Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 305-312
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339657
rozdział w książce
2

Tytuł:
1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 31-32
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339493
rozdział w książce
3

Tytuł:
1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 43-48
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339613
rozdział w książce
4

Tytuł:
1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 71-74
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339631
rozdział w książce
5

Tytuł:
1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 75-78
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339633
rozdział w książce
6

Tytuł:
1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 113-116
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339635
rozdział w książce
7

Tytuł:
1932, Romuald Miller, W walce o program
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 117-120
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339643
rozdział w książce
8

Tytuł:
1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 121-124
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339645
rozdział w książce
9

Tytuł:
1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 145-148
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339647
rozdział w książce
10

Tytuł:
1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 171-174
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339649
rozdział w książce
11

Tytuł:
1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 181-182
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339651
rozdział w książce
12

Tytuł:
1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 183-186
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339653
rozdział w książce
13

Tytuł:
1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa
Źródło:
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Instytut Architektury, 2018, s. 187-192
ISBN:
978-83-63786-14-4
Nr:
2168339655
rozdział w książce
14

Tytuł:
Głód mieszkania = The Hunger for Housing
Źródło:
Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of Independence in Central Europe / red. nauk. Łukasz Galusek - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018, s. 94-120
ISBN:
978-83-63463-83-0
Nr:
2168328467
rozdział w książce
15

Tytuł:
Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski = Interwar Kraków - Modernization and Modernism as a Conservation Problem
Źródło:
Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017, s. 9-43. - Summ.
Seria:
(Krakowska Teka Konserwatorska ; t. 9)
ISBN:
978-83-62862-96-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168328301
rozdział w książce
16

Tytuł:
Nowoczesność i Nowa Huta = Modernity and Nowa Huta
Źródło:
Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś - Kraków: Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2017, s. 90-101. - Summ.
ISBN:
978-83-948244-0-2
Nr:
2168321305
rozdział w książce
17

Autor:
Wiśniewski Michał , Karpińska Marta , Jędruch Dorota , Leśniak-Rychlak Dorota
Tytuł:
Figury niemożliwe = Impossible Objects
Źródło:
Figury niemożliwe = Impossible Objects / red. Dorota Leśniak-Rychlak - Kraków: Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015, s. 12-44
ISBN:
978-83-62435-03-6 ; 978-83-63786-06-9
Nr:
2168301533
rozdział w książce
18

Tytuł:
Franciszek Mączyński = Franciszek Mączyński
Źródło:
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 163-186. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim.
ISBN:
978-83-63463-40-3
Nr:
2168301567
rozdział w książce
19

Autor:
Wiśniewski Michał , Baranowski Paweł
Tytuł:
Akademia Dziedzictwa = The Academy of Heritage
Źródło:
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015, s. 215-216. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim.
ISBN:
978-83-63463-40-3
Nr:
2168301569
rozdział w książce
20

Tytuł:
Kraków - miasto czy wieś?
Źródło:
Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015 / red. Łukasz Białkowski - Kraków: Krakowskie Biuro Festialowe, 2015
ISBN:
978-83-65270-06-1
Nr:
2168305125
rozdział w książce
21

Autor:
Wiśniewski Michał , Karpińska Marta , Jędruch Dorota , Leśniak-Rychlak Dorota
Tytuł:
Impossible Objects
Źródło:
Impossible Objects / ed. Dorota Leśniak-Rychlak - Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014, s. 13-47
ISBN:
978-83-64714-02-3
Nr:
2168301529
rozdział w książce
22

Tytuł:
Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista? = Adolf Szyszko-Bohusz : Reactionary Modernist?
Źródło:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury; Muzeum Narodowe, 2013, s. 30-53
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168279075
rozdział w książce
23

Autor:
Wiśniewski Michał , Biernat Marcin , Borowik Aneta
Tytuł:
Konserwacja = Conservation
Źródło:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 73-91
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168305027
rozdział w książce
24

Autor:
Wiśniewski Michał , Borowik Aneta , Biernat Marcin , Ochęduszko Rafał
Tytuł:
Kostium stylowy = Costume of Style
Źródło:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 93-119
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168305033
rozdział w książce
25

Autor:
Wiśniewski Michał , Borowik Aneta , Ochęduszko Rafał
Tytuł:
Modernizm = Modernism
Źródło:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 121-147
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168305035
rozdział w książce
26

Autor:
Wiśniewski Michał , Jędruch Dorota , Leśniak-Rychlak Dorota , Wiśniewska Agata
Tytuł:
Reakcja na modernizm = Reaction to Modernism
Źródło:
Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition - Kraków: Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013, s. 8-11
ISBN:
978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
Nr:
2168279077
rozdział w książce
1
1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 305-312. - ISBN 978-83-63786-14-4
2
1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 31-32. - ISBN 978-83-63786-14-4
3
1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 43-48. - ISBN 978-83-63786-14-4
4
1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 71-74. - ISBN 978-83-63786-14-4
5
1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 75-78. - ISBN 978-83-63786-14-4
6
1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 113-116. - ISBN 978-83-63786-14-4
7
1932, Romuald Miller, W walce o program / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 117-120. - ISBN 978-83-63786-14-4
8
1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 121-124. - ISBN 978-83-63786-14-4
9
1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 145-148. - ISBN 978-83-63786-14-4
10
1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 171-174. - ISBN 978-83-63786-14-4
11
1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 181-182. - ISBN 978-83-63786-14-4
12
1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 183-186. - ISBN 978-83-63786-14-4
13
1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa / Michał WIŚNIEWSKI // W: Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła / red. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Instytut Architektury, 2018. - S. 187-192. - ISBN 978-83-63786-14-4
14
Głód mieszkania = The Hunger for Housing / Michał WIŚNIEWSKI // W: Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of Independence in Central Europe / red. nauk. Łukasz Galusek. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018. - S. 94-120. - ISBN 978-83-63463-83-0
15
Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski = Interwar Kraków - Modernization and Modernism as a Conservation Problem / Michał WIŚNIEWSKI // W: Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie / red. Jerzy Zbiegień, Katarzyna Biecuszek, Michał Szkoła. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, 2017. - (Krakowska Teka Konserwatorska ; t. 9). - S. 9-43. - Summ. - ISBN 978-83-62862-96-2. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/38416524/Wi%C5%9Bniewski_Micha%C5%82_Mi%C4%99dzywojenny_Krak%C3%B3w_modernizacja_i_modernizm_jako_problem_konserwatorski_Krakowska_Teka_Konserwatorska_t._IX_Modernistyczna_architektura_Krakowa._Problemy_konserwatorskie_red._J._Zbiegie%C5%84_K._Biecuszek_M._Szko%C5%82a_2017_s._9-44
16
Nowoczesność i Nowa Huta = Modernity and Nowa Huta / Michał WIŚNIEWSKI // W: Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie / red. Jarosław Klaś. - Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, 2017. - S. 90-101. - Summ. - ISBN 978-83-948244-0-2
17
Figury niemożliwe = Impossible Objects / Michał WIŚNIEWSKI, Marta Karpińska, Dorota Jędruch, Dorota Lesniak-Rychlak // W: Figury niemożliwe = Impossible Objects / red. Dorota Leśniak-Rychlak. - Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015. - S. 12-44. - ISBN 978-83-62435-03-6 ; 978-83-63786-06-9
18
Franciszek Mączyński = Franciszek Mączyński / Michał WIŚNIEWSKI // W: Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - S. 163-186. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim. - ISBN 978-83-63463-40-3
19
Akademia Dziedzictwa = The Academy of Heritage / Michał WIŚNIEWSKI, Paweł Baranowski // W: Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy = Armenian Cathedral in Lviv and Its Creators / red. Paulina Foszczyńska. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015. - S. 215-216. - Tekst również w języku ukraińskim i ormiańskim. - ISBN 978-83-63463-40-3
20
Kraków - miasto czy wieś? / Michał WIŚNIEWSKI // W: Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015 / red. Łukasz Białkowski. - Kraków : Krakowskie Biuro Festialowe, 2015. - ISBN 978-83-65270-06-1
21
Impossible Objects / Michał WIŚNIEWSKI, Marta Karpińska, Dorota Jędruch, Dorota Lesniak-Rychlak // W: Impossible Objects / ed. Dorota Leśniak-Rychlak. - Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014. - S. 13-47. - ISBN 978-83-64714-02-3
22
Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista? = Adolf Szyszko-Bohusz : Reactionary Modernist? / Michał WIŚNIEWSKI // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków : Instytut Architektury; Muzeum Narodowe, 2013. - S. 30-53. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
23
Konserwacja = Conservation / Michał WIŚNIEWSKI, Marcin Biernat, Aneta Borowik // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 73-91. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
24
Kostium stylowy = Costume of Style / Michał WIŚNIEWSKI, Aneta Borowik, Marcin Biernat, Rafał Ochęduszko // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 93-119. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
25
Modernizm = Modernism / Michał WIŚNIEWSKI, Aneta Borowik, Rafał Ochęduszko // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 121-147. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
26
Reakcja na modernizm = Reaction to Modernism / Michał WIŚNIEWSKI, Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak, Agata Wiśniewska // W: Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy = Reaction to Modernism : Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz : Catalogue of the Exhibition. - Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, 2013. - S. 8-11. - ISBN 978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8
1
Wiśniewski M., (2018), 1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 305-312.
2
Wiśniewski M., (2018), 1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 31-32.
3
Wiśniewski M., (2018), 1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 43-48.
4
Wiśniewski M., (2018), 1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 71-74.
5
Wiśniewski M., (2018), 1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 75-78.
6
Wiśniewski M., (2018), 1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 113-116.
7
Wiśniewski M., (2018), 1932, Romuald Miller, W walce o program. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 117-120.
8
Wiśniewski M., (2018), 1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 121-124.
9
Wiśniewski M., (2018), 1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 145-148.
10
Wiśniewski M., (2018), 1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 171-174.
11
Wiśniewski M., (2018), 1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 181-182.
12
Wiśniewski M., (2018), 1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 183-186.
13
Wiśniewski M., (2018), 1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa. [W:] Jędruch D., Karpińska M., Leśniak-Rychlak D. (red.), Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, T. 1, Źródła, Kraków : Instytut Architektury, s. 187-192.
14
Wiśniewski M., (2018), Głód mieszkania. [W:] Galusek Ł. (red.), Architektura niepodległości w Europie Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 94-120.
15
Wiśniewski M., (2017), Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski. [W:] Zbiegień J., Biecuszek K., Szkoła M. (red.), Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, s. 9-43.
16
Wiśniewski M., (2017), Nowoczesność i Nowa Huta. [W:] Klaś J. (red.), Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie, Kraków : Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, s. 90-101.
17
Wiśniewski M., Karpińska M., Jędruch D., Leśniak-Rychlak D., (2015), Figury niemożliwe. [W:] Leśniak-Rychlak D. (red.), Figury niemożliwe, Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej, s. 12-44.
18
Wiśniewski M., (2015), Franciszek Mączyński. [W:] Foszczyńska P. (red.), Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 163-186.
19
Wiśniewski M., Baranowski P., (2015), Akademia Dziedzictwa. [W:] Foszczyńska P. (red.), Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 215-216.
20
Wiśniewski M., (2015), Kraków - miasto czy wieś?. [W:] Białkowski Ł. (red.), Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015, Kraków : Krakowskie Biuro Festialowe
21
Wiśniewski M., Karpińska M., Jędruch D., Leśniak-Rychlak D., (2014), Impossible Objects. [W:] Leśniak-Rychlak D. (red.), Impossible Objects, Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, s. 13-47.
22
Wiśniewski M., (2013), Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista?. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 30-53.
23
Wiśniewski M., Biernat M., Borowik A., (2013), Konserwacja. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 73-91.
24
Wiśniewski M., Borowik A., Biernat M., Ochęduszko R., (2013), Kostium stylowy. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 93-119.
25
Wiśniewski M., Borowik A., Ochęduszko R., (2013), Modernizm. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 121-147.
26
Wiśniewski M., Jędruch D., Leśniak-Rychlak D., Wiśniewska A., (2013), Reakcja na modernizm. [W:] Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy, Kraków : Instytut Architektury : Muzeum Narodowe, s. 8-11.
1
@inbook{UEK:2168339657,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1974, Kazimierz Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "305-312",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
2
@inbook{UEK:2168339493,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1916, Ignacy Drexler, Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "31-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
3
@inbook{UEK:2168339613,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1925, Alfred Lauterbach, Zagadnienia wielkiego miasta",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
4
@inbook{UEK:2168339631,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1928, Paweł Wędziagolski, O szkołę architektury",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "71-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
5
@inbook{UEK:2168339633,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1928, Jerzy Warchałowski, Polska Sztuka Dekoracyjna",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "75-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
6
@inbook{UEK:2168339635,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1931, Lech Niemojewski, Ósmy cud świata",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "113-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
7
@inbook{UEK:2168339643,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1932, Romuald Miller, W walce o program",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "117-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
8
@inbook{UEK:2168339645,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1934, Jan Chmielewski, Szymon Syrkus, Warszawa funkcjonalna : przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "121-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
9
@inbook{UEK:2168339647,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1939, Tadeusz Tołwiński, Urbanistyka. T. 2, Budowa miasta współczesnego",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "145-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
10
@inbook{UEK:2168339649,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1951, Roman Piotrowski, Przemówienie ministra budownictwa miast i osiedli inż. arch. Romana Piotrowskiego na I Ogólnopolskim Pokazie Projektów Architektury w Warszawie",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "171-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
11
@inbook{UEK:2168339651,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1953, Tadeusz Ptaszycki, Nowa Huta",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "181-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
12
@inbook{UEK:2168339653,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1955, Bohdan Pniewski, Polska twórczość architektoniczna w I połowie XX wieku",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "183-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
13
@inbook{UEK:2168339655,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "1956, Edund Goldzamt, Architektura zespołów śródmiejskich i problem dziedzictwa",
booktitle = "Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 1, Źródła",
pages = "187-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63786-14-4",
}
14
@inbook{UEK:2168328467,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "Głód mieszkania",
booktitle = "Architektura niepodległości w Europie Środkowej",
pages = "94-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2018",
isbn = "978-83-63463-83-0",
}
15
@inbook{UEK:2168328301,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "Międzywojenny Kraków - modernizacja i modernizm jako problem konserwatorski",
booktitle = "Modernistyczna architektura Krakowa : problemy konserwatorskie",
pages = "9-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-62862-96-2",
}
16
@inbook{UEK:2168321305,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "Nowoczesność i Nowa Huta",
booktitle = "Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie",
pages = "90-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Kultury im C.K. Norwida",
year = "2017",
isbn = "978-83-948244-0-2",
}
17
@inbook{UEK:2168301533,
author = "Wiśniewski Michał and Karpińska Marta and Jędruch Dorota and Leśniak-Rychlak Dorota",
title = "Figury niemożliwe",
booktitle = "Figury niemożliwe",
pages = "12-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Muzeum Sztuki Współczesnej",
year = "2015",
isbn = "978-83-62435-03-6 ; 978-83-63786-06-9",
}
18
@inbook{UEK:2168301567,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "Franciszek Mączyński",
booktitle = "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy",
pages = "163-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-40-3",
}
19
@inbook{UEK:2168301569,
author = "Wiśniewski Michał and Baranowski Paweł",
title = "Akademia Dziedzictwa",
booktitle = "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy",
pages = "215-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-40-3",
}
20
@inbook{UEK:2168305125,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "Kraków - miasto czy wieś?",
booktitle = "Przemiana wsi w miasto : Grolsch ARTBOOM Festival, 25.09-09.10.2015",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Biuro Festialowe",
year = "2015",
isbn = "978-83-65270-06-1",
}
21
@inbook{UEK:2168301529,
author = "Wiśniewski Michał and Karpińska Marta and Jędruch Dorota and Leśniak-Rychlak Dorota",
title = "Impossible Objects",
booktitle = "Impossible Objects",
pages = "13-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zachęta Narodowa Galeria Sztuki",
year = "2014",
isbn = "978-83-64714-02-3",
}
22
@inbook{UEK:2168279075,
author = "Wiśniewski Michał",
title = "Adolf Szyszko-Bohusz : reakcyjny modernista?",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "30-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury; Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
23
@inbook{UEK:2168305027,
author = "Wiśniewski Michał and Biernat Marcin and Borowik Aneta",
title = "Konserwacja",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "73-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
24
@inbook{UEK:2168305033,
author = "Wiśniewski Michał and Borowik Aneta and Biernat Marcin and Ochęduszko Rafał",
title = "Kostium stylowy",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "93-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
25
@inbook{UEK:2168305035,
author = "Wiśniewski Michał and Borowik Aneta and Ochęduszko Rafał",
title = "Modernizm",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "121-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}
26
@inbook{UEK:2168279077,
author = "Wiśniewski Michał and Jędruch Dorota and Leśniak-Rychlak Dorota and Wiśniewska Agata",
title = "Reakcja na modernizm",
booktitle = "Reakcja na modernizm : architektura Adolfa Szyszko-Bohusza : katalog wystawy",
pages = "8-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Architektury : Muzeum Narodowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63786-02-1 ; 978-83-7581-143-8",
}