Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 470-485 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168335803
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa od lat 90. XX w. do 2015 r. : wybrane aspekty
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018) , s. 158-177. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331351
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
System polityczny Indii - wybrane aspekty
Źródło:
Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, s. 257-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-817-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168325077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Tytuł:
Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach = Democracy in the EU and Its Values - Selected Examples
Źródło:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 334-359. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315643
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Żandarmeria Wojskowa - oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej = The Military Gendarmerie and Its Task in Enforcing, Providing and Ensuring Order and Security in Poland and the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014) , s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290497
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Tytuł:
Służby specjalne po okresie transformacji ustrojowej RP ze szczególnym uwzględnieniem ABW i AW = Special Services after Political Transformation of Poland, with Particular Emphasis on the ABW and AW
Źródło:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 151-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292859
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia
Źródło:
Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ2013, s. 44-133
Sygnatura:
NP-1435/Magazyn
Nr:
2168306747
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Konferencja:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Tytuł:
Instytucje i organy bezpieczeństwa wewnętrznego RP po 1990 r. = Institutions and Bodies of Internal Security in the Republic of Poland after 1990
Źródło:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 311-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168293399
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Odbiór społeczny działalności organizacji pozarządowych w Polsce = Public Perception of NGOs Activities in Poland
Źródło:
Polityczny potencjał człowieka / [red. Wit Pasierbek] - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011, s. 111-128. - Streszcz., summ.
Seria:
(Horyzonty Polityki ; vol. 2, nr 2)
Tryb dostępu:
Nr:
2167609087
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt = Legal Measures against New Religious Movements and Cults in Europe and the Characteristics of Chosen Groups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 165-173. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Główne aspekty działania i współpracy międzynarodowej polskich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989-2009
Źródło:
Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 223-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-50-1
Nr:
2168224780
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej = The Influence of Illegal Immigration on Changes in Attitude of Selected Member States and in European Union Member State Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165625538
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP po 1990 r.
Źródło:
Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA2010, s. 136-161
Program badawczy:
80/KNP/2/2010/S/578
Sygnatura:
NP-861/Magazyn
Nr:
2168325673
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Przestępczość zorganizowana i handel narkotykami = Organised Crime and Drugs Trafficking in Europe
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52031
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE = The Evolution of Police and Judicial Co-operation in Regard to Criminal Matters in the EU
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008) , s. 199-214. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219268
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej = Barriers to Worker Migration in the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008) , s. 85-113. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219264
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - działania podejmowane w ramach III filaru Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007, s. 70-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88789-19-9
Nr:
2165624592
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Bariery związane ze swobodnym przepływem osób : wybrane działania oraz organy wpływające na wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE
Źródło:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 181-197
Sygnatura:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282657
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim
Źródło:
Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007, s. 59-69. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88789-19-9
Nr:
2165624448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
292 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
15/KEIG/1/2006/S/290
Sygnatura:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
naukowo-badawcze
1
Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 470-485. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa od lat 90. XX w. do 2015 r. : wybrane aspekty / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // Krakowskie Studia Małopolskie / red. nacz. Jerzy KORNAŚ. - nr 23 (2018), s. 158-177. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201808.pdf. - ISSN 1643-6911
3
System polityczny Indii - wybrane aspekty / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji / red. nauk. Robert JAKIMOWICZ, Jerzy KORNAŚ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 257-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-817-3
4
Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach = Democracy in the EU and Its Values - Selected Examples / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 334-359. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
5
Żandarmeria Wojskowa - oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej = The Military Gendarmerie and Its Task in Enforcing, Providing and Ensuring Order and Security in Poland and the European Union / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (931) (2014), s. 21-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/584. - ISSN 1898-6447
6
Służby specjalne po okresie transformacji ustrojowej RP ze szczególnym uwzględnieniem ABW i AW = Special Services after Political Transformation of Poland, with Particular Emphasis on the ABW and AW / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014. - S. 151-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-724-3
7
System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia / Jerzy KORNAŚ, Agnieszka LATOSIŃSKA, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Łukasz DANEL // W: Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna / kier. zespołu: Jerzy KORNAŚ. - (2013), s. 44-133
8
Instytucje i organy bezpieczeństwa wewnętrznego RP po 1990 r. = Institutions and Bodies of Internal Security in the Republic of Poland after 1990 / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 311-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
9
Odbiór społeczny działalności organizacji pozarządowych w Polsce = Public Perception of NGOs Activities in Poland / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Polityczny potencjał człowieka / [red. Wit Pasierbek]. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. - (Horyzonty Polityki, ISSN 2082-5897 ; vol. 2, nr 2). - S. 111-128. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/146/126
10
Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt = Legal Measures against New Religious Movements and Cults in Europe and the Characteristics of Chosen Groups / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 165-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190439. - ISSN 1898-6447
11
Główne aspekty działania i współpracy międzynarodowej polskich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989-2009 / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2 / red. Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy KORNAŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 223-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-50-1
12
Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej = The Influence of Illegal Immigration on Changes in Attitude of Selected Member States and in European Union Member State Policy / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 824 (2010), s. 39-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371538. - ISSN 1898-6447
13
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP po 1990 r. / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku / Kierownik zespołu: Jerzy KORNAŚ, [wykonawcy]: Robert JAKIMOWICZ, Joanna DZWOŃCZYK, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Karolina KOTULEWICZ, Agnieszka LATOSIŃSKA. - (2010), s. 136-161
14
Przestępczość zorganizowana i handel narkotykami = Organised Crime and Drugs Trafficking in Europe / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
15
Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE = The Evolution of Police and Judicial Co-operation in Regard to Criminal Matters in the EU / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 199-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189227. - ISSN 1898-6447
16
Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej = Barriers to Worker Migration in the European Union / Jerzy Hoyer, Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 85-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189217. - ISSN 1898-6447
17
Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - działania podejmowane w ramach III filaru Unii Europejskiej / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007. - S. 70-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88789-19-9
18
Bariery związane ze swobodnym przepływem osób : wybrane działania oraz organy wpływające na wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 181-197
19
Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim / Dominka KARWOTH-ZIELIŃSKA, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007. - S. 59-69. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88789-19-9
20
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Karwoth-Zielińska D., (2019), Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 470-485.
2
Karwoth-Zielińska D., (2018), Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa od lat 90. XX w. do 2015 r. : wybrane aspekty, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 23, s. 158-177; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201808.pdf
3
Karwoth-Zielińska D., (2017), System polityczny Indii - wybrane aspekty. [W:] Jakimowicz R., Kornaś J. (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 257-271.
4
Karwoth-Zielińska D., (2016), Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 334-359.
5
Karwoth-Zielińska D., (2014), Żandarmeria Wojskowa - oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (931), s. 21-39; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/584
6
Karwoth-Zielińska D., (2014), Służby specjalne po okresie transformacji ustrojowej RP ze szczególnym uwzględnieniem ABW i AW. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 2, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 151-167.
7
Kornaś J., Latosińska A., Karwoth-Zielińska D., Danel Ł., (2013), System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna, s. 44-133.
8
Karwoth-Zielińska D., (2012), Instytucje i organy bezpieczeństwa wewnętrznego RP po 1990 r.. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 311-336.
9
Karwoth-Zielińska D., (2011), Odbiór społeczny działalności organizacji pozarządowych w Polsce. [W:] Pasierbek W. (red.), Polityczny potencjał człowieka (Horyzonty Polityki; vol. 2, nr 2), Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", s. 111-128.
10
Karwoth-Zielińska D., (2011), Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 165-173; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190439
11
Karwoth-Zielińska D., (2011), Główne aspekty działania i współpracy międzynarodowej polskich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989-2009. [W:] Dzwończyk J., Kornaś J. (red.), Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 223-239.
12
Karwoth-Zielińska D., (2010), Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 824, s. 39-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371538
13
Karwoth-Zielińska D., (2010), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP po 1990 r.. [W:] Kornaś J. (kierownik tematu), Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku, s. 136-161.
14
Karwoth-Zielińska D., (2009), Przestępczość zorganizowana i handel narkotykami, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 63-76.
15
Karwoth-Zielińska D., Tendera-Właszczuk H., (2008), Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 199-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189227
16
Hoyer J., Karwoth-Zielińska D., (2008), Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 85-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189217
17
Karwoth-Zielińska D., (2007), Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - działania podejmowane w ramach III filaru Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie, Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 70-79.
18
Karwoth-Zielińska D., (2007), Bariery związane ze swobodnym przepływem osób : wybrane działania oraz organy wpływające na wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 181-197.
19
Karwoth-Zielińska D., Tendera-Właszczuk H., (2007), Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie, Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 59-69.
20
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
1
@inbook{UEK:2168335803,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Przykładowe czynniki wpływające na bezpieczeństwo wewnętrzne na początku XXI wieku w wybranych państwach Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "470-485",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@article{UEK:2168331351,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa od lat 90. XX w. do 2015 r. : wybrane aspekty",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "23",
pages = "158-177",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/ksm201808},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ksm/23/ksm201808.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168325077,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "System polityczny Indii - wybrane aspekty",
booktitle = "Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji",
pages = "257-271",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2017",
isbn = "978-83-8019-817-3",
}
4
@inbook{UEK:2168315643,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Demokracja w UE i jej wartości na wybranych przykładach",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "334-359",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
5
@article{UEK:2168290497,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Żandarmeria Wojskowa - oddziały służące zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (931)",
pages = "21-39",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0931.0702},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/584},
}
6
@inbook{UEK:2168292859,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Służby specjalne po okresie transformacji ustrojowej RP ze szczególnym uwzględnieniem ABW i AW",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2",
pages = "151-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
7
@unpublished{UEK:2168306747,
author = "Jerzy Kornaś and Agnieszka Latosińska and Dominika Karwoth-Zielińska and Łukasz Danel",
title = "System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w procesie unowocześnienia",
booktitle = "Polskie modernizacje społeczno-polityczne : perspektywa historyczna i współczesna",
pages = "44-133",
year = "2013",
}
8
@inbook{UEK:2168293399,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Instytucje i organy bezpieczeństwa wewnętrznego RP po 1990 r.",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "311-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
url = {http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf},
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
9
@inbook{UEK:2167609087,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Odbiór społeczny działalności organizacji pozarządowych w Polsce",
booktitle = "Polityczny potencjał człowieka",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum",
year = "2011",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/146/126},
issn = "2082-5897",
}
10
@article{UEK:2168221178,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "165-173",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190439},
}
11
@inbook{UEK:2168224780,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Główne aspekty działania i współpracy międzynarodowej polskich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 1989-2009",
booktitle = "Transformacja polska : oczekiwania i rzeczywistość. Cz. 2",
pages = "223-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-50-1",
}
12
@article{UEK:2165625538,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Wpływ nielegalnej imigracji na zmiany w nastawieniu społeczeństw wybranych państw członkowskich oraz w polityce państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "824",
pages = "39-53",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371538},
}
13
@unpublished{UEK:2168325673,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Bezpieczeństwo wewnętrzne RP po 1990 r.",
booktitle = "Dylematy budowy polskiej demokracji po 1989 roku",
pages = "136-161",
year = "2010",
}
14
@article{UEK:52031,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Przestępczość zorganizowana i handel narkotykami",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "63-76",
year = "2009",
}
15
@article{UEK:2168219268,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "199-214",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189227},
}
16
@article{UEK:2168219264,
author = "Jerzy Hoyer and Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Bariery migracji pracowników w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "85-113",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189217},
}
17
@inbook{UEK:2165624592,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo - działania podejmowane w ramach III filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie",
pages = "70-79",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2007",
isbn = "978-83-88789-19-9",
}
18
@unpublished{UEK:2168282657,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska",
title = "Bariery związane ze swobodnym przepływem osób : wybrane działania oraz organy wpływające na wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "181-197",
year = "2007",
}
19
@inbook{UEK:2165624448,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim",
booktitle = "Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie",
pages = "59-69",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2007",
isbn = "978-83-88789-19-9",
}
20
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Dominika Karwoth-Zielińska and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID