Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Jamróz Ewelina , Kopel Pavel , Juszczak Lesław , Kawecka Agnieszka , Bytesnikova Zuzana , Milosavljevic Vedran , Makarewicz Małgorzata
Tytuł:
Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life
Źródło:
Food Packaging and Shelf Life. - vol. 21, (article number 100339) (2019) , s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was supported by Own Scholarship Fund of the University of Agriculture funded by the Rector of University of Agriculture in Cracow. The financial support from the project CEITEC2020 (LQ 1601), EFRR project (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314) and Internal Grant Agency of Mendel University (IGA 20/2017) is highly acknowledged
Lista 2019:
100.00 pkt
Nr:
2168336269
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Cholewa-Wójcik Agnieszka , Kawecka Agnieszka , Ingrao Carlo , Siracusa Valentina
Tytuł:
Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging
Źródło:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019) , s. 227-252. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Department of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334259
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym
Źródło:
Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2018, s. 51-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja referatu sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-935572-8-8
Nr:
2168334213
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością = Legal Requirements on Food Contact Materials
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 3 (116) (2018) , s. 163-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168330267
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Jamróz Ewelina , Kopel Pavel , Juszczak Lesław , Kawecka Agnieszka , Bytesnikova Zuzana , Milosavljević Vedran , Kucharek Mateusz , Makarewicz Małgorzata , Adam Vojtech
Tytuł:
Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity
Źródło:
Food Hydrocolloids. - vol. 83 (2018) , s. 9-16. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was financially supported by CEITEC 2020 (LQ1601) and the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic under the National Sustainability Programme II
Lista MNiSW:
a 45.00 pkt
Nr:
2168324769
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products
Źródło:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327937
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich = Safety of Packaging Materials and Packaging from the Perspective of the Producer of Packed Dairy Products
Źródło:
Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018) , s. 3-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168327933
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów = Packaging Quality as Determinant of Food Safety in the Context of Social Requirements of Consumers
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 24, nr 3 (112) (2017) , s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
a 15.00 pkt
Nr:
2168322029
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów = Trends in Packaging Development Concerning Social Needs of Consumers
Źródło:
Opakowanie. - nr 5 (2017) , s. 58-61. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168330735
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development = Zrównoważony rozwój, jako strategiczny trend rozwoju łańcucha dostaw
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (27) (2017) , s. 61-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the young scientists
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323809
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Tytuł:
Warning Labels as a Tool of Consumers' Protection and Education
Źródło:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 39. - Dostępne tylko streszczenie
Program badawczy:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Commodity Science at the Cracow University of Economics as a grant for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319565
varia
12

Tytuł:
Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw
Źródło:
Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2016, s. 85-98. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935572-4-0
Nr:
2168309997
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa
Źródło:
Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak - Warszawa: Polska Izba Opakowań, 2016, s. 215-226. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935572-4-0
Nr:
2168309995
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools = Informacje o wartości odżywczej na opakowaniach produktów spożywczych - badania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016) , s. 67-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312575
artykuł w czasopiśmie
15

Konferencja:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Tytuł:
Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research
Źródło:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 186-192. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-042-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308053
rozdział w materiałach konferencyjnych
16

Tytuł:
Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market = Realizacja idei zrównoważonego pakowania : studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 3 (22) (2016) , s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312579
artykuł w czasopiśmie
17

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309341
varia
18

Konferencja:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Tytuł:
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest
Źródło:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 96-103. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the young scientists
ISBN:
978-954-21-0904-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168307935
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Konferencja:
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Wilno, Litwa, od 2016-04-28 do 2016-04-28
Tytuł:
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
Źródło:
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2016, s. 149-156. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The article is funded by National Science Centre, Poland. The registration number of the project: 2014/13/B/HS4/00482
ISBN:
978-609-436-042-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168308047
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Konferencja:
Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos: III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Tytuł:
The Development of Marking and Identification of Goods
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 251-260 - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292723
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań = Theoretical and Legal Aspects of Packaging Safety
Źródło:
Przegląd Papierniczy. - nr 3 (2015) , s. 157-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Pełny tekst dostępny w serwisie Sigma-Not
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168296991
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph
Adres wydawniczy:
Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301497
monografia
23

Tytuł:
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers = Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności
Źródło:
Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015) , s. 459-466. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168301321
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Przyszłość towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-60391-88-4
Nr:
2168298433
monografia
25

Tytuł:
Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych = Use of Eye-Tracking for Informational Function of Tabacco Packaging Evaluation
Źródło:
Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015, s. 83-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
Nr:
2168295371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw = Packaging Safety and Quality Assurance Ich Supply Chain
Źródło:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293139
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Konferencja:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-25 do 2015-04-25
Tytuł:
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania
Źródło:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 110-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-033-6
Nr:
2168292717
rozdział w materiałach konferencyjnych
28

Tytuł:
The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique = Badanie wpływu elementów efektywności opakowania na preferencje konsumentów z wykorzystaniem techniki marketingowej eye-tracking
Źródło:
Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (1) (2015) , s. 49-61. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168296059
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer
Źródło:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was funded by appropriations of the Faculty of Commodity Science Cracow University of Economics, a grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301175
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Ingrao Carlo , Tricase Caterina , Cholewa-Wójcik Agnieszka , Kawecka Agnieszka , Rana Roberto , Siracusa Valentina
Tytuł:
Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment
Źródło:
Science of the Total Environment. - Vol. 537, 15 December (2015) , s. 385-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w ScienceDirect
Lista MNiSW:
a 40.00 pkt
Nr:
2168297007
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance
Źródło:
Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production / sci. eds: Stanisław Borkowski, Tomasz Lipiński - Celje: Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014, s. 107-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6562-96-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168286819
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 4-22 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301741
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Konferencja:
14th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management, Osijek, Chorwacja, od 2014-10-16 do 2014-10-16
Tytuł:
Packaging Quality Assurance in Supply Chain
Źródło:
Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014) , s. 145-153 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168286631
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance
Źródło:
Production Engineering Archives. - vol. 4, nr 3 (2014) , s. 14-17. - Summ.
Nr:
2168288333
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Packaging Design in Respect to Environmental Issues
Źródło:
Product and Packaging / ed. by Jerzy Lewandowski, Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 65-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-72-83-636-6
Nr:
2168286817
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Consumer's Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging
Źródło:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 75. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283629
varia
37

Tytuł:
Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging
Źródło:
Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 129-140 - Bibliogr.
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
Nr:
2168284113
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
192 s.: il.; 12 cm.
Seria:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 20)
Uwagi:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2011)., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-680-9
Nr:
2168288409
monografia
39

Tytuł:
Innovations in Product Development and Packaging
Adres wydawniczy:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Commodity Science in Research and Practice)
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
Nr:
2168284043
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności
Źródło:
Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2014, s. 46-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1463/1/Magazyn
Nr:
2168301749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania
Źródło:
Opakowanie. - nr 7 (2013) , s. 8-9 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286647
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ2013, s. 4-18
Sygnatura:
NP-1002/4/Magazyn
Nr:
2168288775
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279101
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Toyotarity / sci. eds. Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar - Ankara: Savas Kitapve Yaymevi, 2013, s. 101-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-605-5343-81-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168287593
rozdział w monografii
45

Tytuł:
The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance
Źródło:
Logistics and Transport. - vol. 19, nr 3 (2013) , s. 37-44. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286709
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych = Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces intended to Come into Contact with Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 15-26. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257608
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Attributes of Food Packaging Safety
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294477
varia
48

Tytuł:
Attributes of Food Packaging Safety = Atrybuty bezpieczeństwa opakowań do żywności
Źródło:
Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / ed. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 23-34 - Bibliogr.
Seria:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
Nr:
2168289849
rozdział w monografii
49

Tytuł:
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw = Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2012) , s. 60-68. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227758
artykuł w czasopiśmie
50

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 158. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293959
varia
51

Tytuł:
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA2011, s. 34-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1002/2/Magazyn
Nr:
2168256906
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety = Postawa uczestników łańcucha dostaw opakowań do żywności wobec bezpieczeństwa opakowań
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 217 (2011) , s. 45-53. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Product Quality - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168260328
artykuł w czasopiśmie
53

Konferencja:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Tytuł:
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 159. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293961
varia
54

Tytuł:
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
198 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-183
Nr:
2167734325
doktorat
55

Tytuł:
Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers = Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży - badania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010) , s. 50-57. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165618820
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem
Źródło:
Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA2010, s. 4-21 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1002/1/Magazyn
Nr:
2168256886
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Food Packaging in Poland
Źródło:
The World of Food Science (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166029604
artykuł nierecenzowany
58

Tytuł:
Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem
Źródło:
Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju / red. Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 77-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-007-8
Nr:
2165767812
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed [dokument elektroniczny]
Źródło:
4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic2008 - Bibliogr.
Nr:
2165773598
rozdział w materiałach konferencyjnych
60

Konferencja:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Tytuł:
Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF
Źródło:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 302-306. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165768753
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Tytuł:
Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa
Źródło:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 374-379. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165766703
rozdział w monografii
62

Tytuł:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (2)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 12 (2007) , s. 38-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165766247
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (1)
Źródło:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2007) , s. 28-30. - Summ.
Nr:
2165766168
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions
Źródło:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 243-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165765994
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Autor:
Borusiewicz Agnieszka , Karaś Wioletta , Kostrz Agnieszka , Nowicki Paweł
Tytuł:
From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek
Źródło:
The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 199-214 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2165764164
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Autor:
Luberda Jerzy , Borusiewicz Agnieszka
Tytuł:
Dobór opakowań papierowych
Źródło:
Cukiernictwo i Piekarstwo. - 7-8 (NR 81-82 R. X) (2006) , s. 56-60
Nr:
2165762140
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Borusiewicz Agnieszka , Gumula P. , Kwasna K. , Oleszczuk M.
Tytuł:
The Food Industry in Poland
Źródło:
The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 217-257 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2165760019
rozdział w monografii
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
89 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
18/KOT/1/2008/S/435
Sygnatura:
NP-1235/Magazyn
Nr:
2163826579
naukowo-badawcze
1
Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life / Ewelina Jamróz, Pavel Kopel, Lesław Juszczak, Agnieszka KAWECKA, Zuzana Bytesnikova, Vedran Milosavljevic, Małgorzata Makarewicz // Food Packaging and Shelf Life. - vol. 21, (article number 100339) (2019), s. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2214-2894
2
Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK , Agnieszka KAWECKA, Carlo Ingrao, Valentina Siracusa // Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation / ed. Marcin GĘBAROWSKI, Renata Lisowska. - vol. 15, iss. 1 (2019), s. 227-252. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towards Success in a Competitive Market: The Importance of Entrepreneurship and Innovation. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue1/JEMI_Vol15_Issue1_2019_Article9.pdf. - ISSN 2299-7075
3
Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym / Agnieszka KAWECKA // W: Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy / red. Wacław Wasiak. - Warszawa : Polska Izba Opakowań, 2018. - S. 51-61. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-8-8
4
Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością = Legal Requirements on Food Contact Materials / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 3 (116) (2018), s. 163-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/01/13_Cholewa.pdf. - ISSN 2451-0769
5
Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity / Ewelina Jamróz, Pavel Kopel, Lesław Juszczak, Agnieszka KAWECKA, Zuzana Bytesnikova, Vedran Milosavljević, Mateusz Kucharek, Małgorzata Makarewicz, Vojtech Adam // Food Hydrocolloids. - vol. 83 (2018), s. 9-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0268-005X
6
Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich = Eyetracking in Increasing Sales of Dairy Products / Bartłomiej KABAJA, Agnieszka KAWECKA // Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018), s. 35-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
7
Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich = Safety of Packaging Materials and Packaging from the Perspective of the Producer of Packed Dairy Products / Agnieszka KAWECKA // Przegląd Mleczarski = Polish Dairy Journal. - nr 10 (2018), s. 3-7. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0478-6599
8
Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów = Packaging Quality as Determinant of Food Safety in the Context of Social Requirements of Consumers / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 24, nr 3 (112) (2017), s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/01/13_Kawecka.pdf. - ISSN 2451-0769
9
Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów = Trends in Packaging Development Concerning Social Needs of Consumers / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Opakowanie. - nr 5 (2017), s. 58-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
10
Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development = Zrównoważony rozwój, jako strategiczny trend rozwoju łańcucha dostaw / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (27) (2017), s. 61-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2017/4.pdf. - ISSN 2391-9167
11
Warning Labels as a Tool of Consumers' Protection and Education / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
12
Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // W: Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak. - Warszawa : Polska Izba Opakowań, 2016. - S. 85-98. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-4-0
13
Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia / red. Wacław Wasiak. - Warszawa : Polska Izba Opakowań, 2016. - S. 215-226. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935572-4-0
14
Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools = Informacje o wartości odżywczej na opakowaniach produktów spożywczych - badania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych / Agnieszka KAWECKA // Modern Management Review. - vol. 21, nr 23 (2) (2016), s. 67-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
15
Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research / Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2016. - S. 186-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
16
Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market = Realizacja idei zrównoważonego pakowania : studia przypadków z polskiego i europejskiego rynku / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 3 (22) (2016), s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf. - ISSN 2391-9167
17
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest / Agnieszka KAWECKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
18
Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest / Agnieszka KAWECKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 96-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
19
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers / Jarosław ŚWIDA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions. - Vilnius : Vilniaus kolegija, 2016. - S. 149-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-042-8. - Pełny tekst: https://www.viko.lt/media/uploads/sites/3/2016/07/9786094360428.pdf
20
The Development of Marking and Identification of Goods / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 251-260. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
21
Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań = Theoretical and Legal Aspects of Packaging Safety / Agnieszka KAWECKA // Przegląd Papierniczy. - nr 3 (2015), s. 157-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst dostępny w serwisie Sigma-Not. - ISSN 0033-2291
22
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-961-6962-16-2
23
Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers = Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności / Agnieszka KAWECKA, Marcin Gębarowski // Journal of Agribusiness and Rural Development. - z. 3 (37) (2015), s. 459-466. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf. - ISSN 1899-5241
24
Przyszłość towaroznawstwa / red. Agnieszka KAWECKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-60391-88-4
25
Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych = Use of Eye-Tracking for Informational Function of Tabacco Packaging Evaluation / Agnieszka KAWECKA, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK // W: Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015. - S. 83-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
26
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw = Packaging Safety and Quality Assurance Ich Supply Chain / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
27
Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania / Olga Buckiūnienė, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 110-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-033-6
28
The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique = Badanie wpływu elementów efektywności opakowania na preferencje konsumentów z wykorzystaniem techniki marketingowej eye-tracking / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Modern Management Review. - vol. 20, nr 22 (1) (2015), s. 49-61. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf. - ISSN 2300-6366
29
Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer / Agnieszka KAWECKA // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
30
Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment / Carlo Ingraoa, Caterina Tricasea, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA, Roberto Rana, Valentina Siracusa // Science of the Total Environment. - Vol. 537, 15 December (2015), s. 385-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w ScienceDirect. - ISSN 0048-9697
31
The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance / Agnieszka KAWECKA // W: Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production : Scientific Monography / sci. eds: Stanisław Borkowski, Tomasz Lipiński. - Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, 2014. - S. 107-115. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6562-96-6. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Kawecka/publications
32
Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej / Agnieszka KAWECKA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 4-22. - Bibliogr.
33
Packaging Quality Assurance in Supply Chain / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Business Logistics in Modern Management. - vol. 14 (2014), s. 145-153. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit. - ISSN 1849-5931
34
BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance / Agnieszka KAWECKA // Production Engineering Archives. - vol. 4, nr 3 (2014), s. 14-17. - Summ. - ISSN 2353-5156
35
Packaging Design in Respect to Environmental Issues / Agnieszka KAWECKA // W: Product and Packaging : Contemporary Challenges / ed. by Jerzy Lewandowski, Anna Walaszczyk, Irena Jałmużna. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. - S. 65-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-72-83-636-6
36
Consumer's Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging / Agnieszka KAWECKA // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 75. - Dostępne tylko streszczenie
37
Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging / Agnieszka KAWECKA // W: Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
38
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością / Agnieszka KAWECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 192 s. : il. ; 12 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, 2011). - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 20). - ISBN 978-83-7252-680-9
39
Innovations in Product Development and Packaging / Ed. by Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 194 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5
40
Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności / Agnieszka KAWECKA, Jarosław ŚWIDA // W: Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2014), s. 46-54. - Bibliogr.
41
Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania / Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA // Opakowanie. - nr 7 (2013), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
42
Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - (2013), s. 4-18
43
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce = An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 29-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593. - ISSN 1898-6447
44
Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs / Agnieszka Kawecka // W: Toyotarity : Technologies Management, Monography / sci. eds. Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar. - Ankara : Savas Kitapve Yaymevi, 2013. - S. 101-112. - Bibliogr. - ISBN 978-605-5343-81-1. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3516/9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
45
The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Logistics and Transport. - vol. 19, nr 3 (2013), s. 37-44. - Summ. - Pełny tekst: http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277. - ISSN 1734-2015
46
Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych = Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces intended to Come into Contact with Foodstuffs / Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 15-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
47
Attributes of Food Packaging Safety / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
48
Attributes of Food Packaging Safety = Atrybuty bezpieczeństwa opakowań do żywności / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // W: Selected Aspects of Industrial Products Quality = Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych / ed. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 23-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9
49
Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw = Ensuring Food Product Packaging Safety in Supply Chain / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2012), s. 60-68. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
50
Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards / Agnieszka KAWECKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 158. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
51
Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA. - (2011), s. 34-55. - Bibliogr.
52
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety = Postawa uczestników łańcucha dostaw opakowań do żywności wobec bezpieczeństwa opakowań / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka KAWECKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 217 (2011), s. 45-53. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Product Quality. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
53
Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 159. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
54
Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności / Agnieszka KAWECKA ; Promotor: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków, 2011. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002390
55
Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers = Świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży - badania / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 152 (2010), s. 50-57. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Selected Problems of Products Ecology. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
56
Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem / Agnieszka KAWECKA // W: Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne / kier. tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; współpraca: Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Bartłomiej KABAJA. - (2010), s. 4-21. - Bibliogr.
57
Food Packaging in Poland / Agnieszka BORUSIEWICZ // The World of Food Science [on-line] : Brought to You by International Union of Food Science & Technology and Institute of Food Technologists. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1005137
58
Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem / Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju / red. Małgorzata Wiśniewska, Ewa Malinowska. - Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 77-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-007-8
59
Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed / Agnieszka BORUSIEWICZ // W: 4th International Symposium on Food Packaging [Dokument elektroniczny] : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic. - Dane tekstowe. - (2008)1 ekran. - Bibliogr.
60
Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF / Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 302-306. - Summ. - Bibliogr.
61
Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 374-379. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
62
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (2) / Agnieszka BORUSIEWICZ, Tadeusz SIKORA // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 12 (2007), s. 38-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2645
63
Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1) = Motives and Obstacles for the HACCP System Introduction in Opinion of Selected Company Management (1) / Agnieszka BORUSIEWICZ, Tadeusz SIKORA // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 9 (2007), s. 28-30. - Summ. - ISSN 0137-2645
64
Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Agnieszka BORUSIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 243-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
65
From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek / Agnieszka BORUSIEWICZ, Wioletta Karaś, Agnieszka Kostrz, Paweł NOWICKI // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 199-214. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-7-0
66
Dobór opakowań papierowych / Jerzy Luberda, Agnieszka BORUSIEWICZ // Cukiernictwo i Piekarstwo. - 7-8 (NR 81-82 R. X) (2006), s. 56-60. - ISSN 1643-9988
67
The Food Industry in Poland / A. BORUSIEWICZ, P. Gumula, K. Kwasna, M. Oleszczuk // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis. - Athens : Agricultural University, 2005. - S. 217-257. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
68
Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; wykonawcy: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Marzena UCHEREK, Agnieszka BORUSEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 89 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Jamróz E., Kopel P., Juszczak L., Kawecka A., Bytesnikova Z., Milosavljevic V., Makarewicz M., (2019), Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life, "Food Packaging and Shelf Life", vol. 21, (article number 100339), s. 1-9.
2
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Ingrao C., Siracusa V., (2019), Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 15, iss. 1, s. 227-252; http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue1/JEMI_Vol15_Issue1_2019_Article9.pdf
3
Kawecka A., (2018), Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym. [W:] Wasiak W. (red.), Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 51-61.
4
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Sikora T., (2018), Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 25, nr 3 (116), s. 163-171; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2019/01/13_Cholewa.pdf
5
Jamróz E., Kopel P., Juszczak L., Kawecka A., Bytesnikova Z., Milosavljević V., Kucharek M., Makarewicz M., Adam V., (2018), Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity, "Food Hydrocolloids", vol. 83, s. 9-16.
6
Kabaja B., Kawecka A., (2018), Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 10, s. 35-36.
7
Kawecka A., (2018), Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski", nr 10, s. 3-7.
8
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2017), Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 24, nr 3 (112), s. 138-148; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2018/01/13_Kawecka.pdf
9
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2017), Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów, "Opakowanie", nr 5, s. 58-61.
10
Kawecka A., (2017), Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 4 (27), s. 61-69; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/2017/4.pdf
11
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2017), Warning Labels as a Tool of Consumers\' Protection and Education. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 39.
12
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2016), Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw. [W:] Wasiak W. (red.), Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 85-98.
13
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa. [W:] Wasiak W. (red.), Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia, Warszawa : Polska Izba Opakowań, s. 215-226.
14
Kawecka A., (2016), Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools, "Modern Management Review", vol. 21, nr 23 (2), s. 67-78; http://oficyna.prz.edu.pl/download/CiL28_DzpMVCUgajItcHssFnM1K09WdWp6c159NjwqfVd4MyAFKA,KxNm0lHSQlDHYJaSIILyMtYT9uMBdQOjsiOQQ7ciEtJhB_NntPeDtTNUk/mmr-02-2016-pw-01.pdf
15
Kawecka A., (2016), Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 186-192.
16
Kawecka A., (2016), Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 3 (22) , s. 343-354; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_3.pdf
17
Kawecka A., (2016), Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 34.
18
Kawecka A., (2016), Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 96-103.
19
Świda J., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2016), Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers. [W:] Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions, Vilnius : Vilniaus kolegija, s. 149-156.
20
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), The Development of Marking and Identification of Goods. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 251-260.
21
Kawecka A., (2015), Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań, "Przegląd Papierniczy", nr 3, s. 157-160.
22
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), (2015), Food Product Quality and Packaging: Current State and Challenges: Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 171 s.
23
Kawecka A., Gębarowski M., (2015), Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 3 (37), s. 459-466; http://www.jard.edu.pl/pub/48_3_2015.pdf
24
Kawecka A. (red.), (2015), Przyszłość towaroznawstwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 112 s.
25
Kawecka A., Cholewa-Wójcik A., (2015), Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych. [W:] Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Wielowymiarowość współczesnego marketingu, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 83-94.
26
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2015), Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 25-35.
27
Buckiūnienė O., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Świda J., (2015), Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys, T. 1, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 110-122.
28
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2015), The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique, "Modern Management Review", vol. 20, nr 22 (1), s. 49-61; http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/download/I2dmeC9vZmljeW5hL3BsL2RlZmF1bHRfb3Bpc3kvMTg5LzEvMQ/mmr-2015-01-pw-01.pdf
29
Kawecka A., (2015), Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 95-106.
30
Ingrao C., Tricase C., Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., Rana R., Siracusa V., (2015), Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment, "Science of the Total Environment", Vol. 537, 15 December, s. 385-398.
31
Kawecka A., (2014), The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance. [W:] Borkowski S., Lipiński T. (red.), Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production: Scientific Monography, Celje : Faculty of Logistics, University of Maribor, s. 107-115.
32
Kawecka A., (2014), Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 4-22.
33
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2014), Packaging Quality Assurance in Supply Chain, "Business Logistics in Modern Management", vol. 14, s. 145-153; http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM20141.pdf#page=157&view=Fit
34
Kawecka A., (2014), BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance, "Production Engineering Archives", vol. 4, nr 3, s. 14-17.
35
Kawecka A., (2014), Packaging Design in Respect to Environmental Issues. [W:] Lewandowski J., Walaszczyk A., Jałmużna I. (red.), Product and Packaging: Contemporary Challenges, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 65-79.
36
Kawecka A., (2014), Consumer\'s Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 75.
37
Kawecka A., (2014), Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Innovations in Product Development and Packaging, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 129-140.
38
Kawecka A., (2014), Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 20), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 192 s.
39
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), (2014), Innovations in Product Development and Packaging, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 194 s.
40
Kawecka A., Świda J., (2014), Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej, s. 46-54.
41
Cholewa-Wójcik A., Kawecka A., (2013), Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania, "Opakowanie", nr 7, s. 8-9.
42
Kawecka A., (2013), Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa, s. 4-18.
43
Kawecka A., (2013), Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 29-48; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/768/593
44
Kawecka A., (2013), Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs. [W:] Borkowski S., Klimecka-Tatar D. (red.), Toyotarity: Technologies Management, Monography, Ankara : Savas Kitapve Yaymevi, s. 101-112.
45
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2013), The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance, "Logistics and Transport", vol. 19, nr 3, s. 37-44; http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/article/view/281/277
46
Kawecka A., (2012), Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 15-26.
47
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Attributes of Food Packaging Safety. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 30.
48
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Attributes of Food Packaging Safety. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Aspects of Industrial Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 23-34.
49
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2012), Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 60-68.
50
Kawecka A., (2011), Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 158.
51
Kawecka A., (2011), Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Kabaja B. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań, s. 34-55.
52
Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A., (2011), Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 217, s. 45-53.
53
Kawecka A., Lisińska-Kuśnierz M., (2011), Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 159.
54
Kawecka A., (2011), Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności, Prom. Lisińska-Kuśnierz M., Kraków : , 198 k.
55
Lisińska-Kuśnierz M., Borusiewicz A., (2010), Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 152, s. 50-57.
56
Kawecka A., (2010), Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem. [W:] Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa-Wójcik A., Kabaja B. (kierownik tematu), Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne, s. 4-21.
57
Borusiewicz A., (2010), Food Packaging in Poland, "The World of Food Science" [on-line]; http://www.worldfoodscience.org/cms/?pid=1005137
58
Borusiewicz A., (2008), Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem. [W:] Wiśniewska M., Malinowska E. (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 77-82.
59
Borusiewicz A., (2008), Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed. [W:] 4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic [Dokument elektroniczny].
60
Borusiewicz A., (2008), Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 302-306.
61
Lisińska-Kuśnierz M., Borusiewicz A., (2007), Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 374-379.
62
Borusiewicz A., Sikora T., (2007), Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2), "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 12, s. 38-40.
63
Borusiewicz A., Sikora T., (2007), Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1), "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 9, s. 28-30.
64
Lisińska-Kuśnierz M., Borusiewicz A., (2007), Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 243-248.
65
Borusiewicz A., Karaś W., Kostrz A., Nowicki P., (2006), From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek. [W:] Sikora T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-214.
66
Luberda J., Borusiewicz A., (2006), Dobór opakowań papierowych, "Cukiernictwo i Piekarstwo", 7-8 (NR 81-82 R. X), s. 56-60.
67
Borusiewicz A., Gumula P., Kwasna K., Oleszczuk M., (2005), The Food Industry in Poland. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe: Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 217-257.
68
Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Borusiewicz A., (2008), Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów, Lisińska-Kuśnierz M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 89 s.
1
@article{UEK:2168336269,
author = "Jamróz Ewelina and Kopel Pavel and Juszczak Lesław and Kawecka Agnieszka and Bytesnikova Zuzana and Milosavljevic Vedran and Makarewicz Małgorzata",
title = "Development of Furcellaran-gelatin Films with Se-AgNPs as an Active Packaging System for Extension of Mini Kiwi Shelf Life",
journal = "Food Packaging and Shelf Life",
number = "vol. 21, (article number 100339)",
pages = "1-9",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168334259,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Ingrao Carlo and Siracusa Valentina",
title = "Socio-economic Requirements as a Fundament of Innovation in Food Packaging",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 15, iss. 1",
pages = "227-252",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168334213,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Rola użytkowników opakowań we wdrażaniu rozwiązań z zakresu gospodarki w obiegu zamkniętym",
booktitle = "Transformacja przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym : wybrane problemy",
pages = "51-61",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2018",
isbn = "978-83-935572-8-8",
}
4
@article{UEK:2168330267,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Sikora Tadeusz",
title = "Wymagania prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 25, 3 (116)",
pages = "163-171",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168324769,
author = "Jamróz Ewelina and Kopel Pavel and Juszczak Lesław and Kawecka Agnieszka and Bytesnikova Zuzana and Milosavljević Vedran and Kucharek Mateusz and Makarewicz Małgorzata and Adam Vojtech",
title = "Development and Characterisation of Furcellaran-gelatin Films Containing SeNPs and AgNPs that Have Antimicrobial Activity",
journal = "Food Hydrocolloids",
number = "vol. 83",
pages = "9-16",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168327937,
author = "Kabaja Bartłomiej and Kawecka Agnieszka",
title = "Eyetracking w zwiększaniu sprzedaży produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "10",
pages = "35-36",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168327933,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i opakowań z perspektywy producenta zapakowanych produktów mleczarskich",
journal = "Przegląd Mleczarski",
number = "10",
pages = "3-7",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168322029,
author = "Kawecka Agnieszka and Cholewa-Wójcik Agnieszka",
title = "Jakość opakowania jako determinanta bezpieczeństwa żywności w kontekście wymagań społecznych konsumentów",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 24, 3 (112)",
pages = "138-148",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168330735,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Kierunki rozwoju opakowań uwzględniające potrzeby konsumentów",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "58-61",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168323809,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Sustainability as a Strategic Trend in Supply Chain Development",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "4 (27)",
pages = "61-69",
year = "2017",
}
11
@misc{UEK:2168319565,
author = "Kawecka Agnieszka and Cholewa-Wójcik Agnieszka",
title = "Warning Labels as a Tool of Consumers' Protection and Education",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "39",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
12
@inbook{UEK:2168309997,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka",
title = "Bezpieczeństwo opakowań żywności w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia",
pages = "85-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2016",
isbn = "978-83-935572-4-0",
}
13
@inbook{UEK:2168309995,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Rola podmiotów tworzących łańcuch opakowań w edukacji ekologicznej społeczeństwa",
booktitle = "Opakowania w łańcuchu dostaw : wybrane problemy : monografia",
pages = "215-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Izba Opakowań",
year = "2016",
isbn = "978-83-935572-4-0",
}
14
@article{UEK:2168312575,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Nutrition Value Labeling on Food Packaging - Research with Use of Informative Technology Tools",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 21, 23 (2)",
pages = "67-78",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168308053,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Food-Related Lifestyle as an Innovative Method in Packaging Research",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "186-192",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
isbn = "978-609-436-042-8",
}
16
@article{UEK:2168312579,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Realization of the Sustainable Packaging Idea : Case Studie from Polish and European Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "3 (22) ",
pages = "343-354",
year = "2016",
}
17
@misc{UEK:2168309341,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "34",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
18
@inbook{UEK:2168307935,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Consumers with Sight Disabilities as a Packaging Industry Point of Interest",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "96-103",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
19
@inbook{UEK:2168308047,
author = "Świda Jarosław and Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers",
booktitle = "Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions",
pages = "149-156",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija",
year = "2016",
isbn = "978-609-436-042-8",
}
20
@inbook{UEK:2168292723,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "The Development of Marking and Identification of Goods",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "251-260",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
21
@article{UEK:2168296991,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Teoretyczne i prawne aspekty bezpieczeństwa opakowań",
journal = "Przegląd Papierniczy",
number = "3",
pages = "157-160",
year = "2015",
}
22
@book{UEK:2168301497,
title = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
23
@article{UEK:2168301321,
author = "Kawecka Agnieszka and Gębarowski Marcin",
title = "Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers",
journal = "Journal of Agribusiness and Rural Development",
number = "z. 3 (37)",
pages = "459-466",
year = "2015",
}
24
@book{UEK:2168298433,
title = "Przyszłość towaroznawstwa",
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-88-4",
}
25
@inbook{UEK:2168295371,
author = "Kawecka Agnieszka and Cholewa-Wójcik Agnieszka",
title = "Wykorzystanie techniki eye-tracking do oceny funkcji informacyjnej opakowań wyrobów tytoniowych",
booktitle = "Wielowymiarowość współczesnego marketingu",
pages = "83-94",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X",
}
26
@inbook{UEK:2168293139,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "25-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
27
@inbook{UEK:2168292717,
author = "Buckiūnienė Olga and Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "Attitudes of Older Consumers on Food Packaging Present on the Market Offer - the Example of Poland and Lithuania",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d., straipsnių rinkinys. T. 1",
pages = "110-122",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-033-6",
}
28
@article{UEK:2168296059,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "The Influence of Effectiveness of Packaging Elements on the Consumers' Preferences with the Use of Marketing Eye-Tracking Technique",
journal = "Modern Management Review",
number = "vol. 20, 22 (1)",
pages = "49-61",
year = "2015",
}
29
@inbook{UEK:2168301175,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Market Behaviour of Young Consumers and Their Attitudes Towards Food Packaging in the Market Offer",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "95-106",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
30
@article{UEK:2168297007,
author = "Ingrao Carlo and Tricase Caterina and Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka and Rana Roberto and Siracusa Valentina",
title = "Polylactic Acid Trays for Fresh-food Packaging : a Carbon Footprint Assessment",
journal = "Science of the Total Environment",
number = "Vol. 537, 15 December",
pages = "385-398",
year = "2015",
}
31
@inbook{UEK:2168286819,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "The Role of BRC/IOP Standard in Packaging Quality Assurance",
booktitle = "Identification of the Factors Demanding for Improvement in the Engineering Material Production",
pages = "107-115",
adress = "Celje",
publisher = "Faculty of Logistics, University of Maribor",
year = "2014",
isbn = "978-961-6562-96-6",
}
32
@unpublished{UEK:2168301741,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Zachowania rynkowe młodych konsumentów i ich postawy dotyczące opakowań żywności występujących w ofercie rynkowej",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "4-22",
year = "2014",
}
33
@article{UEK:2168286631,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Packaging Quality Assurance in Supply Chain",
journal = "Business Logistics in Modern Management",
number = "vol. 14",
pages = "145-153",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168288333,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance",
journal = "Production Engineering Archives",
number = "vol. 4, 3",
pages = "14-17",
year = "2014",
}
35
@inbook{UEK:2168286817,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Packaging Design in Respect to Environmental Issues",
booktitle = "Product and Packaging",
pages = "65-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2014",
isbn = "978-83-72-83-636-6",
}
36
@misc{UEK:2168283629,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Consumer's Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "75",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
37
