Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Filip Grzegorczyk , Tomasz Rytlewski , Urszula Walasek-Walczak , Tomasz Głąb , Magdalena Dulińska , Maciej Potoczny
Tytuł:
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz
Wydanie:
Stan prawny na 15 października 2012 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: LexisNexis Polska, 2013
Opis fizyczny:
515, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Komentarze LexisNexis)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7806-552-4
Nr:
2168308955
monografia
2

Tytuł:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax?
Źródło:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012) , s. 72-81
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168322653
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 189-203. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165768511
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (26) (2010) , s. 41-57
Nr:
2168298277
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 15-25
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327083
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
107, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monografia
7

Tytuł:
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 331-371 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037041
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Kazusy z postępowania administracyjnego
Źródło:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 18-20
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162004560
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego
Źródło:
Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2009) , s. 62-69
Nr:
2166122847
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r.
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik2009. - nr 1 (20), s. 117-126
Nr:
2168298485
varia
11

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 238-243
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165811595
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda
Źródło:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2009, s. 57-73
Sygnatura:
NP-1228/2/Magazyn
Nr:
2168278041
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 153-166. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933135
rozdział w monografii
14

Tytuł:
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 252-257. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Nr:
2166478989
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL)
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 12-38
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167660437
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
1
Ustawa o działalności leczniczej : komentarz / red. Filip GRZEGORCZYK ; [aut.] Filip GRZEGORCZYK, Tomasz Rytlewski, Urszula WALASEK-WALCZAK, Tomasz Głąb, Magdalena Dulińska, Maciej Potoczny. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Warszawa: LexisNexis Polska, 2013. - 515, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Komentarze LexisNexis). - ISBN 978-83-7806-552-4
2
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek? = Payment of Profits by Companies Totally Owned by State - Dividend or Tax? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 2 (60) (2012), s. 72-81. - ISSN 1896-8996
3
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 189-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
4
Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego / Urszula WALASEK-WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 41-57. - ISSN 1733-0777
5
Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek? / Filip GRZEGORCZYK, Urszula WALASEK-WALCZAK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 15-25
6
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
7
Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym / Urszula WALCZAK // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 331-371. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
8
Kazusy z postępowania administracyjnego / Urszula WALCZAK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 18-20. - ISBN 978-83-264-0153-4
9
Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Zamówienia Publiczne. Doradca. - nr 4 (2009), s. 62-69. - ISSN 1428-3530
10
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r. / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1 (20) (2009), s. 117-126. - ISSN 1733-0777
11
Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 238-243. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
12
Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda / Urszula WALCZAK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 57-73
13
Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej = Building Contract as a Separate Named Contract Type - the Research into Criteria of Qualification / Urszula WALCZAK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 153-166. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
14
O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego / Urszula WALCZAK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 252-257. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych. - ISSN 1733-0777
15
Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL) / Urszula WALCZAK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 12-38
1
Grzegorczyk F., Rytlewski T., Walasek-Walczak U., Głąb T., Dulińska M., Potoczny M., (2013), Ustawa o działalności leczniczej: komentarz, Grzegorczyk F. (red.), Stan prawny na 15 października 2012 r.Warszawa : LexisNexis Polska, 515, [2] s.
2
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2012), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 2 (60), s. 72-81.
3
Walasek-Walczak U., (2010), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-203.
4
Walasek-Walczak U., (2010), Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 41-57.
5
Grzegorczyk F., Walasek-Walczak U., (2010), Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 15-25.
6
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
7
Walczak U., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 331-371.
8
Walczak U., (2010), Kazusy z postępowania administracyjnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 18-20.
9
Walczak U., (2009), Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego, "Zamówienia Publiczne. Doradca", nr 4, s. 62-69.
10
Walczak U., (2009), Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r., "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (20), s. 117-126.
11
Walczak U., (2009), Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 238-243.
12
Walczak U., (2009), Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 57-73.
13
Walczak U., (2009), Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 153-166.
14
Walczak U., (2008), O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 252-257.
15
Walczak U., (2007), Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL). [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 12-38.
1
@book{UEK:2168308955,
author = "Filip Grzegorczyk and Tomasz Rytlewski and Urszula Walasek-Walczak and Tomasz Głąb and Magdalena Dulińska and Maciej Potoczny",
title = "Ustawa o działalności leczniczej : komentarz",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis Polska",
year = "2013",
edition = "Stan prawny na 15 października 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7806-552-4",
}
2
@article{UEK:2168322653,
author = "Filip Grzegorczyk and Urszula Walasek-Walczak",
title = "Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda czy podatek?",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "2 (60)",
pages = "72-81",
year = "2012",
}
3
@inbook{UEK:2165768511,
author = "Urszula Walasek-Walczak",
title = "Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "189-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
4
@article{UEK:2168298277,
author = "Urszula Walasek-Walczak",
title = "Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne dzieła budowlanego z przedmiotu zabezpieczenia osobistego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "41-57",
year = "2010",
}
5
@unpublished{UEK:2168327083,
author = "Filip Grzegorczyk and Urszula Walasek-Walczak",
title = "Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa - dywidenda, czy podatek?",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "15-25",
year = "2010",
}
6
@book{UEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
7
@inbook{UEK:2162037041,
author = "Urszula Walczak",
title = "Umowy o usługi finansowe w sektorze bankowym",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "331-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
8
@inbook{UEK:2162004560,
author = "Urszula Walczak",
title = "Kazusy z postępowania administracyjnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "18-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
9
@article{UEK:2166122847,
author = "Urszula Walczak",
title = "Rękojmia efektywna : uwagi o terminach dochodzenia przez zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu budowlanego",
journal = "Zamówienia Publiczne. Doradca",
number = "4",
pages = "62-69",
year = "2009",
}
10
@misc{UEK:2168298485,
author = "Urszula Walczak",
title = "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, Kraków 11-12.12.2008 r.",
booktitle = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (20)",
pages = "117-126",
year = "2009",
}
11
@inbook{UEK:2165811595,
author = "Urszula Walczak",
title = "Ochrona interesu publicznego przez rękojmię za wady fizyczne obiektu budowlanego",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "238-243",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
12
@unpublished{UEK:2168278041,
author = "Urszula Walczak",
title = "Konsumenckie prawo turystyczne - uwagi de lege ferenda",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja ",
pages = "57-73",
year = "2009",
}
13
@inbook{UEK:2164933135,
author = "Urszula Walczak",
title = "Kryteria określenia umowy o roboty budowlane jako odrębnego typu umowy nazwanej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "153-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
14
@article{UEK:2166478989,
author = "Urszula Walczak",
title = "O terminach dochodzenia roszczeń z tytułu wad fizycznych obiektu budowlanego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "252-257",
year = "2008",
}
15
@unpublished{UEK:2167660437,
author = "Urszula Walczak",
title = "Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikłą z naruszenia zobowiązania w systemie prawa polskiego i na gruncie Zasad Europejskiego Prawa Umów (PECL)",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy ",
pages = "12-38",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID