Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 37-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222106
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 8-9. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166741381
artykuł nierecenzowany
3

Tytuł:
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 81-98. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52699
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (161-162) (2000) , s. 7-33. - Summ.
Nr:
2168247832
artykuł w czasopiśmie
1
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 37-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2
Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 8-9. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
3
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 81-98. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689889. - ISSN 0208-7944
4
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market / Katarzyna CIRA // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (161-162) (2000), s. 7-33. - Summ. - ISSN 0555-0025
1
Cira K., (2011), Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 37-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191843
2
Cira K., (2008), Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 8-9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
3
Cira K., (2006), Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699 , s. 81-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889
4
Cira K., (2000), Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 43, nr 1-2 (161-162), s. 7-33.
1
@article{UEK:2168222106,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "855",
pages = "37-53",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:2166741381,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "8-9",
year = "2008",
}
3
@article{UEK:52699,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej Telewizja bez granic - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "81-98",
year = "2006",
}
4
@article{UEK:2168247832,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 43, 1-2 (161-162)",
pages = "7-33",
year = "2000",
}