Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 855 (2011) , s. 37-53. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222106
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji
Źródło:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 131-135 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 8-9
Tryb dostępu:
Nr:
2166741381
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 8 (16), s. 20-21
Nr:
2168274439
varia
5

Tytuł:
Świat sfragmentaryzowany - świat zrekomponowany
Źródło:
Kurier AE. - nr 2 (10), s. 4-5
Nr:
2168345448
varia
6

Tytuł:
Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej?
Źródło:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 65-74
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166113592
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 699 (2006) , s. 81-98. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52699
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie
Źródło:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, s. 54-70 - Bibliogr.
Program badawczy:
33/KSE/1/2005/S/225
Sygnatura:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168318019
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (2000) , s. 7-33. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168247832
artykuł w czasopiśmie
1
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne = Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 37-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191843. - ISSN 1898-6447
2
Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji / Katarzyna CIRA // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 131-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
3
Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 8-9. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
4
Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej / Katarzyna CIRA // Kurier UEK. - nr 8 (16) (2007), s. 20-21. - ISSN 1689-7757
5
Świat sfragmentaryzowany - świat zrekomponowany / Katarzyna CIRA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007), s. 4-5. - ISSN 1689-7749
6
Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej? / Katarzyna CIRA // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 65-74. - ISBN 978-83-7252-345-7
7
Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych = The Law on Radio and Television Broadcasting and the European Union Directive "Television Without Frontiers" - A Comparative Analysis in Light of Harmonisation Processes / Katarzyna CIRA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 81-98. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889. - ISSN 0208-7944
8
Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie / Katarzyna CIRA // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 54-70. - Bibliogr.
9
Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych = Foreign Press Holdings Development Strategies on the Polish Regional Dailies Market / Katarzyna Cira // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 43, nr 1-2 (2000), s. 7-33. - Summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65958/2000_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
1
Cira K., (2011), Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 37-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191843
2
Cira K., (2010), Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 131-135.
3
Cira K., (2008), Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 8-9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
4
Cira K., (2007), Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej, "Kurier UEK", nr 8 (16), s. 20-21.
5
Cira K., (2007), Świat sfragmentaryzowany - świat zrekomponowany, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 4-5.
6
Cira K., (2007), Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej?. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-74.
7
Cira K., (2006), Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej "Telewizja bez granic" - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699, s. 81-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889
8
Cira K., (2005), Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], s. 54-70.
9
Cira K., (2000), Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 43, nr 1-2, s. 7-33; http://mbc.malopolska.pl/Content/65958/2000_01_02.pdf
1
@article{UEK:2168222106,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "855",
pages = "37-53",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191843},
}
2
@inbook{UEK:52333,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Strategie przedsiębiorstw medialnych w świetle teorii fragmentaryzacji i rekompozycji",
booktitle = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
pages = "131-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
3
@article{UEK:2166741381,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Kultura a negocjacje - doświadczenia azjatyckie",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "8-9",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
4
@misc{UEK:2168274439,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Polska - Partner w Pomocy Rozwojowej",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (16)",
pages = "20-21",
year = "2007",
}
5
@misc{UEK:2168345448,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Świat sfragmentaryzowany - świat zrekomponowany",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "4-5",
year = "2007",
}
6
@inbook{UEK:2166113592,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Tabloidyzacja (kompaktyzacja) - szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku prasy codziennej?",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "65-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
7
@article{UEK:52699,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Ustawa o radiofonii i telewizji a dyrektywa Unii Europejskiej Telewizja bez granic - analiza porównawcza w świetle procesów harmonizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "81-98",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112689889},
}
8
@unpublished{UEK:2168318019,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Marka regionu a marka dziennika regionalnego - efektywność systemu wzajemnej zależności : doświadczenia polskie",
booktitle = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1]",
pages = "54-70",
year = "2005",
}
9
@article{UEK:2168247832,
author = "Katarzyna Cira",
title = "Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 43, 1-2",
pages = "7-33",
year = "2000",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65958/2000_01_02.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID