Publikacje wybranego autora

Bieńkowski Stanisław

Wydział Ogólno-Ekonomiczny, Katedra Organizacji i Zarządu Przedsiębiorstw,

1

Tytuł:
Gospodarka narzędziowa = Management of Tools
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 5 (1951) , s. 204-209
Nr:
2168336773
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Psychologia kierownictwa
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 1947
Opis fizyczny:
61, [2] s.; 20 cm
Nr:
2168341559
monografia
3

Tytuł:
Marnotrawstwo w gospodarce materiałowej = Waste in the Economy of Materials
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1947) , s. 66-68. - Summ.
Nr:
2168332993
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zasady budowy organizmów gospodarczych = The Princeples of Fundations of Business Enterprise
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1947) , s. 194-198. - Summ.
Nr:
2168332999
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ford (wspomnienia pośmiertne) = Henry Ford (Obituary Notice)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1947) , s. 130-132. - Summ.
Nr:
2168332997
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Współzawodnictwo a wydajność pracy = Competition and Efficiency in the Sphere of Work
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1947) , s. 322-325. - Summ.
Nr:
2168333005
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Podstawowe zasady polityki płac
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1946) , s. 122-124. - Summ.
Nr:
2168332985
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Opieka socjalna : według wykładów Prof. Dr. Inż. S. Bieńkowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1946
Opis fizyczny:
54 s.; 29 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335057
skrypt
9

Tytuł:
Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 1946
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335061
monografia
10

Tytuł:
Reorganizacja zakładu przemysłowego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1946) , s. 74-76
Nr:
2168332983
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Krytyczna analiza form organizacyjnych
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1946) , s. 230-232. - Summ.
Nr:
2168332989
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Jedyna droga do dobrobytu - wydajna praca
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1946) , s. 254-256. - Summ.
Nr:
2168332991
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Ewolucja racjonalizacji - względnie naukowej organizacji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1946) , s. 2-4
Nr:
2168332981
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Psychologia kierownictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 1945
Opis fizyczny:
51, [1] s.; 20 cm
Nr:
2168341557
monografia
15

Tytuł:
Sprawdziany organizacyjnej sprawności
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1945) , s. 70-72
Nr:
2168332979
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
O właściwe kierownictwo
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1945) , s. 4-7
Nr:
2168332975
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1940
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335059
monografia
18

Tytuł:
Płace premierowe w zależności od jakości
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (1938) , s. 177-178
Nr:
2168332971
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Trzeba rozpocząć więc walkę z marnotrawstwem czasu
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 80, nr 41 (20 lutego) (1938) , s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168341495
artykuł nierecenzowany
20

Tytuł:
Naukowa organizacja w nauce i praktyce
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11-12 (1938) , s. 338-342
Nr:
2168332973
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Czego nas uczy fakt, że co 7 sekund fabrykę Forda opuszcza samochód
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 80, nr 232 (09 października) (1938) , s. 9
Tryb dostępu:
Nr:
2168341493
artykuł nierecenzowany
22

Tytuł:
Słabi - rozbiciem siły
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 80, nr 112 (17 maja) (1938) , s. 1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341497
artykuł nierecenzowany
23

Tytuł:
Jak wygląda w praktyce - wyścig pracy
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 80, nr 136 (16 czerwca) (1938) , s. 1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341499
artykuł nierecenzowany
24

Tytuł:
Droga do dobrobytu
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 79, nr 196 (26 sierpnia) (1937) , s. 1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341503
artykuł nierecenzowany
25

Tytuł:
Wzajemne zależności
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 79, nr 192 (21 sierpnia) (1937) , s. 1
Tryb dostępu:
Nr:
2168341501
artykuł nierecenzowany
26

Tytuł:
Kiedy działa radość pracy?
Źródło:
Dziennik Poznański. - R. 79, nr 247 (24 październik) (1937) , s. 2
Tryb dostępu:
Nr:
2168341505
artykuł nierecenzowany
27

Tytuł:
Metoda ustalania wartości konjunkturalnej zakładu przemysłowego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1936) , s. 9-13
Nr:
2168332967
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Czas pracy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1936) , s. 234-237
Nr:
2168332969
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Uwagi co do położenia przemysłu średniego w Polsce
Źródło:
Czasopismo Techniczne1936. - R. 54, nr 15, s. 264-266. - Odczyt na zebraniu Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 20.05.1936 r.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341533
varia
30

Tytuł:
Organizacja zbiorowej pracy drobnego przemysłu
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1934) , s. 111-114
Nr:
2168332963
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Organizacja pracy zbiorowej w handlu detalicznym
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1934) , s. 340-342
Nr:
2168332965
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Administracja i organizacja zakładu przemysłowego
Adres wydawniczy:
Lwów: Druk. Karola Doroszyńskiego, 1933
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335055
monografia
33

Tytuł:
Granica rentowności mechanizacji pracy i koncentracji przemysłowej
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1933) , s. 503-507
Nr:
2168332961
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Dobór pracowników jako współczynnik zmniejszenia kosztów produkcji
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7-9 (1931) , s. 298-303
Nr:
2168332959
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Kupiectwo polskie a bilans handlowy
Źródło:
Gazeta Handlowa. - R. 3, nr 244 (1928) , s. 2
Tryb dostępu:
Nr:
2168337521
artykuł w czasopiśmie
1
Gospodarka narzędziowa = Management of Tools / Stanisław BIEŃKOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 2, nr 5 (1951), s. 204-209. - ISSN 0013-3043
2
Psychologia kierownictwa / Stanisław BIEŃKOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 1947. - 61, [2] s. ; 20 cm
3
Marnotrawstwo w gospodarce materiałowej = Waste in the Economy of Materials / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 3 (1947), s. 66-68. - Summ.
4
Zasady budowy organizmów gospodarczych = The Princeples of Fundations of Business Enterprise / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1947), s. 194-198. - Summ.
5
Ford (wspomnienia pośmiertne) = Henry Ford (Obituary Notice) / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1947), s. 130-132. - Summ.
6
Współzawodnictwo a wydajność pracy = Competition and Efficiency in the Sphere of Work / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1947), s. 322-325. - Summ.
7
Podstawowe zasady polityki płac / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1946), s. 122-124. - Summ.
8
Opieka socjalna : według wykładów Prof. Dr. Inż. S. Bieńkowskiego / Stanisław BIEŃKOWSKI. - Kraków : nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 1946. - 54 s. ; 29 cm
9
Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw / Stanisław BIEŃKOWSKI. - Kraków : skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 1946. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Reorganizacja zakładu przemysłowego / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1946), s. 74-76
11
Krytyczna analiza form organizacyjnych / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1946), s. 230-232. - Summ.
12
Jedyna droga do dobrobytu - wydajna praca / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1946), s. 254-256. - Summ.
13
Ewolucja racjonalizacji - względnie naukowej organizacji / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1946), s. 2-4
14
Psychologia kierownictwa / Stanisław BIEŃKOWSKI. - Kraków : skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 1945. - 51, [1] s. ; 20 cm
15
Sprawdziany organizacyjnej sprawności / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1945), s. 70-72
16
O właściwe kierownictwo / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1945), s. 4-7
17
Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw / Stanisław BIEŃKOWSKI. - Kraków : skł. gł. Gebethner i Wolff, 1940. - 247 s. : il. ; 24 cm
18
Płace premierowe w zależności od jakości / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 6 (1938), s. 177-178
19
Trzeba rozpocząć więc walkę z marnotrawstwem czasu / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 80, nr 41 (20 lutego) (1938), s. 9. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43468/edition/60296/content
20
Naukowa organizacja w nauce i praktyce / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11-12 (1938), s. 338-342
21
Czego nas uczy fakt, że co 7 sekund fabrykę Forda opuszcza samochód / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 80, nr 232 (09 października) (1938), s. 9. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43719/edition/60544/content
22
Słabi - rozbiciem siły / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 80, nr 112 (17 maja) (1938), s. 1. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43572/edition/60400/content
23
Jak wygląda w praktyce - wyścig pracy / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 80, nr 136 (16 czerwca) (1938), s. 1. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43597/edition/60425/content
24
Droga do dobrobytu / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 79, nr 196 (26 sierpnia) (1937), s. 1. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/42162/edition/59066/content
25
Wzajemne zależności / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 79, nr 192 (21 sierpnia) (1937), s. 1. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/42156/edition/59060/content
26
Kiedy działa radość pracy? / Stanisław BIEŃKOWSKI // Dziennik Poznański. - R. 79, nr 247 (24 październik) (1937), s. 2. - Pełny tekst: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43090/edition/59950/content
27
Metoda ustalania wartości konjunkturalnej zakładu przemysłowego / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1936), s. 9-13
28
Czas pracy / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1936), s. 234-237
29
Uwagi co do położenia przemysłu średniego w Polsce / Stanisław BIEŃKOWSKI // Czasopismo Techniczne. - R. 54, nr 15 (1936), s. 264-266. - Odczyt na zebraniu Polskiego Towarzystwa Politechnicznego 20.05.1936 r. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13055
30
Organizacja zbiorowej pracy drobnego przemysłu / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1934), s. 111-114
31
Organizacja pracy zbiorowej w handlu detalicznym / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1934), s. 340-342
32
Administracja i organizacja zakładu przemysłowego / Stanisław BIEŃKOWSKI. - Lwów : Druk. Karola Doroszyńskiego, 1933. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000027254
33
Granica rentowności mechanizacji pracy i koncentracji przemysłowej / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1933), s. 503-507
34
Dobór pracowników jako współczynnik zmniejszenia kosztów produkcji / Stanisław BIEŃKOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-9 (1931), s. 298-303
35
Kupiectwo polskie a bilans handlowy / Stanisław BIEŃKOWSKI // Gazeta Handlowa. - R. 3, nr 244 (1928), s. 2. - Pełny tekst: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=12468&from=publication
1
Bieńkowski S., (1951), Gospodarka narzędziowa, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 2, nr 5, s. 204-209.
2
Bieńkowski S., (1947), Psychologia kierownictwa, Wyd. 2Kraków : Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 61, [2] s.
3
Bieńkowski S., (1947), Marnotrawstwo w gospodarce materiałowej, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 66-68.
4
Bieńkowski S., (1947), Zasady budowy organizmów gospodarczych, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 194-198.
5
Bieńkowski S., (1947), Ford (wspomnienia pośmiertne), "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 130-132.
6
Bieńkowski S., (1947), Współzawodnictwo a wydajność pracy, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 322-325.
7
Bieńkowski S., (1946), Podstawowe zasady polityki płac, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 122-124.
8
Bieńkowski S., (1946), Opieka socjalna: według wykładów Prof. Dr. Inż. S. Bieńkowskiego, Kraków : nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H., 54 s.
9
Bieńkowski S., (1946), Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw, Kraków : skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 252 s.
10
Bieńkowski S., (1946), Reorganizacja zakładu przemysłowego, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 74-76.
11
Bieńkowski S., (1946), Krytyczna analiza form organizacyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 230-232.
12
Bieńkowski S., (1946), Jedyna droga do dobrobytu - wydajna praca, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 254-256.
13
Bieńkowski S., (1946), Ewolucja racjonalizacji - względnie naukowej organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 2-4.
14
Bieńkowski S., (1945), Psychologia kierownictwa, Kraków : skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa, 51, [1] s.
15
Bieńkowski S., (1945), Sprawdziany organizacyjnej sprawności, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 70-72.
16
Bieńkowski S., (1945), O właściwe kierownictwo, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 4-7.
17
Bieńkowski S., (1940), Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw, Kraków : skł. gł. Gebethner i Wolff, 247 s.
18
Bieńkowski S., (1938), Płace premierowe w zależności od jakości, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 177-178.
19
Bieńkowski S., (1938), Trzeba rozpocząć więc walkę z marnotrawstwem czasu, "Dziennik Poznański", R. 80, nr 41 (20 lutego), s. 9; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43468/edition/60296/content
20
Bieńkowski S., (1938), Naukowa organizacja w nauce i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 11-12, s. 338-342.
21
Bieńkowski S., (1938), Czego nas uczy fakt, że co 7 sekund fabrykę Forda opuszcza samochód, "Dziennik Poznański", R. 80, nr 232 (09 października), s. 9; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43719/edition/60544/content
22
Bieńkowski S., (1938), Słabi - rozbiciem siły, "Dziennik Poznański", R. 80, nr 112 (17 maja), s. 1; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43572/edition/60400/content
23
Bieńkowski S., (1938), Jak wygląda w praktyce - wyścig pracy, "Dziennik Poznański", R. 80, nr 136 (16 czerwca), s. 1; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43597/edition/60425/content
24
Bieńkowski S., (1937), Droga do dobrobytu, "Dziennik Poznański", R. 79, nr 196 (26 sierpnia), s. 1; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/42162/edition/59066/content
25
Bieńkowski S., (1937), Wzajemne zależności, "Dziennik Poznański", R. 79, nr 192 (21 sierpnia), s. 1; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/42156/edition/59060/content
26
Bieńkowski S., (1937), Kiedy działa radość pracy?, "Dziennik Poznański", R. 79, nr 247 (24 październik), s. 2; https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43090/edition/59950/content
27
Bieńkowski S., (1936), Metoda ustalania wartości konjunkturalnej zakładu przemysłowego, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 9-13.
28
Bieńkowski S., (1936), Czas pracy, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 234-237.
29
Bieńkowski S., (1936), Uwagi co do położenia przemysłu średniego w Polsce, "Czasopismo Techniczne", R. 54, nr 15, s. 264-266; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13055
30
Bieńkowski S., (1934), Organizacja zbiorowej pracy drobnego przemysłu, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 111-114.
31
Bieńkowski S., (1934), Organizacja pracy zbiorowej w handlu detalicznym, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 340-342.
32
Bieńkowski S., (1933), Administracja i organizacja zakładu przemysłowego, Lwów : Druk. Karola Doroszyńskiego, 72 s.
33
Bieńkowski S., (1933), Granica rentowności mechanizacji pracy i koncentracji przemysłowej, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 503-507.
34
Bieńkowski S., (1931), Dobór pracowników jako współczynnik zmniejszenia kosztów produkcji, "Przegląd Organizacji", nr 7-9, s. 298-303.
35
Bieńkowski S., (1928), Kupiectwo polskie a bilans handlowy, "Gazeta Handlowa", R. 3, nr 244, s. 2; http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=12468&from=publication
1
@article{artUEK:2168336773,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Gospodarka narzędziowa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 2, 5",
pages = "204-209",
year = "1951",
}
2
@book{monUEK:2168341559,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Psychologia kierownictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa",
year = "1947",
edition = "Wyd. 2",
}
3
@article{artUEK:2168332993,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Marnotrawstwo w gospodarce materiałowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "66-68",
year = "1947",
}
4
@article{artUEK:2168332999,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Zasady budowy organizmów gospodarczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "194-198",
year = "1947",
}
5
@article{artUEK:2168332997,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Ford (wspomnienia pośmiertne)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "130-132",
year = "1947",
}
6
@article{artUEK:2168333005,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Współzawodnictwo a wydajność pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "322-325",
year = "1947",
}
7
@article{artUEK:2168332985,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Podstawowe zasady polityki płac",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "122-124",
year = "1946",
}
8
@book{skrUEK:2168335057,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Opieka socjalna : według wykładów Prof. Dr. Inż. S. Bieńkowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Bratniej Pomocy Studentów A. H.",
year = "1946",
url = {},
}
9
@book{monUEK:2168335061,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa",
year = "1946",
url = {},
}
10
@article{artUEK:2168332983,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Reorganizacja zakładu przemysłowego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "74-76",
year = "1946",
}
11
@article{artUEK:2168332989,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Krytyczna analiza form organizacyjnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "230-232",
year = "1946",
}
12
@article{artUEK:2168332991,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Jedyna droga do dobrobytu - wydajna praca",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "254-256",
year = "1946",
}
13
@article{artUEK:2168332981,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Ewolucja racjonalizacji - względnie naukowej organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "2-4",
year = "1946",
}
14
@book{monUEK:2168341557,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Psychologia kierownictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa",
year = "1945",
}
15
@article{artUEK:2168332979,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Sprawdziany organizacyjnej sprawności",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "70-72",
year = "1945",
}
16
@article{artUEK:2168332975,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "O właściwe kierownictwo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "4-7",
year = "1945",
}
17
@book{monUEK:2168335059,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Zagadnienia gospodarki przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Gebethner i Wolff",
year = "1940",
url = {},
}
18
@article{artUEK:2168332971,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Płace premierowe w zależności od jakości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "177-178",
year = "1938",
}
19
@article{artnUEK:2168341495,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Trzeba rozpocząć więc walkę z marnotrawstwem czasu",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 80, 41 (20 lutego)",
pages = "9",
year = "1938",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43468/edition/60296/content},
}
20
@article{artUEK:2168332973,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Naukowa organizacja w nauce i praktyce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11-12",
pages = "338-342",
year = "1938",
}
21
@article{artnUEK:2168341493,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Czego nas uczy fakt, że co 7 sekund fabrykę Forda opuszcza samochód",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 80, 232 (09 października)",
pages = "9",
year = "1938",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43719/edition/60544/content},
}
22
@article{artnUEK:2168341497,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Słabi - rozbiciem siły",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 80, 112 (17 maja)",
pages = "1",
year = "1938",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43572/edition/60400/content},
}
23
@article{artnUEK:2168341499,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Jak wygląda w praktyce - wyścig pracy",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 80, 136 (16 czerwca)",
pages = "1",
year = "1938",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43597/edition/60425/content},
}
24
@article{artnUEK:2168341503,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Droga do dobrobytu",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 79, 196 (26 sierpnia)",
pages = "1",
year = "1937",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/42162/edition/59066/content},
}
25
@article{artnUEK:2168341501,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Wzajemne zależności",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 79, 192 (21 sierpnia)",
pages = "1",
year = "1937",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/42156/edition/59060/content},
}
26
@article{artnUEK:2168341505,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Kiedy działa radość pracy?",
journal = "Dziennik Poznański",
number = "R. 79, 247 (24 październik)",
pages = "2",
year = "1937",
url = {https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/43090/edition/59950/content},
}
27
@article{artUEK:2168332967,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Metoda ustalania wartości konjunkturalnej zakładu przemysłowego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "9-13",
year = "1936",
}
28
@article{artUEK:2168332969,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Czas pracy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "234-237",
year = "1936",
}
29
@misc{varUEK:2168341533,
author = "Stanisław Bieńkowski and ",
title = "Uwagi co do położenia przemysłu średniego w Polsce",
booktitle = "Czasopismo Techniczne",
number = "R. 54, 15",
pages = "264-266",
year = "1936",
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=13055},
}
30
@article{artUEK:2168332963,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Organizacja zbiorowej pracy drobnego przemysłu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "111-114",
year = "1934",
}
31
@article{artUEK:2168332965,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Organizacja pracy zbiorowej w handlu detalicznym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "340-342",
year = "1934",
}
32
@book{monUEK:2168335055,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Administracja i organizacja zakładu przemysłowego",
adress = "Lwów",
publisher = "Druk. Karola Doroszyńskiego",
year = "1933",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000027254},
}
33
@article{artUEK:2168332961,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Granica rentowności mechanizacji pracy i koncentracji przemysłowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "503-507",
year = "1933",
}
34
@article{artUEK:2168332959,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Dobór pracowników jako współczynnik zmniejszenia kosztów produkcji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-9",
pages = "298-303",
year = "1931",
}
35
@article{artUEK:2168337521,
author = "Stanisław Bieńkowski",
title = "Kupiectwo polskie a bilans handlowy",
journal = "Gazeta Handlowa",
number = "R. 3, 244",
pages = "2",
year = "1928",
url = {http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=12468&from=publication},
}