34-38. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
50168
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 373-379 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 11 (2008) , s. 16-21 - Bibliogr.
Nr:
50184
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości = The Management Model of the Polish Quality Award
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2008) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50203
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008) , s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50213
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej
Źródło:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 267-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2166188197
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 315-338
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230334
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 4 (2008) , s. 35-38 - Bibliogr.
Nr:
50188
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Zarządzanie jakością produktu ekologicznego = Organic Product Quality Management
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 1 (56) (2008) , s. 146-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166188457
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (7) (2007) , s. 40-44 - Bibliogr.
Nr:
2168254108
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
323 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Tadeusz SIKORA, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-46
Nr:
52369
doktorat
85

Tytuł:
Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005 = The Milk Market and Its Products in Poland in 1989-2005
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (48) (2006) , s. 118-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168254106
artykuł w czasopiśmie
1
Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce = The Brand Perception as a Symbol of Product Quality Among the Consumers in Poland / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Paulina Betlej // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 4 (2019), s. 14-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
2
Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów = Organic Food in the Polish Consumer's Awareness = Èkologičeskie produkty pitaniâ v soznanii polʹskih potrebitelej / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Ada Pastuła // Handel Wewnętrzny. - R. 64, nr 6 (377), t. 1 (2018), s. 394-403. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
3
Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z = Factors Determining the Quality of Air Services in the Opinion of the Y and Z Generation / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena Górak // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 9 (2018), s. 179-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
4
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK, Halina Piekarz // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 446-462. - ISBN 978-83-7252-767-7
5
Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka = Pro-Qualitative Organisation Management versus Human Life Quality / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 2 (2017), s. 370-382. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-2.pdf. - ISSN 0438-5403
6
Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy = The Process of Improvement of Quality of Work Conditions and Working Relations / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4
7
Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo / Wiesław ŁUKASIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2218-2
8
TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management and Marketing Trends in Theory and Practice / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, 2016. - S. 23-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1297-9
9
Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji = The Process Approach and the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7-8 (2016), s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
10
The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings / ed. Sylvie Formánková. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016. - S. 90-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-451-3
11
Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów = Quality Management in Mining and Processing of Aggregate : the Assessment of Process Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2016), s. 11-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
12
Determinants of Quality of Work Conditions / Bernard BINCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual / [eds. Slavko Arsovski, Danijela Tadić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, 2016. - S. 187-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-033-5. - Pełny tekst: http://cqm.rs/2016/cd1/pdf/papers/focus_1/26.pdf
13
Jakość a funkcjonowanie organizacji = Quality versus Organization's Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
14
Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji = Work Conditions and Work Relations Versus the Quality of the Functioning of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 30, nr 2 (2016), s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf. - ISSN 1506-2635
15
Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji = Human Capital as the Source of the Maturity of the Quality of an Organization / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 10 (2015), s. 2-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
16
Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji = Potential and Pro-qualitative Management as a Source of Permanent Success of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
17
Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw = Organisational Quality Maturity on the Example of the Branch of Aggregates / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2015), s. 30-36. - Summ. - ISSN 0137-7221
18
Etyka, a projakościowe zarządzanie = Ethics versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Bernard BIŃCZYCKI // Problemy Jakości. - nr 6 (2015), s. 10-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
19
Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie / red. Andrzej KOZINA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 37-62. - ISBN 978-83-941408-2-3. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wybrane-problemy-zarzadzania-relacjami-w-przedsiebiorstwie
20
Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego = Pro-qualitative Management Versus Optimisation of the Quality of an Ecological Product / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Marketing i Rynek. - nr 7 (2014), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
21
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 219-245
22
Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo = Ethics Versus Development of Pro-qualitatively Managed Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 8 (2014), s. 13-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
23
Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji = Worker Involvement and the Quality of Organization Operation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2014), s. 34-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
24
The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2014. - S. 173-175. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0954-2
25
Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA65#v=onepage&q&f=false
26
Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją = Social Responsibility versus Pro-qualitative Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2014), s. 70-79. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
27
Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore / ed. by Garry Lee. - USA : Information Engineering Research Institute, 2014. - (Advances in Education Research, ISSN 2160-1070 ; vol. 52). - S. 225-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61275-066-8
28
Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji = Orientation Towards Outer Customer in the Process of Quality Creation of Organisational Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 7-8 (2014), s. 18-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
29
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // International Journal for Quality Research. - vol. 7, no. 3 (2013), s. 3-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1800-6450
30
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Halina PIEKARZ, Mariusz SOŁTYSIK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 316-324. - ISBN 978-83-7252-636-6
31
Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji = Self Assessment in the Process of Development of an Organisation's Maturity / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Problemy Jakości. - nr 11 (2013), s. 20-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
32
The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013. - S. 137-139. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0736-4
33
The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Quality Issues and Insights in the 21st Century. - vol. 2, no. 2 (2013), s. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf. - ISSN 2029-9575
34
Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 247-281
35
Organizacja zarządzana projakościowo = Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 8 (2013), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
36
Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją = The Formation of Pro-Quality Management at an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572. - ISSN 1898-6447
37
Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazic, Miladin Stefanovic]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2013. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-94-8. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2013/cd/7iqc/pdf/13.pdf
38
Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji = The Influence of Quality Management on an Organisation's Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny = Improvement of an Organisation Managed in a Pro-Qualitative Way with the Use of Self-Assessment Methods / Wiesław ŁUKASIŃSKI; [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2012. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-11-7
40
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality, 2012. - S. 629-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-86663-82-5
41
Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji = The Influence of Quality Management System on the Level of an Organisation Competitiveness / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 152-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
42
Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji = The Process of Formation of Corporate Social Responsibility / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2012), s. 5-12. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
43
Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2012. - S. 141-144. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
44
Kreowanie kultury organizacyjnej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 167-197. - ISBN 978-83-7641-588-8
45
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK, Halina PIEKARZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 446-462. - ISBN 978-83-7252-583-3
46
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Halina PIEKARZ, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Mariusz SOŁTYSIK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 250-277
47
The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // International Journal for Quality Research. - vol.5, no. 3 (2011), s. 223-230. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf. - ISSN 1800-6450
48
Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji = The Influence of the Intellectual Capital on the Development of an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 170 (2011), s. 115-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
49
Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji = Relation Capital Versus Organisation Competitiveness / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 389-400. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
50
Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2011), s. 38-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
51
The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2011. - S. 266-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6
52
Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2011. - S. 231-245. - ISBN 978-83-62785-12-4
53
Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Management under Conditions of Risk and Uncertainty / ed. by Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda. - Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, 2011. - S. 267-283. - ISBN 978-83-62304-25-7
54
Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 1 (324) (2010), s. 9-15. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
55
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 289-318. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010743_Analiza_systemu_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_w_przedsiebiorstwie/links/55a3975208aea517405cfe75/Analiza-systemu-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-w-przedsiebiorstwie.pdf
56
TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji = TQM as the Cahnce for Effective Improvement of Pro-quality Activities in an Organisation / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 536-549. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
57
Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Humanization of Work and Modern Tendencies in Management / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2010. - (Monograph, ISSN 1428-1600). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61118-57-2
58
The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 571-580. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9
59
Jakość a organizacja ucząca się / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 67-82. - ISBN 978-83-924547-8-6
60
Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 97-111. - ISBN 978-83-931128-2-1
61
Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 459-483
62
Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Environmental Aspect in the Concept of Corporate Social Responsibility / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (729) (2010), s. 10-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
63
Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
64
Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa = The Influence of Resource and Partnership Criterion of the Polish Quality Award's Management Improvement Model on Enterprise Development Process / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2010), s. 149-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
65
Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce / red. nauk. Marek Cisek. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 176-183. - ISBN 978-83-60652-46-6
66
Strategia a rozwój przedsiębiorstwa = Strategy and Enterprise Development / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2009), s. 3-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
67
Model doskonalący i korygujący działanie organizacji = Improving and Correctional Company Operating Model / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009), s. 87-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
68
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej / Tadeusz SIKORA, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 465-476. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
69
Dylematy jakości = Quality Dilemmas / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Leszek KOZIOŁ]. - nr 806 (2009), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168302822. - ISSN 1898-6447
70
Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zarządzanie Jakością. - nr 3-4 (17-18) (2009), s. 85-94. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
71
Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością = Leadership - One of the Quality Management Pillars / Tadeusz SIKORA, Wiesław ŁUKASIŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2009), s. 47-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
72
Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Bernard BIŃCZYCKI, Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 350-385
73
Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 131-138. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
74
Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Constant improvement - practical implementation of ISO 9001 rule / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 10 (2009), s. 34-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
75
Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001 / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 373-379. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
76
Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 11 (2008), s. 16-21. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
77
Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości = The Management Model of the Polish Quality Award / Wiesław, ŁUKASIŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2008), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
78
Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001 = Inner Client - Practical Realisation of the ISO 9001 Rule / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (134) (2008), s. 83-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
79
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 267-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
80
Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy / Wiesław ŁUKASIŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 315-338
81
Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji / Wiesław ŁUKASIŃSKI, Tadeusz SIKORA // Problemy Jakości. - nr 4 (2008), s. 35-38. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
82
Zarządzanie jakością produktu ekologicznego = Organic Product Quality Management / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 1 (56) (2008), s. 146-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf. - ISSN 2451-0769
83
Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (7) (2007), s. 40-44. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
84
Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją / Wiesław ŁUKASIŃSKI ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków, 2007. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001162a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001162b
85
Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005 = The Milk Market and Its Products in Poland in 1989-2005 / Wiesław ŁUKASIŃSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - nr 3 (48) (2006), s. 118-128. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf. - ISSN 2451-0769
1
Łukasiński W., Betlej P., (2019), Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce, "Problemy Jakości", nr 4, s. 14-20.
2
Łukasiński W., Pastuła A., (2018), Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", R. 64, nr 6 (377), t. 1, s. 394-403.
3
Łukasiński W., Górak M., (2018), Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z, "Problemy Jakości", nr 9, s. 179-184.
4
Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2018), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 446-462.
5
Łukasiński W., (2017), Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 2, s. 370-382; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-2.pdf
6
Łukasiński W., (2017), Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 111-124.
7
Łukasiński W., (2016), Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 196 s.
8
Łukasiński W., (2016), TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees. [W:] Hittmár Š. (red.), Management and Marketing Trends in Theory and Practice, Zilina : University Publishing Centre, University of Zilina, s. 23-25.
9
Łukasiński W., (2016), Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 14-20.
10
Łukasiński W., (2016), The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees. [W:] Formánková S. (red.), International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings, Brno : Mendelova univerzita v Brně, s. 90-93.
11
Łukasiński W., (2016), Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 11-17.
12
Bińczycki B., Łukasiński W., (2016), Determinants of Quality of Work Conditions. [W:] Arsovski S., Tadić D., Stefanović M. (red.), 1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual, Kragujevac : Faculty of Engineering, Center for Quality, s. 187-193.
13
Łukasiński W., (2016), Jakość a funkcjonowanie organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 3-13.
14
Łukasiński W., (2016), Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 30, nr 2, s. 69-79; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/Zeszyty-Naukowe-Vol.30-2-2016.pdf
15
Łukasiński W., (2015), Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji, "Problemy Jakości", nr 10, s. 2-7.
16
Łukasiński W., (2015), Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 209-221.
17
Łukasiński W., (2015), Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 30-36.
18
Łukasiński W., Bińczycki B., (2015), Etyka, a projakościowe zarządzanie, "Problemy Jakości", nr 6, s. 10-16.
19
Łukasiński W., (2015), Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji. [W:] Kozina A. (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Kraków : Mfiles.pl, s. 37-62.
20
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego, "Marketing i Rynek", nr 7, s. 25-31.
21
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 219-245.
22
Łukasiński W., (2014), Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 13-20.
23
Łukasiński W., (2014), Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 34-45.
24
Łukasiński W., (2014), The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 173-175.
25
Łukasiński W., (2014), Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 65-77.
26
Łukasiński W., (2014), Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 70-79.
27
Łukasiński W., (2014), Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement. [W:] Lee G. (red.), Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore (Advances in Education Research; vol. 52), USA : Information Engineering Research Institute, s. 225-230.
28
Łukasiński W., (2014), Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 7-8, s. 18-25.
29
Łukasiński W., (2013), Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement, "International Journal for Quality Research", vol. 7, no. 3, s. 3-14.
30
Łukasiński W., Piekarz H., Sołtysik M., (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 316-324.
31
Łukasiński W., (2013), Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji, "Problemy Jakości", nr 11, s. 20-25.
32
Łukasiński W., (2013), The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation. [W:] Hittmár Š. (red.), Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 137-139.
33
Łukasiński W., (2013), The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management, "Quality Issues and Insights in the 21st Century", vol. 2, no. 2, s. 119-126; http://oaji.net/articles/2014/451-1419538786.pdf
34
Łukasiński W., (2013), Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 247-281.
35
Łukasiński W., (2013), Organizacja zarządzana projakościowo, "Przegląd Organizacji", nr 8, s. 31-37.
36
Łukasiński W., (2013), Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 73-87; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/748/572
37
Łukasiński W., (2013), Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement. [W:] Arsovski S., Lazic M., Stefanovic M. (red.), 7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 97-107.
38
Łukasiński W., (2012), Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 93-106.
39
Łukasiński W., (2012), Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny, Sikora T. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 282 s.
40
Łukasiński W., (2012), The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, University of Kragujevac : Center for Quality, s. 629-639.
41
Łukasiński W., (2012), Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 152-171.
42
Łukasiński W., Sołtysik M., (2012), Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 5-12.
43
Łukasiński W., (2012), Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 141-144.
44
Łukasiński W., (2012), Kreowanie kultury organizacyjnej. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 167-197.
45
Łukasiński W., Sołtysik M., Piekarz H., (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 446-462.
46
Piekarz H., Łukasiński W., Sołtysik M., (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 250-277.
47
Łukasiński W., (2011), The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development, "International Journal for Quality Research", vol.5, no. 3, s. 223-230; http://www.ijqr.net/journal/v5-n3/8.pdf
48
Łukasiński W., (2011), Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 170, s. 115-125.
49
Łukasiński W., (2011), Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 389-400; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
50
Łukasiński W., (2011), Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 38-41.
51
Łukasiński W., (2011), The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 266-269.
52
Łukasiński W., (2011), Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji: monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 231-245.
53
Łukasiński W., (2011), Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management. [W:] Domańska-Szaruga B., Wereda W. (red.), Management under Conditions of Risk and Uncertainty, Warszawa : Wydawnictwo Studio EMKA, s. 267-283.
54
Łukasiński W., (2010), Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego, "Handel Wewnętrzny", R. 56, nr 1 (324), s. 9-15.
55
Bińczycki B., Łukasiński W., (2010), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 289-318.
56
Łukasiński W., (2010), TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 536-549.
57
Łukasiński W., (2010), Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development. [W:] Bylok F., Cichobłaziński L. (red.), Humanization of Work and Modern Tendencies in Management (Monograph - Częstochowska University of technology), Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 200-210.
58
Łukasiński W., (2010), The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 571-580.
59
Łukasiński W., (2010), Jakość a organizacja ucząca się. [W:] Skrzypek E. (red.), Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 67-82.
60
Łukasiński W., (2010), Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-111.
61
Łukasiński W., (2010), Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 459-483.
62
Łukasiński W., (2010), Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10 (729), s. 10-18.
63
Łukasiński W., (2010), Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 47-56.
64
Łukasiński W., Sikora T., (2010), Wpływ "Kryterium zasoby i partnerstwo" Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 149-158.
65
Łukasiński W., (2009), Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej. [W:] Cisek M. (red.), Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 176-183.
66
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Strategia a rozwój przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 3-11.
67
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Model doskonalący i korygujący działanie organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (135), s. 87-100.
68
Sikora T., Łukasiński W., (2009), Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 465-476.
69
Łukasiński W., (2009), Dylematy jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 806, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/168302822
70
Łukasiński W., (2009), Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej, "Zarządzanie Jakością", nr 3-4 (17-18), s. 85-94.
71
Sikora T., Łukasiński W., (2009), Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością, "Współczesne Zarządzanie ", nr 3, s. 47-57.
72
Bińczycki B., Łukasiński W., (2009), Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 350-385.
73
Łukasiński W., (2009), Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 131-138.
74
Łukasiński W., Sikora T., (2009), Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001, "Problemy Jakości", nr 10, s. 34-38.
75
Łukasiński W., (2008), Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 373-379.
76
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją, "Problemy Jakości", nr 11, s. 16-21.
77
Łukasiński W., (2008), Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 33-39.
78
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (134), s. 83-96.
79
Łukasiński W., (2008), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 267-275.
80
Łukasiński W., (2008), Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 315-338.
81
Łukasiński W., Sikora T., (2008), Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji, "Problemy Jakości", nr 4, s. 35-38.
82
Łukasiński W., (2008), Zarządzanie jakością produktu ekologicznego, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 1 (56), s. 146-153; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2008,%201(56)/13_Lukasinski.pdf
83
Łukasiński W., (2007), Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością, "Zarządzanie Jakością", nr 1 (7), s. 40-44.
84
Łukasiński W., (2007), Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją, Prom. Sikora T., Kraków : , 323 k.
85
Łukasiński W., (2006), Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005, "Żywność : nauka - technologia - jakość", nr 3 (48), s. 118-128; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2006,%203%2848%29/11_Lukasinski.pdf
1
@article{UEK:2168334599,
author = "Łukasiński Wiesław and Betlej Paulina",
title = "Postrzeganie marki jako symbolu jakości produktu przez konsumentów w Polsce",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "14-20",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168334205,
author = "Łukasiński Wiesław and Pastuła Ada",
title = "Żywność ekologiczna w świadomości polskich konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 64, 6 (377), t. 1",
pages = "394-403",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168328369,
author = "Łukasiński Wiesław and Górak Magdalena",
title = "Czynniki determinujące postrzeganą jakość usług lotniczych w opinii pokolenia Y i Z",
journal = "Problemy Jakości",
number = "9",
pages = "179-184",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168329271,
author = "Łukasiński Wiesław and Sołtysik Mariusz and Piekarz Halina",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "446-462",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
5
@article{UEK:2168319433,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Projakościowe zarządzanie organizacją a jakość życia człowieka",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = " R. 63, 3 (368), t. 2",
pages = "370-382",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168314975,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Proces doskonalenia jakości warunków i stosunków pracy",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "111-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
7
@book{UEK:2168305405,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2218-2",
}
8
@inbook{UEK:2168317627,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "TQM in the Process of the Formation of Working Conditions' Quality of Employees",
booktitle = "Management and Marketing Trends in Theory and Practice",
pages = "23-25",
adress = "Zilina",
publisher = "University Publishing Centre, University of Zilina",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1297-9",
}
9
@article{UEK:2168308035,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Podejście procesowe a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "14-20",
year = "2016",
}
10
@inbook{UEK:2168311395,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Process of Formation of Work Condition's Quality of an Organisation's Employees",
booktitle = "International Conference on Management : Trends of Management in the Contemporary Society : Peer-Reviewed Conference Proceedings",
pages = "90-93",
adress = "Brno",
publisher = "Mendelova univerzita v Brně",
year = "2016",
isbn = "978-80-7509-451-3",
}
11
@article{UEK:2168309721,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Zarządzanie jakością w wydobyciu i przetwórstwie kruszyw : ocena dojrzałości procesów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "11-17",
year = "2016",
}
12
@inbook{UEK:2168309919,
author = "Bińczycki Bernard and Łukasiński Wiesław",
title = "Determinants of Quality of Work Conditions",
booktitle = "1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual",
pages = "187-193",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, Center for Quality",
year = "2016",
isbn = "978-86-6335-033-5",
}
13
@article{UEK:2168308031,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Jakość a funkcjonowanie organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "3-13",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168310857,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Warunki i stosunki pracy a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 30, 2",
pages = "69-79",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168299565,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "2-7",
year = "2015",
}
16
@inbook{UEK:2168294097,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Potencjał i projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
17
@article{UEK:2168297733,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Dojrzałość jakościowa organizacji na przykładzie działu kruszyw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "30-36",
year = "2015",
}
18
@article{UEK:2168292925,
author = "Łukasiński Wiesław and Bińczycki Bernard",
title = "Etyka, a projakościowe zarządzanie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "10-16",
year = "2015",
}
19
@inbook{UEK:2168299499,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Kapitał relacyjny źródłem trwałego sukcesu w organizacji",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie",
pages = "37-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-2-3",
}
20
@article{UEK:2168282093,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Projakościowe zarządzanie a optymalizacja jakości produktu ekologicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "25-31",
year = "2014",
}
21
@unpublished{UEK:2168295115,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "219-245",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168290619,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Etyka a rozwój organizacji zarządzanej projakościowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "13-20",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168285661,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Zaangażowanie pracownika a jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "9",
pages = "34-45",
year = "2014",
}
24
@inbook{UEK:2168288269,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Strategy of Quality Management as a Chance to Gain Permanent Success of an Organisation",
booktitle = "Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "173-175",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0954-2",
}
25
@inbook{UEK:2168282713,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji",
booktitle = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "65-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
26
@article{UEK:2168280515,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "70-79",
year = "2014",
}
27
@inbook{UEK:2168293423,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Self-assessment in the Process of Organisation's Improvement",
booktitle = "Applied Social Science : March 20-21, 2014, Singapore",
pages = "225-230",
adress = "USA",
publisher = "Information Engineering Research Institute",
year = "2014",
issn = "2160-1070",
isbn = "978-1-61275-066-8",
}
28
@article{UEK:2168285663,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Orientacja na klienta zewnętrznego w procesie kształtowania jakości funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7-8",
pages = "18-25",
year = "2014",
}
29
@article{UEK:2168303993,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "3-14",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168271590,
author = "Łukasiński Wiesław and Piekarz Halina and Sołtysik Mariusz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "316-324",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
31
@article{UEK:2168273456,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Samoocena w procesie kształtowania dojrzałości organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "20-25",
year = "2013",
}
32
@inbook{UEK:2168293389,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Influence of Quality Management of the Management of an Organisation",
booktitle = "Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers",
pages = "137-139",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2013",
isbn = "978-80-554-0736-4",
}
33
@article{UEK:2168293495,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Level of Maturity of Proqualitative Organizational Management",
journal = "Quality Issues and Insights in the 21st Century",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "119-126",
year = "2013",
}
34
@unpublished{UEK:2168287211,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "247-281",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168270288,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Organizacja zarządzana projakościowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "8",
pages = "31-37",
year = "2013",
}
36
@article{UEK:2168276033,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Proces kształtowania projakościowego zarządzania organizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "73-87",
year = "2013",
}
37
@inbook{UEK:2168254892,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Self Assessment as a Source of Knowledge in the Process of an Organisation Improvement",
booktitle = "7. International Quality Conference : Conference Manual : May 24th 2013, Kragujevac",
pages = "97-107",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2013",
isbn = "978-86-86663-94-8",
}
38
@article{UEK:2168243650,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ zarządzania jakością na proces doskonalenia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "93-106",
year = "2012",
}
39
@book{UEK:2168246770,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Doskonalenie organizacji zarządzanej projakościowo z wykorzystaniem modeli samooceny",
editor = Sikora Tadeusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2012",
isbn = "978-83-63663-11-7",
}
40
@inbook{UEK:2168249162,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development",
booktitle = "6. International Quality Conference : Conference Manual : June 8th 2012, Kragujevac",
pages = "629-639",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering, University of Kragujevac ; Center for Quality",
year = "2012",
isbn = "978-86-86663-82-5",
}
41
@inbook{UEK:2168232836,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ systemu zarządzania jakością na poziom konkurencyjności organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "152-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
42
@article{UEK:2168228690,
author = "Łukasiński Wiesław and Sołtysik Mariusz",
title = "Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "5-12",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168247708,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Self-Assessment Versus Quality of Organisation Management Process",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "141-144",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
44
@inbook{UEK:2168228744,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Kreowanie kultury organizacyjnej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "167-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
45
@inbook{UEK:2168238022,
author = "Łukasiński Wiesław and Sołtysik Mariusz and Piekarz Halina",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "446-462",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
46
@unpublished{UEK:2168255382,
author = "Piekarz Halina and Łukasiński Wiesław and Sołtysik Mariusz",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "250-277",
year = "2011",
}
47
@article{UEK:2168228304,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Process of the Formation of the Quality of Organisation's Functioning and Development",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol.5, no. 3",
pages = "223-230",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2166588926,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ kapitału intelektualnego na rozwój organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "170",
pages = "115-125",
adress = "",
year = "2011",
}
49
@article{UEK:2168221776,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Kapitał relacyjny a konkurencyjność organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "389-400",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
50
@article{UEK:2168219000,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ kultury jakości na funkcjonowanie organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "38-41",
year = "2011",
}
51
@inbook{UEK:2168221344,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Influence of Motivation on the Quality of Human Capital and Organisation Functioning",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "266-269",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
52
@inbook{UEK:2168298113,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ motywacji na jakość funkcjonowania i rozwój organizacji w warunkach nowej ekonomii",
booktitle = "Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji",
pages = "231-245",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2011",
isbn = "978-83-62785-12-4",
}
53
@inbook{UEK:2168286003,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Organisational Learning as the Concept of Risk Limitation in Management",
booktitle = "Management under Conditions of Risk and Uncertainty",
pages = "267-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio EMKA",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-25-7",
}
54
@article{UEK:51231,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Rola zarządzania w kształtowaniu jakości produktu regionalnego i tradycyjnego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 56, 1 (324)",
pages = "9-15",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2165522719,
author = "Bińczycki Bernard and Łukasiński Wiesław",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "289-318",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
56
@inbook{UEK:2162991787,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "TQM - szansą na skuteczne doskonalenie działań projakościowych w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "536-549",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
57
@inbook{UEK:2166473844,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Influence of Knowledge Workers on the Process of an Organisation Development",
booktitle = "Humanization of Work and Modern Tendencies in Management",
pages = "200-210",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2010",
issn = "1428-1600",
isbn = "978-83-61118-57-2",
}
58
@inbook{UEK:2166188959,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "The Influence of the Human Capital Development on the Effectiveness of the Process of Organisation Management",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "571-580",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
59
@inbook{UEK:2165648505,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Jakość a organizacja ucząca się",
booktitle = "Problemy etyczne w organizacji uczącej się : monografia",
pages = "67-82",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-924547-8-6",
}
60
@inbook{UEK:2165394881,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ kapitału ludzkiego na proces rozwoju organizacji w warunkach kryzysowych",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
61
@unpublished{UEK:2168230928,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Koncepcja budowy systemu zarządzania organizacją uczącą się",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "459-483",
year = "2010",
}
62
@article{UEK:2168246786,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Aspekt ekologiczny w koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10 (729)",
pages = "10-18",
year = "2010",
}
63
@inbook{UEK:2166027678,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ człowieka na funkcjonowanie organizacji",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "47-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
64
@article{UEK:2168237086,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Wpływ Kryterium zasoby i partnerstwo Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "149-158",
year = "2010",
}
65
@inbook{UEK:2165878012,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Identyfikacja i pomiar kapitału relacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
booktitle = "Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce",
pages = "176-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-46-6",
}
66
@article{UEK:50192,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Strategia a rozwój przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "3-11",
year = "2009",
}
67
@article{UEK:50148,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Model doskonalący i korygujący działanie organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (135)",
pages = "87-100",
year = "2009",
}
68
@inbook{UEK:2165661022,
author = "Sikora Tadeusz and Łukasiński Wiesław",
title = "Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na proces kształtowania kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2",
pages = "465-476",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
69
@article{UEK:2166524794,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Dylematy jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "806",
pages = "129-140",
year = "2009",
}
70
@article{UEK:2166188076,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Praktyczne zastosowanie modelu doskonalenia zarządzania Polskiej Nagrody Jakości na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "3-4 (17-18)",
pages = "85-94",
year = "2009",
}
71
@article{UEK:2164990875,
author = "Sikora Tadeusz and Łukasiński Wiesław",
title = "Przywództwo - jeden z filarów zarządzania jakością",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "3",
pages = "47-57",
year = "2009",
}
72
@unpublished{UEK:2168219050,
author = "Bińczycki Bernard and Łukasiński Wiesław",
title = "Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "350-385",
year = "2009",
}
73
@inbook{UEK:2166188256,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Człowiek źródłem kreatywności - wpływ pracowników wiedzy na proces kształtowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.1",
pages = "131-138",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
74
@article{UEK:50168,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Ciągłe doskonalenie - praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
journal = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "34-38",
year = "2009",
}
75
@inbook{UEK:2165628739,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Satysfakcja klienta zewnętrznego : praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "373-379",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
76
@article{UEK:50184,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Filozofia TQM szansą na skuteczne zarządzanie organizacją",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "16-21",
year = "2008",
}
77
@article{UEK:50203,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Model Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "33-39",
year = "2008",
}
78
@article{UEK:50213,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Klient wewnętrzny - praktyczna realizacja zasady ISO 9001",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (134)",
pages = "83-96",
year = "2008",
}
79
@inbook{UEK:2166188197,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie przedsiębiorstwa branży wydobywczej",
booktitle = "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 1",
pages = "267-275",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-924547-3-1",
}
80
@unpublished{UEK:2168230334,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Koncepcja diagnozowania czynników motywacji w procesie rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "315-338",
year = "2008",
}
81
@article{UEK:50188,
author = "Łukasiński Wiesław and Sikora Tadeusz",
title = "Wpływ Modelu Doskonalenia Zarządzania PNJ na jakość funkcjonowania organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "35-38",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:2166188457,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Zarządzanie jakością produktu ekologicznego",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "1 (56)",
pages = "146-153",
year = "2008",
}
83
@article{UEK:2168254108,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Postrzeganie jakości w europejskim, amerykańskim i japońskim podejściu do zarządzania jakością",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1 (7)",
pages = "40-44",
year = "2007",
}
84
@unpublished{UEK:52369,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
85
@article{UEK:2168254106,
author = "Łukasiński Wiesław",
title = "Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "3 (48)",
pages = "118-128",
year = "2006",
}