Publikacje wybranego autora

Sater Jadwiga ORCID

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego,

1

Autor:
Tytuł:
Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim
Źródło:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 61-76 - Bibliogr.
Nr:
2168271138
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Analiza zakupów
Źródło:
Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 43-60 - Bibliogr.
Nr:
2168271136
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych = The Structure of the Qualifications of Commercial Enterprises' Administrative Workers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980) , s. 51-63. - Rez., summ.
Nr:
2168256900
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Gospodarka czynnikiem ludzkim
Źródło:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 63-83
Nr:
2168253704
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Organizacja zakupu towarów
Źródło:
Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-28
Nr:
2168253690
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 83-120
Seria:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
Nr:
2168253640
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym = On the Social Appreciation of the Fairness of the Wage Systems Operative in Retail Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978) , s. 123-139. - Rez., summ.
Nr:
2168233166
artykuł w czasopiśmie
1
Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 61-76. - Bibliogr.
2
Analiza zakupów / Jadwiga SATER // W: Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 43-60. - Bibliogr.
3
Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych = The Structure of the Qualifications of Commercial Enterprises' Administrative Workers / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980), s. 51-63. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Gospodarka czynnikiem ludzkim / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 63-83
5
Organizacja zakupu towarów / Jadwiga SATER // W: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych / red. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-28
6
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych / J. SATER // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 83-120
7
Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym = On the Social Appreciation of the Fairness of the Wage Systems Operative in Retail Trade / Jadwiga SATER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978), s. 123-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Sater J., (1982), Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 61-76.
2
Sater J., (1982), Analiza zakupów. [W:] Czubała A. (red.), Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 43-60.
3
Sater J., (1980), Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 51-63.
4
Sater J., (1980), Gospodarka czynnikiem ludzkim. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-83.
5
Sater J., (1980), Organizacja zakupu towarów. [W:] Czubała A. (red.), Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-28.
6
Sater J., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych. [W:] ALTKORN (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 83-120.
7
Sater J., (1978), Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 123-139.
1
@inbook{UEK:2168271138,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Analiza gospodarki czynnikiem ludzkim",
booktitle = "Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych",
pages = "61-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
2
@inbook{UEK:2168271136,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Analiza zakupów",
booktitle = "Zbiór zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych",
pages = "43-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
3
@article{UEK:2168256900,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Struktura kwalifikacji pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "123",
pages = "51-63",
year = "1980",
}
4
@inbook{UEK:2168253704,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Gospodarka czynnikiem ludzkim",
booktitle = "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych",
pages = "63-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
5
@inbook{UEK:2168253690,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Organizacja zakupu towarów",
booktitle = "Materiały pomocnicze do ćwiczeń z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych i usługowych",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
6
@inbook{UEK:2168253640,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników zarządów przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu",
pages = "83-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1979",
issn = "",
}
7
@article{UEK:2168233166,
author = "Jadwiga Sater",
title = "Społeczna ocena sprawiedliwości systemów wynagradzania w handlu detalicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "123-139",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID