Publikacje wybranego autora

Ruda Stanisław

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu,

1

Tytuł:
Zasady działania giełd towarowych = Principles of Work of Comodity Exchange
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 42, nr 17 (945) (1990) , s. 185-188
Nr:
2168279621
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Propozycje w sprawie powołania giełdy węglowej = Proposal to Bring into Being Coal Exchange
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 42, nr 18 (946) (1990) , s. 205-207
Nr:
2168279629
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Organizacja przebiegu procesu produkcyjnego
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 58-76 - Bibliogr.
Nr:
2168273876
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Planowanie i analiza produkcji
Źródło:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 77-96 - Bibliogr.
Nr:
2168273878
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Analiza możliwości koncentracji usług konserwacyjno-remontowych przemysłu w aglomeracji miejskiej : (na przykładzie zespołu przemysłowego Grzegórzki w Krakowie) = An Analysis of the Possibilities of the Concentration of Industrial Maintenance and Repair Services in an Urban Agglomeration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 107-128. - Rez., summ.
Nr:
2168233518
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Próba ustalenia wskaźników oceny efektywności gospodarki konserwacyjno-remontowej w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Effectiveness Indicators of Maintenance and Repair Management in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 95 (1978) , s. 115-128. - Summ., rez.
Nr:
2168249932
artykuł w czasopiśmie
1
Zasady działania giełd towarowych = Principles of Work of Comodity Exchange / Stefan Korta, Zofia MIERZWA, Stanisław Ruda // Gospodarka Materiałowa. - R. 42, nr 17 (945) (1990), s. 185-188. - ISSN 0017-2405
2
Propozycje w sprawie powołania giełdy węglowej = Proposal to Bring into Being Coal Exchange / Stefan Korta, Zofia MIERZWA, Stanisław Ruda // Gospodarka Materiałowa. - R. 42, nr 18 (946) (1990), s. 205-207. - ISSN 0017-2405
3
Organizacja przebiegu procesu produkcyjnego / Stanisław RUDA // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 58-76. - Bibliogr.
4
Planowanie i analiza produkcji / Maria SIERPIŃSKA, Stanisław RUDA // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 77-96. - Bibliogr.
5
Analiza możliwości koncentracji usług konserwacyjno-remontowych przemysłu w aglomeracji miejskiej : (na przykładzie zespołu przemysłowego Grzegórzki w Krakowie) = An Analysis of the Possibilities of the Concentration of Industrial Maintenance and Repair Services in an Urban Agglomeration / Stanisław RUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978), s. 107-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Próba ustalenia wskaźników oceny efektywności gospodarki konserwacyjno-remontowej w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Effectiveness Indicators of Maintenance and Repair Management in an Industrial Enterprise / Stanisław RUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 95 (1978), s. 115-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Korta S., Mierzwa Z., Ruda S., (1990), Zasady działania giełd towarowych, "Gospodarka Materiałowa", R. 42, nr 17 (945), s. 185-188.
2
Korta S., Mierzwa Z., Ruda S., (1990), Propozycje w sprawie powołania giełdy węglowej, "Gospodarka Materiałowa", R. 42, nr 18 (946), s. 205-207.
3
Ruda S., (1979), Organizacja przebiegu procesu produkcyjnego. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 58-76.
4
Sierpińska M., Ruda S., (1979), Planowanie i analiza produkcji. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-96.
5
Ruda S., (1978), Analiza możliwości koncentracji usług konserwacyjno-remontowych przemysłu w aglomeracji miejskiej (na przykładzie zespołu przemysłowego Grzegórzki w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 107-128.
6
Ruda S., (1978), Próba ustalenia wskaźników oceny efektywności gospodarki konserwacyjno-remontowej w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 115-128.
1
@article{UEK:2168279621,
author = "Stefan Korta and Zofia Mierzwa and Stanisław Ruda",
title = "Zasady działania giełd towarowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 42, 17 (945)",
pages = "185-188",
year = "1990",
}
2
@article{UEK:2168279629,
author = "Stefan Korta and Zofia Mierzwa and Stanisław Ruda",
title = "Propozycje w sprawie powołania giełdy węglowej",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 42, 18 (946)",
pages = "205-207",
year = "1990",
}
3
@inbook{UEK:2168273876,
author = "Stanisław Ruda",
title = "Organizacja przebiegu procesu produkcyjnego",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "58-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
4
@inbook{UEK:2168273878,
author = "Maria Sierpińska and Stanisław Ruda",
title = "Planowanie i analiza produkcji",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "77-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
5
@article{UEK:2168233518,
author = "Stanisław Ruda",
title = "Analiza możliwości koncentracji usług konserwacyjno-remontowych przemysłu w aglomeracji miejskiej : (na przykładzie zespołu przemysłowego Grzegórzki w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "107-128",
year = "1978",
}
6
@article{UEK:2168249932,
author = "Stanisław Ruda",
title = "Próba ustalenia wskaźników oceny efektywności gospodarki konserwacyjno-remontowej w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "115-128",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID