Publikacje wybranego autora
1

Konferencja:
V Zjazd Katedr Ekonomii "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, Polska, od 2008-06-02 do 2008-06-04
Tytuł:
Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 : wybrane aspekty teoretyczne
Źródło:
Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 203-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-58-2
Nr:
2165825207
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 263-273 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165931831
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 : wybrane aspekty teoretyczne / Agnieszka SZYMACHA // W: Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii / red. nauk. Grażyna Maniak. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 203-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-58-2
2
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki / Ewa SZYMANIK, Agnieszka SZYMACHA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 263-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
1
Szymacha A., (2008), Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 : wybrane aspekty teoretyczne. [W:] Maniak G. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 203-212.
2
Szymanik E., Szymacha A., (2007), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 263-273.
1
@inbook{UEK:2165825207,
author = "Agnieszka Szymacha",
title = "Społeczno-gospodarcze skutki handlu emisjami CO2 : wybrane aspekty teoretyczne",
booktitle = "Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii",
pages = "203-212",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-58-2",
}
2
@inbook{UEK:2165931831,
author = "Ewa Szymanik and Agnieszka Szymacha",
title = "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i korporacje ponadnarodowe a konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "263-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID