Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni
Źródło:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 227-245
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132346
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu
Źródło:
Kurier AE. - nr 2 (10), s. 4-5
Nr:
2168346650
varia
3

Tytuł:
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(5) (2005) , s. [1-11]. - [odczyt: 07.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168241108
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Inteligencja - pożegnanie z formacją?
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 283-318
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166559380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Tytuł:
Tożsamość w kontekście integracji
Źródło:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 329-343 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168046882
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji = The Idea of the European Nation in Concepts of Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 606 (2004) , s. 5-18. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219142
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji = An Anthropological Discourse in the Deconstruction Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 654 (2004) , s. 53-67. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220448
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-23]. - [odczyt: 05.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168240964
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Clifford Geertz
Tytuł:
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne
Tłumaczenie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 2003
Opis fizyczny:
XXIX, 348 s.; 21 cm
Seria:
(Horyzonty Nowoczesności ; t. 30)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-242-0377-X
Nr:
2168235440
monografia
10

Tytuł:
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji
Źródło:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. [1-19]. - [odczyt: 05.01.2013]
Tryb dostępu:
Nr:
2168240928
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Świat jako eksponat
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 3-4 (2002) , s. 88-94
Tryb dostępu:
Nr:
2168320385
recenzja
12

Tytuł:
Zrozumieć chaos
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 1-2 (2001) , s. 76-83
Tryb dostępu:
Nr:
2168320685
recenzja
13

Tytuł:
Asterix albo widok na wieżę Babel
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 9-10 (2001) , s. 94-101
Tryb dostępu:
Nr:
2168320701
recenzja
14

Tytuł:
Opis zbrodni doskonałej
Źródło:
Dekada Literacka. - nr 5-6 (2001) , s. 96-99
Tryb dostępu:
Nr:
2168320703
recenzja
15

Tytuł:
Integracja a społeczeństwo europejskie
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - R. 4, nr 4-5 (2000) , s. b.d.
Nr:
2168321043
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego
Źródło:
Feliks Koneczny dzisiaj / red. Jan Skoczyński - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 93-102
ISBN:
83-7188-284-X
Nr:
2168321049
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 209-221 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240350
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Adres wydawniczy:
Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999
Opis fizyczny:
336 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168255096
monografia
19

Autor:
Claus Offe
Tytuł:
Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie
Tłumaczenie:
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
290, [1] s.; 21 cm
Seria:
(Zmieniająca się Europa '89)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12900-X
Nr:
2168339329
książka
20

Autor:
Göran Therborn
Tytuł:
Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000
Tłumaczenie:
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Opis fizyczny:
XIV, 590 s.; 21 cm
Seria:
(Zmieniająca się Europa '89)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12345-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168339847
książka
21

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 3 rozsz. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997
Opis fizyczny:
336 s.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87161-05-5
Nr:
2168239938
monografia
22

Autor:
Dariusz Eligiusz Staszczak
Tytuł:
Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1997
Opis fizyczny:
177 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/709
Nr:
2168312487
doktorat
23

Tytuł:
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu
Źródło:
Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997, s. 195-209
Seria:
(Cywilizacja, Tradycja, Ethos)
ISBN:
83-85845-78-X
Nr:
2168241502
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Tytuł:
Polska i Europa w prasie krajowej = Poland and Europe in the Polish Press
Źródło:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995, s. 33-56. - Summ.
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335231
rozdział w książce
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 454
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168240206
redakcja czasopisma/serii
26

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 420, 429
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168256080
redakcja czasopisma/serii
27

Tytuł:
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
70 s.; 20 cm
Nr:
2168240080
leksykon, encyklopedia
28

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1994
Opis fizyczny:
311, [1] s.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240022
monografia
29

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 409, 416
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168255426
redakcja czasopisma/serii
30

Tytuł:
Some Remarks on Social Order and Marketization
Źródło:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 1[23]-6[28]
Seria:
(Seminar Papers ; no. 17)
Nr:
2168339399
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1992
Opis fizyczny:
311, [1] s.; 22 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7052-079-0
Nr:
2168240026
monografia
32

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 384, 385
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168244488
redakcja czasopisma/serii
33

Tytuł:
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu = Mother Country as a form of the Civilization Order
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992) , s. 25-36. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244504
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Naród jako wspólnota kulturowa
Źródło:
Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 58-82
Nr:
2168241216
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Rzeszów: TNOiK, 1991
Opis fizyczny:
335 s.; 24 cm.
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168242622
Zobacz powiązane rozdziały
36

Tytuł:
Ład kulturowy społeczności lokalnych
Źródło:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 173-318
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242630
rozdział w książce
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wprowadzenie w problematykę badań
Źródło:
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK - Rzeszów: TNOiK, 1991, s. 11-20
Seria:
(Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych ; t. 8)
Nr:
2168242624
rozdział w książce
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Społeczeństwo zrzeszonych
Źródło:
Znak. - nr 9 (424) (1990) , s. 102-105
Tryb dostępu:
Nr:
2168362886
recenzja
39

Tytuł:
Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego) = Civilization Pluralism as a Perspective of the Sociological Thought : (Ezemplified by the Ideas of F. Koneczny and F. Znaniecki)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 94)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168283407
monografia
40

Tytuł:
Po obu stronach sierpniowej bramy
Źródło:
Kultura i Społeczeństwo. - nr 1 (1989) , s. 247-252
Nr:
2168367578
recenzja
41

Tytuł:
Lokalność jako ojczyzna
Źródło:
Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz - Warszawa: UW, 1989, s. 253-273
Seria:
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 20)
Nr:
2168348946
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Cywilizacyjny aspekt zróżnicowania społeczności lokalnych w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / red. Antoni Kukliński - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1989, s. 263-274
Seria:
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 18)
Nr:
2168366704
rozdział w monografii
43

Tytuł:
Pluralizm a zagadnienia tożsamości kulturowej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - z. 9 (1988) , s. 33-48. - Tytuł numeru: Pluralizm w kulturze polskiej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 918)
Nr:
2168365196
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Rozwój społeczny i jego mierniki : dydaktyczny przewodnik problemowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
58 s.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy wykładach.
Nr:
2168345860
skrypt
45

Tytuł:
Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku = Collision of Tradition and Modernity in Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983) , s. 179-195. - Summ., rez.
Nr:
2168280001
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 117-131
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Pucek Z., (1982), Institucionnye i individual'nye aspekty naučno-techničeskogo sotrudničestva Pol'ši s Velikobritaniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 119-134.
Nr:
2168266796
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Wydanie:
Wyd. 2 zm., dodr.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Opis fizyczny:
255 [1] s.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-02001-6
Nr:
2168247828
podręcznik
48

Tytuł:
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Opis fizyczny:
81 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168336505
skrypt
49

Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość" = Consumer Needs vs "False Confidence"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979) , s. 63-77. - Rez., summ.
Nr:
2168243142
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Wydanie:
Wyd.2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978
Opis fizyczny:
255 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335579
podręcznik
51

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
raport/sprawozdanie
52

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
O roli dyskusji w naukach społecznych
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 51-54
Nr:
2168263340
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
53

Autor:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
raport/sprawozdanie
54

Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość
Źródło:
Argumenty. - nr 11 (1977) , s. 1, 4-5, 9
Nr:
2168307697
artykuł nierecenzowany
55

Tytuł:
Modernizacyjny model rozwoju społecznego = Modernizing Model of Social Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975) , s. 89-107. - Summ., rez.
Nr:
2168249852
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych = The Premises of Comparability in the International Researches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 67 (1975) , s. 139-152. - Summ., rez.
Nr:
2168248262
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974
Opis fizyczny:
247, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345010
podręcznik
58

Tytuł:
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
340 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345012
podręcznik
59

Tytuł:
Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji = Felix Koneczny's Outline of the Science of Civilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972) , s. 21-45. - Rez., summ.
Nr:
2168250678
artykuł w czasopiśmie
60

Konferencja:
IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, Polska, od 1969-12-16 do 1969-12-20
Tytuł:
Środowisko pracy jako wyznacznik racjonalnych postaw wśród robotników
Źródło:
Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku / red. Andrzej Kwilecki - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 207-215
Nr:
2168364812
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni / Zbigniew PUCEK // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 227-245. - ISBN 978-83-7252-345-7
2
Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu / Zbigniew PUCEK // Kurier AE. - nr 2 (10) (2007), s. 4-5. - ISSN 1689-7749
3
Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(5) (2005), s. [1-11]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf
4
Inteligencja - pożegnanie z formacją? / Zbigniew PUCEK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 283-318. - ISBN 83-7252-284-7
5
Tożsamość w kontekście integracji / Zbigniew PUCEK // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 329-343. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
6
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji = The Idea of the European Nation in Concepts of Integration / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 606 (2004), s. 5-18. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848. - ISSN 0208-7944
7
Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji = An Anthropological Discourse in the Deconstruction Process / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 654 (2004), s. 53-67. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467. - ISSN 0208-7944
8
Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. [1-23]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf
9
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne / Clifford Geertz ; przekł. i wstęp Zbigniew PUCEK. - Kraków : Universitas, 2003. - XXIX, 348 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - Horyzonty Nowoczesności ; t. 30. - ISBN 83-242-0377-X
10
Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji / Zbigniew PUCEK // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(1) (2002), s. [1-19]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf
11
Świat jako eksponat / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 3-4 (2002), s. 88-94. - Rec. pracy: Timothy Mitchell, Egipt na wystawie świata (przeł. Ewa Klekot). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2001. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf. - ISSN 0867-4094
12
Zrozumieć chaos / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 1-2 (2001), s. 76-83. - Rec. pracy: Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, cop. 2000. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf. - ISSN 0867-4094
13
Asterix albo widok na wieżę Babel / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 9-10 (2001), s. 94-101. - Rec. pracy: Burszta Wojciech J., Asteriks w Disneylandzie: zapiski antropologiczne. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2001, ss. 211. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf. - ISSN 0867-4094
14
Opis zbrodni doskonałej / Zbigniew PUCEK // Dekada Literacka. - nr 5-6 (2001), s. 96-99. - Rec. pracy: Baudrillard Jean, Przed końcem, rozmawia Philippe Petit, (przeł. Renata Lis). Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2001. - Pełny tekst: http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf. - ISSN 0867-4094
15
Integracja a społeczeństwo europejskie / Zbigniew PUCEK // Zarządzanie i Edukacja. - R. 4, nr 4-5 (2000), s. b.d. - ISSN 1428-474X
16
Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego / Zbigniew PUCEK // W: Feliks Koneczny dzisiaj / red. Jan Skoczyński. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000. - S. 93-102. - ISBN 83-7188-284-X
17
Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej / Zbigniew PUCEK // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 209-221. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
18
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
19
Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / Claus Offe ; przekł. Zbigniew PUCEK. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 290, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zmieniająca się Europa '89). - ISBN 83-01-12900-X
20
Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Göran Therborn ; przekł. Zbigniew PUCEK. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - XIV, 590 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zmieniająca się Europa '89). - ISBN 83-01-12345-1
21
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK, Jan Nikołajew. - Wyd. 3 rozsz. i uzup. - Kraków; Szczecin; Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji, 1997. - 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87161-05-5
22
Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969 / Dariusz Eligiusz Staszczak ; Promotor: Zbigniew PUCEK. - Kraków, 1997. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu / Zbigniew PUCEK // W: Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski. - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997. - (Cywilizacja, Tradycja, Ethos). - S. 195-209. - ISBN 83-85845-78-X
24
Polska i Europa w prasie krajowej = Poland and Europe in the Polish Press / Zbigniew PUCEK // W: Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995. - S. 33-56. - Summ. - ISBN 83-04-04297-5
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 454. - ISSN 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 420, 429. - ISSN 0208-7944
27
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. ; 20 cm
28
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej = Society in Transition : an Outline for an General Sociology / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2. - Kraków: Universitas, 1994. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 409, 416. - ISSN 0208-7944
30
Some Remarks on Social Order and Marketization / Zbigniew PUCEK // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 17). - S. 1[23]-6[28]
31
Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Universitas, 1992. - 311, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-079-0
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 384, 385. - ISSN 0208-7944
33
Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu = Mother Country as a form of the Civilization Order / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 384 (1992), s. 25-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
34
Naród jako wspólnota kulturowa / Zbigniew PUCEK // W: Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego / red. Ryszard DYONIZIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 58-82
35
Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - 335 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8)
36
Ład kulturowy społeczności lokalnych / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 173-318
37
Wprowadzenie w problematykę badań / Anna KARWIŃSKA, Zbigniew PUCEK // W: Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych / red. Zbigniew PUCEK. - Rzeszów: TNOiK, 1991. - (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 8). - S. 11-20
38
Społeczeństwo zrzeszonych / Zbigniew PUCEK // Znak. - nr 9 (424) (1990), s. 102-105. - Pełny tekst: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/424.pdf. - ISSN 0044-488X
39
Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego) = Civilization Pluralism as a Perspective of the Sociological Thought : (Ezemplified by the Ideas of F. Koneczny and F. Znaniecki) / Zbigniew PUCEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 94)
40
Po obu stronach sierpniowej bramy / Zbigniew PUCEK // Kultura i Społeczeństwo. - nr 1 (1989), s. 247-252. - ISSN 0023-5172
41
Lokalność jako ojczyzna / Zbigniew PUCEK // W: Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość / red. Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz. - Warszawa: UW, 1989. - (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, ISSN 2080-9549 ; 20). - S. 253-273
42
Cywilizacyjny aspekt zróżnicowania społeczności lokalnych w Polsce / Zbigniew PUCEK // W: Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski / red. Antoni Kukliński. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1989. - (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, ISSN 2080-9549 ; 18). - S. 263-274
43
Pluralizm a zagadnienia tożsamości kulturowej / Zbigniew Pucek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; z. 918). - z. 9 (1988), s. 33-48. - Tytuł numeru: Pluralizm w kulturze polskiej. - Bibliogr. - ISSN 0239-5436
44
Rozwój społeczny i jego mierniki : dydaktyczny przewodnik problemowy / Zbigniew PUCEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 58 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy wykładach.
45
Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku = Collision of Tradition and Modernity in Developing Countries / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 179-195. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 117-131. - ISSN 0208-7944
47
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2 zm., dodr. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 255 [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02001-6
48
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów / Barbara LIBERSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 81 s. : il. ; 24 cm
49
Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość" = Consumer Needs vs "False Confidence" / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 63-77. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd.2 zm. - Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978. - 255 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
51
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
52
O roli dyskusji w naukach społecznych / Zbigniew PUCEK, Marek M. Skwirut // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 51-54
53
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
54
Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość / Zbigniew PUCEK // Argumenty. - nr 11 (1977), s. 1, 4-5, 9. - ISSN 0518-5289
55
Modernizacyjny model rozwoju społecznego = Modernizing Model of Social Development / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975), s. 89-107. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych = The Premises of Comparability in the International Researches / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 139-152. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
57
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. - 247, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
58
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 340 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
59
Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji = Felix Koneczny's Outline of the Science of Civilization / Zbigniew PUCEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 21-45. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
60
Środowisko pracy jako wyznacznik racjonalnych postaw wśród robotników / Zbigniew PUCEK // W: Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku / red. Andrzej Kwilecki. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - S. 207-215
1
Pucek Z., (2007), Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni. [W:] SURDEJ A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 227-245.
2
Pucek Z., (2007), Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu, "Kurier AE", nr 2 (10), s. 4-5.
3
Pucek Z., (2005), Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(5), s. [1-11]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf
4
Pucek Z., (2005), Inteligencja - pożegnanie z formacją?. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 283-318.
5
Pucek Z., (2004), Tożsamość w kontekście integracji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 329-343.
6
Pucek Z., (2004), Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848
7
Pucek Z., (2004), Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 53-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467
8
Pucek Z., (2003), Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-23]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf
9
Geertz C., (2003), Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Tł. Pucek Z., Kraków : Universitas, XXIX, 348 s.
10
Pucek Z., (2002), Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. [1-19]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf
11
Pucek Z., (2002), Świat jako eksponat, "Dekada Literacka", nr 3-4, s. 88-94; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf
12
Pucek Z., (2001), Zrozumieć chaos, "Dekada Literacka", nr 1-2, s. 76-83; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf
13
Pucek Z., (2001), Asterix albo widok na wieżę Babel, "Dekada Literacka", nr 9-10, s. 94-101; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf
14
Pucek Z., (2001), Opis zbrodni doskonałej, "Dekada Literacka", nr 5-6, s. 96-99; http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf
15
Pucek Z., (2000), Integracja a społeczeństwo europejskie, "Zarządzanie i Edukacja", R. 4, nr 4-5, s. b.d..
16
Pucek Z., (2000), Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego. [W:] Skoczyński J. (red.), Feliks Koneczny dzisiaj, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 93-102.
17
Pucek Z., (2000), Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 209-221.
18
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1999), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
19
Offe C., (1999), Drogi transformacji: doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, Tł. Pucek Z., Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 290, [1] s.
20
Therborn G., (1998), Drogi do nowoczesnej Europy: społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000, Tł. Pucek Z., Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, XIV, 590 s.
21
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., Nikołajew J., (1997), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 3 rozsz. i uzup.Kraków ; Szczecin : Zachodnie Centrum Organizacji, 336 s.
22
Staszczak D., (1997), Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969, Prom. Pucek Z., Kraków : , 177 k.
23
Pucek Z., (1997), Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu. [W:] Baradziej J., Goćkowski J. (red.), Rozmyślania o cywilizacji, Kraków : Baran i Suszczyński, s. 195-209.
24
Pucek Z., (1995), Polska i Europa w prasie krajowej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, s. 33-56.
25
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 454. - . - 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 420, 429. - . - 0208-7944
27
Pacholski M., Słaboń A., (1994), Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Pucek Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
28
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1994), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Wyd. 2.Kraków : Universitas, 311, [1] s.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 409, 416. - . - 0208-7944
30
Pucek Z., (1992), Some Remarks on Social Order and Marketization. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 1[23]-6[28].
31
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., (1992), Społeczeństwo w procesie zmian: zarys socjologii ogólnej, Kraków : Universitas, 311, [1] s.
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 384, 385. - . - 0208-7944
33
Pucek Z., (1992), Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 384, s. 25-36.
34
Pucek Z., (1992), Naród jako wspólnota kulturowa. [W:] Dyoniziak R. (red.), Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58-82.
35
Pucek Z. (red.), (1991), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych, (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych, t. 8), Rzeszów : TNOiK, 335 s.
36
Pucek Z., Karwińska A., (1991), Ład kulturowy społeczności lokalnych. [W:] Pucek Z. (red.), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych; t. 8), Rzeszów : TNOiK, s. 173-318.
37
Pucek Z., Karwińska A., (1991), Wprowadzenie w problematykę badań. [W:] Pucek Z. (red.), Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych (Socjologiczne Problemy Społeczności Lokalnych; t. 8), Rzeszów : TNOiK, s. 11-20.
38
Pucek Z., (1990), Społeczeństwo zrzeszonych, "Znak", nr 9 (424), s. 102-105; http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/424.pdf
39
Pucek Z., (1990), Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej: (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 94), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 187 s.
40
Pucek Z., (1989), Po obu stronach sierpniowej bramy, "Kultura i Społeczeństwo", nr 1, s. 247-252.
41
Pucek Z., (1989), Lokalność jako ojczyzna. [W:] Jałowiecki B., Sowa , Dudkiewicz P. (red.), Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny; 20), Warszawa : UW, s. 253-273.
42
Pucek Z., (1989), Cywilizacyjny aspekt zróżnicowania społeczności lokalnych w Polsce. [W:] Kukliński A. (red.), Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny; 18), Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 263-274.
43
Pucek Z., (1988), Pluralizm a zagadnienia tożsamości kulturowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne", z. 9, s. 33-48.
44
Pucek Z., (1985), Rozwój społeczny i jego mierniki: dydaktyczny przewodnik problemowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 s.
45
Pucek Z., (1983), Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 179-195.
46
Pucek Z., (1982), Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 117-131.
47
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd. 2 zm., dodr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 255 [1] s.
48
Liberska B., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych: przedmiot, modernizacja, nauka i technika: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 s.
49
Pucek Z., (1979), Potrzeby konsumpcyjne a "fałszywa świadomość", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 63-77.
50
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1978), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd.2 zm.Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 255 s.
51
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
52
Pucek Z., Skwirut M., (1978), O roli dyskusji w naukach społecznych. [W:] STECZKOWSKI J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54.
53
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
54
Pucek Z., (1977), Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość, "Argumenty", nr 11, s. 1, 4-5, 9.
55
Pucek Z., (1975), Modernizacyjny model rozwoju społecznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 89-107.
56
Pucek Z., (1975), Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 139-152.
57
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1974), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 247, [1] s.
58
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1972), Społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 340 s.
59
Pucek Z., (1972), Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 21-45.
60
Pucek Z., (1972), Środowisko pracy jako wyznacznik racjonalnych postaw wśród robotników. [W:] Kwilecki A. (red.), Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 207-215.
1
@inbook{UEK:2166132346,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "227-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
2
@misc{UEK:2168346650,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu w roku Jego jubileuszu",
booktitle = "Kurier AE",
number = "2 (10)",
pages = "4-5",
year = "2007",
}
3
@article{UEK:2168241108,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Tożsamość w wielokulturowej przestrzeni",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(5)",
pages = "[1-11]",
year = "2005",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/zp_limes1(5).pdf},
}
4
@inbook{UEK:2166559380,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Inteligencja - pożegnanie z formacją?",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "283-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
5
@inbook{UEK:2168046882,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Tożsamość w kontekście integracji",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "329-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
6
@article{UEK:2168219142,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "5-18",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51347848},
}
7
@article{UEK:2168220448,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Dyskurs antropologiczny w procesie dekonstrukcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "53-67",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51405467},
}
8
@article{UEK:2168240964,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Dyskurs antropologiczny w dobie dekonstrukcji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-23]",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/zp_limes1(2).pdf},
}
9
@book{UEK:2168235440,
author = "Clifford Geertz",
title = "Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-242-0377-X",
}
10
@article{UEK:2168240928,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Idea narodu europejskiego w koncepcjach integracji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(1)",
pages = "[1-19]",
year = "2002",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/zp_limes1(1).pdf},
}
11
@article{UEK:2168320385,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Świat jako eksponat",
journal = "Dekada Literacka",
number = "3-4",
pages = "88-94",
year = "2002",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2002-nr-3-4-185-186.pdf},
}
12
@article{UEK:2168320685,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Zrozumieć chaos",
journal = "Dekada Literacka",
number = "1-2",
pages = "76-83",
year = "2001",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-1-2-171-172.pdf},
}
13
@article{UEK:2168320701,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Asterix albo widok na wieżę Babel",
journal = "Dekada Literacka",
number = "9-10",
pages = "94-101",
year = "2001",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-9-10-179-180.pdf},
}
14
@article{UEK:2168320703,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Opis zbrodni doskonałej",
journal = "Dekada Literacka",
number = "5-6",
pages = "96-99",
year = "2001",
url = {http://nowadekada.pl/wp-content/uploads/2015/12/Dekada-Literacka-2001-nr-5-6-175-176.pdf},
}
15
@article{UEK:2168321043,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Integracja a społeczeństwo europejskie",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R. 4, 4-5",
pages = "b.d.",
year = "2000",
}
16
@inbook{UEK:2168321049,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Socjologiczny walor paradygmatu cywilizacyjnego",
booktitle = "Feliks Koneczny dzisiaj",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
isbn = "83-7188-284-X",
}
17
@inbook{UEK:2168240350,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Galicyjskie doświadczenie wielokulturowości a problem więzi społecznej",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
18
@book{UEK:2168255096,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
19
@book{UEK:2168339329,
author = "Claus Offe",
title = "Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-01-12900-X",
}
20
@book{UEK:2168339847,
author = "Göran Therborn",
title = "Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-01-12345-1",
}
21
@book{UEK:2168239938,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek and Jan Nikołajew",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków; Szczecin; Zielona Góra",
publisher = "Zachodnie Centrum Organizacji",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz. i uzup.",
isbn = "83-87161-05-5",
}
22
@unpublished{UEK:2168312487,
author = "Dariusz Eligiusz Staszczak",
title = "Wpływ globalnych czynników politycznych i ekonomicznych na stosunki USA - Wspólnota Europejska po roku 1969",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
23
@inbook{UEK:2168241502,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu",
booktitle = "Rozmyślania o cywilizacji",
pages = "195-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Baran i Suszczyński",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-85845-78-X",
}
24
@inbook{UEK:2168335231,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Polska i Europa w prasie krajowej",
booktitle = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
pages = "33-56",
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
25
@misc{UEK:2168240206,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
26
@misc{UEK:2168256080,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
27
@book{UEK:2168240080,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
28
@book{UEK:2168240022,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7052-079-0",
}
29
@misc{UEK:2168255426,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
30
@inbook{UEK:2168339399,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Some Remarks on Social Order and Marketization",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[23]-6[28]",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
31
@book{UEK:2168240026,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1992",
isbn = "83-7052-079-0",
}
32
@misc{UEK:2168244488,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@article{UEK:2168244504,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Ojczyzna jako postać cywilizacyjnego ładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "384",
pages = "25-36",
year = "1992",
url = {},
}
34
@inbook{UEK:2168241216,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Naród jako wspólnota kulturowa",
booktitle = "Wstęp do socjologii : struktura społeczna : teorie rozwoju społecznego",
pages = "58-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
35
@book{UEK:2168242622,
title = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
36
@inbook{UEK:2168242630,
author = "Zbigniew Pucek and Anna Karwińska",
title = "Ład kulturowy społeczności lokalnych",
booktitle = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
pages = "173-318",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
37
@inbook{UEK:2168242624,
author = "Zbigniew Pucek and Anna Karwińska",
title = "Wprowadzenie w problematykę badań",
booktitle = "Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych",
pages = "11-20",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "1991",
issn = "0867-0447",
}
38
@article{UEK:2168362886,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo zrzeszonych",
journal = "Znak",
number = "9 (424)",
pages = "102-105",
year = "1990",
url = {http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/424.pdf},
}
39
@book{UEK:2168283407,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Pluralizm cywilizacyjny jako perspektywa myśli socjologicznej : (na przykładzie poglądów F. Konecznego i F. Znanieckiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
40
@article{UEK:2168367578,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Po obu stronach sierpniowej bramy",
journal = "Kultura i Społeczeństwo",
number = "1",
pages = "247-252",
year = "1989",
}
41
@inbook{UEK:2168348946,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Lokalność jako ojczyzna",
booktitle = "Społeczności lokalne : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "253-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "UW",
year = "1989",
issn = "2080-9549",
}
42
@inbook{UEK:2168366704,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Cywilizacyjny aspekt zróżnicowania społeczności lokalnych w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski",
pages = "263-274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "1989",
issn = "2080-9549",
}
43
@article{UEK:2168365196,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Pluralizm a zagadnienia tożsamości kulturowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne",
number = "z. 9",
pages = "33-48",
year = "1988",
issn = "0860-0139",
}
44
@book{UEK:2168345860,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Rozwój społeczny i jego mierniki : dydaktyczny przewodnik problemowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
45
@article{UEK:2168280001,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Zderzenie tradycji i nowoczesności jako problem krajów rozwijających się : studium przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "179-195",
year = "1983",
}
46
@article{UEK:2168266796,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Institutional and Personal Aspects of Scientific Co-operation between Poland and Great Britain",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "117-131",
year = "1982",
}
47
@book{UEK:2168247828,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 zm., dodr.",
isbn = "83-01-02001-6",
}
48
@book{UEK:2168336505,
author = "Barbara Liberska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
url = {},
}
49
@article{UEK:2168243142,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "63-77",
year = "1979",
}
50
@book{UEK:2168335579,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ.Wydaw.Nauk.",
year = "1978",
url = {},
edition = "Wyd.2 zm.",
}
51
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
52
@inbook{UEK:2168263340,
author = "Zbigniew Pucek and Marek Skwirut",
title = "O roli dyskusji w naukach społecznych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "51-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
53
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
54
@article{UEK:2168307697,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Potrzeby konsumpcyjne a fałszywa świadomość",
journal = "Argumenty",
number = "11",
pages = "1, 4-5, 9",
year = "1977",
}
55
@article{UEK:2168249852,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Modernizacyjny model rozwoju społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "89-107",
year = "1975",
}
56
@article{UEK:2168248262,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Przedmiotowe przesłanki porównywalności w badaniach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "139-152",
year = "1975",
}
57
@book{UEK:2168345010,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1974",
}
58
@book{UEK:2168345012,
author = "Ryszard Dyoniziak and Jerzy Mikułowski Pomorski and Zbigniew Pucek",
title = "Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
59
@article{UEK:2168250678,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Feliksa Konecznego zarys nauki o cywilizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "21-45",
year = "1972",
}
60
@inbook{UEK:2168364812,
author = "Zbigniew Pucek",
title = "Środowisko pracy jako wyznacznik racjonalnych postaw wśród robotników",
booktitle = "Teoria i badania socjologiczne a praktyka społeczna : IV Ogólnopolski Zjazd Socjologów, Poznań, 16-20 grudnia 1969 roku",
pages = "207-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID