Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents
Źródło:
Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk - Warszawa: AIDA, 2018, s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-915-7
Nr:
2168327455
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców
Źródło:
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 570-580
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-714-9
Nr:
2168324701
rozdział w książce
3

Tytuł:
Zamawianie usług pocztowych przez administrację
Źródło:
Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 463-478
Seria:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
Nr:
2168328297
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru
Źródło:
Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Nr:
2168330023
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018) , s. 253-267. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330849
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej
Źródło:
Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 568-579
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8092-770-4
Nr:
2168324699
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Źródło:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 244-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Nr:
2168320557
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych
Źródło:
Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 / red. nauk. Jan Zimmermann - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 835-845
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-808-5
Nr:
2168324703
rozdział w książce
9

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2017-10-11 do 2017-10-13
Tytuł:
The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017, s. 112-119. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-528-5
Nr:
2168318701
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law = Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva
Źródło:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 111-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168309055
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego
Źródło:
Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 369-380
ISBN:
978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
Nr:
2168307681
rozdział w monografii
12

Konferencja:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Tytuł:
The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking
Źródło:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 410-420. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310563
rozdział w materiałach konferencyjnych
13

Tytuł:
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa
Źródło:
Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki - Wrocław: PRESSCOM Sp. z o.o., 2015, s. 98-106
ISBN:
978-83-64512-44-5
Nr:
2168294295
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych
Źródło:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 50-68
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300775
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Konferencja:
Administracja opiekuńcza - konferencja naukowa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, Polska, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Tytuł:
Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych
Źródło:
Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2015, s. 75-94
ISBN:
978-83-60617-41-0
Nr:
2168294323
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors
Źródło:
Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015, s. 75-87. - Summ.
ISBN:
978-83-7241-996-5
Nr:
2168301389
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich = Contracting Social Services According to New European Solutions
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015) , s. 183-192. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168298259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego
Źródło:
Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 135-148 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8088-1
Nr:
2168301507
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 233-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294211
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów
Źródło:
Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki - Wrocław: Presscom Sp. z o.o., 2014, s. 735-749
ISBN:
978-83-64512-07-0
Nr:
2168295025
rozdział w monografii
21

Tytuł:
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 33-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302563
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Usługa ratingu kredytowego
Źródło:
Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz - Warszawa: Difin, 2014, s. 161-177
ISBN:
978-83-7930-471-4
Nr:
2168287199
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 207-232 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294209
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 17-32 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302561
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy
Źródło:
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 158-178
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3310-8
Nr:
2168284223
rozdział w monografii
26

Tytuł:
Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient" = The Functions of Public Procurement - the Administrative Body as a "Smart Client"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 137-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285187
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami = Changes in the Legislation Governing the Profession of the Real Estate Agent
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 315-329. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290885
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych = Regulations of Economic Activity in the Collection of Municipial Waste from Property Owners and Septic Tank Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 65-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276011
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość = Protection for Customers of Distance Financial Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 109-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270364
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane
Źródło:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 338-350
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274329
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Konferencja:
VI Konferencja Naukowa "Kontrola Zamówień Publicznych", Wrocław, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Tytuł:
Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane
Źródło:
Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy - Wrocław-Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2013, s. 371-381
ISBN:
978-83-88686-08-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168302737
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP
Źródło:
25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2013, s. 513-527
ISBN:
978-83-60953-80-8
Nr:
2168294041
rozdział w monografii
33

Tytuł:
Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 60-77
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288471
fragment pracy naukowo badawczej
34

Tytuł:
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 185-202
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Konferencja:
Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego "Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej", Polska, Białystok, Polska, od 2012-09-23 do 2012-09-26
Tytuł:
Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego
Źródło:
Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne / red. nauk. Adam Doliwa, Stanisław Prutis - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 207-218 - Bibliogr.
Seria:
(Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 3)
ISBN:
978-83-264-3860-8
Nr:
2168294461
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane = Permit to Pursue a Business Activity as an Expression of Administrative Power - Selected Issues
Źródło:
Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: TNOiK, 2012, s. 494-507. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-3-6
Nr:
2168294015
rozdział w monografii
37

Konferencja:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych. V Konferencja Naukowa, Polska, Sopot, Polska, od 2012-10-17 do 2012-10-18
Tytuł:
Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych
Źródło:
Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy - Wyd. 2 rozszerz.. - Gdańsk ; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012, s. 124-138
ISBN:
83-88686-24-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168294301
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 163-185
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271856
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 72-114
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224592
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Działalność promocyjna powiatu i województwa
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 161-165
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224622
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący = European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 187-205. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221186
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej = La protection de la stabilité du marché financier comme l'entrelacs des fonctions de l'administration économique
Źródło:
Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk - Paryż; Lublin: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011, s. 165-176. - Streszcz., res. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61236-21-4
Nr:
2168294069
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2(29) (2011) , s. 26-38. - Streszcz.
Nr:
2168294023
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 62-80
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262382
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń
Źródło:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 255-267
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych
Źródło:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011, s. 171-181
ISBN:
978-83-88686-18-4
Nr:
2168226735
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 52-90
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325617
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE
Źródło:
Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska - Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2010, s. 271-279. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi
ISBN:
978-83-88686-13-9
Nr:
2165816754
rozdział w materiałach konferencyjnych
49

Tytuł:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 351-364. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806408
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Łączenie banków w formie spółki akcyjnej
Adres wydawniczy:
Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010
Opis fizyczny:
184 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61668-20-6
Nr:
50700
monografia
51

Tytuł:
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 122-134
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165722537
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych = A Foundation as a Non-governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2010) , s. 151-160. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51656
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny
Źródło:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2009, s. 65-85
Sygnatura:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217930
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Nieważność umowy o zamówienie publiczne
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 130-137
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165809716
rozdział w materiałach konferencyjnych
55

Tytuł:
Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej
Źródło:
Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009] / red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009, s. 333-344
ISBN:
978-83-7285-476-6
Nr:
2165811913
rozdział w monografii
56

Tytuł:
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 263-276. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933494
rozdział w monografii
57

Tytuł:
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Źródło:
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2008, s. 50-75
Sygnatura:
NP-1220/Magazyn
Nr:
2168234240
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane
Źródło:
Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. - nr 33 (2007) , s. 32-45. - Summ.
Nr:
2165812795
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (168) (2006) , s. 19-25
Nr:
2165814410
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców
Źródło:
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce. - nr 9 (57) (2006) , s. 2-12 - Bibliogr.
Nr:
2165813403
artykuł w czasopiśmie
61

Autor:
Piotrowska Aldona , Mikuła Agnieszka
Tytuł:
Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami
Źródło:
Prawo Spółek. - nr 5 (113) (2006) , s. 20-27
Nr:
2165815631
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków
Źródło:
Prawo Bankowe. - nr 10(74) (2003) , s. 73-81
Nr:
2168327417
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h.
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (132) (2003) , s. 20-26
Nr:
2168308025
artykuł w czasopiśmie
64

Autor:
Mikuła Agnieszka , Piotrowska Aldona
Tytuł:
Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (129) (2003) , s. 26-31
Nr:
2168327451
artykuł w czasopiśmie
1
Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi = Administrative Liability of Managing Persons and Partners in Companies that Are Insurance Agents / Aldona PIOTROWSKA // W: Insurance Challenges of Anno Domini 2018 / red. nauk. Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk. - Warszawa : AIDA, 2018. - S. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-915-7
2
Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców / Aldona PIOTROWSKA // W: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 570-580. - ISBN 978-83-8107-714-9
3
Zamawianie usług pocztowych przez administrację / Aldona PIOTROWSKA // W: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna / red. nauk. Maria Królikowska-Olczak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 463-478. - ISBN 978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5
4
Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja na rynku usług finansowych / red. nauk. Edyta Rutkowska-Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
5
Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia = Realization of Freedom of Economic Activity by Persons with Disabilities and Support Instruments / Aldona PIOTROWSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 9, cz. 2 (2018), s. 253-267. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej - jednostka jako podmiot ochrony prawnej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej / Aldona PIOTROWSKA // W: Sposoby realizacji zadań publicznych / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 568-579. - ISBN 978-83-8092-770-4
7
Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 244-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
8
Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2 / red. nauk. Jan Zimmermann. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 835-845. - ISBN 978-83-8107-808-5
9
The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 112-119. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5
10
The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law = Kompetencia obecnej správy obmedziť maloobchodný predaj alkoholických nápojov podľa poľského práva / Aldona PIOTROWSKA // Studia iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf. - ISSN 1339-3995
11
Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę / red. Andrzej Powałowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 369-380. - ISBN 978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5
12
The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking / Aldona PIOTROWSKA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 410-420. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
13
Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian / red. nauk. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. - Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2015. - S. 98-106. - ISBN 978-83-64512-44-5
14
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych / Aldona PIOTROWSKA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 50-68. - ISBN 978-83-264-9470-3
15
Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja opiekuńcza / red. nauk. Małgorzata Szreniawska. - Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2015. - S. 75-94. - ISBN 978-83-60617-41-0
16
Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1 / ed. Janusz Sługocki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. - S. 75-87. - Summ. - ISBN 978-83-7241-996-5
17
Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich = Contracting Social Services According to New European Solutions / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (46) (2015), s. 183-192. - Summ. - ISSN 1733-0777
18
Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 135-148. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1
19
Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 233-260. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
20
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów / Aldona PIOTROWSKA // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki. - Wrocław : Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 735-749. - ISBN 978-83-64512-07-0
21
The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 33-44. - Bibliogr.
22
Usługa ratingu kredytowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe typy usług w działalności gospodarczej / red. nauk. Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 161-177. - ISBN 978-83-7930-471-4
23
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - S. 207-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
24
Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF / Aldona PIOTROWSKA // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 17-32. - Bibliogr.
25
Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy / Aldona PIOTROWSKA // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 158-178. - ISBN 978-83-264-3310-8
26
Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient" = The Functions of Public Procurement - the Administrative Body as a "Smart Client" / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 137-152. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/542. - ISSN 1898-6447
27
Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami = Changes in the Legislation Governing the Profession of the Real Estate Agent / Aldona PIOTROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 315-329. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych = Regulations of Economic Activity in the Collection of Municipial Waste from Property Owners and Septic Tank Services / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 65-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/775/600. - ISSN 1898-6447
29
Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość = Protection for Customers of Distance Financial Services / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 109-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/802/673. - ISSN 1898-6447
30
Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 338-350. - ISBN 978-83-7930-012-9
31
Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // W: Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa) / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jacek Sadowy. - Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2013. - S. 371-381. - ISBN 978-83-88686-08-5
32
Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP / Aldona PIOTROWSKA // W: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe / red. Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, Anna Hołda-Wydrzyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 513-527. - ISBN 978-83-60953-80-8
33
Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 60-77
34
Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 185-202
35
Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego / Aldona PIOTROWSKA // W: Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne / red. nauk. Adam Doliwa, Stanisław Prutis. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 3). - S. 207-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3860-8
36
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane = Permit to Pursue a Business Activity as an Expression of Administrative Power - Selected Issues / Aldona PIOTROWSKA // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów : TNOiK, 2012. - S. 494-507. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
37
Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa) / red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy. - Wyd. 2 rozszerz. - Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2012. - S. 124-138. - ISBN 83-88686-24-0. - Pełny tekst: http://www.informatorprzetargowy.pl/upload/publikacje/UZP/Inne/V_Konferencja_Naukowa.pdf
38
Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego / Aldona PIOTROWSKA // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 163-185
39
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 72-114. - ISBN 978-83-61668-40-4
40
Działalność promocyjna powiatu i województwa / Aldona PIOTROWSKA // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 161-165. - ISBN 978-83-61668-40-4
41
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący = European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 187-205. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej = La protection de la stabilité du marché financier comme l'entrelacs des fonctions de l'administration économique / Aldona PIOTROWSKA // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk. - Paryż; Lublin : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011. - S. 165-176. - Streszcz., res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-21-4
43
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2(29) (2011), s. 26-38. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
44
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 62-80
45
Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń / Aldona PIOTROWSKA // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 255-267. - ISBN 978-83-264-1547-0
46
Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych / Aldona PIOTROWSKA // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 171-181. - ISBN 978-83-88686-18-4
47
Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności / Aldona PIOTROWSKA // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 52-90
48
Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE / Aldona PIOTROWSKA // W: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / red. Andrzej Borowicz, Maria Królikowska-Olczak, Jacek Sadowy, Wacława Starzyńska. - Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2010. - S. 271-279. - Międzynarodowa konferencja naukowa, 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi. - ISBN 978-83-88686-13-9
49
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 351-364. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
50
Łączenie banków w formie spółki akcyjnej / Aldona PIOTROWSKA. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010. - 184 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61668-20-6
51
Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych / Aldona PIOTROWSKA // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 122-134. - ISBN 978-83-264-0591-4
52
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych = A Foundation as a Non-governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled / Aldona PIOTROWSKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2010), s. 151-160. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973
53
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny / Aldona PIOTROWSKA // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 65-85
54
Nieważność umowy o zamówienie publiczne / Aldona PIOTROWSKA // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 130-137. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
55
Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej / Aldona PIOTROWSKA // W: Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009] / red. Wojciech Szwajdler, Henryk Nowicki. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2009. - S. 333-344. - ISBN 978-83-7285-476-6
56
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej = Civil Liability Insurance Related to Business Activity / Aldona PIOTROWSKA // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 263-276. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
57
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych / Aldona PIOTROWSKA // W: Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2008), s. 50-75
58
Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane / Aldona PIOTROWSKA // Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. - nr 33 (2007), s. 32-45. - Summ. - ISSN 1428-9520
59
Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych / Aldona PIOTROWSKA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (168) (2006), s. 19-25. - ISSN 1230-2996
60
Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców / Aldona Piotrowska // Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce. - nr 9 (57) (2006), s. 2-12. - Bibliogr. - ISSN 1429-9240
61
Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami / Aldona PIOTROWSKA, Agnieszka Mikuła // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 5 (113) (2006), s. 20-27. - ISSN 1426-2878
62
Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków / Aldona Piotrowska // Prawo Bankowe. - nr 10(74) (2003), s. 73-81. - ISSN 1231-1472
63
Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h. / Aldona Piotrowska // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 9 (132) (2003), s. 20-26. - ISSN 1230-2996
64
Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej / Agnieszka Mikuła, Aldona Piotrowska // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 6 (129) (2003), s. 26-31. - ISSN 1230-2996
1
Piotrowska A., (2018), Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi. [W:] Malinowska K., Tarasiuk A. (red.), Insurance Challenges of Anno Domini 2018, Warszawa : AIDA, s. 159-168.
2
Piotrowska A., (2018), Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców. [W:] Dolnicki B. (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 570-580.
3
Piotrowska A., (2018), Zamawianie usług pocztowych przez administrację. [W:] Królikowska-Olczak M. (red.), Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 463-478.
4
Piotrowska A., (2018), Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru. [W:] Rutkowska-Tomaszewska E. (red.), Informacja na rynku usług finansowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
5
Piotrowska A., (2018), Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 9, cz. 2, s. 253-267; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-2.pdf
6
Piotrowska A., (2017), Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 568-579.
7
Piotrowska A., (2017), Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 244-256.
8
Piotrowska A., (2017), Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych. [W:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, T. 2 (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 835-845.
9
Piotrowska A., (2017), The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 112-119.
10
Piotrowska A., (2016), The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law, "Studia iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 111-120; http://sic.pravo.upjs.sk/files/11_piotrowska_-_the_competence_of_the_municipal_a.pdf
11
Piotrowska A., (2016), Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego. [W:] Powałowski A. (red.), Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 369-380.
12
Piotrowska A., (2016), The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 410-420.
13
Piotrowska A., (2015), Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. [W:] Nowicki H., Nowicki P. (red.), Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian, Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., s. 98-106.
14
Piotrowska A., (2015), Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 50-68.
15
Piotrowska A., (2015), Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych. [W:] Szreniawska M. (red.), Administracja opiekuńcza, Lublin : Wydawnictwo WSPA, s. 75-94.
16
Piotrowska A., (2015), Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Sługocki J. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 75-87.
17
Piotrowska A., (2015), Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (46), s. 183-192.
18
Piotrowska A., (2015), Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie Lex), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 135-148.
19
Piotrowska A., (2014), Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 233-260.
20
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów. [W:] Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, T. 1, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., s. 735-749.
21
Piotrowska A., (2014), The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 33-44.
22
Piotrowska A., (2014), Usługa ratingu kredytowego. [W:] Walaszek-Pyzioł A., Długosz T. (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Warszawa : Difin, s. 161-177.
23
Piotrowska A., (2014), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 207-232.
24
Piotrowska A., (2014), Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 17-32.
25
Piotrowska A., (2014), Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 158-178.
26
Piotrowska A., (2014), Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako "inteligentny klient", "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 137-152; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/542
27
Piotrowska A., (2014), Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 315-329.
28
Piotrowska A., (2013), Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 65-76; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/775/600
29
Piotrowska A., (2013), Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 109-121; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/802/673
30
Piotrowska A., (2013), Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 338-350.
31
Piotrowska A., (2013), Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane. [W:] Kocowski T., Sadowy J. (red.), Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa), Wrocław-Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 371-381.
32
Piotrowska A., (2013), Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP. [W:] Grabowski J., Pokryszka K., Hołda-Wydrzyńska A. (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe, Katowice : Uniwersytet Śląski, s. 513-527.
33
Piotrowska A., (2013), Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 60-77.
34
Piotrowska A., (2012), Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 185-202.
35
Piotrowska A., (2012), Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego. [W:] Doliwa A., Prutis S. (red.), Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 207-218.
36
Piotrowska A., (2012), Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 494-507.
37
Piotrowska A., (2012), Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych. [W:] Adamowicz E., Sadowy J. (red.), Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa), Gdańsk ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 124-138.
38
Piotrowska A., (2012), Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 163-185.
39
Piotrowska A., (2011), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 72-114.
40
Piotrowska A., (2011), Działalność promocyjna powiatu i województwa. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 161-165.
41
Piotrowska A., (2011), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 187-205; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190443
42
Piotrowska A., (2011), Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej. [W:] Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa ; Lublin : Polska Akademia Nauk. Oddział, s. 165-176.
43
Piotrowska A., (2011), Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2(29), s. 26-38.
44
Piotrowska A., (2011), Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 62-80.
45
Piotrowska A., (2011), Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 255-267.
46
Piotrowska A., (2011), Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 171-181.
47
Piotrowska A., (2010), Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 52-90.
48
Piotrowska A., (2010), Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE. [W:] Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 271-279.
49
Piotrowska A., (2010), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 351-364.
50
Piotrowska A., (2010), Łączenie banków w formie spółki akcyjnej, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 184 s.
51
Piotrowska A., (2010), Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 122-134.
52
Piotrowska A., (2010), Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 151-160.
53
Piotrowska A., (2009), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 65-85.
54
Piotrowska A., (2009), Nieważność umowy o zamówienie publiczne. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 130-137.
55
Piotrowska A., (2009), Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej. [W:] Szwajdler W., Nowicki H. (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009], Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 333-344.
56
Piotrowska A., (2009), Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 263-276.
57
Piotrowska A., (2008), Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, s. 50-75.
58
Piotrowska A., (2007), Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane, "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach", nr 33, s. 32-45.
59
Piotrowska A., (2006), Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9 (168), s. 19-25.
60
Piotrowska A., (2006), Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców, "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce", nr 9 (57), s. 2-12.
61
Piotrowska A., Mikuła A., (2006), Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami, "Prawo Spółek", nr 5 (113), s. 20-27.
62
Piotrowska A., (2003), Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków, "Prawo Bankowe", nr 10(74), s. 73-81.
63
Piotrowska A., (2003), Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h., "Przegląd Prawa Handlowego", nr 9 (132), s. 20-26.
64
Mikuła A., Piotrowska A., (2003), Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6 (129), s. 26-31.
1
@inbook{UEK:2168327455,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Odpowiedzialność administracyjnoprawna członków zarządu i wspólników spółek, będących agentami ubezpieczeniowymi",
booktitle = "Insurance Challenges of Anno Domini 2018",
pages = "159-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "AIDA",
year = "2018",
isbn = "978-83-7561-915-7",
}
2
@inbook{UEK:2168324701,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Akty prawa miejscowego adresowane do przedsiębiorców",
booktitle = "Źródła prawa w samorządzie terytorialnym",
pages = "570-580",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-714-9",
}
3
@inbook{UEK:2168328297,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zamawianie usług pocztowych przez administrację",
booktitle = "Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna",
pages = "463-478",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8754-8 ; 978-83-812-8755-5",
}
4
@inbook{UEK:2168330023,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Naruszenie wybranych publicznoprawnych obowiązków informacyjnych przez zakład ubezpieczeń a działania organu nadzoru",
booktitle = "Informacja na rynku usług finansowych",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168330849,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Realizacja wolności działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne a instrumenty wsparcia",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 9, cz. 2",
pages = "253-267",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168324699,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej",
booktitle = "Sposoby realizacji zadań publicznych",
pages = "568-579",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8092-770-4",
}
7
@inbook{UEK:2168320557,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "244-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
8
@inbook{UEK:2168324703,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Aksjologiczne uwarunkowania ustawowego ograniczenia reklamy napojów alkoholowych",
booktitle = "Aksjologia prawa administracyjnego. T. 2",
pages = "835-845",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-808-5",
}
9
@inbook{UEK:2168318701,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Succession of Public Law Obligations as a Result of Mergers",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov",
pages = "112-119",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2017",
isbn = "978-80-8152-528-5",
}
10
@article{UEK:2168309055,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Competence of the Municipal Authorities to Curtail Retail Sales of Alcoholic Beverages under Polish Law",
journal = "Studia iuridica Cassoviensia",
number = "R. 4, č. 2",
pages = "111-120",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168307681,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Obowiązki informacyjne agencji ratingowych jako instrument kształtowania przejrzystości rynku finansowego",
booktitle = "Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę",
pages = "369-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8171-8 ; 978-83-255-8172-5",
}
12
@inbook{UEK:2168310563,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Liability of a Managing Person for the Conclusion of an Anti-competitive Agreement by an Undertaking",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "410-420",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
13
@inbook{UEK:2168294295,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ograniczenie zasady jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa",
booktitle = "Prawo zamówień publicznych : stan obecny i kierunki zmian",
pages = "98-106",
adress = "Wrocław",
publisher = "PRESSCOM Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-64512-44-5",
}
14
@inbook{UEK:2168300775,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "50-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
15
@inbook{UEK:2168294323,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Rola państwa w przezwyciężaniu skutków zdarzeń katastroficznych",
booktitle = "Administracja opiekuńcza",
pages = "75-94",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo WSPA",
year = "2015",
isbn = "978-83-60617-41-0",
}
16
@inbook{UEK:2168301389,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors",
booktitle = "Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1",
pages = "75-87",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7241-996-5",
}
17
@article{UEK:2168298259,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zamawianie usług społecznych według nowych rozwiązań europejskich",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (46)",
pages = "183-192",
year = "2015",
}
18
@inbook{UEK:2168301507,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) jako przykład internacjonalizacji publicznego prawa gospodarczego",
booktitle = "Internacjonalizacja administracji publicznej",
pages = "135-148",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8088-1",
}
19
@inbook{UEK:2168294211,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Obowiązkowe ubezpieczenie OC komornika sądowego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "233-260",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
20
@inbook{UEK:2168295025,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejska współpraca informacyjna w sieci organów",
booktitle = "Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1",
pages = "735-749",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom Sp. z o.o.",
year = "2014",
isbn = "978-83-64512-07-0",
}
21
@unpublished{UEK:2168302563,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "The Delegation of Tasks and Responsibilities in the Network of Supervisors",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "33-44",
year = "2014",
}
22
@inbook{UEK:2168287199,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Usługa ratingu kredytowego",
booktitle = "Nowe typy usług w działalności gospodarczej",
pages = "161-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-471-4",
}
23
@inbook{UEK:2168294209,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "207-232",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
24
@unpublished{UEK:2168302561,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejska współpraca informacyjna w sieci organów ESNF",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "17-32",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168284223,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy",
booktitle = "Skarb Państwa a działalność gospodarcza",
pages = "158-178",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3310-8",
}
26
@article{UEK:2168285187,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Funkcje zamówień publicznych - organ administracji jako inteligentny klient",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "137-152",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168290885,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zmiany ustawodawstwa gospodarczego regulującego zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "315-329",
adress = "",
year = "2014",
}
28
@article{UEK:2168276011,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "65-76",
year = "2013",
}
29
@article{UEK:2168270364,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ochrona konsumentów usług finansowych na odległość",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "109-121",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168274329,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór makroostrożnościowy nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "338-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
31
@inbook{UEK:2168302737,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Kontrola przestrzegania prawa konkurencji w zamówieniach publicznych - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Kontrola zamówień publicznych (monografia naukowa)",
pages = "371-381",
adress = "Wrocław-Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2013",
isbn = "978-83-88686-08-5",
}
32
@inbook{UEK:2168294041,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Wpływ prawa europejskiego na wolność działalności gospodarczej na rynku finansowym na przykładzie zezwolenia dla CCP",
booktitle = "25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej : tendencje rozwojowe",
pages = "513-527",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski",
year = "2013",
isbn = "978-83-60953-80-8",
}
33
@unpublished{UEK:2168288471,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek klęsk żywiołowych",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "60-77",
year = "2013",
}
34
@unpublished{UEK:2168271860,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Obowiązkowe ubezpieczenia OC komornika sądowego",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "185-202",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168294461,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Oksymoron prawny - o przenikaniu pojęć prawa prywatnego i publicznego",
booktitle = "Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne",
pages = "207-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3860-8",
}
36
@inbook{UEK:2168294015,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej jako wyraz władztwa administracyjnego - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium",
pages = "494-507",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "2012",
isbn = "978-83-916998-3-6",
}
37
@inbook{UEK:2168294301,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Przestrzeganie zasady niedyskryminacji jako warunek efektywnego wydatkowania środków europejskich w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych (monografia naukowa)",
pages = "124-138",
adress = "Gdańsk ; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 rozszerz.",
isbn = "83-88686-24-0",
}
38
@unpublished{UEK:2168271856,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Status prawny komornika na gruncie publicznego prawa gospodarczego",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "163-185",
year = "2012",
}
39
@inbook{UEK:2168224592,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "72-114",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
40
@inbook{UEK:2168224622,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Działalność promocyjna powiatu i województwa",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "161-165",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
41
@article{UEK:2168221186,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "187-205",
year = "2011",
}
42
@inbook{UEK:2168294069,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ochrona stabilności rynku finansowego jako splot funkcji administracji gospodarczej",
booktitle = "Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda",
pages = "165-176",
adress = "Paryż; Lublin",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-61236-21-4",
}
43
@article{UEK:2168294023,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2(29)",
pages = "26-38",
year = "2011",
}
44
@unpublished{UEK:2168262382,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
pages = "62-80",
year = "2011",
}
45
@inbook{UEK:2168225928,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór struktury organu zarządzającego zakładem ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "255-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
46
@inbook{UEK:2168226735,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Innowacyjność a kryteria techniczne w zamówieniach publicznych",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1",
pages = "171-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2011",
isbn = "978-83-88686-18-4",
}
47
@unpublished{UEK:2168325617,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Reglamentacja działalności reklamowej w zakresie reklamy produktów leczniczych i żywności",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "52-90",
year = "2010",
}
48
@inbook{UEK:2165816754,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Spełnienie przesłanek udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne - wymóg posiadania uprawnień, wiedzy i doświadczenia - w perspektywie prawa UE",
booktitle = "Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej",
pages = "271-279",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2010",
isbn = "978-83-88686-13-9",
}
49
@inbook{UEK:2165806408,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "351-364",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
50
@book{UEK:50700,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Łączenie banków w formie spółki akcyjnej",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2010",
isbn = "978-83-61668-20-6",
}
51
@inbook{UEK:2165722537,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Publicznoprawne ograniczenia umów o nabycie/zbycie akcji instytucji finansowych",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "122-134",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
52
@article{UEK:51656,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "7-8",
pages = "151-160",
year = "2010",
}
53
@unpublished{UEK:2168217930,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) - nowy podmiot administracyjny",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "65-85",
year = "2009",
}
54
@inbook{UEK:2165809716,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nieważność umowy o zamówienie publiczne",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "130-137",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
55
@inbook{UEK:2165811913,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Środki prawne reglamentacji działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych a wolność działalności gospodarczej",
booktitle = "Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej : [materiały Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego Toruń 20-22 września 2009]",
pages = "333-344",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2009",
isbn = "978-83-7285-476-6",
}
56
@inbook{UEK:2164933494,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "263-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
57
@unpublished{UEK:2168234240,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych",
pages = "50-75",
year = "2008",
}
58
@article{UEK:2165812795,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Nadzór uzupełniający nad bankiem : zagadnienia wybrane",
journal = "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach",
number = "33",
pages = "32-45",
year = "2007",
}
59
@article{UEK:2165814410,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Zbycie przedsiębiorstwa a przejście praw i obowiązków publicznoprawnych",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "9 (168)",
pages = "19-25",
year = "2006",
}
60
@article{UEK:2165813403,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Konsekwencje zmian wspólnotowego prawa konkurencji dla przedsiębiorców",
journal = "Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce",
number = "9 (57)",
pages = "2-12",
year = "2006",
}
61
@article{UEK:2165815631,
author = "Piotrowska Aldona and Mikuła Agnieszka",
title = "Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami",
journal = "Prawo Spółek",
number = "5 (113)",
pages = "20-27",
year = "2006",
}
62
@article{UEK:2168327417,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Tzw. licencje bankowe a sukcesja publicznoprawna z art. 494 § 2 k.s.h. w procesie łączenia banków",
journal = "Prawo Bankowe",
number = "10(74)",
pages = "73-81",
year = "2003",
}
63
@article{UEK:2168308025,
author = "Piotrowska Aldona",
title = "Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 § 2 i 5 k.s.h.",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "9 (132)",
pages = "20-26",
year = "2003",
}
64
@article{UEK:2168327451,
author = "Mikuła Agnieszka and Piotrowska Aldona",
title = "Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu w spółce akcyjnej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "6 (129)",
pages = "26-31",
year = "2003",
}