Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015) , s. 126-137. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304655
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-189
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276175
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298897
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Autor:
Tytuł:
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 54-69
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276103
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 219-229
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242064
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 51-60
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260544
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 340-350
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165724179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 65-73
Nr:
2168298293
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Materialne prawo podatkowe
Źródło:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 48-180
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165287961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 297-330 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
107, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monografia
12

Autor:
Tytuł:
Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego
Źródło:
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010, s. 468-476
ISBN:
978-83-264-0687-4
Nr:
2166156907
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Kazusy z postępowania karnego
Źródło:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 27-31
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = The Necessity of Pro-consumer Regulation of Development Contract
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 233-245. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165809127
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 84-91
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327093
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Umowy w sektorze rynku kapitałowego
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 418-428 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 372-417 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037388
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 65-75. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania
Wydanie:
3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Opis fizyczny:
289, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Testy dla Studentów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-783-9
Nr:
51378
monografia
20

Autor:
Tytuł:
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane
Źródło:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2009, s. 47-56
Sygnatura:
NP-1228/2/Magazyn
Nr:
2168278039
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 137-148. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 73-78
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165808921
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Autor:
Tytuł:
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = Necessity of Pro-Consumer Regulation of Development Contract
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 191-203. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933441
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity
Źródło:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (191) (2008) , s. 13-19. - Streszcz.
Nr:
2166079506
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008
Opis fizyczny:
111, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-012-0
Nr:
51908
monografia
26

Autor:
Tytuł:
O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej
Źródło:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2008, s. 67-78
Sygnatura:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685715
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 127-137. - Streszcz.
Nr:
2166478570
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications)
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 10 (2008) , s. 59-71
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166079974
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Opis fizyczny:
116 s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-815-7
Nr:
52044
monografia
30

Tytuł:
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 101-109. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164968510
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego
Źródło:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA2007, s. 39-56
Sygnatura:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167660628
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Kazus 90
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 206
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166178751
podrozdział - podręcznik
33

Autor:
Tytuł:
Kazus 80
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 201
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267828
podrozdział - podręcznik
34

Autor:
Tytuł:
Kazus 86
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 204
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267840
podrozdział - podręcznik
35

Autor:
Tytuł:
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 256-261
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184192
rozdział w podręczniku
36

Autor:
Tytuł:
Umowa przedwstępna
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 38
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166178426
podrozdział - podręcznik
37

Autor:
Tytuł:
Kazus 82
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 202
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267832
podrozdział - podręcznik
38

Autor:
Tytuł:
Kazus 77
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 200
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267822
podrozdział - podręcznik
39

Autor:
Bartłomiej Jarco , Marcin Kot , Marta Kowalewska , Dominika Mróz , Marcin Żak , Barbara Jelonek , Ewelina Urlik , Dawid Marek , Michał Łuc
Tytuł:
Kazusy przekrojowe
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 386-403
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306807
rozdział w podręczniku
40

Autor:
Tytuł:
Kazus 65
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 194
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267818
podrozdział - podręcznik
41

Autor:
Tytuł:
Kazus 89
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 205
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267846
podrozdział - podręcznik
42

Autor:
Tytuł:
Kazus 83
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 202
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267834
podrozdział - podręcznik
43

Autor:
Tytuł:
Kazus 85
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 203-204
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267838
podrozdział - podręcznik
44

Autor:
Mariola Kubik , Michał Łuc
Tytuł:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 183-214
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306805
rozdział w podręczniku
45

Autor:
Tytuł:
Kazus 84
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 203
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267836
podrozdział - podręcznik
46

Autor:
Tytuł:
Kazus 87
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 204
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267842
podrozdział - podręcznik
47

Autor:
Barbara Jelonek , Mariola Kubik , Michał Łuc , Bartłomiej Jarco
Tytuł:
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 31-57
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168306801
rozdział w podręczniku
48

Autor:
Tytuł:
Kazus 64
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 193-194
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267816
podrozdział - podręcznik
49

Autor:
Tytuł:
Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 262-270
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184278
rozdział w podręczniku
50

Autor:
Tytuł:
Kazus 81
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 201
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267830
podrozdział - podręcznik
51

Autor:
Tytuł:
Kazus 78
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 200
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267824
podrozdział - podręcznik
52

Autor:
Tytuł:
Kazus 553
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 403
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2166184300
podrozdział - podręcznik
53

Autor:
Tytuł:
Kazus 88
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 205
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267844
podrozdział - podręcznik
54

Autor:
Tytuł:
Kazus 63
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 193
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267814
podrozdział - podręcznik
55

Autor:
Tytuł:
Kazus 76
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 199
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267820
podrozdział - podręcznik
56

Autor:
Tytuł:
Kazus 79
Źródło:
Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.. - Kraków: Zakamycze, 2006, s. 200
Seria:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
Nr:
2168267826
podrozdział - podręcznik
1
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement / Jacek LACHNER, Michał ŁUCKonstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement / Jacek LACHNER, Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 126-137nr 4 (47) (2015), s. 126-137. - Summ. - ISSN 1733-07771733-0777
2
Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie / [Michał ŁUC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 183-189. - ISBN 978-83-7930-233-8
3
Systemy ochrony własności intelektualnej / Michał ŁUC, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 183-194. - ISBN 978-83-7930-233-8
4
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych / [Michał ŁUC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 54-69. - ISBN 978-83-7930-233-8
5
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 219-229. - ISBN 978-83-7641-676-2
6
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 51-60
7
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem / Michał ŁUC // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 340-350. - ISBN 978-83-264-0591-4
8
Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego / Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 65-73. - ISSN 1733-0777
9
Materialne prawo podatkowe / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 48-180. - ISBN 978-83-7641-225-2
10
Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 297-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
11
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
12
Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego / Michał ŁUC // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 468-476. - ISBN 978-83-264-0687-4
13
Kazusy z postępowania karnego / Michał ŁUC // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 27-31. - ISBN 978-83-264-0153-4
14
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = The Necessity of Pro-consumer Regulation of Development Contract / Michał ŁUC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 233-245. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
15
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 84-91
16
Umowy w sektorze rynku kapitałowego / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 418-428. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
17
Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa: LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 372-417. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
18
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law / Michał ŁUC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 65-75. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826. - ISSN 1898-6447
19
Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania / Michał ŁUC. - 3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 289, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Testy dla Studentów). - ISBN 978-83-7601-783-9
20
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 47-56
21
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status / Michał ŁUC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 137-148. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059. - ISSN 1898-6447
22
Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego / Michał ŁUC // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 73-78. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
23
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = Necessity of Pro-Consumer Regulation of Development Contract / Michał ŁUC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 191-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
24
Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity / Jan LIC, Michał ŁUCPostulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Proposals "as the Law should be" for the Act on Freedom of Business Activity / Jan LIC, Michał ŁUC // Przegląd Prawa HandlowegoPrzegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (191) (2008), s. 13-19nr 7 (191) (2008), s. 13-19. - Streszcz. - ISSN 1230-29961230-2996
25
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 111, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-012-0
26
O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 67-78
27
Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane / Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 127-137. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
28
Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications)Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca" = Definitions of the Notions Of 'Economic Acivity' and 'Entrepreneur' (a Call for Modifications) // Państwo i PrawoPaństwo i Prawo. - z. 10 (2008), s. 59-71z. 10 (2008), s. 59-71. - ISSN 0031-09800031-0980
29
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 116 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-815-7
30
Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej = Personal Rights of Business Entity (Enterpreur) and Credibility of Economic Information / Bogusława GNELA, Michał ŁUC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 101-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
31
Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego / Michał ŁUC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 39-56
32
Kazus 90 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 206. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
33
Kazus 80 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 201. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
34
Kazus 86 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 204. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
35
Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 256-261. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
36
Umowa przedwstępna / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 38. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
37
Kazus 82 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 202. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
38
Kazus 77 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 200. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
39
Kazusy przekrojowe / Bartłomiej Jarco, Marcin Kot, Marta Kowalewska, Dominika Mróz, Marcin Żak, Barbara Jelonek, Ewelina Urlik, Dawid Marek, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 386-403. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
40
Kazus 65 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 194. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
41
Kazus 89 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 205. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
42
Kazus 83 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 202. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
43
Kazus 85 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 203-204. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
44
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Mariola Kubik, Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 183-214. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
45
Kazus 84 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 203. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
46
Kazus 87 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 204. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
47
Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych / Barbara Jelonek, Mariola Kubik, Michał ŁUC, Bartłomiej Jarco // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 31-57. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
48
Kazus 64 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 193-194. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
49
Zmiana wierzyciela lub dłużnika / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 262-270. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
50
Kazus 81 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 201. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
51
Kazus 78 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 200. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
52
Kazus 553 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 403. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
53
Kazus 88 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 205. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
54
Kazus 63 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 193. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
55
Kazus 76 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 199. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
56
Kazus 79 / Michał ŁUC // W: Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania / red. nauk. Katarzyna Jasińska, Aleksandra Lejko. - Stan prawny na 1 czerwca 2006 r. - Kraków: Zakamycze, 2006. - (Kazusy). - S. 200. - ISBN 83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8
1
Lachner J., Łuc M., (2015), Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 126-137.
2
Łuc M., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-189.
3
Łuc M., Kaźmierczyk A., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-194.
4
Łuc M., (2014), Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 54-69.
5
Łuc M., (2012), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 219-229.
6
Łuc M., (2011), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 51-60.
7
Łuc M., (2010), Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 340-350.
8
Łuc M., (2010), Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 65-73.
9
Kaźmierczyk A., Łuc M., (2010), Materialne prawo podatkowe. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 48-180.
10
Łuc M., (2010), Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 297-330.
11
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
12
Łuc M., (2010), Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego. [W:] Katner , Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 468-476.
13
Łuc M., (2010), Kazusy z postępowania karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 27-31.
14
Łuc M., (2010), O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 233-245.
15
Łuc M., (2010), Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 84-91.
16
Łuc M., (2010), Umowy w sektorze rynku kapitałowego. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 418-428.
17
Łuc M., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 372-417.
18
Łuc M., (2009), Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826
19
Łuc M., (2009), Prawo cywilne: część ogólna i zobowiązania, 3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 289, [2] s.
20
Łuc M., (2009), Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 47-56.
21
Łuc M., (2009), Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 137-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059
22
Łuc M., (2009), Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 73-78.
23
Łuc M., (2009), O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 191-203.
24
Lic J., Łuc M., (2008), Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7 (191), s. 13-19.
25
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2008), Prawo podatkowe: postępowanie podatkowe: kazusy, Gnela B. (red. nauk.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 111, [1] s.
26
Łuc M., (2008), O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 67-78.
27
Łuc M., (2008), Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 127-137.
28
Lic J., Łuc M., (2008), Definicje pojęć "działalność gospodarcza" i "przedsiębiorca", "Państwo i Prawo", z. 10, s. 59-71.
29
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2007), Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, Gnela B. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 116 s.
30
Gnela B., Łuc M., (2007), Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 101-109.
31
Łuc M., (2007), Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 39-56.
32
Łuc M., (2006), Kazus 90. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 206.
33
Łuc M., (2006), Kazus 80. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 201.
34
Łuc M., (2006), Kazus 86. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 204.
35
Łuc M., (2006), Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 256-261.
36
Łuc M., (2006), Umowa przedwstępna. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 38.
37
Łuc M., (2006), Kazus 82. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 202.
38
Łuc M., (2006), Kazus 77. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 200.
39
Jarco B., Kot M., Kowalewska M., Mróz D., Żak M., Jelonek B., Urlik E., Marek D., Łuc M., (2006), Kazusy przekrojowe. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 386-403.
40
Łuc M., (2006), Kazus 65. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 194.
41
Łuc M., (2006), Kazus 89. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 205.
42
Łuc M., (2006), Kazus 83. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 202.
43
Łuc M., (2006), Kazus 85. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 203-204.
44
Kubik M., Łuc M., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 183-214.
45
Łuc M., (2006), Kazus 84. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 203.
46
Łuc M., (2006), Kazus 87. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 204.
47
Jelonek B., Kubik M., Łuc M., Jarco B., (2006), Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 31-57.
48
Łuc M., (2006), Kazus 64. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 193-194.
49
Łuc M., (2006), Zmiana wierzyciela lub dłużnika. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 262-270.
50
Łuc M., (2006), Kazus 81. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 201.
51
Łuc M., (2006), Kazus 78. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 200.
52
Łuc M., (2006), Kazus 553. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 403.
53
Łuc M., (2006), Kazus 88. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 205.
54
Łuc M., (2006), Kazus 63. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 193.
55
Łuc M., (2006), Kazus 76. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 199.
56
Łuc M., (2006), Kazus 79. [W:] Jasińska K., Lejko A. (red.), Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa, T. 3, Zobowiązania, Kraków : Zakamycze, s. 200.
1
@article{artUEK:2168304655,
author = "Jacek Lachner and Michał Łuc",
title = "Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "126-137",
year = "2015",
}
2
@misc{fprUEK:2168276175,
author = "Michał Łuc",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
3
@inbook{fpUEK:2168298897,
author = "Michał Łuc and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
4
@inbook{fpUEK:2168276103,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "54-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
5
@inbook{fmUEK:2168242064,
author = "Michał Łuc",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "219-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168260544,
author = "Michał Łuc",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "51-60",
year = "2011",
}
7
@inbook{fmUEK:2165724179,
author = "Michał Łuc",
title = "Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "340-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
8
@article{artUEK:2168298293,
author = "Michał Łuc",
title = "Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "65-73",
year = "2010",
}
9
@inbook{fmUEK:2165287961,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Michał Łuc",
title = "Materialne prawo podatkowe",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "48-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
10
@inbook{fmUEK:2162037007,
author = "Michał Łuc",
title = "Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "297-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
11
@book{monUEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
editor = Dąbek Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
12
@inbook{fmUEK:2166156907,
author = "Michał Łuc",
title = "Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego",
booktitle = "Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "468-476",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0687-4",
}
13
@inbook{fmUEK:2162005843,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazusy z postępowania karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "27-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
14
@inbook{fmUEK:2165809127,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "233-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168327093,
author = "Michał Łuc",
title = "Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "84-91",
year = "2010",
}
16
@inbook{fmUEK:2162037457,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy w sektorze rynku kapitałowego",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "418-428",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
17
@inbook{fmUEK:2162037388,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "372-417",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
18
@article{artUEK:2165701046,
author = "Michał Łuc",
title = "Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "65-75",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826},
}
19
@book{monUEK:51378,
author = "Michał Łuc",
title = "Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-783-9",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168278039,
author = "Michał Łuc",
title = "Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja",
pages = "47-56",
year = "2009",
}
21
@article{artUEK:50068,
author = "Michał Łuc",
title = "Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "137-148",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059},
}
22
@inbook{mkaUEK:2165808921,
author = "Michał Łuc",
title = "Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "73-78",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
23
@inbook{fmUEK:2164933441,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "191-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
24
@article{artUEK:2166079506,
author = "Jan Lic and Michał Łuc",
title = "Postulaty de lege ferenda do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7 (191)",
pages = "13-19",
year = "2008",
}
25
@book{monUEK:51908,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-012-0",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2167685715,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie konsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego",
pages = "67-78",
year = "2008",
}
27
@article{artUEK:2166478570,
author = "Michał Łuc",
title = "Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "127-137",
year = "2008",
}
28
@article{artUEK:2166079974,
author = "Jan Lic and Michał Łuc",
title = "Definicje pojęć działalność gospodarcza i przedsiębiorca",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "59-71",
year = "2008",
}
29
@book{monUEK:52044,
author = "Aneta Kaźmierczyk-Jachowicz and Michał Łuc and Kinga Michałowska",
title = "Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-815-7",
}
30
@inbook{fmUEK:2164968510,
author = "Bogusława Gnela and Michał Łuc",
title = "Dobra osobiste jednostki gospodarczej (przedsiębiorcy) a wiarygodność informacji ekonomicznej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2167660628,
author = "Michał Łuc",
title = "Unormowania zawarte w części 3 Zasad Europejskiego Prawa Umów na tle regulacji prawa polskiego",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy",
pages = "39-56",
year = "2007",
}
32
@misc{fprUEK:2166178751,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 90",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "206",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
33
@misc{fprUEK:2168267828,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 80",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "201",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
34
@misc{fprUEK:2168267840,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 86",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "204",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
35
@inbook{fpUEK:2166184192,
author = "Michał Łuc",
title = "Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "256-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
36
@misc{fprUEK:2166178426,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowa przedwstępna",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "38",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
37
@misc{fprUEK:2168267832,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 82",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "202",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
38
@misc{fprUEK:2168267822,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 77",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "200",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
39
@inbook{fpUEK:2168306807,
author = "Bartłomiej Jarco and Marcin Kot and Marta Kowalewska and Dominika Mróz and Marcin Żak and Barbara Jelonek and Ewelina Urlik and Dawid Marek and Michał Łuc",
title = "Kazusy przekrojowe",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "386-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
40
@misc{fprUEK:2168267818,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 65",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "194",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
41
@misc{fprUEK:2168267846,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 89",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "205",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
42
@misc{fprUEK:2168267834,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 83",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "202",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
43
@misc{fprUEK:2168267838,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 85",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "203-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
44
@inbook{fpUEK:2168306805,
author = "Mariola Kubik and Michał Łuc",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "183-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
45
@misc{fprUEK:2168267836,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 84",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "203",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
46
@misc{fprUEK:2168267842,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 87",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "204",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
47
@inbook{fpUEK:2168306801,
author = "Barbara Jelonek and Mariola Kubik and Michał Łuc and Bartłomiej Jarco",
title = "Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "31-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
48
@misc{fprUEK:2168267816,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 64",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "193-194",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
49
@inbook{fpUEK:2166184278,
author = "Michał Łuc",
title = "Zmiana wierzyciela lub dłużnika",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "262-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
50
@misc{fprUEK:2168267830,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 81",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "201",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
51
@misc{fprUEK:2168267824,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 78",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "200",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
52
@misc{fprUEK:2166184300,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 553",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "403",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
53
@misc{fprUEK:2168267844,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 88",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "205",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
54
@misc{fprUEK:2168267814,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 63",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "193",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
55
@misc{fprUEK:2168267820,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 76",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "199",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}
56
@misc{fprUEK:2168267826,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazus 79",
booktitle = "Prawo cywilne : materiały dla studentów prawa. T. 3, Zobowiązania",
pages = "200",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2006",
edition = "Stan prawny na 1 czerwca 2006 r.",
issn = "",
isbn = "83-7444-284-0 ; 978-83-7444-284-8",
}