Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych
Źródło:
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych / red. nauk. Andrzej Marciniak - Sopot: Currenda, 2018, s. 483-524
ISBN:
978-83-65966-11-7
Nr:
2168328519
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane = The Concept of an Official Document - Selected Issues
Źródło:
Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018) , s. 27-44. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168328515
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia = Damage as a Condition of Admissibility of a Complaint to Have the Final Judgement Ascertained Unlawful
Źródło:
Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018) , s. 126-147. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168328517
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane = Hearing the Case (Sentencing) at a Closed Session : Selected Issues
Źródło:
Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu / komitet red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan ; red. nauk. Michał Tomalak - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 364-387
ISBN:
978-83-8107-167-3
Nr:
2168328483
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym = The Consequences of the Model of Limited Appeal (sine beneficio novorum) in Small Claims Proceedings
Źródło:
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. - nr 1 (31) (2017) , s. 23-30. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168328481
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) = The Procedural Consequences of the Resignation of a Member of the Board of a Capital Company : Comments on the View Expressed in the Resolution of Supreme Court of March 31 2016, III CZP 89/15 (Regarding the Rules for Passive Representation of a Company when Resigning from the Function of a Board Member)
Źródło:
Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. Izabella Gil - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 449-471
ISBN:
978-83-8107-715-6
Nr:
2168328487
rozdział w monografii
7

Autor:
Tytuł:
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu
Źródło:
Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu / red. nauk. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 365-376
ISBN:
978-83-8124-199-1
Nr:
2168328523
rozdział w monografii
8

Autor:
Tytuł:
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane = Document as Evidence in the Light of the Amendment of 10 July 2015
Źródło:
Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 1171-1193
ISBN:
978-83-8107-661-6
Nr:
2168328513
rozdział w monografii
9

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) = Selected Intertemporal Issues in the Light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 Amending Certain Acts in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods (Dz.U.2015.1595)
Źródło:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - vol. 24, nr 4 (2017) , s. 293-301. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168328485
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym = Categories of Decisions of Court of the Second Instance on the Reimbursement of Costs which are Challengeable in the Instance Horizontal
Źródło:
Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak - Sopot: Currenda, 2016, s. 253-263
ISBN:
978-83-60833-77-3
Nr:
2168328479
rozdział w monografii
11

Autor:
Tytuł:
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 291-300
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168300953
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Adres wydawniczy:
Sopot: Currenda, 2015
Opis fizyczny:
451 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-62-9
Nr:
2168300957
monografia
13

Autor:
Tytuł:
Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda
Źródło:
Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / red. Krystian Makiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 149-171
ISBN:
978-83-255-5892-5
Nr:
2168290597
rozdział w monografii
14

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego - "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego", Katowice-Kocierz, Polska, od 2013-09-26 do 2013-09-29
Tytuł:
Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda
Źródło:
Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 577-587
ISBN:
978-83-255-6224-3
Nr:
2168290633
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Autor:
Tytuł:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Promotor:
Cieślak Sławomir
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
499 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168295761
doktorat
16

Autor:
Tytuł:
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 119-148 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302587
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 166-187
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224624
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 111-122. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165773970
rozdział w monografii
19

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 136-160
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325623
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury
Źródło:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2009, s. 86-98
Sygnatura:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych / Aneta MENDREK // W: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych / red. nauk. Andrzej Marciniak. - Sopot : Currenda, 2018. - S. 483-524. - ISBN 978-83-65966-11-7
2
Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane = The Concept of an Official Document - Selected Issues / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018), s. 27-44. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym. - Bibliogr. - ISSN 2082-1743
3
Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia = Damage as a Condition of Admissibility of a Complaint to Have the Final Judgement Ascertained Unlawful / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018), s. 126-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym. - Bibliogr. - ISSN 2082-1743
4
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane = Hearing the Case (Sentencing) at a Closed Session : Selected Issues / Aneta MENDREK // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu / komitet red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan ; red. nauk. Michał Tomalak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 364-387. - ISBN 978-83-8107-167-3
5
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym = The Consequences of the Model of Limited Appeal (sine beneficio novorum) in Small Claims Proceedings / Aneta MENDREK // Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. - nr 1 (31) (2017), s. 23-30. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23. - ISSN 1689-9601
6
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) = The Procedural Consequences of the Resignation of a Member of the Board of a Capital Company : Comments on the View Expressed in the Resolution of Supreme Court of March 31 2016, III CZP 89/15 (Regarding the Rules for Passive Representation of a Company when Resigning from the Function of a Board Member) / Aneta MENDREK // W: Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. Izabella Gil. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 449-471. - ISBN 978-83-8107-715-6
7
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu / Aneta MENDREK // W: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu / red. nauk. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 365-376. - ISBN 978-83-8124-199-1
8
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane = Document as Evidence in the Light of the Amendment of 10 July 2015 / Aneta MENDREK // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. - S. 1171-1193. - ISBN 978-83-8107-661-6
9
Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) = Selected Intertemporal Issues in the Light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 Amending Certain Acts in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods (Dz.U.2015.1595) / Aneta MENDREK // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - vol. 24, nr 4 (2017), s. 293-301. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/. - ISSN 1429-9585
10
Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym = Categories of Decisions of Court of the Second Instance on the Reimbursement of Costs which are Challengeable in the Instance Horizontal / Aneta MENDREK // W: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak. - Sopot : Currenda, 2016. - S. 253-263. - ISBN 978-83-60833-77-3
11
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 291-300. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
12
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK. - Sopot : Currenda, 2015. - 451 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-62-9
13
Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / red. Krystian Makiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 149-171. - ISBN 978-83-255-5892-5
14
Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 577-587. - ISBN 978-83-255-6224-3
15
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK ; Promotor: Sławomir Cieślak. - Kraków, 2014. - 499 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 119-148. - Bibliogr.
17
Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów / Aneta MENDREK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 166-187. - ISBN 978-83-61668-40-4
18
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road / Aneta MENDREK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 111-122. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
19
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów / Aneta MENDREK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 136-160
20
Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury / Aneta MENDREK // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 86-98
1
Mendrek A., (2018), Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych. [W:] Marciniak A. (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Sopot : Currenda, s. 483-524.
2
Mendrek A., (2018), Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane, "Polski Proces Cywilny", nr 3, dodatek specjalny, s. 27-44.
3
Mendrek A., (2018), Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, "Polski Proces Cywilny", nr 3, dodatek specjalny, s. 126-147.
4
Mendrek A., (2017), Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane. [W:] Ereciński , Gudowski J., Pazdan M., Tomalak M. (red.), Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 364-387.
5
Mendrek A., (2017), Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", nr 1 (31), s. 23-30; http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23
6
Mendrek A., (2017), Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu). [W:] Gil I. (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 449-471.
7
Mendrek A., (2017), Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu. [W:] Laskowska-Hulisz A., May J., Mrówczyński M. (red.), Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 365-376.
8
Mendrek A., (2017), Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane. [W:] Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red.), Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 1171-1193.
9
Mendrek A., (2017), Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595), "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 24, nr 4, s. 293-301; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/
10
Mendrek A., (2016), Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym. [W:] Marszałkowska-Krześ E., Gil I., Błaszczak Ł. (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy, Sopot : Currenda, s. 253-263.
11
Mendrek A., (2015), Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 291-300.
12
Mendrek A., (2015), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Sopot : Currenda, 451 s.
13
Mendrek A., (2014), Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda. [W:] Makiewicz K. (red.), Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 149-171.
14
Mendrek A., (2014), Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda. [W:] Markiewicz K., Torbus A. (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego: materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 577-587.
15
Mendrek A., (2014), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Prom. Cieślak S., Kraków : , 499 k.
16
Mendrek A., (2014), Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 119-148.
17
Mendrek A., (2011), Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 166-187.
18
Mendrek A., (2010), Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 111-122.
19
Mendrek A., (2010), Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 136-160.
20
Mendrek A., (2009), Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 86-98.
1
@inbook{UEK:2168328519,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych",
booktitle = "Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych",
pages = "483-524",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2018",
edition = "",
isbn = "978-83-65966-11-7",
}
2
@article{UEK:2168328515,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3, dodatek specjalny",
pages = "27-44",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168328517,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3, dodatek specjalny",
pages = "126-147",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168328483,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane",
booktitle = "Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu",
pages = "364-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
edition = "",
isbn = "978-83-8107-167-3",
}
5
@article{UEK:2168328481,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym",
journal = "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ",
number = "1 (31)",
pages = "23-30",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168328487,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu)",
booktitle = "Postępowanie cywilne w dobie przemian",
pages = "449-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
edition = "",
isbn = "978-83-8107-715-6",
}
7
@inbook{UEK:2168328523,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu",
booktitle = "Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu",
pages = "365-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8124-199-1",
}
8
@inbook{UEK:2168328513,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple",
pages = "1171-1193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
edition = "",
isbn = "978-83-8107-661-6",
}
9
@article{UEK:2168328485,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595)",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 24, 4",
pages = "293-301",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168328479,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym",
booktitle = "Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy",
pages = "253-263",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2016",
isbn = "978-83-60833-77-3",
}
11
@inbook{UEK:2168300953,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "291-300",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
12
@book{UEK:2168300957,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2015",
isbn = "978-83-60833-62-9",
}
13
@inbook{UEK:2168290597,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda",
booktitle = "Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym",
pages = "149-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-5892-5",
}
14
@inbook{UEK:2168290633,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda",
booktitle = "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego",
pages = "577-587",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-6224-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168295761,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
16
@unpublished{UEK:2168302587,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "119-148",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168224624,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "166-187",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
18
@inbook{UEK:2165773970,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "111-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
19
@unpublished{UEK:2168325623,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "136-160",
year = "2010",
}
20
@unpublished{UEK:2168217932,
author = "Mendrek Aneta",
title = "Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "86-98",
year = "2009",
}