Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne = The Mutual Insurance Company as a Social Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 55-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53288
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Katedra Ubezpieczeń: kompetencje, profesjonalizm i życzliwość - Primus inter pares
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011) , s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345314
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń = Annuity Insurance Offered by the Selected Insurance Companies in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 277-286. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221862
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego
Źródło:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 4-16
Program badawczy:
BR46/KU/1/2010/S/559
Sygnatura:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318687
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006 = Characteristics of Incapacity Benefit Granted in Poland, 2003-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50442
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Nieprawidłowości w wybranych ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie wprowadzonych do obrotu po nowelizacji kodeksu cywilnego = Discrepancies in Chosen General Conditions of Life Insurance Introduced after the Civil Code was Amended
Źródło:
Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 185-192. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 7)
ISBN:
978-83-7252-462-1
Nr:
50891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w świetle skarg kierowanych do rzecznika ubezpieczonych dotyczących problematyki ubezpieczeń gospodarczych w latach 2005-2009
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2009, s. 48-57
Sygnatura:
NP-1231/[2]/Magazyn
Nr:
2168222320
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne
Źródło:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2008, s. 71-79
Sygnatura:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164927121
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2007, s. 39-55
Program badawczy:
12/KU/1/2007/S
Sygnatura:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168317929
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Pojęcie inwalidztwa i niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym = The Inability to Work and Pensionary Insurance
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 223-231. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034989
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Ubezpieczenia społeczne
Źródło:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 168-206
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697626
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej = The Coordination of Social Security Systems in the European Union
Źródło:
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 363-371. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-347-1
Nr:
2166143389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Ryzyko niezdolności do pracy w ujęciu definicyjnym w aspekcie ubezpieczenia rentowego
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2006, s. 60-69
Program badawczy:
105/KU/2/2006/363
Sygnatura:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317919
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zmiana zakresu ubezpieczenia oraz zasad przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Źródło:
Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 157-162 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-180-3
Nr:
2166502089
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Tytuł:
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej
Źródło:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2005, s. 58-68
Program badawczy:
107/KU/1/2005/279
Sygnatura:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168317877
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w zakresie świadczeń z tytułu rent inwalidzkich
Źródło:
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA2004, s. 97-107 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-972/Magazyn
Nr:
2168272822
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle proponowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych
Źródło:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 43-52
ISBN:
83-7252-230-8
Nr:
2166372984
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Zjazd katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń, Jurata, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Tytuł:
Przestępczość ubezpieczeniowa - kierunki usprawnienia systemu zapobiegania
Źródło:
Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] - Gdańsk-Jurata ; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową ; CeDeWu, 2003, s. 49-57 - Bibliogr.
Seria:
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; t. 5)
ISBN:
83-88835-07-6 ; 83-87885-44-4
Nr:
2168257322
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych
Źródło:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI2003, s. 84-96 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284317
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce = Barriers to the Development of Company Pension Programmes
Źródło:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 365-374. - Summ.
ISBN:
83-7252-179-4
Nr:
2168225338
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Zmiany legislacyjne w trybie orzekania o niezdolności do pracy i ich wpływ na liczbę świadczeniobiorców
Źródło:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002, s. 81-90
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168257550
rozdział w monografii
22

Tytuł:
Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na rozwój rynku
Źródło:
Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000, s. 178-194
Seria:
(Seria Akademicka. Podręcznik)
ISBN:
83-88551-41-8
Nr:
2168236902
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
77/Kfin/3/2001/S
Sygnatura:
NP-748/Magazyn
Nr:
2168281691
naukowo-badawcze
1
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne = The Mutual Insurance Company as a Social Enterprise / Edyta CZERWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011), s. 55-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171029606. - ISSN 1898-6447
2
Katedra Ubezpieczeń: kompetencje, profesjonalizm i życzliwość - Primus inter pares / Edyta CZERWIEC // Kurier UEK. - nr 5 (44) (2011), s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/22. - ISSN 1689-7757
3
Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń = Annuity Insurance Offered by the Selected Insurance Companies in Poland / Maciej CYCOŃ, Edyta CZERWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011), s. 277-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
4
Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego / Edyta CZERWIEC // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 4-16
5
Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006 = Characteristics of Incapacity Benefit Granted in Poland, 2003-2006 / Edyta CZERWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164985173. - ISSN 1898-6447
6
Nieprawidłowości w wybranych ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie wprowadzonych do obrotu po nowelizacji kodeksu cywilnego = Discrepancies in Chosen General Conditions of Life Insurance Introduced after the Civil Code was Amended / Edyta CZERWIEC // W: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 7). - S. 185-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-462-1
7
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w świetle skarg kierowanych do rzecznika ubezpieczonych dotyczących problematyki ubezpieczeń gospodarczych w latach 2005-2009 / Edyta CZERWIEC // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2009), s. 48-57
8
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne / Edyta CZERWIEC // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 71-79
9
Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006 / Edyta CZERWIEC // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2007), s. 39-55
10
Pojęcie inwalidztwa i niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym = The Inability to Work and Pensionary Insurance / Edyta CZERWIEC // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 223-231. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
11
Ubezpieczenia społeczne / Edyta CZERWIEC // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 168-206. - ISBN 978-83-7252-334-1
12
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej = The Coordination of Social Security Systems in the European Union / Edyta CZERWIEC // W: Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 363-371. - Summ. - ISBN 978-83-7252-347-1
13
Ryzyko niezdolności do pracy w ujęciu definicyjnym w aspekcie ubezpieczenia rentowego / Edyta CZERWIEC // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 60-69
14
Zmiana zakresu ubezpieczenia oraz zasad przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych / Marek BENIO, Edyta CZERWIEC // W: Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 157-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-180-3
15
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej / Edyta CZERWIEC // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2005), s. 58-68
16
Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w zakresie świadczeń z tytułu rent inwalidzkich / Edyta CZERWIEC // W: Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2004), s. 97-107. - Bibliogr.
17
Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle proponowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych / Marek BENIO, Edyta CZERWIEC-JANUS // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 43-52. - ISBN 83-7252-230-8
18
Przestępczość ubezpieczeniowa - kierunki usprawnienia systemu zapobiegania / Edyta CZERWIEC-JANUS // W: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba]. - Gdańsk-Jurata ; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową ; CeDeWu, 2003. - (Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; t. 5). - S. 49-57. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-07-6 ; 83-87885-44-4
19
Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych / Edyta CZERWIEC-JANUS // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - (2003), s. 84-96. - Bibliogr.
20
Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce = Barriers to the Development of Company Pension Programmes / Edyta CZERWIEC-JANUS // W: Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 365-374. - Summ. - ISBN 83-7252-179-4
21
Zmiany legislacyjne w trybie orzekania o niezdolności do pracy i ich wpływ na liczbę świadczeniobiorców / Edyta CZERWIEC-JANUS // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 81-90. - ISBN 83-7246-127-9
22
Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na rozwój rynku / Edyta CZERWIEC-JANUS // W: Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik] / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2000. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing. Seria Akademicka. Podręcznik). - S. 178-194. - ISBN 83-88551-41-8
23
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Czerwiec E., (2011), Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 848, s. 55-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/171029606
2
Czerwiec E., (2011), Katedra Ubezpieczeń: kompetencje, profesjonalizm i życzliwość - Primus inter pares, "Kurier UEK", nr 5 (44), s. 44-45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/22
3
Cycoń M., Czerwiec E., (2011), Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 181, s. 277-286.
4
Czerwiec E., (2010), Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 4-16.
5
Czerwiec E., (2009), Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 808, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/164985173
6
Czerwiec E., (2009), Nieprawidłowości w wybranych ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie wprowadzonych do obrotu po nowelizacji kodeksu cywilnego. [W:] Sułkowska W. (red.), Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 7), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 185-192.
7
Czerwiec E., (2009), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w świetle skarg kierowanych do rzecznika ubezpieczonych dotyczących problematyki ubezpieczeń gospodarczych w latach 2005-2009. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2], s. 48-57.
8
Czerwiec E., (2008), Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 71-79.
9
Czerwiec E., (2007), Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3], s. 39-55.
10
Czerwiec E., (2007), Pojęcie inwalidztwa i niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 223-231.
11
Czerwiec E., (2007), Ubezpieczenia społeczne. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 168-206.
12
Czerwiec E., (2006), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. [W:] Sułkowska W. (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 363-371.
13
Czerwiec E., (2006), Ryzyko niezdolności do pracy w ujęciu definicyjnym w aspekcie ubezpieczenia rentowego. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 60-69.
14
Benio M., Czerwiec E., (2005), Zmiana zakresu ubezpieczenia oraz zasad przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. [W:] Szumlicz T. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 157-162.
15
Czerwiec E., (2005), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1], s. 58-68.
16
Czerwiec E., (2004), Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w zakresie świadczeń z tytułu rent inwalidzkich. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, s. 97-107.
17
Benio M., Czerwiec-Janus E., (2004), Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle proponowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. [W:] Sułkowska W. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 5, Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-52.
18
Czerwiec-Janus E., (2003), Przestępczość ubezpieczeniowa - kierunki usprawnienia systemu zapobiegania. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Gdańsk-Jurata : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową; Warszawa: CeDeWu, s. 49-57.
19
Czerwiec-Janus E., (2003), Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 84-96.
20
Czerwiec-Janus E., (2003), Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 365-374.
21
Czerwiec-Janus E., (2002), Zmiany legislacyjne w trybie orzekania o niezdolności do pracy i ich wpływ na liczbę świadczeniobiorców. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 3, Ubezpieczenia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 81-90.
22
Czerwiec-Janus E., (2000), Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na rozwój rynku. [W:] Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik], Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", s. 178-194.
23
Sordyl G., Płonka M., Czerwiec-Janus E., Szkarłat A., (2001), Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@article{UEK:53288,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "848",
pages = "55-62",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171029606},
}
2
@article{UEK:2168345314,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Katedra Ubezpieczeń: kompetencje, profesjonalizm i życzliwość - Primus inter pares",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (44)",
pages = "44-45",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_nr5-small/22},
}
3
@article{UEK:2168221862,
author = "Maciej Cycoń and Edyta Czerwiec",
title = "Ubezpieczenia rentowe na przykładzie ofert wybranych zakładów ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "181",
pages = "277-286",
adress = "",
year = "2011",
}
4
@unpublished{UEK:2168318687,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Indywidualne konta emerytalne w świetle kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu",
pages = "4-16",
year = "2010",
}
5
@article{UEK:50442,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "808",
pages = "5-18",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164985173},
}
6
@inbook{UEK:50891,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Nieprawidłowości w wybranych ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie wprowadzonych do obrotu po nowelizacji kodeksu cywilnego",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-462-1",
}
7
@unpublished{UEK:2168222320,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w świetle skarg kierowanych do rzecznika ubezpieczonych dotyczących problematyki ubezpieczeń gospodarczych w latach 2005-2009",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2]",
pages = "48-57",
year = "2009",
}
8
@unpublished{UEK:2164927121,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jako przedsiębiorstwo społeczne",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "71-79",
year = "2008",
}
9
@unpublished{UEK:2168317929,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Charakterystyka rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w Polsce w latach 2003-2006",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]",
pages = "39-55",
year = "2007",
}
10
@inbook{UEK:2166034989,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Pojęcie inwalidztwa i niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "223-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
11
@inbook{UEK:2165697626,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Ubezpieczenia społeczne",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "168-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
12
@inbook{UEK:2166143389,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "363-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7252-347-1",
}
13
@unpublished{UEK:2168317919,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Ryzyko niezdolności do pracy w ujęciu definicyjnym w aspekcie ubezpieczenia rentowego",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "60-69",
year = "2006",
}
14
@inbook{UEK:2166502089,
author = "Marek Benio and Edyta Czerwiec",
title = "Zmiana zakresu ubezpieczenia oraz zasad przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "157-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-180-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168317877,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]",
pages = "58-68",
year = "2005",
}
16
@unpublished{UEK:2168272822,
author = "Edyta Czerwiec",
title = "Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej w zakresie świadczeń z tytułu rent inwalidzkich",
booktitle = "Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej",
pages = "97-107",
year = "2004",
}
17
@inbook{UEK:2166372984,
author = "Marek Benio and Edyta Czerwiec-Janus",
title = "Renta z tytułu niezdolności do pracy w świetle proponowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia",
pages = "43-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-230-8",
}
18
@inbook{UEK:2168257322,
author = "Edyta Czerwiec-Janus",
title = "Przestępczość ubezpieczeniowa - kierunki usprawnienia systemu zapobiegania",
booktitle = "Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji",
pages = "49-57",
adress = "Gdańsk-Jurata ; Warszawa",
publisher = "Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową ; CeDeWu",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88835-07-6 ; 83-87885-44-4",
}
19
@unpublished{UEK:2168284317,
author = "Edyta Czerwiec-Janus",
title = "Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "84-96",
year = "2003",
}
20
@inbook{UEK:2168225338,
author = "Edyta Czerwiec-Janus",
title = "Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce",
booktitle = "Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.)",
pages = "365-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-179-4",
}
21
@inbook{UEK:2168257550,
author = "Edyta Czerwiec-Janus",
title = "Zmiany legislacyjne w trybie orzekania o niezdolności do pracy i ich wpływ na liczbę świadczeniobiorców",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia",
pages = "81-90",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
22
@inbook{UEK:2168236902,
author = "Edyta Czerwiec-Janus",
title = "Wpływ przestępczości ubezpieczeniowej na rozwój rynku",
booktitle = "Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego : [podręcznik]",
pages = "178-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-88551-41-8",
}
23
@unpublished{UEK:2168281691,
author = "Grażyna Sordyl and Maria Płonka and Edyta Czerwiec-Janus and Anna Szkarłat",
title = "Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID