Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (45) (2018) , s. 26-43. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology and Department of Public Administration of Kraków University of Economics.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330387
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Anna Karwińska , Aleksander Böhm , Anna Ostręga
Tytuł:
Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Warszawa: Texter, 2016
Opis fizyczny:
175 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7790-803-7
Nr:
2168308677
monografia
3

Tytuł:
Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 282-299
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301807
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295713
doktorat
5

Autor:
Aleksander Böhm , Piotr Dobosz , Paweł Jaskanis , Jacek Purchla , Bogusław Szmygin
Tytuł:
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2009
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 2009,
ISBN:
978-83-61587-17-0
Tryb dostępu:
Nr:
2166191160
książka
6

Autor:
Aleksander Böhm , Piotr Dobosz , Paweł Jaskanis , Jacek Purchla , Bogusław Szmygin
Tytuł:
Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 [dokument elektroniczny]
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Opis fizyczny:
111 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168324317
raport/sprawozdanie
7

Autor:
Janina Lewińska , Jadwiga Zadorożna , Ewa Arvay-Podhalańska , Anna Rębowska , Roman Iwanciw , Tadeusz Kudłacz
Tytuł:
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny]
Kierownik projektu:
Ziobrowski Zygmunt
Współpraca:
, Ossowicz Tadeusz
, Zipser Tadeusz
, Głowacki Witold
, Klima Stanisław
, Zgud Krzysztof
Prace pomocnicze:
Mamak Wojciech
, Szlenk Dorota
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996,
ISBN:
83-86847-15-8
Nr:
2168297611
raport/sprawozdanie
8

Tytuł:
Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce = The Perception of the Landscape of the City and of the Housing Estate in Poland
Źródło:
O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" = On the Perception of the Environment / red. Janusz Bogdanowski - Dziekanów Leśny [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 1994, s. 125-147. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko" ; 9)
ISBN:
83-900357-5-8
Nr:
2168254976
rozdział w monografii
1
The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies / Anna KARWIŃSKA, Aleksander Böhm, Michał KUDŁACZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (45) (2018), s. 26-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/478. - ISSN 1898-3529
2
Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta [Dokument elektroniczny] / Anna KARWIŃSKA, Aleksander Böhm, Anna Ostręga. - Warszawa : Texter, 2016. - 175 s. : il. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7790-803-7
3
Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie / Aleksander Bohm // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 282-299
4
Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku / Dorota JOPEK ; Promotor: Aleksander Böhm. - Kraków, 2014. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 / Aleksander BÖHM, Piotr Dobosz, Paweł Jaskanis, Jacek PURCHLA, Bogusław Szmygin ; red. Jacek PURCHLA. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009. - 106 s. : il. ; 21 cm. - Raport przygotowany na Kongres Kultury Polskiej 2009. - ISBN 978-83-61587-17-0. - Pełny tekst: http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_systemie_ochrony_dziedzictwa_kulturowego,pid,472.html
6
Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 [on-line] / Aleksander BÖHM, Piotr Dobosz, Paweł Jaskanis, Jacek PURCHLA, Bogusław Szmygin ; red. Jacek PURCHLA. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008. - 111 s. - Pełny tekst: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna(1).pdf
7
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny] / [zesp. aut., kier. nauk. projektu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół problemowy: Janina Lewińska, Jadwiga Zadorożna, Ewa Arvay-Podhalańska, Anna Rębowska, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ ; współpraca: Aleksander Böhm, Tadeusz Ossowicz, Tadeusz Zipser, Witold Głowacki, Stanisław Klima, Krzysztof Zgud ; oprogramowanie metody obliczeń: Wojciech Mamak ; gromadzenie zbioru danych: Dorota Szlenk]. - Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996. - 87 s. : il. ; 30 cm. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996. - ISBN 83-86847-15-8
8
Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce = The Perception of the Landscape of the City and of the Housing Estate in Poland / Aleksander Böhm, Anna KARWIŃSKA // W: O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" = On the Perception of the Environment / red. Janusz Bogdanowski. - Dziekanów Leśny [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, 1994. - (Zeszyty Naukowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", ISSN 0860-8296 ; 9). - S. 125-147. - Summ. - ISBN 83-900357-5-8
1
Karwińska A., Böhm A., Kudłacz M., (2018), The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (45), s. 26-43; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/478
2
Karwińska A., Böhm A., Ostręga A., (2016), Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Texter, 175 s.
3
Böhm A., (2014), Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 282-299.
4
Jopek D., (2014), Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku, Prom. Böhm A., Kraków : , 222 s.
5
Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., (2009), Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Purchla J. (red.), Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 106 s.
6
Böhm A., Dobosz P., Jaskanis P., Purchla J., Szmygin B., (2008), Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, [on-line], Purchla J. (red.), Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 111 s.
7
Lewińska J., Zadorożna J., Arvay-Podhalańska E., Rębowska A., Iwanciw R., Kudłacz T., (1996), Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny: [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny], Ziobrowski Z. (kier. pr), Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 87 s.
8
Böhm A., Karwińska A., (1994), Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce. [W:] Bogdanowski J. (red.), O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska" (Zeszyty Naukowe Polskiej Akademii Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko"; 9), Dziekanów Leśny [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN, s. 125-147.
1
@article{UEK:2168330387,
author = "Anna Karwińska and Aleksander Böhm and Michał Kudłacz",
title = "The Phenomenon of Urban Sprawl in Modern Poland : Causes, Effects and Remedies",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (45)",
pages = "26-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.45.3.02},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/478},
}
2
@book{UEK:2168308677,
author = "Anna Karwińska and Aleksander Böhm and Anna Ostręga",
title = "Przestrzenie publiczne w rozwoju miasta",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter",
year = "2016",
isbn = "978-83-7790-803-7",
}
3
@unpublished{UEK:2168301807,
author = "Aleksander Böhm",
title = "Infrastruktura historyczna w gospodarce przestrzennej współczesnego miasta na przykładzie terenów pofortecznych w Krakowie",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "282-299",
year = "2014",
}
4
@unpublished{UEK:2168295713,
author = "Dorota Jopek",
title = "Wpływ lokalnych przepisów prawnych na kształtowanie przestrzeni i krajobrazu miejskiego Nowego Jorku",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
5
@book{UEK:2166191160,
author = "Aleksander Böhm and Piotr Dobosz and Paweł Jaskanis and Jacek Purchla and Bogusław Szmygin",
title = "Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
url = {http://www.kongreskultury.pl/title,Raport_o_systemie_ochrony_dziedzictwa_kulturowego,pid,472.html},
isbn = "978-83-61587-17-0",
}
6
@misc{UEK:2168324317,
author = "Aleksander Böhm and Piotr Dobosz and Paweł Jaskanis and Jacek Purchla and Bogusław Szmygin",
title = "Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego",
year = "2008",
url = {http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportDziedzictwo/dziedzictwo_raport_w.pelna(1).pdf},
}
7
@misc{UEK:2168297611,
author = "Janina Lewińska and Jadwiga Zadorożna and Ewa Arvay-Podhalańska and Anna Rębowska and Roman Iwanciw and Tadeusz Kudłacz",
title = "Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny]",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział",
year = "1996",
isbn = "83-86847-15-8",
}
8
@inbook{UEK:2168254976,
author = "Aleksander Böhm and Anna Karwińska",
title = "Percepcja krajobrazu miasta i krajobrazu osiedla w Polsce",
booktitle = "O percepcji środowiska : praca zbiorowa przygotowana w ramach działalności zespołu MAB-13 "Percepcja środowiska"",
pages = "125-147",
adress = "Dziekanów Leśny Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN",
year = "1994",
issn = "0860-8296",
isbn = "83-900357-5-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID