Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 81-98. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52699
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie
Źródło:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2005, s. 54-70 - Bibliogr.
Program badawczy:
33/KSE/1/2005/S/225
Sygnatura:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168318019
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (161-162) (2000) , s. 7-33. - Summ.
Nr:
2168247832
artykuł w czasopiśmie
1
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 81-98. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689889. - ISSN 0208-7944
2
Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie / Katarzyna CIRA // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 54-70. - Bibliogr.
3
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market / Katarzyna CIRA // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (161-162) (2000), s. 7-33. - Summ. - ISSN 0555-0025
1
Cira K., (2006), Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699 , s. 81-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889
2
Cira K., (2005), Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], s. 54-70.
3
Cira K., (2000), Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 43, nr 1-2 (161-162), s. 7-33.
1
@article{UEK:52699,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej Telewizja bez granic - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "81-98",
year = "2006",
}
2
@unpublished{UEK:2168318019,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie",
booktitle = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1]",
pages = "54-70",
year = "2005",
}
3
@article{UEK:2168247832,
author = "Cira Katarzyna",
title = "Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 43, 1-2 (161-162)",
pages = "7-33",
year = "2000",
}