Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Źródło:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168329443
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Pauli Urban , Osowska Renata
Tytuł:
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience
Źródło:
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019) , s. 936-954. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168330053
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Źródło:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149
Nr:
2168334907
rozdział w monografii
4

Autor:
Tytuł:
Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises = Praktyki zarządzania talentami w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593 entitled 'Talent Management in Small and Medium Enterprises' financed by Polish National Science Center and conducted by Aleksy Pocztowski, Alicja Miś and Urban Pauli.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330161
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców = Migration as an Opportunity for Human Capital Enhancement - Polish Entrepreneurs Experience
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018) , s. 174-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach grantu na podtrzymanie potencjału badawczego nr 072/WE- -KZKL/02/2017/S/7072 realizowanego przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328367
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Konferencja:
7th Workshop on Talent Management, Helsinki, Finlandia, od 2018-10-01 do 2018-10-02
Tytuł:
Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Workshop on Talent Management. - 7 (2018) , s. 1-12 - Bibliogr.
Program badawczy:
This working paper came into being within the project no. 2016/21/B/HS4/01593 entitled 'Talent management in Small and Medium enterprises' financed by Polish National Science Center, conducted by Aleksy Pocztowski, Alicja Miś and Urban Pauli.
Nr:
2168328767
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168330733
varia
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2017
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji DEC-2012/07/D/HS4/00789.
ISBN:
978-83-7556-923-0
Nr:
2168316767
monografia
9

Autor:
Konferencja:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Tytuł:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Źródło:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 799-812. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The paper came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016
ISBN:
978-83-65262-13-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168312729
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets = Organizacja procesu szkoleniowego w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313071
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Tverdostup Maryna , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna , Swift Sam
Tytuł:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2016
Opis fizyczny:
35 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321979
seria wydawnicza
12

Autor:
Tytuł:
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016) , s. 103-116. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship - Bibliogr.
Program badawczy:
The article came into being within the project no. DEC-2012/07/d/HS4/00789 entitled 'Effectiveness of SMEs' investments in development ' financed by Polish National Science Center, conducted by Urban Pauli in the years 2013-2016.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307941
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016) , s. 151-162. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim realizowanych w latach 2016-2017 pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu talentami".
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308171
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers
Źródło:
Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168332465
rozdział w monografii
15

Autor:
Tytuł:
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland = Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016) , s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310925
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
McNamara Andrea , Sheehan Maura , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Swift Sam , Fohrbeck Anna
Tytuł:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2016
Opis fizyczny:
106 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321985
seria wydawnicza
17

Tytuł:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow)
Źródło:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168307767
rozdział w monografii
19

Autor:
Tytuł:
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 103-124
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304263
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2015
Opis fizyczny:
28 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321973
seria wydawnicza
21

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 150-165
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297919
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Autor:
Masso Jaan , Tverdostup Maryna , Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna
Tytuł:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Brighton: University of Brighton, 2015
Opis fizyczny:
103 s.: il.
Seria:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Program badawczy:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Tryb dostępu:
Nr:
2168321977
seria wydawnicza
23

Autor:
Tytuł:
In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 11, iss. 4 (2015) , s. 93-114. - Tytuł numeru: The Process of Firm Growth - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the funds of Polish National Science Center. Grant no: DEC-2012/07/d/HS4/00789
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168300823
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Konferencja:
5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő, Węgry, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Tytuł:
Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth
Źródło:
Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness" - Gödöllő: Szent István University Publishing House, 2015, s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by the funds of Polish National Science Center. Grant no: DEC-2012/07/d/HS4/00789
ISBN:
978-963-269-492-4
Nr:
2168292789
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Tytuł:
Working in SMEs as a Way to Improve Employability = Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015) , s. 97-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The research was financed by funds provided by the Polish National Science Center: Grant No. DEC-2012/07/d/HS4/00789
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299851
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland)
Źródło:
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia. - vol. 60, no. 4 (2015) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168299871
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Tytuł:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 66-84
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297909
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[162]-18[179] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303275
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 19)
Uwagi:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012)., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-666-3
Nr:
2168285821
monografia
30

Autor:
Tytuł:
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[87]-20[106] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303267
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Konferencja:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Tytuł:
Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business
Źródło:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014, s. 81-82. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168313175
varia
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Źródło:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Tytuł:
Szkolenia i rozwój
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 90-106 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288541
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
raport/sprawozdanie
35

Tytuł:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 28 cm
Program badawczy:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
książka
36

Tytuł:
Zarządzanie personelem
Źródło:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych
Źródło:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 140-159 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273478
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 32-49
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Okresowe ocenianie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 77-96
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235454
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 97-125
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Motywowanie i wynagradzanie pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 126-141
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235474
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Autor:
Tytuł:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2012
Opis fizyczny:
292 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-215
Nr:
2168234416
doktorat
43

Tytuł:
Rekrutacja i selekcja pracowników
Źródło:
Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 50-76
ISBN:
978-83-7252-572-7
Nr:
2168235452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników
Źródło:
Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Piotr Lendzion - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2011, s. 199-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-32-5
Nr:
2168270336
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji
Źródło:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 7-13
Sygnatura:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265006
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011, s. 187-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-399-0
Nr:
2168233260
rozdział w monografii
47

Autor:
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669593
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Charakterystyka źródeł i metod badawczych
Źródło:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 51-57
Sygnatura:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304901
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji
Źródło:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 195-210 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165993048
rozdział w monografii
50

Autor:
Tytuł:
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Źródło:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
rozdział w monografii
52

Autor:
Tytuł:
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego = Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51462
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Pozyskiwanie utalentowanych pracowników
Źródło:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 97-118
Seria:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621215
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Autor:
Tytuł:
Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników = Employers' Expectations in Regard to Employee Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50658
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Źródło:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 61-82 - Bibliogr.
Seria:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Tryb dostępu:
Nr:
2166022256
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 2008
Opis fizyczny:
224 s.: tab.; 24 cm
Nr:
2165929911
raport/sprawozdanie
57

Tytuł:
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 681-693
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219154
rozdział w monografii
58

Autor:
Tytuł:
Systemy ocen pracowniczych
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 117-142
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535846
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej
Źródło:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 46-61
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165535823
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych
Źródło:
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. nauk. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 591-599 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-237-2
Nr:
2168246986
rozdział w monografii
62

