Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni
Źródło:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 227-245
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132346
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu
Źródło:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 2 (10), s. 4-5
Nr:
2168346650
varia
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Inteligencja - pożegnanie z formacją?
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 283-318
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166559380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(5) (2005) , s. [1-11]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168241108
artykuł w czasopiśmie
5

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Tytuł:
Tożsamość w kontekście integracji
Źródło:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 329-343 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168046882
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji = An Anthropological Discourse in the Deconstruction Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004) , s. 53-67. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220448
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji = The Idea of the European Nation in Concepts of Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004) , s. 5-18. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219142
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Clifford Geertz
Tytuł:
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 2003
Opis fizyczny:
XXIX, 348 s.; 21 cm
Seria:
(Horyzonty Nowoczesności ; t. 30)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-242-0377-X
Nr:
2168235440
monografia
9

Tytuł:
Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-23]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168240964
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. [1-19]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168240928
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Świat jako eksponat
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 3-4 (2002) , s. 88-94
Tryb dostępu:
Nr:
2168320385
recenzja
12

Tytuł:
Asterix albo widok na wieżę Babel
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 9-10 (2001) , s. 94-101
Tryb dostępu:
Nr:
2168320701
recenzja
13

Tytuł:
Opis zbrodni doskonałej
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 5-6 (2001) , s. 96-99
Tryb dostępu:
Nr:
2168320703
recenzja
14

Tytuł:
Zrozumieć chaos
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 1-2 (2001) , s. 76-83
Tryb dostępu:
Nr:
2168320685
recenzja
15

Tytuł:
Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 209-221 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240350
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Integracja a społeczeństwo europejskie
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - R. 4, nr 4-5 (2000) , s. b.d.
Nr:
2168321043
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego
Źródło:
Feliks Koneczny dzisiaj / red. Jan Skoczyński - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 93-102
ISBN:
83-7188-284-X
Nr:
2168321049
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Autor:
Claus Offe
Tytuł:
Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
290, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Zmieniająca się Europa '89)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12900-X
Nr:
2168339329
książka
19

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Opis fizyczny:
336 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monografia
20

Autor:
Göran Therborn
Tytuł:
Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000
Tłumacz:
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
XIV, 590 s.; 21 cm
Seria:
(Zmieniająca się Europa '89)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12345-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168339847
książka
21

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Opis fizyczny:
336 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monografia
22

Tytuł:
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu
Źródło:
Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997, s. 195-209
Seria:
(Cywilizacja, Tradycja, Ethos)
ISBN:
83-85845-78-X
Nr:
2168241502
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Autor:
Dariusz Eligiusz Staszczak
Tytuł:
Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
177 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/709
Nr:
2168312487
doktorat
24

Tytuł:
Polska i Europa w prasie krajowej = Poland and Europe in the Polish Press
Źródło:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995, s. 33-56. - Summ.
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335231
rozdział w książce
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 454
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168240206
redakcja czasopisma/serii
26

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 420
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art.,
Nr:
2168256080
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 429
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
66 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234288
redakcja czasopisma/serii
28

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
70 s.; 20 cm
Nr:
2168240080
leksykon, encyklopedia
29

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1994
Opis fizyczny:
311, [1] s.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monografia
30

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 409
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168255426
redakcja czasopisma/serii
31

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 416
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
75 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168276259
redakcja czasopisma/serii
32

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 384
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244488
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
33

Tytuł:
Naród jako wspólnota kulturowa
Źródło:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 58-82
Nr:
2168241216
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1992
Opis fizyczny:
311, [1] s.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monografia
35

Tytuł:
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu = Mother Country as a form of the Civilization Order
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992) , s. 25-36. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244504
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Some Remarks on Social Order and Marketization
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 1[23]-6[28]
Seria:
(Seminar Papers ; no. 17)
Nr:
2168339399
rozdział w materiałach konferencyjnych
37

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 385
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
100 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168254846
redakcja czasopisma/serii
38

Tytuł:
Ład kulturowy społeczności lokalnych
Źródło:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 173-318
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242630
rozdział w książce
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Rzeszów: TNOiK, 1991
Opis fizyczny:
335 s.; 24 cm.
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168242622
książka
Zobacz powiązane rozdziały
40

Tytuł:
Wprowadzenie w problematykę badań
Źródło:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 11-20
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242624
rozdział w książce
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego) = Civilization Pluralism as a Perspective of the Sociological Thought : (Ezemplified by the Ideas of F. Koneczny and F. Znaniecki)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 94)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168283407
monografia
42

Tytuł:
Lokalność jako ojczyzna
Źródło:
Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz - Warszawa: UW, 1989, s. 253-273
Seria:
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 20)
Nr:
2168348946
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Rozwój społeczny i jego mierniki : dydaktyczny przewodnik problemowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
58 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wykładach.
Nr:
2168345860
skrypt
44

Tytuł:
Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku = Collision of Tradition and Modernity in Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 179-195. - Summ., rez.
Nr:
2168280001
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 117-131
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Pucek Z., (1982), Institucionnye i individual'nye aspekty naučno-techničeskogo sotrudničestva Pol'ši s Velikobritaniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 119-134.
Nr:
2168266796
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168336505
skrypt
47

Tytuł:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Wydanie:
Wyd. 2 zm., dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Opis fizyczny:
255 [1] s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-02001-6
Nr:
2168247828
podręcznik
48

Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość" = Consumer Needs vs "False Confidence"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979) , s. 63-77. - Rez., summ.
Nr:
2168243142
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
raport/sprawozdanie
50

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
O roli dyskusji w naukach społecznych
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 51-54
Nr:
2168263340
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Wydanie:
Wyd.2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978
Opis fizyczny:
255 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335579
podręcznik
52

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
raport/sprawozdanie
53

Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość
Źródło:
Argumenty. - nr 11 (1977) , s. 1, 4-5, 9
Nr:
2168307697
artykuł nierecenzowany
54

Tytuł:
Modernizacyjny model rozwoju społecznego = Modernizing Model of Social Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168249852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych = The Premises of Comparability in the International Researches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 139-152. - Summ., rez.
Nr:
2168248262
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974
Opis fizyczny:
247, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345010
podręcznik
57

Tytuł:
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
340 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345012
podręcznik
58

Tytuł:
Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji = Felix Koneczny's Outline of the Science of Civilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972) , s. 21-45. - Rez., summ.
Nr:
2168250678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni / Zbigniew PUCEK // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 227-245. - ISBN 978-83-7252-345-7
2
Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu / Zbigniew PUCEK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 2 (10) (2007), s. 4-5. - ISSN 1689-7749
3
Inteligencja - pożegnanie z formacją? / Zbigniew PUCEK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 283-318. - ISBN 83-7252-284-7
4
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(5) (2005), s. [1-11]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf
5
Tożsamość w kontekście integracji / Zbigniew PUCEK // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 329-343. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
6
Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji = An Anthropological Discourse in the Deconstruction Process / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004), s. 53-67. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467. - ISSN 0208-7944
7
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji = The Idea of the European Nation in Concepts of Integration / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004), s. 5-18. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848. - ISSN 0208-7944
8
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne / Clifford Geertz ; przekł. i wstęp Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 2003. - XXIX, 348 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Horyzonty Nowoczesności ; t. 30). - ISBN 83-242-0377-X
9
Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. [1-23]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf
10
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(1) (2002), s. [1-19]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf
11
Świat jako eksponat / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 3-4 (2002), s. 88-94. - Rec. pracy: Timothy Mitchell, Egipt na wystawie świata (przeł. Ewa Klekot). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf. - ISSN 0867-4094
12
Asterix albo widok na wieżę Babel / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 9-10 (2001), s. 94-101. - Rec. pracy: Burszta Wojciech J., Asteriks w Disneylandzie: zapiski antropologiczne. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2001, ss. 211. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf. - ISSN 0867-4094
13
Opis zbrodni doskonałej / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 5-6 (2001), s. 96-99. - Rec. pracy: Baudrillard Jean, Przed końcem, rozmawia Philippe Petit, (przeł. Renata Lis). Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2001. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf. - ISSN 0867-4094
14
Zrozumieć chaos / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 1-2 (2001), s. 76-83. - Rec. pracy: Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, cop. 2000. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf. - ISSN 0867-4094
15
Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej / Zbigniew PUCEK // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 209-221. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
16
Integracja a społeczeństwo europejskie / Zbigniew PUCEK // Zarządzanie i Edukacja. - R. 4, nr 4-5 (2000), s. b.d. - ISSN 1428-474X
17
Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego / Zbigniew PUCEK // W: Feliks Koneczny dzisiaj / red. Jan Skoczyński. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000. - S. 93-102. - ISBN 83-7188-284-X
18
Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / Claus Offe ; przekł. Zbigniew PUCEK. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 290, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zmieniająca się Europa '89). - ISBN 83-01-12900-X
19
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
20
Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Göran Therborn ; przekł. Zbigniew PUCEK. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - XIV, 590 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zmieniająca się Europa '89). - ISBN 83-01-12345-1
21
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
22
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu / Zbigniew PUCEK // W: Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski. - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997. - (Cywilizacja, Tradycja, Ethos). - S. 195-209. - ISBN 83-85845-78-X
23
Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969 / Dariusz Eligiusz Staszczak ; Promotor: Zbigniew PUCEK. - Kraków, 1997. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Polska i Europa w prasie krajowej = Poland and Europe in the Polish Press / Zbigniew PUCEK // W: Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995. - S. 33-56. - Summ. - ISBN 83-04-04297-5
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 454. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 420. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 429. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
28
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. ; 20 cm
29
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków : Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 409. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 416. - 75 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 384. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
33
Naród jako wspólnota kulturowa / Zbigniew PUCEK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 58-82
34
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
35
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu = Mother Country as a form of the Civilization Order / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 384 (1992), s. 25-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
36
Some Remarks on Social Order and Marketization / Zbigniew PUCEK // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 17). - S. 1[23]-6[28]
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 385. - 100 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Ład kulturowy społeczności lokalnych / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 173-318
39
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów : TNOiK, 1991. - 335 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8)
40
Wprowadzenie w problematykę badań / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 11-20
41
Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego) = Civilization Pluralism as a Perspective of the Sociological Thought : (Ezemplified by the Ideas of F. Koneczny and F. Znaniecki) / Zbigniew PUCEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 94)
42
Lokalność jako ojczyzna / Zbigniew PUCEK // W: Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz. - Warszawa: UW, 1989. - (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, ISSN 2080-9549 ; 20). - S. 253-273
43
Rozwój społeczny i jego mierniki : dydaktyczny przewodnik problemowy / Zbigniew PUCEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 58 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy wykładach.
44
Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku = Collision of Tradition and Modernity in Developing Countries / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 179-195. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 117-131. - ISSN 0208-7944
46
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów / Barbara LIBERSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 81 s. : il. ; 24 cm
47
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2 zm., dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 255 [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02001-6
48
Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość" = Consumer Needs vs "False Confidence" / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 117 (1979), s. 63-77. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
50
O roli dyskusji w naukach społecznych / Zbigniew PUCEK, Marek M. SKWIRUT // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 51-54
51
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1978. - 255 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
52
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
53
Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość / Zbigniew PUCEK // Argumenty. - nr 11 (1977), s. 1, 4-5, 9. - ISSN 0518-5289
54
Modernizacyjny model rozwoju społecznego = Modernizing Model of Social Development / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
55
Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych = The Premises of Comparability in the International Researches / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 139-152. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. - 247, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
57
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 340 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
58
Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji = Felix Koneczny's Outline of the Science of Civilization / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 21-45. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Pucek Z., (2007), Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 227-245.
2
Pucek Z., (2007), Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 4-5.
3
Pucek Z., (2005), Inteligencja - pożegnanie z formacją?. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 283-318.
4
Pucek Z., (2005), Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(5), s. [1-11]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf
5
Pucek Z., (2004), Tożsamość w kontekście integracji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 329-343.
6
Pucek Z., (2004), Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467
7
Pucek Z., (2004), Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848
8
Geertz C., (2003), Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Tł. Pucek Z., Kraków : Universitas, XXIX, 348 s.
9
Pucek Z., (2003), Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-23]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf
10
Pucek Z., (2002), Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. [1-19]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf
11
Pucek Z., (2002), Świat jako eksponat, "Dekada Literacka", nr 3-4, s. 88-94; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf
12
Pucek Z., (2001), Asterix albo widok na wieżę Babel, "Dekada Literacka", nr 9-10, s. 94-101; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf
13
Pucek Z., (2001), Opis zbrodni doskonałej, "Dekada Literacka", nr 5-6, s. 96-99; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf
14
Pucek Z., (2001), Zrozumieć chaos, "Dekada Literacka", nr 1-2, s. 76-83; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf
15
Pucek Z., (2000), Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 209-221.
16
Pucek Z., (2000), Integracja a społeczeństwo europejskie, "Zarządzanie i Edukacja", R. 4, nr 4-5, s. b.d..
17
Pucek Z., (2000), Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego. [W:] Skoczyński J. (red.), Feliks Koneczny dzisiaj, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 93-102.
18
Offe C., (1999), Drogi transformacji: doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, Tł. Pucek Z., Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 290, [1] s.
19
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1999), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
20
Therborn G., (1998), Drogi do nowoczesnej Europy: społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000, Tł. Pucek Z., Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, XIV, 590 s.
21
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1997), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Kraków ; Szczecin : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
22
Pucek Z., (1997), Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu. [W:] Baradziej J., Goćkowski J. (red.), Rozmyślania o cywilizacji, Kraków : Baran i Suszczyński, s. 195-209.
23
Staszczak D., (1997), Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969, Prom. Pucek Z., Kraków : , 177 k.
24
Pucek Z., (1995), Polska i Europa w prasie krajowej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, s. 33-56.
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 454. - 84 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 420. - 101 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
27
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 429. - 66 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
28
Pacholski M., Słaboń A., (1994), Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Pucek Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
29
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1994), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 2.Kraków : Universitas, 311, [1] s.
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 409. - 112 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 416. - 75 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 384. - 88 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
33
Pucek Z., (1992), Naród jako wspólnota kulturowa. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58-82.
34
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1992), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Kraków : Universitas, 311, [1] s.
35
Pucek Z., (1992), Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 25-36.
36
Pucek Z., (1992), Some Remarks on Social Order and Marketization. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 1[23]-6[28].
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 385. - 100 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
38
Pucek Z., Karwińska A., (1991), Ład kulturowy społeczności lokalnych. [W:] Pucek Z. (red.), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych; t. 8), Rzeszów : TNOiK, s. 173-318.
39
Pucek Z. (red.), (1991), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych, (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, t. 8), Rzeszów : TNOiK, 335 s.
40
Pucek Z., Karwińska A., (1991), Wprowadzenie w problematykę badań. [W:] Pucek Z. (red.), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych; t. 8), Rzeszów : TNOiK, s. 11-20.
41
Pucek Z., (1990), Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej: (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 94), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 187 s.
42
Pucek Z., (1989), Lokalność jako ojczyzna. [W:] Jałowiecki B., Sowa , Dudkiewicz P. (red.), Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny; 20), Warszawa : UW, s. 253-273.
43
Pucek Z., (1985), Rozwój społeczny i jego mierniki: dydaktyczny przewodnik problemowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 s.
44
Pucek Z., (1983), Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 179-195.
45
Pucek Z., (1982), Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 117-131.
46
Liberska B., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych: przedmiot, modernizacja, nauka i technika: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 s.
47
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd. 2 zm., dodr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 255 [1] s.
48
Pucek Z., (1979), Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 63-77.
49
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
50
Pucek Z., Skwirut M., (1978), O roli dyskusji w naukach społecznych. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54.
51
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1978), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd.2 zm.Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 255 s.
52
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
53
Pucek Z., (1977), Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość, "Argumenty", nr 11, s. 1, 4-5, 9.
54
Pucek Z., (1975), Modernizacyjny model rozwoju społecznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 89-107.
55
Pucek Z., (1975), Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 139-152.
56
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1974), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 247, [1] s.
57
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1972), Społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 340 s.
58
Pucek Z., (1972), Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 21-45.
1
@inbook{UEK:2166132346,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "227-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
2
@misc{UEK:2168346650,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "4-5",
year = "2007",
}
3
@inbook{UEK:2166559380,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Inteligencja - pożegnanie z formacją?",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "283-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
4
@article{UEK:2168241108,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(5)",
pages = "[1-11]",
year = "2005",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168046882,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Tożsamość w kontekście integracji",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "329-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
6
@article{UEK:2168220448,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "53-67",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467},
}
7
@article{UEK:2168219142,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "5-18",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848},
}
8
@book{UEK:2168235440,
author = "Clifford Geertz",
title = "Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-242-0377-X",
}
9
@article{UEK:2168240964,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-23]",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf},
}
10
@article{UEK:2168240928,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(1)",
pages = "[1-19]",
year = "2002",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf},
}
11
@article{UEK:2168320385,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Świat jako eksponat",
journal = "Dekada Literacka",
number = "3-4",
pages = "88-94",
year = "2002",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf},
}
12
@article{UEK:2168320701,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Asterix albo widok na wieżę Babel",
journal = "Dekada Literacka",
number = "9-10",
pages = "94-101",
year = "2001",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf},
}
13
@article{UEK:2168320703,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Opis zbrodni doskonałej",
journal = "Dekada Literacka",
number = "5-6",
pages = "96-99",
year = "2001",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf},
}
14
@article{UEK:2168320685,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Zrozumieć chaos",
journal = "Dekada Literacka",
number = "1-2",
pages = "76-83",
year = "2001",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168240350,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
16
@article{UEK:2168321043,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Integracja a społeczeństwo europejskie",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R. 4, 4-5",
pages = "b.d.",
year = "2000",
}
17
@inbook{UEK:2168321049,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego",
booktitle = "Feliks Koneczny dzisiaj",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
isbn = "83-7188-284-X",
}
18
@book{UEK:2168339329,
author = "Claus Offe",
title = "Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-01-12900-X",
}
19
@book{UEK:2168255096,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
20
@book{UEK:2168339847,
author = "Göran Therborn",
title = "Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-01-12345-1",
}
21
@book{UEK:2168239938,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków; Szczecin; Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
22
@inbook{UEK:2168241502,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu",
booktitle = "Rozmyślania o cywilizacji",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Baran i Suszczyński",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-85845-78-X",
}
23
@unpublished{UEK:2168312487,
author = "Dariusz Eligiusz Staszczak",
title = "Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
24
@inbook{UEK:2168335231,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Polska i Europa w prasie krajowej",
booktitle = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
pages = "33-56",
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
25
@misc{UEK:2168240206,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
26
@misc{UEK:2168256080,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
27
@misc{UEK:2168234288,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
28
@book{UEK:2168240080,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
29
@book{UEK:2168240022,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7052-079-0",
}
30
@misc{UEK:2168255426,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
31
@misc{UEK:2168276259,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
32
@misc{UEK:2168244488,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@inbook{UEK:2168241216,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Naród jako wspólnota kulturowa",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "58-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
34
@book{UEK:2168240026,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1992",
isbn = "83-7052-079-0",
}
35
@article{UEK:2168244504,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "25-36",
year = "1992",
url = {},
}
36
@inbook{UEK:2168339399,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Some Remarks on Social Order and Marketization",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[23]-6[28]",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
37
@misc{UEK:2168254846,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
38
@inbook{UEK:2168242630,
author = "Zbigniew Pucek and Anna Karwińska",
title = "Ład kulturowy społeczności lokalnych",
booktitle = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
pages = "173-318",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
39
@book{UEK:2168242622,
title = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
editor = Pucek Zbigniew,
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
40
@inbook{UEK:2168242624,
author = "Zbigniew Pucek and Anna Karwińska",
title = "Wprowadzenie w problematykę badań",
booktitle = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
pages = "11-20",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
41
@book{UEK:2168283407,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
42
@inbook{UEK:2168348946,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Lokalność jako ojczyzna",
booktitle = "Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "253-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "UW",
year = "1989",
issn = "2080-9549",
}
43
@book{UEK:2168345860,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Rozwój społeczny i jego mierniki : dydaktyczny przewodnik problemowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168280001,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "179-195",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168266796,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "117-131",
year = "1982",
}
46
@book{UEK:2168336505,
author = "Barbara Liberska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
url = {},
}
47
@book{UEK:2168247828,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 zm., dodr.",
isbn = "83-01-02001-6",
}
48
@article{UEK:2168243142,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "63-77",
year = "1979",
}
49
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
50
@inbook{UEK:2168263340,
author = "Zbigniew Pucek and Marek M. Skwirut",
title = "O roli dyskusji w naukach społecznych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "51-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
51
@book{UEK:2168335579,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ.Wydaw.Nauk.",
year = "1978",
url = {},
edition = "Wyd.2 zm.",
}
52
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
53
@article{UEK:2168307697,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość",
journal = "Argumenty",
number = "11",
pages = "1, 4-5, 9",
year = "1977",
}
54
@article{UEK:2168249852,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Modernizacyjny model rozwoju społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "89-107",
year = "1975",
}
55
@article{UEK:2168248262,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "139-152",
year = "1975",
}
56
@book{UEK:2168345010,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1974",
}
57
@book{UEK:2168345012,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
58
@article{UEK:2168250678,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "21-45",
year = "1972",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID