Publikacje wybranego autora

Rajzer Krystyna

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Rachunkowości Finansowej,

1

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 504
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
117 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168262758
redakcja czasopisma/serii
2

Tytuł:
Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku = The Content of Professor Tomasz Lulek's Articles of 1948 in the Light of the Accounting Law of 1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262422
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej = Idea of Market Product Quality Evaluation Within the Scope of Ecconomic Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266260
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny) = Economic Analysis vs Economic Verification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 241-251. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce = The Present State and Ways of Improving Accountancy System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 163-174. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261838
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
178 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/827
Nr:
2168312949
doktorat
7

Tytuł:
Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym
Źródło:
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 58-80 - Bibliogr.
Nr:
2168244728
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw = Outlays on Data Processing in the Total Cost and Outcome Analysis of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 91-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242810
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia
Wydanie:
Wyd. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168268976
skrypt
10

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 2
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168268990
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 184-212 - Bibliogr.
Nr:
2168269020
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
254 k. [w tym k. złoż.]: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/875
Nr:
2168313001
doktorat
13

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168266298
skrypt
Zobacz powiązane rozdziały
14

Tytuł:
Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej
Źródło:
Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 77-88
Nr:
2168284763
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168269240
skrypt
16

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 184-212 - Bibliogr.
Nr:
2168266320
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania = The Methodolody of Designing of Multibranch Management Data Processing Systems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 151 (173) (1979) , s. 95-115. - Tytuł numeru: Koncepcja systemu informatycznego rachunkowości a metodologia projektowania informatycznych systemów zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168321069
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Model rachunku nakładów przetwarzania danych = On the Model of Data Processing Costs Account
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 38)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339413
monografia
19

Tytuł:
Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974 = Teaching Accountancy at the Cracow School of Economic During the 50-vear Period 1925-1974
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 5-26. - Rez., summ.
Nr:
2168250046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285607
skrypt
21

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
231 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285599
podręcznik
22

Tytuł:
Wycena bilansowa produkcji w toku = Balance Sheet Evaluation of the Goods in Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973) , s. 93-103. - Summ., rez.
Nr:
2168250544
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284739
skrypt
24

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285585
skrypt
25

Tytuł:
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285603
skrypt
26

Tytuł:
Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Problems of the Costs of Keeping Accounts (Accounting Costs) in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971) , s. 35-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249640
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego = Extractives Used in the Costs Account of the Extracting Industry Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970) , s. 83-95. - Summ., rez.
Nr:
2168249802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284743
podręcznik
29

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284749
skrypt
30

Tytuł:
Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
IV k., 137 k.: il.; 30 cm + Aneks: [74] k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/27 (aneks)
Nr:
2168305051
doktorat
1
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 504. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
2
Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku = The Content of Professor Tomasz Lulek's Articles of 1948 in the Light of the Accounting Law of 1994 / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej = Idea of Market Product Quality Evaluation Within the Scope of Ecconomic Control / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny) = Economic Analysis vs Economic Verification / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 241-251. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce = The Present State and Ways of Improving Accountancy System in Poland / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 163-174. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK ; Promotor: Krystyna RAJZER. - Kraków, 1986. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym / Krystyna RAJZER // W: Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 58-80. - Bibliogr.
8
Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw = Outlays on Data Processing in the Total Cost and Outcome Analysis of Enterprise / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 91-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 85 s. : il. ; 24 cm
10
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
11
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych / Krystyna RAJZER // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 184-212. - Bibliogr.
12
Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego / Halina SOCZÓWKA ; Promotor: Krystyna RAJZER. - Kraków, 1982. - 254 k. [w tym k. złoż.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
14
Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej / Krystyna RAJZER // W: Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 77-88
15
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 85 s. : il. ; 24 cm
16
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych / Krystyna RAJZER // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 184-212. - Bibliogr.
17
Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania = The Methodolody of Designing of Multibranch Management Data Processing Systems / Krystyna RAJZER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 151 (173) (1979), s. 95-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Koncepcja systemu informatycznego rachunkowości a metodologia projektowania informatycznych systemów zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
18
Model rachunku nakładów przetwarzania danych = On the Model of Data Processing Costs Account / Krystyna RAJZER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 136 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 38)
19
Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974 = Teaching Accountancy at the Cracow School of Economic During the 50-vear Period 1925-1974 / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 5-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN. - Wyd. 2. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 133 s. : il. ; 24 cm
21
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Wyd. 2. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 231 s. : il. ; 24 cm
22
Wycena bilansowa produkcji w toku = Balance Sheet Evaluation of the Goods in Process / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 93-103. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
23
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 158 s. : il. ; 24 cm
24
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 140 s. : il. ; 24 cm
25
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 115 s. : il. ; 24 cm
26
Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Problems of the Costs of Keeping Accounts (Accounting Costs) in Industrial Enterprises / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 35-43. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
27
Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego = Extractives Used in the Costs Account of the Extracting Industry Enterprises / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 42 (1970), s. 83-95. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
28
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN, Zdzisław SZCZEPANIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 273 s. : il. ; 24 cm
29
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Elżbieta BURZYMOWA, Bogumił FIJAK, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 143 s. : il. ; 24 cm
30
Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych / Krystyna RAJZER ; Promotor: Kazimierz SOWA. - Kraków, 1960. - IV k., 137 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [74] k. - Bibliogr.
1
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 504. - 117 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
2
Rajzer K., (1998), Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 5-11.
3
Rajzer K., (1990), Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 157-164.
4
Rajzer K., (1989), Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 241-251.
5
Rajzer K., (1988), Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 163-174.
6
Pogodzińska-Mizdrak E., (1986), Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania, Prom. Rajzer K., Kraków : , 178 k.
7
Rajzer K., (1984), Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym. [W:] Jaklik A., Micherda B. (red.), Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw: materiały na konferencję naukową, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 58-80.
8
Rajzer K., (1983), Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 91-103.
9
Rajzer K. (red.), (1983), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie: przykłady: ćwiczenia, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 s.
10
Rajzer K. (red.), (1983), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
11
Rajzer K., (1983), Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-212.
12
Soczówka H., (1982), Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego, Prom. Rajzer K., Kraków : , 254 k. [w tym k. złoż.]
13
Rajzer K. (red.), (1980), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
14
Rajzer K., (1980), Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej. [W:] Burzym E. (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-88.
15
Rajzer K. (red.), (1980), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie: przykłady: ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 s.
16
Rajzer K., (1980), Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-212.
17
Rajzer K., (1979), Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 151 (173), s. 95-115.
18
Rajzer K., (1977), Model rachunku nakładów przetwarzania danych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 38), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 136 s.
19
Rajzer K., (1977), Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 5-26.
20
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., (1974), Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw: zbiór ćwiczeń, Wyd. 2Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 133 s.
21
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1973), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych, Burzym E. (red.), Wyd. 2Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 231 s.
22
Rajzer K., (1973), Wycena bilansowa produkcji w toku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 93-103.
23
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1972), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 158 s.
24
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., (1972), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Wyd. 2 popr. i poszerz.Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 140 s.
25
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., (1971), Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 115 s.
26
Rajzer K., (1971), Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 35-43.
27
Rajzer K., (1970), Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 83-95.
28
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1967), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 273 s.
29
Burzymowa E., Fijak B., Rajzer K., Serwan I., (1966), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 143 s.
30
Rajzer K., (1960), Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, Prom. Sowa K., Kraków : , IV k., 137 k.
1
@misc{UEK:2168262758,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Rajzer Krystyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168262422,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "5-11",
year = "1998",
}
3
@article{UEK:2168266260,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "157-164",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168253788,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "241-251",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168261838,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "163-174",
year = "1988",
}
6
@unpublished{UEK:2168312949,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
7
@inbook{UEK:2168244728,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym",
booktitle = "Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw",
pages = "58-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
8
@article{UEK:2168242810,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "91-103",
year = "1983",
}
9
@book{UEK:2168268976,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
editor = Rajzer Krystyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
10
@book{UEK:2168268990,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
editor = Rajzer Krystyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
11
@inbook{UEK:2168269020,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "184-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
12
@unpublished{UEK:2168313001,
author = "Halina Soczówka",
title = "Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
13
@book{UEK:2168266298,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
editor = Rajzer Krystyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
14
@inbook{UEK:2168284763,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej",
booktitle = "Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r.",
pages = "77-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
15
@book{UEK:2168269240,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
editor = Rajzer Krystyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
16
@inbook{UEK:2168266320,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "184-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
17
@article{UEK:2168321069,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "151 (173)",
pages = "95-115",
adress = "",
year = "1979",
}
18
@book{UEK:2168339413,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Model rachunku nakładów przetwarzania danych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "0209-1674",
}
19
@article{UEK:2168250046,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "5-26",
year = "1977",
}
20
@book{UEK:2168285607,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2",
}
21
@book{UEK:2168285599,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych",
editor = Burzym Elżbieta,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
edition = "Wyd. 2",
}
22
@article{UEK:2168250544,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wycena bilansowa produkcji w toku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "60",
pages = "93-103",
year = "1973",
}
23
@book{UEK:2168284739,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
24
@book{UEK:2168285585,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
}
25
@book{UEK:2168285603,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1971",
}
26
@article{UEK:2168249640,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "35-43",
year = "1971",
}
27
@article{UEK:2168249802,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "83-95",
year = "1970",
}
28
@book{UEK:2168284743,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
}
29
@book{UEK:2168284749,
author = "Elżbieta Burzymowa and Bogumił Fijak and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
30
@unpublished{UEK:2168305051,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}