Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland = Próba oceny wpływu papierów wartościowych na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce
Źródło:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2021) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168360646
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku
Źródło:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 94-115
ISBN:
978-83-7252-850-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Monika Makowiecka
Tytuł:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2020
Opis fizyczny:
337 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-480
Nr:
2168351910
doktorat
4

Tytuł:
Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
325 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-470
Nr:
2168340843
doktorat
5

Tytuł:
Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland
Źródło:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2019) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168343934
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Elżbieta Kalfas
Tytuł:
Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-469
Nr:
2168340841
doktorat
7

Tytuł:
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016) , s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł naukowy sfinansowany ze środków przyznanych Katedrze Finansów UE w Krakowie w ramach badań statutowych, nr 008/WF-KF/03/2014/S/4204
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309067
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 6-14
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303627
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 64-69
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Autor:
Agnieszka Alińska , Józefa Gniewek , Maria Magdalena Golec , Aleksandra Jurkowska , Wojciech Kalwat , Jerzy Łazor , Dominik Skopiec , Anna Szelęgowska
Tytuł:
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej
Redakcja:
Bochen Antoni
Adres wydawniczy:
Bydgoszcz: Quixi Media, 2015
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-61840-68-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168330467
książka
11

Tytuł:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 14-20
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303629
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 5-13
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288503
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 53-59
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288513
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 13-22
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288509
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 13-17
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271672
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 25-36
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271678
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 8-13
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?
Źródło:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 17-25
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168273362
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Źródło:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 8-26
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261806
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce = The History, Present and Future of Cooperative Banking Sector in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 45, nr 2 (2011) , s. 267-275. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319773
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych
Źródło:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 98-105
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266264
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance
Źródło:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 42-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Program badawczy:
39/KF/1/2010/S/552
Sygnatura:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Autor:
Józefa Gniewek , Bożena Lublińska-Kasprzak
Tytuł:
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218612
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 3-24 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221754
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce
Źródło:
Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s. 153-158
ISBN:
978-83-227-2885-7
Nr:
2165674788
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Źródło:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 167-194
Program badawczy:
4/KF/1/2007/S/365
Sygnatura:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2168326807
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 181-209 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234348
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The Domestic and EU Financial Support of the Development of Agriculture and Rural Areas
Źródło:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 655-666. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164875390
rozdział w monografii
31

Autor:
Józefa Gniewek , Bożena Lublińska-Kasprzak
Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006
Źródło:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]2007, s. 27-52. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 409-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166052152
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD)
Źródło:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 38-47. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166096762
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006, s. 73-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-098-7
Nr:
2165790885
rozdział w monografii
35

Tytuł:
Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Functioning of the Co-Operative Banking Sector in Poland after the Accession of Poland to the EU
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005) , s. 237-241. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168332213
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce = Management of Quality in Co-operative Banking Sector in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003) , s. 203-209. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223064
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji = Strategic Management in the Polish Cooperative Bank Sector in Transion
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo AR, 2003
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy ; z. 294)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2166352311
monografia
38

Tytuł:
Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce = The Integration of Co-Operative Banking Sectors in EU Chosen Countries and in Poland
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 2 (2002) , s. 50-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343123
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie = The Role of Co-Operative Banks in Conditioning of Life Quality on an Example of Co-Operative Bank in Staszów
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001) , s. 128-135. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia - Bibliogr.
Nr:
2168281453
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki = The Development of Co-Operative Banking Sector in Poland in a Globalisation Process
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 3, z. 1 (2001) , s. 184-188. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343121
artykuł w czasopiśmie
41

Autor:
Józefa Gniewek , Andrzej Krasnodębski
Tytuł:
Elementy marketingu bankowego
Źródło:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 233-244 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340391
rozdział w monografii
42

Autor:
Andrzej Krasnodębski , Józefa Gniewek
Tytuł:
Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą
Źródło:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 301-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340393
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
214 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doktorat
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
105 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
008/WF-KF/03/2014/S/4204
Sygnatura:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303625
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
004/WF-KF/03/2013/s/3004
Sygnatura:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288499
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KF/3/2012/S/066
Sygnatura:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271664
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
75 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
108/KF/3/2011/S/587
Sygnatura:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261802
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Opis fizyczny:
329, [1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Program badawczy:
91/FK/2006/S
Sygnatura:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2166570126
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland = Próba oceny wpływu papierów wartościowych na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Józefa GNIEWEK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2021), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf. - ISSN 2300-1496
2
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku / Józefa GNIEWEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 94-115. - ISBN 978-83-7252-850-6
3
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji / Monika Makowiecka ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2020. - 337 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003475
4
Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / Kamila Kowynia-Leśniak ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2019. - 325 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003431
5
Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland / Józefa GNIEWEK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2019), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf. - ISSN 2300-1496
6
Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim / Elżbieta Kalfas ; Promotor: Józefa GNIEWEK. - Kraków, 2019. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003430
7
Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce = The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland / Józefa GNIEWEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 3 (2016), s. 39-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940. - ISSN 0459-9586
8
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 6-14
9
Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020 / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 64-69
10
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej / red. Antoni Bochen; zespół red. Agnieszka Alińska, Józefa GNIEWEK, Maria Magdalena Golec, Aleksandra JURKOWSKA, Wojciech Kalwat, Jerzy Łazor, Dominik Skopiec, Anna Szelęgowska. - Bydgoszcz: Quixi Media, 2015. - 183 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-61840-68-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century
11
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 14-20
12
Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 5-13
13
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 53-59
14
Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 13-22
15
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 13-17
16
Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 25-36
17
Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 8-13
18
Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność? / Józefa GNIEWEK // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 17-25
19
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 8-26
20
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce = The History, Present and Future of Cooperative Banking Sector in Poland / Józefa GNIEWEK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 45, nr 2 (2011), s. 267-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
21
Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych / Józefa GNIEWEK // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 98-105. - ISBN 978-83-208-1978-6
22
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance / Józefa GNIEWEK, Renata PAPIEŻ, Krystyna CIUMAN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 42-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
23
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
24
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
25
Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich = The Use of EU Aid Funds in Poland's Rural Areas / Józefa GNIEWEK, Bożena Lublińska-Kasprzak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391. - ISSN 1898-6447
26
Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej / M. FOLWARSKI, J. GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 3-24. - Bibliogr.
27
Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce / Józefa GNIEWEK // W: Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008. - S. 153-158. - ISBN 978-83-227-2885-7
28
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / Józefa GNIEWEK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 167-194
29
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / Józefa GNIEWEK // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 181-209. - Bibliogr.
30
Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich = The Domestic and EU Financial Support of the Development of Agriculture and Rural Areas / Józefa GNIEWEK // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 655-666. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
31
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006 / Józefa GNIEWEK, Bożena Lublińska-Kasprzak // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 27-52. - Summ. - Bibliogr.
32
Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych = Consolidation Processes and Their Meaning in the Development of Cooperative Banks / Józefa GNIEWEK // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 409-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
33
Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD) / Józefa GNIEWEK // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 38-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
34
Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Józef [i. e. Józefa] GNIEWEK // W: Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. - S. 73-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-098-7
35
Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Functioning of the Co-Operative Banking Sector in Poland after the Accession of Poland to the EU / Józefa GNIEWEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005), s. 237-241. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
36
Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce = Management of Quality in Co-operative Banking Sector in Poland / Józefa Gniewek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003), s. 203-209. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
37
Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji = Strategic Management in the Polish Cooperative Bank Sector in Transion / Józefa Gniewek. - Kraków: Wydawnictwo AR, 2003. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 401. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1233-4189 ; z. 294)
38
Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce = The Integration of Co-Operative Banking Sectors in EU Chosen Countries and in Poland / Józefa Gniewek // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 2 (2002), s. 50-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
39
Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie = The Role of Co-Operative Banks in Conditioning of Life Quality on an Example of Co-Operative Bank in Staszów / Józefa Gniewek // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001), s. 128-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
40
Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki = The Development of Co-Operative Banking Sector in Poland in a Globalisation Process / Józefa Gniewek // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 3, z. 1 (2001), s. 184-188. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
41
Elementy marketingu bankowego / Józefa Gniewek, Andrzej Krasnodębski // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 233-244. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
42
Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą / Andrzej Krasnodębski, Józefa Gniewek // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 301-311. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
43
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1986. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 75 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 329, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
1
Mikołajczyk K., Gniewek J., (2021), An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 135-146; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf
2
Gniewek J., Mikołajczyk K., (2021), Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 94-115.
3
Makowiecka M., (2020), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji, Prom. Gniewek J., Kraków : , 337 k.
4
Kowynia-Leśniak K., (2019), Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Prom. Gniewek J., Kraków : , 325 k.
5
Gniewek J., (2019), Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 41-50; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf
6
Kalfas E., (2019), Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim, Prom. Gniewek J., Kraków : , 258 k.
7
Gniewek J., (2016), Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 3, s. 39-48; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940
8
Gniewek J., (2015), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 6-14.
9
Gniewek J., (2015), Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 64-69.
10
Alińska A., Gniewek J., Golec M., Jurkowska A., Kalwat W., Łazor J., Skopiec D., Szelęgowska A., (2015), Ku pożytku dobra spólnego: historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej, Bochen A. (red.), Bydgoszcz : Quixi Media, 183 s.
11
Gniewek J., (2015), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 14-20.
12
Gniewek J., (2014), Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 5-13.
13
Gniewek J., (2014), Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 53-59.
14
Gniewek J., (2014), Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 13-22.
15
Gniewek J., (2012), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 13-17.
16
Gniewek J., (2012), Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 25-36.
17
Gniewek J., (2012), Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 8-13.
18
Gniewek J., (2012), Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 17-25.
19
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 8-26.
20
Gniewek J., (2011), Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 45, nr 2, s. 267-275; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2
21
Gniewek J., (2011), Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 98-105.
22
Gniewek J., Papież R., Ciuman K., (2010), Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 42-73.
23
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
24
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
25
Gniewek J., Lublińska-Kasprzak B., (2010), Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391
26
Folwarski M., Gniewek J., (2009), Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 3-24.
27
Gniewek J., (2008), Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 153-158.
28
Gniewek J., (2008), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport, s. 167-194.
29
Gniewek J., (2008), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 181-209.
30
Gniewek J., (2008), Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 655-666.
31
Gniewek J., Lublińska-Kasprzak B., (2007), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 27-52.
32
Gniewek J., (2007), Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 409-419.
33
Gniewek J., (2007), Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD). [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 38-47.
34
Gniewek J., (2006), Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Michalczuk G., Michałków J., Sikorski J. (red.), Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 73-78.
35
Gniewek J., (2005), Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 1, s. 237-241.
36
Gniewek J., (2003), Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 983, t. 1, s. 203-209.
37
Gniewek J., (2003), Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji, (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, z. 294), Kraków : Wydawnictwo AR, 200 s.
38
Gniewek J., (2002), Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 4, z. 2, s. 50-53.
39
Gniewek J., (2001), Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 901, s. 128-135.
40
Gniewek J., (2001), Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 3, z. 1, s. 184-188.
41
Gniewek J., Krasnodębski A., (2000), Elementy marketingu bankowego. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 233-244.
42
Krasnodębski A., Gniewek J., (2000), Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 301-311.
43
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 214 k.
44
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, (2015), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 105 k.
45
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, (2014), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 64 k.
46
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, (2012), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 69 k.
47
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, (2011), Gniewek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 75 s.
48
Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S. (red.), (2007), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce: raport, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 329, [1] s.
1
@article{UEK:2168360646,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Józefa Gniewek",
title = "An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "135-146",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2021.4.135},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168358890,
author = "Józefa Gniewek and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "94-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
3
@unpublished{UEK:2168351910,
author = "Monika Makowiecka",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003475},
}
4
@unpublished{UEK:2168340843,
author = "Kamila Kowynia-Leśniak",
title = "Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003431},
}
5
@article{UEK:2168343934,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Attempted Assessment of the Collaboration between Cooperative Banking Sector and the State Administration and Local Self-government Institutions in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "41-50",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2019.4.41},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-3-2019.pdf},
}
6
@unpublished{UEK:2168340841,
author = "Elżbieta Kalfas",
title = "Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003430},
}
7
@article{UEK:2168309067,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 3",
pages = "39-48",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.39},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1299/2940},
}
8
@unpublished{UEK:2168303627,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "6-14",
year = "2015",
}
9
@unpublished{UEK:2168303635,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Aktualne tendencje w rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej - lata 2014-2020",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "64-69",
year = "2015",
}
10
@book{UEK:2168330467,
author = "Agnieszka Alińska and Józefa Gniewek and Maria Magdalena Golec and Aleksandra Jurkowska and Wojciech Kalwat and Jerzy Łazor and Dominik Skopiec and Anna Szelęgowska",
title = "Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Quixi Media",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century},
isbn = "978-83-61840-68-8",
}
11
@unpublished{UEK:2168303629,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "14-20",
year = "2015",
}
12
@unpublished{UEK:2168288503,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krótka historia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "5-13",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168288513,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "53-59",
year = "2014",
}
14
@unpublished{UEK:2168288509,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "13-22",
year = "2014",
}
15
@unpublished{UEK:2168271672,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w historii i teraźniejszości",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "13-17",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168271678,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Kierunki wykorzystania unijnych środków pomocowych w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "25-36",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168271668,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Istotne charakterystyki obszarów wiejskich w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "8-13",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168273362,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - stabilność czy zmienność?",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "17-25",
year = "2012",
}
19
@unpublished{UEK:2168261806,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "8-26",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168319773,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 45, 2",
pages = "267-275",
year = "2011",
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=26&zeszyt=2},
}
21
@inbook{UEK:2168266264,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce w okresie zmian systemowych",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "98-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
22
@inbook{UEK:2165276446,
author = "Józefa Gniewek and Renata Papież and Krystyna Ciuman",
title = "Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "42-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
23
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
25
@article{UEK:2168218612,
author = "Józefa Gniewek and Bożena Lublińska-Kasprzak",
title = "Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w Polsce na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "5-22",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901391},
}
26
@unpublished{UEK:2168221754,
author = "Mateusz Folwarski and Józefa Gniewek",
title = "Ewolucja bankowości komercyjnej i spółdzielczej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "3-24",
year = "2009",
}
27
@inbook{UEK:2165674788,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce",
booktitle = "Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej",
pages = "153-158",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-227-2885-7",
}
28
@unpublished{UEK:2168326807,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport",
pages = "167-194",
year = "2008",
}
29
@unpublished{UEK:2168234348,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "181-209",
year = "2008",
}
30
@inbook{UEK:2164875390,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Krajowe i unijne wsparcie finansowe rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "655-666",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
31
@unpublished{UEK:2168286635,
author = "Józefa Gniewek and Bożena Lublińska-Kasprzak",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej w Polskim rolnictwie w latach 2004-2006 : The Conditions and Results of Absorption of the EU Founds in Polish Agriculture in Years 2004-2006",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "27-52",
year = "2007",
}
32
@inbook{UEK:2166052152,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Procesy konsolidacyjne i ich znaczenie dla rozwoju banków spółdzielczych",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "409-419",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
33
@inbook{UEK:2166096762,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Wybrane aspekty finansowania rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej ze środków Unii Europejskiej : (na przykładzie programu SAPARD)",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "38-47",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
34
@inbook{UEK:2165790885,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rola spółdzielczego sektora bankowego w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "73-78",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2006",
isbn = "978-83-7431-098-7",
}
35
@article{UEK:2168332213,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 1",
pages = "237-241",
adress = "",
year = "2005",
}
36
@article{UEK:2168223064,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Zarządzanie jakością w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "983, t. 1",
pages = "203-209",
adress = "",
year = "2003",
}
37
@book{UEK:2166352311,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Zarządzanie strategiczne w sektorze banków spółdzielczych w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AR",
year = "2003",
issn = "1233-4189",
}
38
@article{UEK:2168343123,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Integracja bankowości spółdzielczej w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 4, z. 2",
pages = "50-53",
year = "2002",
}
39
@article{UEK:2168281453,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rola banków spółdzielczych w kształtowaniu jakości życia na przykładzie Banku Spółdzielczego w Staszowie",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "901",
pages = "128-135",
adress = "",
year = "2001",
}
40
@article{UEK:2168343121,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Rozwój spółdzielczego sektora bankowego w Polsce a proces globalizacji gospodarki",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 3, z. 1",
pages = "184-188",
year = "2001",
}
41
@inbook{UEK:2168340391,
author = "Józefa Gniewek and Andrzej Krasnodębski",
title = "Elementy marketingu bankowego",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "233-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
42
@inbook{UEK:2168340393,
author = "Andrzej Krasnodębski and Józefa Gniewek",
title = "Plan biznesu jako podstawa zarządzania firmą",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "301-311",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
43
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
44
@unpublished{UEK:2168303625,
title = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
45
@unpublished{UEK:2168288499,
title = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
46
@unpublished{UEK:2168271664,
title = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
47
@unpublished{UEK:2168261802,
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
48
@unpublished{UEK:2166570126,
title = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID