Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Dochody budżetowe a możliwości realizacji społecznych funkcji państwa
Źródło:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 159-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308251
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych
Źródło:
Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 62-80 - Bibliogr.
Seria:
(Zielona Energia)
ISBN:
978-83-8019-206-5
Nr:
2168300515
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012 = Analysis and Evaluation of Public Sector Expenditure in Poland Compared with EU Countries in 2004-2012
Źródło:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 120-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach realizacji badań statutowych Katedry PEiPR UEK w Krakowie pt. "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej", Kraków 2014, nr 057/WE-KPE/01/2014/S/4253.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301445
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Analiza porównawcza dochodów podatkowych i wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012
Źródło:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 131-147
Seria:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293565
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 180-193. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278239
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych
Źródło:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 42-59
Sygnatura:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302979
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna
Źródło:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 57-83
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290191
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej
Źródło:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 262-281 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Finanse publiczne w Polsce w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 65-78
Sygnatura:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287333
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Konferencja:
Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, Kraków, Polska, od 2012-05-24 do 2012-05-25
Tytuł:
Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 244-268
ISBN:
978-83-7252-638-0
Nr:
2168278631
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 183-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261096
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011
Źródło:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 40-66
Sygnatura:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274080
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego
Źródło:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 272-284. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218642
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Ocena wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie śląskim na tle kraju i innych regionów w latach 2004-2009 = An Evaluation of the Use of the Support Funds Granted by the European Union in Silesian Province Against the Background of Other Regions in the Years 2004-2009
Źródło:
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, s. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-456-4
Nr:
2168259672
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 36-55
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261277
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Analiza konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego w porównaniu z krajami Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 74-89
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 56-68
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261284
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Tytuł:
Wpływ polityki podatkowej na wzrost gospodarczy w Polsce
Źródło:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 478-490 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226379
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Analiza dochodów i wydatków budżetowych w Polsce w warunkach kryzysu = The Analysis of Budget Revenue and Expenditure in Poland in the Context of the Crisis
Źródło:
Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 160-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-032-4
Nr:
2168225026
rozdział w monografii
20

Tytuł:
Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju = An Analysis and Assessment of Indicators for measuring Company Profitability as an Instrument for Its Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222120
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego w na tle innych krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 86-108
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261440
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego
Źródło:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 323-329 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
We współpracy z Bratysławą
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 8 (32), s. 35
Tryb dostępu:
Nr:
2168347404
varia
24

Tytuł:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Źródło:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Sygnatura:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Dochody budżetowe a możliwości realizacji społecznych funkcji państwa / Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 159-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
2
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Andrzej PRUSEK // W: Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Zielona Energia). - S. 62-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-206-5
3
Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012 = Analysis and Evaluation of Public Sector Expenditure in Poland Compared with EU Countries in 2004-2012 / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Andrzej PRUSEK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 120-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
4
Analiza porównawcza dochodów podatkowych i wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012 / Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 131-147. - ISBN 978-83-934124-4-0
5
Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce = Functioning of Special Economic Zones in Poland / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK-PROKOP // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 180-193. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
6
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Andrzej PRUSEK // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 42-59
7
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna / Stanisław LIS, Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 57-83. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
8
Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 262-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
9
Finanse publiczne w Polsce w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 65-78
10
Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK-PROKOP // W: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 244-268. - ISBN 978-83-7252-638-0
11
Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Danuta Justyna // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 183-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
12
Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Stanisław LIS // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 40-66
13
Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 272-284. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
14
Ocena wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie śląskim na tle kraju i innych regionów w latach 2004-2009 = An Evaluation of the Use of the Support Funds Granted by the European Union in Silesian Province Against the Background of Other Regions in the Years 2004-2009 / Justyna KĄTNIK // W: Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011. - S. 77-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-456-4
15
Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 36-55
16
Analiza konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego w porównaniu z krajami Unii Europejskiej / Justyna KĄTNIK // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 74-89. - ISBN 978-83-934124-0-2
17
Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010 / Stanisław LIS, Justyna KĄTNIK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 56-68
18
Wpływ polityki podatkowej na wzrost gospodarczy w Polsce / Justyna KĄTNIK // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 478-490. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
19
Analiza dochodów i wydatków budżetowych w Polsce w warunkach kryzysu = The Analysis of Budget Revenue and Expenditure in Poland in the Context of the Crisis / Justyna KĄTNIK // W: Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Kazimierz Pająk, Janusz J. Tomidajewicz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 160-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-032-4
20
Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju = An Analysis and Assessment of Indicators for measuring Company Profitability as an Instrument for Its Development / Justyna KĄTNIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 143-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192075. - ISSN 1898-6447
21
Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego w na tle innych krajów Unii Europejskiej / Justyna KĄTNIK // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 86-108
22
System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego / Danuta GOLIK, Justyna KĄTNIK // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 323-329. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
23
We współpracy z Bratysławą / Justyna KĄTNIK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009/18. - ISSN 1689-7757
24
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
1
Kątnik-Prokop J., (2016), Dochody budżetowe a możliwości realizacji społecznych funkcji państwa. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 159-175.
2
Kątnik-Prokop J., Prusek A., (2015), Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych. [W:] Pająk K., Urbaniak M., Zwierzchlewski S. (red.), Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 62-80.
3
Kątnik-Prokop J., Prusek A., (2015), Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 120-140.
4
Kątnik-Prokop J., (2014), Analiza porównawcza dochodów podatkowych i wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 131-147.
5
Golik D., Kątnik-Prokop J., (2014), Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 180-193; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
6
Kątnik-Prokop J., Prusek A., (2014), Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 42-59.
7
Lis S., Kątnik-Prokop J., (2013), Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 57-83.
8
Golik D., Kątnik-Prokop J., (2013), Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 262-281.
9
Kątnik-Prokop J., (2013), Finanse publiczne w Polsce w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 65-78.
10
Golik D., Kątnik-Prokop J., (2013), Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 244-268.
11
Golik D., Kątnik J., (2012), Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 183-204.
12
Kątnik-Prokop J., Lis S., (2012), Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 40-66.
13
Golik D., Kątnik J., (2011), Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 272-284.
14
Kątnik J., (2011), Ocena wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie śląskim na tle kraju i innych regionów w latach 2004-2009. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 77-93.
15
Golik D., Kątnik J., (2011), Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 36-55.
16
Kątnik J., (2011), Analiza konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 74-89.
17
Lis S., Kątnik J., (2011), Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 56-68.
18
Kątnik J., (2011), Wpływ polityki podatkowej na wzrost gospodarczy w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 478-490.
19
Kątnik J., (2011), Analiza dochodów i wydatków budżetowych w Polsce w warunkach kryzysu. [W:] Pająk K., Tomidajewicz (red.), Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 160-176.
20
Kątnik J., (2011), Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 143-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192075
21
Kątnik J., (2010), Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego w na tle innych krajów Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 86-108.
22
Golik D., Kątnik J., (2010), System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 323-329.
23
Kątnik J., (2009), We współpracy z Bratysławą, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009/18
24
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
1
@inbook{UEK:2168308251,
author = "Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Dochody budżetowe a możliwości realizacji społecznych funkcji państwa",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
2
@inbook{UEK:2168300515,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Andrzej Prusek",
title = "Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych",
booktitle = "Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej",
pages = "62-80",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-206-5",
}
3
@inbook{UEK:2168301445,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Andrzej Prusek",
title = "Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny ",
pages = "120-140",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
4
@inbook{UEK:2168293565,
author = "Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Analiza porównawcza dochodów podatkowych i wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
5
@article{UEK:2168278239,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "180-193",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
6
@unpublished{UEK:2168302979,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Andrzej Prusek",
title = "Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "42-59",
year = "2014",
}
7
@inbook{UEK:2168290191,
author = "Stanisław Lis and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011 : analiza empiryczna",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "57-83",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
8
@inbook{UEK:2168273476,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Instrumenty stabilności finansowej strefy euro a wydatki sektora finansów publicznych państw Unii Europejskiej",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "262-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
9
@unpublished{UEK:2168287333,
author = "Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Finanse publiczne w Polsce w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "65-78",
year = "2013",
}
10
@inbook{UEK:2168278631,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik-Prokop",
title = "Polityka podatkowa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania",
pages = "244-268",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-638-0",
}
11
@inbook{UEK:2168261096,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "Wyzwania systemu finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "183-204",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
12
@unpublished{UEK:2168274080,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Stanisław Lis",
title = "Wydatki i zadłużenie sektora finansów publicznych a wzrost gospodarczy krajów Unii Europejskiej w latach 2001-2011",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "40-66",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168218642,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "Wejście Polski do strefy euro a kwestia deficytu budżetowego",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "272-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
14
@inbook{UEK:2168259672,
author = "Justyna Kątnik",
title = "Ocena wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie śląskim na tle kraju i innych regionów w latach 2004-2009",
booktitle = "Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "77-93",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2011",
isbn = "978-83-7395-456-4",
}
15
@unpublished{UEK:2168261277,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "Kierunki reform w systemie finansów publicznych a akcesja Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "36-55",
year = "2011",
}
16
@inbook{UEK:2168225828,
author = "Justyna Kątnik",
title = "Analiza konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego w porównaniu z krajami Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "74-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
17
@unpublished{UEK:2168261284,
author = "Stanisław Lis and Justyna Kątnik",
title = "Analiza efektywności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2001-2010",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "56-68",
year = "2011",
}
18
@inbook{UEK:2168226379,
author = "Justyna Kątnik",
title = "Wpływ polityki podatkowej na wzrost gospodarczy w Polsce",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "478-490",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
19
@inbook{UEK:2168225026,
author = "Justyna Kątnik",
title = "Analiza dochodów i wydatków budżetowych w Polsce w warunkach kryzysu",
booktitle = "Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego",
pages = "160-176",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2011",
isbn = "978-83-7780-032-4",
}
20
@article{UEK:2168222120,
author = "Justyna Kątnik",
title = "Analiza i ocena wskaźników pomiaru rentowności przedsiębiorstwa jako instrument jego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "143-160",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192075},
}
21
@unpublished{UEK:2168261440,
author = "Justyna Kątnik",
title = "Konkurencyjność polskiego szkolnictwa wyższego w na tle innych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "86-108",
year = "2010",
}
22
@inbook{UEK:2165308215,
author = "Danuta Golik and Justyna Kątnik",
title = "System finansów publicznych w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "323-329",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
23
@misc{UEK:2168347404,
author = "Justyna Kątnik",
title = "We współpracy z Bratysławą",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "35",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009/18},
}
24
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID