Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta , Kubal-Czerwińska Magdalena
Tytuł:
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland
Źródło:
Folia Geographica. - Vol. 61, No. 1 (2019) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was supported by the research grant KEGA 011PU-4/2017: Integration of teaching and increase of the content coherence of the related disciplines of the specialized module of Regional development and regional policy.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336127
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018) , s. 159-173. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168329305
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-184
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331141
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 165-181
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328101
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 254-271. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333891
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 13-24
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331123
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 344-355. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju = Zawoja as a Tourist Village - Traditions, Opinions of Residents and Development Prospects
Źródło:
Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi / red. Marek Drewnik, Mirosław Mika - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 341-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest oparty na wynikach badań prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993.
ISBN:
978-83-64089-37-4
Nr:
2168320727
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 400-411. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316423
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 37. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322503
varia
11

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta , Pawlusinski Robert
Tytuł:
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy
Źródło:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - vol. 10, no 1 (2016) , s. 5-21. - [odczyt: 05.08.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168307311
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Zawilińska Bernadetta , Szpara Krzysztof
Tytuł:
Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians
Źródło:
Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 6, iss. 4 (2016) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311185
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers
Źródło:
Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. - vol. 58, no. 2 (2016) , s. 22-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Article prepared as part of a project financed by the National Science Centre (Poland): funds granted by decision no. DEC-2011/01/D/HS4/05993.
Tryb dostępu:
Nr:
2168311847
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif
Źródło:
Prace Geograficzne. - z. 145 (2016) , s. 7-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309167
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Zawilińska Bernadetta , Wilkońska Anna , Szpara Krzysztof
Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020
Redaktor:
Mikołajczyk Piotr
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016
Opis fizyczny:
127 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-932916-3-2
Nr:
2168303883
książka
16

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study
Źródło:
Prace i Studia Geograficzne. - t. 61, z. 3 (2016) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168309661
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305765
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Numer:
z. 260
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2016
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, Bibliogr. przy niektórych pracach
Tryb dostępu:
Nr:
2168308679
redakcja czasopisma/serii
19

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 201-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Autor:
Wilkońska Anna , Szpara Krzysztof , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants
Źródło:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 168-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 15 (2015) , s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168303907
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains
Redaktor:
Szpara Krzysztof
, Wilkońska Anna
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301215
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
23

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta
Konferencja:
Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences (ERPBSS-2015), Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, od 2015-11-24 do 2015-11-26
Tytuł:
National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy
Źródło:
Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi - Dubai: Middlesex University, 2015, s. 418-434. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Article prepared as part of a project financed by the National Science Centre (Poland): funds granted by decision no. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-9948-18-984-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168305515
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Autor:
Mika Mirosław , Pawlusiński Robert , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-64089-20-6
Nr:
2168301283
monografia
25

Autor:
Zawilińska Bernadetta , Wilkońska Anna , Szpara Krzysztof
Tytuł:
Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies
Źródło:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 122-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301217
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Mika Mirosław , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 385-392. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297131
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Autor:
Szpara Krzysztof , Zawilińska Bernadetta , Wilkońska Anna
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research
Źródło:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 182-194. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301223
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Dubrownik
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317167
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 300-323
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301809
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Kaukaz
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 42
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317389
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Lhasa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317451
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Anatolia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316971
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas - an Outline of the Issues and Research Methodology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295147
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Karpaty
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317383
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Park Narodowy Yellowstone
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65-66
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317641
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Atakama
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 13
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317003
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Góry Skaliste
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317237
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Namib
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317549
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
39

Konferencja:
13th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2014-06-23 do 2014-06-24
Tytuł:
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2014, s. 211-226. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 13)
Program badawczy:
The paper has been prepared as part of a project funded by the National Science Centre under Decision No. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-62550-98-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168286909
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Tybet
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317793
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area
Źródło:
European Spatial Research and Policy. - vol. 21, no. 1 (2014) , s. 137-155 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279243
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Pater Beata , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014) , s. 164-177. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279239
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Himalaje
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317313
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie
Źródło:
Jan Gwalbert Pawlikowski / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014, s. 181-198 - Bibliogr.
Seria:
(Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy")
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285269
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Pireneje
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317653
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Czarnobyl
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317141
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Istria
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317331
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Berlin
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15-16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317077
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Ararat
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316983
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Kalahari
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 39
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317357
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Wydanie:
Wyd. II rozszerzone i uaktualnione
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-679-3
Nr:
2168286823
skrypt
52

Tytuł:
Alpy
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 8-9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316963
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Krym
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317427
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Sahara
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 73
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317699
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki
Redaktor:
Dąbrowski Piotr
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014
Opis fizyczny:
343, [1] s.: il.; 25 cm
Seria:
(Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy")
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285271
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Szanghaj
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82-83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317767
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Pekin
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 67
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317647
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
58

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013) , s. 53-64. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168263328
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 4, no. 1 (2013) , s. 119-127. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262186
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians
Źródło:
The Carpathians / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga - New York: Springer, 2013, s. 461-476. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Environmental Science)
ISBN:
978-3-642-12724-3
Nr:
2168262158
rozdział w monografii
61

Autor:
Fedas Małgorzata , Fidyk Karolina , Śliwa-Martinez Katarzyna , Środulska-Wielgus Jadwiga , Wielgus Krzysztof , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2013
Opis fizyczny:
38 s.
Uwagi:
[odczyt: 02.07.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279667
raport/sprawozdanie
62

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 54-63. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290253
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Autor:
Zawilińska Bernadetta , Mika Mirosław
Tytuł:
National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective
Źródło:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - 7.1 (2013) , s. 43-52. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168262180
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 64-74. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290255
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 89-158
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266368
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Europa Wschodnia
Źródło:
Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 259-291
Seria:
(Turystyka)
ISBN:
978-83-01-17227-5
Nr:
2168262372
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland
Źródło:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 2012, s. 23-36. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Seria:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2)
ISBN:
978-83-62735-01-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168261804
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2012
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
raport/sprawozdanie
69

Tytuł:
Europa Północna
Źródło:
Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 169-199
Seria:
(Turystyka)
ISBN:
978-83-01-17227-5
Nr:
2168262364
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - 1 (2012) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262152
artykuł w czasopiśmie
71

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development?
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 259-269. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227930
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
raport/sprawozdanie
73

Tytuł:
Baza i dostępność komunikacyjna
Źródło:
Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / red. Mirosław Mika - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 127-145
ISBN:
978-83-88424-60-1
Nr:
2168261776
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kielce: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
raport/sprawozdanie
75

Tytuł:
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [dokument elektroniczny]
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
167 s.
Uwagi:
[odczyt: 03.07.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279695
raport/sprawozdanie
76

Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 102-112
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 129-144. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie"
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 223-244
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53227
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793725
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Autor:
Pawlusiński Robert , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej
Źródło:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 235-247 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
51256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products
Źródło:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010, s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Seria:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; t.1)
ISBN:
978-83-62735-00-6
Tryb dostępu:
Nr:
2166120879
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Tytuł:
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
210 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-490-4
Nr:
51997
monografia
84

Autor:
Mikołajczyk Piotr , Wołoszyńska Elżbieta , Ochwat-Marcinkiewicz Monika , Fedas Małgorzata , McCarthy Pamela , Śliwa Katarzyna , Zawilińska Bernadetta , Maciuszek Dawid Jan
Tytuł:
Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 21 cm.
Nr:
2166184265
książka
85

Tytuł:
Tybet - pociągiem na "dach świata"
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009, s. 139-147 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-919079-6-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168279659
rozdział w książce
86

Tytuł:
Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations
Źródło:
Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz] - Kraków: Eko-Tourist sp. z o.o., 2008, s. 24-28. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279673
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008) , s. 320-322
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165786012
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains)
Źródło:
Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008, s. 337-350. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-410-9
Nr:
2162111084
rozdział w monografii
89

Autor:
Faracik Robert , Kurek Włodzimierz , Mika Mirosław , Pawlusiński Robert , Pitrus Elżbieta , Piziak Bartosz , Ptaszycka-Jackowska Danuta , Rotter-Jarzębińska Katarzyna , Wilkońska Anna , Zawilińska Bernadetta
Tytuł:
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy
Kierownik tematu:
Kurek Włodzimierz
, Mika Mirosław
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2008
Opis fizyczny:
160 s., [16] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166249473
raport/sprawozdanie
90

Autor:
Zawilińska Bernadetta , Jasiński Jacek
Tytuł:
Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007, s. 41-49 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-919079-1-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168279661
rozdział w książce
91

Tytuł:
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51041
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach
Źródło:
Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 303-311 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-35-9
Nr:
2166184661
rozdział w materiałach konferencyjnych
93

Tytuł:
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks
Źródło:
Prace Geograficzne. - z. 117 (2007) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Polska przestrzeń turystyczna - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
51137
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 225-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788535
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas
Źródło:
Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-342-5
Nr:
2166120929
rozdział w monografii
96

Tytuł:
Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy IV / [red. Stanislav Štofko] - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006, s. 311-319. - Summ.
ISBN:
83-922148-6-2
Nr:
2165797726
rozdział w materiałach konferencyjnych
97

Tytuł:
Karpaty jako region turystyczny
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005, s. 144-152 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-5-3
Tryb dostępu:
Nr:
2167664452
rozdział w książce
98

Tytuł:
Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004) , s. 85-93. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048550
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie
Źródło:
Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej / ed. by Włodzimierz Kurek - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2003, s. 157-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Prace Geograficzne - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 111)
Tryb dostępu:
Nr:
2168279715
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland
Źródło:
Folia Turistica. - nr 13 (2002) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223252
artykuł w czasopiśmie
1
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena Kubal-Czerwińska // Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, No. 1 (2019), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525. - ISSN 1336-6157
2
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018), s. 159-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
3
Turystyka / Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-184. - ISBN 978-83-7252-766-0
4
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKa // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 165-181. - ISBN 978-83-7252-764-6
5
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 254-271. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content. - ISSN 0079-3493
6
Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 13-24. - ISBN 978-83-7252-766-0
7
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Laura KOCHEL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 344-355. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content. - ISSN 0079-3493
8
Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju = Zawoja as a Tourist Village - Traditions, Opinions of Residents and Development Prospects / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi / red. Marek Drewnik, Mirosław Mika. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie, 2017. - S. 341-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-37-4
9
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park / Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 400-411. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
10
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 37. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
11
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Robert Pawlusinski // Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol. 10, no 1 (2016), s. 5-21. - Summ.. - [odczyt: 05.08.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf. - ISSN 1843-6587
12
Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Krzysztof Szpara // Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 6, iss. 4 (2016), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx. - ISSN 2083-859X
13
Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. - vol. 58, no. 2 (2016), s. 22-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf. - ISSN 1336-6157
14
Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. - z. 145 (2016), s. 7-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/. - ISSN 1644-3586
15
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020 / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara ; red. prowadzący Piotr Mikołajczyk. - Warszawa : Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016. - 127 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-932916-3-2
16
Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace i Studia Geograficzne. - t. 61, z. 3 (2016), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf. - ISSN 0208-4589
17
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 29-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
18
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. - z. 260. - 159 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416. - ISSN 0079-3493
19
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. - S. 201-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
20
Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants / Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 168-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
21
National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 15 (2015), s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf. - ISSN 2081-4461
22
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-932916-2-5
23
National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line] / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi. - Dubai : Middlesex University, 2015. - S. 418-434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9948-18-984-8. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/0B5FUhfGcWwxBbjQwUmEtX3BZVzg/view?usp=sharing
24
Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park / Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-20-6
25
Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 122-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
26
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 385-392. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content. - ISSN 0079-3507
27
Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research / Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 182-194. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
28
Dubrownik / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 24. - ISBN 978-83-7252-654-0
29
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 300-323
30
Kaukaz / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 42. - ISBN 978-83-7252-654-0
31
Lhasa / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 47. - ISBN 978-83-7252-654-0
32
Anatolia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 10. - ISBN 978-83-7252-654-0
33
Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas - an Outline of the Issues and Research Methodology / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677. - ISSN 1898-6447
34
Karpaty / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 41. - ISBN 978-83-7252-654-0
35
Park Narodowy Yellowstone / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 65-66. - ISBN 978-83-7252-654-0
36
Atakama / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 13. - ISBN 978-83-7252-654-0
37
Góry Skaliste / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
38
Namib / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 58. - ISBN 978-83-7252-654-0
39
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Wojciech Strzelczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - S. 211-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
40
Tybet / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 86. - ISBN 978-83-7252-654-0
41
Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Artur HOŁUJ // European Spatial Research and Policy. - vol. 21, no. 1 (2014), s. 137-155. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf. - ISSN 1231-1952
42
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks / Beata Pater, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014), s. 164-177. - Summ. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/!%20eis48.pdf#page=164&view=Fit. - ISSN 0867-8898
43
Himalaje / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 33. - ISBN 978-83-7252-654-0
44
Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - (Pro Memoria). - S. 181-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-48-9
45
Pireneje / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
46
Czarnobyl / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
47
Istria / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
48
Berlin / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 15-16. - ISBN 978-83-7252-654-0
49
Ararat / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 11. - ISBN 978-83-7252-654-0
50
Kalahari / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 39. - ISBN 978-83-7252-654-0
51
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-679-3
52
Alpy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 8-9. - ISBN 978-83-7252-654-0
53
Krym / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7252-654-0
54
Sahara / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 73. - ISBN 978-83-7252-654-0
55
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - 343, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Pro Memoria). - ISBN 978-83-62473-48-9
56
Szanghaj / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 82-83. - ISBN 978-83-7252-654-0
57
Pekin / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 67. - ISBN 978-83-7252-654-0
58
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 53-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content. - ISSN 0079-3493
59
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area / Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 4, no. 1 (2013), s. 119-127. - Summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf. - ISSN 2069-3419
60
Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: The Carpathians : Integrating Nature and Society Towards Sustainability / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga. - New York : Springer, 2013. - (Environmental Science, ISSN 1431-6250). - S. 461-476. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-12724-3
61
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [on-line] / zespół autorski: Małgorzata Fedas, Karolina Fidyk, Katarzyna Śliwa-Martinez, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Bernadetta ZAWILIŃSKA ; redakcja: Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : [b.w.], 2013. - 38 s. - [odczyt: 02.07.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.porozumieniekarpackie.pl/246,pobierz,ekspertyza-koncepcja-rozwoju-szlaku-kultury-woloskiej.htm
62
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 54-63. - Streszcz.
63
National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Mirosław Mika // Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - 7.1 (2013), s. 43-52. - Summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf. - ISSN 1843-6587
64
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 64-74. - Streszcz.
65
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 89-158
66
Europa Wschodnia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Turystyka). - S. 259-291. - ISBN 978-83-01-17227-5
67
Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line] / red. Marek Reichel. - Dane tekstowe (plik pdf). - Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe, 2012. - (Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2). - S. 23-36. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62735-01-3. - Pełny tekst: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_2.pdf
68
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
69
Europa Północna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Turystyka). - S. 169-199. - ISBN 978-83-01-17227-5
70
Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - 1 (2012), s. 59-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf. - ISSN 2084-8722
71
Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 259-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/18_Obszary_Chronione_-_Bariery_Czy_Stymulanty_Rozw.pdf. - ISSN 0079-3507
72
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
73
Baza i dostępność komunikacyjna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / red. Mirosław Mika. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 127-145. - ISBN 978-83-88424-60-1
74
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce : [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
75
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. - 167 s. - [odczyt: 03.07.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
76
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 102-112
77
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 129-144. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647202. - ISSN 1898-6447
78
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie" / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 223-244. - ISBN 978-83-7252-488-1
79
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170656130. - ISSN 1898-6447
80
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 123-135. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
81
Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej / Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). - S. 235-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-476-8
82
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010. - (Sądeckie Zeszyty Naukowe, ISSN 2082-6362 ; t.1). - S. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-62735-00-6. - Pełny tekst: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_1.pdf
83
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 210 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 8). - ISBN 978-83-7252-490-4
84
Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach / Piotr Mikołajczyk, Elżbieta Wołoszyńska, Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Małgorzata Fedas, Pamela McCarthy, Katarzyna Śliwa, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dawid Jan Maciuszek. - Warszawa; Kraków : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009. - 171 s. : il. ; 21 cm
85
Tybet - pociągiem na "dach świata" / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009. - S. 139-147. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-919079-6-1. - Pełny tekst: http://www.wsp.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_4/artykuly_4/zawiliniska_tybet.pdf
86
Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas : Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz]. - Kraków : Eko-Tourist sp. z o.o., 2008. - S. 24-28. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v9zE5yu7-30J:www.nfi.at/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D83+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
87
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008 / Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008), s. 320-322. - ISSN 0045-9453
88
Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains) / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2008. - S. 337-350. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-410-9
89
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy / kier. Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika ; aut.: Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Bartosz Piziak, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Anna Wilkońska, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków : [s.n.], 2008. - 160 s., [16] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. - Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. - Bibliogr.
90
Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Jacek Jasiński // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007. - S. 41-49. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-919079-1-0. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_2.pdf
91
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003 / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150527993. - ISSN 0208-7944
92
Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 303-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-35-9
93
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. - z. 117 (2007), s. 181-193. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska przestrzeń turystyczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676033/2007_117_189-194.pdf. - ISSN 1644-3586
94
Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 225-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
95
Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-342-5
96
Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r. / [red. Stanislav Štofko]. - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - S. 311-319. - Summ. - ISBN 83-922148-6-2
97
Karpaty jako region turystyczny / Bernadetta Zawilińska // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005. - S. 144-152. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-5-3. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_2/karpaty_region_turystyczny_2005.pdf
98
Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) / Bernadetta Zawilińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 85-93. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
99
Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej / ed. by Włodzimierz Kurek. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2003. - (Prace Geograficzne, ISSN 1644-3586 ; z. 111). - S. 157-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676042/2003_111_157-168.pdf
100
Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Turistica. - nr 13 (2002), s. 101-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
1
Mika M., Zawilińska B., Kubal-Czerwińska M., (2019), Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland, "Folia Geographica", Vol. 61, No. 1, s. 5-16; http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525
2
Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 270, s. 159-173; http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf
3
Wrona J., Zawilińska B., (2018), Turystyka. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-184.
4
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 165-181.
5
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Zawilińska B., (2018), Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 254-271; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content
6
Zawilińska B., (2018), Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-24.
7
Zawilińska B., Kochel L., (2018), Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 344-355; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content
8
Zawilińska B., (2017), Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju. [W:] Drewnik M., Mika M. (red.), Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytety Jagiellońskiego w Krakowie, s. 341-354.
9
Serafin P., Zawilińska B., (2017), Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 400-411; http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf
10
Zawilińska B., (2017), Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
11
Mika M., Zawilińska B., Pawlusinski R., (2016), Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy, "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography" [on-line], vol. 10, no 1, s. 5-21; http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf
12
Zawilińska B., Szpara K., (2016), Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians, "Scientific Review of Physical Culture", Vol. 6, iss. 4, s. 242-253; http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx
13
Mika M., Zawilińska B., (2016), Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers, "Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis", vol. 58, no. 2, s. 22-34; http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf
14
Zawilińska B., (2016), Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry, "Prace Geograficzne", z. 145, s. 7-30; http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/
15
Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K., (2016), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020, Mikołajczyk P. (red.), Warszawa : Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 127 s.
16
Mika M., Zawilińska B., (2016), Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry, "Prace i Studia Geograficzne", t. 61, z. 3, s. 85-94; http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf
17
Serafin P., Woźniak A., Zawilińska B., (2016), Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 29-53.
18
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. - z. 260. - 159 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - 0079-3493
19
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2015), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., s. 201-224.
20
Wilkońska A., Szpara K., Zawilińska B., (2015), Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 168-181.
21
Zawilińska B., (2015), National Parks in the New Legal and Economic Environment, "Biblioteka Regionalisty", nr 15, s. 113-122; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf
22
Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), (2015), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 237 s.
23
Mika M., Zawilińska B., (2015), National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy. [W:] Paris , Karnik A., Epps A., Tully D., Hussain F., Sanderson K., Hyland L., Mohnot R., Kyriazi T. (red.), Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line], Dubai : Middlesex University, s. 418-434.
24
Mika M., Pawlusiński R., Zawilińska B., (2015), Park narodowy a gospodarka lokalna: model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 262 s.
25
Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K., (2015), Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 122-136.
26
Mika M., Zawilińska B., (2015), Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 385-392; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content
27
Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A., (2015), Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 182-194.
28
Zawilińska B., (2014), Dubrownik. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24.
29
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2014), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 300-323.
30
Zawilińska B., (2014), Kaukaz. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 42.
31
Zawilińska B., (2014), Lhasa. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47.
32
Zawilińska B., (2014), Anatolia. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10.
33
Zawilińska B., (2014), Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 113-129; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677
34
Zawilińska B., (2014), Karpaty. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41.
35
Zawilińska B., (2014), Park Narodowy Yellowstone. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-66.
36
Zawilińska B., (2014), Atakama. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13.
37
Zawilińska B., (2014), Góry Skaliste. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30.
38
Zawilińska B., (2014), Namib. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58.
39
Zawilińska B., Strzelczyk W., (2014), Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 211-226.
40
Zawilińska B., (2014), Tybet. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 86.
41
Zawilińska B., Hołuj A., (2014), Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area, "European Spatial Research and Policy", vol. 21, no. 1, s. 137-155; http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf
42
Pater B., Zawilińska B., (2014), Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(48), s. 164-177; http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/!%20eis48.pdf#page=164&view=Fit
43
Zawilińska B., (2014), Himalaje. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33.
44
Zawilińska B., (2014), Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie. [W:] Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski: humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, s. 181-198.
45
Zawilińska B., (2014), Pireneje. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 68.
46
Zawilińska B., (2014), Czarnobyl. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21.
47
Zawilińska B., (2014), Istria. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35.
48
Zawilińska B., (2014), Berlin. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-16.
49
Zawilińska B., (2014), Ararat. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11.
50
Zawilińska B., (2014), Kalahari. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39.
51
Luchter B., Serafin P., Wrona J., Zawilińska B., (2014), Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Wyd. II rozszerzone i uaktualnioneKraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106 s.
52
Zawilińska B., (2014), Alpy. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 8-9.
53
Zawilińska B., (2014), Krym. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45.
54
Zawilińska B., (2014), Sahara. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73.
55
Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), (2014), Jan Gwalbert Pawlikowski: humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 343, [1] s.
56
Zawilińska B., (2014), Szanghaj. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 82-83.
57
Zawilińska B., (2014), Pekin. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67.
58
Kudłacz T., Zawilińska B., (2013), Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 251, s. 53-64; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content
59
Hołuj A., Zawilińska B., (2013), Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 4, no. 1, s. 119-127; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf
60
Zawilińska B., (2013), Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians. [W:] Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability (Environmental Science), New York : Springer, s. 461-476.
61
Fedas M., Fidyk K., Śliwa-Martinez K., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Zawilińska B., (2013), Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej: ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, [on-line], Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 38 s.
62
Zawilińska B., (2013), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 54-63.
63
Zawilińska B., Mika M., (2013), National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective, "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography" [on-line], 7.1, s. 43-52; http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf
64
Zawilińska B., (2013), Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 64-74.
65
Brańka P., Hołuj A., Zawilińska B., (2012), Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 89-158.
66
Zawilińska B., (2012), Europa Wschodnia. [W:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata. Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 259-291.
67
Zawilińska B., (2012), Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce. [W:] Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line], Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe, s. 23-36.
68
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2012), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 68 s.
69
Zawilińska B., (2012), Europa Północna. [W:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata. Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-199.
70
Zawilińska B., (2012), Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały", 1, s. 59-73; http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf
71
Zawilińska B., (2012), Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 259-269; http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/18_Obszary_Chronione_-_Bariery_Czy_Stymulanty_Rozw.pdf
72
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 408 s.
73
Zawilińska B., (2011), Baza i dostępność komunikacyjna. [W:] Mika M. (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-145.
74
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego: materiały z warsztatów, Hołuj A. (red.), Kielce : [b.w.], 180 s.
75
Kudłacz T., (2011), Raport regionalny województwo lubuskie: (wersja robocza), [on-line], Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 167 s.
76
Zawilińska B., (2011), Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 102-112.
77
Zawilińska B., (2010), Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 129-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202
78
Zawilińska B., (2010), Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie". [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 223-244.
79
Zawilińska B., (2010), Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 842, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130
80
Zawilińska B., (2010), Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 123-135.
81
Pawlusiński R., Zawilińska B., (2010), Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej. [W:] Kudłacz T., Wrona J. (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 8), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 235-247.
82
Zawilińska B., (2010), Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych. [W:] Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny (Sądeckie Zeszyty Naukowe; t.1), Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, s. 115-124.
83
Zawilińska B., (2010), Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 8), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 210 s.
84
Mikołajczyk P., Wołoszyńska E., Ochwat-Marcinkiewicz M., Fedas M., McCarthy P., Śliwa K., Zawilińska B., Maciuszek D., (2009), Turystyka przyjazna środowisku: poradnik wdrażania w polskich Karpatach, Warszawa ; Kraków : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 171 s.
85
Zawilińska B., (2009), Tybet - pociągiem na "dach świata". [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 4, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 139-147.
86
Zawilińska B., (2008), Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations. [W:] Dąbrowski P., Dąbrowska A., Szczechowicz B. (red.), Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas: Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport, Kraków : Eko-Tourist sp. z o.o., s. 24-28.
87
Wrona J., Zawilińska B., (2008), "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008, "Czasopismo Geograficzne", T. 79, z. 3, s. 320-322.
88
Zawilińska B., (2008), Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach). [W:] Wodejko S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 337-350.
89
Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., Pitrus E., Piziak B., Ptaszycka-Jackowska D., Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., Zawilińska B., (2008), Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki: raport końcowy, Kurek W. (kier.), Mika M. (kier.), Kraków : [s.n.], 160 s., [16] k. tabl. złoż.
90
Zawilińska B., Jasiński J., (2007), Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan. [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 3, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 41-49.
91
Zawilińska B., (2007), Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993
92
Zawilińska B., (2007), Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach. [W:] Kurek W., Faracik R. (red.), Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 303-311.
93
Zawilińska B., (2007), Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych, "Prace Geograficzne", z. 117, s. 181-193; http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676033/2007_117_189-194.pdf
94
Zawilińska B., (2007), Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 225-242.
95
Zawilińska B., (2007), Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas. [W:] Wnuk Z., Ziaja M. (red.), Turystyka w obszarach Natura 2000, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 121-135.
96
Zawilińska B., (2006), Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy IV: samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r, Bielsko-Biała ; Žilina : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 311-319.
97
Zawilińska B., (2005), Karpaty jako region turystyczny. [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004, T. 2, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 144-152.
98
Zawilińska B., (2004), Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 85-93.
99
Zawilińska B., (2003), Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone. [W:] Kurek W. (red.), Issues of Tourism and Health Resort Management (Prace Geograficzne - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; z. 111), Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, s. 157-168.
100
Zawilińska B., (2002), Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce, "Folia Turistica", nr 13, s. 101-120.
1
@article{UEK:2168336127,
author = "Mika Mirosław and Zawilińska Bernadetta and Kubal-Czerwińska Magdalena",
title = "Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland",
journal = "Folia Geographica",
number = "Vol. 61, No. 1",
pages = "5-16",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168329305,
author = "Semczuk Marcin and Serafin Piotr and Zawilińska Bernadetta",
title = "Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 270",
pages = "159-173",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168331141,
author = "Wrona Jerzy and Zawilińska Bernadetta",
title = "Turystyka",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "170-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
4
@inbook{UEK:2168328101,
author = "Luchter Bogusław and Semczuk Marcin and Serafin Piotr and Zawilińska Bernadetta",
title = "Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "165-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
5
@article{UEK:2168333891,
author = "Luchter Bogusław and Semczuk Marcin and Serafin Piotr and Węgrzynowicz Piotr and Zawilińska Bernadetta",
title = "Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "254-271",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168331123,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
7
@article{UEK:2168333903,
author = "Zawilińska Bernadetta and Kochel Laura",
title = "Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "344-355",
year = "2018",
}
8
@inbook{UEK:2168320727,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi",
pages = "341-354",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-64089-37-4",
}
9
@article{UEK:2168316423,
author = "Serafin Piotr and Zawilińska Bernadetta",
title = "Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "400-411",
year = "2017",
}
10
@misc{UEK:2168322503,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "37",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168307311,
author = "Mika Mirosław and Zawilińska Bernadetta and Pawlusinski Robert",
title = "Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy",
journal = "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "5-21",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168311185,
author = "Zawilińska Bernadetta and Szpara Krzysztof",
title = "Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians",
journal = "Scientific Review of Physical Culture",
number = "Vol. 6, iss. 4",
pages = "242-253",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168311847,
author = "Mika Mirosław and Zawilińska Bernadetta",
title = "Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers",
journal = "Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis",
number = "vol. 58, no. 2",
pages = "22-34",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168309167,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 145",
pages = "7-30",
year = "2016",
}
15
@book{UEK:2168303883,
author = "Zawilińska Bernadetta and Wilkońska Anna and Szpara Krzysztof",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020",
editor = Mikołajczyk Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2016",
isbn = "978-83-932916-3-2",
}
16
@article{UEK:2168309661,
author = "Mika Mirosław and Zawilińska Bernadetta",
title = "Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry",
journal = "Prace i Studia Geograficzne",
number = "t. 61, z. 3",
pages = "85-94",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168305765,
author = "Serafin Piotr and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
18
@misc{UEK:2168308679,
title = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2016",
}
19
@inbook{UEK:2168296555,
author = "Guzik Halina and Serafin Piotr and Zawilińska Bernadetta",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "201-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
20
@inbook{UEK:2168301219,
author = "Wilkońska Anna and Szpara Krzysztof and Zawilińska Bernadetta",
title = "Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "168-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
21
@article{UEK:2168303907,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "National Parks in the New Legal and Economic Environment",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "15",
pages = "113-122",
year = "2015",
}
22
@book{UEK:2168301215,
title = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
editor = Szpara Krzysztof,
editor = Zawilińska Bernadetta,
editor = Wilkońska Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
23
@inbook{UEK:2168305515,
author = "Mika Mirosław and Zawilińska Bernadetta",
title = "National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy",
booktitle = "Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science",
pages = "418-434",
adress = "Dubai",
publisher = "Middlesex University",
year = "2015",
isbn = "978-9948-18-984-8",
}
24
@book{UEK:2168301283,
author = "Mika Mirosław and Pawlusiński Robert and Zawilińska Bernadetta",
title = "Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64089-20-6",
}
25
@inbook{UEK:2168301217,
author = "Zawilińska Bernadetta and Wilkońska Anna and Szpara Krzysztof",
title = "Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "122-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
26
@article{UEK:2168297131,
author = "Mika Mirosław and Zawilińska Bernadetta",
title = "Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "385-392",
adress = "",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168301223,
author = "Szpara Krzysztof and Zawilińska Bernadetta and Wilkońska Anna",
title = "Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "182-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
28
@inbook{UEK:2168317167,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Dubrownik",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
29
@unpublished{UEK:2168301809,
author = "Guzik Halina and Serafin Piotr and Zawilińska Bernadetta",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "300-323",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168317389,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Kaukaz",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
31
@inbook{UEK:2168317451,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Lhasa",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
32
@inbook{UEK:2168316971,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Anatolia",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
33
@article{UEK:2168295147,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "113-129",
year = "2014",
}
34
@inbook{UEK:2168317383,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Karpaty",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
35
@inbook{UEK:2168317641,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Park Narodowy Yellowstone",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "65-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
36
@inbook{UEK:2168317003,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Atakama",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "13",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
37
@inbook{UEK:2168317237,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Góry Skaliste",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
38
@inbook{UEK:2168317549,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Namib",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
39
@inbook{UEK:2168286909,
author = "Zawilińska Bernadetta and Strzelczyk Wojciech",
title = "Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "211-226",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2014",
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-62550-98-2",
}
40
@inbook{UEK:2168317793,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Tybet",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "86",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
41
@article{UEK:2168279243,
author = "Zawilińska Bernadetta and Hołuj Artur",
title = "Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 21, no. 1",
pages = "137-155",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168279239,
author = "Pater Beata and Zawilińska Bernadetta",
title = "Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(48)",
pages = "164-177",
year = "2014",
}
43
@inbook{UEK:2168317313,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Himalaje",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
44
@inbook{UEK:2168285269,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie",
booktitle = "Jan Gwalbert Pawlikowski",
pages = "181-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
45
@inbook{UEK:2168317653,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Pireneje",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
46
@inbook{UEK:2168317141,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Czarnobyl",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
47
@inbook{UEK:2168317331,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Istria",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
48
@inbook{UEK:2168317077,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Berlin",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "15-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
49
@inbook{UEK:2168316983,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Ararat",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
50
@inbook{UEK:2168317357,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Kalahari",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
51
@book{UEK:2168286823,
author = "Luchter Bogusław and Serafin Piotr and Wrona Jerzy and Zawilińska Bernadetta",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
edition = "Wyd. II rozszerzone i uaktualnione",
isbn = "978-83-7252-679-3",
}
52
@inbook{UEK:2168316963,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Alpy",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "8-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
53
@inbook{UEK:2168317427,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Krym",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
54
@inbook{UEK:2168317699,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Sahara",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
55
@book{UEK:2168285271,
title = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
editor = Dąbrowski Piotr,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
56
@inbook{UEK:2168317767,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Szanghaj",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "82-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
57
@inbook{UEK:2168317647,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Pekin",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "67",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
58
@article{UEK:2168263328,
author = "Kudłacz Tadeusz and Zawilińska Bernadetta",
title = "Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 251",
pages = "53-64",
adress = "",
year = "2013",
}
59
@article{UEK:2168262186,
author = "Hołuj Artur and Zawilińska Bernadetta",
title = "Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "119-127",
year = "2013",
}
60
@inbook{UEK:2168262158,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians",
booktitle = "The Carpathians",
pages = "461-476",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2013",
issn = "1431-6250",
isbn = "978-3-642-12724-3",
}
61
@misc{UEK:2168279667,
author = "Fedas Małgorzata and Fidyk Karolina and Śliwa-Martinez Katarzyna and Środulska-Wielgus Jadwiga and Wielgus Krzysztof and Zawilińska Bernadetta",
title = "Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego",
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
}
62
@unpublished{UEK:2168290253,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "54-63",
year = "2013",
}
63
@article{UEK:2168262180,
author = "Zawilińska Bernadetta and Mika Mirosław",
title = "National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective",
journal = "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography",
number = "7.1",
pages = "43-52",
year = "2013",
}
64
@unpublished{UEK:2168290255,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "64-74",
year = "2013",
}
65
@unpublished{UEK:2168266368,
author = "Brańka Patrycja and Hołuj Artur and Zawilińska Bernadetta",
title = "Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "89-158",
year = "2012",
}
66
@inbook{UEK:2168262372,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Europa Wschodnia",
booktitle = "Regiony turystyczne świata. Cz. 1",
pages = "259-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17227-5",
}
67
@inbook{UEK:2168261804,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce",
booktitle = "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny",
pages = "23-36",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Starostwo Powiatowe",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62735-01-3",
}
68
@misc{UEK:2168306101,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Hołuj Artur and Hołuj Dominika and Jeżak Janusz and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego",
editor = Hołuj Artur,
editor = Hołuj Dominika,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
}
69
@inbook{UEK:2168262364,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Europa Północna",
booktitle = "Regiony turystyczne świata. Cz. 1",
pages = "169-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17227-5",
}
70
@article{UEK:2168262152,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "2012",
}
71
@article{UEK:2168227930,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "259-269",
adress = "",
year = "2012",
}
72
@misc{UEK:2168306077,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Hołuj Artur and Hołuj Dominika and Jeżak Janusz and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie",
editor = Hołuj Artur,
editor = Hołuj Dominika,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
73
@inbook{UEK:2168261776,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Baza i dostępność komunikacyjna",
booktitle = "Kraków jako ośrodek turystyczny",
pages = "127-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-88424-60-1",
}
74
@misc{UEK:2168305975,
author = "Kudłacz Tadeusz and Dudzik Konrad and Hołuj Artur and Hołuj Dominika and Jeżak Janusz and Woźniak Andrzej and Zawilińska Bernadetta",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów",
editor = Hołuj Artur,
adress = "Kielce",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
75
@misc{UEK:2168279695,
author = "Kudłacz Tadeusz",
title = "Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza)",
adress = "Zielona Góra, Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
76
@unpublished{UEK:2168257996,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "102-112",
year = "2011",
}
77
@article{UEK:53130,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "129-144",
year = "2010",
}
78
@inbook{UEK:2165640335,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "223-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
79
@article{UEK:53227,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "842",
pages = "103-119",
year = "2010",
}
80
@article{UEK:2165793725,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "123-135",
adress = "",
year = "2010",
}
81
@inbook{UEK:51256,
author = "Pawlusiński Robert and Zawilińska Bernadetta",
title = "Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej",
booktitle = "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych",
pages = "235-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-476-8",
}
82
@inbook{UEK:2166120879,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych",
booktitle = "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny",
pages = "115-124",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu",
year = "2010",
issn = "2082-6362",
isbn = "978-83-62735-00-6",
}
83
@book{UEK:51997,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-490-4",
}
84
@book{UEK:2166184265,
author = "Mikołajczyk Piotr and Wołoszyńska Elżbieta and Ochwat-Marcinkiewicz Monika and Fedas Małgorzata and McCarthy Pamela and Śliwa Katarzyna and Zawilińska Bernadetta and Maciuszek Dawid Jan",
title = "Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa",
year = "2009",
}
85
@inbook{UEK:2168279659,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Tybet - pociągiem na dach świata",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "83-919079-6-1",
}
86
@inbook{UEK:2168279673,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations",
booktitle = "Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas",
pages = "24-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Eko-Tourist sp. z o.o.",
year = "2008",
}
87
@article{UEK:2165786012,
author = "Wrona Jerzy and Zawilińska Bernadetta",
title = "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008",
journal = "Czasopismo Geograficzne",
number = "T. 79, z. 3",
pages = "320-322",
year = "2008",
}
88
@inbook{UEK:2162111084,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)",
booktitle = "Zrównoważony rozwój turystyki",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-410-9",
}
89
@misc{UEK:2166249473,
author = "Faracik Robert and Kurek Włodzimierz and Mika Mirosław and Pawlusiński Robert and Pitrus Elżbieta and Piziak Bartosz and Ptaszycka-Jackowska Danuta and Rotter-Jarzębińska Katarzyna and Wilkońska Anna and Zawilińska Bernadetta",
title = "Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2008",
}
90
@inbook{UEK:2168279661,
author = "Zawilińska Bernadetta and Jasiński Jacek",
title = "Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "83-919079-1-0",
}
91
@article{UEK:51041,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "105-124",
year = "2007",
}
92
@inbook{UEK:2166184661,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach",
booktitle = "Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne",
pages = "303-311",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-88424-35-9",
}
93
@article{UEK:51137,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 117",
pages = "181-193",
adress = "",
year = "2007",
}
94
@inbook{UEK:2165788535,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "225-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
95
@inbook{UEK:2166120929,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas",
booktitle = "Turystyka w obszarach Natura 2000",
pages = "121-135",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-7338-342-5",
}
96
@inbook{UEK:2165797726,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy IV",
pages = "311-319",
adress = "Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-6-2",
}
97
@inbook{UEK:2167664452,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Karpaty jako region turystyczny",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2",
pages = "144-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-919079-5-3",
}
98
@article{UEK:2166048550,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "85-93",
year = "2004",
}
99
@inbook{UEK:2168279715,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone",
booktitle = "Issues of Tourism and Health Resort Management",
pages = "157-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński",
year = "2003",
issn = "1644-3586",
}
100
@article{UEK:2168223252,
author = "Zawilińska Bernadetta",
title = "Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce",
journal = "Folia Turistica",
number = "13",
pages = "101-120",
year = "2002",
}