Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Agnieszka Pluta-Kubica , Ewelina Jamróz , Agnieszka Kawecka , Lesław Juszczak , Paweł Krzyściak
Tytuł:
Active Edible Furcellaran/Whey Protein Films with Yerba Mate and White Tea Extracts : Preparation, Characterization and its Application to Fresh Soft Rennet-curd Cheese
Źródło:
International Journal of Biological Macromolecules. - vol. 155 (2020) , s. 1307-1316. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (BM-2704/KTGiK/18)
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168340855
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Ewelina Jamróz , Gohar Khachatryan , Pavel Kopel , Lesław Juszczak , Agnieszka Kawecka , Paweł Krzyściak , Mateusz Kucharek , Zuzanna Bębenek , Małgorzata Zimowska
Tytuł:
Furcellaran Nanocomposite Films : the Effect of Nanofillers on the Structural, Thermal, Mechanical and Antimicrobial Properties of Biopolymer Films
Źródło:
Carbohydrate Polymers. - vol. 240 (2020) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
140.00 pkt
Nr:
2168347108
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Bezpieczeństwo opakowań i jego istota = Packing Safety and Its Essence
Źródło:
Bezpieczeństwo konsumentów : ochrona i edukacja konsumencka / red. nauk. Mirosława Janoś-Kresło - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja rozdziału została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8030-352-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168348240
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality
Adres wydawniczy:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny:
253 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-596-2
Poziom I:
Nr:
2168340051
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
5

Konferencja:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Tytuł:
The Role of Biomaterials and Biodegradable Materials for Packaging Purposes in Realization of Circular Economy Assumptions
Źródło:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168340255
varia
6

Tytuł:
Przedmowa
Źródło:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Seria:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Nr:
2168340139
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Challenges for the Packaging Industry in the Circular Economy = Wyzwania dla branży opakowaniowej w gospodarce o obiegu zamkniętym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. - nr 109 (2019) , s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Department of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
Nr:
2168338459
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Ewelina Jamróz , Pavel Kopel , Lesław Juszczak , Agnieszka Kawecka , Zuzana Bytesnikova , Vedran Milosavljevic , Małgorzata Makarewicz
Tytuł:
Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life
Źródło:
Food Packaging and Shelf Life. - vol. 21 (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by Own Scholarship Fund of the University of Agriculture funded by the Rector of University of Agriculture in Cracow. The financial support from the project CEITEC2020 (LQ 1601), EFRR project (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314) and Internal Grant Agency of Mendel University (IGA 20/2017) is highly acknowledged
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168336269
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Agnieszka Cholewa-Wójcik , Agnieszka Kawecka , Carlo Ingrao , Valentina Siracusa
Tytuł:
Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019) , s. 227-252. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Department of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168334259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością = Legal Requirements on Food Contact Materials
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 3 (116) (2018) , s. 163-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168330267
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń
Źródło:
Chemia i Biznes : Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. - nr 3 (2018) , s. 67-70. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168346574
artykuł nierecenzowany
12

Tytuł:
Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich = Safety of Packaging Materials and Packaging from the Perspective of the Producer of Packed Dairy Products
Źródło:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 3-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327933
artykuł nierecenzowany
13

Tytuł:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168342431
varia
14

Tytuł:
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products
Źródło:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327937
artykuł nierecenzowany
15

Tytuł:
Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym
Źródło:
Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2018, s. 51-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja referatu sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-935572-8-8
Nr:
2168334213
rozdział w monografii
16

Autor:
Ewelina Jamróz , Pavel Kopel , Lesław Juszczak , Agnieszka Kawecka , Zuzana Bytesnikova , Vedran Milosavljević , Mateusz Kucharek , Małgorzata Makarewicz , Vojtech Adam
Tytuł:
Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity
Źródło:
Food Hydrocolloids. - vol. 83 (2018) , s. 9-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was financially supported by CEITEC 2020 (LQ1601) and the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under the National Sustainability Programme II
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168324769
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów = Packaging Quality as Determinant of Food Safety in the Context of Social Requirements of Consumers
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 24, nr 3 (112) (2017) , s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168322029
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów = Trends in Packaging Development Concerning Social Needs of Consumers
Źródło:
Opakowanie. - nr 5 (2017) , s. 58-61. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168330735
artykuł w czasopiśmie
19

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Warning Labels as a Tool of Consumers' Protection and Education
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 39. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Commodity Science at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319565
varia
20

Tytuł:
Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development = Zrównoważony rozwój, jako strategiczny trend rozwoju łańcucha dostaw
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (27) (2017) , s. 61-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the young scientists
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323809
artykuł w czasopiśmie
21

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 96-103. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the young scientists
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168307935
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Konferencja:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Tytuł:
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
Źródło:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-609-436-042-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308047
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw
Źródło:
Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2016, s. 85-98. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935572-4-0
Nr:
2168309997
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa
Źródło:
Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2016, s. 215-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935572-4-0
Nr:
2168309995
rozdział w monografii
25

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309341
varia
26

Tytuł:
Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools = Informacje o wartości odżywczej na opakowaniach produktów spożywczych - badania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016) , s. 67-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312575
artykuł w czasopiśmie
27

Konferencja:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Tytuł:
Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research
Źródło:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 186-192. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-042-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308053
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market = Realizacja idei zrównoważonego pakowania : studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 3 (22) (2016) , s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312579
artykuł w czasopiśmie
29

Konferencja:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Tytuł:
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 110-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292717
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych = Use of Eye-Tracking for Informational Function of Tabacco Packaging Evaluation
Źródło:
Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015, s. 83-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
Nr:
2168295371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw = Packaging Safety and Quality Assurance Ich Supply Chain
Źródło:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293139
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer
Źródło:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301175
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Tytuł:
The Development of Marking and Identification of Goods
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 251-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292723
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers = Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015) , s. 459-466. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168301321
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań = Theoretical and Legal Aspects of Packaging Safety
Źródło:
Przegląd Papierniczy. - nr 3 (2015) , s. 157-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Pełny tekst dostępny w serwisie Sigma-Not
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296991
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph
Adres wydawniczy:
Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301497
monografia
37

Tytuł:
The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique = Badanie wpływu elementów efektywności opakowania na preferencje konsumentów z wykorzystaniem techniki marketingowej eye-tracking
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (1) (2015) , s. 49-61. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168296059
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Carlo Ingrao , Caterina Tricase , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Agnieszka Kawecka , Roberto Rana , Valentina Siracusa
Tytuł:
Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment
Źródło:
Science of the Total Environment. - Vol. 537 (2015) , s. 385-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w ScienceDirect
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168297007
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Przyszłość towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168298433
monografia
40

Tytuł:
Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging
Źródło:
Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 129-140 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
Nr:
2168284113
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Packaging Design in Respect to Environmental Issues
Źródło:
Product and Packaging / ed. by Jerzy Lewandowski, Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 65-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-72-83-636-6
Nr:
2168286817
rozdział w monografii
42

Tytuł:
The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance
Źródło:
Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production / sci. eds: Stanisław Borkowski, Tomasz Lipiński - Celje: Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014, s. 107-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6562-96-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168286819
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 12 cm.
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 20)
Uwagi:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2011)., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-680-9
Nr:
2168288409
monografia
44

Konferencja:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Tytuł:
Packaging Quality Assurance in Supply Chain
Źródło:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 145-153 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286631
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance
Źródło:
Production Engineering Archives. - vol. 4, nr 3 (2014) , s. 14-17. - Summ.
Nr:
2168288333
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 46-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Consumer's Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 75. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283629
varia
48

Tytuł:
Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 4-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301741
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Innovations in Product Development and Packaging
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
Nr:
2168284043
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
50

Tytuł:
Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania
Źródło:
Opakowanie. - nr 7 (2013) , s. 8-9 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286647
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279101
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2013, s. 4-18
Sygnatura:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288775
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Toyotarity / sci. eds. Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar - Ankara: Savas Kitapve Yaymevi, 2013, s. 101-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-605-5343-81-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168287593
rozdział w monografii
54

Tytuł:
The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance
Źródło:
Logistics and Transport. - vol. 19, nr 3 (2013) , s. 37-44. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286709
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych = Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces intended to Come into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 15-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Attributes of Food Packaging Safety
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294477
varia
57

Tytuł:
Attributes of Food Packaging Safety = Atrybuty bezpieczeństwa opakowań do żywności
Źródło:
Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / ed. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 23-34 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
Nr:
2168289849
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw = Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2012) , s. 60-68. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227758
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety = Postawa uczestników łańcucha dostaw opakowań do żywności wobec bezpieczeństwa opakowań
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 217 (2011) , s. 45-53. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Product Quality - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168260328
artykuł w czasopiśmie
60

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 159. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293961
varia
61

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293959
varia
62

Tytuł:
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA2011, s. 34-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1002/2/Magazyn
Nr:
2168256906
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
198 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-183
Nr:
2167734325
doktorat
64

Tytuł:
Food Packaging in Poland
Źródło:
The World of Food Science (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166029604
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers = Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży - badania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010) , s. 50-57. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165618820
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA2010, s. 4-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1002/1/Magazyn
Nr:
2168256886
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 302-306. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165768753
rozdział w materiałach konferencyjnych
68

Tytuł:
Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed [dokument elektroniczny]
Źródło:
4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic2008 - Bibliogr.
Nr:
2165773598
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem
Źródło:
Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju / red. Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 77-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-007-8
Nr:
2165767812
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (1)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2007) , s. 28-30. - Summ.
Nr:
2165766168
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (2)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 12 (2007) , s. 38-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165766247
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 243-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165765994
rozdział w materiałach konferencyjnych
73

Tytuł:
Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 374-379. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165766703
rozdział w monografii
74

Autor:
Agnieszka Borusiewicz , Wioletta Karaś , Agnieszka Kostrz , Paweł Nowicki
Tytuł:
From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek
Źródło:
The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 199-214 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2165764164
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Jerzy Luberda , Agnieszka Borusiewicz
Tytuł:
Dobór opakowań papierowych
Źródło:
Cukiernictwo i Piekarstwo. - 7-8 (NR 81-82 R. X) (2006) , s. 56-60
Nr:
2165762140
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Agnieszka Borusiewicz , P. Gumula , K. Kwasna , M. Oleszczuk
Tytuł:
The Food Industry in Poland
Źródło:
The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 217-257 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2165760019
rozdział w monografii
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
18/KOT/1/2008/S/435
Sygnatura:
NP-1235/Magazyn
Nr:
2163826579
naukowo-badawcze
1
Active Edible Furcellaran/Whey Protein Films with Yerba Mate and White Tea Extracts : Preparation, Characterization and its Application to Fresh Soft Rennet-curd Cheese / Agnieszka Pluta-Kubica, Ewelina Jamróz, Agnieszka KAWECKA, Lesław Juszczak, Paweł Krzyściak // International Journal of Biological Macromolecules. - vol. 155 (2020), s. 1307-1316. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0141-8130
2
Furcellaran Nanocomposite Films : the Effect of Nanofillers on the Structural, Thermal, Mechanical and Antimicrobial Properties of Biopolymer Films / Ewelina Jamróz, Gohar Khachatryan, Pavel Kopel, Lesław Juszczak, Agnieszka KAWECKA, Paweł Krzyściak, Mateusz Kucharek, Zuzanna Bębenek, Małgorzata Zimowska // Carbohydrate Polymers. - vol. 240 (2020), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0144-8617
3
Bezpieczeństwo opakowań i jego istota = Packing Safety and Its Essence / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo konsumentów : ochrona i edukacja konsumencka / red. nauk. Mirosława Janoś-Kresło. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-352-2
4
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 253 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-7789-596-2
5
The Role of Biomaterials and Biodegradable Materials for Packaging Purposes in Realization of Circular Economy Assumptions / Agnieszka KAWECKA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
6
Przedmowa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-596-2
7
Challenges for the Packaging Industry in the Circular Economy = Wyzwania dla branży opakowaniowej w gospodarce o obiegu zamkniętym / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. - nr 109 (2019), s. 5-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/Kawecka-Cholewa-W%C3%B3jcik.pdf. - ISSN 2080-0819
8
Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life / Ewelina Jamróz, Pavel Kopel, Lesław Juszczak, Agnieszka KAWECKA, Zuzana Bytesnikova, Vedran Milosavljevic, Małgorzata Makarewicz // Food Packaging and Shelf Life. - vol. 21 (2019), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2214-2894
9
Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK , Agnieszka KAWECKA, Carlo Ingrao, Valentina Siracusa // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019), s. 227-252. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue1/JEMI_Vol15_Issue1_2019_Article9.pdf. - ISSN 2299-7075
10
Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością = Legal Requirements on Food Contact Materials / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 3 (116) (2018), s. 163-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/01/13_Cholewa.pdf. - ISSN 2451-0769
11
Analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA, Agnieszka KAWECKA // Chemia i Biznes : Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej. - nr 3 (2018), s. 67-70. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2300-0988
12
Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich = Safety of Packaging Materials and Packaging from the Perspective of the Producer of Packed Dairy Products / Agnieszka KAWECKA // Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018), s. 3-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
13
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
14
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products / Bartłomiej KABAJA, Agnieszka KAWECKA // Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018), s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
15
Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym / Agnieszka KAWECKA // W: Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak. - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2018. - S. 51-61. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-8-8
16
Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity / Ewelina Jamróz, Pavel Kopel, Lesław Juszczak, Agnieszka KAWECKA, Zuzana Bytesnikova, Vedran Milosavljević, Mateusz Kucharek, Małgorzata Makarewicz, Vojtech Adam // Food Hydrocolloids. - vol. 83 (2018), s. 9-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-005X
17
Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów = Packaging Quality as Determinant of Food Safety in the Context of Social Requirements of Consumers / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 24, nr 3 (112) (2017), s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/01/13_Kawecka.pdf. - ISSN 2451-0769
18
Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów = Trends in Packaging Development Concerning Social Needs of Consumers / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Opakowanie. - nr 5 (2017), s. 58-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
19
Warning Labels as a Tool of Consumers' Protection and Education / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
20
Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development = Zrównoważony rozwój, jako strategiczny trend rozwoju łańcucha dostaw / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (27) (2017), s. 61-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1677505Wstęp: . - ISSN 2391-9167
21
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest / Agnieszka KAWECKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 96-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
22
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016. - S. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
23
Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // W: Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak. - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2016. - S. 85-98. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-4-0
24
Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak. - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2016. - S. 215-226. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-4-0
25
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest / Agnieszka KAWECKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
26
Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools = Informacje o wartości odżywczej na opakowaniach produktów spożywczych - badania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych / Agnieszka KAWECKA // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016), s. 67-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
27
Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research / Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016. - S. 186-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
28
Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market = Realizacja idei zrównoważonego pakowania : studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 3 (22) (2016), s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf. - ISSN 2391-9167
29
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania / Olga Buckiūnienė, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 110-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
30
Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych = Use of Eye-Tracking for Informational Function of Tabacco Packaging Evaluation / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015. - S. 83-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
31
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw = Packaging Safety and Quality Assurance Ich Supply Chain / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
32
Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer / Agnieszka KAWECKA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
33
The Development of Marking and Identification of Goods / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 251-260. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
34
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers = Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności / Agnieszka KAWECKA, Marcin Gębarowski // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015), s. 459-466. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf. - ISSN 1899-5241
35
Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań = Theoretical and Legal Aspects of Packaging Safety / Agnieszka KAWECKA // Przegląd Papierniczy. - nr 3 (2015), s. 157-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst dostępny w serwisie Sigma-Not. - ISSN 0033-2291
36
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-961-6962-16-2
37
The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique = Badanie wpływu elementów efektywności opakowania na preferencje konsumentów z wykorzystaniem techniki marketingowej eye-tracking / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (1) (2015), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
38
Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment / Carlo Ingraoa, Caterina Tricasea, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Roberto Rana, Valentina Siracusa // Science of the Total Environment. - Vol. 537 (2015), s. 385-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w ScienceDirect. - ISSN 0048-9697
39
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-60391-88-4
40
Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging / Agnieszka KAWECKA // W: Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
41
Packaging Design in Respect to Environmental Issues / Agnieszka KAWECKA // W: Product and Packaging : Contemporary Challenges / ed. by Jerzy Lewandowski, Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. - S. 65-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-72-83-636-6
42
The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance / Agnieszka KAWECKA // W: Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production : Scientific Monography / sci. eds: Stanisław Borkowski, Tomasz Lipiński. - Celje: Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014. - S. 107-115. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6562-96-6. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kawecka/publications
43
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością / Agnieszka KAWECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 192 s. : il. ; 12 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2011). - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 20). - ISBN 978-83-7252-680-9
44
Packaging Quality Assurance in Supply Chain / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 145-153. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit. - ISSN 1849-5931
45
BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance / Agnieszka KAWECKA // Production Engineering Archives. - vol. 4, nr 3 (2014), s. 14-17. - Summ. - ISSN 2353-5156
46
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności / Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 46-54. - Bibliogr.
47
Consumer's Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging / Agnieszka KAWECKA // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 75. - Dostępne tylko streszczenie
48
Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Agnieszka KAWECKA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 4-22. - Bibliogr.
49
Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 194 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
50
Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Opakowanie. - nr 7 (2013), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
51
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593. - ISSN 1898-6447
52
Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2013), s. 4-18
53
Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs / Agnieszka Kawecka // W: Toyotarity : Technologies Management, Monography / sci. eds. Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar. - Ankara: Savas Kitapve Yaymevi, 2013. - S. 101-112. - Bibliogr. - ISBN 978-605-5343-81-1. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3516/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
54
The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Logistics and Transport. - vol. 19, nr 3 (2013), s. 37-44. - Summ. - Pełny tekst: http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277. - ISSN 1734-2015
55
Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych = Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces intended to Come into Contact with Foodstuffs / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 15-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
56
Attributes of Food Packaging Safety / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
57
Attributes of Food Packaging Safety = Atrybuty bezpieczeństwa opakowań do żywności / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // W: Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / ed. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 23-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
58
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw = Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2012), s. 60-68. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
59
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety = Postawa uczestników łańcucha dostaw opakowań do żywności wobec bezpieczeństwa opakowań / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 217 (2011), s. 45-53. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Product Quality. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
60
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 159. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
61
Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards / Agnieszka KAWECKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
62
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA. - (2011), s. 34-55. - Bibliogr.
63
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności / Agnieszka KAWECKA ; . - Kraków : , 2011. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002390
64
Food Packaging in Poland / Agnieszka BORUSIEWICZ // The World of Food Science [on-line] : Brought to You by International Union of Food Science & Technology and Institute of Food Technologists. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1005137
65
Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers = Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży - badania / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010), s. 50-57. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
66
Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA. - (2010), s. 4-21. - Bibliogr.
67
Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF / Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 302-306. - Summ. - Bibliogr.
68
Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed / Agnieszka BORUSIEWICZ // W: 4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe. - (2008)1 ekran. - Bibliogr.
69
Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem / Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju / red. Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 77-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-007-8
70
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (1) / Agnieszka BORUSIEWICZ, Tadeusz SIKORA // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2007), s. 28-30. - Summ. - ISSN 0137-2645
71
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (2) / Agnieszka BORUSIEWICZ, Tadeusz SIKORA // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 12 (2007), s. 38-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2645
72
Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 243-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
73
Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 374-379. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
74
From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek / Agnieszka BORUSIEWICZ, Wioletta Karaś, Agnieszka Kostrz, Paweł NOWICKI // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 199-214. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-7-0
75
Dobór opakowań papierowych / Jerzy Luberda, Agnieszka BORUSIEWICZ // Cukiernictwo i Piekarstwo. - 7-8 (NR 81-82 R. X) (2006), s. 56-60. - ISSN 1643-9988
76
The Food Industry in Poland / A. BORUSIEWICZ, P. Gumula, K. Kwasna, M. Oleszczuk // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis. - Athens: Agricultural University, 2005. - S. 217-257. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
77
Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; wykonawcy: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Marzena UCHEREK, Agnieszka BORUSEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 89 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pluta-Kubica A., Jamróz E., Kawecka A., Juszczak L., Krzyściak P., (2020), Active Edible Furcellaran/Whey Protein Films with Yerba Mate and White Tea Extracts : Preparation, Characterization and its Application to Fresh Soft Rennet-curd Cheese, "International Journal of Biological Macromolecules", vol. 155, s. 1307-1316.
2
Jamróz E., Khachatryan G., Kopel P., Juszczak L., Kawecka A., Krzyściak P., Kucharek M., Bębenek Z., Zimowska M., (2020), Furcellaran Nanocomposite Films : the Effect of Nanofillers on the Structural, Thermal, Mechanical and Antimicrobial Properties of Biopolymer Films, "Carbohydrate Polymers", vol. 240, s. 1-12.
3
Kawecka A., (2020), Bezpieczeństwo opakowań i jego istota. [W:] Janoś-Kresło M. (red.), Bezpieczeństwo konsumentów : ochrona i edukacja konsumencka, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 47-57.
4
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), (2019), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 253 s.
5
Kawecka A., (2019), The Role of Biomaterials and Biodegradable Materials for Packaging Purposes in Realization of Circular Economy Assumptions. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 46.
6
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2019), Przedmowa. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 5.
7
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2019), Challenges for the Packaging Industry in the Circular Economy, "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN", nr 109, s. 5-15; https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/Kawecka-Cholewa-W%C3%B3jcik.pdf
8
Jamróz E., Kopel P., Juszczak L., Kawecka A., Bytesnikova Z., Milosavljevic V., Makarewicz M., (2019), Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life, "Food Packaging and Shelf Life", vol. 21, s. 1-9.
9
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Ingrao C., Siracusa V., (2019), Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 15, iss. 1, s. 227-252; http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue1/JEMI_Vol15_Issue1_2019_Article9.pdf
10
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Sikora T., (2018), Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 25, nr 3 (116), s. 163-171; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/01/13_Cholewa.pdf
11
Cholewa-Wójcik A., Kabaja B., Kawecka A., (2018), Analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń, "Chemia i Biznes : Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej", nr 3, s. 67-70.
12
Kawecka A., (2018), Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 10, s. 3-7.
13
Kawecka A., Smaga-Szczepańczyk M., Makowiec M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
14
Kabaja B., Kawecka A., (2018), Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 10, s. 35-36.
15
Kawecka A., (2018), Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym. [W:] Wasiak W. (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 51-61.
16
Jamróz E., Kopel P., Juszczak L., Kawecka A., Bytesnikova Z., Milosavljević V., Kucharek M., Makarewicz M., Adam V., (2018), Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity, "Food Hydrocolloids", vol. 83, s. 9-16.
17
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2017), Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 24, nr 3 (112), s. 138-148; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/01/13_Kawecka.pdf
18
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2017), Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów, "Opakowanie", nr 5, s. 58-61.
19
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2017), Warning Labels as a Tool of Consumers\' Protection and Education. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 39.
20
Kawecka A., (2017), Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 4 (27), s. 61-69.
21
Kawecka A., (2016), Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 96-103.
22
Świda J., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 149-156.
23
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2016), Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw. [W:] Wasiak W. (red.), Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 85-98.
24
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa. [W:] Wasiak W. (red.), Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 215-226.
25
Kawecka A., (2016), Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 34.
26
Kawecka A., (2016), Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (2), s. 67-78; http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf
27
Kawecka A., (2016), Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 186-192.
28
Kawecka A., (2016), Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 3 (22), s. 343-354; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf
29
Buckiūnienė O., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 110-122.
30
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2015), Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych. [W:] Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Wielowymiarowość współczesnego marketingu, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 83-94.
31
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2015), Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 25-35.
32
Kawecka A., (2015), Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 95-106.
33
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), The Development of Marking and Identification of Goods. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 251-260.
34
Kawecka A., Gębarowski M., (2015), Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (37), s. 459-466; http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf
35
Kawecka A., (2015), Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań, "Przegląd Papierniczy", nr 3, s. 157-160.
36
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), (2015), Food Product Quality and Packaging: Current State and Challenges: Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 171 s.
37
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2015), The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (1), s. 49-61; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf
38
Ingrao C., Tricase C., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Rana R., Siracusa V., (2015), Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment, "Science of the Total Environment", Vol. 537, s. 385-398.
39
Kawecka A. (red.), (2015), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 112 s.
40
Kawecka A., (2014), Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innovations in Product Development and Packaging, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 129-140.
41
Kawecka A., (2014), Packaging Design in Respect to Environmental Issues. [W:] Lewandowski J., Walaszczyk A., Jałmużna I. (red.), Product and Packaging: Contemporary Challenges, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 65-79.
42
Kawecka A., (2014), The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance. [W:] Borkowski S., Lipiński T. (red.), Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production: Scientific Monography, Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, s. 107-115.
43
Kawecka A., (2014), Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 20), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 192 s.
44
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2014), Packaging Quality Assurance in Supply Chain, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 145-153; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit
45
Kawecka A., (2014), BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance, "Production Engineering Archives", vol. 4, nr 3, s. 14-17.
46
Kawecka A., Świda J., (2014), Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 46-54.
47
Kawecka A., (2014), Consumer\'s Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 75.
48
Kawecka A., (2014), Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 4-22.
49
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), (2014), Innovations in Product Development and Packaging, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 194 s.
50
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2013), Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania, "Opakowanie", nr 7, s. 8-9.
51
Kawecka A., (2013), Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 29-48; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593
52
Kawecka A., (2013), Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa, s. 4-18.
53
Kawecka A., (2013), Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs. [W:] Borkowski S., Klimecka-Tatar D. (red.), Toyotarity: Technologies Management, Monography, Ankara : Savas Kitapve Yaymevi, s. 101-112.
54
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2013), The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance, "Logistics and Transport", vol. 19, nr 3, s. 37-44; http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277
55
Kawecka A., (2012), Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 15-26.
56
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Attributes of Food Packaging Safety. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 30.
57
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Attributes of Food Packaging Safety. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Aspects of Industrial Products Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 23-34.
58
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 60-68.
59
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2011), Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 217, s. 45-53.
60
Kawecka A., Lisińska-Kuśnierz M., (2011), Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 159.
61
Kawecka A., (2011), Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 158.
62
Kawecka A., (2011), Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Kabaja B. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań, s. 34-55.
63
Kawecka A., (2011), Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności, Prom. Lisińska-Kuśnierz M., Kraków : , 198 k.
64
Borusiewicz A., (2010), Food Packaging in Poland, "The World of Food Science" [on-line]; http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1005137
65
Lisińska-Kuśnierz M., Borusiewicz A., (2010), Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 152, s. 50-57.
66
Kawecka A., (2010), Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Kabaja B. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne, s. 4-21.
67
Borusiewicz A., (2008), Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 302-306.
68
Borusiewicz A., (2008), Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed. [W:] 4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic [Dokument elektroniczny].
69
Borusiewicz A., (2008), Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem. [W:] Wiśniewska M., Malinowska E. (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 77-82.
70
Borusiewicz A., Sikora T., (2007), Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1), "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 9, s. 28-30.
71
Borusiewicz A., Sikora T., (2007), Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2), "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 12, s. 38-40.
72
Lisińska-Kuśnierz M., Borusiewicz A., (2007), Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 243-248.
73
Lisińska-Kuśnierz M., Borusiewicz A., (2007), Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 374-379.
74
Borusiewicz A., Karaś W., Kostrz A., Nowicki P., (2006), From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek. [W:] Sikora T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-214.
75
Luberda J., Borusiewicz A., (2006), Dobór opakowań papierowych, "Cukiernictwo i Piekarstwo", 7-8 (NR 81-82 R. X), s. 56-60.
76
Borusiewicz A., Gumula P., Kwasna K., Oleszczuk M., (2005), The Food Industry in Poland. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe: Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 217-257.
77
Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Borusiewicz A., (2008), Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów, Lisińska-Kuśnierz M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 89 s.
1
@article{artUEK:2168340855,
author = "Agnieszka Pluta-Kubica and Ewelina Jamróz and Agnieszka Kawecka and Lesław Juszczak and Paweł Krzyściak",
title = "Active Edible Furcellaran/Whey Protein Films with Yerba Mate and White Tea Extracts : Preparation, Characterization and its Application to Fresh Soft Rennet-curd Cheese",
journal = "International Journal of Biological Macromolecules",
number = "vol. 155",
pages = "1307-1316",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.102},
url = {},
}
2
@article{artUEK:2168347108,
author = "Ewelina Jamróz and Gohar Khachatryan and Pavel Kopel and Lesław Juszczak and Agnieszka Kawecka and Paweł Krzyściak and Mateusz Kucharek and Zuzanna Bębenek and Małgorzata Zimowska",
title = "Furcellaran Nanocomposite Films : the Effect of Nanofillers on the Structural, Thermal, Mechanical and Antimicrobial Properties of Biopolymer Films",
journal = "Carbohydrate Polymers",
number = "vol. 240",
pages = "1-12",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116244},
url = {},
}
3
@inbook{fmUEK:2168348240,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Bezpieczeństwo opakowań i jego istota",
booktitle = "Bezpieczeństwo konsumentów : ochrona i edukacja konsumencka",
pages = "47-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
isbn = "978-83-8030-352-2",
}
4
@book{monUEK:2168340051,
title = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
5
@misc{varUEK:2168340255,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "The Role of Biomaterials and Biodegradable Materials for Packaging Purposes in Realization of Circular Economy Assumptions",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "46",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
6
@misc{wstUEK:2168340139,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "5",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
7
@article{artUEK:2168338459,
author = "Agnieszka Kawecka and Agnieszka Cholewa-Wójcik",
title = "Challenges for the Packaging Industry in the Circular Economy",
journal = "Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN",
number = "109",
pages = "5-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/znigsme.2019.2019.130173},
url = {https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2019/12/Kawecka-Cholewa-W%C3%B3jcik.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168336269,
author = "Ewelina Jamróz and Pavel Kopel and Lesław Juszczak and Agnieszka Kawecka and Zuzana Bytesnikova and Vedran Milosavljevic and Małgorzata Makarewicz",
title = "Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life",
journal = "Food Packaging and Shelf Life",
number = "vol. 21",
pages = "1-9",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.fpsl.2019.100339},
url = {},
}
9
@article{artUEK:2168334259,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Carlo Ingrao and Valentina Siracusa",
title = "Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 15, iss. 1",
pages = "227-252",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7341/20191519},
url = {http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue1/JEMI_Vol15_Issue1_2019_Article9.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168330267,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Tadeusz Sikora",
title = "Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 25, 3 (116)",
pages = "163-171",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2018/116/254},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/01/13_Cholewa.pdf},
}
11
@article{artnUEK:2168346574,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Bartłomiej Kabaja and Agnieszka Kawecka",
title = "Analiza czytelności informacji zamieszczonych na opakowaniach płynów do mycia naczyń",
journal = "Chemia i Biznes : Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej",
number = "3",
pages = "67-70",
year = "2018",
}
12
@article{artnUEK:2168327933,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "10",
pages = "3-7",
year = "2018",
}
13
@misc{varUEK:2168342431,
author = "Agnieszka Kawecka and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "56-57",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
14
@article{artnUEK:2168327937,
author = "Bartłomiej Kabaja and Agnieszka Kawecka",
title = "Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "10",
pages = "35-36",
year = "2018",
}
15
@inbook{fmUEK:2168334213,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym",
booktitle = "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy",
pages = "51-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2018",
isbn = "978-83-935572-8-8",
}
16
@article{artUEK:2168324769,
author = "Ewelina Jamróz and Pavel Kopel and Lesław Juszczak and Agnieszka Kawecka and Zuzana Bytesnikova and Vedran Milosavljević and Mateusz Kucharek and Małgorzata Makarewicz and Vojtech Adam",
title = "Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity",
journal = "Food Hydrocolloids",
number = "vol. 83",
pages = "9-16",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.04.028},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168322029,
author = "Agnieszka Kawecka and Agnieszka Cholewa-Wójcik",
title = "Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 24, 3 (112)",
pages = "138-148",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2017/112/205},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/01/13_Kawecka.pdf},
}
18
@article{artUEK:2168330735,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "58-61",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/42.2017.5.1},
url = {},
}
19
@misc{varUEK:2168319565,
author = "Agnieszka Kawecka and Agnieszka Cholewa-Wójcik",
title = "Warning Labels as a Tool of Consumers' Protection and Education",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "39",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
20
@article{artUEK:2168323809,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "4 (27)",
pages = "61-69",
year = "2017",
url = {},
}
21
@inbook{mkaUEK:2168307935,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "96-103",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
22
@inbook{mkaUEK:2168308047,
author = "Jarosław Świda and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "149-156",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
url = {https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf},
isbn = "978-609-436-042-8",
}
23
@inbook{fmUEK:2168309997,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Kawecka",
title = "Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia",
pages = "85-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2016",
isbn = "978-83-935572-4-0",
}
24
@inbook{fmUEK:2168309995,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa",
booktitle = "Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia",
pages = "215-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2016",
isbn = "978-83-935572-4-0",
}
25
@misc{varUEK:2168309341,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "34",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
26
@article{artUEK:2168312575,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (2)",
pages = "67-78",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.mmr.17},
url = {http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf},
}
27
@inbook{mkaUEK:2168308053,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "186-192",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
url = {https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf},
isbn = "978-609-436-042-8",
}
28
@article{artUEK:2168312579,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "3 (22) ",
pages = "343-354",
year = "2016",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf},
}
29
@inbook{mkaUEK:2168292717,
author = "Olga Buckiūnienė and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "110-122",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
30
@inbook{fmUEK:2168295371,
author = "Agnieszka Kawecka and Agnieszka Cholewa-Wójcik",
title = "Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych",
booktitle = "Wielowymiarowość współczesnego marketingu",
pages = "83-94",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X",
}
31
@inbook{fmUEK:2168293139,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "25-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
32
@inbook{fmUEK:2168301175,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "95-106",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168292723,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "The Development of Marking and Identification of Goods",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "251-260",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
34
@article{artUEK:2168301321,
author = "Agnieszka Kawecka and Marcin Gębarowski",
title = "Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (37)",
pages = "459-466",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.48},
url = {http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf},
}
35
@article{artUEK:2168296991,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań",
journal = "Przegląd Papierniczy",
number = "3",
pages = "157-160",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/54.2015.3.1},
url = {},
}
36
@book{monUEK:2168301497,
title = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
37
@article{artUEK:2168296059,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (1)",
pages = "49-61",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7862/rz.2015.mmr.4},
url = {http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf},
}
38
@article{artUEK:2168297007,
author = "Carlo Ingrao and Caterina Tricase and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka and Roberto Rana and Valentina Siracusa",
title = "Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment",
journal = "Science of the Total Environment",
number = "Vol. 537",
pages = "385-398",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.08.023},
url = {},
}
39
@book{monUEK:2168298433,
title = "Przyszłość towaroznawstwa",
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
40
@inbook{fmUEK:2168284113,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging",
booktitle = "Innovations in Product Development and Packaging",
pages = "129-140",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5",
}
41
@inbook{fmUEK:2168286817,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Packaging Design in Respect to Environmental Issues",
booktitle = "Product and Packaging",
pages = "65-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-72-83-636-6",
}
42
@inbook{fmUEK:2168286819,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance",
booktitle = "Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production",
pages = "107-115",
adress = "Celje",
publisher = "Faculty of Logistics, University of Maribor",
year = "2014",
url = {http://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kawecka/publications},
isbn = "978-961-6562-96-6",
}
43
@book{monUEK:2168288409,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-680-9",
}
44
@article{artUEK:2168286631,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Packaging Quality Assurance in Supply Chain",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "145-153",
year = "2014",
url = {http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit},
}
45
@article{artUEK:2168288333,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance",
journal = "Production Engineering Archives",
number = "vol. 4, 3",
pages = "14-17",
year = "2014",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168301749,
author = "Agnieszka Kawecka and Jarosław Świda",
title = "Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "46-54",
year = "2014",
}
47
@misc{varUEK:2168283629,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Consumer's Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "75",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
48
@unpublished{fnpUEK:2168301741,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "4-22",
year = "2014",
}
49
@book{monUEK:2168284043,
title = "Innovations in Product Development and Packaging",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5",
}
50
@article{artUEK:2168286647,
author = "Agnieszka Cholewa-Wójcik and Agnieszka Kawecka",
title = "Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania",
journal = "Opakowanie",
number = "7",
pages = "8-9",
year = "2013",
}
51
@article{artUEK:2168279101,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "29-48",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593},
}
52
@unpublished{fnpUEK:2168288775,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa",
pages = "4-18",
year = "2013",
}
53
@inbook{fmUEK:2168287593,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs",
booktitle = "Toyotarity",
pages = "101-112",
adress = "Ankara",
publisher = "Savas Kitapve Yaymevi",
year = "2013",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3516/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-605-5343-81-1",
}
54
@article{artUEK:2168286709,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Kawecka",
title = "The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance",
journal = "Logistics and Transport",
number = "vol. 19, 3",
pages = "37-44",
year = "2013",
url = {http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277},
}
55
@article{artUEK:2168257608,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "15-26",
year = "2012",
}
56
@misc{varUEK:2168294477,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Kawecka",
title = "Attributes of Food Packaging Safety",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "30",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
57
@inbook{fmUEK:2168289849,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Kawecka",
title = "Attributes of Food Packaging Safety",
booktitle = "Selected Aspects of Industrial Products Quality",
pages = "23-34",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9",
}
58
@article{artUEK:2168227758,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Kawecka",
title = "Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "60-68",
year = "2012",
}
59
@article{artUEK:2168260328,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Kawecka",
title = "Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "217",
pages = "45-53",
adress = "",
year = "2011",
}
60
@misc{varUEK:2168293961,
author = "Agnieszka Kawecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz",
title = "Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "159",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
61
@misc{varUEK:2168293959,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "158",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168256906,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań",
pages = "34-55",
year = "2011",
}
63
@unpublished{drUEK:2167734325,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002390},
}
64
@article{artnUEK:2166029604,
author = "Agnieszka Borusiewicz",
title = "Food Packaging in Poland",
journal = "The World of Food Science",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1005137},
}
65
@article{artUEK:2165618820,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Borusiewicz",
title = "Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "152",
pages = "50-57",
adress = "",
year = "2010",
}
66
@unpublished{fnpUEK:2168256886,
author = "Agnieszka Kawecka",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne",
pages = "4-21",
year = "2010",
}
67
@inbook{mkaUEK:2165768753,
author = "Agnieszka Borusiewicz",
title = "Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "302-306",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
68
@inbook{mkaUEK:2165773598,
author = "Agnieszka Borusiewicz",
title = "Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed",
booktitle = "4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic",
pages = "",
year = "2008",
}
69
@inbook{fmUEK:2165767812,
author = "Agnieszka Borusiewicz",
title = "Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem",
booktitle = "Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju",
pages = "77-82",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-007-8",
}
70
@article{artUEK:2165766168,
author = "Agnieszka Borusiewicz and Tadeusz Sikora",
title = "Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1)",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "9",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
71
@article{artUEK:2165766247,
author = "Agnieszka Borusiewicz and Tadeusz Sikora",
title = "Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2)",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "12",
pages = "38-40",
year = "2007",
}
72
@inbook{mkaUEK:2165765994,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Borusiewicz",
title = "Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "243-248",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
73
@inbook{fmUEK:2165766703,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Agnieszka Borusiewicz",
title = "Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "374-379",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
74
@inbook{fmUEK:2165764164,
author = "Agnieszka Borusiewicz and Wioletta Karaś and Agnieszka Kostrz and Paweł Nowicki",
title = "From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "199-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
75
@article{artUEK:2165762140,
author = "Jerzy Luberda and Agnieszka Borusiewicz",
title = "Dobór opakowań papierowych",
journal = "Cukiernictwo i Piekarstwo",
number = "7-8 (NR 81-82 R. X)",
pages = "56-60",
year = "2006",
}
76
@inbook{fmUEK:2165760019,
author = "Agnieszka Borusiewicz and P. Gumula and K. Kwasna and M. Oleszczuk",
title = "The Food Industry in Poland",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "217-257",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
77
@unpublished{UEK:2163826579,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Marzena Ucherek and Agnieszka Borusiewicz",
title = "Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}