Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych = Methods of Analysing Tourist Traffic and the Consumption of Tourist Services in Polish National Parks
Źródło:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 3 (2021) , s. 41-61. - Tytuł numeru: Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected Methods of Tourism Industry Research - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168358560
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168358866
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship
Źródło:
Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021, s. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 11)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, umowa nr 51/GGG/2020/POT.
ISBN:
978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168357748
rozdział w monografii
4

Tytuł:
National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives
Źródło:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 86-95
ISBN:
978-83-7252-822-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168351940
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim = Attitudes of Local Communities and Tourists towards Landscape Parks in the Lesser Poland Voivodeship
Źródło:
Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 160 (2020) , s. 95-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168349528
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland)
Źródło:
European Countryside. - Vol. 12, no. 1 (2020) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168346480
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne = The Impact of National Parks on Local Communities
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi / red. nauk. Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2020, s. 120-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947044-2-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168351392
rozdział w monografii
8

Autor:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska , Magdalena Kubal-Czerwińska
Tytuł:
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland
Źródło:
Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, no. 1 (2019) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper was supported by the research grant KEGA 011PU-4/2017: Integration of teaching and increase of the content coherence of the related disciplines of the specialized module of Regional development and regional policy.
Tryb dostępu:
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336127
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 344-355. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333903
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018) , s. 159-173. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168329305
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 254-271. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333891
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 13-24
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331123
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Turystyka
Źródło:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-184
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331141
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa
Źródło:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 165-181
ISBN:
978-83-7252-764-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328101
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 400-411. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316423
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 37. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322503
varia
17

Tytuł:
Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju = Zawoja as a Tourist Village - Traditions, Opinions of Residents and Development Prospects
Źródło:
Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi / red. Marek Drewnik, Mirosław Mika - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 341-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł jest oparty na wynikach badań prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993.
ISBN:
978-83-64089-37-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168320727
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Numer:
z. 260
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2016
Opis fizyczny:
159 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, Bibliogr. przy niektórych pracach
Tryb dostępu:
Nr:
2168308679
redakcja czasopisma/serii
19

Autor:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers
Źródło:
Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. - vol. 58, no. 2 (2016) , s. 22-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Article prepared as part of a project financed by the National Science Centre (Poland): funds granted by decision no. DEC-2011/01/D/HS4/05993.
Tryb dostępu:
Nr:
2168311847
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif
Źródło:
Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 145 (2016) , s. 7-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309167
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305765
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Bernadetta Zawilińska , Anna Wilkońska , Krzysztof Szpara
Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020
Redaktor:
Mikołajczyk Piotr
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016
Opis fizyczny:
127 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-932916-3-2
Nr:
2168303883
książka
23

Autor:
Bernadetta Zawilińska , Krzysztof Szpara
Tytuł:
Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians
Źródło:
Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 6, iss. 4 (2016) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311185
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168343700
varia
Zobacz opis całości
25

Autor:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska , Robert Pawlusinski
Tytuł:
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy
Źródło:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - vol. 10, no 1 (2016) , s. 5-21. - [odczyt: 05.08.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168307311
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study
Źródło:
Prace i Studia Geograficzne. - t. 61, z. 3 (2016) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł został przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168309661
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Mirosław Mika , Robert Pawlusiński , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-64089-20-6
Nr:
2168301283
monografia
28

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 201-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Konferencja:
Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences (ERPBSS-2015), Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, od 2015-11-24 do 2015-11-26
Tytuł:
National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy
Źródło:
Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi - Dubai: Middlesex University, 2015, s. 418-434. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Article prepared as part of a project financed by the National Science Centre (Poland): funds granted by decision no. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-9948-18-984-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168305515
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Autor:
Bernadetta Zawilińska , Anna Wilkońska , Krzysztof Szpara
Tytuł:
Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies
Źródło:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 122-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301217
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Autor:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 385-392. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297131
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych
Źródło:
Biblioteka Regionalisty. - nr 15 (2015) , s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168303907
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains
Redaktor:
Szpara Krzysztof
, Wilkońska Anna
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301215
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
34

Autor:
Krzysztof Szpara , Bernadetta Zawilińska , Anna Wilkońska
Tytuł:
Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research
Źródło:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 182-194. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301223
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Anna Wilkońska , Krzysztof Szpara , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants
Źródło:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 168-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Konferencja:
Konferencja "Jan Gwalbert Pawlikowski - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki", Kraków ; Zakopane, Polska, od 2013-11-15 do 2013-11-16
Tytuł:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki
Redaktor:
Dąbrowski Piotr
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014
Opis fizyczny:
343, [1] s.: il.; 25 cm
Seria:
(Pro Memoria)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285271
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
37

Tytuł:
Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area
Źródło:
European Spatial Research and Policy. - vol. 21, no. 1 (2014) , s. 137-155 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279243
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 300-323
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301809
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Sahara
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 73
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317699
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
40

Konferencja:
13th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2014-06-23 do 2014-06-24
Tytuł:
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2014, s. 211-226. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 13)
Program badawczy:
The paper has been prepared as part of a project funded by the National Science Centre under Decision No. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-62550-98-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168286909
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Pireneje
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317653
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Park Narodowy Yellowstone
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65-66
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317641
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Lhasa
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317451
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Góry Skaliste
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317237
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Namib
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317549
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Tybet
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317793
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Pekin
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 67
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317647
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Szanghaj
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82-83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317767
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Himalaje
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317313
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Kaukaz
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 42
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317389
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Berlin
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15-16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317077
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Istria
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317331
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Anatolia
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316971
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
Konferencja "Jan Gwalbert Pawlikowski - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki", Kraków ; Zakopane, Polska, od 2013-11-15 do 2013-11-16
Tytuł:
Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie
Źródło:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014, s. 181-198 - Bibliogr.
Seria:
(Pro Memoria)
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285269
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Czarnobyl
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317141
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Krym
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317427
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Karpaty
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317383
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Dubrownik
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317167
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014) , s. 164-177. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Program badawczy:
Artykuł jest oparty na badaniach prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego" (nr umowy UMO-2011/ 01/D/HS4/05993) oraz badaniach prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
:
:
Nr:
2168279239
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas - an Outline of the Issues and Research Methodology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295147
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Alpy
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 8-9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316963
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Atakama
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 13
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317003
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Kalahari
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 39
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317357
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Wydanie:
Wyd. II rozszerzone i uaktualnione
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
106 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-679-3
Nr:
2168286823
skrypt
65

Tytuł:
Ararat
Źródło:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316983
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians
Źródło:
The Carpathians / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga - New York: Springer, 2013, s. 461-476. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Environmental Science)
ISBN:
978-3-642-12724-3
Nr:
2168262158
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 54-63. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290253
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Autor:
Małgorzata Fedas , Karolina Fidyk , Katarzyna Śliwa-Martinez , Jadwiga Środulska-Wielgus , Krzysztof Wielgus , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2013
Opis fizyczny:
38 s.
Uwagi:
[odczyt: 02.07.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279667
raport/sprawozdanie
69

Autor:
Bernadetta Zawilińska , Mirosław Mika
Tytuł:
National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective
Źródło:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - 7.1 (2013) , s. 43-52. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168262180
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 64-74. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290255
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
71

Konferencja:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Tytuł:
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities
Źródło:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013) , s. 53-64. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168263328
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area
Źródło:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 4, no. 1 (2013) , s. 119-127. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262186
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - 1 (2012) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168262152
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 89-158
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266368
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Europa Północna
Źródło:
Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 169-199
Seria:
(Turystyka)
ISBN:
978-83-01-17227-5
Nr:
2168262364
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland
Źródło:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 2012, s. 23-36. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Seria:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2)
ISBN:
978-83-62735-01-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168261804
rozdział w monografii
77

Tytuł:
Europa Wschodnia
Źródło:
Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 259-291
Seria:
(Turystyka)
ISBN:
978-83-01-17227-5
Nr:
2168262372
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2012
Opis fizyczny:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
raport/sprawozdanie
79

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development?
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 259-269. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227930
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kielce: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
raport/sprawozdanie
81

Tytuł:
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [dokument elektroniczny]
Współpraca:
Adres wydawniczy:
Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
167 s.
Uwagi:
[odczyt: 03.07.2014], Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279695
raport/sprawozdanie
82

Tytuł:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2011
Opis fizyczny:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
raport/sprawozdanie
83

Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 102-112
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Baza i dostępność komunikacyjna
Źródło:
Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / red. Mirosław Mika - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 127-145
ISBN:
978-83-88424-60-1
Nr:
2168261776
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
210 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-490-4
Nr:
51997
monografia
86

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 129-144. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53130
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793725
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Autor:
Robert Pawlusiński , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej
Źródło:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 235-247 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
51256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53227
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products
Źródło:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010, s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Seria:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; t.1)
ISBN:
978-83-62735-00-6
Tryb dostępu:
Nr:
2166120879
rozdział w materiałach konferencyjnych
91

Tytuł:
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie"
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 223-244
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Tybet - pociągiem na "dach świata"
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009, s. 139-147 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-919079-6-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168279659
rozdział w książce
93

Autor:
Piotr Mikołajczyk , Elżbieta Wołoszyńska , Monika Ochwat-Marcinkiewicz , Małgorzata Fedas , Pamela McCarthy , Katarzyna Śliwa , Bernadetta Zawilińska , Dawid Jan Maciuszek
Tytuł:
Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 21 cm.
Nr:
2166184265
książka
94

Tytuł:
Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains)
Źródło:
Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008, s. 337-350. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-410-9
Nr:
2162111084
rozdział w monografii
95

Tytuł:
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008
Źródło:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008) , s. 320-322
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165786012
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations
Źródło:
Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz] - Kraków: Eko-Tourist sp. z o.o., 2008, s. 24-28. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168279673
rozdział w materiałach konferencyjnych
97

Autor:
Robert Faracik , Włodzimierz Kurek , Mirosław Mika , Robert Pawlusiński , Elżbieta Pitrus , Bartosz Piziak , Danuta Ptaszycka-Jackowska , Katarzyna Rotter-Jarzębińska , Anna Wilkońska , Bernadetta Zawilińska
Tytuł:
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy
Kierownik tematu:
Kurek Włodzimierz
, Mika Mirosław
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2008
Opis fizyczny:
160 s., [16] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166249473
raport/sprawozdanie
98

Autor:
Bernadetta Zawilińska , Jacek Jasiński
Tytuł:
Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007, s. 41-49 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-919079-1-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168279661
rozdział w książce
99

Tytuł:
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51041
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks
Źródło:
Prace Geograficzne. - z. 117 (2007) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Polska przestrzeń turystyczna - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
51137
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas
Źródło:
Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-342-5
Nr:
2166120929
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 225-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788535
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach
Źródło:
Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 303-311 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-35-9
Nr:
2166184661
rozdział w materiałach konferencyjnych
104

Tytuł:
Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy
Źródło:
Rozwój Euroregionu Beskidy IV / [red. Stanislav Štofko] - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006, s. 311-319. - Summ.
ISBN:
83-922148-6-2
Nr:
2165797726
rozdział w materiałach konferencyjnych
105

Tytuł:
Karpaty jako region turystyczny
Źródło:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005, s. 144-152 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-5-3
Tryb dostępu:
Nr:
2167664452
rozdział w książce
106

Tytuł:
Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004) , s. 85-93. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048550
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie
Źródło:
Prace Geograficzne. - z. 111 (2003) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168279715
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland
Źródło:
Folia Turistica. - nr 13 (2002) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223252
artykuł w czasopiśmie
1
Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych = Methods of Analysing Tourist Traffic and the Consumption of Tourist Services in Polish National Parks / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 3 (2021), s. 41-61. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected Methods of Tourism Industry Research. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8592. - ISSN 2080-1653
2
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Patrycja BRAŃKA, Karol MAJEWSKI, Marcin SEMCZUK // Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351. - ISSN 2071-1050
3
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship / Karol MAJEWSKI, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021. - (Warsztaty z Geografii Turyzmu, ISSN 2544-7440 ; t. 11). - S. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813
4
National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives / Patrycja BRAŃKA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 86-95. - ISBN 978-83-7252-822-3
5
Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim = Attitudes of Local Communities and Tourists towards Landscape Parks in the Lesser Poland Voivodeship / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 160 (2020), s. 95-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl. - ISSN 1644-3586
6
Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland) / Bernadetta ZAWILIŃSKA // European Countryside. - Vol. 12, no. 1 (2020), s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/euco/12/1/article-p119.xml
7
Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne = The Impact of National Parks on Local Communities / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi / red. nauk. Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas. - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2020. - S. 120-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947044-2-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernadetta_Zawilinska/publication/346610372_Wplyw_parkow_narodowych_na_spolecznosci_lokalne/links/5fc952bb45851568d13a6a06/Wplyw-parkow-narodowych-na-spolecznosci-lokalne.pdf
8
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena Kubal-Czerwińska // Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, no. 1 (2019), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525. - ISSN 1336-6157
9
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Laura KOCHEL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 344-355. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content. - ISSN 0079-3493
10
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018), s. 159-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
11
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 254-271. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content. - ISSN 0079-3493
12
Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 13-24. - ISBN 978-83-7252-766-0
13
Turystyka / Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-184. - ISBN 978-83-7252-766-0
14
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKa // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 165-181. - ISBN 978-83-7252-764-6
15
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park / Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 400-411. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
16
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 37. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
17
Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju = Zawoja as a Tourist Village - Traditions, Opinions of Residents and Development Prospects / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi / red. Marek Drewnik, Mirosław Mika. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 341-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-37-4
18
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. - z. 260. - 159 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416. - ISSN 0079-3493
19
Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. - vol. 58, no. 2 (2016), s. 22-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf. - ISSN 1336-6157
20
Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 145 (2016), s. 7-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/. - ISSN 1644-3586
21
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 29-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
22
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020 / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara ; red. prowadzący Piotr Mikołajczyk. - Warszawa : Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016. - 127 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-932916-3-2
23
Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Krzysztof Szpara // Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 6, iss. 4 (2016), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx. - ISSN 2083-859X
24
Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
25
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Robert Pawlusinski // Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. - vol. 10, no 1 (2016), s. 5-21. - Summ.. - [odczyt: 05.08.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf. - ISSN 1843-6587
26
Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace i Studia Geograficzne. - t. 61, z. 3 (2016), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf. - ISSN 0208-4589
27
Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park / Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-20-6
28
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 201-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
29
National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line] / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi. - Dubai: Middlesex University, 2015. - S. 418-434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9948-18-984-8. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/0B5FUhfGcWwxBbjQwUmEtX3BZVzg/view?usp=sharing
30
Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 122-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
31
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 385-392. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content. - ISSN 0079-3507
32
National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 15 (2015), s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf. - ISSN 2081-4461
33
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-932916-2-5
34
Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research / Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 182-194. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
35
Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants / Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 168-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
36
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - 343, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy"). - ISBN 978-83-62473-48-9
37
Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Artur HOŁUJ // European Spatial Research and Policy. - vol. 21, no. 1 (2014), s. 137-155. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf. - ISSN 1231-1952
38
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 300-323
39
Sahara / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 73. - ISBN 978-83-7252-654-0
40
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Wojciech Strzelczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - S. 211-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
41
Pireneje / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
42
Park Narodowy Yellowstone / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65-66. - ISBN 978-83-7252-654-0
43
Lhasa / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - ISBN 978-83-7252-654-0
44
Góry Skaliste / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
45
Namib / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 58. - ISBN 978-83-7252-654-0
46
Tybet / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 86. - ISBN 978-83-7252-654-0
47
Pekin / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 67. - ISBN 978-83-7252-654-0
48
Szanghaj / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 82-83. - ISBN 978-83-7252-654-0
49
Himalaje / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 33. - ISBN 978-83-7252-654-0
50
Kaukaz / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 42. - ISBN 978-83-7252-654-0
51
Berlin / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15-16. - ISBN 978-83-7252-654-0
52
Istria / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
53
Anatolia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 10. - ISBN 978-83-7252-654-0
54
Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - (Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy"). - S. 181-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-48-9
55
Czarnobyl / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
56
Krym / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7252-654-0
57
Karpaty / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 41. - ISBN 978-83-7252-654-0
58
Dubrownik / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 24. - ISBN 978-83-7252-654-0
59
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks / Beata Pater, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014), s. 164-177. - Summ. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/11/11. - ISSN 0867-8898
60
Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas - an Outline of the Issues and Research Methodology / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677. - ISSN 1898-6447
61
Alpy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 8-9. - ISBN 978-83-7252-654-0
62
Atakama / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 13. - ISBN 978-83-7252-654-0
63
Kalahari / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 39. - ISBN 978-83-7252-654-0
64
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-679-3
65
Ararat / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11. - ISBN 978-83-7252-654-0
66
Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: The Carpathians : Integrating Nature and Society Towards Sustainability / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga. - New York: Springer, 2013. - (Environmental Science, ISSN 1431-6250). - S. 461-476. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-12724-3
67
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 54-63. - Streszcz.
68
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [on-line] / zespół autorski: Małgorzata Fedas, Karolina Fidyk, Katarzyna Śliwa-Martinez, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Bernadetta ZAWILIŃSKA ; redakcja: Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : [b.w.], 2013. - 38 s. - [odczyt: 02.07.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.porozumieniekarpackie.pl/246,pobierz,ekspertyza-koncepcja-rozwoju-szlaku-kultury-woloskiej.htm
69
National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Mirosław Mika // Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. - 7.1 (2013), s. 43-52. - Summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf. - ISSN 1843-6587
70
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 64-74. - Streszcz.
71
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 53-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content. - ISSN 0079-3493
72
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area / Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 4, no. 1 (2013), s. 119-127. - Summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf. - ISSN 2069-3419
73
Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - 1 (2012), s. 59-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf. - ISSN 2084-8722
74
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 89-158
75
Europa Północna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Turystyka). - S. 169-199. - ISBN 978-83-01-17227-5
76
Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line] / red. Marek Reichel. - Dane tekstowe (plik pdf). - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 2012. - (Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2). - S. 23-36. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62735-01-3. - Pełny tekst: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_2.pdf
77
Europa Wschodnia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Turystyka). - S. 259-291. - ISBN 978-83-01-17227-5
78
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
79
Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 259-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111330/edition/96607/content. - ISSN 0079-3507
80
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce : [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
81
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. - 167 s. - [odczyt: 03.07.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
82
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
83
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 102-112
84
Baza i dostępność komunikacyjna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / red. Mirosław Mika. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 127-145. - ISBN 978-83-88424-60-1
85
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 210 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 8). - ISBN 978-83-7252-490-4
86
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 129-144. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202. - ISSN 1898-6447
87
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 123-135. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
88
Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej / Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). - S. 235-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-476-8
89
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130. - ISSN 1898-6447
90
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010. - (Sądeckie Zeszyty Naukowe, ISSN 2082-6362 ; t.1). - S. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-83-62735-00-6. - Pełny tekst: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_1.pdf
91
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie" / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 223-244. - ISBN 978-83-7252-488-1
92
Tybet - pociągiem na "dach świata" / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009. - S. 139-147. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-919079-6-1. - Pełny tekst: http://www.wsp.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_4/artykuly_4/zawiliniska_tybet.pdf
93
Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach / Piotr Mikołajczyk, Elżbieta Wołoszyńska, Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Małgorzata Fedas, Pamela McCarthy, Katarzyna Śliwa, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dawid Jan Maciuszek. - Warszawa; Kraków : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009. - 171 s. : il. ; 21 cm
94
Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains) / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - S. 337-350. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-410-9
95
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008 / Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008), s. 320-322. - ISSN 0045-9453
96
Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas : Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz]. - Kraków: Eko-Tourist sp. z o.o., 2008. - S. 24-28. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v9zE5yu7-30J:www.nfi.at/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D83+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
97
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy / kier. Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika ; aut.: Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Bartosz Piziak, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Anna Wilkońska, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków : [s.n.], 2008. - 160 s., [16] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. - Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. - Bibliogr.
98
Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Jacek Jasiński // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007. - S. 41-49. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-919079-1-0. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_2.pdf
99
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003 / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993. - ISSN 0208-7944
100
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. - z. 117 (2007), s. 181-193. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska przestrzeń turystyczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg11713¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDA3IER6aWFsfWFuaWEgd2x9YWR6IGxva2FsbnljaCB3IHJvendvanUgdHVyeXN0eWtpIHcga2FycGFja2ljaCBwYXJrYWNoIGty. - ISSN 1644-3586
101
Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-342-5
102
Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 225-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
103
Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 303-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-35-9
104
Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r. / [red. Stanislav Štofko]. - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - S. 311-319. - Summ. - ISBN 83-922148-6-2
105
Karpaty jako region turystyczny / Bernadetta Zawilińska // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005. - S. 144-152. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-5-3. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_2/karpaty_region_turystyczny_2005.pdf
106
Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) / Bernadetta Zawilińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 85-93. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
107
Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. - z. 111 (2003), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004111¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDAzIE9wcG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGVjb3RvdXJpc20gZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gdGhlIE1hZ3Vyc2tpIE5hdGlvbmFsIFBhcg==. - ISSN 1644-3586
108
Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Turistica. - nr 13 (2002), s. 101-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
1
Zawilińska B., (2021), Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 35, nr 3, s. 41-61; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8592
2
Zawilińska B., Brańka P., Majewski K., Semczuk M., (2021), National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 20, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351
3
Majewski K., Zawilińska B., (2021), Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. [W:] Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Turystyka i krajoznawstwo (Warsztaty z Geografii Turyzmu; t. 11), Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 109-133.
4
Brańka P., Zawilińska B., (2020), National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives. [W:] NOWORÓL A., JOPEK D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-95.
5
Zawilińska B., (2020), Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim, "Prace Geograficzne", z. 160, s. 95-116; https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl
6
Zawilińska B., (2020), Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland), "European Countryside", Vol. 12, no. 1, s. 119-137; https://content.sciendo.com/view/journals/euco/12/1/article-p119.xml
7
Zawilińska B., (2020), Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne. [W:] Nocoń M., Pasierbek T., Raj A., Walas B. (red.), Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi, Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, s. 120-145.
8
Mika M., Zawilińska B., Kubal-Czerwińska M., (2019), Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland, "Folia Geographica : International Scientific Journal", Vol. 61, no. 1, s. 5-16; http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525
9
Zawilińska B., Kochel L., (2018), Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 344-355; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content
10
Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 270, s. 159-173; http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf
11
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Zawilińska B., (2018), Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 254-271; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content
12
Zawilińska B., (2018), Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-24.
13
Wrona J., Zawilińska B., (2018), Turystyka. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-184.
14
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-181.
15
Serafin P., Zawilińska B., (2017), Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 400-411; http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf
16
Zawilińska B., (2017), Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
17
Zawilińska B., (2017), Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju. [W:] Drewnik M., Mika M. (red.), Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 341-354.
18
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. - z. 260. - 159 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - 0079-3493
19
Mika M., Zawilińska B., (2016), Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers, "Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis", vol. 58, no. 2, s. 22-34; http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf
20
Zawilińska B., (2016), Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry, "Prace Geograficzne", z. 145, s. 7-30; http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/
21
Serafin P., Woźniak A., Zawilińska B., (2016), Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 29-53.
22
Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K., (2016), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020, Mikołajczyk P. (red.), Warszawa : Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 127 s.
23
Zawilińska B., Szpara K., (2016), Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians, "Scientific Review of Physical Culture", Vol. 6, iss. 4, s. 242-253; http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx
24
Zawilińska B., (2016), Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
25
Mika M., Zawilińska B., Pawlusinski R., (2016), Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy, "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography" [on-line], vol. 10, no 1, s. 5-21; http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf
26
Mika M., Zawilińska B., (2016), Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry, "Prace i Studia Geograficzne", t. 61, z. 3, s. 85-94; http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf
27
Mika M., Pawlusiński R., Zawilińska B., (2015), Park narodowy a gospodarka lokalna: model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 262 s.
28
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2015), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 201-224.
29
Mika M., Zawilińska B., (2015), National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy. [W:] Paris , Karnik A., Epps A., Tully D., Hussain F., Sanderson K., Hyland L., Mohnot R., Kyriazi T. (red.), Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line], Dubai : Middlesex University, s. 418-434.
30
Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K., (2015), Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 122-136.
31
Mika M., Zawilińska B., (2015), Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 385-392; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content
32
Zawilińska B., (2015), National Parks in the New Legal and Economic Environment, "Biblioteka Regionalisty", nr 15, s. 113-122; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf
33
Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), (2015), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 237 s.
34
Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A., (2015), Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 182-194.
35
Wilkońska A., Szpara K., Zawilińska B., (2015), Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 168-181.
36
Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), (2014), Jan Gwalbert Pawlikowski: humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 343, [1] s.
37
Zawilińska B., Hołuj A., (2014), Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area, "European Spatial Research and Policy", vol. 21, no. 1, s. 137-155; http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf
38
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2014), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 300-323.
39
Zawilińska B., (2014), Sahara. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73.
40
Zawilińska B., Strzelczyk W., (2014), Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 211-226.
41
Zawilińska B., (2014), Pireneje. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 68.
42
Zawilińska B., (2014), Park Narodowy Yellowstone. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 65-66.
43
Zawilińska B., (2014), Lhasa. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
44
Zawilińska B., (2014), Góry Skaliste. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30.
45
Zawilińska B., (2014), Namib. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 58.
46
Zawilińska B., (2014), Tybet. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86.
47
Zawilińska B., (2014), Pekin. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 67.
48
Zawilińska B., (2014), Szanghaj. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-83.
49
Zawilińska B., (2014), Himalaje. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33.
50
Zawilińska B., (2014), Kaukaz. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 42.
51
Zawilińska B., (2014), Berlin. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-16.
52
Zawilińska B., (2014), Istria. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35.
53
Zawilińska B., (2014), Anatolia. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 10.
54
Zawilińska B., (2014), Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie. [W:] Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, s. 181-198.
55
Zawilińska B., (2014), Czarnobyl. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21.
56
Zawilińska B., (2014), Krym. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45.
57
Zawilińska B., (2014), Karpaty. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 41.
58
Zawilińska B., (2014), Dubrownik. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24.
59
Pater B., Zawilińska B., (2014), Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(48), s. 164-177; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/11/11
60
Zawilińska B., (2014), Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 113-129; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677
61
Zawilińska B., (2014), Alpy. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 8-9.
62
Zawilińska B., (2014), Atakama. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13.
63
Zawilińska B., (2014), Kalahari. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39.
64
Luchter B., Serafin P., Wrona J., Zawilińska B., (2014), Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Wyd. II rozszerzone i uaktualnioneKraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106 s.
65
Zawilińska B., (2014), Ararat. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11.
66
Zawilińska B., (2013), Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians. [W:] Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability (Environmental Science), New York : Springer, s. 461-476.
67
Zawilińska B., (2013), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 54-63.
68
Fedas M., Fidyk K., Śliwa-Martinez K., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Zawilińska B., (2013), Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej: ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, [on-line], Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 38 s.
69
Zawilińska B., Mika M., (2013), National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective, "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography" [on-line], 7.1, s. 43-52; http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf
70
Zawilińska B., (2013), Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 64-74.
71
Kudłacz T., Zawilińska B., (2013), Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 251, s. 53-64; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content
72
Hołuj A., Zawilińska B., (2013), Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 4, no. 1, s. 119-127; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf
73
Zawilińska B., (2012), Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały", 1, s. 59-73; http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf
74
Brańka P., Hołuj A., Zawilińska B., (2012), Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 89-158.
75
Zawilińska B., (2012), Europa Północna. [W:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata. Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-199.
76
Zawilińska B., (2012), Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce. [W:] Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line], Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe, s. 23-36.
77
Zawilińska B., (2012), Europa Wschodnia. [W:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata. Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 259-291.
78
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2012), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 68 s.
79
Zawilińska B., (2012), Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 259-269; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111330/edition/96607/content
80
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego: materiały z warsztatów, Hołuj A. (red.), Kielce : [b.w.], 180 s.
81
Kudłacz T., (2011), Raport regionalny województwo lubuskie: (wersja robocza), [on-line], Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 167 s.
82
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 408 s.
83
Zawilińska B., (2011), Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 102-112.
84
Zawilińska B., (2011), Baza i dostępność komunikacyjna. [W:] Mika M. (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-145.
85
Zawilińska B., (2010), Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 8), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 210 s.
86
Zawilińska B., (2010), Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 129-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202
87
Zawilińska B., (2010), Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 123-135.
88
Pawlusiński R., Zawilińska B., (2010), Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej. [W:] Kudłacz T., Wrona J. (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 8), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 235-247.
89
Zawilińska B., (2010), Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 842, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130
90
Zawilińska B., (2010), Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych. [W:] Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny (Sądeckie Zeszyty Naukowe; t.1), Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, s. 115-124.
91
Zawilińska B., (2010), Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie". [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 223-244.
92
Zawilińska B., (2009), Tybet - pociągiem na "dach świata". [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 4, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 139-147.
93
Mikołajczyk P., Wołoszyńska E., Ochwat-Marcinkiewicz M., Fedas M., McCarthy P., Śliwa K., Zawilińska B., Maciuszek D., (2009), Turystyka przyjazna środowisku: poradnik wdrażania w polskich Karpatach, Warszawa ; Kraków : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 171 s.
94
Zawilińska B., (2008), Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach). [W:] Wodejko S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 337-350.
95
Wrona J., Zawilińska B., (2008), "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008, "Czasopismo Geograficzne", T. 79, z. 3, s. 320-322.
96
Zawilińska B., (2008), Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations. [W:] Dąbrowski P., Dąbrowska A., Szczechowicz B. (red.), Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas: Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport, Kraków : Eko-Tourist sp. z o.o., s. 24-28.
97
Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., Pitrus E., Piziak B., Ptaszycka-Jackowska D., Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., Zawilińska B., (2008), Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki: raport końcowy, Kurek W. (kier.), Mika M. (kier.), Kraków : [s.n.], 160 s., [16] k. tabl. złoż.
98
Zawilińska B., Jasiński J., (2007), Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan. [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 3, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 41-49.
99
Zawilińska B., (2007), Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993
100
Zawilińska B., (2007), Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych, "Prace Geograficzne", z. 117, s. 181-193; http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg11713¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDA3IER6aWFsfWFuaWEgd2x9YWR6IGxva2FsbnljaCB3IHJvendvanUgdHVyeXN0eWtpIHcga2FycGFja2ljaCBwYXJrYWNoIGty
101
Zawilińska B., (2007), Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas. [W:] Wnuk Z., Ziaja M. (red.), Turystyka w obszarach Natura 2000, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 121-135.
102
Zawilińska B., (2007), Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 225-242.
103
Zawilińska B., (2007), Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach. [W:] Kurek W., Faracik R. (red.), Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 303-311.
104
Zawilińska B., (2006), Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy IV: samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r, Bielsko-Biała ; Žilina : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 311-319.
105
Zawilińska B., (2005), Karpaty jako region turystyczny. [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004, T. 2, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 144-152.
106
Zawilińska B., (2004), Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 85-93.
107
Zawilińska B., (2003), Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone, "Prace Geograficzne", z. 111, s. 157-168; http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004111¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDAzIE9wcG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGVjb3RvdXJpc20gZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gdGhlIE1hZ3Vyc2tpIE5hdGlvbmFsIFBhcg==
108
Zawilińska B., (2002), Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce, "Folia Turistica", nr 13, s. 101-120.
1
@article{UEK:2168358560,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 35, 3",
pages = "41-61",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.353.3},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8592},
}
2
@article{UEK:2168358866,
author = "Bernadetta Zawilińska and Patrycja Brańka and Karol Majewski and Marcin Semczuk",
title = "National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 20",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132011351},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351},
}
3
@inbook{UEK:2168357748,
author = "Karol Majewski and Bernadetta Zawilińska",
title = "Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki",
booktitle = "Turystyka i krajoznawstwo",
pages = "109-133",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8220-576-3.06},
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813},
issn = "2544-7440",
isbn = "978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0",
}
4
@inbook{UEK:2168351940,
author = "Patrycja Brańka and Bernadetta Zawilińska",
title = "National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "86-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-822-3",
}
5
@article{UEK:2168349528,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 160",
pages = "95-116",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.20.002.12260},
url = {https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl},
}
6
@article{UEK:2168346480,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland)",
journal = "European Countryside",
number = "Vol. 12, no. 1",
pages = "119-137",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/euco-2020-0007},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/euco/12/1/article-p119.xml},
}
7
@inbook{UEK:2168351392,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi",
pages = "120-145",
adress = "Sucha Beskidzka",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernadetta_Zawilinska/publication/346610372_Wplyw_parkow_narodowych_na_spolecznosci_lokalne/links/5fc952bb45851568d13a6a06/Wplyw-parkow-narodowych-na-spolecznosci-lokalne.pdf},
isbn = "978-83-947044-2-1",
}
8
@article{UEK:2168336127,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska and Magdalena Kubal-Czerwińska",
title = "Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland",
journal = "Folia Geographica : International Scientific Journal",
number = "Vol. 61, no. 1",
pages = "5-16",
year = "2019",
url = {http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525},
}
9
@article{UEK:2168333903,
author = "Bernadetta Zawilińska and Laura Kochel",
title = "Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "344-355",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content},
}
10
@article{UEK:2168329305,
author = "Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 270",
pages = "159-173",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf},
}
11
@article{UEK:2168333891,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Bernadetta Zawilińska",
title = "Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "254-271",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content},
}
12
@inbook{UEK:2168331123,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
13
@inbook{UEK:2168331141,
author = "Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "170-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
14
@inbook{UEK:2168328101,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "165-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
15
@article{UEK:2168316423,
author = "Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "400-411",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118550},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf},
}
16
@misc{UEK:2168322503,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "37",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
17
@inbook{UEK:2168320727,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi",
pages = "341-354",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-64089-37-4",
}
18
@misc{UEK:2168308679,
title = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2016",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416},
}
19
@article{UEK:2168311847,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers",
journal = "Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis",
number = "vol. 58, no. 2",
pages = "22-34",
year = "2016",
url = {http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf},
}
20
@article{UEK:2168309167,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 145",
pages = "7-30",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.16.009.5398},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/},
}
21
@inbook{UEK:2168305765,
author = "Piotr Serafin and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
22
@book{UEK:2168303883,
author = "Bernadetta Zawilińska and Anna Wilkońska and Krzysztof Szpara",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020",
editor = Mikołajczyk Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2016",
isbn = "978-83-932916-3-2",
}
23
@article{UEK:2168311185,
author = "Bernadetta Zawilińska and Krzysztof Szpara",
title = "Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians",
journal = "Scientific Review of Physical Culture",
number = "Vol. 6, iss. 4",
pages = "242-253",
year = "2016",
url = {http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx},
}
24
@misc{UEK:2168343700,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "22",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
25
@article{UEK:2168307311,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska and Robert Pawlusinski",
title = "Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy",
journal = "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "5-21",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2016.101.1},
url = {http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf},
}
26
@article{UEK:2168309661,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry",
journal = "Prace i Studia Geograficzne",
number = "t. 61, z. 3",
pages = "85-94",
year = "2016",
url = {http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf},
}
27
@book{UEK:2168301283,
author = "Mirosław Mika and Robert Pawlusiński and Bernadetta Zawilińska",
title = "Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64089-20-6",
}
28
@inbook{UEK:2168296555,
author = "Halina Guzik and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "201-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
29
@inbook{UEK:2168305515,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy",
booktitle = "Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science",
pages = "418-434",
adress = "Dubai",
publisher = "Middlesex University",
year = "2015",
url = {https://drive.google.com/file/d/0B5FUhfGcWwxBbjQwUmEtX3BZVzg/view?usp=sharing},
isbn = "978-9948-18-984-8",
}
30
@inbook{UEK:2168301217,
author = "Bernadetta Zawilińska and Anna Wilkońska and Krzysztof Szpara",
title = "Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "122-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
31
@article{UEK:2168297131,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "385-392",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content},
}
32
@article{UEK:2168303907,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "National Parks in the New Legal and Economic Environment",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "15",
pages = "113-122",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/br.2015.1.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf},
}
33
@book{UEK:2168301215,
title = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
editor = Szpara Krzysztof,
editor = Zawilińska Bernadetta,
editor = Wilkońska Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
34
@inbook{UEK:2168301223,
author = "Krzysztof Szpara and Bernadetta Zawilińska and Anna Wilkońska",
title = "Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "182-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
35
@inbook{UEK:2168301219,
author = "Anna Wilkońska and Krzysztof Szpara and Bernadetta Zawilińska",
title = "Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "168-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
36
@book{UEK:2168285271,
title = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
editor = Dąbrowski Piotr,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
37
@article{UEK:2168279243,
author = "Bernadetta Zawilińska and Artur Hołuj",
title = "Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 21, no. 1",
pages = "137-155",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/esrp-2014-0010},
url = {http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf},
}
38
@unpublished{UEK:2168301809,
author = "Halina Guzik and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "300-323",
year = "2014",
}
39
@inbook{UEK:2168317699,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Sahara",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
40
@inbook{UEK:2168286909,
author = "Bernadetta Zawilińska and Wojciech Strzelczyk",
title = "Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "211-226",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2014",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-62550-98-2",
}
41
@inbook{UEK:2168317653,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Pireneje",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
42
@inbook{UEK:2168317641,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Park Narodowy Yellowstone",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "65-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
43
@inbook{UEK:2168317451,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Lhasa",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
44
@inbook{UEK:2168317237,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Góry Skaliste",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
45
@inbook{UEK:2168317549,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Namib",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
46
@inbook{UEK:2168317793,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Tybet",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "86",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
47
@inbook{UEK:2168317647,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Pekin",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "67",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
48
@inbook{UEK:2168317767,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Szanghaj",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "82-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
49
@inbook{UEK:2168317313,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Himalaje",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
50
@inbook{UEK:2168317389,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Kaukaz",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
51
@inbook{UEK:2168317077,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Berlin",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "15-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
52
@inbook{UEK:2168317331,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Istria",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
53
@inbook{UEK:2168316971,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Anatolia",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
54
@inbook{UEK:2168285269,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie",
booktitle = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
pages = "181-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
55
@inbook{UEK:2168317141,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Czarnobyl",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
56
@inbook{UEK:2168317427,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Krym",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
57
@inbook{UEK:2168317383,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Karpaty",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
58
@inbook{UEK:2168317167,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Dubrownik",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
59
@article{UEK:2168279239,
author = "Beata Pater and Bernadetta Zawilińska",
title = "Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(48)",
pages = "164-177",
year = "2014",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/11/11},
}
60
@article{UEK:2168295147,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "113-129",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1208},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677},
}
61
@inbook{UEK:2168316963,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Alpy",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "8-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
62
@inbook{UEK:2168317003,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Atakama",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "13",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
63
@inbook{UEK:2168317357,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Kalahari",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
64
@book{UEK:2168286823,
author = "Bogusław Luchter and Piotr Serafin and Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
edition = "Wyd. II rozszerzone i uaktualnione",
isbn = "978-83-7252-679-3",
}
65
@inbook{UEK:2168316983,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Ararat",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
66
@inbook{UEK:2168262158,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians",
booktitle = "The Carpathians",
pages = "461-476",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2013",
issn = "1431-6250",
isbn = "978-3-642-12724-3",
}
67
@unpublished{UEK:2168290253,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "54-63",
year = "2013",
}
68
@misc{UEK:2168279667,
author = "Małgorzata Fedas and Karolina Fidyk and Katarzyna Śliwa-Martinez and Jadwiga Środulska-Wielgus and Krzysztof Wielgus and Bernadetta Zawilińska",
title = "Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego",
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {http://www.porozumieniekarpackie.pl/246,pobierz,ekspertyza-koncepcja-rozwoju-szlaku-kultury-woloskiej.htm},
}
69
@article{UEK:2168262180,
author = "Bernadetta Zawilińska and Mirosław Mika",
title = "National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective",
journal = "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography",
number = "7.1",
pages = "43-52",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2013.71.43},
url = {http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf},
}
70
@unpublished{UEK:2168290255,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "64-74",
year = "2013",
}
71
@article{UEK:2168263328,
author = "Tadeusz Kudłacz and Bernadetta Zawilińska",
title = "Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 251",
pages = "53-64",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content},
}
72
@article{UEK:2168262186,
author = "Artur Hołuj and Bernadetta Zawilińska",
title = "Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "119-127",
year = "2013",
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf},
}
73
@article{UEK:2168262152,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "2012",
url = {http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf},
}
74
@unpublished{UEK:2168266368,
author = "Patrycja Brańka and Artur Hołuj and Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "89-158",
year = "2012",
}
75
@inbook{UEK:2168262364,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Europa Północna",
booktitle = "Regiony turystyczne świata. Cz. 1",
pages = "169-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17227-5",
}
76
@inbook{UEK:2168261804,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce",
booktitle = "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny",
pages = "23-36",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Starostwo Powiatowe",
year = "2012",
url = {http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_2.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62735-01-3",
}
77
@inbook{UEK:2168262372,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Europa Wschodnia",
booktitle = "Regiony turystyczne świata. Cz. 1",
pages = "259-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17227-5",
}
78
@misc{UEK:2168306101,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego",
editor = Hołuj Artur,
editor = Hołuj Dominika,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
}
79
@article{UEK:2168227930,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "259-269",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111330/edition/96607/content},
}
80
@misc{UEK:2168305975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów",
editor = Hołuj Artur,
adress = "Kielce",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
81
@misc{UEK:2168279695,
author = "Tadeusz Kudłacz",
title = "Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza)",
adress = "Zielona Góra, Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
url = {http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf},
}
82
@misc{UEK:2168306077,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie",
editor = Hołuj Artur,
editor = Hołuj Dominika,
editor = Zawilińska Bernadetta,
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
83
@unpublished{UEK:2168257996,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "102-112",
year = "2011",
}
84
@inbook{UEK:2168261776,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Baza i dostępność komunikacyjna",
booktitle = "Kraków jako ośrodek turystyczny",
pages = "127-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-88424-60-1",
}
85
@book{UEK:51997,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-490-4",
}
86
@article{UEK:53130,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "129-144",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202},
}
87
@article{UEK:2165793725,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "123-135",
adress = "",
year = "2010",
}
88
@inbook{UEK:51256,
author = "Robert Pawlusiński and Bernadetta Zawilińska",
title = "Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej",
booktitle = "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych",
pages = "235-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-476-8",
}
89
@article{UEK:53227,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "842",
pages = "103-119",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130},
}
90
@inbook{UEK:2166120879,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych",
booktitle = "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny",
pages = "115-124",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu",
year = "2010",
url = {http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_1.pdf},
issn = "2082-6362",
isbn = "978-83-62735-00-6",
}
91
@inbook{UEK:2165640335,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "223-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
92
@inbook{UEK:2168279659,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Tybet - pociągiem na dach świata",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2009",
url = {http://www.wsp.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_4/artykuly_4/zawiliniska_tybet.pdf},
isbn = "83-919079-6-1",
}
93
@book{UEK:2166184265,
author = "Piotr Mikołajczyk and Elżbieta Wołoszyńska and Monika Ochwat-Marcinkiewicz and Małgorzata Fedas and Pamela McCarthy and Katarzyna Śliwa and Bernadetta Zawilińska and Dawid Jan Maciuszek",
title = "Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa",
year = "2009",
}
94
@inbook{UEK:2162111084,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)",
booktitle = "Zrównoważony rozwój turystyki",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-410-9",
}
95
@article{UEK:2165786012,
author = "Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008",
journal = "Czasopismo Geograficzne",
number = "T. 79, z. 3",
pages = "320-322",
year = "2008",
}
96
@inbook{UEK:2168279673,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations",
booktitle = "Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas",
pages = "24-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Eko-Tourist sp. z o.o.",
year = "2008",
url = {http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v9zE5yu7-30J:www.nfi.at/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D83+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a},
}
97
@misc{UEK:2166249473,
author = "Robert Faracik and Włodzimierz Kurek and Mirosław Mika and Robert Pawlusiński and Elżbieta Pitrus and Bartosz Piziak and Danuta Ptaszycka-Jackowska and Katarzyna Rotter-Jarzębińska and Anna Wilkońska and Bernadetta Zawilińska",
title = "Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2008",
url = {},
}
98
@inbook{UEK:2168279661,
author = "Bernadetta Zawilińska and Jacek Jasiński",
title = "Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2007",
url = {http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_2.pdf},
isbn = "83-919079-1-0",
}
99
@article{UEK:51041,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "105-124",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993},
}
100
@article{UEK:51137,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 117",
pages = "181-193",
adress = "",
year = "2007",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg11713¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDA3IER6aWFsfWFuaWEgd2x9YWR6IGxva2FsbnljaCB3IHJvendvanUgdHVyeXN0eWtpIHcga2FycGFja2ljaCBwYXJrYWNoIGty},
}
101
@inbook{UEK:2166120929,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas",
booktitle = "Turystyka w obszarach Natura 2000",
pages = "121-135",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-7338-342-5",
}
102
@inbook{UEK:2165788535,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "225-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
103
@inbook{UEK:2166184661,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach",
booktitle = "Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne",
pages = "303-311",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-88424-35-9",
}
104
@inbook{UEK:2165797726,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy IV",
pages = "311-319",
adress = "Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-6-2",
}
105
@inbook{UEK:2167664452,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Karpaty jako region turystyczny",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2",
pages = "144-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2005",
url = {http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_2/karpaty_region_turystyczny_2005.pdf},
isbn = "83-919079-5-3",
}
106
@article{UEK:2166048550,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "85-93",
year = "2004",
}
107
@article{UEK:2168279715,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 111",
pages = "157-168",
year = "2003",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004111¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDAzIE9wcG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGVjb3RvdXJpc20gZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gdGhlIE1hZ3Vyc2tpIE5hdGlvbmFsIFBhcg==},
}
108
@article{UEK:2168223252,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce",
journal = "Folia Turistica",
number = "13",
pages = "101-120",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID