Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329713
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 32)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-761-5
Nr:
2168329955
monografia
3

Tytuł:
Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector
Źródło:
Statistics in Transition. - vol. 18, nr 1 (2017) , s. 7-26. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka
Nr:
2168316761
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix
Źródło:
Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016) , s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka
Nr:
2168307245
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
167 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-320
Nr:
2168302687
doktorat
6

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 273-288. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287121
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego
Źródło:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295647
varia
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements
Źródło:
Statistics & Probability Letters. - vol. 88, May (2014) , s. 62-65. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka
Nr:
2168274331
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 28-38. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291043
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014) , s. 81-96. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287801
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287701
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym = Kurtosis of a Normally Distributed Random Vector
Źródło:
Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / red. nauk. Stefan Forlicz - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 41-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
987-83-7556-491-4
Nr:
2168237688
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256024
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Źródło:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166529071
varia
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions
Źródło:
Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009) , s. 445-456. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacja; nauki o zarządzaniu i jakości; informatyka ; matematyka
Nr:
2165742078
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 76 (2009) , s. 44-54. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Seria:
(Ekonometria ; 26)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51129
referat w czasopiśmie
18

Tytuł:
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008) , s. 61-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI2013, s. 35-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/3/Magazyn
Nr:
2168291535
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2012, s. 20-57 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/2/Magazyn
Nr:
2168274309
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 29-40 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265078
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wybrane własności kurtozy wektora losowego
Źródło:
Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA2011, s. 17-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1196/1/Magazyn
Nr:
2168265074
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA2010, s. 7-45 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/3/Magazyn
Nr:
2168277461
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA2009, s. 59-132 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/2/Magazyn
Nr:
2168277427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych
Źródło:
Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA2008, s. 75-113 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1226/[1]/Magazyn
Nr:
2165104459
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego = Multivariate Statistical Analysis in the Study of Capital Markets / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 161-182. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176. - ISSN 1898-6447
2
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania / Katarzyna BUDNY. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 32). - ISBN 978-83-7252-761-5
3
Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY // Statistics in Transition. - vol. 18, nr 1 (2017), s. 7-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf. - ISSN 1234-7655
4
An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix / Katarzyna BUDNY // Communications in Statistics : Theory and Methods. - Vol. 45, No. 17 (2016), s. 5220-5223. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0361-0926
5
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania / Katarzyna BUDNY ; Promotor: Jerzy MARZEC. - Kraków, 2014. - 167 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003111
6
Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski = Multivariate analysis of the socio-demographic situation of Poland / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 273-288. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
7
Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora = Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 189 (2014), s. 27-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
8
Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
9
A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements / Katarzyna BUDNY // Statistics & Probability Letters. - vol. 88, May (2014), s. 62-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0167-7152
10
Współczynnik ekscesu wektora losowego = Excess Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 28-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication. - ISSN 2083-8611
11
Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora = Estimation of the raw moments of a random vector based on the definition of the power of a vector / Katarzyna BUDNY // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014), s. 81-96. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/No_55_2014/KATARZYNA%20BUDNY%20FOC%20T55-14-7.pdf. - ISSN 0071-674X
12
Wybrane własności kurtozy wektora losowego = Some Properties of the Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 923 (2013), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687. - ISSN 1898-6447
13
Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym = Kurtosis of a Normally Distributed Random Vector / Katarzyna BUDNY // W: Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach / red. nauk. Stefan Forlicz. - Warszawa : CeDeWu, 2012. - S. 41-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7556-491-4
14
Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych = Linear Regression Based on a New Definition of Moments of a Random Vector / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012), s. 19-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
15
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
16
Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions / Katarzyna BUDNY, Jan TATAR // Statistics in Transition : new series. - vol. 10, no. 3 (2009), s. 445-456. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf. - ISSN 1234-7655
17
Kurtoza wektora losowego = Kurtosis of a Random Vector / Katarzyna BUDNY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (. Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 26). - nr 76 (2009), s. 44-54. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zastosowanie matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej = The First Fundamental Asset Pricing Theorem : the Construction of Martingale Measure / Katarzyna BUDNY // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 780 (2008), s. 61-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161919161. - ISSN 1898-6447
19
Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania / Katarzyna BUDNY, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3 / kierownik projektu: Andrzej MALAWSKI. - (2013), s. 35-63. - Bibliogr.
20
Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2012), s. 20-57. - Bibliogr.
21
Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 29-40. - Bibliogr.
22
Wybrane własności kurtozy wektora losowego / Katarzyna BUDNY // W: Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2011), s. 17-29. - Bibliogr.
23
Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2010), s. 7-45. - Bibliogr.
24
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2 / Katarzyna BUDNY, Fryderyk FALNIOWSKI, Paweł NAJMAN, Marta SZKLARSKA, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2 / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2009), s. 59-132. - Bibliogr.
25
Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych / Katarzyna BUDNY, Paweł NAJMAN, Jan TATAR // W: Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych / kierownik projektu: Edward SMAGA. - (2008), s. 75-113. - Bibliogr.
1
Budny K., Tatar J., (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 161-182; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176
2
Budny K., (2018), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych: konstrukcja, estymacja, zastosowania, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 32), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 161 s.
3
Budny K., (2017), Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector, "Statistics in Transition", vol. 18, nr 1, s. 7-26; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf
4
Budny K., (2016), An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix, "Communications in Statistics : Theory and Methods", Vol. 45, No. 17, s. 5220-5223.
5
Budny K., (2014), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania, Prom. Marzec J., Kraków : , 167 k.
6
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2014), Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 273-288.
7
Budny K., Tatar J., (2014), Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 189, s. 27-39.
8
Budny K., (2014), Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34.
9
Budny K., (2014), A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements, "Statistics & Probability Letters", vol. 88, May, s. 62-65.
10
Budny K., (2014), Współczynnik ekscesu wektora losowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 28-38; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication
11
Budny K., (2014), Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 55, s. 81-96; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/No_55_2014/KATARZYNA%20BUDNY%20FOC%20T55-14-7.pdf
12
Budny K., (2013), Wybrane własności kurtozy wektora losowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 923, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687
13
Budny K., (2012), Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym. [W:] Forlicz S. (red.), Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach, Warszawa : CeDeWu, s. 41-54.
14
Budny K., Tatar J., (2012), Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 892, s. 19-35.
15
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Pociecha J., Fijorek K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 14.
16
Budny K., Tatar J., (2009), Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions, "Statistics in Transition : new series", vol. 10, no. 3, s. 445-456; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/SIT_10_33.pdf
17
Budny K., (2009), Kurtoza wektora losowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 76, s. 44-54.
18
Budny K., (2008), Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 780, s. 61-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/161919161
19
Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2013), Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania. [W:] Malawski A. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3, s. 35-63.
20
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2012), Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2, s. 20-57.
21
Budny K., (2011), Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 29-40.
22
Budny K., (2011), Wybrane własności kurtozy wektora losowego. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1, s. 17-29.
23
Budny K., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2010), Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3, s. 7-45.
24
Budny K., Falniowski F., Najman P., Szklarska M., Tatar J., (2009), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. Część 2. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2, s. 59-132.
25
Budny K., Najman P., Tatar J., (2008), Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych. [W:] Smaga E. (kierownik tematu), Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych, s. 75-113.
1
@article{UEK:2168329713,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "161-182",
year = "2018",
}
2
@book{UEK:2168329955,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-761-5",
}
3
@article{UEK:2168316761,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 18, 1",
pages = "7-26",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168307245,
author = "Budny Katarzyna",
title = "An Extension of the Multivariate Chebyshev's Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix",
journal = "Communications in Statistics : Theory and Methods",
number = "Vol. 45, No. 17",
pages = "5220-5223",
year = "2016",
}
5
@phdthesis{UEK:2168302687,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168283133,
author = "Budny Katarzyna and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "273-288",
adress = "",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168287121,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "189",
pages = "27-39",
adress = "",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168295647,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wielowymiarowe wersje nierówności Czebyszewa dla wybranych rozkładów wektora losowego",
journal = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
9
@article{UEK:2168274331,
author = "Budny Katarzyna",
title = "A Generalization of Chebyshev's Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements",
journal = "Statistics & Probability Letters",
number = "vol. 88, May",
pages = "62-65",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168291043,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Współczynnik ekscesu wektora losowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "28-38",
adress = "",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168287801,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 55",
pages = "81-96",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168287701,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "923",
pages = "47-58",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168237688,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Kurtoza wektora losowego o wielowymiarowym rozkładzie normalnym",
booktitle = "Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach",
pages = "41-54",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "987-83-7556-491-4",
}
14
@article{UEK:2168256024,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Regresja liniowa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektorów losowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "892",
pages = "19-35",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2166529071,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
journal = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
16
@article{UEK:2165742078,
author = "Budny Katarzyna and Tatar Jan",
title = "Kurtosis of a Random Vector Special Types of Distibutions",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "445-456",
year = "2009",
}
17
@article{UEK:51129,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Kurtoza wektora losowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "76",
pages = "44-54",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1507-3866",
}
18
@article{UEK:50678,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Pierwsze fundamentalne twierdzenie wyceny arbitrażowej : konstrukcja miary martyngałowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "780",
pages = "61-69",
year = "2008",
}
19
@unpublished{UEK:2168291535,
author = "Budny Katarzyna and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wielowymiarowe wektory losowe i ich charakterystyki - aspekty metodologiczne i zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 3",
pages = "35-63",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168274309,
author = "Budny Katarzyna and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Estymatory nowych charakterystyk wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa - konstrukcja, własności, zastosowania",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 2",
pages = "20-57",
year = "2012",
}
21
@unpublished{UEK:2168265078,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Kurtoza wielowymiarowego wektora losowego o rozkładzie normalnym",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "29-40",
year = "2011",
}
22
@unpublished{UEK:2168265074,
author = "Budny Katarzyna",
title = "Wybrane własności kurtozy wektora losowego",
booktitle = "Matematyczne modelowanie funkcjonowania rynków. Cz. 1",
pages = "17-29",
year = "2011",
}
23
@unpublished{UEK:2168277461,
author = "Budny Katarzyna and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wybrane narzędzia matematyczne w analizie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 3",
pages = "7-45",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:2168277427,
author = "Budny Katarzyna and Falniowski Fryderyk and Najman Paweł and Szklarska Marta and Tatar Jan",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych. Cz. 2",
pages = "59-132",
year = "2009",
}
25
@unpublished{UEK:2165104459,
author = "Budny Katarzyna and Najman Paweł and Tatar Jan",
title = "Wybrane narzędzia analizy wielowymiarowych wektorów losowych",
booktitle = "Matematyczne modelowanie procesów gospodarczych",
pages = "75-113",
year = "2008",
}