Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku = The Content of Professor Tomasz Lulek's Articles of 1948 in the Light of the Accounting Law of 1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998) , s. 5-11. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262422
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 504
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168262758
redakcja czasopisma/serii
3

Tytuł:
Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej = Idea of Market Product Quality Evaluation Within the Scope of Ecconomic Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990) , s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266260
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny) = Economic Analysis vs Economic Verification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989) , s. 241-251. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253788
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Jakość przedmiotem kontroli ekonomicznej
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 22-24. - Rez., summ., zsfg.
Nr:
2168370786
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce = The Present State and Ways of Improving Accountancy System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988) , s. 163-174. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261838
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza działalności gospodarczej : zasady ogólne : zastosowanie metod statystycznych w analizie i kontroli
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1987
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 20 cm
Seria:
(Kurs dla Kandydatów na Dyplomowanych Biegłych Księgowych)
Nr:
2168364734
książka
8

Tytuł:
Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
178 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/827
Nr:
2168312949
doktorat
9

Tytuł:
Rachunkowość a ewidencja operatywna
Źródło:
Rachunkowość. - R. 36, nr 9 (429) (1985) , s. 254-256
Nr:
2168356744
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Plan studiów dla specjalności przetwarzanie danych i rachunkowość w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Źródło:
Rachunkowość. - R. 35, nr 3 (411) (1984) , s. 67-68
Nr:
2168356734
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym
Źródło:
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 58-80 - Bibliogr.
Nr:
2168244728
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Działanie komórek rachunkowości przedsiębiorstw
Źródło:
Rachunkowość. - R. 35, nr 10-11 (418-419) (1984) , s. 270-272
Nr:
2168356736
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 184-212 - Bibliogr.
Nr:
2168269020
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia
Wydanie:
Wyd. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168268976
15

Tytuł:
Ewolucja nauczania rachunkowości w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej (1925-1980)
Źródło:
Rachunkowość. - R. 34, nr 6 (402) (1983) , s. 184-187 - Bibliogr.
Nr:
2168356652
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
Wydanie:
Wyd. 2
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168268990
Zobacz powiązane rozdziały
17

Tytuł:
Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw = Outlays on Data Processing in the Total Cost and Outcome Analysis of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 91-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242810
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
254 k. : il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/875
Nr:
2168313001
doktorat
19

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
212 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168266298
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
85 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168269240
21

Tytuł:
Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej
Źródło:
Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 77-88
Nr:
2168284763
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 184-212 - Bibliogr.
Nr:
2168266320
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania = The Methodolody of Designing of Multibranch Management Data Processing Systems
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 151 (173) (1979) , s. 95-115. - Tytuł numeru: Koncepcja systemu informatycznego rachunkowości a metodologia projektowania informatycznych systemów zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168321069
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Wyniki ankiety na temat kontroli efektywności przetwarzania danych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 29, nr 10-11 (346/7) (1978) , s. 293-294
Nr:
2168356622
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974 = Teaching Accountancy at the Cracow School of Economic During the 50-vear Period 1925-1974
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 5-26. - Rez., summ.
Nr:
2168250046
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Model rachunku nakładów przetwarzania danych = On the Model of Data Processing Costs Account
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 38)
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang., Bibliogr.
Nr:
2168339413
monografia
27

Tytuł:
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285607
skrypt
28

Tytuł:
Wycena bilansowa produkcji w toku = Balance Sheet Evaluation of the Goods in Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 60 (1973) , s. 93-103. - Summ., rez.
Nr:
2168250544
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
231 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285599
podręcznik
30

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285585
skrypt
31

Tytuł:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284739
skrypt
32

Tytuł:
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285603
skrypt
33

Tytuł:
Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Problems of the Costs of Keeping Accounts (Accounting Costs) in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 41 (1971) , s. 35-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249640
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego = Extractives Used in the Costs Account of the Extracting Industry Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 42 (1970) , s. 83-95. - Summ., rez.
Nr:
2168249802
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284743
podręcznik
36

Tytuł:
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284749
skrypt
37

Tytuł:
Z Oddziału Krakowskiego
Źródło:
Rachunkowość. - R. 16, nr 4 (184), s. 125-126
Nr:
2168356766
varia
38

Tytuł:
Linie regresji zużycia materiałów w produkcji aluminium = Lines of Regressing of the Waste of Material in the Production of Aluminium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 24 (1963) , s. 81-95. - Rez., summ.
Nr:
2168366154
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Przeciwko wąskiej specjalizacji
Źródło:
Rachunkowość. - R. 14, nr 12 (168) (1963) , s. 388-390
Nr:
2168356776
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zależność kosztów od wielkości produkcji na przykładzie cementowni
Źródło:
Rachunkowość. - R. 12, nr 2 (134) (1961) , s. 58-64
Nr:
2168356782
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
141 k.: il.; 30 cm + Aneks: 74 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/27 (aneks)
Nr:
2168305051
doktorat
1
Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku = The Content of Professor Tomasz Lulek's Articles of 1948 in the Light of the Accounting Law of 1994 / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 516 (1998), s. 5-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 504. - ISSN 0208-7944
3
Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej = Idea of Market Product Quality Evaluation Within the Scope of Ecconomic Control / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 329 (1990), s. 157-164. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna (artykuł dyskusyjny) = Economic Analysis vs Economic Verification / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 305 (1989), s. 241-251. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Jakość przedmiotem kontroli ekonomicznej / Krystyna RAJZER // Problemy Jakości. - nr 3 (1988), s. 22-24. - Rez., summ., zsfg. - ISSN 0137-8651
6
Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce = The Present State and Ways of Improving Accountancy System in Poland / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 267 (1988), s. 163-174. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Analiza działalności gospodarczej : zasady ogólne : zastosowanie metod statystycznych w analizie i kontroli / Krystyna RAJZER. - Wyd. 3. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1987. - 63 s. : il. ; 20 cm. - Kurs dla Kandydatów na Dyplomowanych Biegłych Księgowych
8
Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK ; . - Kraków : , 1986. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krystyna RAJZER. - Bibliogr.
9
Rachunkowość a ewidencja operatywna / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 36, nr 9 (429) (1985), s. 254-256. - ISSN 0481-5475
10
Plan studiów dla specjalności przetwarzanie danych i rachunkowość w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej / K. RAJZER // Rachunkowość. - R. 35, nr 3 (411) (1984), s. 67-68. - ISSN 0481-5475
11
Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym / Krystyna RAJZER // W: Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 58-80. - Bibliogr.
12
Działanie komórek rachunkowości przedsiębiorstw / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 35, nr 10-11 (418-419) (1984), s. 270-272. - ISSN 0481-5475
13
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych / Krystyna RAJZER // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 184-212. - Bibliogr.
14
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 85 s. : il. ; 24 cm
15
Ewolucja nauczania rachunkowości w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej (1925-1980) / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 34, nr 6 (402) (1983), s. 184-187. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
16
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
17
Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw = Outlays on Data Processing in the Total Cost and Outcome Analysis of Enterprise / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983), s. 91-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego / Halina SOCZÓWKA ; . - Kraków : , 1982. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krystyna RAJZER. - Bibliogr.
19
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
20
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 85 s. : il. ; 24 cm
21
Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej / Krystyna RAJZER // W: Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r. / kier. nauk. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 77-88
22
Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych / Krystyna RAJZER // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 184-212. - Bibliogr.
23
Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania = The Methodolody of Designing of Multibranch Management Data Processing Systems / Krystyna RAJZER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 151 (173) (1979), s. 95-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Koncepcja systemu informatycznego rachunkowości a metodologia projektowania informatycznych systemów zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
24
Wyniki ankiety na temat kontroli efektywności przetwarzania danych / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 29, nr 10-11 (346/7) (1978), s. 293-294. - ISSN 0481-5475
25
Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974 = Teaching Accountancy at the Cracow School of Economic During the 50-vear Period 1925-1974 / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977), s. 5-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Model rachunku nakładów przetwarzania danych = On the Model of Data Processing Costs Account / Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 136 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 38)
27
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 133 s. : il. ; 24 cm
28
Wycena bilansowa produkcji w toku = Balance Sheet Evaluation of the Goods in Process / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 60 (1973), s. 93-103. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
29
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Wyd. 2. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 231 s. : il. ; 24 cm
30
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 140 s. : il. ; 24 cm
31
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 158 s. : il. ; 24 cm
32
Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 115 s. : il. ; 24 cm
33
Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych = The Problems of the Costs of Keeping Accounts (Accounting Costs) in Industrial Enterprises / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 41 (1971), s. 35-43. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
34
Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego = Extractives Used in the Costs Account of the Extracting Industry Enterprises / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 42 (1970), s. 83-95. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
35
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN, Zdzisław SZCZEPANIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 273 s. : il. ; 24 cm
36
Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości / Elżbieta BURZYMOWA, Bogumił FIJAK, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 143 s. : il. ; 24 cm
37
Z Oddziału Krakowskiego / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 16, nr 4 (184) (1965), s. 125-126
38
Linie regresji zużycia materiałów w produkcji aluminium = Lines of Regressing of the Waste of Material in the Production of Aluminium / Krystyna RAJZER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 24 (1963), s. 81-95. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
39
Przeciwko wąskiej specjalizacji / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 14, nr 12 (168) (1963), s. 388-390. - ISSN 0481-5475
40
Zależność kosztów od wielkości produkcji na przykładzie cementowni / Krystyna RAJZER // Rachunkowość. - R. 12, nr 2 (134) (1961), s. 58-64. - ISSN 0481-5475
41
Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych / Krystyna RAJZER ; . - Kraków : , 1960. - 141 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 74 k. - Promotor: Kazimierz SOWA. - Bibliogr.
1
Rajzer K., (1998), Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 5-11.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 504. - . - 0208-7944
3
Rajzer K., (1990), Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 157-164.
4
Rajzer K., (1989), Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 241-251.
5
Rajzer K., (1988), Jakość przedmiotem kontroli ekonomicznej, "Problemy Jakości", nr 3, s. 22-24.
6
Rajzer K., (1988), Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 163-174.
7
Rajzer K., (1987), Analiza działalności gospodarczej: zasady ogólne: zastosowanie metod statystycznych w analizie i kontroli, Wyd. 3Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 63 s.
8
Pogodzińska-Mizdrak E., (1986), Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania, Prom. Rajzer K., Kraków : , 178 k.
9
Rajzer K., (1985), Rachunkowość a ewidencja operatywna, "Rachunkowość", R. 36, nr 9 (429), s. 254-256.
10
Rajzer K., (1984), Plan studiów dla specjalności przetwarzanie danych i rachunkowość w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Rachunkowość", R. 35, nr 3 (411), s. 67-68.
11
Rajzer K., (1984), Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym. [W:] JAKLIK A., MICHERDA B. (red.), Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 58-80.
12
Rajzer K., (1984), Działanie komórek rachunkowości przedsiębiorstw, "Rachunkowość", R. 35, nr 10-11 (418-419), s. 270-272.
13
Rajzer K., (1983), Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych. [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-212.
14
Rajzer K. (red.), (1983), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie: przykłady: ćwiczenia, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 s.
15
Rajzer K., (1983), Ewolucja nauczania rachunkowości w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej (1925-1980), "Rachunkowość", R. 34, nr 6 (402), s. 184-187.
16
Rajzer K. (red.), (1983), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
17
Rajzer K., (1983), Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 91-103.
18
Soczówka H., (1982), Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego, Prom. Rajzer K., Kraków : , 254 k.
19
Rajzer K. (red.), (1980), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
20
Rajzer K. (red.), (1980), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie: przykłady: ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 s.
21
Rajzer K., (1980), Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej. [W:] Elżbieta BURZYM (red.), Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-88.
22
Rajzer K., (1980), Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych. [W:] RAJZER K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 184-212.
23
Rajzer K., (1979), Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 151 (173), s. 95-115.
24
Rajzer K., (1978), Wyniki ankiety na temat kontroli efektywności przetwarzania danych, "Rachunkowość", R. 29, nr 10-11 (346/7), s. 293-294.
25
Rajzer K., (1977), Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 5-26.
26
Rajzer K., (1977), Model rachunku nakładów przetwarzania danych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 38), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 136 s.
27
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., (1974), Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw: zbiór ćwiczeń, Wyd. 2Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 133 s.
28
Rajzer K., (1973), Wycena bilansowa produkcji w toku, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 60, s. 93-103.
29
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1973), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych, Burzym E. (red.), Wyd. 2Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 231 s.
30
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., (1972), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Wyd. 2 popr. i poszerz.Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 140 s.
31
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1972), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 158 s.
32
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., (1971), Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 115 s.
33
Rajzer K., (1971), Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 35-43.
34
Rajzer K., (1970), Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 42, s. 83-95.
35
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1967), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 273 s.
36
Burzymowa E., Fijak B., Rajzer K., Serwan I., (1966), Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 143 s.
37
Rajzer K., (1965), Z Oddziału Krakowskiego, "Rachunkowość", R. 16, nr 4 (184), s. 125-126.
38
Rajzer K., (1963), Linie regresji zużycia materiałów w produkcji aluminium, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 24, s. 81-95.
39
Rajzer K., (1963), Przeciwko wąskiej specjalizacji, "Rachunkowość", R. 14, nr 12 (168), s. 388-390.
40
Rajzer K., (1961), Zależność kosztów od wielkości produkcji na przykładzie cementowni, "Rachunkowość", R. 12, nr 2 (134), s. 58-64.
41
Rajzer K., (1960), Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych, Prom. Sowa K., Kraków : , 141 k.
1
@article{UEK:2168262422,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Treść artykułów profesora Tomasza Lulka z 1948 roku w świetle ustawy o rachunkowości z 1994 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "516",
pages = "5-11",
year = "1998",
}
2
@misc{UEK:2168262758,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
3
@article{UEK:2168266260,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Koncepcja badania jakości produktów rynkowych w ramach kontroli ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "157-164",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168253788,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Analiza ekonomiczna a kontrola ekonomiczna : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "241-251",
year = "1989",
}
5
@article{UEK:2168370786,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Jakość przedmiotem kontroli ekonomicznej",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "22-24",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168261838,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Aktualny stan i drogi polepszenia organizacji rachunkowości w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "163-174",
year = "1988",
}
7
@book{UEK:2168364734,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Analiza działalności gospodarczej : zasady ogólne : zastosowanie metod statystycznych w analizie i kontroli",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1987",
edition = "Wyd. 3",
issn = "",
}
8
@unpublished{UEK:2168312949,
author = "Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak",
title = "Modelowanie systemu informacyjnego dla wyższych szczebli zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
9
@article{UEK:2168356744,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Rachunkowość a ewidencja operatywna",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 36, 9 (429)",
pages = "254-256",
year = "1985",
}
10
@article{UEK:2168356734,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Plan studiów dla specjalności przetwarzanie danych i rachunkowość w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 35, 3 (411)",
pages = "67-68",
year = "1984",
}
11
@inbook{UEK:2168244728,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Stan i perspektywy nauczania rachunkowości w wyższym szkolnictwie ekonomicznym",
booktitle = "Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową",
pages = "58-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
12
@article{UEK:2168356736,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Działanie komórek rachunkowości przedsiębiorstw",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 35, 10-11 (418-419)",
pages = "270-272",
year = "1984",
}
13
@inbook{UEK:2168269020,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "184-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
14
@book{UEK:2168268976,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
15
@article{UEK:2168356652,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Ewolucja nauczania rachunkowości w Krakowskiej Akademii Ekonomicznej (1925-1980)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 34, 6 (402)",
pages = "184-187",
year = "1983",
}
16
@book{UEK:2168268990,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
17
@article{UEK:2168242810,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "91-103",
year = "1983",
}
18
@unpublished{UEK:2168313001,
author = "Halina Soczówka",
title = "Ryzyko gospodarcze w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa handlowego",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
19
@book{UEK:2168266298,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
20
@book{UEK:2168269240,
title = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
21
@inbook{UEK:2168284763,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Rachunek nakładów na przetwarzanie danych jako przykład ewidencji problemowej",
booktitle = "Kierunki doskonalenia i unowocześniania systemu rachunkowości : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 23-24 XI 1978 r.",
pages = "77-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
22
@inbook{UEK:2168266320,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wybrane zagadnienia z zakresu efektywności systemów informatycznych",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "184-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
23
@article{UEK:2168321069,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Metodologia projektowania wielodziedzinowych informatycznych systemów zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "151 (173)",
pages = "95-115",
adress = "",
year = "1979",
}
24
@article{UEK:2168356622,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wyniki ankiety na temat kontroli efektywności przetwarzania danych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 29, 10-11 (346/7)",
pages = "293-294",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168250046,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Nauczanie rachunkowości w okresie 50-lecia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie 1925-1974",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "5-26",
year = "1977",
}
26
@book{UEK:2168339413,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Model rachunku nakładów przetwarzania danych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "0209-1674",
}
27
@book{UEK:2168285607,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 2",
}
28
@article{UEK:2168250544,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Wycena bilansowa produkcji w toku",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "60",
pages = "93-103",
year = "1973",
}
29
@book{UEK:2168285599,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
edition = "Wyd. 2",
}
30
@book{UEK:2168285585,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
edition = "Wyd. 2 popr. i poszerz.",
}
31
@book{UEK:2168284739,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
32
@book{UEK:2168285603,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1971",
}
33
@article{UEK:2168249640,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Problematyka kosztów prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "35-43",
year = "1971",
}
34
@article{UEK:2168249802,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Zużycie kopalin w rachunku kosztów przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "42",
pages = "83-95",
year = "1970",
}
35
@book{UEK:2168284743,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
}
36
@book{UEK:2168284749,
author = "Elżbieta Burzymowa and Bogumił Fijak and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan",
title = "Zbiór ćwiczeń z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
37
@misc{UEK:2168356766,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Z Oddziału Krakowskiego",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 16, 4 (184)",
pages = "125-126",
year = "1965",
}
38
@article{UEK:2168366154,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Linie regresji zużycia materiałów w produkcji aluminium",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "24",
pages = "81-95",
year = "1963",
}
39
@article{UEK:2168356776,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Przeciwko wąskiej specjalizacji",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 14, 12 (168)",
pages = "388-390",
year = "1963",
}
40
@article{UEK:2168356782,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Zależność kosztów od wielkości produkcji na przykładzie cementowni",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 12, 2 (134)",
pages = "58-64",
year = "1961",
}
41
@unpublished{UEK:2168305051,
author = "Krystyna Rajzer",
title = "Metoda regresji liniowej w analizie ogólnej sumy kosztów przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID