Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej = The Possibilities of Life Cycle Ecological Optimization of Selected Element of Sanitary Fittings
Źródło:
Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 39-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5
Nr:
2168319399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319649
varia
3

Tytuł:
Projektowanie i rozwój cech ekologicznych wyrobów w zrównoważonej produkcji i konsumpcji = Design and Development of Environmental Characteristics of Products in Sustainable Production and Consumption
Źródło:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 337-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Nr:
2168315007
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 145-156 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Product Technology and Ecology of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310687
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Tytuł:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294055
varia
6

Konferencja:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Tytuł:
Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294305
varia
7

Tytuł:
Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 283-306. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-9-3
Nr:
2168304949
rozdział w monografii
8

Tytuł:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-9-3
Nr:
2168310143
rozdział w monografii
9

Konferencja:
Zrównoważony rozwój organizacji, Karpacz, Polska, od 2014-06-16 do 2014-06-18
Tytuł:
Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne = Life Cycle Assessment Use in the Implementation of Proecological Activities in Manufacturing Companies
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 377 (2015) , s. 54-72. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168295027
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Capacity of Eco-Innovation Development Through Life Cycle Assessment Use in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies
Źródło:
Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 55-66 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
Nr:
2168284047
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 125. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283759
varia
12

Autor:
Nitkiewicz Tomasz , Pachura Piotr , Reid Neil
Tytuł:
An Appraisal of Regional Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis
Źródło:
Applied Geography. - Volume 53, September (2014) , s. 246-257. - Summ.
Lista MNiSW:
a
Nr:
2168304057
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods
Źródło:
Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 163-175 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-62511-38-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168284265
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Capacity of Ecoinnovation Development in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 124. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283673
varia
15

Autor:
Seroka-Stolka Oksana , Nitkiewicz Tomasz , Brzozowska Dorota
Tytuł:
Rola wiedzy ekologicznej w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa = Role of Ecological Knowledge in Proactive Business Development
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013) , s. 103-112. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168279689
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 82-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-6-8
Nr:
2168292365
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 51-103
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298903
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 7-17
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298901
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 105-119
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 155-165
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires
Źródło:
Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013) , s. 7-15. - Summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257188
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych
Adres wydawniczy:
Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2013
Opis fizyczny:
221 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie / Politechnika Częstochowska ; 274)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7193-591-6
Nr:
2168292331
monografia
23

Konferencja:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Tytuł:
Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294655
varia
24

Tytuł:
The Determinants of Environmental Management System Implementation in Polish Companies
Źródło:
Challenges of Quality Management / ed. by Tadeusz SIKORA and Paweł NOWICKI - Cracow: PTTŻ Publishing House, 2012, s. 56-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-0-9
Nr:
2168232874
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
The Role of Ecological Drivers in Designing Producta and Production Processes
Źródło:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245466
rozdział w materiałach konferencyjnych
26

Tytuł:
Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku = A Case Study on LCA-based Environmental Impact Identification of the Leather Tanning Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012) , s. 89-107. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej = The Role of the Life Cycle Assessment in the Implementation of Integrated Product Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012) , s. 107-129. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243654
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 469-486 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228210
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
The Use of Life-Cycle Assessment for Supporting Decision-Making of Wooden Caskets Producer and its Customers
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 172. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293979
varia
30

Tytuł:
The Use of Life-cycle Assessment for Supporting Decision-making of Wooden Caskets Producer and Its Customers = Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia do wsparcia procesu decyzyjnego producenta trumien i jego klientów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 216 (2011) , s. 66-78. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Environmental and Market Research - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168260320
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Zintegrowana ocena ekologiczna i rynkowa produktów na przykładzie zestawu mebli kuchennych
Źródło:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 424-442. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165813150
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
The Possibilities of Using Data Envelopment Analysis in Hybrid-LCA = Możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis w hybrydowym LCA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010) , s. 75-84. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168260632
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165613218
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Ocena efektywności technologii energetycznych
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2009, s. 91-125
Sygnatura:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222350
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Wykorzystanie OZE na świecie
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2008, s. 4-25
Sygnatura:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164927921
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
36

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
The DEA Assessment of Sustainable Development Achievements in Electrical Power Engineering
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 535-540. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233258
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 606-610. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233944
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1705-8
Nr:
52043
monografia
39

Tytuł:
Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 317-325. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165769294
rozdział w monografii
40

Tytuł:
DEA jako metoda oceny rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw energetycznych = DEA as a Method for Assessing Sustainable Development in Energy Enterprises
Źródło:
Problemy Ekologii. - nr 1 (1998) , s. 9-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168298157
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Sygnatura:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
61 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
049/WT-KTEW/01/2013/S/3049
Sygnatura:
NP-1420/2/Magazyn
Nr:
2168288821
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
93 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
123/KTiEW/2/2011/S/602
Sygnatura:
NP-1034/2/Magazyn
Nr:
2168264722
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Sygnatura:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
61/KEiOP/1/2006/S
Sygnatura:
NP-1130/Magazyn
Nr:
2166592314
naukowo-badawcze
1
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej = The Possibilities of Life Cycle Ecological Optimization of Selected Element of Sanitary Fittings / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów = Ecological, Economic, Legal and Marketing Aspects of Products' Quality / red. nauk. Renata SALERNO-KOCHAN, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 39-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5
2
Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
3
Projektowanie i rozwój cech ekologicznych wyrobów w zrównoważonej produkcji i konsumpcji = Design and Development of Environmental Characteristics of Products in Sustainable Production and Consumption / Magdalena WOJNAROWSKA, Tomasz NITKIEWICZ // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 337-347. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4
4
Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 145-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
5
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
6
Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
7
Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 283-306. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-9-3
8
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-9-3
9
Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne = Life Cycle Assessment Use in the Implementation of Proecological Activities in Manufacturing Companies / Tomasz Nitkiewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 377 (2015), s. 54-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/27373/Nitkiewicz_Wykorzystanie_ekologicznej_oceny_cyklu_zycia.pdf. - ISSN 1899-3192
10
Capacity of Eco-Innovation Development Through Life Cycle Assessment Use in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies / Tomasz NITKIEWICZ // W: Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 55-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
11
Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods / Tomasz NITKIEWICZ // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 125. - Dostępne tylko streszczenie
12
An Appraisal of Regional Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis / Tomasz Nitkiewicz, Piotr Pachura, Neil Reid // Applied Geography. - Volume 53, September (2014), s. 246-257. - Summ. - ISSN 0143-6228
13
Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods / Tomasz NITKIEWICZ // W: Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 163-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-38-9. - Pełny tekst: http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf
14
Capacity of Ecoinnovation Development in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies / Tomasz NITKIEWICZ // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 124. - Dostępne tylko streszczenie
15
Rola wiedzy ekologicznej w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa = Role of Ecological Knowledge in Proactive Business Development / Oksana Seroka-Stolka, Tomasz Nitkiewicz, Anna Brzozowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 310 (2013), s. 103-112. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/Content/28308/Seroka-Stolka_Rola_Wiedzy_Ekologicznej_w_Proaktywnym_Rozwoju_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
16
Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach / Tomasz NITKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 82-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-6-8
17
Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 51-103. - ISBN 978-83-63663-13-1
18
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 7-17. - ISBN 978-83-63663-13-1
19
Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych / Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 105-119. - ISBN 978-83-63663-13-1
20
Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie / Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 155-165. - ISBN 978-83-63663-13-1
21
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa & Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15. - Summ. - ISSN 1231-2037
22
Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych / Tomasz Nitkiewicz. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013. - 221 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; 274). - ISBN 978-83-7193-591-6
23
Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach / Tomasz NITKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
24
The Determinants of Environmental Management System Implementation in Polish Companies / Tomasz NITKIEWICZ // W: Challenges of Quality Management / ed. by Tadeusz SIKORA and Paweł NOWICKI. - Cracow : PTTŻ Publishing House, 2012. - S. 56-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-0-9
25
The Role of Ecological Drivers in Designing Producta and Production Processes / Tomasz NITKIEWICZ // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 12 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
26
Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku = A Case Study on LCA-based Environmental Impact Identification of the Leather Tanning Process / Tomasz NITKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 89-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
27
Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej = The Role of the Life Cycle Assessment in the Implementation of Integrated Product Policy / Tomasz NITKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 107-129. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach / Tomasz NITKIEWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 469-486. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
29
The Use of Life-Cycle Assessment for Supporting Decision-Making of Wooden Caskets Producer and its Customers / Tomasz NITKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 172. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
30
The Use of Life-cycle Assessment for Supporting Decision-making of Wooden Caskets Producer and Its Customers = Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia do wsparcia procesu decyzyjnego producenta trumien i jego klientów / Tomasz NITKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 216 (2011), s. 66-78. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Environmental and Market Research. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
31
Zintegrowana ocena ekologiczna i rynkowa produktów na przykładzie zestawu mebli kuchennych / Tomasz NITKIEWICZ // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 424-442. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
32
The Possibilities of Using Data Envelopment Analysis in Hybrid-LCA = Możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis w hybrydowym LCA / Tomasz NITKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010), s. 75-84. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
33
Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym = Instruments Pertaining to Ecological Policy Assessment in the Energy Sector / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 63-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
34
Ocena efektywności technologii energetycznych / Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 91-125
35
Wykorzystanie OZE na świecie / Tomasz NITKIEWICZ // W: Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2008), s. 4-25
36
The DEA Assessment of Sustainable Development Achievements in Electrical Power Engineering / ADAMCZYK Jadwiga, NITKIEWICZ Tomasz // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 535-540. - Summ. - Bibliogr.
37
DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies / ADAMCZYK Wacław, NITKIEWICZ Tomasz // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 606-610. - Summ. - Bibliogr.
38
Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / Jadwiga ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1705-8
39
Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 317-325. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
40
DEA jako metoda oceny rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw energetycznych = DEA as a Method for Assessing Sustainable Development in Energy Enterprises / Jadwiga ADAMCZYK, Tomasz Nitkiewicz // Problemy Ekologii. - nr 1 (1998), s. 9-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
41
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków / Wacław ADAMCZYK - kier. tematu ; Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
44
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
45
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Jadwiga ADAMCZYK - kierownik podtematu, Tomasz NITKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2017), Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej. [W:] Salerno-Kochan R., Wojnarowska M. (red.), Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 39-51.
2
Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2017), Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 73.
3
Wojnarowska M., Nitkiewicz T., (2017), Projektowanie i rozwój cech ekologicznych wyrobów w zrównoważonej produkcji i konsumpcji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 337-347.
4
Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2016), Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-156.
5
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 25.
6
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 71.
7
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios. [W:] Michocka K., Tichoniuk M. (red.), Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 283-306.
8
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Michocka K., Tichoniuk M. (red.), Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 263-282.
9
Nitkiewicz T., (2015), Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 377, s. 54-72; http://www.dbc.wroc.pl/Content/27373/Nitkiewicz_Wykorzystanie_ekologicznej_oceny_cyklu_zycia.pdf
10
Nitkiewicz T., (2014), Capacity of Eco-Innovation Development Through Life Cycle Assessment Use in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innovations in Product Development and Packaging, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 55-66.
11
Nitkiewicz T., (2014), Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 125.
12
Nitkiewicz T., Pachura P., Reid N., (2014), An Appraisal of Regional Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis, "Applied Geography", Volume 53, September, s. 246-257.
13
Nitkiewicz T., (2014), Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods. [W:] Adamczyk W. (red.), Towards Sustainable Development, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 163-175.
14
Nitkiewicz T., (2014), Capacity of Ecoinnovation Development in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 124.
15
Seroka-Stolka O., Nitkiewicz T., Brzozowska D., (2013), Rola wiedzy ekologicznej w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 310, s. 103-112; http://direct.dbc.wroc.pl/Content/28308/Seroka-Stolka_Rola_Wiedzy_Ekologicznej_w_Proaktywnym_Rozwoju_2013.pdf
16
Nitkiewicz T., (2013), Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach. [W:] Czaja-Jagielska N. (red.), Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 82-96.
17
Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 51-103.
18
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2013), Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 7-17.
19
Nitkiewicz T., (2013), Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 105-119.
20
Nitkiewicz T., (2013), Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 155-165.
21
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2013), Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", R. 65, nr 3 (1219), s. 7-15.
22
Nitkiewicz T., (2013), Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, (Monografie / Politechnika Częstochowska, 274), Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 221 s.
23
Nitkiewicz T., (2013), Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 61.
24
Nitkiewicz T., (2012), The Determinants of Environmental Management System Implementation in Polish Companies. [W:] Sikora T., Nowicki P. (red.), Challenges of Quality Management, Cracow : PTTŻ Publishing House, s. 56-76.
25
Nitkiewicz T., (2012), The Role of Ecological Drivers in Designing Producta and Production Processes. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
26
Nitkiewicz T., (2012), Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 89-107.
27
Nitkiewicz T., (2012), Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 107-129.
28
Nitkiewicz T., (2011), Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 469-486.
29
Nitkiewicz T., (2011), The Use of Life-Cycle Assessment for Supporting Decision-Making of Wooden Caskets Producer and its Customers. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 172.
30
Nitkiewicz T., (2011), The Use of Life-cycle Assessment for Supporting Decision-making of Wooden Caskets Producer and Its Customers, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 216, s. 66-78.
31
Nitkiewicz T., (2010), Zintegrowana ocena ekologiczna i rynkowa produktów na przykładzie zestawu mebli kuchennych. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 424-442.
32
Nitkiewicz T., (2010), The Possibilities of Using Data Envelopment Analysis in Hybrid-LCA, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 152, s. 75-84.
33
Nitkiewicz T., Paprocki M., (2010), Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 63-83.
34
Nitkiewicz T., Paprocki M., (2009), Ocena efektywności technologii energetycznych. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 91-125.
35
Nitkiewicz T., (2008), Wykorzystanie OZE na świecie. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 1, s. 4-25.
36
Adamczyk J., Nitkiewicz T., (2008), The DEA Assessment of Sustainable Development Achievements in Electrical Power Engineering. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 535-540.
37
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2008), DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 606-610.
38
Adamczyk J., Nitkiewicz T., (2007), Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 173 s.
39
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2007), Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 317-325.
40
Adamczyk J., Nitkiewicz T., (1998), DEA jako metoda oceny rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw energetycznych, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 9-16.
41
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
42
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 61 k.
43
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Tarajko-Kowalska J., Wojnarowska M., Zaręba K., (2011), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s.
44
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Cz. [1], Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 123 s.
45
Adamczyk J., Nitkiewicz T., (2006), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Adamczyk J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
1
@inbook{UEK:2168319399,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin",
title = "Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej",
booktitle = "Ekologiczne, ekonomiczno-prawne i marketingowe aspekty jakości produktów",
pages = "39-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-1-7 ; 978-83-949535-1-5",
}
2
@misc{UEK:2168319649,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin",
title = "Możliwości optymalizacji ekologicznej cyklu życia wybranych elementów armatury sanitarnej",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "73",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
3
@inbook{UEK:2168315007,
author = "Wojnarowska Magdalena and Nitkiewicz Tomasz",
title = "Projektowanie i rozwój cech ekologicznych wyrobów w zrównoważonej produkcji i konsumpcji",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "337-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
4
@inbook{UEK:2168310687,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin",
title = "Information Needs of Environmental Management - Research Case of Life Cycle Assessment Use in a Manufacturer of Fertilizers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "145-156",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
5
@misc{UEK:2168294055,
author = "Adamczyk Waclaw and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "25",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
6
@misc{UEK:2168294305,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Different Measures to Support Decision Making Process on End-of-life PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "71",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
7
@inbook{UEK:2168304949,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Different Measures to Support Decision Making Process on PV Cells End of Life Scenarios",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products",
pages = "283-306",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-938018-9-3",
}
8
@inbook{UEK:2168310143,
author = "Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products",
pages = "263-282",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-938018-9-3",
}
9
@article{UEK:2168295027,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia w realizacji przedsięwzięć proekologicznych przez przedsiębiorstwa produkcyjne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "377",
pages = "54-72",
adress = "",
year = "2015",
}
10
@inbook{UEK:2168284047,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Capacity of Eco-Innovation Development Through Life Cycle Assessment Use in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies",
booktitle = "Innovations in Product Development and Packaging",
pages = "55-66",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5",
}
11
@misc{UEK:2168283759,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "125",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168304057,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Pachura Piotr and Reid Neil",
title = "An Appraisal of Regional Intellectual Capital Performance Using Data Envelopment Analysis",
journal = "Applied Geography",
number = "Volume 53, September",
pages = "246-257",
year = "2014",
}
13
@inbook{UEK:2168284265,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Product Life Cycle Theory in the Context of Ecological Assessment Methods",
booktitle = "Towards Sustainable Development",
pages = "163-175",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62511-38-9",
}
14
@misc{UEK:2168283673,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Capacity of Ecoinnovation Development in Polish Manufacturing Sector - Small Evidence from Empirical Studies",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "124",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168279689,
author = "Seroka-Stolka Oksana and Nitkiewicz Tomasz and Brzozowska Dorota",
title = "Rola wiedzy ekologicznej w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "310",
pages = "103-112",
adress = "",
year = "2013",
}
16
@inbook{UEK:2168292365,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology",
pages = "82-96",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-6-8",
}
17
@inbook{UEK:2168298903,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Ekologiczne decyzje produktowe w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "51-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
18
@inbook{UEK:2168298901,
author = "Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz",
title = "Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
19
@inbook{UEK:2168277395,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ekologicznych",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
20
@inbook{UEK:2168277401,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Modelowanie procesów produkcyjnych i realizacji przedsięwzięć ekologicznych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "155-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
21
@article{UEK:2168257188,
author = "Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin",
title = "Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa & Logistyka",
number = "R. 65, 3 (1219)",
pages = "7-15",
year = "2013",
}
22
@book{UEK:2168292331,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2013",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-591-6",
}
23
@misc{UEK:2168294655,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Finding Decision Patterns for LCA Use in SMEs in Poland - Rough Set Approach",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "61",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
24
@inbook{UEK:2168232874,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "The Determinants of Environmental Management System Implementation in Polish Companies",
booktitle = "Challenges of Quality Management",
pages = "56-76",
adress = "Cracow",
publisher = "PTTŻ Publishing House",
year = "2012",
isbn = "978-83-935421-0-9",
}
25
@inbook{UEK:2168245466,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "The Role of Ecological Drivers in Designing Producta and Production Processes",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
26
@article{UEK:2168237672,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Identyfikacja presji środowiskowych w procesie garbowania skóry za pomocą ekologicznej oceny cyklu życia - studium przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "89-107",
year = "2012",
}
27
@article{UEK:2168243654,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Rola ekologicznej oceny cyklu życia we wdrażaniu zintegrowanej polityki produktowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "107-129",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168228210,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Integrating Environmental Aspects into Decision-Making Process in Companies - Hybrid LCA Approach",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "469-486",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
29
@misc{UEK:2168293979,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "The Use of Life-Cycle Assessment for Supporting Decision-Making of Wooden Caskets Producer and its Customers",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "172",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
30
@article{UEK:2168260320,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "The Use of Life-cycle Assessment for Supporting Decision-making of Wooden Caskets Producer and Its Customers",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "216",
pages = "66-78",
adress = "",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2165813150,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Zintegrowana ocena ekologiczna i rynkowa produktów na przykładzie zestawu mebli kuchennych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "424-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
32
@article{UEK:2168260632,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "The Possibilities of Using Data Envelopment Analysis in Hybrid-LCA",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "152",
pages = "75-84",
adress = "",
year = "2010",
}
33
@inbook{UEK:2165613218,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin",
title = "Narzędzia oceny polityki ekologicznej w sektorze energetycznym",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "63-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
34
@unpublished{UEK:2168222350,
author = "Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin",
title = "Ocena efektywności technologii energetycznych",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
pages = "91-125",
year = "2009",
}
35
@unpublished{UEK:2164927921,
author = "Nitkiewicz Tomasz",
title = "Wykorzystanie OZE na świecie",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 1",
pages = "4-25",
year = "2008",
}
36
@inbook{UEK:2168233258,
author = "Adamczyk Jadwiga and Nitkiewicz Tomasz",
title = "The DEA Assessment of Sustainable Development Achievements in Electrical Power Engineering",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "535-540",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
37
@inbook{UEK:2168233944,
author = "Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz",
title = "DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "606-610",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
38
@book{UEK:52043,
author = "Adamczyk Jadwiga and Nitkiewicz Tomasz",
title = "Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-208-1705-8",
}
39
@inbook{UEK:2165769294,
author = "Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz",
title = "Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "317-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
40
@article{UEK:2168298157,
author = "Adamczyk Jadwiga and Nitkiewicz Tomasz",
title = "DEA jako metoda oceny rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw energetycznych",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "9-16",
year = "1998",
}
41
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Jachimowski Artur and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
42
@unpublished{UEK:2168288821,
author = "Adamczyk Wacław and Nitkiewicz Tomasz and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena",
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
43
@unpublished{UEK:2168264722,
author = "Fijał Tadeusz and Gollinger-Tarajko Marta and Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin and Rychwalski Marcin and Tarajko-Kowalska Justyna and Wojnarowska Magdalena and Zaręba Konrad",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
44
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Fijał Tadeusz and Gollinger-Tarajko Marta and Grząka Andrzej and Nitkiewicz Tomasz and Paprocki Marcin and Rychwalski Marcin and Wojnarowska Magdalena and Zaręba Konrad",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
45
@unpublished{UEK:2166592314,
author = "Adamczyk Jadwiga and Nitkiewicz Tomasz",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}