Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015) , s. 126-137. - Summ.
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304655
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 54-69
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276103
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-189
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276175
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Źródło:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298897
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 219-229
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242064
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA2011, s. 51-60
Sygnatura:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260544
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem
Źródło:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 340-350
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165724179
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 297-330 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Materialne prawo podatkowe
Źródło:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 48-180
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165287961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010) , s. 65-73
Nr:
2168298293
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego
Źródło:
Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2010, s. 468-476
ISBN:
978-83-264-0687-4
Nr:
2166156907
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Kazusy z postępowania karnego
Źródło:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 27-31
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = The Necessity of Pro-consumer Regulation of Development Contract
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 233-245. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165809127
rozdział w monografii
14

Autor:
Tytuł:
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe
Źródło:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 84-91
Program badawczy:
44/KP/1/2010/S/557
Sygnatura:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327093
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Umowy w sektorze rynku kapitałowego
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 418-428 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym
Źródło:
Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC - Warszawa: LexisNexis, 2010, s. 372-417 - Bibliogr.
Seria:
(Podstawy Prawa - LexisNexis)
ISBN:
978-83-7620-325-6
Nr:
2162037388
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Opis fizyczny:
107, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monografia
18

Autor:
Tytuł:
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane
Źródło:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2009, s. 47-56
Sygnatura:
NP-1228/2/Magazyn
Nr:
2168278039
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 65-75. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701046
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Autor:
Tytuł:
Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania
Wydanie:
3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Opis fizyczny:
289, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Testy dla Studentów)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-783-9
Nr:
51378
monografia
21

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Tytuł:
Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego
Źródło:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 73-78
ISBN:
978-83-88686-04-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165808921
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Autor:
Tytuł:
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = Necessity of Pro-Consumer Regulation of Development Contract
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 191-203. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933441
rozdział w monografii
23

Autor:
Tytuł:
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 137-148. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50068
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement / Jacek LACHNER, Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 126-137. - Summ. - ISSN 1733-0777
2
Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych / [Michał ŁUC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 54-69. - ISBN 978-83-7930-233-8
3
Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie / [Michał ŁUC] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 183-189. - ISBN 978-83-7930-233-8
4
Systemy ochrony własności intelektualnej / Michał ŁUC, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 183-194. - ISBN 978-83-7930-233-8
5
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 219-229. - ISBN 978-83-7641-676-2
6
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 51-60
7
Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem / Michał ŁUC // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 340-350. - ISBN 978-83-264-0591-4
8
Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 297-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
9
Materialne prawo podatkowe / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 48-180. - ISBN 978-83-7641-225-2
10
Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego / Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (26) (2010), s. 65-73. - ISSN 1733-0777
11
Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego / Michał ŁUC // W: Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Wojciech Jan Katner, Urszula Promińska. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 468-476. - ISBN 978-83-264-0687-4
12
Kazusy z postępowania karnego / Michał ŁUC // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 27-31. - ISBN 978-83-264-0153-4
13
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = The Necessity of Pro-consumer Regulation of Development Contract / Michał ŁUC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 233-245. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
14
Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe / Michał ŁUC // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 84-91
15
Umowy w sektorze rynku kapitałowego / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 418-428. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
16
Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym / Michał ŁUC // W: Instytucje i usługi finansowe / red. Filip GRZEGORCZYK, Monika SZARANIEC. - Warszawa : LexisNexis, 2010. - (Podstawy Prawa). - S. 372-417. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7620-325-6
17
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
18
Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane / Michał ŁUC // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2009), s. 47-56
19
Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego = The Plurality of Parties to Obligations and Changes Thereof According to the Principles of European Contract Law and Polish Law / Michał ŁUC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 65-75. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169627826. - ISSN 1898-6447
20
Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania / Michał ŁUC. - 3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 289, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Testy dla Studentów). - ISBN 978-83-7601-783-9
21
Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego / Michał ŁUC // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 73-78. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
22
O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej = Necessity of Pro-Consumer Regulation of Development Contract / Michał ŁUC // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 191-203. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
23
Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną = Types and Functions of Payment Cards as Elements Defining their Legal Status / Michał ŁUC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 137-148. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164134059. - ISSN 1898-6447
1
Lachner J., Łuc M., (2015), Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 126-137.
2
Łuc M., (2014), Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 54-69.
3
Łuc M., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-189.
4
Łuc M., Kaźmierczyk A., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-194.
5
Łuc M., (2012), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 219-229.
6
Łuc M., (2011), Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 51-60.
7
Łuc M., (2010), Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 340-350.
8
Łuc M., (2010), Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 297-330.
9
Kaźmierczyk A., Łuc M., (2010), Materialne prawo podatkowe. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 48-180.
10
Łuc M., (2010), Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (26), s. 65-73.
11
Łuc M., (2010), Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego. [W:] Katner , Promińska U. (red.), Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 468-476.
12
Łuc M., (2010), Kazusy z postępowania karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 27-31.
13
Łuc M., (2010), O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 233-245.
14
Łuc M., (2010), Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 84-91.
15
Łuc M., (2010), Umowy w sektorze rynku kapitałowego. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 418-428.
16
Łuc M., (2010), Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym. [W:] Grzegorczyk F., Szaraniec M. (red.), Instytucje i usługi finansowe, Warszawa : LexisNexis, s. 372-417.
17
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
18
Łuc M., (2009), Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja, s. 47-56.
19
Łuc M., (2009), Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826
20
Łuc M., (2009), Prawo cywilne: część ogólna i zobowiązania, 3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 289, [2] s.
21
Łuc M., (2009), Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 73-78.
22
Łuc M., (2009), O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 191-203.
23
Łuc M., (2009), Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 137-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059
1
@article{artUEK:2168304655,
author = "Jacek Lachner and Michał Łuc",
title = "Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "126-137",
year = "2015",
}
2
@inbook{fpUEK:2168276103,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "54-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
3
@misc{fprUEK:2168276175,
author = "Michał Łuc",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
4
@inbook{fpUEK:2168298897,
author = "Michał Łuc and Aneta Kaźmierczyk",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
5
@inbook{fmUEK:2168242064,
author = "Michał Łuc",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "219-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168260544,
author = "Michał Łuc",
title = "Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "51-60",
year = "2011",
}
7
@inbook{fmUEK:2165724179,
author = "Michał Łuc",
title = "Ograniczenia swobody kształtowania treści umów w umowach o wykonanie projektu architektonicznego zawieranych z konsumentem",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "340-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
8
@inbook{fmUEK:2162037007,
author = "Michał Łuc",
title = "Zagadnienia ogólne umów o świadczenie usług finansowych",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "297-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
9
@inbook{fmUEK:2165287961,
author = "Aneta Kaźmierczyk and Michał Łuc",
title = "Materialne prawo podatkowe",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "48-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
10
@article{artUEK:2168298293,
author = "Michał Łuc",
title = "Nabycie autorskich praw majątkowych do projektu architektoniczno-budowlanego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (26)",
pages = "65-73",
year = "2010",
}
11
@inbook{fmUEK:2166156907,
author = "Michał Łuc",
title = "Charakter prawny umowy i wykonanie projektu architektonicznego",
booktitle = "Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "468-476",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-0687-4",
}
12
@inbook{fmUEK:2162005843,
author = "Michał Łuc",
title = "Kazusy z postępowania karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "27-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
13
@inbook{fmUEK:2165809127,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "233-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
14
@unpublished{fnpUEK:2168327093,
author = "Michał Łuc",
title = "Sposób zakończenia stosunku cywilnoprawnego a konsekwencje prawnopodatkowe",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "84-91",
year = "2010",
}
15
@inbook{fmUEK:2162037457,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy w sektorze rynku kapitałowego",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "418-428",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
16
@inbook{fmUEK:2162037388,
author = "Michał Łuc",
title = "Umowy o usługi finansowe w sektorze ubezpieczeniowym",
booktitle = "Instytucje i usługi finansowe",
pages = "372-417",
adress = "Warszawa",
publisher = "LexisNexis",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7620-325-6",
}
17
@book{monUEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
editor = Wiatrowski Piotr,
editor = Dąbek Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168278039,
author = "Michał Łuc",
title = "Pozycja konsumenta w prawie polskim na gruncie umowy o wykonanie projektu - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 2, Regulacje zobowiązań z udziałem konsumenta a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego - kontynuacja",
pages = "47-56",
year = "2009",
}
19
@article{artUEK:2165701046,
author = "Michał Łuc",
title = "Wielość podmiotów zobowiązania oraz ich zmiana według zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "65-75",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169627826},
}
20
@book{monUEK:51378,
author = "Michał Łuc",
title = "Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "3 wyd., stan prawny na 1 marca 2009 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-7601-783-9",
}
21
@inbook{mkaUEK:2165808921,
author = "Michał Łuc",
title = "Warunki wymagane od architektów w zakresie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "73-78",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {ftp://ftp.uzp.gov.pl/publikacje/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
22
@inbook{fmUEK:2164933441,
author = "Michał Łuc",
title = "O potrzebie prokonsumenckiej regulacji umowy deweloperskiej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "191-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
23
@article{artUEK:50068,
author = "Michał Łuc",
title = "Rodzaje i funkcje kart płatniczych jako elementy określające ich naturę prawną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "137-148",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164134059},
}