Publikacje wybranego autora

Rychwalska Anna ORCID

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

1

Tytuł:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Employer Branding in the Context of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Social Aspects of Market Economy / red. Paulina Ucieklak-Jeż - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2011, s. 135-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7455-238-7
Nr:
2168304847
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego
Źródło:
Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 569-586 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-714-0
Nr:
2168260276
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Świadczenia
Źródło:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 128-145
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636937
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010
Źródło:
Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics : scientific research journal. - no 1 (9) (2011) , s. 152-165. - Summ., snatr. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227588
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ekspatriacja jako efekt umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw = Expatriation as the Effect of Business Internationalization
Źródło:
Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011, s. 611-622. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-220-7
Nr:
2168226050
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 58-79
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304903
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zastosowanie podejścia Give and Get Back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej = Using Give and Get Back to Limit Employee Turnover - the Example of a Firm in the Automobile Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 828 (2010) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51477
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego = Remuneration in Times of Economic Downturns
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2009) , s. 74-81. - Streszcz.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50200
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Płynność i retencja zatrudnienia w warunkach pogarszającej się koniunktury
Źródło:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 124-135
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164993413
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek pracy w Polsce = The Influence of the Economic Crisis on the Labour Market in Poland
Źródło:
Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 405-411. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-3-2
Nr:
2161900129
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
48/KZZL/1/09/S/512
Sygnatura:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
naukowo-badawcze
1
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
2
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
3
Employer Branding in the Context of Corporate Social Responsibility / Anna RYCHWALSKA // W: Social Aspects of Market Economy / ed. Paulina Ucieklak-Jeż. - Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2011. - S. 135-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7455-238-7
4
Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego / Iwona KUBICKA, Anna RYCHWALSKA // W: Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy) / red. Dorota Kotlorz. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 569-586. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-714-0
5
Świadczenia / Anna RYCHWALSKA // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 128-145. - ISBN 978-83-255-2747-1
6
Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010 / Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA // Intelektinė Ekonomika = Intellectual Economics : scientific research journal. - no 1 (9) (2011), s. 152-165. - Summ., snatr. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=277529. - ISSN 1822-8011
7
Ekspatriacja jako efekt umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw = Expatriation as the Effect of Business Internationalization / Anna RYCHWALSKA // W: Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2011. - S. 611-622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-220-7
8
Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych / Beata BUCHELT, Anna RYCHWALSKA, Iwona KUBICA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 58-79
9
Zastosowanie podejścia Give and Get Back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej = Using Give and Get Back to Limit Employee Turnover - the Example of a Firm in the Automobile Industry / Anna RYCHWALSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168080543. - ISSN 1898-6447
10
Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego = Remuneration in Times of Economic Downturns / Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2009), s. 74-81. - Streszcz. - ISSN 1641-0874
11
Płynność i retencja zatrudnienia w warunkach pogarszającej się koniunktury / Anna RYCHWALSKA // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 124-135. - ISBN 978-83-7252-466-9
12
Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek pracy w Polsce = The Influence of the Economic Crisis on the Labour Market in Poland / Anna RYCHWALSKA // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 405-411. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-3-2
13
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 50-76.
2
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-49.
3
Rychwalska A., (2011), Employer Branding in the Context of Corporate Social Responsibility. [W:] Ucieklak-Jeż P. (red.), Social Aspects of Market Economy, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 135-149.
4
Kubica I., Rychwalska A., (2011), Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego. [W:] Kotlorz D. (red.), Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy), Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 569-586.
5
Rychwalska A., (2011), Świadczenia. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 128-145.
6
Kubica I., Rychwalska A., (2011), Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010, "Intelektinė Ekonomika", no 1 (9), s. 152-165; http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=277529
7
Rychwalska A., (2011), Ekspatriacja jako efekt umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. [W:] Partycki S. (red.), Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 1, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 611-622.
8
Buchelt B., Rychwalska A., Kubica I., (2010), Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 58-79.
9
Rychwalska A., (2010), Zastosowanie podejścia Give and Get Back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/168080543
10
Kubica I., Rychwalska A., (2009), Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 74-81.
11
Rychwalska A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w warunkach pogarszającej się koniunktury. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 124-135.
12
Rychwalska A., (2009), Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek pracy w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 405-411.
13
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
1
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
2
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Alicja Miś and Urban Pauli and Anna Rychwalska and Tomasz Sapeta",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
3
@inbook{UEK:2168304847,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Employer Branding in the Context of Corporate Social Responsibility",
booktitle = "Social Aspects of Market Economy",
pages = "135-149",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Akademia im. Jana Długosza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7455-238-7",
}
4
@inbook{UEK:2168260276,
author = "Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Kształtowanie systemu wynagrodzeń w warunkach spowolnienia gospodarczego",
booktitle = "Współczesny rynek pracy : (wybrane problemy)",
pages = "569-586",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-714-0",
}
5
@inbook{UEK:2166636937,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Świadczenia",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "128-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
6
@article{UEK:2168227588,
author = "Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Approach to Remunerations in Poland in the Years 2009-2010",
journal = "Intelektinė Ekonomika",
number = "no 1 (9)",
pages = "152-165",
year = "2011",
url = {http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/ie/archyvas/dwn.php?id=277529},
}
7
@inbook{UEK:2168226050,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Ekspatriacja jako efekt umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Społeczeństwo sieci : gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1",
pages = "611-622",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7702-220-7",
}
8
@unpublished{UEK:2168304903,
author = "Beata Buchelt and Anna Rychwalska and Iwona Kubica",
title = "Analiza procesu ekspatriacji w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "58-79",
year = "2010",
}
9
@article{UEK:51477,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Zastosowanie podejścia Give and Get Back w ograniczaniu fluktuacji personelu na przykładzie firmy z branży motoryzacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "79-93",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168080543},
}
10
@article{UEK:50200,
author = "Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "74-81",
year = "2009",
}
11
@inbook{UEK:2164993413,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w warunkach pogarszającej się koniunktury",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "124-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
12
@inbook{UEK:2161900129,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek pracy w Polsce",
booktitle = "Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "405-411",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-3-2",
}
13
@unpublished{UEK:2168217908,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Tomasz Sapeta and Iwona Kubica and Anna Rychwalska",
title = "Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID