Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Implementacja systemów prewencyjnych
Źródło:
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 139-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-36-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356796
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego
Źródło:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 149-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-34-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356230
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Oszustwa finansowe - współczesne trendy
Źródło:
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 141-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-37-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349626
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
The Role of Oil Price Uncertainty Shocks on Oil-exporting Countries
Źródło:
Energy Economics. - vol. 93 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
200.00 pkt
Nr:
2168351412
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Zdzisław Burda , Małgorzata J. Krawczyk , Krzysztof Malarz , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Wealth Rheology
Źródło:
Entropy. - vol. 23, iss. 7 (2021) , s. 1-13. - Tytuł numeru: Entropy and Social Physics - Bibliogr.
Program badawczy:
MS has been partially supported by the Ministry of Education and Science within the"Regional Initiative of Excellence" Program for 2019-2022
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168356562
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zapobieganie oszustwom finansowym
Źródło:
Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-35-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356800
rozdział w monografii
7

Autor:
Małgorzata Snarska , Tomasz K. Wiśniewski , Andrzej Zyguła
Tytuł:
Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market
Źródło:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020) , s. 687-717. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was funded by the Ministry of Science and Higher Educationgrant within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168351202
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zapobieganie oszustwom finansowym
Źródło:
Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-09-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349588
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Opis fizyczny:
46 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 13/2020.
Nr:
2168350202
raport/sprawozdanie
10

Tytuł:
Oszustwa finansowe - współczesne trendy
Źródło:
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 141-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-10-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356806
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego
Źródło:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 149-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-08-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349580
rozdział w monografii
12

Autor:
Michał Cieśla , Małgorzata Snarska
Tytuł:
A Simple Mechanism Causing Wealth Concentration
Źródło:
Entropy. - vol. 22, iss. 10 (2020) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems - Bibliogr.
Program badawczy:
The APC was funded by the Ministry of Science and Higher Education grant within the "Regional 158 Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168350474
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Implementacja systemów prewencyjnych
Źródło:
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 139-179 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-07-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349596
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-455
Nr:
2168340835
doktorat
15

Autor:
Małgorzata Snarska , Aneta Hryckiewicz , Piotr Mielus , Karolina Skorulska
Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335985
varia
16

Autor:
Daniel Kosiorowski , Jerzy P. Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic
Źródło:
Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019) , s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
JPR research has been partially supported by theAGH local Grant No. 15.11.420.038,
MS research has been partially supported by Cracow University of Economics local Grant Nos. 045.WF.KRYF.01.2015.S.5045, 161.WF.KRYF.02.2015.M.5161, and National Science Center Grant No. NCN.OPUS.2015.17.B.HS4.02708.
DK research has been supported by the CUE local Grants 2016 and 2017 for preserving scientific resources.
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168313631
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018) , s. 331-350. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
JPR research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 15.11.420.038.
DM and JPR research has been partially supported by the Faculty of Applied Mathematics AGH UST statutory tasks within subsidy of the Ministry of Science and Higher Education, grant no. 11.11.420.004.
MS research was partially supported by NSC Grant no. OPUS.2015.17.B.HS4.02708,
DK research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2016, 2017 and 2018
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325091
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Aneta Hryckiewicz , Piotr Mielus , Karolina Skorulska , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?
Adres wydawniczy:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018
Seria:
(Collegium of Economic Analysis Working Paper Series ; 2018/033)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
The project has been funded from National Science Center based on the decision : 2016/21/B/HS4/03045
Tryb dostępu:
Nr:
2168328397
seria wydawnicza
19

Tytuł:
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 = Pillars Of Competitiveness (GCI) Influence on V4 Countries' Competitive Position (in Comparison to UE-10) in 2004-2017
Źródło:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018) , s. 263-279. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Program badawczy:
Prezentowane w artykule badanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2015/17/B/HS4/02075 (E. Molendowski) ; oraz ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dostacji na utrzymanie potencjału badawczego (M. Snarska).
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325357
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Magdalena Piechowicz , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 105-112 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been partially supported by Cracow University of Economics Faculty of Finance under Chair of Financial Markets Statutory Grant
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310819
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
A Note on the Nonstationary Functional Time Series
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168315739
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Jakub Piłka , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 113-121 - Bibliogr.
Program badawczy:
This research has been partially supported by Cracow University of Economics Faculty of Finance under Chair of Financial Markets Statutory Grant
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310821
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji zostało sfi nansowane z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168315715
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
24

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302097
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [141]-[153] - Bibliogr.
Nr:
2168302111
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Sygnatura:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Jerzy P. Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [129]-[134]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302103
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Małgorzata Snarska , Michał Cieśla
Tytuł:
Simple Trading Model with Wealth Condensation
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [135]-[140]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302107
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Podsumowanie
Źródło:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 219-221
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285783
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
30

Autor:
Jerzy P. Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models
Źródło:
Statistics & Probability Letters. - vol. 84, iss. 1 (2014) , s. 192-197. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168268906
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series
Źródło:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [154]-[169]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302123
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Konferencja:
7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), Piza, Włochy, od 2014-12-06 do 2014-12-08
Tytuł:
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series
Źródło:
Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014 - [Pisa]: CMStatistics and CFEnetwork, 2014, s. 178. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim.
Tryb dostępu:
Nr:
2168325955
varia
33

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 309-319 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji
Źródło:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 39-55
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285773
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Daniel Kosiorowski , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski , Małgorzata Snarska
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285693
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Efektywność słaba
Źródło:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 57-89
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Efektywność półsilna
Źródło:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 91-134
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285777
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290329
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Daniel Kosiorowski , Małgorzata Snarska , Dominik Mielczarek , Jerzy Rydlewski
Tytuł:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Źródło:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Autor:
Konferencja:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Tytuł:
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B110-B120. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168247778
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [176]-[186]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275769
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data
Źródło:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[22]-17[38]. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262660
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Autor:
Zdzisław Burda , Andrzej Jarosz , Maciej A. Nowak , Małgorzata Snarska
Tytuł:
A Random Matrix Approach to VARMA Processes
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[123]-19[145]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251522
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems
Adres wydawniczy:
Cracow: , 2010
Opis fizyczny:
XII, 123, [1] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-62387-00-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168252664
doktorat
45

Autor:
Zdzisław Burda , Andrzej Jarosz , Maciej A. Nowak , Małgorzata Snarska
Tytuł:
A Random Matrix Approach to VARMA Processes
Źródło:
New Journal of Physics. - vol. 12 (2010) , s. 19 s.. - [odczyt: 17.06.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a 32.00 pkt
Nr:
2166680326
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques
Źródło:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 59[1]-69[11] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251474
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2009, s. 59-69 - Bibliogr.
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 7)
ISBN:
978-83-7525-302-3
Tryb dostępu:
Nr:
2162112962
rozdział w monografii
48

Tytuł:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. [136]-[147]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. [120]-[127]. - Na stronach [128]-[135] kopia oryginalnej wersji artykułu - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221624
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 175[105]-189[119] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221622
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices
Źródło:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 555[100]-559[104]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221620
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Autor:
Konferencja:
3rd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Wrocław, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-24
Tytuł:
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices
Źródło:
Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008) , s. 555-559. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
a
Nr:
2166133843
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects
Źródło:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 175-189 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Seria:
(FindEcon Monograph Series ; nr 5)
ISBN:
978-83-7525-200-2
Tryb dostępu:
Nr:
2165320899
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix
Źródło:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 137-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Tryb dostępu:
Nr:
2165749978
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Autor:
Małgorzata Snarska , Jakub Krzych
Tytuł:
Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection
Źródło:
Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006) , s. 3145-3160. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2165321277
artykuł w czasopiśmie
1
Implementacja systemów prewencyjnych / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 139-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-36-5
2
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 149-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-34-1
3
Oszustwa finansowe - współczesne trendy / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 141-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-37-2
4
The Role of Oil Price Uncertainty Shocks on Oil-exporting Countries / Sławomir ŚMIECH, Monika PAPIEŻ, Michał Rubaszek, Małgorzata SNARSKA // Energy Economics. - vol. 93 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988320303686. - ISSN 0140-9883
5
Wealth Rheology / Zdzislaw Burda, Malgorzata J. Krawczyk, Krzysztof Malarz, Malgorzata SNARSKA // Entropy. - vol. 23, iss. 7 (2021), s. 1-13. - Summ.. - Tytuł numeru: Entropy and Social Physics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/842. - ISSN 1099-4300
6
Zapobieganie oszustwom finansowym / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-35-8
7
Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market / Małgorzata SNARSKA, Tomasz K. Wisniewski, Andrzej ZYGULA // European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020), s. 687-717. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1709/download. - ISSN 1108-2976
8
Zapobieganie oszustwom finansowym / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-09-9
9
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki : raport końcowy [Dokument elektroniczny] / Jan CZEKAJ, Małgorzata SNARSKA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 46 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Oszustwa finansowe - współczesne trendy / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 141-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-10-5
11
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 149-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-08-2
12
A Simple Mechanism Causing Wealth Concentration / Michał Cieśla, Małgorzata SNARSKA // Entropy. - vol. 22, iss. 10 (2020), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Complexity in Economic and Social Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/22/10/1148/htm. - ISSN 1099-4300
13
Implementacja systemów prewencyjnych / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 139-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-07-5
14
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 / Maciej BOLISĘGA ; . - Kraków : , 2019. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan CZEKAJ ; Promotor pomocniczy: Małgorzata SNARSKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003416
15
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market? / Małgorzata SNARSKA, Aneta Hryckiewicz, Piotr Mielus, Karolina Skorulska // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie
16
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019), s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0932-5026
17
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018), s. 331-350. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf. - ISSN 1234-7655
18
Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market? / Aneta Hryckiewicz, Piotr Mielus, Karolina Skorulska, Małgorzata SNARSKA. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2018. - Summ. - Bibliogr. - (Collegium of Economic Analysis Working Paper Series ; 2018/033). - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Documents/WorkingPapersKAE/WPKAE_2018_033.pdf
19
Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017 = Pillars Of Competitiveness (GCI) Influence on V4 Countries' Competitive Position (in Comparison to UE-10) in 2004-2017 / Edward MOLENDOWSKI, Małgorzata SNARSKA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018), s. 263-279. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13693.pdf. - ISSN 2450-7733
20
Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect / Magdalena Piechowicz, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 105-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
21
A Note on the Nonstationary Functional Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
22
Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets / Jakub Piłka, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 113-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
23
Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences / ed. by Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf
24
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [107]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
25
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [141]-[153]. - Bibliogr.
26
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
27
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models / Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [129]-[134]. - Summ. - Bibliogr.
28
Simple Trading Model with Wealth Condensation / Małgorzata SNARSKA, Michał Cieśla // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [135]-[140]. - Summ. - Bibliogr.
29
Podsumowanie / Jan CZEKAJ, Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 219-221. - ISBN 978-83-208-2176-5
30
On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models / Rydlewski Jerzy P., Małgorzata SNARSKA // Statistics & Probability Letters. - vol. 84, iss. 1 (2014), s. 192-197. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715213003519/pdfft?md5=8890e3334b51354ebaf4f897a36b1cd1&pid=1-s2.0-S0167715213003519-main.pdf. - ISSN 0167-7152
31
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [154]-[169]. - Summ. - Bibliogr.
32
Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014. - [Pisa] : CMStatistics and CFEnetwork, 2014. - S. 178. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Pełny tekst: http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/docs/BoA%20CFE-ERCIM%202014.pdf
33
Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 309-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
34
Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji / Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 39-55. - ISBN 978-83-208-2176-5
35
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit. - ISSN 1234-7655
36
Efektywność słaba / Michał Grotowski, Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 57-89. - ISBN 978-83-208-2176-5
37
Efektywność półsilna / Marcin CZUPRYNA, Małgorzata SNARSKA, Janusz ŻARNOWSKI // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 91-134. - ISBN 978-83-208-2176-5
38
Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream / Daniel KOSIOROWSKI, Małgorzata SNARSKA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
39
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Małgorzata SNARSKA, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 98-118. - Summ. - Bibliogr.
40
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data / M. SNARSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B110-B120. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf. - ISSN 0587-4246
41
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data / Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [176]-[186]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf
42
A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data / Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[22]-17[38]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf
43
A Random Matrix Approach to VARMA Processes / Zdzisław Burda, Andrzej Jarosz, Maciej A. Nowak, Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[123]-19[145]. - Summ. - Bibliogr.
44
Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems / Małgorzata SNARSKA ; Promotor: Maciej A. Nowak. - Cracow, 2010. - XII, 123, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-62387-00-7. - Pełny tekst: http://www.fais.uj.edu.pl/documents/41628/70551469-8bdf-446c-a35c-10af32168bb9
45
A Random Matrix Approach to VARMA Processes / Zdzisław Burda, Andrzej Jarosz, Maciej A. Nowak, Małgorzata SNARSKA // New Journal of Physics [on-line]. - vol. 12 (2010), s. 19 s. - Summ.. - [odczyt: 17.06.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/7/075036/pdf/1367-2630_12_7_075036.pdf. - ISSN 1367-2630
46
Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques / Małgorzata SNARSKA // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 59[1]-69[11]. - Bibliogr.
47
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques / Małgorzata SNARSKA // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2009. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 7). - S. 59-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-302-3. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1873?id=fad2
48
Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques / Małgorzata SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. [136]-[147]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
49
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix / Małgorzata SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. [120]-[127]. - Streszcz., summ.. - Na stronach [128]-[135] kopia oryginalnej wersji artykułu. - Bibliogr.
50
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects / Małgorzata SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 175[105]-189[119]. - Bibliogr.
51
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices / M. SNARSKA // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 555[100]-559[104]. - Summ. - Bibliogr.
52
Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices / M. SNARSKA // Acta Physica Polonica A. - vol. 114, no. 3 (2008), s. 555-559. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z309.pdf. - ISSN 0587-4246
53
Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects / Małgorzata SNARSKA // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Grzegorz Szafrański, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 5). - S. 175-189. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - ISBN 978-83-7525-200-2. - Pełny tekst: http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1517?id=e465
54
Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix / Małgorzata SNARSKA // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 137-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2007/snarska.pdf
55
Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection / Małgorzata SNARSKA, Jakub Krzych // Acta Physica Polonica B. - Vol. 37, No. 11 (2006), s. 3145-3160. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=37&page=3145. - ISSN 0587-4254
1
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Implementacja systemów prewencyjnych. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 139-179.
2
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 149-226.
3
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Oszustwa finansowe - współczesne trendy. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-172.
4
Śmiech S., Papież M., Rubaszek M., Snarska M., (2021), The Role of Oil Price Uncertainty Shocks on Oil-exporting Countries, "Energy Economics", vol. 93, s. 1-11; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988320303686
5
Burda Z., Krawczyk M., Malarz K., Snarska M., (2021), Wealth Rheology, "Entropy", vol. 23, iss. 7, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/842
6
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Zapobieganie oszustwom finansowym. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 129-162.
7
Snarska M., Wiśniewski T., Zyguła A., (2020), Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 4, s. 687-717; https://www.ersj.eu/journal/1709/download
8
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Zapobieganie oszustwom finansowym. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 129-162.
9
Czekaj J., Snarska M., (2020), Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki: raport końcowy, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 46 s.
10
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Oszustwa finansowe - współczesne trendy. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-172.
11
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 149-226.
12
Cieśla M., Snarska M., (2020), A Simple Mechanism Causing Wealth Concentration, "Entropy", vol. 22, iss. 10, s. 1-15; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/10/1148/htm
13
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Implementacja systemów prewencyjnych. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 139-179.
14
Bolisęga M., (2019), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017, Prom. Czekaj J., Kraków : , 166 k.
15
Snarska M., Hryckiewicz A., Mielus P., Skorulska K., (2019), Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 34.
16
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2019), Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic, "Statistical Papers", vol. 60, iss. 5, s. 1677-1698.
17
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2018), Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 19, no 2, s. 331-350; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf
18
Hryckiewicz A., Mielus P., Skorulska K., Snarska M., (2018), Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
19
Molendowski E., Snarska M., (2018), Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 53, t. 2, s. 263-279; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13693.pdf
20
Piechowicz M., Snarska M., (2016), Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 105-112.
21
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2016), A Note on the Nonstationary Functional Time Series. [W:] Kosiorowski D., Snarska M. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 89-101.
22
Piłka J., Snarska M., (2016), Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 113-121.
23
Kosiorowski D., Snarska M. (red.), (2016), Knowledge, Economy, Society: Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 155 s.
24
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [107]-[128].
25
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [141]-[153].
26
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
27
Rydlewski J., Snarska M., (2014), On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [129]-[134].
28
Snarska M., Cieśla M., (2014), Simple Trading Model with Wealth Condensation. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [135]-[140].
29
Czekaj J., Snarska M., (2014), Podsumowanie. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-221.
30
Rydlewski J., Snarska M., (2014), On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models, "Statistics & Probability Letters", vol. 84, iss. 1, s. 192-197; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715213003519/pdfft?md5=8890e3334b51354ebaf4f897a36b1cd1&pid=1-s2.0-S0167715213003519-main.pdf
31
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [154]-[169].
32
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series. [W:] Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014, [Pisa] : CMStatistics and CFEnetwork, s. 178.
33
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 309-319.
34
Snarska M., (2014), Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39-55.
35
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 1, s. 111-132; http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit
36
Grotowski M., Snarska M., (2014), Efektywność słaba. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 57-89.
37
Czupryna M., Snarska M., Żarnowski J., (2014), Efektywność półsilna. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 91-134.
38
Kosiorowski D., Snarska M., (2013), Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 1-25.
39
Kosiorowski D., Snarska M., Mielczarek D., Rydlewski J., (2013), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 98-118.
40
Snarska M., (2012), A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data, "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B110-B120; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf
41
Snarska M., ([2012]), A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [176]-[186].
42
Snarska M., (2011), A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[22]-17[38].
43
Burda Z., Jarosz A., Nowak M., Snarska M., (2010), A Random Matrix Approach to VARMA Processes. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[123]-19[145].
44
Snarska M., (2010), Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems, Cracow : , XII, 123, [1] s.
45
Burda Z., Jarosz A., Nowak M., Snarska M., (2010), A Random Matrix Approach to VARMA Processes, "New Journal of Physics" [on-line], vol. 12, s. 19 s.; http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/7/075036/pdf/1367-2630_12_7_075036.pdf
46
Snarska M., (2009), Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 59[1]-69[11].
47
Snarska M., (2009), Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 59-69.
48
Snarska M., (2008), Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. [136]-[147].
49
Snarska M., (2008), Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. [120]-[127].
50
Snarska M., (2008), Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 175[105]-189[119].
51
Snarska M., (2008), Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 555[100]-559[104].
52
Snarska M., (2008), Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices, "Acta Physica Polonica A", vol. 114, no. 3, s. 555-559; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z309.pdf
53
Snarska M., (2007), Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects. [W:] Milo W., Szafrański G., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 175-189.
54
Snarska M., (2007), Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 137-144.
55
Snarska M., Krzych J., (2006), Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection, "Acta Physica Polonica B", Vol. 37, No. 11, s. 3145-3160; http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=37&page=3145
1
@inbook{fmUEK:2168356796,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Implementacja systemów prewencyjnych",
booktitle = "Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach",
pages = "139-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-36-5",
}
2
@inbook{fmUEK:2168356230,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-34-1",
}
3
@inbook{fmUEK:2168349626,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-37-2",
}
4
@article{artUEK:2168351412,
author = "Sławomir Śmiech and Monika Papież and Michał Rubaszek and Małgorzata Snarska",
title = "The Role of Oil Price Uncertainty Shocks on Oil-exporting Countries",
journal = "Energy Economics",
number = "vol. 93",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2020.105028},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988320303686},
}
5
@article{artUEK:2168356562,
author = "Zdzisław Burda and Małgorzata J. Krawczyk and Krzysztof Malarz and Małgorzata Snarska",
title = "Wealth Rheology",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 7",
pages = "1-13",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23070842},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/842},
}
6
@inbook{fmUEK:2168356800,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-35-8",
}
7
@article{artUEK:2168351202,
author = "Małgorzata Snarska and Tomasz K. Wiśniewski and Andrzej Zyguła",
title = "Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 4",
pages = "687-717",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1709},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1709/download},
}
8
@inbook{fmUEK:2168349588,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-09-9",
}
9
@misc{rscUEK:2168350202,
author = "Jan Czekaj and Małgorzata Snarska and ",
title = "Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki : raport końcowy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
10
@inbook{fmUEK:2168356806,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-10-5",
}
11
@inbook{fmUEK:2168349580,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-08-2",
}
12
@article{artUEK:2168350474,
author = "Michał Cieśla and Małgorzata Snarska",
title = "A Simple Mechanism Causing Wealth Concentration",
journal = "Entropy",
number = "vol. 22, iss. 10",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e22101148},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/22/10/1148/htm},
}
13
@inbook{fmUEK:2168349596,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Implementacja systemów prewencyjnych",
booktitle = "Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach",
pages = "139-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
14
@unpublished{drUEK:2168340835,
author = "Maciej Bolisęga",
title = "Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003416},
}
15
@misc{varUEK:2168335985,
author = "Małgorzata Snarska and Aneta Hryckiewicz and Piotr Mielus and Karolina Skorulska",
title = "Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "34",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
16
@article{artUEK:2168313631,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy P. Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic",
journal = "Statistical Papers",
number = "vol. 60, iss. 5",
pages = "1677-1698",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s00362-017-0891-y},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168325091,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 19, no 2",
pages = "331-350",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.21307/stattrans-2018-019},
url = {http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf},
}
18
@book{swUEK:2168328397,
author = "Aneta Hryckiewicz and Piotr Mielus and Karolina Skorulska and Małgorzata Snarska",
title = "Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Documents/WorkingPapersKAE/WPKAE_2018_033.pdf},
issn = "",
}
19
@article{artUEK:2168325357,
author = "Edward Molendowski and Małgorzata Snarska",
title = "Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004-2017",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "53, t. 2",
pages = "263-279",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.53/2-20},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13693.pdf},
}
20
@inbook{fmUEK:2168310819,
author = "Magdalena Piechowicz and Małgorzata Snarska",
title = "Investors' Preferences in Polish Stock Market - a Time Series Analysis of Disposition Effect",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "105-112",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
21
@inbook{fmUEK:2168315739,
author = "Daniel Kosiorowski and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "A Note on the Nonstationary Functional Time Series",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
pages = "89-101",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
22
@inbook{fmUEK:2168310821,
author = "Jakub Piłka and Małgorzata Snarska",
title = "Diamonds as Safe Assets - Price Discovery between Equity and Diamond Markets",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "113-121",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
23
@book{monUEK:2168315715,
title = "Knowledge, Economy, Society : Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Sciences",
editor = Kosiorowski Daniel,
editor = Snarska Małgorzata,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/e0/6c/CFM_2016_04_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-38-6 ; 978-83-65173-39-3",
}
24
@unpublished{fnpUEK:2168302097,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[107]-[128]",
year = "2014",
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168302111,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[141]-[153]",
year = "2014",
}
26
@misc{wstUEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168302103,
author = "Jerzy P. Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[129]-[134]",
year = "2014",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168302107,
author = "Małgorzata Snarska and Michał Cieśla",
title = "Simple Trading Model with Wealth Condensation",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[135]-[140]",
year = "2014",
}
29
@misc{wstUEK:2168285783,
author = "Jan Czekaj and Małgorzata Snarska",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "219-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
30
@article{artUEK:2168268906,
author = "Jerzy P. Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME Models",
journal = "Statistics & Probability Letters",
number = "vol. 84, iss. 1",
pages = "192-197",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2013.10.008},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715213003519/pdfft?md5=8890e3334b51354ebaf4f897a36b1cd1&pid=1-s2.0-S0167715213003519-main.pdf},
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168302123,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[154]-[169]",
year = "2014",
}
32
@misc{varUEK:2168325955,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Aspects of Functional Data Analysis in Short Term Prediction of Non-stationary Economic Time Series",
booktitle = "Programme and Abstracts of 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014) and 7th International Conference of the ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group on Computational and Methodological Statistics (ERCIM 2014), University of Pisa, Italy 6-8 December 2014",
pages = "178",
adress = "Pisa",
publisher = "CMStatistics and CFEnetwork",
year = "2014",
url = {http://www.cmstatistics.org/ERCIM2014/docs/BoA%20CFE-ERCIM%202014.pdf},
}
33
@inbook{fmUEK:2168287709,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Applications of the Functional Data Analysis for Extracting Meaningful Information from Families of Yield Curves and Income Distribution Densities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "309-319",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
34
@inbook{fmUEK:2168285773,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Efektywność informacyjna giełdowych rynków akcji",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "39-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
35
@article{artUEK:2168285693,
author = "Daniel Kosiorowski and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski and Małgorzata Snarska",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "111-132",
year = "2014",
url = {http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit},
}
36
@inbook{fmUEK:2168285775,
author = "Michał Grotowski and Małgorzata Snarska",
title = "Efektywność słaba",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "57-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
37
@inbook{fmUEK:2168285777,
author = "Marcin Czupryna and Małgorzata Snarska and Janusz Żarnowski",
title = "Efektywność półsilna",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "91-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168290329,
author = "Daniel Kosiorowski and Małgorzata Snarska",
title = "Robust Monitoring of a Multivariate Data Stream",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "1-25",
year = "2013",
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168290341,
author = "Daniel Kosiorowski and Małgorzata Snarska and Dominik Mielczarek and Jerzy Rydlewski",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "98-118",
year = "2013",
}
40
@article{artUEK:2168247778,
author = "M. Snarska",
title = "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 121, no. 2B",
pages = "B110-B120",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf},
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168275769,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]",
pages = "[176]-[186]",
year = "2012",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf},
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168262660,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "A Random Matrix Approach to Dynamic Factors in Macroeconomic Data",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]",
pages = "1[22]-17[38]",
year = "2011",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp21.pdf},
}
43
@unpublished{fnpUEK:2168251522,
author = "Zdzisław Burda and Andrzej Jarosz and Maciej A. Nowak and Małgorzata Snarska",
title = "A Random Matrix Approach to VARMA Processes",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[123]-19[145]",
year = "2010",
}
44
@unpublished{drUEK:2168252664,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Applying Free Random Variables to the Analysis of Temporal Correlations in Real Complex Systems",
adress = "Cracow",
year = "2010",
url = {http://www.fais.uj.edu.pl/documents/41628/70551469-8bdf-446c-a35c-10af32168bb9},
isbn = "978-83-62387-00-7",
}
45
@article{artUEK:2166680326,
author = "Zdzisław Burda and Andrzej Jarosz and Maciej A. Nowak and Małgorzata Snarska",
title = "A Random Matrix Approach to VARMA Processes",
journal = "New Journal of Physics",
number = "vol. 12",
pages = "19 s.",
year = "2010",
url = {http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/7/075036/pdf/1367-2630_12_7_075036.pdf},
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168251474,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory - Covariance Matrix Filtering Techniques",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]",
pages = "59[1]-69[11]",
year = "2009",
}
47
@inbook{fmUEK:2162112962,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "59-69",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2009",
url = {http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1873?id=fad2},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-302-3",
}
48
@unpublished{fnpUEK:2168221630,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Covariance Matrix Filtering Techniques",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "[136]-[147]",
year = "2008",
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168221624,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "[120]-[127]",
year = "2008",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168221622,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "175[105]-189[119]",
year = "2008",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168221620,
author = "M. Snarska",
title = "Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "555[100]-559[104]",
year = "2008",
}
52
@article{artUEK:2166133843,
author = "M. Snarska",
title = "Toy Model for Large Non-Symmetric Random Matrices",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 114, no. 3",
pages = "555-559",
year = "2008",
url = {http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z309.pdf},
}
53
@inbook{fmUEK:2165320899,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Automatic Trading Agent : RMT based Portfolio Selection : Theoretical Aspects",
booktitle = "Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making",
pages = "175-189",
adress = "Łódź",
publisher = "University Press",
year = "2007",
url = {http://findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1517?id=e465},
issn = "",
isbn = "978-83-7525-200-2",
}
54
@inbook{mkaUEK:2165749978,
author = "Małgorzata Snarska",
title = "Financial Applications of Random Matrix Theory : Dynamics of the Covariance Matrix",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "137-144",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2007/snarska.pdf},
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
55
@article{artUEK:2165321277,
author = "Małgorzata Snarska and Jakub Krzych",
title = "Automatic Trading Agent : RMT Based Portfolio Theory and Portfolio Selection",
journal = "Acta Physica Polonica B",
number = "Vol. 37, No. 11",
pages = "3145-3160",
year = "2006",
url = {http://www.actaphys.uj.edu.pl/fulltext?series=Reg&vol=37&page=3145},
}