@inbook{UEK:2168284113,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Consumers' Opinion on Safety and Functionality of Food Products Packaging",
booktitle = "Innovations in Product Development and Packaging",
pages = "129-140",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5",
}
38
@book{UEK:2168288409,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-680-9",
}
39
@book{UEK:2168284043,
title = "Innovations in Product Development and Packaging",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Kawecka Agnieszka,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-2-7 ; 978-83-938909-6-5",
}
40
@unpublished{UEK:2168301749,
author = "Kawecka Agnieszka and Świda Jarosław",
title = "Analiza postaw młodych i starszych konsumentów w Polsce w zakresie opakowań żywności",
booktitle = "Rola opakowań w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Etap 1, Analiza potrzeb społeczeństwa w zakresie opakowań produktów występujących w ofercie rynkowej",
pages = "46-54",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168286647,
author = "Cholewa-Wójcik Agnieszka and Kawecka Agnieszka",
title = "Aspekty innowacyjności materiałów opakowaniowych, opakowań i procesów pakowania",
journal = "Opakowanie",
number = "7",
pages = "8-9",
year = "2013",
}
42
@unpublished{UEK:2168288775,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Wady opakowań o krytycznym znaczeniu dla konsumentya wpływające na bezpieczeństwo zapakowanych produktów",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 4, Stan opakowania zapakowanego produktu jako istotne zagrożenie bezpieczeństwa",
pages = "4-18",
year = "2013",
}
43
@article{UEK:2168279101,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "29-48",
year = "2013",
}
44
@inbook{UEK:2168287593,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Quality and Safety Assurances In Supply Chain of Packaging Intended to Come Into Contact with Foodstuffs",
booktitle = "Toyotarity",
pages = "101-112",
adress = "Ankara",
publisher = "Savas Kitapve Yaymevi",
year = "2013",
isbn = "978-605-5343-81-1",
}
45
@article{UEK:2168286709,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka",
title = "The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance",
journal = "Logistics and Transport",
number = "vol. 19, 3",
pages = "37-44",
year = "2013",
}
46
@article{UEK:2168257608,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "15-26",
year = "2012",
}
47
@misc{UEK:2168294477,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka",
title = "Attributes of Food Packaging Safety",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "30",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
48
@inbook{UEK:2168289849,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka",
title = "Attributes of Food Packaging Safety",
booktitle = "Selected Aspects of Industrial Products Quality",
pages = "23-34",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-117-9",
}
49
@article{UEK:2168227758,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka",
title = "Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "60-68",
year = "2012",
}
50
@misc{UEK:2168293959,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Review and Identification of Food Packaging Safety Hazards",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "158",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
51
@unpublished{UEK:2168256906,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa opakowań obecnych na rynku unijnym w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 2, Ocena postaw i świadomości przedstawicieli podmiotów łańcucha dostaw opakowań",
pages = "34-55",
year = "2011",
}
52
@article{UEK:2168260328,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Kawecka Agnieszka",
title = "Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "217",
pages = "45-53",
adress = "",
year = "2011",
}
53
@misc{UEK:2168293961,
author = "Kawecka Agnieszka and Lisińska-Kuśnierz Małgorzata",
title = "Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders toward Packaging Safety",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "159",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
54
@unpublished{UEK:2167734325,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
55
@article{UEK:2165618820,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Borusiewicz Agnieszka",
title = "Research on Ecological Awareness Among Children and Teenagers",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "152",
pages = "50-57",
adress = "",
year = "2010",
}
56
@unpublished{UEK:2168256886,
author = "Kawecka Agnieszka",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego związane z opakowaniem",
booktitle = "Bezpieczeństwo opakowań. Etap 1, Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne",
pages = "4-21",
year = "2010",
}
57
@article{UEK:2166029604,
author = "Borusiewicz Agnieszka",
title = "Food Packaging in Poland",
journal = "The World of Food Science",
pages = "",
year = "2010",
}
58
@inbook{UEK:2165767812,
author = "Borusiewicz Agnieszka",
title = "Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktu spożywczego związane z jego opakowaniem",
booktitle = "Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym : kierunki rozwoju",
pages = "77-82",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-007-8",
}
59
@inbook{UEK:2165773598,
author = "Borusiewicz Agnieszka",
title = "Packaging Safety in Rapid Alert System of Food and Feed",
booktitle = "4th International Symposium on Food Packaging : Scientific Developments Supporting Safety and Quality,19-21 November 2008 Prague, Czech Republic",
pages = "",
year = "2008",
}
60
@inbook{UEK:2165768753,
author = "Borusiewicz Agnieszka",
title = "Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "302-306",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
61
@inbook{UEK:2165766703,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Borusiewicz Agnieszka",
title = "Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "374-379",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
62
@article{UEK:2165766247,
author = "Borusiewicz Agnieszka and Sikora Tadeusz",
title = "Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (2)",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "12",
pages = "38-40",
year = "2007",
}
63
@article{UEK:2165766168,
author = "Borusiewicz Agnieszka and Sikora Tadeusz",
title = "Motywy i bariery wdrożenia systemu HACCP w opinii kadry wybranego przedsiębiorstwa (1)",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "9",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2165765994,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Borusiewicz Agnieszka",
title = "Product Safety Problem in Assessment of Control Institutions",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "243-248",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
65
@inbook{UEK:2165764164,
author = "Borusiewicz Agnieszka and Karaś Wioletta and Kostrz Agnieszka and Nowicki Paweł",
title = "From Typical to New Food Products in Poland - Oscypek",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "199-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
66
@article{UEK:2165762140,
author = "Luberda Jerzy and Borusiewicz Agnieszka",
title = "Dobór opakowań papierowych",
journal = "Cukiernictwo i Piekarstwo",
number = "7-8 (NR 81-82 R. X)",
pages = "56-60",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2165760019,
author = "Borusiewicz Agnieszka and Gumula P. and Kwasna K. and Oleszczuk M.",
title = "The Food Industry in Poland",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "217-257",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
68
@unpublished{UEK:2163826579,
author = "Lisińska-Kuśnierz Małgorzata and Ucherek Marzena and Borusiewicz Agnieszka",
title = "Opakowanie jednostkowe jako nośnik informacji dla konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}