Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
Opis fizyczny:
313 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-208-2355-4
Nr:
2168335603
monografia
2

Autor:
Tytuł:
Współczesne miasto a globalizacja
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 79-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335905
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Społeczne aspekty globalizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe (Społeczno-ekonomiczne aspekty procesów gobalizacji Nr umowy: 033/WF-KE/01/2015/S/5033)
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329373
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 7-15 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329429
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Globalizacja i jej oblicza
Źródło:
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 17-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Globalizacja a mobilność
Źródło:
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018, s. 41-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2281-6
Nr:
2168329377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro = Inequalities in Aa Academic Discussion and Their Implications in Micro and Macro Scale
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017) , s. 438-448. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321481
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej
Źródło:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 13-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 185-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319523
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Globalizacja i jej charakter
Źródło:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 30-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324531
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Międzynarodowe migracje ludności
Źródło:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 107-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324561
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms
Źródło:
Urban People = Lidé města. - 18, 2 (2016) , s. 231-252. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168332409
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Finansowe aspekty globalizacji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Opis fizyczny:
164, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305885
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
14

Autor:
Tytuł:
Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne = Migrations of the Polish after 2004 vs. the Households - Theoretical and Practical Implications
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 616-626. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310667
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Policy Performance and Evaluation : Poland [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2015
Opis fizyczny:
54 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP3.3/PL)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement no. 613256
Tryb dostępu:
Nr:
2168301753
monografia
17

Tytuł:
Country Report Poland : Situation of young people in Poland
Źródło:
Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3 / Werner Eichhorst, Kari Hadjivassiliou and Florian Wozny - Brighton: University of Brighton, 2015, s. 1-50 - Bibliogr.
Seria:
(STYLE Working Papers. WP3.3 Policy Performance and Evaluation - Synthesis Report)
Program badawczy:
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under Grant Agreement no. 613256
Nr:
2168301763
rozdział w monografii
18

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2014, s. 57-86 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301517
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society
Źródło:
Urban People = Lidé města. - 16, 2 (2014) , s. 239-256. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293383
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks = Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 154-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288133
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom
Źródło:
Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics / eds. Monika Banaś and Mariusz Dzięglewski - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, s. 159-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-364-4
Nr:
2168293411
rozdział w monografii
22

Autor:
Tytuł:
Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2013, s. 8-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301139
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies
Źródło:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013) , s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293813
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Eichhorst Werner , Braga Michela , Broughton Andrea , Coen, de An , Culot Henri , Dorssemont Filip , Famira-Mühlberger Ulrike , Gerard Maarten , Huemer Ulrike , Kendzia Michael J. , Pedersen Jakob Louis , Slezak Ewa
Tytuł:
The Role and Activities of Employment Agencies : study
Adres wydawniczy:
Brussels: Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy, 2013
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 21 cm
Seria:
(IZA Research Repor ; no 57)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-92-823-4593-1
Nr:
2168266640
monografia
25

Tytuł:
Ubóstwo na przykładzie Polski
Źródło:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 80-103
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250528
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications
Źródło:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012) , s. 299-309. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168272514
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Globalizacja i jej oblicza
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 12-33 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273516
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
National Report on Traineeships Poland
Źródło:
Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States - Luxembourg: EUR-OP, 2012, s. 651-699 - Bibliogr.
ISBN:
978-92-79-23539-9
Nr:
2168266660
rozdział w monografii
29

Autor:
Tytuł:
The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom
Źródło:
Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 111-124. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-417-1
Nr:
2168229480
rozdział w monografii
30

Autor:
Tytuł:
The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications
Źródło:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 140-154 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273524
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej
Źródło:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 138-169
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250534
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje
Źródło:
Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-29
ISBN:
978-83-7252-608-3
Nr:
2168250466
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Starzejące się społeczeństwo / kier. Bogumiła SZOPA2011, s. 7-27 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1065/Magazyn
Nr:
2168260736
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland
Źródło:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 78-90. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166675327
rozdział w monografii
35

Autor:
Tytuł:
Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej
Źródło:
Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 96-105. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-74-7
Nr:
2165797523
rozdział w monografii
36

Autor:
Tytuł:
Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii = Policies Coping with Social Exclusion in Great Britain
Źródło:
Polityka Społeczna. - R. 36, nr 9 (438) (2010) , s. 57-60. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222520
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej
Źródło:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2010, s. 6-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-908/Magazyn
Nr:
2168266598
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Pogranicze jako obszar współpracy = Borderland as the Area of Co-operation
Źródło:
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010, s. 411-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-115-9
Nr:
2165644024
rozdział w monografii
39

Autor:
Tytuł:
Zamożność w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA2009, s. 6-37 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1309/Magazyn
Nr:
2168220490
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland
Źródło:
Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe / ed. by Birgit Pfau-Effinger, Lluís Flaquer and Per H. Jensen - New York; London: Routledge, 2009, s. 169-189 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Advances in Sociology ; 46)
ISBN:
0-415-96469-5 ; 978-0-415-96469-2
Nr:
2166120896
rozdział w monografii
41

Autor:
Tytuł:
Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
280 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-68
Nr:
51623
doktorat
42

Konferencja:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Tytuł:
Wokół społecznej przedsiębiorczości
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007
Opis fizyczny:
87, [1] s.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166015526
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
43

Autor:
Tytuł:
O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2007
Nr:
2168266804
monografia
44

Autor:
Mitchell John , O'Leary Shane
Konferencja:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Tytuł:
Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii
Źródło:
Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK] - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007, s. 59-69
Tłumacz:
Sielski Dariusz
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166017809
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Konferencja:
Seminarium zorganizowane w ramach projektu "Social on Business" Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC GROW, Kraków, Polska, od 2007-01-26 do 2007-01-26
Tytuł:
Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne
Źródło:
Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK] - Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007, s. 79-[88] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914665-7-5
Nr:
2166017235
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
The "Learning Society" in Poland
Źródło:
New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond / ed. Michael Kuhn - New York [etc.]: Peter Lang, 2007, s. 229-251 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-8204-7499-1
Nr:
2166117680
rozdział w monografii
47

Autor:
Tytuł:
Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries
Źródło:
Generations, Kinship and Care / edited by: Haldis Haukanes & Frances Pine - Bergen: University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research, 2005, s. 69-96. - Materiały z warsztatów zorganizowanych na Uniwersytecie w Bergen, 2004 r.
Seria:
(Skriftserien / University of Bergen. Center for Women's and Gender Research ; no. 17)
ISBN:
82-91878-11-0
Nr:
2166022044
rozdział w monografii
48

Autor:
Tytuł:
Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji?
Źródło:
Ekskluzja i inkluzja społeczna / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek - Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005, s. 227-238 - Bibliogr.
Seria:
(Problemy Pracy Socjalnej)
ISBN:
83-89163-11-X
Nr:
2165932765
rozdział w monografii
49

Autor:
Tytuł:
Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza
Źródło:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 147-159 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235610
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Autor:
Tytuł:
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-7]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168241104
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych = Voluntary Work in the Reality of the Contemporary Market Economies and Societies
Źródło:
Człowiek a rynek. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, s. 287-292. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 2)
ISBN:
83-7306-175-4 ; 83-7306-177-0
Nr:
2166015382
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 69-91 - Bibliogr.
Nr:
2168230644
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn = The Changing Social Roles of Men and Women
Źródło:
In honorem Sigismundi Marcelli Zimny / red. t. Romuald Derbis - Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003, s. 195-203. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie)
ISBN:
83-7098-338-3
Nr:
2166002991
rozdział w monografii
1
Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa / Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2355-4
2
Współczesne miasto a globalizacja / Ewa SLĘZAK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 79-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
3
Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2281-6
4
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 7-15. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
5
Globalizacja i jej oblicza / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 17-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
6
Globalizacja a mobilność / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - S. 41-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2281-6
7
Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro = Inequalities in Aa Academic Discussion and Their Implications in Micro and Macro Scale / Ewa ŚLĘZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017), s. 438-448. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43895?tab=1. - ISSN 1899-3192
8
Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 13-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
9
Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 185-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
10
Globalizacja i jej charakter / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 30-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
11
Międzynarodowe migracje ludności / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
12
The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms / Ewa ŚLĘZAK // Urban People = Lidé města. - 18, 2 (2016), s. 231-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://lidemesta.cz/assets/media/files/18-2016-2/%C5%9Al%C4%99zak.pdf. - ISSN 1212-8112
13
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 164, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2232-8
14
Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne = Migrations of the Polish after 2004 vs. the Households - Theoretical and Practical Implications / Ewa ŚLĘZAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 616-626. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39273. - ISSN 1899-3192
15
Wprowadzenie / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
16
Policy Performance and Evaluation : Poland [on-line] / Ewa ŚLĘZAK, Bogumiła SZOPA. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 54 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP3.3/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/STYLE-Working-Paper-WP3.3-Performance-Poland.pdf
17
Country Report Poland : Situation of young people in Poland / Ewa ŚLĘZAK, Bogumiła SZOPA // W: Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3 / Werner Eichhorst, Kari Hadjivassiliou and Florian Wozny. - Brighton : University of Brighton, 2015. - (STYLE Working Papers. WP3.3 Policy Performance and Evaluation - Synthesis Report). - S. 1-50. - Bibliogr.
18
Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów / Ewa ŚLĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 57-86. - Bibliogr.
19
Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society / Ewa ŚLĘZAK // Urban People = Lidé města. - 16, 2 (2014), s. 239-256. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-2/polish-medical-migrants-in-the-united-kingdom.html. - ISSN 1212-8112
20
The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks = Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki / Ewa ŚLĘZAK // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014), s. 154-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1391. - ISSN 2300-6102
21
The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom // W: Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics : a Multidisciplinary Perspective / eds. Monika Banaś and Mariusz Dzięglewski. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. - S. 159-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-364-4
22
Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje / Ewa ŚLĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 8-26. - Bibliogr.
23
Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek = Global Ageing: Implications for Societies and Economies / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 28 (57), z. 3, vol. 2 (2013), s. 277-290. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf. - ISSN 0552-4245
24
The Role and Activities of Employment Agencies : study / Werner Eichhorst, Michela Braga, Andrea Broughton, An de Coen, Henri Culot, Filip Dorssemont, Ulrike Famira-Mühlberger, Maarten Gerard, Ulrike Huemer, Michael J. Kendzia, Jakob Louis Pedersen, Ewa SLEZAK. - Brussels : Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy, 2013. - 116 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (IZA Research Repor ; no 57). - ISBN 978-92-823-4593-1. - Pełny tekst: http://www.iza.org/en/webcontent/publications/reports/report_pdfs/iza_report_57.pdf
25
Ubóstwo na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 80-103. - ISBN 978-83-7252-608-3
26
Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications / Ewa SLEZAK // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - no 10, vol. 2 (2012), s. 299-309. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1993-6788
27
Globalizacja i jej oblicza / Ewa ŚlĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 12-33. - Bibliogr.
28
National Report on Traineeships Poland / Ewa ŚLĘZAK // W: Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States : Final Synthesis Report. - Luxembourg : EUR-OP, 2012. - S. 651-699. - Bibliogr. - ISBN 978-92-79-23539-9. - Pełny tekst: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7754&langId=en#page=651&view=Fit
29
The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom / Ewa ŚLĘZAK // W: Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 111-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-417-1
30
The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications / Ewa ŚlĘZAK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 140-154. - Bibliogr.
31
Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 138-169. - ISBN 978-83-7252-608-3
32
Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje / Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa / red. Bogumiła SZOPA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-29. - ISBN 978-83-7252-608-3
33
Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Starzejące się społeczeństwo : wymiar globalny i lokalny / kier. Bogumiła SZOPA. - (2011), s. 7-27. - Bibliogr.
34
The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland / Ewa ŚLĘZAK // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 78-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
35
Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej / Ewa ŚLĘZAK // W: Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 96-105. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-74-7
36
Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii = Policies Coping with Social Exclusion in Great Britain / Ewa ŚLĘZAK // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 9 (438) (2010), s. 57-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
37
Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 6-39. - Bibliogr.
38
Pogranicze jako obszar współpracy = Borderland as the Area of Co-operation / Ewa ŚLĘZAK // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010. - S. 411-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-115-9
39
Zamożność w perspektywie socjologicznej / Ewa ŚLĘZAK // W: Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2009), s. 6-37. - Bibliogr.
40
Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland / Aleksander SURDEJ, Ewa ŚLĘZAK // W: Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe / ed. by Birgit Pfau-Effinger, Lluís Flaquer and Per H. Jensen. - New York; London : Routledge, 2009. - (Routledge Advances in Sociology ; 46). - S. 169-189. - Bibliogr. - ISBN 0-415-96469-5 ; 978-0-415-96469-2
41
Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii / Ewa ŚLĘZAK ; Promotor: Anna KARWIŃSKA. - Kraków, 2008. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001349a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001349b
42
Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK]. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - 87, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-914665-7-5
43
O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym / Ewa ŚLĘZAK. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2007
44
Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii / John Mitchell, Shane O'Leary ; [tłumaczenie: Dariusz Sielski, Ewa ŚLĘZAK] // W: Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK]. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - S. 59-69. - ISBN 978-83-914665-7-5
45
Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne / Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół społecznej przedsiębiorczości / [red. Ewa ŚLĘZAK]. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2007. - S. 79-[88]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914665-7-5
46
The "Learning Society" in Poland / Ewa SLEZAK // W: New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond / ed. Michael Kuhn. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2007. - S. 229-251. - Bibliogr. - ISBN 978-0-8204-7499-1
47
Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries / Ewa ŚLĘZAK // W: Generations, Kinship and Care : Gendered Provisions of Cocial Security in Central Eastern Europe / edited by: Haldis Haukanes & Frances Pine. - Bergen : University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research, 2005. - (Skriftserien / University of Bergen. Center for Women's and Gender Research, ISSN 1502-1440 ; no. 17). - S. 69-96. - Materiały z warsztatów zorganizowanych na Uniwersytecie w Bergen, 2004 r. - ISBN 82-91878-11-0
48
Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji? / Ewa ŚLĘZAK // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań : Polska w Europie: ograniczenia i perspektywy : 12.ogólnopolski zjazd socjologiczny Poznań, 15-18.09.2004 / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). - S. 227-238. - Bibliogr. - ISBN 83-89163-11-X
49
Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza / Ewa ŚLĘZAK // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 147-159. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
50
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn / Ewa ŚLĘZAK // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(4) (2004), s. [1-7]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf
51
Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych = Voluntary Work in the Reality of the Contemporary Market Economies and Societies / Ewa ŚLĘZAK // W: Człowiek a rynek. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2004. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 2). - S. 287-292. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7306-175-4 ; 83-7306-177-0
52
Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland / Anna KARWIŃSKA, Ewa Ślęzak // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 69-91. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
53
Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn = The Changing Social Roles of Men and Women / Ewa ŚLĘZAK // W: In honorem Sigismundi Marcelli Zimny / red. t. Romuald Derbis. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2003. - (Psychologia, ISSN 0860-0872 ; 10. Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie). - S. 195-203. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7098-338-3
1
Ślęzak E., (2019), Mobilność korporacyjna: na przykładzie Krakowa, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 313 s.
2
Ślęzak E., (2019), Współczesne miasto a globalizacja. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 79-92.
3
Szopa B., Ślęzak E. (red.), (2018), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 188 s.
4
Szopa B., Ślęzak E., (2018), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 7-15.
5
Ślęzak E., (2018), Globalizacja i jej oblicza. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 17-40.
6
Ślęzak E., (2018), Globalizacja a mobilność. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Społeczne aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41-67.
7
Ślęzak E., (2017), Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 489, s. 438-448; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43895?tab=1
8
Ślęzak E., (2017), Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-29.
9
Szopa B., Ślęzak E., (2017), Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 185-200.
10
Ślęzak E., (2017), Globalizacja i jej charakter. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30-51.
11
Ślęzak E., (2017), Międzynarodowe migracje ludności. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-131.
12
Ślęzak E., (2016), The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms, "Urban People", 18, 2, s. 231-252; http://lidemesta.cz/assets/media/files/18-2016-2/%C5%9Al%C4%99zak.pdf
13
Szopa B., Ślęzak E. (red.), (2016), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 164, [1] s.
14
Ślęzak E., (2016), Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 616-626; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39273
15
Szopa B., Ślęzak E., (2016), Wprowadzenie. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-12.
16
Ślęzak E., Szopa B., (2015), Policy Performance and Evaluation: Poland, [on-line], Brighton : University of Brighton, 54 s.
17
Ślęzak E., Szopa B., (2015), Country Report Poland : Situation of young people in Poland. [W:] Eichhorst W., Hadjivassiliou K., Wozny F. (red.), Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3, Brighton : University of Brighton, s. 1-50.
18
Ślęzak E., (2014), Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 57-86.
19
Ślęzak E., (2014), Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society, "Urban People", 16, 2, s. 239-256; http://lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-2/polish-medical-migrants-in-the-united-kingdom.html
20
Ślęzak E., (2014), The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks, "International Business and Global Economy", nr 33, s. 154-165; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1391
21
Ślęzak E., (2013), The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom. [W:] Banaś M., Dzięglewski M. (red.), Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics: a Multidisciplinary Perspective, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 159-172.
22
Ślęzak E., (2013), Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 8-26.
23
Szopa B., Ślęzak E., (2013), Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 28 (57), z. 3, vol. 2, s. 277-290; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf
24
Eichhorst W., Braga M., Broughton A., Coen, de A., Culot H., Dorssemont F., Famira-Mühlberger U., Gerard M., Huemer U., Kendzia M., Pedersen J., Slezak E., (2013), The Role and Activities of Employment Agencies: study, Brussels : Internal Policies of the Union Policy Department A - Economic and Scientific Policy, 116 s.
25
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Ubóstwo na przykładzie Polski. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 80-103.
26
Slezak E., (2012), Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", no 10, vol. 2, s. 299-309.
27
Ślęzak E., (2012), Globalizacja i jej oblicza. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 12-33.
28
Ślęzak E., (2012), National Report on Traineeships Poland. [W:] Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States: Final Synthesis Report, Luxembourg : EUR-OP, s. 651-699.
29
Ślęzak E., (2012), The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom. [W:] Partycki S. (red.), Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 111-124.
30
Ślęzak E., (2012), The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 140-154.
31
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 138-169.
32
Szopa B., Ślęzak E., (2012), Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. [W:] Szopa B. (red.), Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-29.
33
Ślęzak E., (2011), Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Starzejące się społeczeństwo: wymiar globalny i lokalny, s. 7-27.
34
Ślęzak E., (2011), The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 78-90.
35
Ślęzak E., (2010), Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej. [W:] Kopycińska D. (red.), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 96-105.
36
Ślęzak E., (2010), Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii, "Polityka Społeczna", R. 36, nr 9 (438), s. 57-60.
37
Ślęzak E., (2010), Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty, s. 6-39.
38
Ślęzak E., (2010), Pogranicze jako obszar współpracy. [W:] Partycki S. (red.), Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 411-419.
39
Ślęzak E., (2009), Zamożność w perspektywie socjologicznej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki, s. 6-37.
40
Surdej A., Ślęzak E., (2009), Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland. [W:] Pfau-Effinger B., Flaquer L., Jensen (red.), Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe, New York ; London : Routledge, s. 169-189.
41
Ślęzak E., (2008), Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii, Prom. Karwińska A., Kraków : , 280 k.
42
Ślęzak E. (red.), (2007), Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 87, [1] s.
43
Ślęzak E., (2007), O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
44
Mitchell J., O'Leary S., (2007), Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii. [W:] Ślęzak E. (red.), Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., s. 59-69.
45
Ślęzak E., (2007), Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne. [W:] Ślęzak E. (red.), Wokół społecznej przedsiębiorczości, Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., s. 79-[88].
46
Ślęzak E., (2007), The "Learning Society" in Poland. [W:] Kuhn M. (red.), New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond, New York [etc.] : Peter Lang, s. 229-251.
47
Ślęzak E., (2005), Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries. [W:] Haukanes H., Pine F. (red.), Generations, Kinship and Care: Gendered Provisions of Cocial Security in Central Eastern Europe (Skriftserien / University of Bergen. Center for Women's and Gender Research; no. 17), Bergen : University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research, s. 69-96.
48
Ślęzak E., (2005), Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji?. [W:] Grotowska-Leder J., Faliszek K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna: diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań : Polska w Europie: ograniczenia i perspektywy : 12.ogólnopolski zjazd socjologiczny Poznań, 15-18.09.2004, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 227-238.
49
Ślęzak E., (2004), Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 147-159.
50
Ślęzak E., (2004), Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-7]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/es_limes1(4).pdf
51
Ślęzak E., (2004), Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych. [W:] Partycki S. (red.), Człowiek a rynek, T. 2, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, s. 287-292.
52
Karwińska A., Ślęzak E., (2003), Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 69-91.
53
Ślęzak E., (2003), Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn. [W:] Derbis (red.), In honorem Sigismundi Marcelli Zimny (Psychologia; 10), Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 195-203.
1
@book{UEK:2168335603,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Mobilność korporacyjna : na przykładzie Krakowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
isbn = "978-83-208-2355-4",
}
2
@inbook{UEK:2168335905,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Współczesne miasto a globalizacja",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "79-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
4
@inbook{UEK:2168329429,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "7-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
5
@inbook{UEK:2168329375,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Globalizacja i jej oblicza",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "17-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
6
@inbook{UEK:2168329377,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Globalizacja a mobilność",
booktitle = "Społeczne aspekty globalizacji",
pages = "41-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2281-6",
}
7
@article{UEK:2168321481,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Nierówności w dyskusji naukowej i ich implikacje w skali mikro i makro",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "489",
pages = "438-448",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168324529,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Teoretyczne tradycje globalnej ekonomii politycznej",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "13-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
9
@inbook{UEK:2168319523,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Finansowe aspekty starzenia się społeczeństwa",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
10
@inbook{UEK:2168324531,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Globalizacja i jej charakter",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "30-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
11
@inbook{UEK:2168324561,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Międzynarodowe migracje ludności",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "107-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
12
@article{UEK:2168332409,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Intergenerational Relations of Polish Medical Migrants in the UK : Life between Paradigms",
journal = "Urban People",
number = "18, 2",
pages = "231-252",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168310667,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Migracje Polaków po 2004 roku a gospodarstwa domowe - implikacje teoretyczne i praktyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "616-626",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168305911,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "9-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
16
@book{UEK:2168301753,
author = "Ślęzak Ewa and Szopa Bogumiła",
title = "Policy Performance and Evaluation : Poland",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
17
@inbook{UEK:2168301763,
author = "Ślęzak Ewa and Szopa Bogumiła",
title = "Country Report Poland : Situation of young people in Poland",
booktitle = "Policy Performance and Evaluation : Synthesis of Country Reports : Deliverable 3.3",
pages = "1-50",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
18
@unpublished{UEK:2168301517,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych migracji ludności i globalnych transferów",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "57-86",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168293383,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Polish Medical Migrants in the United Kingdom : the Complicated Nature of Their Belonging to a New Society",
journal = "Urban People",
number = "16, 2",
pages = "239-256",
year = "2014",
}
20
@article{UEK:2168288133,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Post-2004 Migration of the Polish Medical Personnel to the United Kingdom and Its Impact on Societies and Economies. Preliminary Remarks",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "33",
pages = "154-165",
adress = "",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168293411,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Post-EU Integration, the Migration of the Polish and Intergenerational Relations : the Case of Health Professionals' Migration from Poland to the United Kingdom",
booktitle = "Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics",
pages = "159-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2013",
isbn = "978-83-7638-364-4",
}
22
@unpublished{UEK:2168301139,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Ekonomia globalna i teoretyczne tradycje",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "8-26",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168293813,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Globalne procesy starzenia się : implikacje dla społeczeństw i gospodarek",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 28 (57), z. 3, vol. 2",
pages = "277-290",
year = "2013",
}
25
@inbook{UEK:2168250528,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Ubóstwo na przykładzie Polski",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "80-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
26
@article{UEK:2168272514,
author = "Slezak Ewa",
title = "Post-EU Integration Migration of Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "no 10, vol. 2",
pages = "299-309",
year = "2012",
}
27
@unpublished{UEK:2168273516,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Globalizacja i jej oblicza",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "12-33",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168266660,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "National Report on Traineeships Poland",
