Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Projektowanie rozwoju produktu z wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania
Źródło:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s. 482-489. - Materiały prezentowane na XIII Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 10-13.01.2010 Zakopane - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923797-9-9
Tryb dostępu:
Nr:
2166122169
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2007-05-17 do 2007-05-18
Tytuł:
Mystery Shopping - użyteczne narzędzie kontrolne
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 222-226 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-8-9
Nr:
2168310943
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Tytuł:
Business Process Reengineering jedyną z szans na poprawę efektywności firmy
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 171-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168218662
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
II Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2005-05-19 do 2005-05-20
Tytuł:
Prawidłowo wprowadzony audit wewnętrzny skutecznym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 198-201 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-9-4
Nr:
2168218720
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja "Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością", Wrocław, Polska, od 2005-03-17 do 2005-03-18
Tytuł:
Zintegrowany System Zarządzania jako gwarant przewagi konkurencyjnej firmy
Źródło:
Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością = New Trends in Quality Management Systems - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 267-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje ; 6)
Nr:
2168310977
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
I Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2004-05-06 do 2004-05-07
Tytuł:
Zarządzanie jakością w cyklu przedprodukcyjnym istnienia wyrobu
Źródło:
Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004, s. 197-201 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-4-3
Nr:
2168310947
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, Polska, od 2004-05-14 do 2004-05-14
Tytuł:
Projakościowe działania na etapie projektowania wyrobu
Źródło:
Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo : materiały z konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 121-126 - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-5-8
Nr:
2168312169
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Projektowanie rozwoju produktu z wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania / Marta GOLLINGER-TARAJKO, Konrad ZARĘBA // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1 / red. Ryszard Knosala. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. - S. 482-489. - Materiały prezentowane na XIII Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 10-13.01.2010 Zakopane. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923797-9-9. - Pełny tekst: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/55_Gollinger_Tarajko_M.pdf
2
Mystery Shopping - użyteczne narzędzie kontrolne / Konrad Zaręba // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 222-226. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-8-9
3
Business Process Reengineering jedyną z szans na poprawę efektywności firmy / Konrad Zaręba // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 171-174. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-2-X
4
Prawidłowo wprowadzony audit wewnętrzny skutecznym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie / Kondrad Zaręba // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 198-201. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-9-4
5
Zintegrowany System Zarządzania jako gwarant przewagi konkurencyjnej firmy / Konrad Zaręba // W: Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością = New Trends in Quality Management Systems. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2005. - (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje, ISSN 1732-0240 ; 6). - S. 267-271. - Streszcz. - Bibliogr.
6
Zarządzanie jakością w cyklu przedprodukcyjnym istnienia wyrobu / Konrad Zaręba // W: Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004. - S. 197-201. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-4-3
7
Projakościowe działania na etapie projektowania wyrobu / Konrad Zaręba // W: Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo : materiały z konferencji naukowej / red. nauk. Elżbieta Skrzypek. - Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 121-126. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-5-8
1
Gollinger-Tarajko M., Zaręba K., (2010), Projektowanie rozwoju produktu z wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania. [W:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 482-489.
2
Zaręba K., (2007), Mystery Shopping - użyteczne narzędzie kontrolne. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 222-226.
3
Zaręba K., (2006), Business Process Reengineering jedyną z szans na poprawę efektywności firmy. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 171-174.
4
Zaręba K., (2005), Prawidłowo wprowadzony audit wewnętrzny skutecznym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 198-201.
5
Zaręba K., (2005), Zintegrowany System Zarządzania jako gwarant przewagi konkurencyjnej firmy. [W:] Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje; 6), Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 267-271.
6
Zaręba K., (2004), Zarządzanie jakością w cyklu przedprodukcyjnym istnienia wyrobu. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], s. 197-201.
7
Zaręba K., (2004), Projakościowe działania na etapie projektowania wyrobu. [W:] Skrzypek E. (red.), Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo : materiały z konferencji naukowej, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 121-126.
1
@inbook{UEK:2166122169,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Konrad Zaręba",
title = "Projektowanie rozwoju produktu z wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania",
booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1",
pages = "482-489",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2010",
url = {http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/55_Gollinger_Tarajko_M.pdf},
isbn = "978-83-923797-9-9",
}
2
@inbook{UEK:2168310943,
author = "Konrad Zaręba",
title = "Mystery Shopping - użyteczne narzędzie kontrolne",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "222-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-922067-8-9",
}
3
@inbook{UEK:2168218662,
author = "Konrad Zaręba",
title = "Business Process Reengineering jedyną z szans na poprawę efektywności firmy",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "171-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-922067-2-X",
}
4
@inbook{UEK:2168218720,
author = "Konrad Zaręba",
title = "Prawidłowo wprowadzony audit wewnętrzny skutecznym narzędziem doskonalenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "198-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-918932-9-4",
}
5
@inbook{UEK:2168310977,
author = "Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowany System Zarządzania jako gwarant przewagi konkurencyjnej firmy",
booktitle = "Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością",
pages = "267-271",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2005",
issn = "1732-0240",
}
6
@inbook{UEK:2168310947,
author = "Konrad Zaręba",
title = "Zarządzanie jakością w cyklu przedprodukcyjnym istnienia wyrobu",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "197-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-918932-4-3",
}
7
@inbook{UEK:2168312169,
author = "Konrad Zaręba",
title = "Projakościowe działania na etapie projektowania wyrobu",
booktitle = "Zarządzanie organizacją zorientowaną projektowo : materiały z konferencji naukowej",
pages = "121-126",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2004",
isbn = "83-914730-5-8",
}