Autor:
Tytuł:
Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji = Identitication and Usage of Talents in Organization
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (2006) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168270440
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
[103] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik, Bibliogr.
Program badawczy:
41/KZKL/1/2008/S/457
Sygnatura:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Program badawczy:
28/KRP/1/07/9/389
Sygnatura:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
27/KZP/1/2004/S/137
Sygnatura:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
naukowo-badawcze
1
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
2
Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience / Urban PAULI, Renata Osowska // International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 25, no. 5 (2019), s. 936-954. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1355-2554
3
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149
4
Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises = Praktyki zarządzania talentami w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
5
Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców = Migration as an Opportunity for Human Capital Enhancement - Polish Entrepreneurs Experience / Urban PAULI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 512 (2018), s. 174-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878. - ISSN 1899-3192
6
Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises / Urban PAULI // Workshop on Talent Management. - 7 (2018), s. 1-12. - Bibliogr. - ISSN 2406-4122
7
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
8
Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban PAULI. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-923-0
9
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital / Urban PAULI // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - S. 799-812. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
10
Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets = Organizacja procesu szkoleniowego w polskich firmach działających na rynkach międzynarodowych / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 5-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912. - ISSN 1898-6447
11
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
12
Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital / Urban PAULI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka ŻUR, Maria URBANIEC. - vol. 4, nr 3 (2016), s. 103-116. - Summ.. - Tytuł numeru: Advancing Research in Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1. - ISSN 2353-883X
13
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach = Talent Management in Small and Medium Enterprises / Urban PAULI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 429 (2016), s. 151-162. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
14
Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej = The Use of Employee Satisfaction Survey in Building Engagement of Civil Service Workers / Urban PAULI, Tomasz SAPETA // W: Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk., Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 25-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/ksztaltowanie-zaangazowania-non-profit.pdf
15
The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland = Warunki pracy młodych samozatrudnionych w Polsce / Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2016), s. 93-101. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
16
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
17
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
18
Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa = Programme of Improving the Competencies of Council Administration Employees based on Urząd Miasta Krakowa (the Municipality of Krakow) / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 76-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
19
Pozyskiwanie pracowników utalentowanych / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 103-124. - ISBN 978-83-264-9978-4
20
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
21
Rozwój pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 150-165. - ISBN 978-83-264-9203-7
22
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
23
In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs / Urban PAULI // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 11, iss. 4 (2015), s. 93-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Process of Firm Growth. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf. - ISSN 2299-7075
24
Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth / Urban PAULI // W: Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness". - Gödöllő : Szent István University Publishing House, 2015. - S. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-492-4. - Pełny tekst: http://real.mtak.hu/24670/1/ICoM_2015-paper006.pdf
25
Working in SMEs as a Way to Improve Employability = Wzbogacanie zatrudnialności poprzez pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach / Urban PAULI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2015), s. 97-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
26
SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland) / Urban PAULI // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol. 60, no. 4 (2015), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf. - ISSN 1224-8738
27
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 66-84. - ISBN 978-83-264-9203-7
28
Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[162]-18[179]. - Bibliogr.
29
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2012). - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 19). - ISBN 978-83-7252-666-3
30
Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[87]-20[106]. - Bibliogr.
31
Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business / Urban PAULI // W: Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - S. 81-82. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
32
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
33
Szkolenia i rozwój / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 90-106. - Bibliogr.
34
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
35
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
36
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
37
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych / Urban PAULI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 140-159. - Bibliogr.
38
Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 32-49. - ISBN 978-83-7252-572-7
39
Okresowe ocenianie pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 77-96. - ISBN 978-83-7252-572-7
40
Zarządzanie rozwojem pracowników / Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Urban PAULI, Iwona KUBICA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 97-125. - ISBN 978-83-7252-572-7
41
Motywowanie i wynagradzanie pracowników / Alicja MIŚ, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 126-141. - ISBN 978-83-7252-572-7
42
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002565
43
Rekrutacja i selekcja pracowników / Alicja MIŚ, Urban PAULI, Anna RYCHWALSKA, Tomasz SAPETA // W: Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków / red. Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 50-76. - ISBN 978-83-7252-572-7
44
E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników / Urban PAULI // W: Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników / red. Anna Stankiewicz-Mróz, Jarosław Piotr Lendzion. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2011. - S. 199-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-32-5
45
Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji / Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 7-13
46
Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Katarzyna Szymańska, Anna Walecka. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011. - S. 187-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-399-0
47
Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Competences of Cracow University of Economics (CUE) Graduates - Employers' Expectations / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 115-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
48
Charakterystyka źródeł i metod badawczych / Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 51-57
49
Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji / Urban PAULI // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz i Anna Walecka. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 195-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-350-1
50
Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej = Research on Worker Satisfaction as a Source of Information for Managers / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 828 (2010), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168081100. - ISSN 1898-6447
51
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
52
Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego = Human Resources Development Policy in Polish Organisations vis-á-vis the Possibility of Obtaining Financial Resources from the European Social Fund / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 85-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168056419. - ISSN 1898-6447
53
Pozyskiwanie utalentowanych pracowników / Urban PAULI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 97-118. - ISBN 978-83-7526-650-4
54
Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników = Employers' Expectations in Regard to Employee Development / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161403360. - ISSN 1898-6447
55
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
56
Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw" : raport końcowy / Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", [ca 2008]. - 224 s. : tab. ; 24 cm
57
Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji / Tomasz SAPETA, Urban PAULI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 681-693. - ISBN 978-83-7285-403-2
58
Systemy ocen pracowniczych / Urban PAULI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 117-142. - ISBN 978-83-7252-379-2
59
Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych = Using Competency Models to Select Project Team Members / Urban PAULI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150626320. - ISSN 0208-7944
60
Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej / Urban PAULI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 46-61. - ISBN 978-83-7252-379-2
61
Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych / Urban PAULI // W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. nauk. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 591-599. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-237-2
62
Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji = Identitication and Usage of Talents in Organization / Urban PAULI // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (2006), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
63
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
64
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
65
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
1
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
2
Pauli U., Osowska R., (2019), Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 25, no. 5, s. 936-954.
3
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
4
Pauli U., (2018), Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 97-108.
5
Pauli U., (2018), Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 512, s. 174-183; http://www.dbc.wroc.pl/publication/69878
6
Pauli U., (2018), Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises, "Workshop on Talent Management", 7, s. 1-12.
7
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
8
Pauli U., (2017), Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw: perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego, Warszawa : CeDeWu, 194 s.
9
Pauli U., (2016), Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Cracow University of Economics, s. 799-812.
10
Pauli U., (2016), Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 5-19; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1071/912
11
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
12
Pauli U., (2016), Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 3, s. 103-116; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/150/pdf_1
13
Pauli U., (2016), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 429, s. 151-162; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34152/Pauli_Zarzadzanie_Talentami_w_Malych_i_Srednich_Przedsiebiorstwach_2016.pdf
14
Pauli U., Sapeta T., (2016), Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej. [W:] na., Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 25-40.
15
Pauli U., (2016), The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 93-101.
16
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
17
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
18
Sapeta T., Pauli U., (2016), Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 76-90.
19
Pauli U., (2016), Pozyskiwanie pracowników utalentowanych. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 103-124.
20
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
21
Pauli U., (2015), Rozwój pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 150-165.
22
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
23
Pauli U., (2015), In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 11, iss. 4, s. 93-114; http://jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol11/issue4/JEMI_Vol11_Issue4_2015_Article4.pdf
24
Pauli U., (2015), Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness", Gödöllő : Szent István University Publishing House, s. 29-34.
25
Pauli U., (2015), Working in SMEs as a Way to Improve Employability, "Human Resource Management", nr 6, s. 97-110.
26
Pauli U., (2015), SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland), "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia" [on-line], vol. 60, no. 4, s. 5-22; http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/966.pdf
27
Pauli U., (2015), Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 66-84.
28
Pauli U., (2014), Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[162]-18[179].
29
Pauli U., (2014), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 19), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
30
Pauli U., (2014), Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[87]-20[106].
31
Pauli U., (2014), Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business. [W:] Pocztowski A., Buchelt B. (red.), Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, s. 81-82.
32
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
33
Pauli U., (2013), Szkolenia i rozwój. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 90-106.
34
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
35
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
36
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
37
Pauli U., (2012), Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 140-159.
38
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-49.
39
Miś A., Buchelt B., Pauli U., (2012), Okresowe ocenianie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 77-96.
40
Miś A., Buchelt B., Pauli U., Kubica I., (2012), Zarządzanie rozwojem pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-125.
41
Miś A., Karwiński M., Pauli U., (2012), Motywowanie i wynagradzanie pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-141.
42
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
43
Miś A., Pauli U., Rychwalska A., Sapeta T., (2012), Rekrutacja i selekcja pracowników. [W:] Miś A. (red.), Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 50-76.
44
Pauli U., (2011), E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników. [W:] Stankiewicz-Mróz A., Lendzion (red.), Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 199-217.
45
Karwiński M., Pauli U., (2011), Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 7-13.
46
Pauli U., (2011), Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników. [W:] Lachiewicz S., Szymańska K., Walecka A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 187-202.
47
Pauli U., (2011), Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 115-124.
48
Karwiński M., Pauli U., (2010), Charakterystyka źródeł i metod badawczych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 51-57.
49
Pauli U., (2010), Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji. [W:] Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 195-210.
50
Pauli U., (2010), Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 828, s. 95-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/168081100
51
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
52
Pauli U., (2009), Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 85-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056419
53
Pauli U., (2008), Pozyskiwanie utalentowanych pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 97-118.
54
Pauli U., (2008), Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 121-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/161403360
55
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
56
Miś A., Sapeta T., Buchelt B., Pauli U., (2008), Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw": raport końcowy, Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przyszłości", 224 s.
57
Sapeta T., Pauli U., (2008), Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 681-693.
58
Pauli U., (2007), Systemy ocen pracowniczych. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 117-142.
59
Pauli U., (2007), Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/150626320
60
Pauli U., (2007), Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 46-61.
61
Pauli U., (2006), Kształcenie na specjalności "Zarządzanie i doradztwo personalne" w kontekście standardów zawodowych. [W:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 591-599.
62
Pauli U., (2006), Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4, s. 69-79.
63
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
64
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
65
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
1
@article{UEK:2168329443,
author = "Pauli Urban and Buchelt Beata and Pocztowski Aleksy",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168330053,
author = "Pauli Urban and Osowska Renata",
title = "Building Entrepreneurial Potential Abroad - Exploring Return Migrant Experience",
journal = "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research",
number = "vol. 25, no. 5",
pages = "936-954",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168330161,
author = "Pauli Urban",
title = "Talent Management Practices in Polish Small and Medium Enterprises",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "97-108",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168328367,
author = "Pauli Urban",
title = "Migracja jako szansa na wzbogacanie kapitału ludzkiego - doświadczenie polskich przedsiębiorców",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "512",
pages = "174-183",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168328767,
author = "Pauli Urban",
title = "Context of Talent Management in Small and Medium Enterprises",
journal = "Workshop on Talent Management",
number = "7",
pages = "1-12",
year = "2018",
}
7
@misc{UEK:2168330733,
author = "Purgał-Popiela Joanna and Pauli Urban and Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
8
@book{UEK:2168316767,
author = "Pauli Urban",
title = "Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7556-923-0",
}
9
@inbook{UEK:2168312729,
author = "Pauli Urban",
title = "Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "799-812",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
10
@article{UEK:2168313071,
author = "Pauli Urban",
title = "Organising the Training Process in Polish Companies Operating on International Markets",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "5-19",
year = "2016",
}
11
@book{UEK:2168321979,
author = "Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Tverdostup Maryna and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna and Swift Sam",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
12
@article{UEK:2168307941,
author = "Pauli Urban",
title = "Enhancing SMEs' Growth by Investing in Organizational Capital",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 3",
pages = "103-116",
adress = "",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168308171,
author = "Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "429",
pages = "151-162",
adress = "",
year = "2016",
}
14
@inbook{UEK:2168332465,
author = "Pauli Urban and Sapeta Tomasz",
title = "Wykorzystanie badania satysfakcji w procesie budowania zaangażowania pracowników administracji samorządowej",
booktitle = "Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit",
pages = "25-40",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-89-3 ; 978-83-63804-90-9",
}
15
@article{UEK:2168310925,
author = "Pauli Urban",
title = "The Quality of Work of Self-Employed Youth in Poland",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "93-101",
year = "2016",
}
16
@book{UEK:2168321985,
author = "McNamara Andrea and Sheehan Maura and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Swift Sam and Fohrbeck Anna",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
17
@article{UEK:2168311265,
author = "Buchelt Beata and Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168307767,
author = "Sapeta Tomasz and Pauli Urban",
title = "Program doskonalenia kompetencji pracowników administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "76-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
19
@inbook{UEK:2168304263,
author = "Pauli Urban",
title = "Pozyskiwanie pracowników utalentowanych",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "103-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
20
@book{UEK:2168321973,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
21
@inbook{UEK:2168297919,
author = "Pauli Urban",
title = "Rozwój pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "150-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
22
@book{UEK:2168321977,
author = "Masso Jaan and Tverdostup Maryna and Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
23
@article{UEK:2168300823,
author = "Pauli Urban",
title = "In What to Invest after Surviving - the Investment Structure of Growing SMEs",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 11, iss. 4",
pages = "93-114",
year = "2015",
}
24
@inbook{UEK:2168292789,
author = "Pauli Urban",
title = "Investing in Relations as an Opportunity for SMEs Growth",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on Management 2015 "Management, leadership and strategy for SMEs' competitiveness"",
pages = "29-34",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University Publishing House",
year = "2015",
isbn = "978-963-269-492-4",
}
25
@article{UEK:2168299851,
author = "Pauli Urban",
title = "Working in SMEs as a Way to Improve Employability",
journal = "Human Resource Management",
number = "6",
pages = "97-110",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168299871,
author = "Pauli Urban",
title = "SMEs Growth and Human Capital Investments (the Case of Poland)",
journal = "Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Negotia",
number = "vol. 60, no. 4",
pages = "5-22",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168297909,
author = "Pauli Urban",
title = "Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "66-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
28
@unpublished{UEK:2168303275,
author = "Pauli Urban",
title = "Rozwój pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[162]-18[179]",
year = "2014",
}
29
@book{UEK:2168285821,
author = "Pauli Urban",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-666-3",
}
30
@unpublished{UEK:2168303267,
author = "Pauli Urban",
title = "Modele kompetencyjne w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[87]-20[106]",
year = "2014",
}
31
@misc{UEK:2168313175,
author = "Pauli Urban",
title = "Trainings and Personnel Development in Companies Intensifying International Business",
booktitle = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
pages = "81-82",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
32
@article{UEK:2168260056,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
33
@unpublished{UEK:2168288541,
author = "Pauli Urban",
title = "Szkolenia i rozwój",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "90-106",
year = "2013",
}
34
@misc{UEK:2168272272,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
35
@book{UEK:2168272274,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168230870,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
37
@unpublished{UEK:2168273478,
author = "Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie narzędzi informatycznych w komunikacji, budowaniu relacji i dzieleniu się wiedzą między pracownikami firm międzynarodowych",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "140-159",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168235448,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "32-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
39
@inbook{UEK:2168235454,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Okresowe ocenianie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
40
@inbook{UEK:2168235456,
author = "Miś Alicja and Buchelt Beata and Pauli Urban and Kubica Iwona",
title = "Zarządzanie rozwojem pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "97-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
41
@inbook{UEK:2168235474,
author = "Miś Alicja and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Motywowanie i wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "126-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
42
@unpublished{UEK:2168234416,
author = "Pauli Urban",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168235452,
author = "Miś Alicja and Pauli Urban and Rychwalska Anna and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i selekcja pracowników",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim : ćwiczenia i studia przypadków",
pages = "50-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-572-7",
}
44
@inbook{UEK:2168270336,
author = "Pauli Urban",
title = "E-usługi i systemy informatyczne wspierające rozwój potencjału pracowników",
booktitle = "Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników",
pages = "199-217",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2011",
isbn = "978-83-61215-32-5",
}
45
@unpublished{UEK:2168265006,
author = "Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Charakterystyka narzędzi badawczych i badanej populacji",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "7-13",
year = "2011",
}
46
@inbook{UEK:2168233260,
author = "Pauli Urban",
title = "Profesjonalizacja procesu szkoleniowego w małych i średnich przedsiębiorstwach w kontekście podnoszenia efektywności rozwoju pracowników",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "187-202",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2011",
isbn = "978-83-7283-399-0",
}
47
@article{UEK:2167669593,
author = "Pauli Urban",
title = "Oczekiwania pracodawców względem kompetencji absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "115-124",
adress = "",
year = "2011",
}
48
@unpublished{UEK:2168304901,
author = "Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Charakterystyka źródeł i metod badawczych",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "51-57",
year = "2010",
}
49
@inbook{UEK:2165993048,
author = "Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie szkoleń pracowników w podnoszeniu efektywności i rozwoju organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "195-210",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-350-1",
}
50
@article{UEK:51476,
author = "Pauli Urban",
title = "Badanie satysfakcji pracowników jako źródło informacji menedżerskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "828",
pages = "95-110",
year = "2010",
}
51
@inbook{UEK:2165766169,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
52
@article{UEK:51462,
author = "Pauli Urban",
title = "Polityka rozwoju zasobów ludzkich w polskich organizacjach wobec możliwości uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "85-100",
year = "2009",
}
53
@inbook{UEK:2165621215,
author = "Pauli Urban",
title = "Pozyskiwanie utalentowanych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
54
@article{UEK:50658,
author = "Pauli Urban",
title = "Oczekiwania pracodawców w zakresie rozwoju pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "121-137",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:2166022256,
author = "Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
56
@misc{UEK:2165929911,
author = "Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Badanie efektywności studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przyszłości",
year = "2008",
}
57
@inbook{UEK:2168219154,
author = "Sapeta Tomasz and Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie szkoleń w tworzeniu wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "681-693",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
58
@inbook{UEK:2165535846,
author = "Pauli Urban",
title = "Systemy ocen pracowniczych",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "117-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
59
@article{UEK:50942,
author = "Pauli Urban",
title = "Wykorzystanie modeli kompetencyjnych w doborze członków zespołów projektowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "115-128",
year = "2007",
}
60
@inbook{UEK:2165535823,
author = "Pauli Urban",
title = "Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "46-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
61
@inbook{UEK:2168246986,
author = "Pauli Urban",
title = "Kształcenie na specjalności Zarządzanie i doradztwo personalne w kontekście standardów zawodowych",
booktitle = "Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego",
pages = "591-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-237-2",
}
62
@article{UEK:2168270440,
author = "Pauli Urban",
title = "Identyfikowanie i wykorzystanie talentów w organizacji",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4",
pages = "69-79",
year = "2006",
}
63
@unpublished{UEK:2162215688,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt Beata and Purgał-Popiela Joanna and Sapeta Tomasz and Kubica Iwona and Pauli Urban",
title = "Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
64
@unpublished{UEK:2168237562,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Buchelt-Nawara Beata and Purgał-Popiela Joanna and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
65
@unpublished{UEK:2168226339,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Karwiński Marcin and Pauli Urban",
title = "Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}