booktitle = "Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States",
pages = "651-699",
adress = "Luxembourg",
publisher = "EUR-OP",
year = "2012",
isbn = "978-92-79-23539-9",
}
29
@inbook{UEK:2168229480,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Post-EU Integration Migration of the Polish and the Intergenerational Relations : the Case of the Health Professionals Migrating from Poland to the United Kingdom",
booktitle = "Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "111-124",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-417-1",
}
30
@unpublished{UEK:2168273524,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Post-EU Integration Migration of the Polish Health Workers to the UK : Outcomes and Implications",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "140-154",
year = "2012",
}
31
@inbook{UEK:2168250534,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Wykluczenie społeczne : ubóstwo i bogactwo z perspektywy socjologicznej",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "138-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
32
@inbook{UEK:2168250466,
author = "Szopa Bogumiła and Ślęzak Ewa",
title = "Nierówności dochodowe i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje",
booktitle = "Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa",
pages = "13-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-608-3",
}
33
@unpublished{UEK:2168260736,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Globalne aspekty zjawiska starości - starość i starzenie się w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Starzejące się społeczeństwo",
pages = "7-27",
year = "2011",
}
34
@inbook{UEK:2166675327,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Post-EU Integration Migration and its Effects on Economy and Society : the Case of Poland",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "78-90",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
35
@inbook{UEK:2165797523,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Programy transgraniczne Unii Europejskiej jako narzędzie współpracy międzynarodowej",
booktitle = "Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "96-105",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62355-74-7",
}
36
@article{UEK:2168222520,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 36, 9 (438)",
pages = "57-60",
year = "2010",
}
37
@unpublished{UEK:2168266598,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Zjawisko wykluczenia w przestrzeni społecznej",
booktitle = "Społeczne wykluczenie i jego determinanty",
pages = "6-39",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2165644024,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Pogranicze jako obszar współpracy",
booktitle = "Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej T. 1",
pages = "411-419",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7702-115-9",
}
39
@unpublished{UEK:2168220490,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Zamożność w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Zamożność Polaków i jej podstawowe wyznaczniki",
pages = "6-37",
year = "2009",
}
40
@inbook{UEK:2166120896,
author = "Surdej Aleksander and Ślęzak Ewa",
title = "Formal and Informal Work in a Transition Country : the Case of Poland",
booktitle = "Formal and Informal Work : the Hidden Work Regime in Europe",
pages = "169-189",
adress = "New York; London",
publisher = "Routledge",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "0-415-96469-5 ; 978-0-415-96469-2",
}
41
@phdthesis{UEK:51623,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
43
@book{UEK:2168266804,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "O zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej",
year = "2007",
}
44
@inbook{UEK:2166017809,
author = "Mitchell John and O'Leary Shane",
title = "Modele wsparcia przedsiębiorczości dla grup najmniej uprzywilejowanych w Południowo-Wschodniej Anglii",
booktitle = "Wokół społecznej przedsiębiorczości",
pages = "59-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
year = "2007",
isbn = "978-83-914665-7-5",
}
45
@inbook{UEK:2166017235,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Wsparcie dla grup społecznie wykluczonych na przykładzie Małopolski : aspekty społeczne i instytucjonalne",
booktitle = "Wokół społecznej przedsiębiorczości",
pages = "79-[88]",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.",
year = "2007",
isbn = "978-83-914665-7-5",
}
46
@inbook{UEK:2166117680,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "The Learning Society in Poland",
booktitle = "New Society Models for a New Millennium : the Learning Society in Europe and Beyond",
pages = "229-251",
adress = "New York etc.",
publisher = "Peter Lang",
year = "2007",
isbn = "978-0-8204-7499-1",
}
47
@inbook{UEK:2166022044,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Voluntary Work in Contemporary Poland - Volunteers and Beneficiaries",
booktitle = "Generations, Kinship and Care",
pages = "69-96",
adress = "Bergen",
publisher = "University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research",
year = "2005",
issn = "1502-1440",
isbn = "82-91878-11-0",
}
48
@inbook{UEK:2165932765,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Nieformalne zatrudnienie czynnikiem społecznej inkluzji?",
booktitle = "Ekskluzja i inkluzja społeczna",
pages = "227-238",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89163-11-X",
}
49
@inbook{UEK:2166235610,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Gospodarka nieformalna w wybranych krajach Unii Europejskiej : analiza porównawcza",
booktitle = "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-263-4",
}
50
@article{UEK:2168241104,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-7]",
year = "2004",
}
51
@inbook{UEK:2166015382,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Praca ochotnicza w realiach współczesnych gospodarek i społeczeństw rynkowych",
booktitle = "Człowiek a rynek. T. 2",
pages = "287-292",
adress = "Lublin",
publisher = "Towarzystwo Naukowe KUL",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7306-175-4 ; 83-7306-177-0",
}
52
@article{UEK:2168230644,
author = "Karwińska Anna and Ślęzak Ewa",
title = "Cultural and Social Determinants of the Position of Women in the Contemporary Labour Market in Poland",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "69-91",
year = "2003",
}
53
@inbook{UEK:2166002991,
author = "Ślęzak Ewa",
title = "Przemiany w rolach społecznych kobiet i mężczyzn",
booktitle = "In honorem Sigismundi Marcelli Zimny",
pages = "195-203",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7098-338-3",
}