Publikacje wybranego autora

Paprocki Marcin ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

1

Tytuł:
Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 244-253 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340135
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 80. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340301
varia
3

Tytuł:
Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu = Contemporary Trends in the Design and Management of Product Development
Źródło:
Mechanik. - nr 1 (2019) , s. 64-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340775
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu = The Use of Methods and Computer Aided Systems in the Ecological Design of Product Development
Źródło:
Mechanik. - nr 1 (2018) , s. 73-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328287
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering, EKO-DOK 2018, Polanica-Zdrój, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-18
Tytuł:
Tackling Air Pollution in Krakow
Źródło:
E3S Web of Conferences. - vol. 44 (2018) , s. 1-8. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327209
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 76. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319657
varia
7

Tytuł:
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów = Ecological Aspects of Product Design
Źródło:
Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 52-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319403
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji = The Application of Six Sigma Indicators to Determine the Quality of the Product Preparation Processes
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314979
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym
Źródło:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 76-87. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941281-1-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168324405
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu = Methods for Modeling and Arrangements the Order Stages of Product Development
Źródło:
Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 73-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa)
ISBN:
978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307093
rozdział w monografii
11

Konferencja:
XIV Forum "Stowarzyszenia ProCAx", Pruszków k. Warszawy, Polska, od 2016-09-23 do 2016-09-24
Tytuł:
Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP = Modeling of Stages of Machining Process Planning Aided by CAPP Systems
Źródło:
Mechanik. - nr 12 (2016) , s. 1886-1887. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310625
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
XII Forum Inżynierskie ProCAx cz. II, Kraków, Polska, od 2013-10-15 do 2013-10-17
Tytuł:
Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów = The Use of Computer Programs to Aid Modeling, Simulation and the Experiment of the Products Development [dokument elektroniczny]
Źródło:
Mechanik. - nr 2 (CD) (2014) , s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312207
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
XI Forum Inżynierskie ProCAx, Kraków, Polska, od 2012-10-16 do 2012-10-18
Tytuł:
Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji = The Use of Indicators Six Sigma Methodology for Simulation and the Experiment Concurrently Development of Products in Production Preparation Phase
Źródło:
Mechanik. - nr 2 (suplement) (2013) , s. 1-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247898
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE) = Modeling and Simulation of Product Development in Product Preparation Phase According to Concurrent Engineering (CE) [dokument elektroniczny]
Źródło:
X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r. - Warszawa: Agenda Wydaw. SIMP, 2012. - Streszcz., summ. ; CD-ROM stanowi dodatek do czasopisma Mechanik 2012 R. 85, nr 2 - Bibliogr.
Nr:
2168247864
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165613218
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Ocena efektywności technologii energetycznych
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2009, s. 91-125
Sygnatura:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Duda Jan , Paprocki Marcin
Tytuł:
Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów = Modelling of Concurrent Development of the Products Processes and Manufacturing Systems in Product Lifecycle Context
Źródło:
Mechanik. - R. 82, nr 1 (2009) , s. 58-59. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
53063
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Charakterystyka OZE
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2008, s. 26-62
Sygnatura:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164934346
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
123/KTiEW/2/2011/S/602
Sygnatura:
NP-1034/2/Magazyn
Nr:
2168264722
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Sygnatura:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
naukowo-badawcze
1
Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych / Marcin PAPROCKI // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 244-253. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
2
Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality / Marcin PAPROCKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
3
Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu = Contemporary Trends in the Design and Management of Product Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 1 (2019), s. 64-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf. - ISSN 0025-6552
4
Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu = The Use of Methods and Computer Aided Systems in the Ecological Design of Product Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 1 (2018), s. 73-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
5
Tackling Air Pollution in Krakow / Artur JACHIMOWSKI, Marcin PAPROCKI, Magdalena WOJNAROWSKA // E3S Web of Conferences [on-line]. - vol. 44 (2018), s. 1-8. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf. - ISSN 2555-0403
6
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów / Marcin PAPROCKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
7
Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów = Ecological Aspects of Product Design / Marcin PAPROCKI // W: Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 52-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Ekologiczne.pdf
8
Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji = The Application of Six Sigma Indicators to Determine the Quality of the Product Preparation Processes / Marcin PAPROCKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 163-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4
9
Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym / Marcin PAPROCKI // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1 / red. Ryszard Knosala. - Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017. - S. 76-87. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941281-1-1. - Pełny tekst: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_076.pdf
10
Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu = Methods for Modeling and Arrangements the Order Stages of Product Development / Marcin PAPROCKI // W: Quality Management of Selected Products and Processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. - (Interdyscyplinarność i Innowacyjność Towaroznawstwa). - S. 73-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6
11
Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP = Modeling of Stages of Machining Process Planning Aided by CAPP Systems / Marcin PAPROCKI // Mechanik. - nr 12 (2016), s. 1886-1887. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
12
Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów = The Use of Computer Programs to Aid Modeling, Simulation and the Experiment of the Products Development / Marcin PAPROCKI // Mechanik [Dokument elektroniczny]. - nr 2 (CD) (2014), s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf. - ISSN 0025-6552
13
Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji = The Use of Indicators Six Sigma Methodology for Simulation and the Experiment Concurrently Development of Products in Production Preparation Phase / Marcin PAPROCKI // Mechanik [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 2 (suplement) (2013), s. 1-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547. - ISSN 0025-6552
14
Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE) [Dokument elektroniczny] = Modeling and Simulation of Product Development in Product Preparation Phase According to Concurrent Engineering (CE) / Marcin PAPROCKI // W: X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r. [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP, 2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - 13 s. - Streszcz., summ. ; CD-ROM stanowi dodatek do czasopisma Mechanik 2012 R. 85, nr 2. - Bibliogr.
15
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 63-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
16
Ocena efektywności technologii energetycznych / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 91-125
17
Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów = Modelling of Concurrent Development of the Products Processes and Manufacturing Systems in Product Lifecycle Context / Jan Duda, Marcin PAPROCKI // Mechanik. - R. 82, nr 1 (2009), s. 58-59. - Bibliogr. - ISSN 0025-6552
18
Charakterystyka OZE / Marcin PAPROCKI, Konrad ZARĘBA, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2008), s. 26-62
19
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
20
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Paprocki M., (2019), Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 244-253.
2
Paprocki M., (2019), Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 80.
3
Paprocki M., (2019), Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu, "Mechanik", nr 1, s. 64-66; http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/22/2019_01_s0064.pdf
4
Paprocki M., (2018), Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu, "Mechanik", nr 1, s. 73-75.
5
Jachimowski A., Paprocki M., Wojnarowska M., (2018), Tackling Air Pollution in Krakow, "E3S Web of Conferences" [on-line], vol. 44, s. 1-8; https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/19/e3sconf_eko-dok2018_00053.pdf
6
Paprocki M., (2017), Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 76.
7
Paprocki M., (2017), Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów. [W:] Salerno-Kochan R., Wojnarowska M. (red.), Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 52-64.
8
Paprocki M., (2017), Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 163-176.
9
Paprocki M., (2017), Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym. [W:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 1, Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 76-87.
10
Paprocki M., (2016), Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Quality Management of Selected Products and Processes, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 73-82.
11
Paprocki M., (2016), Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP, "Mechanik", nr 12, s. 1886-1887.
12
Paprocki M., (2014), Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów, "Mechanik" [Dokument elektroniczny], nr 2 (CD), s. 1-15; http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_pobrania/artykuly/2/5332_39_paprocki_zastosowanie_programow_komputerowych.pdf
13
Paprocki M., (2013), Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji, "Mechanik" [on-line], nr 2 (suplement), s. 1-16; http://www.procax.org.pl/downloads.php?cat_id=3&download_id=547
14
Paprocki M., (2012), Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE). [W:] X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r [Dokument elektroniczny], Warszawa : Agenda Wydaw. SIMP
15
Nitkiewicz T., Paprocki M., (2010), Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 63-83.
16
Nitkiewicz T., Paprocki M., (2009), Ocena efektywności technologii energetycznych. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 91-125.
17
Duda J., Paprocki M., (2009), Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów, "Mechanik", R. 82, nr 1, s. 58-59.
18
Paprocki M., Zaręba K., Wojnarowska M., (2008), Charakterystyka OZE. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 1, s. 26-62.
19
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Tarajko-Kowalska J., Wojnarowska M., Zaręba K., (2011), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s.
20
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Cz. [1], Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 123 s.
1
@inbook{UEK:2168340135,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Zastosowanie wybranych metod zarządzania w doskonaleniu jakości innowacji produktowych",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "244-253",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
2
@misc{UEK:2168340301,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Application of Selected Management Methods in Improving the Product Innovation Quality",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "80",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
3
@article{UEK:2168340775,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu",
journal = "Mechanik",
number = "1",
pages = "64-66",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168328287,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu",
journal = "Mechanik",
number = "1",
pages = "73-75",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168327209,
author = "Jachimowski Artur and Paprocki Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Tackling Air Pollution in Krakow",
journal = "E3S Web of Conferences",
number = "vol. 44",
pages = "1-8",
year = "2018",
}
6
@misc{UEK:2168319657,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "76",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
7
@inbook{UEK:2168319403,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Ekologiczne aspekty projektowania wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5",
}
8
@inbook{UEK:2168314979,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Zastosowanie wskaźników Six Sigma do określenia jakości procesów przygotowania produkcji",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "163-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
9
@inbook{UEK:2168324405,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1",
pages = "76-87",
adress = "Opole",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
year = "2017",
isbn = "978-83-941281-1-1",
}
10
@inbook{UEK:2168307093,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Metody modelowania i ustalenia kolejności etapów rozwoju wyrobu",
booktitle = "Quality Management of Selected Products and Processes",
pages = "73-82",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-429-3 ; 978-83-7789-402-6",
}
11
@article{UEK:2168310625,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Modelowanie etapów technologicznego projektowania obróbki wspomaganego systemami CAPP",
journal = "Mechanik",
number = "12",
pages = "1886-1887",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168312207,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Zastosowanie programów komputerowych do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobów",
journal = "Mechanik",
number = "2 (CD)",
pages = "1-15",
year = "2014",
}
13
@article{UEK:2168247898,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do symulacji i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji",
journal = "Mechanik",
number = "2 (suplement)",
pages = "1-16",
year = "2013",
}
14
@inbook{UEK:2168247864,
author = "Paprocki Marcin",
title = "Modelowanie i symulacja rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami projektowania współbieżnego (CE)",
booktitle = "X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011 r.",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Agenda Wydaw. SIMP",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2165613218,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin",
title = "Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "63-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168222350,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin",
title = "Ocena efektywności technologii energetycznych",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
pages = "91-125",
year = "2009",
}
17
@article{UEK:53063,
author = "Duda Jan and Paprocki Marcin",
title = "Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobów, procesów i systemów wytwarzania w cyklu życia wyrobów",
journal = "Mechanik",
number = "R. 82, 1",
pages = "58-59",
year = "2009",
}
18
@unpublished{UEK:2164934346,
author = "Paprocki Marcin and Zaręba Konrad and Wojnarowska Magdalena",
title = "Charakterystyka OZE",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 1",
pages = "26-62",
year = "2008",
}
19
@unpublished{UEK:2168264722,
author = "Fijał Tadeusz and Gollinger-Tarajko Marta and Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin and Rychwalski Marcin and Tarajko-Kowalska Justyna and Wojnarowska Magdalena and Zaręba Konrad",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
20
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Fijał Tadeusz and Gollinger-Tarajko Marta and Grząka Andrzej and Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena and Zaręba Konrad",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}