Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 83-94 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków na badania POTENCJAŁ 2021 Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168371006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Decyzje klientów w kontekście zrównoważonego rozwoju produktów
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : współczesne wyzwania i zrównoważony rozwój / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 141-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowania ze środków na badania POTENCJAŁ 2021 Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-61597-90-2 ; 978-83-61597-91-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168370952
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames
Źródło:
Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal. - vol. 22, iss. 3 (2022) , s. 356-366. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded with a subsidy granted to the Cracow University of Economics in Poland within the framework of the POTENTIAL 2021 Programme No. 12/ZJE/2021/POT.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168366244
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zarządzanie zrównoważonym wyrobem
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 279-290 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków na podtrzymanie potencjału naukowego Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358120
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Symptoms of Wear HSS Cutting Tools in Different Wear Stages
Źródło:
Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal. - vol. 21, iss. 3 (2021) , s. 387-397. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
Lista 2019:
70.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168355996
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Grzegorz Pełka , Mateusz Wygoda , Wojciech Luboń , Przemysław Pachytel , Artur Jachimowski , Marcin Paprocki , Paweł Wyczesany , Jarosław Kotyza
Tytuł:
Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood
Źródło:
Energies. - vol. 14, iss. 20, art. no. 6783 (2021) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Energy Production from Biomass Valorization - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was funded by the statutory research program at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland, Statutory Work No. 16.16.140.315/05 and Cracow University of Economics founds.
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168358974
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania procesami i produktami
Źródło:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 129-140 - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków na podtrzymanie potencjału naukowego Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 244-253 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340135
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu = Contemporary Trends in the Design and Management of Product Development
Źródło:
Mechanik. - nr 1 (2019) , s. 64-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168340775
artykuł w czasopiśmie
10

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 80. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340301
varia
11

Tytuł:
Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu = The Use of Methods and Computer Aided Systems in the Ecological Design of Product Development
Źródło:
Mechanik. - nr 1 (2018) , s. 73-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328287
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Tytuł:
Tackling Air Pollution in Krakow
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327209
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 76-87. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941281-1-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168324405
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji = The Application of Six Sigma Indicators to Determine the Quality of the Product Preparation Processes
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314979
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 76. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319657
varia
16

Tytuł:
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów = Ecological Aspects of Product Design
Źródło:
Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 52-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu = Methods for Modeling and Arrangements the Order Stages of Product Development
Źródło:
Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / red. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 73-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa)
ISBN:
978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307093
rozdział w monografii
18

Konferencja:
XIV Forum "Stowarzyszenia ProCAx", Pruszków k. Warszawy, Polska, od 2016-09-23 do 2016-09-24
Tytuł:
Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP = Modeling of Stages of Machining Process Planning Aided by CAPP Systems
Źródło:
Mechanik. - nr 12 (2016) , s. 1886-1887. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310625
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
XII Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków, Polska, od 2013-10-15 do 2013-10-17
Tytuł:
Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów = The Use of Computer Programs to Aid Modeling, Simulation and the Experiment of the Products Development [dokument elektroniczny]
Źródło:
Mechanik. - nr 2 (CD) (2014) , s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312207
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
XI Forum Inżynierskie ProCAx, Kraków, Polska, od 2012-10-16 do 2012-10-18
Tytuł:
Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji = The Use of Indicators Six Sigma Methodology for Simulation and the Experiment Concurrently Development of Products in Production Preparation Phase
Źródło:
Mechanik. - nr 2 (suplement) (2013) , s. 1-16. - Tytuł numeru: XI Forum Inżynierskie ProCAx. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247898
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE) = Modeling and Simulation of Product Development in Product Preparation Phase According to Concurrent Engineering (CE) [dokument elektroniczny]
Źródło:
X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r. - Warszawa: Agenda Wydaw. SIMP, 2012. - CD-ROM stanowi dodatek do czasopisma Mechanik 2012 R. 85, nr 2 - Bibliogr.
Nr:
2168247864
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Tytuł:
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165613218
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Jan Duda , Marcin Paprocki
Tytuł:
Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów = Modelling of Concurrent Development of the Products Processes and Manufacturing Systems in Product Lifecycle Context
Źródło:
Mechanik. - R. 82, nr 1 (2009) , s. 58-59. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
53063
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Ocena efektywności technologii energetycznych
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK, s. 91-125
Sygnatura:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Charakterystyka OZE
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK, s. 26-62
Sygnatura:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164934346
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
123/KTiEW/2/2011/S/602
Sygnatura:
NP-1034/2/Magazyn
Nr:
2168264722
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Sygnatura:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
naukowo-badawcze
1
Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 83-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M3PL_FINAL.pdf
2
Decyzje klientów w kontekście zrównoważonego rozwoju produktów / Marcin PAPROCKI // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : współczesne wyzwania i zrównoważony rozwój / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 141-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-90-2 ; 978-83-61597-91-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M2PL_FINAL.pdf
3
Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames / Mateusz WYGODA, Marcin PAPROCKI, Wacław ADAMCZYK // Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal. - vol. 22, iss. 3 (2022), s. 356-366. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmt.com/artkey/mft-202203-0007_influence-of-the-welding-process-on-the-quality-of-pvc-frames.php. - ISSN 1213-2489
4
Zarządzanie zrównoważonym wyrobem / Marcin PAPROCKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 279-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
5
Symptoms of Wear HSS Cutting Tools in Different Wear Stages / Marcin PAPROCKI, Mateusz WYGODA, Paweł WYCZESANY, Patrycja Bazan // Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal. - vol. 21, iss. 3 (2021), s. 387-397. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmt.com/artkey/mft-202103-0012_symptoms-of-wear-hss-cutting-tools-in-different-wear-stages.php. - ISSN 1213-2489
6
Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood / Grzegorz Pełka, Mateusz WYGODA, Wojciech Luboń, Przemysław Pachytel, Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Paweł WYCZESANY, Jarosław Kotyza // Energies. - vol. 14, iss. 20 (2021), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Energy Production from Biomass Valorization. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6783. - ISSN 1996-1073
7
Wybrane aspekty zarządzania procesami i produktami / Marcin PAPROCKI // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
8
Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych / Marcin PAPROCKI // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 244-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
9
Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu = Contemporary Trends in the Design and Management of Product Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 1 (2019), s. 64-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf. - ISSN 0025-6552
10
Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality / Marcin PAPROCKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
11
Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu = The Use of Methods and Computer Aided Systems in the Ecological Design of Product Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 1 (2018), s. 73-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
12
Tackling Air Pollution in Krakow / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Magdalena WOJNAROWSKA // E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf. - ISSN 2555-0403
13
Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym / Marcin PAPROCKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala. - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017. - S. 76-87. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941281-1-1. - Pełny tekst: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_076.pdf
14
Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji = The Application of Six Sigma Indicators to Determine the Quality of the Product Preparation Processes / Marcin PAPROCKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
15
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów / Marcin PAPROCKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
16
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów = Ecological Aspects of Product Design / Marcin PAPROCKI // W: Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 52-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Ekologiczne.pdf
17
Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu = Methods for Modeling and Arrangements the Order Stages of Product Development / Marcin PAPROCKI // W: Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 73-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
18
Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP = Modeling of Stages of Machining Process Planning Aided by CAPP Systems / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 12 (2016), s. 1886-1887. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
19
Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów = The Use of Computer Programs to Aid Modeling, Simulation and the Experiment of the Products Development / Marcin Paprocki // Mechanik [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (CD) (2014), s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf. - ISSN 0025-6552
20
Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji = The Use of Indicators Six Sigma Methodology for Simulation and the Experiment Concurrently Development of Products in Production Preparation Phase / Marcin Paprocki // Mechanik [on-line]. - nr 2 (suplement) (2013), s. 1-16. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: XI Forum Inżynierskie ProCAx. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547. - ISSN 0025-6552
21
Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE) [Dokument elektroniczny] = Modeling and Simulation of Product Development in Product Preparation Phase According to Concurrent Engineering (CE) / Marcin Paprocki // W: X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Agenda Wydaw. SIMP, 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - 13 s. - Streszcz., summ.. - CD-ROM stanowi dodatek do czasopisma Mechanik 2012 R. 85, nr 2. - Bibliogr.
22
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin Paprocki // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 63-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
23
Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów = Modelling of Concurrent Development of the Products Processes and Manufacturing Systems in Product Lifecycle Context / Jan Duda, Marcin Paprocki // Mechanik. - R. 82, nr 1 (2009), s. 58-59. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
24
Ocena efektywności technologii energetycznych / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin Paprocki // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 91-125
25
Charakterystyka OZE / Marcin Paprocki, Konrad ZARĘBA, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2008), s. 26-62
26
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin Paprocki, Marcin RYCHWALSKI, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
27
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin Paprocki, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Jachimowski A., Paprocki M., (2022), Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 83-94.
2
Paprocki M., (2022), Decyzje klientów w kontekście zrównoważonego rozwoju produktów. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : współczesne wyzwania i zrównoważony rozwój, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 141-151.
3
Wygoda M., Paprocki M., Adamczyk W., (2022), Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames, "Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal", vol. 22, iss. 3, s. 356-366; https://journalmt.com/artkey/mft-202203-0007_influence-of-the-welding-process-on-the-quality-of-pvc-frames.php
4
Paprocki M., (2021), Zarządzanie zrównoważonym wyrobem. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 279-290.
5
Paprocki M., Wygoda M., Wyczesany P., Bazan P., (2021), Symptoms of Wear HSS Cutting Tools in Different Wear Stages, "Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal", vol. 21, iss. 3, s. 387-397; https://journalmt.com/artkey/mft-202103-0012_symptoms-of-wear-hss-cutting-tools-in-different-wear-stages.php
6
Pełka G., Wygoda M., Luboń W., Pachytel P., Jachimowski A., Paprocki M., Wyczesany P., Kotyza J., (2021), Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood, "Energies", vol. 14, iss. 20, s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6783
7
Paprocki M., (2020), Wybrane aspekty zarządzania procesami i produktami. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 129-140.
8
Paprocki M., (2019), Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 244-253.
9
Paprocki M., (2019), Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu, "Mechanik", nr 1, s. 64-66; http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf
10
Paprocki M., (2019), Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 80.
11
Paprocki M., (2018), Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu, "Mechanik", nr 1, s. 73-75.
12
Jachimowski A., Paprocki M., Wojnarowska M., (2018), Tackling Air Pollution in Krakow, "E3S Web of Conferences", vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf
13
Paprocki M., (2017), Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym. [W:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 76-87.
14
Paprocki M., (2017), Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 163-176.
15
Paprocki M., (2017), Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 76.
16
Paprocki M., (2017), Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów. [W:] Salerno-Kochan R., Wojnarowska M. (red.), Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 52-64.
17
Paprocki M., (2016), Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Quality Management of Selected Products and Processes, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 73-82.
18
Paprocki M., (2016), Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP, "Mechanik", nr 12, s. 1886-1887.
19
Paprocki M., (2014), Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów, "Mechanik" [Dokument elektroniczny], nr 2 (CD), s. 1-15; http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf
20
Paprocki M., (2013), Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji, "Mechanik" [on-line], nr 2 (suplement), s. 1-16; http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547
21
Paprocki M., (2012), Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE). [W:] X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r [Dokument elektroniczny], Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP
22
Nitkiewicz T., Paprocki M., (2010), Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym. [W:] FAMIELEC J., KOŻUCH M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 63-83.
23
Duda J., Paprocki M., (2009), Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów, "Mechanik", R. 82, nr 1, s. 58-59.
24
Nitkiewicz T., Paprocki M., (2009), Ocena efektywności technologii energetycznych. [W:] Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 91-125.
25
Paprocki M., Zaręba K., Wojnarowska M., (2008), Charakterystyka OZE. [W:] Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 1, s. 26-62.
26
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Tarajko-Kowalska J., Wojnarowska M., Zaręba K., (2011), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 s.
27
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1], Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 123 s.
1
@inbook{UEK:2168371006,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Paprocki",
title = "Zastosowanie wybranych narzędzi Six Sigma do oceny procesu dezynfekcji wody pitnej ditlenkiem chloru",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : doskonalenie i adaptacyjność organizacji w obliczu współczesnych wyzwań",
pages = "83-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M3PL_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-61597-92-6 ; 978-83-61597-93-3",
}
2
@inbook{UEK:2168370952,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Decyzje klientów w kontekście zrównoważonego rozwoju produktów",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : współczesne wyzwania i zrównoważony rozwój",
pages = "141-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/12/CMQ2022_M2PL_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-61597-90-2 ; 978-83-61597-91-9",
}
3
@article{UEK:2168366244,
author = "Mateusz Wygoda and Marcin Paprocki and Wacław Adamczyk",
title = "Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames",
journal = "Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal",
number = "vol. 22, iss. 3",
pages = "356-366",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.21062/mft.2022.037},
url = {https://journalmt.com/artkey/mft-202203-0007_influence-of-the-welding-process-on-the-quality-of-pvc-frames.php},
}
4
@inbook{UEK:2168358120,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Zarządzanie zrównoważonym wyrobem",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "279-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
5
@article{UEK:2168355996,
author = "Marcin Paprocki and Mateusz Wygoda and Paweł Wyczesany and Patrycja Bazan",
title = "Symptoms of Wear HSS Cutting Tools in Different Wear Stages",
journal = "Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "387-397",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.21062/mft.2021.047},
url = {https://journalmt.com/artkey/mft-202103-0012_symptoms-of-wear-hss-cutting-tools-in-different-wear-stages.php},
}
6
@article{UEK:2168358974,
author = "Grzegorz Pełka and Mateusz Wygoda and Wojciech Luboń and Przemysław Pachytel and Artur Jachimowski and Marcin Paprocki and Paweł Wyczesany and Jarosław Kotyza",
title = "Analysis of the Efficiency of a Batch Boiler and Emissions of Harmful Substances during Combustion of Various Types of Wood",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 20",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14206783},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6783},
}
7
@inbook{UEK:2168351732,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Wybrane aspekty zarządzania procesami i produktami",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "129-140",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/02-2020_WGS_Spoleczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
8
@inbook{UEK:2168340135,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "244-253",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
9
@article{UEK:2168340775,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu",
journal = "Mechanik",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.14},
url = {http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168340301,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "80",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
11
@article{UEK:2168328287,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu",
journal = "Mechanik",
number = "1",
pages = "73-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2018.1.17},
url = {},
}
12
@article{UEK:2168327209,
author = "Artur Jachimowski and Marcin Paprocki and Magdalena Wojnarowska",
title = "Tackling Air Pollution in Krakow",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20184400053},
url = {https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168324405,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1",
pages = "76-87",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2017",
url = {http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_076.pdf},
isbn = "978-83-941281-1-1",
}
14
@inbook{UEK:2168314979,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "163-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
15
@misc{UEK:2168319657,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "76",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
16
@inbook{UEK:2168319403,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Ekologiczne.pdf},
isbn = "978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5",
}
17
@inbook{UEK:2168307093,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu",
booktitle = "Quality Management of Selected Products and Processes",
pages = "73-82",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6",
}
18
@article{UEK:2168310625,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP",
journal = "Mechanik",
number = "12",
pages = "1886-1887",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.12.536},
url = {},
}
19
@article{UEK:2168312207,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów",
journal = "Mechanik",
number = "2 (CD)",
pages = "1-15",
year = "2014",
url = {http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf},
}
20
@article{UEK:2168247898,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji",
journal = "Mechanik",
number = "2 (suplement)",
pages = "1-16",
year = "2013",
url = {http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547},
}
21
@inbook{UEK:2168247864,
author = "Marcin Paprocki",
title = "Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE)",
booktitle = "X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r.",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Agenda Wydaw. SIMP",
year = "2012",
}
22
@inbook{UEK:2165613218,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki",
title = "Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "63-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
23
@article{UEK:53063,
author = "Jan Duda and Marcin Paprocki",
title = "Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów",
journal = "Mechanik",
number = "R. 82, 1",
pages = "58-59",
year = "2009",
}
24
@unpublished{UEK:2168222350,
author = "Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki",
title = "Ocena efektywności technologii energetycznych",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
pages = "91-125",
year = "2009",
}
25
@unpublished{UEK:2164934346,
author = "Marcin Paprocki and Konrad Zaręba and Magdalena Wojnarowska",
title = "Charakterystyka OZE",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 1",
pages = "26-62",
year = "2008",
}
26
@unpublished{UEK:2168264722,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Justyna Tarajko-Kowalska and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
27
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID