Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
The Role of Entrepreneurship as a Factor of Regional Development : the Case of Małopolskie Voivodship
Źródło:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 123-138 - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-8175-233-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352020
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-811-7
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168350186
monografia
3

Tytuł:
Can Success in Business Be Taught? : Harvard Business School Seems to Know the Answer
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019) , s. 50-51
Tryb dostępu:
Nr:
2168340351
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
USA-China : Trade War or a Managable Conflict?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 13-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168342653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wyzwania dla polityki spójności związane ze wsparciem innowacyjnych MSP na przykładzie Polski = Challenges for Cohesion Policy Related to the Support of Innovative SMEs on the Example of Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018) , s. 152-159. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168333781
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
269 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-384
Nr:
2168322863
doktorat
7

Tytuł:
Innowacyjność jako wyznacznik i wyzwanie rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
Źródło:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 93-118
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319427
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne - szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej = Special Economic Zones - Opportunities and Challenges for the Development of China
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017) , s. 11-23. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321975
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Bariery finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 395-420 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308269
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wybrane problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską = Selected Problems of Polish Labour Market During Integration with European Union
Źródło:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia / red. Anna Cudowska-Sojko - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 199-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-476-3
Nr:
2168318995
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Nowa koncepcja finansowania innowacji w przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020 = A New Concept of Innovations Financing in Enterprises in the Programming Period 2014-2020
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 392 (2015) , s. 129-137. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297023
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Nowa koncepcja finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 60-71
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302997
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Polski rynek pracy w okresie integracji europejskiej i jego perspektywy
Źródło:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 109-129
Seria:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293561
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Aleksander Szmigiel , Wiesław Barabasz , Kinga Szmigiel
Tytuł:
Koszty uprawy roślin energetycznych nawożonych osadami ściekowymi = Costs of Growing Energy Crops Fertilizied with Sewage Sludge
Źródło:
Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 10 / red. Kazimierz Szymański - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014, s. 333-341. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej ; nr 271)
ISBN:
978-83-7365-346-7
Nr:
2168321987
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji = Influence of Socio-economic Conditions on Evolution of Innovation Policy in Sweden
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278233
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Aleksander Szmigiel , Wiesław Barabasz , Marek Kołodziejczyk , Kinga Szmigiel
Tytuł:
Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na plonowanie i wartość energetyczną wierzby = Influence of Social Deposit on Yield and Energy Value of Willow
Źródło:
Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 10 / red. Kazimierz Szymański - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014, s. 343-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej ; nr 271)
ISBN:
978-83-7365-346-7
Nr:
2168321989
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności
Źródło:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 146-174
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290197
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 79-101
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287335
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wyzwania związane z tworzeniem GOW w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 411-429 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273484
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 109-137
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego i jego konkurencyjność do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 156-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261092
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej na wspieranie innowacyjności w Polsce w okresie programowania 2004-2006 - analiza regionalna = An Evaluation of the Use of the European Union's Means to Support Innovativeness in Poland in the 2004-2006 Period of Programming - a Regional Analysis
Źródło:
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, s. 55-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-456-4
Nr:
2168259670
rozdział w monografii
23

Tytuł:
Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006 = An Assessment of Regional Policy Implemented in Poland between 2000 and 2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222128
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Wpływ akcesji do strefy euro na rozwój gospodarczy regionów Polski
Źródło:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 285-298. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218704
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej na przykładzie Szwecji
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 47-60
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Polityka innowacyjna Polski w pierwszych latach kryzysu gospodarczego na tle pozostałych państw Unii Europejskiej = Polish Innovation Policy at the Beginning of the Economic Crisis in Comparison to Other European Union Countries
Źródło:
Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 192-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-032-4
Nr:
2168225028
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego = Evaluation of the Use of Research and Development Potential for the Competitiveness Growth of Lubuskie Voivodeship
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 180 (2011) , s. 209-218. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222856
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 174-192
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261294
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Tytuł:
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek pracy w Polsce
Źródło:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 491-506 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226381
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej - na przykładzie Szwecji
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 58-72
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261436
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju potencjału naukowego i badawczego Polski : analiza regionalna
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 330-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165313510
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Ocena roli samorządów wojewódzkich w kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej w Polsce = Evaluation of Regional Self-government Role in Creation and Implementation of Regional Policy in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 143 (2010) , s. 193-204. - Tytuł numeru: Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285993
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Źródło:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Sygnatura:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Analiza i ocena potencjału innowacyjnego województw Polski Wschodniej
Źródło:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 184-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Joanna Kudełko , Andrzej Prusek , Kinga Szmigiel , Tadeusz Matuszkiewicz
Tytuł:
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce
Źródło:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 105-148
Sygnatura:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240779
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
The Role of Entrepreneurship as a Factor of Regional Development : the Case of Małopolskie Voivodship / Kinga SZMIGIEL // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 123-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
2
Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego / Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-811-7
3
Can Success in Business Be Taught? : Harvard Business School Seems to Know the Answer / Jolanta MAROŃ, Kinga SZMIGIEL // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 50-51. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/50. - ISSN 1689-7757
4
USA-China : Trade War or a Managable Conflict? / Jolanta MAROŃ, Kinga SZMIGIEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 13-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
5
Wyzwania dla polityki spójności związane ze wsparciem innowacyjnych MSP na przykładzie Polski = Challenges for Cohesion Policy Related to the Support of Innovative SMEs on the Example of Poland / Kinga SZMIGIEL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 536 (2018), s. 152-159. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Alert dla polityki spójności - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109389/edition/61928/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
6
Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich / Kinga SZMIGIEL ; . - Kraków : , 2017. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej PRUSEK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003301
7
Innowacyjność jako wyznacznik i wyzwanie rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym / Kinga SZMIGIEL // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 93-118. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
8
Specjalne strefy ekonomiczne - szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej = Special Economic Zones - Opportunities and Challenges for the Development of China / Jolanta MAROŃ, Kinga SZMIGIEL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017), s. 11-23. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39071&from=publication. - ISSN 1899-3192
9
Bariery finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle Unii Europejskiej / Kinga SZMIGIEL // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 395-420. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
10
Wybrane problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską = Selected Problems of Polish Labour Market During Integration with European Union / Kinga SZMIGIEL // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia / red. Anna Cudowska-Sojko. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 199-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-476-3
11
Nowa koncepcja finansowania innowacji w przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020 = A New Concept of Innovations Financing in Enterprises in the Programming Period 2014-2020 / Kinga SZMIGIEL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 392 (2015), s. 129-137. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/29880/Szmigiel_Nowa_Koncepcja_Finansowania_Innowacji_w_Przedsiebiorstwach_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
12
Nowa koncepcja finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020 / Kinga SZMIGIEL // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 60-71
13
Polski rynek pracy w okresie integracji europejskiej i jego perspektywy / Kinga SZMIGIEL // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 109-129. - ISBN 978-83-934124-4-0
14
Koszty uprawy roślin energetycznych nawożonych osadami ściekowymi = Costs of Growing Energy Crops Fertilizied with Sewage Sludge / Aleksander Szmigiel, Wiesław Barabasz, Kinga SZMIGIEL // W: Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 10 / red. Kazimierz Szymański. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014. - (Monografia / Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Politechnika Koszalińska, ISSN 0239-7129 ; nr 271). - S. 333-341. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7365-346-7
15
Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji = Influence of Socio-economic Conditions on Evolution of Innovation Policy in Sweden / Kinga SZMIGIEL // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 109-117. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
16
Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na plonowanie i wartość energetyczną wierzby = Influence of Social Deposit on Yield and Energy Value of Willow / Aleksander Szmigiel, Wiesław Barabasz, Marek Kołodziejczyk, Kinga SZMIGIEL // W: Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 10 / red. Kazimierz Szymański. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2014. - (Monografia / Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Politechnika Koszalińska, ISSN 0239-7129 ; nr 271). - S. 343-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7365-346-7
17
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności / Danuta GOLIK, Kinga SZMIGIEL // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 146-174. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
18
Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską / Kinga SZMIGIEL // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 79-101
19
Wyzwania związane z tworzeniem GOW w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego / Kinga SZMIGIEL // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 411-429. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
20
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności / Danuta GOLIK, Kinga SZMIGIEL // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 109-137
21
Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego i jego konkurencyjność do 2020 roku / Kinga SZMIGIEL // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 156-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
22
Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej na wspieranie innowacyjności w Polsce w okresie programowania 2004-2006 - analiza regionalna = An Evaluation of the Use of the European Union's Means to Support Innovativeness in Poland in the 2004-2006 Period of Programming - a Regional Analysis / Kinga SZMIGIEL // W: Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011. - S. 55-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-456-4
23
Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006 = An Assessment of Regional Policy Implemented in Poland between 2000 and 2006 / Kinga SZMIGIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192069. - ISSN 1898-6447
24
Wpływ akcesji do strefy euro na rozwój gospodarczy regionów Polski / Kinga SZMIGIEL // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 285-298. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
25
Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej na przykładzie Szwecji / Kinga SZMIGIEL // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 47-60. - ISBN 978-83-934124-0-2
26
Polityka innowacyjna Polski w pierwszych latach kryzysu gospodarczego na tle pozostałych państw Unii Europejskiej = Polish Innovation Policy at the Beginning of the Economic Crisis in Comparison to Other European Union Countries / Kinga SZMIGIEL // W: Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 192-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-032-4
27
Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego = Evaluation of the Use of Research and Development Potential for the Competitiveness Growth of Lubuskie Voivodeship / Kinga SZMIGIEL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 180 (2011), s. 209-218. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku / Kinga SZMIGIEL // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 174-192
29
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek pracy w Polsce / Kinga SZMIGIEL // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 491-506. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
30
Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej - na przykładzie Szwecji / Kinga SZMIGIEL // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 58-72
31
Uwarunkowania rozwoju potencjału naukowego i badawczego Polski : analiza regionalna / Kinga SZMIGIEL // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 330-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
32
Ocena roli samorządów wojewódzkich w kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej w Polsce = Evaluation of Regional Self-government Role in Creation and Implementation of Regional Policy in Poland / Kinga SZMIGIEL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 143 (2010), s. 193-204. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
34
Analiza i ocena potencjału innowacyjnego województw Polski Wschodniej / Kinga SZMIGIEL // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 184-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
35
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kinga SZMIGIEL, Tadeusz Matuszkiewicz // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 105-148
1
Szmigiel K., (2020), The Role of Entrepreneurship as a Factor of Regional Development : the Case of Małopolskie Voivodship. [W:] Urbaniec M., Żur A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 123-138.
2
Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., (2020), Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich: dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 183 s.
3
Maroń J., Szmigiel K., (2019), Can Success in Business Be Taught? : Harvard Business School Seems to Know the Answer, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/50
4
Maroń J., Szmigiel K., (2019), USA-China : Trade War or a Managable Conflict?. [W:] KOPEĆ J., MIKUŁA B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 13-21.
5
Szmigiel K., (2018), Wyzwania dla polityki spójności związane ze wsparciem innowacyjnych MSP na przykładzie Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 536, s. 152-159; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109389/edition/61928/content?ref=struct
6
Szmigiel K., (2017), Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich, Prom. Prusek A., Kraków : , 269 k.
7
Szmigiel K., (2017), Innowacyjność jako wyznacznik i wyzwanie rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-118.
8
Maroń J., Szmigiel K., (2017), Specjalne strefy ekonomiczne - szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 486, s. 11-23; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39071&from=publication
9
Szmigiel K., (2016), Bariery finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle Unii Europejskiej. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 395-420.
10
Szmigiel K., (2015), Wybrane problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską. [W:] Cudowska-Sojko A. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 199-217.
11
Szmigiel K., (2015), Nowa koncepcja finansowania innowacji w przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 392, s. 129-137; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/29880/Szmigiel_Nowa_Koncepcja_Finansowania_Innowacji_w_Przedsiebiorstwach_2015.pdf
12
Szmigiel K., (2014), Nowa koncepcja finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 60-71.
13
Szmigiel K., (2014), Polski rynek pracy w okresie integracji europejskiej i jego perspektywy. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-129.
14
Szmigiel A., Barabasz W., Szmigiel K., (2014), Koszty uprawy roślin energetycznych nawożonych osadami ściekowymi. [W:] Szymański K. (red.), Gospodarka odpadami komunalnymi, T. 10 (Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej; nr 271), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 333-341.
15
Szmigiel K., (2014), Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 109-117; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
16
Szmigiel A., Barabasz W., Kołodziejczyk M., Szmigiel K., (2014), Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na plonowanie i wartość energetyczną wierzby. [W:] Szymański K. (red.), Gospodarka odpadami komunalnymi, T. 10 (Monografia Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej; nr 271), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 343-349.
17
Golik D., Szmigiel K., (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 146-174.
18
Szmigiel K., (2013), Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 79-101.
19
Szmigiel K., (2013), Wyzwania związane z tworzeniem GOW w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 411-429.
20
Golik D., Szmigiel K., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 109-137.
21
Szmigiel K., (2012), Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego i jego konkurencyjność do 2020 roku. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 156-170.
22
Szmigiel K., (2011), Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej na wspieranie innowacyjności w Polsce w okresie programowania 2004-2006 - analiza regionalna. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 55-75.
23
Szmigiel K., (2011), Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 85-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192069
24
Szmigiel K., (2011), Wpływ akcesji do strefy euro na rozwój gospodarczy regionów Polski. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 285-298.
25
Szmigiel K., (2011), Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej na przykładzie Szwecji. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-60.
26
Szmigiel K., (2011), Polityka innowacyjna Polski w pierwszych latach kryzysu gospodarczego na tle pozostałych państw Unii Europejskiej. [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 192-212.
27
Szmigiel K., (2011), Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 180, s. 209-218.
28
Szmigiel K., (2011), Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 174-192.
29
Szmigiel K., (2011), Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek pracy w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 491-506.
30
Szmigiel K., (2010), Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej - na przykładzie Szwecji. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 58-72.
31
Szmigiel K., (2010), Uwarunkowania rozwoju potencjału naukowego i badawczego Polski : analiza regionalna. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 330-344.
32
Szmigiel K., (2010), Ocena roli samorządów wojewódzkich w kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 143, s. 193-204.
33
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
34
Szmigiel K., (2009), Analiza i ocena potencjału innowacyjnego województw Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 184-201.
35
Kudełko J., Prusek A., Szmigiel K., Matuszkiewicz T., (2008), Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 105-148.
1
@inbook{UEK:2168352020,
author = "Kinga Szmigiel and and ",
title = "The Role of Entrepreneurship as a Factor of Regional Development : the Case of Małopolskie Voivodship",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "123-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
2
@book{UEK:2168350186,
author = "Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój gmin wiejskich : dynamika i zróżnicowanie rozwoju na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-811-7",
}
3
@article{UEK:2168340351,
author = "Jolanta Maroń and Kinga Szmigiel",
title = "Can Success in Business Be Taught? : Harvard Business School Seems to Know the Answer",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "50-51",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/50},
}
4
@inbook{UEK:2168342653,
author = "Jolanta Maroń and Kinga Szmigiel",
title = "USA-China : Trade War or a Managable Conflict?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "13-21",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
5
@article{UEK:2168333781,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wyzwania dla polityki spójności związane ze wsparciem innowacyjnych MSP na przykładzie Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "536",
pages = "152-159",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.536.14},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109389/edition/61928/content?ref=struct},
}
6
@unpublished{UEK:2168322863,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003301},
}
7
@inbook{UEK:2168319427,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Innowacyjność jako wyznacznik i wyzwanie rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "93-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
8
@article{UEK:2168321975,
author = "Jolanta Maroń and Kinga Szmigiel",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne - szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "486",
pages = "11-23",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.486.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39071&from=publication},
}
9
@inbook{UEK:2168308269,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Bariery finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "395-420",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
10
@inbook{UEK:2168318995,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wybrane problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia",
pages = "199-217",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-476-3",
}
11
@article{UEK:2168297023,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Nowa koncepcja finansowania innowacji w przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "392",
pages = "129-137",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.392.14},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/29880/Szmigiel_Nowa_Koncepcja_Finansowania_Innowacji_w_Przedsiebiorstwach_2015.pdf},
}
12
@unpublished{UEK:2168302997,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Nowa koncepcja finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w okresie programowania 2014-2020",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "60-71",
year = "2014",
}
13
@inbook{UEK:2168293561,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Polski rynek pracy w okresie integracji europejskiej i jego perspektywy",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "109-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
14
@inbook{UEK:2168321987,
author = "Aleksander Szmigiel and Wiesław Barabasz and Kinga Szmigiel",
title = "Koszty uprawy roślin energetycznych nawożonych osadami ściekowymi",
booktitle = "Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 10",
pages = "333-341",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2014",
issn = "0239-7129",
isbn = "978-83-7365-346-7",
}
15
@article{UEK:2168278233,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na ewolucję polityki innowacyjnej w Szwecji",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "109-117",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
16
@inbook{UEK:2168321989,
author = "Aleksander Szmigiel and Wiesław Barabasz and Marek Kołodziejczyk and Kinga Szmigiel",
title = "Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na plonowanie i wartość energetyczną wierzby",
booktitle = "Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 10",
pages = "343-349",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2014",
issn = "0239-7129",
isbn = "978-83-7365-346-7",
}
17
@inbook{UEK:2168290197,
author = "Danuta Golik and Kinga Szmigiel",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "146-174",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
18
@unpublished{UEK:2168287335,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Problemy polskiego rynku pracy w okresie integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "79-101",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168273484,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wyzwania związane z tworzeniem GOW w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "411-429",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
20
@unpublished{UEK:2168274086,
author = "Danuta Golik and Kinga Szmigiel",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój odnawialnych form energii w świetle unijnej polityki spójności",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "109-137",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168261092,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wyzwania dla polskiego sektora energetycznego i jego konkurencyjność do 2020 roku",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "156-170",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
22
@inbook{UEK:2168259670,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej na wspieranie innowacyjności w Polsce w okresie programowania 2004-2006 - analiza regionalna",
booktitle = "Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "55-75",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2011",
isbn = "978-83-7395-456-4",
}
23
@article{UEK:2168222128,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Ocena polityki regionalnej realizowanej w Polsce w latach 2000-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "85-102",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192069},
}
24
@inbook{UEK:2168218704,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wpływ akcesji do strefy euro na rozwój gospodarczy regionów Polski",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "285-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
25
@inbook{UEK:2168225820,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej na przykładzie Szwecji",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "47-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
26
@inbook{UEK:2168225028,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Polityka innowacyjna Polski w pierwszych latach kryzysu gospodarczego na tle pozostałych państw Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego",
pages = "192-212",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-032-4",
}
27
@article{UEK:2168222856,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "180",
pages = "209-218",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@unpublished{UEK:2168261294,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wyzwania w zakresie innowacyjności strategicznych sektorów polskiej gospodarki a ich konkurencyjność do 2020 roku",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "174-192",
year = "2011",
}
29
@inbook{UEK:2168226381,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na rynek pracy w Polsce",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "491-506",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
30
@unpublished{UEK:2168261436,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Determinanty innowacyjności krajów Unii Europejskiej - na przykładzie Szwecji",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "58-72",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165313510,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Uwarunkowania rozwoju potencjału naukowego i badawczego Polski : analiza regionalna",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "330-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
32
@article{UEK:2168285993,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Ocena roli samorządów wojewódzkich w kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "143",
pages = "193-204",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2165594320,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Analiza i ocena potencjału innowacyjnego województw Polski Wschodniej",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "184-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
35
@unpublished{UEK:2166240779,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kinga Szmigiel and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "105-148",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID