Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341219
varia
2

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335947
varia
3

Autor:
Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341177
varia
4

Konferencja:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Tytuł:
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 219-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168329735
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327131
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336091
varia
7

Tytuł:
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016) , s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316831
artykuł w czasopiśmie
8

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy X Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v obdobi globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2016-11-04 do 2016-11-04
Tytuł:
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 36-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1291-7
Nr:
2168311897
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 64-84
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 23-34. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308641
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Tytuł:
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 17-29. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304843
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296811
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t. 2 (2015) , s. 361-373. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297845
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 188-215
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 21-32. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296241
artykuł w czasopiśmie
17

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 36-47. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293311
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 27-48
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274643
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting
Źródło:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285109
rozdział w monografii
20

Autor:
Tytuł:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [40]-[64] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273152
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect
Źródło:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 256-268. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168287467
rozdział w monografii
23

Autor:
Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287103
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 47-65
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256484
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280901
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261134
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279931
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 53-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273700
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 53 (2012) , s. 187-198. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 718)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260186
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 155-177
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229162
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 9-16. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271266
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012) , s. 311-318. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288325
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255490
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting
Źródło:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168257864
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 160-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264958
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227798
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 42 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267060
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 93-104. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227660
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 37-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218376
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 159-168. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228448
artykuł w czasopiśmie
44

Autor:
Tytuł:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 41-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303307
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 22-31. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277010
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 30 (2010) , s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 621)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267074
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 21-36. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711649
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 85-96. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168278429
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 7-21. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168267098
artykuł w czasopiśmie
50

Autor:
Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
495 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-61
Nr:
51682
doktorat
51

Autor:
Tytuł:
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 133-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168303423
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 8. - Dostępne tylko streszczenie
2
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
3
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 7. - Dostępne tylko streszczenie
4
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague : Anglo-American University, 2018. - S. 219-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
5
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113. - ISSN 1898-6447
6
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
7
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information / Ewa W. BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016), s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
8
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 36-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1291-7
9
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 64-84. - ISBN 978-83-8085-123-8
10
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 23-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf. - ISSN 2450-7741
11
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 17-29. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
12
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 15-22. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
13
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t. 2 (2015), s. 361-373. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf. - ISSN 1733-2842
14
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
15
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 188-215. - ISBN 978-83-7930-725-8
16
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 21-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf. - ISSN 1733-2842
17
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 36-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication. - ISSN 2083-8611
18
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 27-48. - ISBN 978-83-7930-287-1
19
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
20
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [40]-[64]. - Bibliogr.
21
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581. - ISSN 1898-6447
22
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 256-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
23
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 29-50. - Bibliogr.
24
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 47-65. - ISBN 978-83-7641-836-0
25
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632. - ISSN 1641-4381
26
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658. - ISSN 1898-6447
27
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523. - ISSN 1898-6447
28
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
29
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 53-72. - Bibliogr.
30
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 718). - nr 53 (2012), s. 187-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf. - ISSN 1733-2842
31
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 155-177. - ISBN 978-83-7641-617-5
32
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting / Ewa BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 9-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
33
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012), s. 311-318. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
34
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
35
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
36
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
37
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 160-182. - Bibliogr.
38
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
39
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - nr 42 (2011), s. 11-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf. - ISSN 1733-2842
40
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011), s. 93-104. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf. - ISSN 1644-8979
41
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 37-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
43
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 159-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
44
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 41-66. - Bibliogr.
45
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 22-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
46
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 621). - nr 30 (2010), s. 161-170. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
47
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 21-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
48
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 85-96. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf. - ISSN 2080-4881
49
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
50
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji / Ewa BABUŚKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2007. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001297a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001297b
51
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting / Ewa Babuśka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 133-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12842. - ISSN 0208-7944
1
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 8.
2
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 8-9.
3
Babuśka E., (2019), Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 7.
4
Babuśka E., (2018), Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 219-234.
5
Babuśka E., (2018), Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 97-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113
6
Babuśka E., (2017), Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
7
Babuśka E., (2016), Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 307, s. 22-33; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc
8
Babuśka E., (2016), Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 36-55.
9
Babuśka E., (2016), Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 64-84.
10
Babuśka E., (2016), Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 23-34; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf
11
Babuśka E., (2016), Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 17-29.
12
Babuśka E., (2015), Badania naukowe w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 15-22.
13
Babuśka E., (2015), Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t. 2, s. 361-373; http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf
14
Babuśka E., (2015), Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-35.
15
Babuśka E., (2015), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 188-215.
16
Babuśka E., (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 21-32; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf
17
Babuśka E., (2014), Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 36-47; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication
18
Babuśka E., (2014), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 27-48.
19
Babuśka E., (2014), Pomiar w rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 39-48.
20
Babuśka E., (2014), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [40]-[64].
21
Babuśka E., (2013), Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581
22
Babuśka E., (2013), Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 256-268.
23
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 29-50.
24
Babuśka E., (2013), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 47-65.
25
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), s. 25-37; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632
26
Babuśka E., (2013), Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658
27
Babuśka E., (2013), Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 5-18; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523
28
Babuśka E., (2013), Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-41.
29
Babuśka E., ([2012]), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 53-72.
30
Babuśka E., (2012), Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53, s. 187-198; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf
31
Babuśka E., (2012), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 155-177.
32
Babuśka E., (2012), Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 9-16; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
33
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 46, nr 3, s. 311-318; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3
34
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 215-222.
35
Babuśka E., (2012), Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 9-22.
36
Babuśka E., (2012), Model kontroli wewnętrznej COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 5-18.
37
Babuśka E., (2011), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 160-182.
38
Babuśka E., (2011), Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 327-336.
39
Babuśka E., (2011), Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 42, s. 11-22; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf
40
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 10, s. 93-104; http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf
41
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345
42
Babuśka E., (2011), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 37-63.
43
Babuśka E., (2011), Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 159-168.
44
Babuśka E., (2010), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 41-66.
45
Babuśka E., (2010), Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-31.
46
Babuśka E., (2010), Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 30, s. 161-170.
47
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 21-36.
48
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 85-96; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf
49
Babuśka E., (2008), Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 7-21.
50
Babuśka E., (2007), Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Prom. Micherda B., Kraków : , 495 k.
51
Babuśka E., (2002), Problemy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 133-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/12842
1
@misc{UEK:2168341219,
author = "Babuśka Ewa",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "8",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
2
@misc{UEK:2168335947,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "8-9",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@misc{UEK:2168341177,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "7",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168329735,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "219-234",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
5
@article{UEK:2168327131,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "97-116",
year = "2018",
}
6
@misc{UEK:2168336091,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168316831,
author = "Babuśka Ewa W.",
title = "Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "307",
pages = "22-33",
year = "2016",
}
8
@inbook{UEK:2168311897,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel",
pages = "36-55",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1291-7",
}
9
@inbook{UEK:2168304529,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
10
@article{UEK:2168308641,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "23-34",
adress = "",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168304843,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "17-29",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
12
@article{UEK:2168296811,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Badania naukowe w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "15-22",
adress = "",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168297845,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t. 2",
pages = "361-373",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
14
@inbook{UEK:2168299799,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
15
@inbook{UEK:2168290587,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "188-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
16
@article{UEK:2168296241,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Kontrola zarządcza a ryzyko",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "21-32",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
17
@article{UEK:2168293311,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "36-47",
adress = "",
year = "2014",
}
18
@inbook{UEK:2168274643,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "27-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
19
@inbook{UEK:2168285109,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Pomiar w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "39-48",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
20
@unpublished{UEK:2168301543,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[40]-[64]",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168273152,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "5-20",
year = "2013",
}
22
@inbook{UEK:2168287467,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "256-268",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
23
@unpublished{UEK:2168287103,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "29-50",
year = "2013",
}
24
@inbook{UEK:2168256484,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "47-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
25
@article{UEK:2168280901,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 71 (127)",
pages = "25-37",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168261134,
author = "Babuśka Ewa W.",
title = "Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "5-17",
year = "2013",
}
27
@article{UEK:2168279931,
author = "Babuśka Ewa W.",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "5-18",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168269312,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
29
@unpublished{UEK:2168273700,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "53-72",
year = "2012",
}
30
@article{UEK:2168260186,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "53",
pages = "187-198",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
31
@inbook{UEK:2168229162,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
32
@article{UEK:2168271266,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "9-16",
adress = "",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168288325,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 46, 3",
pages = "311-318",
year = "2012",
}
34
@article{UEK:2168255490,
author = "Babuśka Ewa W.",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "215-222",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168257864,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "9-22",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
36
@article{UEK:2168244766,
author = "Babuśka Ewa W.",
title = "Model kontroli wewnętrznej COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
37
@unpublished{UEK:2168264958,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "160-182",
year = "2011",
}
38
@inbook{UEK:2168227798,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "327-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
39
@article{UEK:2168267060,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "42",
pages = "11-22",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
40
@article{UEK:2168227660,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "10",
pages = "93-104",
year = "2011",
}
41
@article{UEK:2168219526,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "27-40",
year = "2011",
}
42
@inbook{UEK:2168218376,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "37-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
43
@article{UEK:2168228448,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "159-168",
adress = "",
year = "2011",
}
44
@unpublished{UEK:2168303307,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "41-66",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2165277010,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
46
@article{UEK:2168267074,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "30",
pages = "161-170",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
47
@article{UEK:2166711649,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "21-36",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
48
@article{UEK:2168278429,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "85-96",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
49
@article{UEK:2168267098,
author = "Babuśka Ewa Wiktoria",
title = "Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "7-21",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
50
@unpublished{UEK:51682,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
51
@article{UEK:2168303423,
author = "Babuśka Ewa",
title = "Problemy wyceny w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "133-160",
year = "2002",
}