Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295713
doktorat
2

Tytuł:
Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 282-299
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301807
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Böhm Aleksander , Dobosz Piotr , Jaskanis Paweł , Purchla Jacek , Szmygin Bogusław
Tytuł:
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 2009,
ISBN:
978-83-61587-17-0
Tryb dostępu:
Nr:
2166191160
książka
4

Autor:
Böhm Aleksander , Dobosz Piotr , Jaskanis Paweł , Purchla Jacek , Szmygin Bogusław
Tytuł:
Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Opis fizyczny:
111 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324317
raport/sprawozdanie
5

Autor:
Lewińska Janina , Zadorożna Jadwiga , Arvay-Podhalańska Ewa , Rębowska Anna , Iwanciw Roman , Kudłacz Tadeusz
Tytuł:
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny]
Kierownik projektu:
Ziobrowski Zygmunt
Współpraca:
, Ossowicz Tadeusz
, Zipser Tadeusz
, Głowacki Witold
, Klima Stanisław
, Zgud Krzysztof
Prace pomocnicze:
Mamak Wojciech
, Szlenk Dorota
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996,
ISBN:
83-86847-15-8
Nr:
2168297611
raport/sprawozdanie
6

Tytuł:
Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce = The Perception of the Landscape of the City and of the Housing Estate in Poland
Źródło:
O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" = On the Perception of the Environment / red. Janusz Bogdanowski - Dziekanów Leśny [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 1994, s. 125-147. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" ; 9)
ISBN:
83-900357-5-8
Nr:
2168254976
rozdział w monografii
1
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku / Dorota JOPEK ; Promotor: Aleksander Böhm. - Kraków, 2014. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
2
Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie / Aleksander Bohm // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 282-299
3
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 / Aleksander BÖHM, Piotr Dobosz, Paweł Jaskanis, Jacek PURCHLA, Bogusław Szmygin ; red. Jacek PURCHLA. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009. - 106 s. : il. ; 21 cm. - Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 2009. - ISBN 978-83-61587-17-0. - Pełny tekst: http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_systemie_ochrony_dziedzictwa_kulturowego,pid,472.html
4
Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 [on-line] / Aleksander BÖHM, Piotr Dobosz, Paweł Jaskanis, Jacek PURCHLA, Bogusław Szmygin ; red. Jacek PURCHLA. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008. - 111 s. - Pełny tekst: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna(1).pdf
5
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny] / [zesp. aut., kier. nauk. projektu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół problemowy: Janina Lewińska, Jadwiga Zadorożna, Ewa Arvay-Podhalańska, Anna Rębowska, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ ; współpraca: Aleksander Böhm, Tadeusz Ossowicz, Tadeusz Zipser, Witold Głowacki, Stanisław Klima, Krzysztof Zgud ; oprogramowanie metody obliczeń: Wojciech Mamak ; gromadzenie zbioru danych: Dorota Szlenk]. - Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996. - 87 s. : il. ; 30 cm. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996. - ISBN 83-86847-15-8
6
Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce = The Perception of the Landscape of the City and of the Housing Estate in Poland / Aleksander Böhm, Anna KARWIŃSKA // W: O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" = On the Perception of the Environment / red. Janusz Bogdanowski. - Dziekanów Leśny [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 1994. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", ISSN 0860-8296 ; 9). - S. 125-147. - Summ. - ISBN 83-900357-5-8
1
Jopek D., (2014), Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku, Prom. Böhm A., Kraków : , 222 s.
2
Böhm A., (2014), Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 282-299.
3
Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., (2009), Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Purchla J. (red.), Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 106 s.
4
Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., (2008), Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, [on-line], Purchla J. (red.), Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 111 s.
5
Lewińska J., Zadorożna J., Arvay-Podhalańska E., Rębowska A., Iwanciw R., Kudłacz T., (1996), Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny: [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny], Ziobrowski Z. (kier. pr), Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 87 s.
6
Böhm A., Karwińska A., (1994), Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce. [W:] Bogdanowski J. (red.), O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" (Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"; 9), Dziekanów Leśny [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, s. 125-147.
1
@unpublished{UEK:2168295713,
author = "Jopek Dorota",
title = "Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
2
@unpublished{UEK:2168301807,
author = "Böhm Aleksander",
title = "Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "282-299",
year = "2014",
}
3
@book{UEK:2166191160,
author = "Böhm Aleksander and Dobosz Piotr and Jaskanis Paweł and Purchla Jacek and Szmygin Bogusław",
title = "Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
isbn = "978-83-61587-17-0",
}
4
@misc{UEK:2168324317,
author = "Böhm Aleksander and Dobosz Piotr and Jaskanis Paweł and Purchla Jacek and Szmygin Bogusław",
title = "Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego",
year = "2008",
}
5
@misc{UEK:2168297611,
author = "Lewińska Janina and Zadorożna Jadwiga and Arvay-Podhalańska Ewa and Rębowska Anna and Iwanciw Roman and Kudłacz Tadeusz",
title = "Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny]",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział",
year = "1996",
isbn = "83-86847-15-8",
}
6
@inbook{UEK:2168254976,
author = "Böhm Aleksander and Karwińska Anna",
title = "Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce",
booktitle = "O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska"",
pages = "125-147",
adress = "Dziekanów Leśny Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN",
year = "1994",
issn = "0860-8296",
isbn = "83-900357-5-8",
}