Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego
Źródło:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 149-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-34-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356230
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej = Whistleblowing in Territorial Self-Government from the Point of View of Selected Management Control Standards
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2021) , s. 54-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168354860
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Radosław Mędrzycki
Tytuł:
Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny:
278 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-018-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168356602
monografia
4

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Katarzyna Małysa-Sulińska
Tytuł:
The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor
Źródło:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 26, nr 5, Special Issue (2021) , s. 141-160. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168360402
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Implementacja systemów prewencyjnych
Źródło:
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 139-179. - Publikacja w roku 2020 została wydana z błędnym ISBN. W 2021 roku wydano publikację z poprawionym ISBN traktując ją jako Wyd. 2 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-36-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Uwaga o innym dok.:
Także (z błędnym ISBN): Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Implementacja systemów prewencyjnych. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 139-179.
Nr:
2168356796
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Zapobieganie oszustwom finansowym
Źródło:
Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-35-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356800
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Oszustwa finansowe - współczesne trendy
Źródło:
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 141-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-37-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349626
rozdział w monografii
8

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Katarzyna Małysa-Sulińska
Tytuł:
Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu
Źródło:
Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 15-36
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8246-214-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358542
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego
Źródło:
Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 93-105
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-989-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168350234
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Kontrola w zamówieniach publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
XXIX, 282 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie Prawnicze)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168350302
monografia
11

Tytuł:
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego
Źródło:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 149-226 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-08-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349580
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Ekonomia Społeczna
Numer:
nr 1
Redaktor:
Lipowicz Irena
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne, Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168348708
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
13

Tytuł:
Oszustwa finansowe - współczesne trendy
Źródło:
Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 141-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-10-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356806
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Zapobieganie oszustwom finansowym
Źródło:
Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-09-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349588
rozdział w monografii
15

Autor:
Irena Lipowicz , Magdalena Małecka-Łyszczek
Tytuł:
Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne = Social Economy and Social Exclusion Remarks
Źródło:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK2020. - nr 1, s. 7-12. - Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne - Bibliogr.
Nr:
2168348706
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych = On Improving the Effectiveness of Managerial Control over Public Procurement
Źródło:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (66) (2020) , s. 137-145. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168356788
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Autor:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Tytuł:
Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 281-330
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338215
rozdział w monografii
18

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Tytuł:
Standardy kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 151-261
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338529
rozdział w monografii
19

Tytuł:
Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie
Źródło:
Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 322-337
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-808-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339191
rozdział w monografii
20

Autor:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek
Tytuł:
Cele i zadania administracji samorządowej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 125-150
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338207
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość
Źródło:
Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 166-180
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-823-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338223
rozdział w monografii
22

Autor:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek
Tytuł:
Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 89-123
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338205
rozdział w monografii
23

Autor:
Bogdan Dolnicki , Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Tytuł:
Zagadnienia wprowadzające
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 13-76
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338203
rozdział w monografii
24

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Tytuł:
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 263-280
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338213
rozdział w monografii
25

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Radosław Mędrzycki
Tytuł:
Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks
Źródło:
Review of European and Comparative Law. - vol. 38, iss. 3 (2019) , s. 77-97. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168346170
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Marek Mączyński
Tytuł:
Zakończenie
Źródło:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 331-335
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8160-993-7
Nr:
2168338217
wstęp/zakończenie
27

Tytuł:
Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane = Effectiveness of Public Procurement in the Light of the Concept of Management Control - Selected Comments
Źródło:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 329 (2019) , s. 569-578. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania - Bibliogr.
Seria:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3977)
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168350318
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej = Economy of Potential and Expectations : Selected Remarks on the Background of the National Program for the Development of Social Economy
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018) , s. 16-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168333809
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
The Civil Service and the Quality of Administration
Źródło:
The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience / eds. Jolanta Itrich-Drabarek, Stanislaw MAZUR, Justyna Wiśniewska-Grzelak - Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2018, s. 223-244. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies in Politics, Security and Society ; vol. 18)
ISBN:
978-3-631-74701-8 ; 978-3-631-74912-8
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168326193
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 14. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322487
varia
31

Tytuł:
Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej"
Źródło:
Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2017, s. 207-218
Seria:
(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - e-monografie ; nr 98)
ISBN:
978-83-65431-68-4 ; 978-83-65431-69-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324673
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności = The Importance of Social Economy Forms to Counteract the Phenomenon of Homelessness
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2017) , s. 57-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168328619
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
Opis fizyczny:
330 s.; 21 cm
Seria:
(Monografie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8107-162-8
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168313259
monografia
34

Tytuł:
Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym
Źródło:
Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1 / red. nauk. Jan Zimmermann - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 405-418
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-266-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168317521
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. nauk. Arwid Mednis - Wrocław: Presscom, 2016, s. 313-325. - Streszcz.
ISBN:
978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9
Nr:
2168310253
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym = Determinants of Changes in the Perception of the Role of Planning Acts in Territorial Self-Government
Źródło:
Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2016) , s. 6-13. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309959
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Polityka publiczna a akty planowania
Źródło:
Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 43-52
ISBN:
978-83-89410-23-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168301423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej
Źródło:
Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 176-190 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8088-1
Nr:
2168301505
rozdział w monografii
39

Konferencja:
XV Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. "Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań", Szwecja, Gdynia-Karlskrona, od 2014-06-13 do 2014-06-15
Tytuł:
Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej = The Accomplishment of Aims and Targets of Local Government Through the Realization of the Management Control Assumptions
Źródło:
Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015) , s. 49-61. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300777
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 12-23
ISBN:
978-83-89410-67-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168292395
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 68-74
ISBN:
978-83-89410-67-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168292399
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Standardy kontroli zarządczej
Źródło:
Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 24-67
ISBN:
978-83-89410-67-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168292397
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego
Źródło:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 243-250 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-18-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168299581
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 73-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294191
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz - Warszawa: Difin, 2014, s. 113-121
ISBN:
978-83-7930-282-6
Nr:
2168295019
rozdział w monografii
46

Konferencja:
Konferencja naukowa "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym", Katowice, Polska, od 2013-03-14 do 2013-03-15
Tytuł:
Partycypacja w ramach public governance
Źródło:
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 44-57
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4464-7
Nr:
2168295189
rozdział w materiałach konferencyjnych
47

Tytuł:
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302559
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce
Źródło:
Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki - Wrocław: Presscom Sp. z o.o., 2014, s. 751-761
ISBN:
978-83-64512-07-0
Nr:
2168295023
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Kodeks Etyki Zawodowej Komorników
Źródło:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 93-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294195
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Konferencja:
XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne", Kraków, Polska, od 2012-04-20 do 2012-04-22
Tytuł:
Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013, s. 438-454 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4037-3
Nr:
2168294839
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych
Źródło:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych2013, s. 48-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288469
fragment pracy naukowo badawczej
52

Tytuł:
Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące = Social Economy Institutions as Administrative Subjects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283493
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej = The Influence of Selected Legal Forms of Administrative Activities on the Intensity of Cooperation with Social Economy Entities
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013) , s. 103-117. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 1.00 pkt
Nr:
2168285261
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego = The Concept and Divisions of Public Assignments with a Particular Focus on the Functions of Local Government
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282669
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach = Duties of the Property Owners According the Law on Keeping Municipalities Clean and in Order
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012) , s. 20-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228944
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników
Źródło:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI2012, s. 28-42
Sygnatura:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271808
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych = Contracts Concluded on Ground of the Act about Public Benefit and Volunteer Works as an Example of Using Unconstrained Forms of an Administrative Action in the Execution of Public Works
Źródło:
Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: TNOiK, 2012, s. 352-365. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-3-6
Nr:
2168294013
rozdział w monografii
58

Konferencja:
Konferencja naukowa "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego", Katowice, Polska, od 2012-03-08 do 2012-03-09
Tytuł:
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej
Źródło:
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 283-297
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3975-9
Nr:
2168295157
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane
Źródło:
Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją / red. Antoni Osierda - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2012, s. 125-132. - Rez., summ.
ISBN:
978-83-63705-08-4
Nr:
2168314913
rozdział w monografii
60

Tytuł:
Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 321-331 - Bibliogr.
Seria:
(Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 1)
ISBN:
978-83-264-3846-2
Nr:
2168314869
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy = The Decision of the Expropriation as an Administrative Decision in Compliance with an Influence of the Civil and Constitutional Law on Its Elements
Źródło:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011) , s. 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223146
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Źródło:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI2011, s. 22-44
Sygnatura:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262378
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy
Źródło:
Przekroczyć próg / [nadzór merytoryczny i techniczny Mirosław Górka] - Rybnik: [s.n.], 2011, s. 61-68
Nr:
2168314901
rozdział w książce
64

Tytuł:
Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności = The Importance of Cooperation Type among Local Self-Government Units in Realising the Principle of Subsidiarity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011) , s. 109-124. - summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168232206
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Obywatelski element współdziałający, czyli "kolaboratorzy administracji" = L'élément civique concomitant ou « les collaborateurs de l'administration »
Źródło:
Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk - Paryż; Lublin: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011, s. 143-151. - Streszcz., res. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61236-21-4
Nr:
2168294067
rozdział w monografii
66

Tytuł:
Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 187-192
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224628
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 25-48
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224588
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Pojęcia, definicje i podziały reklamy
Źródło:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 17-24
Seria:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224586
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne = Contracts in Polish Energy Law : Selected Issues of Civil Law
Źródło:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 263-272. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165774355
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Pojęcie, definicje i podziały reklamy
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 5-11
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325591
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych
Źródło:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 11-31
Program badawczy:
81/KPP/2/2010/S/579
Sygnatura:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325599
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej
Źródło:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2009, s. 5-27
Sygnatura:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217912
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008) , s. 7-16 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166031658
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego
Źródło:
Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 10 (2008) , s. 5
Nr:
2162063018
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego
Źródło:
Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania / red. Antoni Osierda - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 9-15. - Streszcz.
ISBN:
978-83-60430-12-5
Nr:
2165933585
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej
Źródło:
Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 56-66. - Streszcz.
ISBN:
978-83-60430-22-4
Nr:
2166217798
rozdział w monografii
77

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Zbigniew Wesołowski
Tytuł:
Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną
Adres wydawniczy:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Opis fizyczny:
63 s.: il; 24 cm
Seria:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 5)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168300301
seria wydawnicza
78

Autor:
Rafał Łyszczek , Magdalena Małecka-Łyszczek
Tytuł:
Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie
Źródło:
Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2008, s. 505-525
ISBN:
978-83-7363-656-9
Nr:
2165964365
rozdział w materiałach konferencyjnych
79

Tytuł:
Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji
Źródło:
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2008, s. 5-27
Sygnatura:
NP-1220/Magazyn
Nr:
2168234236
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego
Źródło:
Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4 / red. nauk. Czesław Martysz - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 31-39
Seria:
(Zeszyt Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej ; 12)
ISBN:
978-83-60430-81-1 ; 978-83-60430-81-6
Nr:
2165965728
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej
Źródło:
Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2007, s. 32-53
Sygnatura:
NP-1168/Magazyn
Nr:
2168280029
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Autor:
Magdalena Małecka-Łyszczek , Piotr Szreniawski
Tytuł:
Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji. - 1 (6) (2007) , s. 60-73. - Summ.
Nr:
2165967195
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne
Źródło:
Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku / red. Joachim Liszka, Janusz Okrzesik - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2007, s. 149-159. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-9221483-0
Nr:
2165960830
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI2006, s. 85-102. - Jeden z podrozdziałów (s. 97-102) autorstwa A. Mitusia
Program badawczy:
21/KPP/1/06/S/296
Sygnatura:
NP-1123/Magazyn
Nr:
2168326797
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania
Źródło:
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI2006, s. 7-33
Program badawczy:
21/KPP/1/06/S/296
Sygnatura:
NP-1123/Magazyn
Nr:
2168326785
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biurokracja", Krynica Zdrój, Polska, od 2006-06-02 do 2006-06-04
Tytuł:
Zalety biurokracji = Advantages of Bureaucracy
Źródło:
Biurokracja = Bureaucracy / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: RS Druk, 2006, s. 404-408. - Summ.
ISBN:
83-922029-9-6
Nr:
2168314881
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Granice samodzielności wspólnot samorządowych", Baranów Sandomierski, Polska, od 2005-05-22 do 2005-05-25
Tytuł:
Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi
Źródło:
Granice samodzielności wspólnot samorządowych / [red. nauk. Elżbieta Ura] - Rzeszów: RS Druk, 2005, s. 195-203
ISBN:
83-919955-1-8
Nr:
2168314895
rozdział w materiałach konferencyjnych
88

Tytuł:
Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej
Źródło:
Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej / red. Stanisław Nitecki - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 29-43
Seria:
(Zeszyt Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej ; 10)
ISBN:
83-918079-8-3
Nr:
2168314905
rozdział w książce
89

Autor:
Mariusz Grążawski , Magdalena Małecka-Łyszczek
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa, Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, Olszanica, Polska, od 2004-05-23 do 2004-05-26
Tytuł:
Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego / red. nauk. Elżbieta Ura - Rzeszów: "Mitel", 2004, s. 187-205
ISBN:
83-919955-0-X
Nr:
2168324807
rozdział w materiałach konferencyjnych
90

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jednostka w demokratycznym państwie prawa", Szczyrk, Polska, od 2003-05-08 do 2003-05-11
Tytuł:
Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego
Źródło:
Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. nauk. Józef Filipek - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003, s. 369-376
ISBN:
83-918079-2-4
Nr:
2168327051
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Autor:
Mariusz Grążawski , Magdalena Małecka-Łyszczek
Konferencja:
XXVII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Prawo do dobrej administracji, Warszawa-Dębe, Polska, od 2002-09-23 do 2002-09-25
Tytuł:
Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
Źródło:
Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r. / red. nauk. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003, s. 387-394
ISBN:
83-919603-0-7
Nr:
2168324809
rozdział w materiałach konferencyjnych
92

Tytuł:
Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności
Źródło:
Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik, Marcin Smaga, Dorota Dąbek, Piotr Dobosz - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003, s. 445-453
ISBN:
83-233-1492-6
Nr:
2168327063
rozdział w monografii
93

Autor:
Mariusz Grążawski , Magdalena Małecka-Łyszczek
Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa, Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Iwonicz Zdrój, Polska, od 2002-05-06 do 2002-05-08
Tytuł:
Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności
Źródło:
Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. / red. Elżbieta Ura - Rzeszów: "Mitel", 2002, s. 159-171
ISBN:
83-915275-1-4
Nr:
2168324811
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 149-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-34-1
2
Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej = Whistleblowing in Territorial Self-Government from the Point of View of Selected Management Control Standards / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Samorząd Terytorialny. - nr 1-2 (2021), s. 54-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/whistleblowing-w-samorzadzie-terytorialnym-z-perspektywy-wybranych-151377139Wstęp: . - ISSN 0867-4973
3
Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Radosław Mędrzycki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 278 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-018-6
4
The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Katarzyna Małysa-Sulińska // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 26, nr 5, Special Issue (2021), s. 141-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.15290/bsp.2021.26.05.09. - ISSN 1689-7404
5
Implementacja systemów prewencyjnych / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 139-179. - Publikacja w roku 2020 została wydana z błędnym ISBN. W 2021 roku wydano publikację z poprawionym ISBN traktując ją jako Wyd. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-36-5. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/3-Wdrozenie-metod_DRUK.pdf
6
Zapobieganie oszustwom finansowym / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-35-8
7
Oszustwa finansowe - współczesne trendy / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 141-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-37-2. - Pełny tekst: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/4-Mozliwe-przyczyny_DRUK.pdf
8
Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Katarzyna Małysa-Sulińsk // W: Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 15-36. - ISBN 978-83-8246-214-2
9
Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 93-105. - ISBN 978-83-8187-989-7
10
Kontrola w zamówieniach publicznych / red. Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK ; autorzy: Monika CHLIPAŁA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata MORAS. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXIX, 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6
11
Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 149-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-08-2
12
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - nr 1. - 67 s.: il.; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-full.pdf. - ISSN 2081-321X
13
Oszustwa finansowe - współczesne trendy / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 141-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-10-5
14
Zapobieganie oszustwom finansowym / Alina KLONOWSKA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata SNARSKA, Joanna WYROBEK // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-09-9
15
Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne = Social Economy and Social Exclusion Remarks / Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK. - nr 1 (2020), s. 7-12. - Tytuł numeru: Wykluczenie społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-01.pdf
16
O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych = On Improving the Effectiveness of Managerial Control over Public Procurement / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (66) (2020), s. 137-145. - Summ. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19652-pzp-prawo-zamowien-publicznych-kwartalnik-nr-3-2020-spis.pdfWstęp: . - ISSN 1733-0777
17
Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 281-330. - ISBN 978-83-8160-993-7
18
Standardy kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 151-261. - ISBN 978-83-8160-993-7
19
Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 322-337. - ISBN 978-83-8160-808-4
20
Cele i zadania administracji samorządowej / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 125-150. - ISBN 978-83-8160-993-7
21
Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 166-180. - ISBN 978-83-8160-823-7. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052589806105066Wstęp:
22
Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 89-123. - ISBN 978-83-8160-993-7
23
Zagadnienia wprowadzające / Bogdan Dolnicki, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 13-76. - ISBN 978-83-8160-993-7. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/kontrola-zarzadcza-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego-przedsprzedaz,119700.htmlWstęp:
24
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 263-280. - ISBN 978-83-8160-993-7
25
Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Radosław Mędrzycki // Review of European and Comparative Law. - vol. 38, iss. 3 (2019), s. 77-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4826
26
Zakończenie / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Marek Mączyński // W: Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wolters Kluwer). - S. 331-335. - ISBN 978-83-8160-993-7
27
Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane = Effectiveness of Public Procurement in the Light of the Concept of Management Control - Selected Comments / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3977). - t. 329 (2019), s. 569-578. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/prawo/article/view/11823/10747. - ISSN 0524-4544
28
Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej = Economy of Potential and Expectations : Selected Remarks on the Background of the National Program for the Development of Social Economy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nacz. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2018), s. 16-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf. - ISSN 2081-321X
29
The Civil Service and the Quality of Administration / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Ambroży MITUŚ // W: The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience / eds. Jolanta Itrich-Drabarek, Stanislaw MAZUR, Justyna Wiśniewska-Grzelak. - Berlin: Peter Lang Publishing Group, 2018. - (Studies in Politics, Security and Society, ISSN 2199-028X ; vol. 18). - S. 223-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-631-74701-8 ; 978-3-631-74912-8
30
Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 14. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
31
Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej" / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko. - Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - e-monografie ; nr 98). - S. 207-218. - ISBN 978-83-65431-68-4 ; 978-83-65431-69-1. - Pełny tekst: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84272#http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84873
32
Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności = The Importance of Social Economy Forms to Counteract the Phenomenon of Homelessness / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2017), s. 57-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022017/ES022017-06.pdf. - ISSN 2081-321X
33
Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - 330 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8107-162-8
34
Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1 / red. nauk. Jan Zimmermann. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 405-418. - ISBN 978-83-8107-266-3
35
Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2 / red. nauk. Arwid Mednis. - Wrocław: Presscom, 2016. - S. 313-325. - Streszcz. - ISBN 978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9
36
Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym = Determinants of Changes in the Perception of the Role of Planning Acts in Territorial Self-Government / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2016), s. 6-13. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
37
Polityka publiczna a akty planowania / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 43-52. - ISBN 978-83-89410-23-8. - Pełny tekst: http://www.pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_Studium_2015.pdf
38
Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Internacjonalizacja administracji publicznej / red. nauk. Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski. - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 176-190. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8088-1
39
Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej = The Accomplishment of Aims and Targets of Local Government Through the Realization of the Management Control Assumptions / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Przegląd Naukowy Disputatio. - T. 20 (2015), s. 49-61. - Summ. - Pełny tekst: http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=49&view=Fit. - ISSN 1898-3707
40
Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 12-23. - ISBN 978-83-89410-67-2. - Pełny tekst: http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=14=Fit
41
Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 68-74. - ISBN 978-83-89410-67-2. - Pełny tekst: http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=70=Fit
42
Standardy kontroli zarządczej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 24-67. - ISBN 978-83-89410-67-2. - Pełny tekst: http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=26=Fit
43
Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 243-250. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
44
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 73-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
45
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym / red. nauk. Iwona Niżnik-Dobosz. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 113-121. - ISBN 978-83-7930-282-6
46
Partycypacja w ramach public governance / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 44-57. - ISBN 978-83-264-4464-7
47
Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 6-16. - Bibliogr.
48
Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1 / red. Janusz Sługocki. - Wrocław: Presscom Sp. z o.o., 2014. - S. 751-761. - ISBN 978-83-64512-07-0
49
Kodeks Etyki Zawodowej Komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 93-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
50
Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj. - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 438-454. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4037-3
51
Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 48-59. - Bibliogr.
52
Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące = Social Economy Institutions as Administrative Subjects / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013), s. 73-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/731/553. - ISSN 1898-6447
53
Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej = The Influence of Selected Legal Forms of Administrative Activities on the Intensity of Cooperation with Social Economy Entities / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 3(8) (2013), s. 103-117. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-8.pdf. - ISSN 2081-321X
54
Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego = The Concept and Divisions of Public Assignments with a Particular Focus on the Functions of Local Government / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013), s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/700. - ISSN 1898-6447
55
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach = Duties of the Property Owners According the Law on Keeping Municipalities Clean and in Order / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 20-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
56
Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 28-42
57
Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych = Contracts Concluded on Ground of the Act about Public Benefit and Volunteer Works as an Example of Using Unconstrained Forms of an Administrative Action in the Execution of Public Works / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów: TNOiK, 2012. - S. 352-365. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
58
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Bogdan Dolnicki. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 283-297. - ISBN 978-83-264-3975-9
59
Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją / red. Antoni Osierda. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2012. - S. 125-132. - Rez., summ. - ISBN 978-83-63705-08-4
60
Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Jakość prawa administracyjnego / red. nauk. Dariusz Ryszard Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392. Kryzys prawa administracyjnego? ; t. 1). - S. 321-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3846-2
61
Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy = The Decision of the Expropriation as an Administrative Decision in Compliance with an Influence of the Civil and Constitutional Law on Its Elements / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
62
Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 22-44
63
Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Przekroczyć próg / [nadzór merytoryczny i techniczny Mirosław Górka]. - Rybnik: [s.n.], 2011. - S. 61-68
64
Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności = The Importance of Cooperation Type among Local Self-Government Units in Realising the Principle of Subsidiarity / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011), s. 109-124. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171203321. - ISSN 1898-6447
65
Obywatelski element współdziałający, czyli "kolaboratorzy administracji" = L'élément civique concomitant ou « les collaborateurs de l'administration » / Ambroży MITUŚ // W: Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda / red. Janusz Niczyporuk. - Paryż; Lublin: Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział, 2011. - S. 143-151. - Streszcz., res. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-21-4
66
Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 187-192. - ISBN 978-83-61668-40-4
67
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 25-48. - ISBN 978-83-61668-40-4
68
Pojęcia, definicje i podziały reklamy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 17-24. - ISBN 978-83-61668-40-4
69
Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne = Contracts in Polish Energy Law : Selected Issues of Civil Law / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 263-272. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
70
Pojęcie, definicje i podziały reklamy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 5-11
71
Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 11-31
72
Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 5-27
73
Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008), s. 7-16. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
74
Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 10 (2008), s. 5
75
Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania / red. Antoni Osierda. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 9-15. - Streszcz. - ISBN 978-83-60430-12-5
76
Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. nauk. Józef Filipek, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński, Maciej Płaszewski. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 56-66. - Streszcz. - ISBN 978-83-60430-22-4
77
Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Zbigniew Wesołowski. - [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 63 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Ekonomia Społeczna. Teksty ; 5). - Pełny tekst: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_5_es_teksty.pdf
78
Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie / Rafał Łyszczek, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2 / red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2008. - S. 505-525. - ISBN 978-83-7363-656-9
79
Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2008), s. 5-27
80
Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4 / red. nauk. Czesław Martysz. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - (Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała ; 12). - S. 31-39. - ISBN 978-83-60430-81-1 ; 978-83-60430-81-6
81
Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2007), s. 32-53
82
Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Piotr Szreniawski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji. - 1 (6) (2007), s. 60-73. - Summ. - ISSN 1641-9707
83
Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku / red. Joachim Liszka, Janusz Okrzesik. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2007. - S. 149-159. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-9221483-0
84
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2006), s. 85-102. - Jeden z podrozdziałów (s. 97-102) autorstwa A. Mitusia
85
Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2006), s. 7-33
86
Zalety biurokracji = Advantages of Bureaucracy / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Biurokracja = Bureaucracy / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów: RS Druk, 2006. - S. 404-408. - Summ. - ISBN 83-922029-9-6
87
Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Granice samodzielności wspólnot samorządowych / [red. nauk. Elżbieta Ura]. - Rzeszów: RS Druk, 2005. - S. 195-203. - ISBN 83-919955-1-8
88
Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej / Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK // W: Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej / red. Stanisław Nitecki. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - (Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała ; 10). - S. 29-43. - ISBN 83-918079-8-3
89
Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Mariusz Grążawski, Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego / red. nauk. Elżbieta Ura. - Rzeszów: "Mitel", 2004. - S. 187-205. - ISBN 83-919955-0-X
90
Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego / Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. nauk. Józef Filipek. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003. - S. 369-376. - ISBN 83-918079-2-4
91
Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego / Mariusz Grążawski, Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r. / red. nauk. Zygmunt Niewiadomski, Zbigniew Cieślak. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - S. 387-394. - ISBN 83-919603-0-7
92
Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności / Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka / red. Iwona Skrzydło-Niżnik, Marcin Smaga, Dorota Dąbek, Piotr Dobosz. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003. - S. 445-453. - ISBN 83-233-1492-6
93
Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności / Mariusz Grążawski, Magdalena Małecka-Łyszczek // W: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r. / red. Elżbieta Ura. - Rzeszów: "Mitel", 2002. - S. 159-171. - ISBN 83-915275-1-4
1
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 149-226.
2
Małecka-Łyszczek M., (2021), Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 54-61.
3
Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., (2021), Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 278 s.
4
Małecka-Łyszczek M., Małysa-Sulińska K., (2021), The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 26, nr 5, Special Issue, s. 141-160; https://www.sciendo.com/article/10.15290/bsp.2021.26.05.09
5
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Implementacja systemów prewencyjnych. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 139-179.
6
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Zapobieganie oszustwom finansowym. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 129-162.
7
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2021), Oszustwa finansowe - współczesne trendy. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-172.
8
Małecka-Łyszczek M., Małysa-Sulińska K., (2021), Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, s. 15-36.
9
Małecka-Łyszczek M., (2020), Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 93-105.
10
Chlipała M., Małecka-Łyszczek M., Moras M., (2020), Kontrola w zamówieniach publicznych, Małecka-Łyszczek M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIX, 282 s.
11
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 149-226.
12
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Irena Lipowicz, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - nr 1. - 67 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - 2081-321X
13
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Oszustwa finansowe - współczesne trendy. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 141-172.
14
Klonowska A., Małecka-Łyszczek M., Snarska M., Wyrobek J., (2020), Zapobieganie oszustwom finansowym. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Metody zapobiegania przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 129-162.
15
Lipowicz I., Małecka-Łyszczek M., (2020), Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne. [W:] ĆWIKLICKI M., Lipowicz I., MAŁECKA-ŁYSZCZEK M. (red.), Ekonomia Społeczna, s. 7-12.
16
Małecka-Łyszczek M., (2020), O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (66), s. 137-145.
17
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 281-330.
18
Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Standardy kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 151-261.
19
Małecka-Łyszczek M., (2019), Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie. [W:] Dolnicki B. (red.), Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 322-337.
20
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., (2019), Cele i zadania administracji samorządowej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 125-150.
21
Małecka-Łyszczek M., (2019), Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, s. 166-180.
22
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., (2019), Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 89-123.
23
Dolnicki B., Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Zagadnienia wprowadzające. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 13-76.
24
Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 263-280.
25
Małecka-Łyszczek M., Mędrzycki R., (2019), Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks, "Review of European and Comparative Law", vol. 38, iss. 3, s. 77-97; https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4826
26
Małecka-Łyszczek M., Mączyński M., (2019), Zakończenie. [W:] Dolnicki B. (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 331-335.
27
Małecka-Łyszczek M., (2019), Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 329, s. 569-578; https://wuwr.pl/prawo/article/view/11823/10747
28
Małecka-Łyszczek M., (2018), Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 16-22; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf
29
Małecka-Łyszczek M., Mituś A., (2018), The Civil Service and the Quality of Administration. [W:] Itrich-Drabarek J., Mazur S., Wiśniewska-Grzelak J. (red.), The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience (Studies in Politics, Security and Society; vol. 18), Berlin : Peter Lang Publishing Group, s. 223-244.
30
Małecka-Łyszczek M., (2017), Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
31
Małecka-Łyszczek M., (2017), Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia "podmiot ekonomii społecznej". [W:] Blicharz J., Zacharko L. (red.), Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, s. 207-218.
32
Małecka-Łyszczek M., (2017), Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 57-66; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022017/ES022017-06.pdf
33
Małecka-Łyszczek M., (2017), Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej: aspekty administracyjnoprawne, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Wolters Kluwer SA, 330 s.
34
Małecka-Łyszczek M., (2017), Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym. [W:] Zimmermann J. (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, T. 1 (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 405-418.
35
Małecka-Łyszczek M., (2016), Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Mednis A. (red.), Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, T. 2, Wrocław : Presscom, s. 313-325.
36
Małecka-Łyszczek M., (2016), Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny", nr 10, s. 6-13.
37
Małecka-Łyszczek M., (2015), Polityka publiczna a akty planowania. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 43-52.
38
Małecka-Łyszczek M., (2015), Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej. [W:] Czarnik Z., Posłuszny J., Żukowski L. (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 176-190.
39
Małecka-Łyszczek M., (2015), Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej, "Przegląd Naukowy Disputatio", T. 20, s. 49-61; http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=49&view=Fit
40
Małecka-Łyszczek M., (2015), Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-23.
41
Małecka-Łyszczek M., (2015), Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 68-74.
42
Małecka-Łyszczek M., (2015), Standardy kontroli zarządczej. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-67.
43
Małecka-Łyszczek M., (2015), Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-250.
44
Małecka-Łyszczek M., (2014), Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 73-92.
45
Małecka-Łyszczek M., (2014), Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Niżnik-Dobosz I. (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa : Difin, s. 113-121.
46
Małecka-Łyszczek M., (2014), Partycypacja w ramach public governance. [W:] Dolnicki B. (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 44-57.
47
Małecka-Łyszczek M., (2014), Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 6-16.
48
Małecka-Łyszczek M., (2014), Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce. [W:] Sługocki J. (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne, T. 1, Wrocław : Presscom Sp. z o.o., s. 751-761.
49
Małecka-Łyszczek M., (2014), Kodeks Etyki Zawodowej Komorników. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 93-116.
50
Małecka-Łyszczek M., (2013), Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Zimmermann J., Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 438-454.
51
Małecka-Łyszczek M., (2013), Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 48-59.
52
Małecka-Łyszczek M., (2013), Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 917, s. 73-87; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/731/553
53
Małecka-Łyszczek M., (2013), Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 3(8), s. 103-117; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-8.pdf
54
Małecka-Łyszczek M., (2013), Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 921, s. 55-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/700
55
Małecka-Łyszczek M., (2012), Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 20-25.
56
Małecka-Łyszczek M., (2012), Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 28-42.
57
Małecka-Łyszczek M., (2012), Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 352-365.
58
Małecka-Łyszczek M., (2012), Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej. [W:] Dolnicki B. (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 283-297.
59
Małecka-Łyszczek M., (2012), Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane. [W:] Osierda A. (red.), Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 125-132.
60
Małecka-Łyszczek M., (2012), Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Kijowski , Miruć A., Suławko-Karetko A. (red.), Jakość prawa administracyjnego (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 321-331.
61
Małecka-Łyszczek M., (2011), Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy, "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 44-48.
62
Małecka-Łyszczek M., (2011), Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 22-44.
63
Małecka-Łyszczek M., (2011), Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy. [W:] merytoryczny na., Górka (red.), Przekroczyć próg, Rybnik : [s.n.], s. 61-68.
64
Małecka-Łyszczek M., (2011), Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 868, s. 109-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/171203321
65
Małecka-Łyszczek M., (2011), Obywatelski element współdziałający, czyli "kolaboratorzy administracji". [W:] Niczyporuk J. (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Lublin: Polska Akademia Nauk. Oddział, s. 143-151.
66
Małecka-Łyszczek M., (2011), Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 187-192.
67
Małecka-Łyszczek M., (2011), Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 25-48.
68
Małecka-Łyszczek M., (2011), Pojęcia, definicje i podziały reklamy. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 17-24.
69
Małecka-Łyszczek M., (2010), Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 263-272.
70
Małecka-Łyszczek M., (2010), Pojęcie, definicje i podziały reklamy. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 5-11.
71
Małecka-Łyszczek M., (2010), Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 11-31.
72
Małecka-Łyszczek M., (2009), Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 5-27.
73
Małecka-Łyszczek M., (2008), Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 7-16; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf
74
Małecka-Łyszczek M., (2008), Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego, "Gazeta Sympozjalna", nr 10, s. 5.
75
Małecka-Łyszczek M., (2008), Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego. [W:] Osierda A. (red.), Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 9-15.
76
Małecka-Łyszczek M., (2008), Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej. [W:] Filipek J., Głuszyńska I., Wąsiński A., Płaszewski M. (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 56-66.
77
Małecka-Łyszczek M., Wesołowski Z., (2008), Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 63 s.
78
Łyszczek R., Małecka-Łyszczek M., (2008), Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie. [W:] Górski G., Ćwikła L., Lipska M. (red.), Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 505-525.
79
Małecka-Łyszczek M., (2008), Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, s. 5-27.
80
Małecka-Łyszczek M., (2008), Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego. [W:] Martysz C. (red.), Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 31-39.
81
Małecka-Łyszczek M., (2007), Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Dwustronne formy działania administracji, s. 32-53.
82
Małecka-Łyszczek M., Szreniawski P., (2007), Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji", 1 (6), s. 60-73.
83
Małecka-Łyszczek M., (2007), Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne. [W:] Liszka J., Okrzesik J. (red.), Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 149-159.
84
Małecka-Łyszczek M., (2006), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, s. 85-102.
85
Małecka-Łyszczek M., (2006), Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, s. 7-33.
86
Małecka-Łyszczek M., (2006), Zalety biurokracji. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Biurokracja, Rzeszów : RS Druk, s. 404-408.
87
Małecka-Łyszczek M., (2005), Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi. [W:] Ura E. (red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Rzeszów : RS Druk, s. 195-203.
88
Małecka-Łyszczek M., (2005), Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej. [W:] Nitecki S. (red.), Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 29-43.
89
Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., (2004), Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Ura E. (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Rzeszów : "Mitel", s. 187-205.
90
Małecka-Łyszczek M., (2003), Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego. [W:] Filipek J. (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 369-376.
91
Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., (2003), Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Niewiadomski Z., Cieślak Z. (red.), Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r, Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 387-394.
92
Małecka-Łyszczek M., (2003), Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności. [W:] Skrzydło-Niżnik I., Smaga M., Dąbek D., Dobosz P. (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 445-453.
93
Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., (2002), Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności. [W:] Ura E. (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r, Rzeszów : "Mitel", s. 159-171.
1
@inbook{UEK:2168356230,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-34-1",
}
2
@article{UEK:2168354860,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Whistleblowing w samorządzie terytorialnym z perspektywy wybranych standardów kontroli zarządczej",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "1-2",
pages = "54-61",
year = "2021",
url = {},
}
3
@book{UEK:2168356602,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Radosław Mędrzycki",
title = "Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8246-018-6",
}
4
@article{UEK:2168360402,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Katarzyna Małysa-Sulińska",
title = "The Universal Right to File Petitions as a Contemporary Challenge for Legal Studies",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 26, 5, Special Issue",
pages = "141-160",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2021.26.05.09},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.15290/bsp.2021.26.05.09},
}
5
@inbook{UEK:2168356796,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Implementacja systemów prewencyjnych",
booktitle = "Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach",
pages = "139-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/3-Wdrozenie-metod_DRUK.pdf},
isbn = "978-83-66344-36-5",
}
6
@inbook{UEK:2168356800,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-35-8",
}
7
@inbook{UEK:2168349626,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
url = {https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/4-Mozliwe-przyczyny_DRUK.pdf},
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-37-2",
}
8
@inbook{UEK:2168358542,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Katarzyna Małysa-Sulińska",
title = "Petycja do Senatu RP jako instrument urzeczywistniania prawa do dobrego samorządu",
booktitle = "Prawo do dobrego samorządu - perspektywa obywatela i mieszkańca",
pages = "15-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-214-2",
}
9
@inbook{UEK:2168350234,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Podmiotowość jako składowa pojęcia samorządu terytorialnego",
booktitle = "Podmiotowość samorządu terytorialnego : ustrojowe pytania i dylematy",
pages = "93-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-989-7",
}
10
@book{UEK:2168350302,
author = "Monika Chlipała and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Moras",
title = "Kontrola w zamówieniach publicznych",
editor = Małecka-Łyszczek Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6",
}
11
@inbook{UEK:2168349580,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - diagnoza stanu obecnego",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "149-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-08-2",
}
12
@misc{UEK:2168348708,
title = "Ekonomia Społeczna",
editor = Lipowicz Irena,
editor = Małecka-Łyszczek Magdalena,
editor = Ćwiklicki Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-full.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168356806,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Oszustwa finansowe - współczesne trendy",
booktitle = "Możliwe przyczyny i rodzaje przestępczości w przyszłości oraz przygotowania prewencyjne",
pages = "141-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-10-5",
}
14
@inbook{UEK:2168349588,
author = "Alina Klonowska and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Snarska and Joanna Wyrobek",
title = "Zapobieganie oszustwom finansowym",
booktitle = "Metody zapobiegania przestępczości",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-09-9",
}
15
@misc{UEK:2168348706,
author = "Irena Lipowicz and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne - uwagi wstępne",
booktitle = "Ekonomia Społeczna",
number = "1",
pages = "7-12",
adress = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.1.01},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012020/ES012020-01.pdf},
}
16
@article{UEK:2168356788,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "O poprawie skuteczności kontroli zarządczej w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (66)",
pages = "137-145",
year = "2020",
url = {},
}
17
@inbook{UEK:2168338215,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "281-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
18
@inbook{UEK:2168338529,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Standardy kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "151-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
19
@inbook{UEK:2168339191,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie",
booktitle = "Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "322-337",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-808-4",
}
20
@inbook{UEK:2168338207,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Cele i zadania administracji samorządowej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "125-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
21
@inbook{UEK:2168338223,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Unitarność i samorządność terytorialna jako wartości podstawowe tworzące polską państwowość",
booktitle = "Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny",
pages = "166-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-823-7",
}
22
@inbook{UEK:2168338205,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "89-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
23
@inbook{UEK:2168338203,
author = "Bogdan Dolnicki and Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Zagadnienia wprowadzające",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "13-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
24
@inbook{UEK:2168338213,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "263-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
25
@article{UEK:2168346170,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Radosław Mędrzycki",
title = "Axiological Paradigm of Social Inclusion Intensification - Selected Remarks",
journal = "Review of European and Comparative Law",
number = "vol. 38, iss. 3",
pages = "77-97",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/recl.4826},
url = {https://czasopisma.kul.pl/recl/article/view/4826},
}
26
@misc{UEK:2168338217,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Marek Mączyński",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "331-335",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-993-7",
}
27
@article{UEK:2168350318,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej - uwagi wybrane",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
number = "t. 329",
pages = "569-578",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.329.46},
url = {https://wuwr.pl/prawo/article/view/11823/10747},
issn = "0239-6661",
}
28
@article{UEK:2168333809,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Ekonomia potencjału i oczekiwań - wybrane uwagi na tle Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "16-22",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2018.2.02},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022018/ES022018.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168326193,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Ambroży Mituś",
title = "The Civil Service and the Quality of Administration",
booktitle = "The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience",
pages = "223-244",
adress = "Berlin",
publisher = "Peter Lang Publishing Group",
year = "2018",
issn = "2199-028X",
isbn = "978-3-631-74701-8 ; 978-3-631-74912-8",
}
30
@misc{UEK:2168322487,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "14",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
31
@inbook{UEK:2168324673,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zakres podmiotowy i klasyfikacja pojęcia podmiot ekonomii społecznej",
booktitle = "Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne, kierunki działań",
pages = "207-218",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2017",
url = {http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84272#http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84873},
issn = "",
isbn = "978-83-65431-68-4 ; 978-83-65431-69-1",
}
32
@article{UEK:2168328619,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie form ekonomii społecznej dla przeciwdziałania zjawisku bezdomności",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "57-66",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2017.2.06},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022017/ES022017-06.pdf},
}
33
@book{UEK:2168313259,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej : aspekty administracyjnoprawne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-162-8",
}
34
@inbook{UEK:2168317521,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Inkluzja społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym",
booktitle = "Aksjologia prawa administracyjnego. T. 1",
pages = "405-418",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-266-3",
}
35
@inbook{UEK:2168310253,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ polityki administracyjnej i zarządzania publicznego na kształt kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Misja publiczna, wspólnota, państwo : studia z prawa i administracji : księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy. T. 2",
pages = "313-325",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom",
year = "2016",
isbn = "978-83-64512-90-2 ; 978-83-64512-88-9",
}
36
@article{UEK:2168309959,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Uwarunkowania zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "10",
pages = "6-13",
year = "2016",
}
37
@inbook{UEK:2168301423,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Polityka publiczna a akty planowania",
booktitle = "Kontrola zarządcza : studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego",
pages = "43-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://www.pri.msap.pl/doki/publ/SWPZ_Studium_2015.pdf},
isbn = "978-83-89410-23-8",
}
38
@inbook{UEK:2168301505,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka kontroli zarządczej w kontekście umiędzynarodowienia działalności administracji publicznej",
booktitle = "Internacjonalizacja administracji publicznej",
pages = "176-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8088-1",
}
39
@article{UEK:2168300777,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zapewnienie realizacji celów i zadań w administracji samorządowej przez urzeczywistnianie założeń kontroli zarządczej",
journal = "Przegląd Naukowy Disputatio",
number = "T. 20",
pages = "49-61",
year = "2015",
url = {http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2011/06/Pregl%C4%85d-Naukowy-Disputatio-tom-XX.pdf#page=49&view=Fit},
}
40
@inbook{UEK:2168292395,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "12-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=14=Fit},
isbn = "978-83-89410-67-2",
}
41
@inbook{UEK:2168292399,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Kierownictwo w systemie kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "68-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=70=Fit},
isbn = "978-83-89410-67-2",
}
42
@inbook{UEK:2168292397,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Standardy kontroli zarządczej",
booktitle = "Kontrola zarządcza : podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej : poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "24-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://cwiklicki.uek.krakow.pl/KZ_poradnik.pdf#page=26=Fit},
isbn = "978-83-89410-67-2",
}
43
@inbook{UEK:2168299581,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ koncepcji kontroli zarządczej na poprawę sprawności funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "243-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
44
@inbook{UEK:2168294191,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "73-92",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
45
@inbook{UEK:2168295019,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym",
pages = "113-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-282-6",
}
46
@inbook{UEK:2168295189,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Partycypacja w ramach public governance",
booktitle = "Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym",
pages = "44-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4464-7",
}
47
@unpublished{UEK:2168302559,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Nowa perspektywa postrzegania administracji publicznej jako uczestnika sieci na przykładzie współdziałania z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "6-16",
year = "2014",
}
48
@inbook{UEK:2168295023,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ modelu internal control na ukształtowanie kontroli zarządczej w Polsce",
booktitle = "Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej : problemy prawnoadministracyjne. T. 1",
pages = "751-761",
adress = "Wrocław",
publisher = "Presscom Sp. z o.o.",
year = "2014",
isbn = "978-83-64512-07-0",
}
49
@inbook{UEK:2168294195,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Kodeks Etyki Zawodowej Komorników",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "93-116",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
50
@inbook{UEK:2168294839,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną",
pages = "438-454",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4037-3",
}
51
@unpublished{UEK:2168288469,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Ograniczenia praw do nieruchomości w stanach nadzwyczajnych",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "48-59",
year = "2013",
}
52
@article{UEK:2168283493,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Podmioty ekonomii społecznej jako podmioty administrujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "917",
pages = "73-87",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/731/553},
}
53
@article{UEK:2168285261,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wpływ wybranych prawnych form działania administracji na natężenie współpracy z podmiotami ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "3(8)",
pages = "103-117",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES032013/es032013-8.pdf},
}
54
@article{UEK:2168282669,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "921",
pages = "55-69",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/700},
}
55
@article{UEK:2168228944,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "79",
pages = "20-25",
year = "2012",
}
56
@unpublished{UEK:2168271808,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Prawne formy działania samorządu zawodowego komorników",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "28-42",
year = "2012",
}
57
@inbook{UEK:2168294013,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Umowy zawierane na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jako przykład wykorzystania niewładczych form działania administracji w wykonywaniu zadań publicznych",
booktitle = "Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium",
pages = "352-365",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "2012",
isbn = "978-83-916998-3-6",
}
58
@inbook{UEK:2168295157,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej",
booktitle = "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "283-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2012",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3975-9",
}
59
@inbook{UEK:2168314913,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Gmina jako pojęcie zasadnicze dla konstrukcji modelu samorządu terytorialnego - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Polskie, rosyjskie i ukraińskie doświadczenia samorządności terytorialnej i wali z korupcją",
pages = "125-132",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2012",
isbn = "978-83-63705-08-4",
}
60
@inbook{UEK:2168314869,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Jakość regulacji prawnych w zakresie podejmowania współdziałania w formie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Jakość prawa administracyjnego",
pages = "321-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3846-2",
}
61
@article{UEK:2168223146,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Decyzja wywłaszczeniowa jako decyzja administracyjna z uwzględnieniem wpływu prawa konstytucyjnego i cywilnego na jej elementy",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "44-48",
year = "2011",
}
62
@unpublished{UEK:2168262378,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Obowiązki właścicieli nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
pages = "22-44",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2168314901,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Podmioty ekonomii społecznej jako możliwość aktywizacji osób niewidomych na rynku pracy",
booktitle = "Przekroczyć próg",
pages = "61-68",
adress = "Rybnik",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
64
@article{UEK:2168232206,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego dla realizacji zasady subsydiarności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "868",
pages = "109-124",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171203321},
}
65
@inbook{UEK:2168294067,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Obywatelski element współdziałający, czyli kolaboratorzy administracji",
booktitle = "Teoria instytucji prawa administracyjnego : księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda",
pages = "143-151",
adress = "Paryż; Lublin",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa; Polska Akademia Nauk. Oddział",
year = "2011",
isbn = "978-83-61236-21-4",
}
66
@inbook{UEK:2168224628,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zakaz reklamy w odniesieniu do komorników",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "187-192",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
67
@inbook{UEK:2168224588,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "25-48",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
68
@inbook{UEK:2168224586,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcia, definicje i podziały reklamy",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "17-24",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
69
@inbook{UEK:2165774355,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Umowy zawierane na gruncie prawa energetycznego : wybrane zagadnienia cywilnoprawne",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "263-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
70
@unpublished{UEK:2168325591,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie, definicje i podziały reklamy",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "5-11",
year = "2010",
}
71
@unpublished{UEK:2168325599,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka reklamy na gruncie regulacji prawnych",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "11-31",
year = "2010",
}
72
@unpublished{UEK:2168217912,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie organu administrującego ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "5-27",
year = "2009",
}
73
@article{UEK:2166031658,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Przedsiębiorstwa społeczne - zarys problematyki prawnej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "7-16",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf},
}
74
@article{UEK:2162063018,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie Trybunału Konstytucyjnego : dla urzeczywistnienia zasady demokratycznego państwa prawnego",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "10",
pages = "5",
year = "2008",
}
75
@inbook{UEK:2165933585,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wybrane aspekty prawa jednostki do bezpieczeństwa na szczeblu samorządu lokalnego",
booktitle = "Bezpieczeństwo lokalne : zagrożenia, integracja, strategia działania",
pages = "9-15",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-12-5",
}
76
@inbook{UEK:2166217798,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zasady ogólne i ich znaczenie dla funkcjonowania administracji publicznej",
booktitle = "Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia",
pages = "56-66",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60430-22-4",
}
77
@book{UEK:2168300301,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Zbigniew Wesołowski",
title = "Modele współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_5_es_teksty.pdf},
issn = "",
}
78
@inbook{UEK:2165964365,
author = "Rafał Łyszczek and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zasada subsydiarności w społecznej nauce Kościoła katolickiego i jej wpływ na kształtowanie struktur władzy publicznej w państwie",
booktitle = "Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006 r. 2",
pages = "505-525",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7363-656-9",
}
79
@unpublished{UEK:2168234236,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie zadań publicznych i formy organizacyjno-prawne ich realizacji",
booktitle = "Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych",
pages = "5-27",
year = "2008",
}
80
@inbook{UEK:2165965728,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Gmina w świetle koncepcji samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zbiór publikacji naukowych. Cz. 4",
pages = "31-39",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60430-81-1 ; 978-83-60430-81-6",
}
81
@unpublished{UEK:2168280029,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Problematyka porozumienia administracyjnego, jako prawnej dwustronnej formy działania administracji publicznej",
booktitle = "Dwustronne formy działania administracji",
pages = "32-53",
year = "2007",
}
82
@article{UEK:2165967195,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek and Piotr Szreniawski",
title = "Nasycenie organizacyjne a jakość administracji publicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji",
number = "1 (6)",
pages = "60-73",
year = "2007",
}
83
@inbook{UEK:2165960830,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Znaczenie decentralizacji dla rozwoju struktur samorządowych po 1989 roku : aspekty prawne",
booktitle = "Polityczne i prawne aspekty przemian ustrojowych po 1989 roku",
pages = "149-159",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-9221483-0",
}
84
@unpublished{UEK:2168326797,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
pages = "85-102",
year = "2006",
}
85
@unpublished{UEK:2168326785,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Pojęcie kompetencji, zadania i prawnej formy działania",
booktitle = "Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
pages = "7-33",
year = "2006",
}
86
@inbook{UEK:2168314881,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zalety biurokracji",
booktitle = "Biurokracja",
pages = "404-408",
adress = "Rzeszów",
publisher = "RS Druk",
year = "2006",
isbn = "83-922029-9-6",
}
87
@inbook{UEK:2168314895,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Wyznaczenie granic dla działań podejmowanych w ramach układu zdecentralizowanego - wybrane uwagi",
booktitle = "Granice samodzielności wspólnot samorządowych",
pages = "195-203",
adress = "Rzeszów",
publisher = "RS Druk",
year = "2005",
isbn = "83-919955-1-8",
}
88
@inbook{UEK:2168314905,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Filozoficzna geneza zasady pomocniczości, jednej z podstawowych zasad pomocy społecznej",
booktitle = "Jednolitość orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie pomocy społecznej",
pages = "29-43",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-918079-8-3",
}
89
@inbook{UEK:2168324807,
author = "Mariusz Grążawski and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Związek jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego",
pages = "187-205",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Mitel",
year = "2004",
isbn = "83-919955-0-X",
}
90
@inbook{UEK:2168327051,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Zasada subsydiarności jako zasada ogólna prawa administracyjnego",
booktitle = "Jednostka w demokratycznym państwie prawa",
pages = "369-376",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2003",
isbn = "83-918079-2-4",
}
91
@inbook{UEK:2168324809,
author = "Mariusz Grążawski and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Prawo do dobrej administracji : materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002 r.",
pages = "387-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego",
year = "2003",
isbn = "83-919603-0-7",
}
92
@inbook{UEK:2168327063,
author = "Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Konstytucyjna zasada domniemania kompetencji na rzecz gminy w świetle zasady subsydiarności",
booktitle = "Instytucje współczesnego prawa administracyjnego : księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka",
pages = "445-453",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2003",
isbn = "83-233-1492-6",
}
93
@inbook{UEK:2168324811,
author = "Mariusz Grążawski and Magdalena Małecka-Łyszczek",
title = "Instytucja porozumienia komunalnego w świetle zasady subsydiarności",
booktitle = "Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej : międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r.",
pages = "159-171",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Mitel",
year = "2002",
isbn = "83-915275-1-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID