Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Katolicyzm contra liberalizm
Źródło:
Edukacja Filozoficzna. - vol. 53 (2012) , s. 179-186
Nr:
2168295351
recenzja
2

Tytuł:
Mistrzowskie wykłady
Źródło:
Principia. - nr 29 (2002) , s. 48-50
Nr:
2168295365
recenzja
3

Tytuł:
Monoteizm rozumu i serca, politeizm wyobraźni i sztuki
Źródło:
Znak. - R. 53, nr 4 (2001) , s. 146-152
Nr:
2168295353
recenzja
1
Katolicyzm contra liberalizm / Katarzyna GUCZALSKA // Edukacja Filozoficzna. - vol. 53 (2012), s. 179-186. - Rec. pracy: Dorota Sepczyńska, Katolicyzm a liberalizm. Szkic z filozofii społecznej. Kraków, Nomos, 2008, 319 s.
2
Mistrzowskie wykłady / Katarzyna Guczalska // Principia : ekspres filozoficzny. - nr 29 (2002), s. 48-50. - Rec. pracy: Jürgen Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Kraków: Universitas 200, s. 438
3
Monoteizm rozumu i serca, politeizm wyobraźni i sztuki / Katarzyna Morajko // Znak. - R. 53, nr 4 (2001), s. 146-152. - Rec. pracy: G. W. F. Hegel, Pisma wczesne z filozofii religii ; przekł. Grzegorz Sowiński, Wydawnictw Znak, Kraków 1999, ss. 432. - ISSN 0044-488X
1
Guczalska K., (2012), Katolicyzm contra liberalizm, "Edukacja Filozoficzna", vol. 53, s. 179-186.
2
Guczalska K., (2002), Mistrzowskie wykłady, "Principia: ekspres filozoficzny", nr 29, s. 48-50.
3
Morajko K., (2001), Monoteizm rozumu i serca, politeizm wyobraźni i sztuki, "Znak", R. 53, nr 4, s. 146-152.
1
@article{UEK:2168295351,
author = "Guczalska Katarzyna",
title = "Katolicyzm contra liberalizm",
journal = "Edukacja Filozoficzna",
number = "vol. 53",
pages = "179-186",
year = "2012",
}
2
@article{UEK:2168295365,
author = "Guczalska Katarzyna",
title = "Mistrzowskie wykłady",
journal = "Principia",
number = "29",
pages = "48-50",
year = "2002",
}
3
@article{UEK:2168295353,
author = "Morajko Katarzyna",
title = "Monoteizm rozumu i serca, politeizm wyobraźni i sztuki",
journal = "Znak",
number = "R. 53, 4",
pages = "146-152",
year = "2001",
}