Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 328-340
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240622
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Podstawy polityki ekonomicznej
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 9-30
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240578
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1998. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252488
varia
4

Tytuł:
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997) , s. 5-8
Nr:
2168245776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Podstawy polityki ekonomicznej
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 7-27
Nr:
2168251348
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 19-29. - Summ., rez.
Nr:
2168234884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 111-128. - Rez., summ.
Nr:
2168249754
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 68-81 - Bibliogr.
Nr:
2168251574
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Zielińska Helena
Tytuł:
Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
VII, 283 k.: il.; 30 cm + Aneks: [154] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/480 (aneks)
Nr:
2168309935
doktorat
11

Tytuł:
Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 39, 5 (457) (1984) , s. 211-215
Nr:
2168271492
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW = On the Complex Development of the Upper Course of the Vistula in the Light of the Socio-economic and Spatial Development of MPW
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333325
varia
13

Autor:
Tytuł:
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 59-66
Nr:
2168275603
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Polityka inwestycyjna i budownictwa
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 76-107
Nr:
2168251280
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Polityka cen
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 129-138
Nr:
2168251284
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Kuźnia Stanisława Barbara
Tytuł:
Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
VII k., 199 k.: il.; 30 cm + załącznik 30 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/238
Nr:
2168305853
doktorat
18

Tytuł:
Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły = Space Problem in the Programme of Making Upper Vistula Productive
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980) , s. 63-75
Nr:
2168228158
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 219-230 - Bibliogr.
Nr:
2168251262
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły
Źródło:
Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 29, nr 11 (1979) , s. 24-29
Nr:
2168276969
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Opis fizyczny:
329, [1] s., [2] k. tabl. złoż.: mapki, wykr.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168272508
monografia
1
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 328-340. - ISBN 83-87239-89-5
2
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 9-30. - ISBN 83-87239-89-5
3
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin = The Scientific, Didactic and Organizational Achievements Professor Antoni Fajferek : a Tribute on His 80th Birthday Anniversary / Julian REJDUCH, Zygmuntt SZYMLA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 23-26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
4
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 5-8. - ISSN 0208-7944
5
Podstawy polityki ekonomicznej / Julian REJDUCH // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 7-27
6
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 19-29. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas / Julian REJDUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 111-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
9
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Małgorzata BIEDA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 68-81. - Bibliogr.
10
Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego) / Helena Zielińska ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1984. - VII, 283 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [154] k. - Bibliogr.
11
Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym / Julian REJDUCH // Gospodarka Planowa. - R. 39, 5 (457) (1984), s. 211-215. - ISSN 0017-2421
12
Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW = On the Complex Development of the Upper Course of the Vistula in the Light of the Socio-economic and Spatial Development of MPW / Julian REJDUCH // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 360-361. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
13
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
14
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
15
Polityka inwestycyjna i budownictwa / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 76-107
16
Polityka cen / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 129-138
17
Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu / Stanisława Barbara Kuźnia ; Promotor: Julian REJDUCH. - Kraków, 1980. - VII k., 199 k. : il. ; 30 cm + załącznik 30 k. - Bibliogr.
18
Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły = Space Problem in the Programme of Making Upper Vistula Productive / Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 19, nr 1/73 (1980), s. 63-75. - ISSN 0079-578X
19
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego / Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-230. - Bibliogr.
20
Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły / Julian REJDUCH // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 29, nr 11 (1979), s. 24-29. - ISSN 0539-7162
21
Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / Julian REJDUCH. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : mapki, wykr. ; 22 cm. - Bibliogr.
1
Rejduch J., (1999), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 328-340.
2
Rejduch J., (1999), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 9-30.
3
Rejduch J., Szymla Z., (1998), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 23-26.
4
Rejduch J., (1997), Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 5-8.
5
Rejduch J., (1992), Podstawy polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-27.
6
Rejduch J., (1989), System gospodarki terenowej : zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 19-29.
7
Rejduch J., (1985), Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 111-128.
8
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
9
Bieda M., Rejduch J., (1984), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-81.
10
Zielińska H., (1984), Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego), Prom. Rejduch J., Kraków : , VII, 283 k.
11
Rejduch J., (1984), Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym, "Gospodarka Planowa", R. 39, 5 (457), s. 211-215.
12
Rejduch J., (1981), Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 360-361.
13
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 59-66.
14
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
15
Rejduch J., (1980), Polityka inwestycyjna i budownictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-107.
16
Rejduch J., (1980), Polityka cen. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-138.
17
Kuźnia S., (1980), Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu, Prom. Rejduch J., Kraków : , VII k., 199 k.
18
Rejduch J., (1980), Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły, "Problemy Ekonomiczne", R. 19, nr 1/73, s. 63-75.
19
Rejduch J., (1980), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-230.
20
Rejduch J., (1979), Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły, "Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich", R. 29, nr 11, s. 24-29.
21
Rejduch J., (1978), Polska Południowo-Wschodnia: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 329, [1] s., [2] k. tabl. złoż.
1
@inbook{UEK:2168240622,
author = "Rejduch Julian",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "328-340",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
2
@inbook{UEK:2168240578,
author = "Rejduch Julian",
title = "Podstawy polityki ekonomicznej",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
3
@misc{UEK:2168252488,
author = "Rejduch Julian and Szymla Zygmunt",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. zw. dra hab. Antoniego Fajferka w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997",
pages = "23-26",
year = "1998",
}
4
@article{UEK:2168245776,
author = "Rejduch Julian",
title = "Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "5-8",
year = "1997",
}
5
@inbook{UEK:2168251348,
author = "Rejduch Julian",
title = "Podstawy polityki ekonomicznej",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "7-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168234884,
author = "Rejduch Julian",
title = "System gospodarki terenowej : zarys problemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "19-29",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168249754,
author = "Rejduch Julian",
title = "Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "111-128",
year = "1985",
}
8
@inbook{UEK:2168251592,
author = "Fajferek Antoni and Kruczała Jerzy and Rejduch Julian",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
9
@inbook{UEK:2168251574,
author = "Bieda Małgorzata and Rejduch Julian",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "68-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
10
@unpublished{UEK:2168309935,
author = "Zielińska Helena",
title = "Kształtowanie przestrzennych struktur przemysłowych (na przykładzie makroregionu południowo-wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
11
@article{UEK:2168271492,
author = "Rejduch Julian",
title = "Hierarchizacja sieci osadniczej Makroregionu Południowo-Wschodniego w okresie perspektywicznym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 39, 5 (457)",
pages = "211-215",
year = "1984",
}
12
@misc{UEK:2168333325,
author = "Rejduch Julian",
title = "Problematyka kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły na tle społeczno-ekonomicznego i przestrzennego rozwoju MPW",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "360-361",
year = "1981",
}
13
@article{UEK:2168275603,
author = "Fajferek Antoni and Jasieński Juliusz and Kawecki Stefan and Rejduch Julian",
title = "Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "59-66",
year = "1981",
}
14
@inbook{UEK:2168251260,
author = "Fajferek Antoni and Kruczała Jerzy and Rejduch Julian",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
15
@inbook{UEK:2168251280,
author = "Rejduch Julian",
title = "Polityka inwestycyjna i budownictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "76-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
16
@inbook{UEK:2168251284,
author = "Rejduch Julian",
title = "Polityka cen",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "129-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
17
@unpublished{UEK:2168305853,
author = "Kuźnia Stanisława Barbara",
title = "Racjonalizacja obsługi transportowej gospodarki regionu",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
18
@article{UEK:2168228158,
author = "Rejduch Julian",
title = "Problematyka przestrzenna w programie kompleksowego zagospodarowania górnej Wisły",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 19, 1/73",
pages = "63-75",
year = "1980",
}
19
@inbook{UEK:2168251262,
author = "Rejduch Julian",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "219-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
20
@article{UEK:2168276969,
author = "Rejduch Julian",
title = "Funkcjonalno-przestrzenne aspekty hydrotechnicznej zabudowy górnej Wisły",
journal = "Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich",
number = "R. 29, 11",
pages = "24-29",
year = "1979",
}
21
@book{UEK:2168272508,
author = "Rejduch Julian",
title = "Polska Południowo-Wschodnia : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1978",
}