Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area
Źródło:
Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021, art. no. 420535 (2021) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168358324
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa
Źródło:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 15-52
ISBN:
978-83-66491-55-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355070
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution
Źródło:
Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021, art. no. 404252 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168357740
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company
Źródło:
Journal of Economics Studies and Research. - 2020, art. no. 148990 (2020) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350520
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection = Informacyjna rola sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 110, nr 166 (2020) , s. 133-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168352128
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 2494-2501. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168350692
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Konferencja:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Tytuł:
PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy
Źródło:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 16421-16434. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168348828
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Konferencja:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Tytuł:
Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements
Źródło:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12982-12989. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
Tryb dostępu:
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168352212
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions
Źródło:
Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2020, s. 13-36
ISBN:
978-83-8085-791-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350174
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Konferencja:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Tytuł:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Źródło:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335947
varia
11

Autor:
Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341219
varia
12

Autor:
Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341177
varia
13

Konferencja:
The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2018-10-11 do 2018-10-12
Tytuł:
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland
Źródło:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2018, s. 219-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-906585-7-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168329735
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327131
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336091
varia
16

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy X Spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v obdobi globalizácie: ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2016-11-04 do 2016-11-04
Tytuł:
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 36-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1291-7
Nr:
2168311897
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 64-84
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Tytuł:
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units
Źródło:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 17-29. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304843
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 307 (2016) , s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Współczesne Finanse ; 8)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316831
artykuł w czasopiśmie
20

Konferencja:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Tytuł:
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 23-34. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308641
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296811
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 76, t. 2 (2015) , s. 361-373. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 864)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297845
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 188-215
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299799
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting
Źródło:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285109
rozdział w monografii
26

Autor:
Tytuł:
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [40]-[64] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 27-48
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274643
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 72 (2014) , s. 21-32. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 833)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168296241
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 36-47. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293311
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168280901
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261134
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269312
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287103
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279931
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect
Źródło:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013, s. 256-268. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (948) 874)
ISBN:
978-83-7241-935-4
Nr:
2168287467
rozdział w monografii
36

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 47-65
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256484
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273152
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 883 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244766
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Tytuł:
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 53-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273700
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 215-222. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255490
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting
Źródło:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168257864
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 53 (2012) , s. 187-198. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 718)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260186
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 155-177
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229162
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012) , s. 311-318. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288325
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 9-16. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271266
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 160-182 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264958
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 42 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267060
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 159-168. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228448
artykuł w czasopiśmie
49

Autor:
Tytuł:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 37-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218376
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227798
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 10 (2011) , s. 93-104. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227660
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219526
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Tytuł:
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 41-66 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303307
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 22-31. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277010
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 30 (2010) , s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 621)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267074
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 21-36. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711649
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 85-96. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Tryb dostępu:
Nr:
2168278429
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 7-21. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168267098
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Tytuł:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
495 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-61
Nr:
51682
doktorat
60

Autor:
Tytuł:
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 133-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168303423
artykuł w czasopiśmie
1
Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area / Ewa W. BABUŚKA // Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021 (2021), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/420535/420535.pdf. - ISSN 2165-9532
2
Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 15-52. - ISBN 978-83-66491-55-7
3
The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution / Ewa W. BABUŚKA // Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice. - vol. 2021 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/404252/404252.pdf. - ISSN 2165-9532
4
Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Journal of Economics Studies and Research. - 2020 (2020), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf. - ISSN 2165-9966
5
The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection = Informacyjna rola sprawozdawczości finansowej w wykrywaniu ryzyka / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 110, nr 166 (2020), s. 133-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=211381. - ISSN 1641-4381
6
Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 2494-2501. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/adaptation-of-polish-legal-acts-regarding-accounting-to-international-standards/Wstęp:
7
PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy / Ewa BABUSKA // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 16421-16434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49
8
Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 12982-12989. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/taxonomy-of-risks-that-can-be-identified-in-the-financial-statements/Wstęp:
9
Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions / Wiktoria BABUŚKA // W: Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users / ed. by Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2020. - S. 13-36. - ISBN 978-83-8085-791-9
10
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 8-9. - Dostępne tylko streszczenie
11
The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 8. - Dostępne tylko streszczenie
12
Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions / Ewa BABUŚKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 7. - Dostępne tylko streszczenie
13
Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2018. - S. 219-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-906585-7-8. - Pełny tekst: https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf
14
Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa = Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 97-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113. - ISSN 1898-6447
15
Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise = Płynność finansowa jako wiodące kryterium oceny przedsiębiorstwa / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 10-11. - Dostępne tylko streszczenia
16
Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel / ed. Jana Štofková. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 36-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1291-7
17
Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 64-84. - ISBN 978-83-8085-123-8
18
Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 17-29. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
19
Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych = Organization of Work of Reporting, Control and Analytical and Auditing Premise Quality of Financial Information / Ewa W. BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Współczesne Finanse, ISSN 2449-5611 ; 8). - nr 307 (2016), s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
20
Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej = Measures of Objectives and Tasks in the Unit Budget / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 23-34. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf. - ISSN 2450-7741
21
Badania naukowe w rachunkowości = Research in Financial Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 15-22. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy = The Effects of Management Control on the Example of a Selected Municipality / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 864). - nr 76, t. 2 (2015), s. 361-373. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf. - ISSN 1733-2842
23
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 188-215. - ISBN 978-83-7930-725-8
24
Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym = Tangible Fixed Assets as a Part of Financial Statements in Polish and International Accounting Law / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 24-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
25
Pomiar w rachunkowości = Measurement in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz i Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
26
Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [40]-[64]. - Bibliogr.
27
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 27-48. - ISBN 978-83-7930-287-1
28
Kontrola zarządcza a ryzyko = Control and Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 833). - nr 72 (2014), s. 21-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf. - ISSN 1733-2842
29
Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki = Chart of Accounts as the Part of the Accounting Policy Influential on Presenting the Company's Financial Result / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 36-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication. - ISSN 2083-8611
30
Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami = Accounting Theory and its Place in the Structure of Management Sciences / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 71 (127) (2013), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632. - ISSN 1641-4381
31
Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej = The Canadian and British Models of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658. - ISSN 1898-6447
32
Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych = The Analysis and Assessment of Risks in Public Finance Sector Entities / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 31-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
33
Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości / Ewa BABUŚKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 29-50. - Bibliogr.
34
Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych = Risk Management as a Goal of Public Finance Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523. - ISSN 1898-6447
35
Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym = Organization and Realization of Management Control in the Local Government Entities in Ethical Aspect / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (948) 874). - S. 256-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-935-4
36
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 47-65. - ISBN 978-83-7641-836-0
37
Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO = COSO Model-based Control of an IT Environment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581. - ISSN 1898-6447
38
Model kontroli wewnętrznej COSO = The COSO Model of Internal Control / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 53-72. - Bibliogr.
40
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych = The Role of Management Control and Internal Audits in Ensuring the Security of the System for Financing Local Government Units / Ewa W. BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 215-222. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
41
Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości = Evolution of the Scope of Conception and the Structure of Contemporary Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
42
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych = The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Unitsof The Poznań University of Economics / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 718). - nr 53 (2012), s. 187-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf. - ISSN 1733-2842
43
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 155-177. - ISBN 978-83-7641-617-5
44
Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego = The Role of Management Control and Internal Audit in the Rationalization of Budgets of Local Government Units / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 46, nr 3 (2012), s. 311-318. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3. - ISSN 0459-9586
45
Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej = Some Problems of Fair Value Measurement in Accounting / Ewa BABUŚKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 9-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
46
Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych / Ewa BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 160-182. - Bibliogr.
47
Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych = The Conception of Management Control in the Public Finance Sector / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - nr 42 (2011), s. 11-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf. - ISSN 1733-2842
48
Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości = Some Aspects of Theoretical and Practical Basic Issues of Valuation in Accounting / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 159-168. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
49
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 37-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
50
Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
51
Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania = The Internal Audit under the New Public Finance Act : a Desirable Model of Functioning / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 10 (2011), s. 93-104. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf. - ISSN 1644-8979
52
Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką = The Internal Audit as a Means of Improving Company Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345. - ISSN 1898-6447
53
Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki / Ewa BABUŚKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 41-66. - Bibliogr.
54
Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności = Some Aspects of Forward-oriented Financial Analysis in a Business Entity's Development and Continuation of Economic Activity / Ewa Wiktoria BABUŚKA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 22-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
55
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych = The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 621). - nr 30 (2010), s. 161-170. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
56
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Management / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 21-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
57
Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa = Internal Audit in the Enterprise Risk Assessment / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 85-96. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf. - ISSN 2080-4881
58
Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego) = Internal Audit in the Realization of the Corporate (Organizational) Governance / Ewa Wiktoria BABUŚKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
59
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji / Ewa BABUŚKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2007. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Problemy wyceny w rachunkowości = Valuation in Accounting / Ewa Babuśka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 133-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12842. - ISSN 0208-7944
1
Babuśka E., (2021), Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area, "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice", vol. 2021, s. 1-14; https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/420535/420535.pdf
2
Babuśka E., (2021), Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 15-52.
3
Babuśka E., (2021), The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution, "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice", vol. 2021, s. 1-11; https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/404252/404252.pdf
4
Babuśka E., (2020), Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company, "Journal of Economics Studies and Research", 2020, s. 1-20; https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf
5
Babuśka E., (2020), The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 110, nr 166, s. 133-154; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=211381
6
Babuśka E., (2020), Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2494-2501.
7
Babuśka E., (2020), PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 16421-16434.
8
Babuśka E., (2020), Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 12982-12989.
9
Babuśka E., (2020), Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions. [W:] KRASODOMSKA J., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users, Warszawa : Difin, s. 13-36.
10
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 8-9.
11
Babuśka E., (2019), The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 8.
12
Babuśka E., (2019), Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 7.
13
Babuśka E., (2018), Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 219-234.
14
Babuśka E., (2018), Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 97-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113
15
Babuśka E., (2017), Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
16
Babuśka E., (2016), Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector. [W:] Štofková J. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 36-55.
17
Babuśka E., (2016), Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 64-84.
18
Babuśka E., (2016), Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 17-29.
19
Babuśka E., (2016), Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 307, s. 22-33; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc
20
Babuśka E., (2016), Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 23-34; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf
21
Babuśka E., (2015), Badania naukowe w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 15-22.
22
Babuśka E., (2015), Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 76, t. 2, s. 361-373; http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf
23
Babuśka E., (2015), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 188-215.
24
Babuśka E., (2015), Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-35.
25
Babuśka E., (2014), Pomiar w rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 39-48.
26
Babuśka E., (2014), Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [40]-[64].
27
Babuśka E., (2014), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 27-48.
28
Babuśka E., (2014), Kontrola zarządcza a ryzyko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 72, s. 21-32; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf
29
Babuśka E., (2014), Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 36-47; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication
30
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), s. 25-37; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632
31
Babuśka E., (2013), Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 5-17; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658
32
Babuśka E., (2013), Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-41.
33
Babuśka E., (2013), Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 29-50.
34
Babuśka E., (2013), Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 5-18; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523
35
Babuśka E., (2013), Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym. [W:] Winiarska K. (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (948) 874), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 256-268.
36
Babuśka E., (2013), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 47-65.
37
Babuśka E., (2013), Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581
38
Babuśka E., (2012), Model kontroli wewnętrznej COSO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 5-18.
39
Babuśka E., ([2012]), Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 53-72.
40
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 215-222.
41
Babuśka E., (2012), Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 9-22.
42
Babuśka E., (2012), Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 53, s. 187-198; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf
43
Babuśka E., (2012), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 155-177.
44
Babuśka E., (2012), Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 46, nr 3, s. 311-318; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3
45
Babuśka E., (2012), Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 9-16; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
46
Babuśka E., (2011), Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 160-182.
47
Babuśka E., (2011), Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 42, s. 11-22; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf
48
Babuśka E., (2011), Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 159-168.
49
Babuśka E., (2011), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 37-63.
50
Babuśka E., (2011), Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 327-336.
51
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 10, s. 93-104; http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf
52
Babuśka E., (2011), Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345
53
Babuśka E., (2010), Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 41-66.
54
Babuśka E., (2010), Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-31.
55
Babuśka E., (2010), Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 30, s. 161-170.
56
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 21-36.
57
Babuśka E., (2009), Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 85-96; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf
58
Babuśka E., (2008), Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 7-21.
59
Babuśka E., (2007), Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Prom. Micherda B., Kraków : , 495 k.
60
Babuśka E., (2002), Problemy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 133-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/12842
1
@article{UEK:2168358324,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Financial Statements as the Basis for the Systematics of Risks in the Accounting Area",
journal = "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice",
number = "vol. 2021",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2021.420535},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/420535/420535.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168355070,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "15-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
3
@article{UEK:2168357740,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "The Changes of Polish Accounting Regulations after the 1989 Political Transformation Incorporation of Global Solution",
journal = "Journal of Accounting and Auditing : Research & Practice",
number = "vol. 2021",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2021.404252},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JAARP/2021/404252/404252.pdf},
}
4
@article{UEK:2168350520,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Some Aspects of the Polish Economy in Transition on the Basis of the Polish Oil and Gas Joint Stock Company",
journal = "Journal of Economics Studies and Research",
number = "2020",
pages = "1-20",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5171/2020.148990},
url = {https://ibimapublishing.com/articles/JESR/2020/148990/148990.pdf},
}
5
@article{UEK:2168352128,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "The Informative Role of Financial Reporting in Risk Detection",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 110, 166",
pages = "133-154",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5554},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=211381},
}
6
@inbook{UEK:2168350692,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Adaptation of Polish Legal Acts Regarding Accounting to International Standards",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "2494-2501",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
7
@inbook{UEK:2168348828,
author = "Ewa Babuśka",
title = "PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in the Polish Economy",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "16421-16434",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/drive/folders/1TPh8Brn18oeDNbp5trUkvFjUXa9BtD49},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
8
@inbook{UEK:2168352212,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Taxonomy of Risks That Can Be Identified in the Financial Statements",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "12982-12989",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
9
@inbook{UEK:2168350174,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investment Decisions",
booktitle = "Accounting Reporting and Auditing : Meeting the Needs of the Information Preparers and Users",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-791-9",
}
10
@misc{UEK:2168335947,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "8-9",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
11
@misc{UEK:2168341219,
author = "Ewa Babuśka",
title = "The Financial Situation and the Development Prospects of PGNiG SA as a Leading Enterprise in the Fuel and Gas Sector in Poland and Its Significance for the Energy Security of Poland and Its Developing Economy",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "8",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
12
@misc{UEK:2168341177,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Financial Reporting as an Important Basis for Investor Decisions",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "7",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
13
@inbook{UEK:2168329735,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Information on Risks in the Integrated Reports of the Leading Capital Groups in the Fuel Sector in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "219-234",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2018",
url = {https://www.aauni.edu/data/files/sbornik-ifrs-verze2.pdf},
isbn = "978-80-906585-7-8",
}
14
@article{UEK:2168327131,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "97-116",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1449/1113},
}
15
@misc{UEK:2168336091,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Financial Liquidity as a Leading Criterion for Evaluating an Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
16
@inbook{UEK:2168311897,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Budgetary and Financial Reporting and Its Use for Management Units Public Finance Sector",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy X : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v období globalizácie : ekonomika - manažment - bezpečnost' : zborník. 1. diel",
pages = "36-55",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1291-7",
}
17
@inbook{UEK:2168304529,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Spójność organizacyjna prac w rachunkowości, włącznie z rewizją finansową, a wiarygodność sprawozdania finansowego",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
18
@inbook{UEK:2168304843,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Management Control and Internal Audit in the Polish Public Sector's Units",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "17-29",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
19
@article{UEK:2168316831,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych przesłanką jakości informacji finansowych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "307",
pages = "22-33",
year = "2016",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/291314/edition/275312/content?ref=desc},
issn = "2449-5611",
}
20
@article{UEK:2168308641,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Mierniki realizacji celów i zadań w jednostce budżetowej",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "23-34",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-02},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-23.pdf},
}
21
@article{UEK:2168296811,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Badania naukowe w rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "15-22",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.01},
url = {},
}
22
@article{UEK:2168297845,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Efekty kontroli zarządczej na przykładzie gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "76, t. 2",
pages = "361-373",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-27},
url = {http://wneiz.pl./nauka_wneiz/frfu/76-2015/frfu-76-t2-361.pdf},
issn = "1640-6818",
}
23
@inbook{UEK:2168290587,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "188-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
24
@inbook{UEK:2168299799,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Rzeczowe aktywa trwałe jako element sprawozdania finansowego w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "24-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
25
@inbook{UEK:2168285109,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Pomiar w rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "39-48",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
26
@unpublished{UEK:2168301543,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[40]-[64]",
year = "2014",
}
27
@inbook{UEK:2168274643,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "27-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
28
@article{UEK:2168296241,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Kontrola zarządcza a ryzyko",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "72",
pages = "21-32",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/72-2014/FRFU-72-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
29
@article{UEK:2168293311,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości wpływający na prezentację wyniku finansowego jednostki",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "36-47",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156600&from=publication},
}
30
@article{UEK:2168280901,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 71 (127)",
pages = "25-37",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1061632},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1061632},
}
31
@article{UEK:2168261134,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Model kanadyjski i modele brytyjskie kontroli wewnętrznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "5-17",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/836/658},
}
32
@inbook{UEK:2168269312,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Analiza i ocena ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
33
@unpublished{UEK:2168287103,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Teoria rachunkowości w tworzeniu i rozwijaniu zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "29-50",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168279931,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "5-18",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/711/523},
}
35
@inbook{UEK:2168287467,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Organizacja i realizacja kontroli zarządczej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego w aspekcie etycznym",
booktitle = "Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce",
pages = "256-268",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2013",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7241-935-4",
}
36
@inbook{UEK:2168256484,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "47-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
37
@article{UEK:2168273152,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym według modelu COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "5-20",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/756/581},
}
38
@article{UEK:2168244766,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Model kontroli wewnętrznej COSO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
39
@unpublished{UEK:2168273700,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Pomiar wartości w rachunkowości w aspekcie aktualnych podstaw wyceny i stosowanych kategorii cenowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "53-72",
year = "2012",
}
40
@article{UEK:2168255490,
author = "Ewa W. Babuśka",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w zapewnieniu bezpiecznego systemu finansowego jednostek samorządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "215-222",
year = "2012",
}
41
@inbook{UEK:2168257864,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Ewolucja zakresu pojęciowego i struktury współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "9-22",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
42
@article{UEK:2168260186,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "53",
pages = "187-198",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/53-2012/FRFU-53-187.pdf},
issn = "1640-6818",
}
43
@inbook{UEK:2168229162,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
44
@article{UEK:2168288325,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Rola kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 46, 3",
pages = "311-318",
year = "2012",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=30&zeszyt=3},
}
45
@article{UEK:2168271266,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Wybrane problemy wyceny w rachunkowości przy zastosowaniu wartości godziwej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "125",
pages = "9-16",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17},
}
46
@unpublished{UEK:2168264958,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Nowe rozwiązania w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego w aspekcie poprawy rachunkowości i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "160-182",
year = "2011",
}
47
@article{UEK:2168267060,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Koncepcja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "42",
pages = "11-22",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-11.pdf},
issn = "1640-6818",
}
48
@article{UEK:2168228448,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Niektóre aspekty teoretycznych i praktycznych zagadnień wyceny w rachunkowości",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "159-168",
adress = "",
year = "2011",
}
49
@inbook{UEK:2168218376,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "37-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
50
@inbook{UEK:2168227798,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Control Management, Internal Audit and Audit Committee Tools for Improving Accounting and Reporting Systems of Public Finances",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "327-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
51
@article{UEK:2168227660,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w ustawie o finansach publicznych : poszukiwany model funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "10",
pages = "93-104",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Babuska.pdf},
}
52
@article{UEK:2168219526,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania jednostką",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "27-40",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189345},
}
53
@unpublished{UEK:2168303307,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Kontrola finansowo-księgowa narzędziem realizacji gospodarności jednostki",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "41-66",
year = "2010",
}
54
@inbook{UEK:2165277010,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Niektóre aspekty prospektywnej analizy finansowej w zakresie zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i kontynuowania działalności",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "22-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
55
@article{UEK:2168267074,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "30",
pages = "161-170",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
56
@article{UEK:2166711649,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "21-36",
adress = "",
year = "2009",
url = {},
issn = "1640-6818",
}
57
@article{UEK:2168278429,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w szacowaniu ryzyka przedsiębiorstwa",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "85-96",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-85.pdf},
issn = "1640-6818",
}
58
@article{UEK:2168267098,
author = "Ewa Wiktoria Babuśka",
title = "Audyt wewnętrzny w realizacji nadzoru korporacyjnego (organizacyjnego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "7-21",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
59
@unpublished{UEK:51682,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
60
@article{UEK:2168303423,
author = "Ewa Babuśka",
title = "Problemy wyceny w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "133-160",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12842},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID