Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Druk. Geograficzna "Orbis", 1938
Opis fizyczny:
[2], 71 s.; 25 cm
Seria:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306943
raport/sprawozdanie
2

Tytuł:
Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936
Adres wydawniczy:
Kraków: WSH, 1936
Opis fizyczny:
6 s.; 28 cm
Nr:
2168335141
książka
3

Tytuł:
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. Wyższego Studjum Handlowego, 1934
Opis fizyczny:
23 s.; 25 cm
Seria:
(Wydawnictwa Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306907
książka
4

Tytuł:
Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów = Analyse chimique et l'indice scientifique de l'utilité des marchandises
Źródło:
Przemysł Chemiczny. - R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy] (1934) , s. 326-327. - Streszcz., Zsfg
Tryb dostępu:
Nr:
2168306899
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Bolland Arnold , Schmidt Stefan
Tytuł:
Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś)
Adres wydawniczy:
Kraków: Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1933
Opis fizyczny:
21 s.; 24 cm
Seria:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Tryb dostępu:
Nr:
2168335157
monografia
6

Tytuł:
Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższe Studjum Handlowe, 1933
Opis fizyczny:
5 s.; 25 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335647
książka
7

Tytuł:
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie : jej geneza, realizacja i perspektywy
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. WSH, 1933
Opis fizyczny:
122 s.; 31 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335115
monografia
8

Autor:
Bator Ferdynand
Tytuł:
Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa
Współpraca:
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższe Studium Handlowe, 1933
Opis fizyczny:
5 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Tryb dostępu:
Nr:
2168335039
monografia
9

Autor:
Bolland Arnold , Krzyżanowski Adam
Tytuł:
Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości
Adres wydawniczy:
Kraków: skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1932
Opis fizyczny:
5 s.; 26 cm
Uwagi:
Odb.: "Czas" 1932, nr 264.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335155
varia
10

Tytuł:
La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration
Adres wydawniczy:
Liége: [s. n.], 1931
Opis fizyczny:
27 s.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306915
książka
11

Autor:
Bolland Arnold , Lulek Tomasz
Tytuł:
Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody
Adres wydawniczy:
Kraków: Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1931
Opis fizyczny:
7 s.; 25 cm
Seria:
(Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306953
monografia
12

Tytuł:
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych : opis patentowy nr 13189
Adres wydawniczy:
[S.l.]: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 1931
Nr:
2168335147
patent
13

Tytuł:
Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit
Adres wydawniczy:
Krakau: Buchdruckerei "Orbis", 1930
Opis fizyczny:
44 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306949
monografia
14

Tytuł:
Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne : Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle
Adres wydawniczy:
Cracovie: [s.n.], 1930
Opis fizyczny:
44, 44 s.; 25 cm
Uwagi:
Współwyd. w kierunku przeciwstawnym: Über die Schweizerisch-polnischen Wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelshochschule in St. Gallen Initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit / A. Bolland. - Kraków : [s.n.], 1930 (Krakau : Buchdruck. "Orbis").,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335145
książka
15

Tytuł:
Towaroznawstwo
Wydanie:
Wyd. 7
Adres wydawniczy:
Kraków: Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1929
Opis fizyczny:
II, 219 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168322093
podręcznik
16

Tytuł:
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca
Adres wydawniczy:
Kraków: skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1929
Opis fizyczny:
10 s.; 25 cm
Seria:
(Serja A Instytutu Pedagogicznego w Katowicach ; nr 1)
Tryb dostępu:
Nr:
2168322115
książka
17

Tytuł:
Działalność misyjna a życie gospodarcze : odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku)
Adres wydawniczy:
Włocławek: Drukarnia Diecezjalna, 1929
Opis fizyczny:
7 s.; 25 cm
Nr:
2168335113
materiały konferencyjne
18

Tytuł:
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 7-8 (1928) , s. 107-112
Tryb dostępu:
Nr:
2168335937
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda
Źródło:
Wiedza Handlowa1928. - R. 3, nr 7-8, s. 98-104
Tryb dostępu:
Nr:
2168335899
varia
20

Tytuł:
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie)
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 9-10 (1928) , s. 129-132
Tryb dostępu:
Nr:
2168335939
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Bolland Arnold , Ciechanowicz J. , Doening Z. , Dynowski A. , Epsteinówna Maria , Freundlich L. , Fuliński M. , Immerglueckówna H. , Iwaszkiewiczówna K. , Jędral M. , Kacowski R. , Kleinówna B. , Lasocka T. , Lieblinżanka J. , Martofel S. , Muczkowski S. , Nachner A. , Niewidowska K. , Pęski J. , Romanowski M. , Sapieha A. , Scheuerówna H. , Skrzyński S. , Sławoszewski J. , Studnicki T. , Świątek S. , Walawski W. , Wiśnicki S. , Zając A. , Zamoyski Z.
Tytuł:
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1928
Opis fizyczny:
203 s.; 25 cm
Seria:
(Prace Seminarium Towaroznawstwa i Inicjatywy Handlowo-Przemysłowej Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306955
monografia
22

Autor:
Bolland Arnold , Jędral M.
Tytuł:
Chleby wojenne (ciąg dalszy)
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 1-2 (1928) , s. 20-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168335933
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927) , s. 1-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168335923
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą : (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej)
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927) , s. 28-30
Tryb dostępu:
Nr:
2168335925
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Bolland Arnold , Wątorska Władysława
Tytuł:
Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych
Adres wydawniczy:
Kraków: Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1927
Opis fizyczny:
83 s.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335159
książka
26

Autor:
Bolland Arnold , Jędral M.
Tytuł:
Chleby wojenne
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927) , s. 26-32
Tryb dostępu:
Nr:
2168335931
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem
Źródło:
Ilustrowany Kurier Codzienny. - 24 września (1927) , s. 1-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168306913
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927) , s. 5-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335929
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności : (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927) = Compte-rendu des années de 1925 à 1927 et Cours d'inauguration intitule : Pour l'introduction du principe de munir les marchandises d'une marque indicatrice, qui serait la mesure de leur ułilité (Discours prononce le 5 octobre 1927, à l'occasion de la bénédiction dunouveau batiment de 1'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Cracovie) = Report for the years 1925-1927and inauguration lecture entitled : On the introduction of the principle of providing goods with an index of their utility.(A speech at the consecration of the new building of the Higher Commercial School, Cracow, October 5-th 1927) = Relazione per gli anni 1925-1927 e conferenza inaugurale sull' Introduzione del principio di provvedere le merci dell' indice del grado d'utilitdà (Discorso in occasione della consacrazione dell' edificio dell' Istituto Superiore di Scienze Commerciali a Cracovia il giorno 5 Ottobre 1927) = Bericht über die Jahre 1925-1927 und Inaugurationsvortrag u. d. T. Über die Notwendigkeit des Grundsatzes, die Waren mit einem Index als Wertmesser ihrer Nutzbarkeit zu versehen. (Vorgełragen zur Feier der Einweihung des neuen Gebäudes der Handels-Hochschule in Krakau am 5. Oktober 1927)
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 7-8 (1927) , s. 1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168335927
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 3-4 (1927) , s. 1-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335921
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 1-2 (1927) , s. 24-25
Tryb dostępu:
Nr:
2168335879
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 9-10 (1926) , s. 1-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168335883
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926
Źródło:
Wiedza Handlowa1926. - R. 1, nr 5-6, s. 3-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168335893
varia
34

Tytuł:
Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926) , s. 2-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168335885
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 7-8 (1926) , s. 9-10
Nr:
2168335897
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Wyjście z chaosu gospodarczego
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 3-4 (1926) , s. 4-12
Tryb dostępu:
Nr:
2168335895
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 5-6 (1926) , s. 13-30
Tryb dostępu:
Nr:
2168335891
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej
Źródło:
Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926) , s. 3
Tryb dostępu:
Nr:
2168335887
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1925
Opis fizyczny:
Tryb dostępu:
Nr:
2168306921
książka
40

Tytuł:
Towaroznawstwo szczegółowe
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Handlowa, 1925
Opis fizyczny:
262 s.; 24 cm
Nr:
2168335875
monografia
41

Autor:
Bolland Arnold , Krygowski J.
Tytuł:
Len (włókno)
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. Akademji Handlowej, 1924
Opis fizyczny:
24 s.; 23 cm
Seria:
(Wydawnictwa Naukowe Akademji Handlowej w Krakowie ; nr 4)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306951
monografia
42

Tytuł:
Myśli o nauce towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Gebethner i Wolff, 1924
Opis fizyczny:
16 s.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306917
książka
43

Tytuł:
Mikrochemja
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa-Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego, 1923
Opis fizyczny:
XII, 274 s.; 24 cm
Nr:
2168322083
monografia
44

Tytuł:
O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej
Adres wydawniczy:
Lwów: s.n., 1923
Opis fizyczny:
11 s.; 25 cm
Uwagi:
Odb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3 t. 2 z. 10.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335123
varia
45

Tytuł:
W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1923
Opis fizyczny:
8 s.; 20 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335139
książka
46

Tytuł:
Towaroznawstwo
Wydanie:
Wyd. 6
Adres wydawniczy:
Wrszawa-Kraków: Księg. J. Czernecki, 1923
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168322091
podręcznik
47

Tytuł:
O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali
Źródło:
Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy. T. 1, z. 9 - Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego, 1922, s. 407-436
Tryb dostępu:
Nr:
2168306931
rozdział w książce
48

Tytuł:
O oznaczaniu miedzi w konserwach
Adres wydawniczy:
Lwów: s.n., 1922
Opis fizyczny:
6 s.; 24 cm
Uwagi:
Nadb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3. t. 2 z. 1,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335125
varia
49

Tytuł:
O mikro-wolumenometrze = Sur un micro-volumenomètre
Źródło:
Roczniki Chemii. - t. 1 (1921) , s. 147-156
Tryb dostępu:
Nr:
2168306929
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa
Adres wydawniczy:
Poznań: "Kupiec" Tow., 1921
Opis fizyczny:
8 s.; 16 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168322113
książka
51

Tytuł:
Towaroznawstwo
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Księg. J. Czernecki, 1921
Opis fizyczny:
180 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168322089
podręcznik
52

Tytuł:
O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej
Źródło:
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 59 dział A (1920) , s. 43-54
Tryb dostępu:
Nr:
2168306927
artykuł w czasopiśmie
53

Autor:
Bolland Arnold , Duchowicz Bronisław
Tytuł:
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich
Wydanie:
Wyd. 4.
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1920
Opis fizyczny:
193 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335149
podręcznik
54

Autor:
Bolland Arnold , Duchowicz Bronisław
Tytuł:
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Warszawa-Kraków: Księg. J. Czerneckiego, 1920
Opis fizyczny:
IV, 187 s.: il; 22 cm
Nr:
2168322111
podręcznik
55

Tytuł:
Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique
Źródło:
Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences. - t. 169 (1919) , s. 651-654
Tryb dostępu:
Nr:
2168306941
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis
Źródło:
Kosmos. - R. 43/44 (1918) , s. 94-107
Tryb dostępu:
Nr:
2168322109
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918)
Adres wydawniczy:
Kraków: Gebethner i Ska, 1918
Opis fizyczny:
16 s.; 20 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306935
książka
58

Autor:
Bolland Arnold , Hegenbart Eduard
Tytuł:
Doppelwandiger Trockenschrank : Österreichische Patentschrift nr 74186
Adres wydawniczy:
[S.l.]: Kais. Königl. Patentamt., 1918
Nr:
2168335151
patent
59

Tytuł:
Towaroznawstwo
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Druk. E. i K. Koziańscy, 1918
Opis fizyczny:
IV, 170 s.: il.; 22 cm
Nr:
2168322087
podręcznik
60

Tytuł:
Mikrochemja
Adres wydawniczy:
Lwów: Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1918
Opis fizyczny:
281 s.; 24 cm
Nr:
2168322105
monografia
61

Tytuł:
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis
Źródło:
Kosmos. - R. 42 (1917) , s. 1-14
Tryb dostępu:
Nr:
2168306933
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Mikrochemja
Adres wydawniczy:
Lwów: Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1917
Opis fizyczny:
274 s.; 24 cm
Nr:
2168322101
monografia
63

Tytuł:
O szkolnictwie handlowem w Galicyi
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Handlowa, 1916
Opis fizyczny:
38 s.; 18 cm
Seria:
(Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie ; nr 14)
Tryb dostępu:
Nr:
2168322099
książka
64

Tytuł:
Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie
Adres wydawniczy:
Kraków: nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916
Opis fizyczny:
34 s.; 24 cm
Seria:
(Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego NKN ; z. 4)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306903
książka
65

Autor:
Bolland Arnold , Krausz A.
Tytuł:
Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker
Adres wydawniczy:
Cöthen: Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem, 1915
Opis fizyczny:
2 s.; 22 cm
Uwagi:
S-Abdr.: Chemiker-Zeitung 1915 Nr 148/149 S. 947.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335153
varia
66

Tytuł:
Superfosfaty
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. autora, 1914
Opis fizyczny:
30 s.; 21 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 6)
Tryb dostępu:
Nr:
2168335135
książka
67

Tytuł:
Mąka kostna i nawozy pokrewne
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. autora, 1914
Opis fizyczny:
20 s., [1] k. złoż.; 21 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 7)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306919
książka
68

Tytuł:
Saletra chilijska
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. autora, 1914
Opis fizyczny:
20 s.; 24 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 5)
Tryb dostępu:
Nr:
2168335131
książka
69

Tytuł:
Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. autora : Gebethner i Spółka, 1914
Opis fizyczny:
IV, 240 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Indeks,
Tryb dostępu:
Nr:
2168306937
podręcznik
70

Tytuł:
Kakao
Adres wydawniczy:
Kraków: Gebethner i Spółka, 1914
Opis fizyczny:
28 s.: il.; 22 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; z. 4)
Tryb dostępu:
Nr:
2168306909
książka
71

Tytuł:
Kawa
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. autora, 1913
Opis fizyczny:
32 s.; 22 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 2])
Tryb dostępu:
Nr:
2168306911
książka
72

Tytuł:
Żużle i mączka Thomasa
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. autora, 1913
Opis fizyczny:
20 s.; 22 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 3])
Tryb dostępu:
Nr:
2168335143
książka
73

Tytuł:
Herbata
Adres wydawniczy:
Kraków: Gebethner i Spółka, 1913
Opis fizyczny:
24 s.; 22 cm
Seria:
(Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 1])
Tryb dostępu:
Nr:
2168306905
książka
74

Tytuł:
Proste sposoby badania towarów
Adres wydawniczy:
Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1912
Opis fizyczny:
55, [1] s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306939
książka
75

Autor:
Duchowicz Bronisław , Bolland Arnold
Tytuł:
Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Lwów: nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912
Opis fizyczny:
191 s.: il; 23 cm
Nr:
2168322097
podręcznik
76

Tytuł:
Chemia sądowa
Adres wydawniczy:
Tarnopol: Księg. A. Bruggera, 1910
Opis fizyczny:
[2], 194, [4] s. s.: il; 26 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306901
monografia
77

Tytuł:
O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej = Die Eintauchmethode kristallinischer chemischer Individuen in der analytischen Praxis
Źródło:
Kosmos. - nr 35 (1910) , s. 513-516
Tryb dostępu:
Nr:
2168322095
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Towaroznawstwo
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. Red. "Kupca Polskiego" , 1910
Opis fizyczny:
VIII, 180 s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168322085
podręcznik
79

Tytuł:
Mikrochemische Studien
Adres wydawniczy:
[S.l.]: [s.n.], 1910
Opis fizyczny:
S. 275-307; 23 cm
Uwagi:
Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335121
varia
80

Tytuł:
Mikrochemische Studien
Adres wydawniczy:
[S.l.]: [s.n.], 1910
Opis fizyczny:
S. 1191-1205, [1] k. tabl.; 23 cm
Uwagi:
Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335119
varia
81

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 3 (1909) , s. 52-59
Tryb dostępu:
Uwaga o innym dok.:
Toż: Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, Warszawa : Drukarnia Naukowa, [4], 51 s.
Nr:
2168322071
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 4 (1909) , s. 80-84
Tryb dostępu:
Nr:
2168322067
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 1 (1909) , s. 1-11
Tryb dostępu:
Nr:
2168322073
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 5 (1909) , s. 103-108
Tryb dostępu:
Nr:
2168322077
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 2 (1909) , s. 27-33
Tryb dostępu:
Nr:
2168322075
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 7 (1909) , s. 151-156
Tryb dostępu:
Nr:
2168322069
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Studya mikrochemiczne : rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Druk. Naukowa, 1909
Opis fizyczny:
[4], 51 s., [1] k. złoż.: il.; 26 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335133
książka
88

Tytuł:
Studya mikrochemiczne
Źródło:
Chemik Polski. - t. 9, nr 8 (1909) , s. 176-181
Tryb dostępu:
Nr:
2168322079
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Mikrochemische Studien
Adres wydawniczy:
[S.l.]: [s.n.], 1908
Opis fizyczny:
S. 671-700, [1] k. tabl.; 23 cm
Uwagi:
Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 117 Abt. 2 b.,
Tryb dostępu:
Nr:
2168335117
varia
90

Tytuł:
O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny
Źródło:
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907) , s. 21-42 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168306925
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny
Źródło:
Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907) , s. 85-90
Tryb dostępu:
Nr:
2168306923
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu
Źródło:
Muzeum. - t. 1 (1907) , s. 514-519
Nr:
2168322065
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins
Adres wydawniczy:
Cracovie: Academia Litterarum Cracoviensis, 1907
Opis fizyczny:
8 s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306947
monografia
94

Autor:
Bolland Arnold , Duchowicz Bronisław
Tytuł:
Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych
Adres wydawniczy:
Lwów: nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1906
Opis fizyczny:
III, [1], 190 s.: il; 23 cm
Nr:
2168316481
podręcznik
95

Tytuł:
Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych
Adres wydawniczy:
Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1905
Opis fizyczny:
[4], 140 s.: il; 24 cm
Nr:
2168316477
podręcznik
96

Tytuł:
Zasady stereochemii
Adres wydawniczy:
Lwów: 1 Druk. Związkowa, 1904
Opis fizyczny:
[8], 65 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168306945
raport/sprawozdanie
1
Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.) / A. BOLLAND. - Kraków : Druk. Geograficzna "Orbis", 1938. - [2], 71 s. ; 25 cm. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003475
2
Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936 / Arnold BOLLAND. - Kraków : WSH, 1936. - 6 s. ; 28 cm
3
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. Wyższego Studjum Handlowego, [1934]. - 23 s. ; 25 cm. - (Wydawnictwa Wyższego Studium Handlowego w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=259486
4
Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów = Analyse chimique et l'indice scientifique de l'utilité des marchandises / Arnold BOLLAND // Przemysł Chemiczny. - R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy] (1934), s. 326-327. - Streszcz., Zsfg. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1000002935
5
Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś) / Arnold BOLLAND, Stefan Schmidt. - Kraków : Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1933. - 21 s. ; 24 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
6
Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa / Marja EPSTEINÓWNA ; kier. Arnold BOLLAND. - Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 1933. - 5 s. ; 25 cm
7
Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie : jej geneza, realizacja i perspektywy / Arnold BOLLAND. - Kraków : Wydaw. WSH, 1933. - 122 s. ; 31 cm
8
Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa / Ferdynand Bator ; współudz. Antoni FEILL, Mieczysław MYSONA ; kier. Arnold BOLLAND. - Kraków : Wyższe Studium Handlowe, 1933. - 5 s. : il. ; 24 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie)
9
Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości / Arnold BOLLAND, Adam Krzyżanowski. - Kraków : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1932. - 5 s. ; 26 cm. - Odb.: "Czas" 1932, nr 264.
10
La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration / A. BOLLAND. - Liége : [s. n.], 1931. - 27 s. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=254483
11
Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody / A. BOLLAND, Tomasz Lulek. - Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1931. - 7 s. ; 25 cm. - (Publikacje Wyższego Studium Handlowego w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1946
12
Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych : opis patentowy nr 13189 / Arnold BOLLAND, Stefan BOLLAND. - Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych ; 13189. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 18.03.1929 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 15.04.1931
13
Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit / A. BOLLAND. - Krakau : Buchdruckerei "Orbis", 1930. - 44 s. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1850
14
Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne : Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle / Arnold BOLLAND. - Cracovie : [s.n.], 1930. - 44, 44 s. ; 25 cm. - Współwyd. w kierunku przeciwstawnym: Über die Schweizerisch-polnischen Wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelshochschule in St. Gallen Initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit / A. Bolland. - Kraków : [s.n.], 1930 (Krakau : Buchdruck. "Orbis"). - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1850
15
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 7. - Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1929. - II, 219 s. : il. ; 24 cm
16
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca / A. BOLLAND. - Kraków : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1929. - 10 s. ; 25 cm. - (Serja A / Instytut Pedagogiczny w Katowicach ; nr 1)
17
Działalność misyjna a życie gospodarcze : odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku) / Arnold BOLLAND. - Włocławek : Drukarnia Diecezjalna, 1929. - 7 s. ; 25 cm
18
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 7-8 (1928), s. 107-112. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
19
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 7-8 (1928), s. 98-104. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
20
Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie) / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 9-10 (1928), s. 129-132. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356823
21
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1 / oprac. A. BOLLAND, J. Ciechanowicz, Z. Doening, A. Dynowski, M. EPSTEINÓWNA, L. Freundlich, M. Fuliński, H. Immerglueckówna, K. Iwaszkiewiczówna, M. Jędral, R. Kacowski, B. Kleinówna, T. Lasocka, J. Lieblinżanka, S. Martofel, S. Muczkowski, A. Nachner, K. Niewidowska, J. Pęski, M. Romanowski, A. Sapieha, H. Scheuerówna, S. Skrzyński, J. Sławoszewski, T. Studnicki, S. Świątek, W. Walawski, S. Wiśnicki, A. Zając, Z. Zamoyski. - Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1928. - 203 s. ; 25 cm. - (Prace Seminarium Towaroznawstwa i Inicjatywy Handlowo-Przemysłowej Wyższego Studium Handlowego w Krakowie). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1126
22
Chleby wojenne (ciąg dalszy) / A. BOLLAND, M. Jędral // Wiedza Handlowa. - R. 3, nr 1-2 (1928), s. 20-31. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356819
23
Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927), s. 1-6. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
24
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą : (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej) / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 5-6 (1927), s. 28-30. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
25
Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych / Arnold BOLLAND, Władysława Wątorska. - Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 1927. - 83 s. ; 23 cm
26
Chleby wojenne / A. BOLLAND, M. Jędral // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927), s. 26-32. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
27
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem / A. BOLLAND // Ilustrowany Kurier Codzienny. - 24 września (1927), s. 1-3. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=2658
28
Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 9-10 (1927), s. 5-7. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
29
Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności : (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927) = Compte-rendu des années de 1925 à 1927 et Cours d'inauguration intitule : Pour l'introduction du principe de munir les marchandises d'une marque indicatrice, qui serait la mesure de leur ułilité (Discours prononce le 5 octobre 1927, à l'occasion de la bénédiction dunouveau batiment de 1'Institut des Hautes Etudes Commerciales de Cracovie) = Report for the years 1925-1927and inauguration lecture entitled : On the introduction of the principle of providing goods with an index of their utility.(A speech at the consecration of the new building of the Higher Commercial School, Cracow, October 5-th 1927) = Relazione per gli anni 1925-1927 e conferenza inaugurale sull' Introduzione del principio di provvedere le merci dell' indice del grado d'utilitdà (Discorso in occasione della consacrazione dell' edificio dell' Istituto Superiore di Scienze Commerciali a Cracovia il giorno 5 Ottobre 1927) = Bericht über die Jahre 1925-1927 und Inaugurationsvortrag u. d. T. Über die Notwendigkeit des Grundsatzes, die Waren mit einem Index als Wertmesser ihrer Nutzbarkeit zu versehen. (Vorgełragen zur Feier der Einweihung des neuen Gebäudes der Handels-Hochschule in Krakau am 5. Oktober 1927) / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 7-8 (1927), s. 1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356817
30
Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 3-4 (1927), s. 1-7. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356815
31
O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 2, nr 1-2 (1927), s. 24-25. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356814
32
Akademickie uczelnie handlowe zagranicą / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 9-10 (1926), s. 1-27. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356813
33
Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926 / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 5-6 (1926), s. 3-4. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
34
Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926), s. 2-6. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
35
Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 7-8 (1926), s. 9-10
36
Wyjście z chaosu gospodarczego / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 3-4 (1926), s. 4-12. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356810
37
Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26 / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 5-6 (1926), s. 13-30. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
38
Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej / A. BOLLAND // Wiedza Handlowa. - R. 1, nr 1-2 (1926), s. 3. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
39
O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie / napisał A.BOLLAND. - Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1925. - 12 s., [2] k. złoż. ; 17 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000221001
40
Towaroznawstwo szczegółowe / Arnold BOLLAND. - Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 1925. - 262 s. ; 24 cm
41
Len (włókno) / oprac. A. BOLLAND, J. Krygowski. - Kraków : nakł. Akademji Handlowej, 1924. - 24 s. ; 23 cm. - (Surowce Polski ; z. 1. Wydawnictwa Naukowe Akademji Handlowej w Krakowie ; nr 4). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2387
42
Myśli o nauce towaroznawstwa / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1924. - 16 s. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002391
43
Mikrochemja / A. BOLLAND. - Wyd. 2. - Warszawa-Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego, 1923. - XII, 274 s. ; 24 cm
44
O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej / Arnold BOLLAND. - Lwów : s.n., 1923. - 11 s. ; 25 cm. - Odb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3 t. 2 z. 10.
45
W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923) / Arnold BOLLAND. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1923. - 8 s. ; 20 cm
46
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 6. - Wrszawa-Kraków : Księg. J. Czernecki, 1923. - 176 s. : il. ; 23 cm
47
O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali / napisał Arnold BOLLAND // W: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy. T. 1, z. 9. - Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego, 1922. - S. 407-436. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=7137
48
O oznaczaniu miedzi w konserwach / Arnold BOLLAND. - Lwów : s.n., 1922. - 6 s. ; 24 cm. - Nadb. z: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3. t. 2 z. 1
49
O mikro-wolumenometrze = Sur un micro-volumenomètre / A. BOLLAND // Roczniki Chemii. - t. 1 (1921), s. 147-156. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1000002850
50
W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa / A. BOLLAND. - Poznań : "Kupiec" Tow., 1921. - 8 s. ; 16 cm
51
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 3. - Kraków : Księg. J. Czernecki, 1921. - 180 s. : il. ; 24 cm
52
O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej / przez A. BOLLAND // Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 59 dział A (1920), s. 43-54. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1800003472
53
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich / A. BOLLAND, Br. Duchowicz. - Wyd. 4. - Warszawa ; Kraków : nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1920. - 193 s. : il. ; 23 cm
54
Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich / Arnold BOLLAND, Bronisław Duchowicz. - Wyd. 3. - Warszawa-Kraków : Księg. J. Czerneckiego, 1920. - IV, 187 s. : il ; 22 cm
55
Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique / note de A. BOLLAND // Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences. - t. 169 (1919), s. 651-654. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003687
56
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis / napisał A. BOLLAND // Kosmos. - R. 43/44 (1918/1919), s. 94-107. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/32915?id=32915
57
O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918) / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Ska, 1918. - 16 s. ; 20 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=221111
58
Doppelwandiger Trockenschrank : Österreichische Patentschrift nr 74186 / Arnold BOLLAND, Eduard Hegenbart. - Doppelwandiger Trockenschrank ; 74186. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 15.09.1915 ; O udzieleniu patentu ogłoszono: 25.02.1918
59
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Wyd. 2. - Kraków : Druk. E. i K. Koziańscy, 1918. - IV, 170 s. : il. ; 22 cm
60
Mikrochemja / A. BOLLAND. - Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1918. - 281 s. ; 24 cm
61
O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki = Über Mikrochemie und deren Bedeutung für die Wissenschaft und Praxis / napisał A. BOLLAND // Kosmos. - R. 42 (1917), s. 1-14. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2655
62
Mikrochemja / A. BOLLAND. - Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 1917. - 274 s. ; 24 cm
63
O szkolnictwie handlowem w Galicyi / napisał A. BOLLAND. - Kraków : Akademia Handlowa, 1916. - 38 s. ; 18 cm. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie ; nr 14). - Pełny tekst: http://polona.pl/item/71515149#http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2385
64
Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie / zestawił A. BOLLAND. - Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916. - 34 s. ; 24 cm. - (Wydawnictwa Instytutu Ekonomicznego NKN ; z. 4). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=4314
65
Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker / von A. BOLLAND, A. Krausz. - Cöthen : Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem, 1915. - 2 s. ; 22 cm. - S-Abdr.: Chemiker-Zeitung 1915 Nr 148/149 S. 947.
66
Superfosfaty / Arnold BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1914. - 30 s. ; 21 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 6)
67
Mąka kostna i nawozy pokrewne / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1914. - 20 s., [1] k. złoż. ; 21 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 7). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2531
68
Saletra chilijska / Arnold BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1914. - 20 s. ; 24 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 5)
69
Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. autora : Gebethner i Spółka, 1914. - IV, 240 s. : il. ; 23 cm. - Indeks. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=43140
70
Kakao / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Spółka, 1914. - 28 s. : il. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; z. 4). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003463
71
Kawa / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1913. - 32 s. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 2]). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=591
72
Żużle i mączka Thomasa / Arnold BOLLAND. - Kraków : nakł. autora, 1913. - 20 s. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 3])
73
Herbata / A. BOLLAND. - Kraków : Gebethner i Spółka, 1913. - 24 s. ; 22 cm. - (Towaroznawstwo w monografiach ; [z. 1]). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=590
74
Proste sposoby badania towarów / zestawił A. BOLLAND. - Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1912. - 55, [1] s. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003468
75
Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście / Bronisław Duchowicz, Arnold BOLLAND. - Wyd. 2 zm. - Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912. - 191 s. : il ; 23 cm
76
Chemia sądowa / Arnold BOLLAND. - Tarnopol : Księg. A. Bruggera, 1910. - [2], 194, [4] s. s. : il ; 26 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003504
77
O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej = Die Eintauchmethode kristallinischer chemischer Individuen in der analytischen Praxis / A. BOLLAND // Kosmos. - nr 35 (1910), s. 513-516. - Pełny tekst: http://polona.pl/item/67857818
78
Towaroznawstwo / A. BOLLAND. - Kraków : nakł. Red. "Kupca Polskiego", 1910. - VIII, 180 s. : il. ; 24 cm
79
Mikrochemische Studien / von Arnold BOLLAND. - [S.l.] : [s.n.], 1910. - S. 275-307 ; 23 cm. - Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.
80
Mikrochemische Studien / von Arnold BOLLAND. - [S.l.] : [s.n.], 1910. - S. 1191-1205, [1] k. tabl. ; 23 cm. - Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 119 Abt. 2 b.
81
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 3 (1909), s. 52-59. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/231/Nr_03_49-72.pdf
82
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 4 (1909), s. 80-84. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/233/Nr_04_73-96.pdf
83
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 1 (1909), s. 1-11. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/227/Nr_01_1-24.pdf
84
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 5 (1909), s. 103-108. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/235/Nr_05_97-120.pdf
85
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 2 (1909), s. 27-33. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/229/Nr_02_25-48.pdf
86
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 7 (1909), s. 151-156. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/239/Nr_07_145-168.pdf
87
Studya mikrochemiczne : rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii / Arnold BOLLAND. - Warszawa : Druk. Naukowa, 1909. - [4], 51 s., [1] k. złoż. : il. ; 26 cm
88
Studya mikrochemiczne / Arnold BOLLAND // Chemik Polski. - t. 9, nr 8 (1909), s. 176-181. - Pełny tekst: http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/241/Nr_08_169-192.pdf
89
Mikrochemische Studien / von Arnold BOLLAND. - [S.l.] : [s.n.], 1908. - S. 671-700, [1] k. tabl. ; 23 cm. - Nadb.: Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse Bd. 117 Abt. 2 b.
90
O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny / A. BOLLAND // Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907), s. 21-42. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=2849
91
O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny / A. BOLLAND // Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. - t. 47 seria A. (1907), s. 85-90. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/ksiazki.php?kat=1800003466
92
Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu / Arnold BOLLAND // Muzeum. - t. 1 (1907), s. 514-519
93
Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins / von A. BOLLAND. - Cracovie : Academia Litterarum Cracoviensis, 1907. - 8 s. ; 24 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003467
94
Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych / Arnold BOLLAND, Bronisław Duchowicz. - Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1906. - III, [1], 190 s. : il ; 23 cm
95
Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych / Arnold BOLLAND. - Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1905. - [4], 140 s. : il ; 24 cm
96
Zasady stereochemii / podał A. BOLLAND. - Lwów : 1 Druk. Związkowa, 1904. - [8], 65 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003476
1
Bolland A., (1938), Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.), Kraków : Druk. Geograficzna "Orbis", [2], 71 s.
2
Bolland A., (1936), Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936, Kraków : WSH, 6 s.
3
Bolland A., (1934), Ideologja Wyższego Studjum Handlowego: jej geneza i realizacja, Kraków : nakł. Wyższego Studjum Handlowego, 23 s.
4
Bolland A., (1934), Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów, "Przemysł Chemiczny", R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy], s. 326-327; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002935
5
Bolland A., Schmidt S., (1933), Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś), Kraków : Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 21 s.
6
Epsteinówna M., (1933), Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa, Bolland A. (kier.), Kraków : Wyższe Studjum Handlowe, 5 s.
7
Bolland A., (1933), Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie: jej geneza, realizacja i perspektywy, Kraków : Wydaw. WSH, 122 s.
8
Bator F., (1933), Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności: praca badawcza z zakresu towaroznawstwa, Bolland A. (kier.), Kraków : Wyższe Studium Handlowe, 5 s.
9
Bolland A., Krzyżanowski A., (1932), Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości. [W:]
10
Bolland A., (1931), La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique: discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration, Liége : [s. n.], 27 s.
11
Bolland A., Lulek T., (1931), Materjały dla reformy podatkowej w Polsce: projekt ustawy o akcyzie od sody, Kraków : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 7 s.
12
Bolland A., Bolland S., (1931), Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych: opis patentowy nr 13189. [S.l.], Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych, 13189
13
Bolland A., (1930), Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen: Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit, Krakau : Buchdruckerei "Orbis", 44 s.
14
Bolland A., (1930), Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne: Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle, Cracovie : [s.n.], 44, 44 s.
15
Bolland A., (1929), Towaroznawstwo, Wyd. 7Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", II, 219 s.
16
Bolland A., (1929), Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca, Kraków : skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 10 s.
17
Bolland A., (1929), Działalność misyjna a życie gospodarcze: odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku), Włocławek : Drukarnia Diecezjalna, 7 s.
18
Bolland A., (1928), Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach, "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 7-8, s. 107-112; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
19
Bolland A., (1928), Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda, "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 7-8, s. 98-104; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356822
20
Bolland A., (1928), Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie), "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 9-10, s. 129-132; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356823
21
Bolland A., Ciechanowicz J., Doening Z., Dynowski A., Epsteinówna M., Freundlich L., Fuliński M., Immerglueckówna H., Iwaszkiewiczówna K., Jędral M., Kacowski R., Kleinówna B., Lasocka T., Lieblinżanka J., Martofel S., Muczkowski S., Nachner A., Niewidowska K., Pęski J., Romanowski M., Sapieha A., Scheuerówna H., Skrzyński S., Sławoszewski J., Studnicki T., Świątek S., Walawski W., Wiśnicki S., Zając A., Zamoyski Z., (1928), Pogotowie gospodarcze Polski: materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy. T. 1, Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 203 s.
22
Bolland A., Jędral M., (1928), Chleby wojenne (ciąg dalszy), "Wiedza Handlowa", R. 3, nr 1-2, s. 20-31; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356819
23
Bolland A., (1927), Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 5-6, s. 1-6; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
24
Bolland A., (1927), Akademickie uczelnie handlowe zagranicą (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej), "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 5-6, s. 28-30; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356816
25
Bolland A., Wątorska W., (1927), Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych, Kraków : Tłocznia Geograficzna "Orbis", 83 s.
26
Bolland A., Jędral M., (1927), Chleby wojenne, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 9-10, s. 26-32; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
27
Bolland A., (1927), Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem, "Ilustrowany Kurier Codzienny", 24 września, s. 1-3; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2658
28
Bolland A., (1927), Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 9-10, s. 5-7; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356818
29
Bolland A., (1927), Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927), "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 7-8, s. 1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356817
30
Bolland A., (1927), Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 3-4, s. 1-7; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356815
31
Bolland A., (1927), O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych, "Wiedza Handlowa", R. 2, nr 1-2, s. 24-25; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356814
32
Bolland A., (1926), Akademickie uczelnie handlowe zagranicą, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 9-10, s. 1-27; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356813
33
Bolland A., (1926), Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 5-6, s. 3-4; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
34
Bolland A., (1926), Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 1-2, s. 2-6; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
35
Bolland A., (1926), Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 7-8, s. 9-10.
36
Bolland A., (1926), Wyjście z chaosu gospodarczego, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 3-4, s. 4-12; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356810
37
Bolland A., (1926), Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 5-6, s. 13-30; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356811
38
Bolland A., (1926), Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej, "Wiedza Handlowa", R. 1, nr 1-2, s. 3; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=356809
39
Bolland A., (1925), O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie, Warszawa : Gebethner i WolffWarszawa : Gebethner i Wolff, 12 s., [2] k. złoż.
40
Bolland A., (1925), Towaroznawstwo szczegółowe, Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 262 s.
41
Bolland A., Krygowski J., (1924), Len (włókno), Kraków : nakł. Akademji Handlowej, 24 s.
42
Bolland A., (1924), Myśli o nauce towaroznawstwa, Kraków : Gebethner i Wolff, 16 s.
43
Bolland A., (1923), Mikrochemja, Wyd. 2Warszawa-Kraków : Księgarnia J. Czerneckiego, XII, 274 s.
44
Bolland A., (1923), O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej. [W:]
45
Bolland A., (1923), W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923), Warszawa : Gebethner i Wolff, 8 s.
46
Bolland A., (1923), Towaroznawstwo, Wyd. 6Wrszawa-Kraków : Księg. J. Czernecki, 176 s.
47
Bolland A., (1922), O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali. [W:] Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy, T. 1, z. 9, Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego, s. 407-436.
48
Bolland A., (1922), O oznaczaniu miedzi w konserwach. [W:]
49
Bolland A., (1921), O mikro-wolumenometrze, "Roczniki Chemii", t. 1, s. 147-156; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000002850
50
Bolland A., (1921), W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa, Poznań : "Kupiec" Tow., 8 s.
51
Bolland A., (1921), Towaroznawstwo, Wyd. 3Kraków : Księg. J. Czernecki, 180 s.
52
Bolland A., (1920), O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej, "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 59 dział A, s. 43-54; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003472
53
Bolland A., Duchowicz B., (1920), Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich, Wyd. 4.Warszawa ; Kraków : nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 193 s.
54
Bolland A., Duchowicz B., (1920), Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich, Wyd. 3Warszawa-Kraków : Księg. J. Czerneckiego, IV, 187 s.
55
Bolland A., (1919), Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique, "Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences", t. 169, s. 651-654; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003687
56
Bolland A., (1918), O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki, "Kosmos", R. 43/44, s. 94-107; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/32915?id=32915
57
Bolland A., (1918), O pilnych zadaniach handlu polskiego: (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918), Kraków : Gebethner i Ska, 16 s.
58
Bolland A., Hegenbart E., (1918), Doppelwandiger Trockenschrank: Österreichische Patentschrift nr 74186. [S.l.], Doppelwandiger Trockenschrank, 74186
59
Bolland A., (1918), Towaroznawstwo, Wyd. 2Kraków : Druk. E. i K. Koziańscy, IV, 170 s.
60
Bolland A., (1918), Mikrochemja, Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 281 s.
61
Bolland A., (1917), O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki, "Kosmos", R. 42, s. 1-14; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2655
62
Bolland A., (1917), Mikrochemja, Lwów : Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol., 274 s.
63
Bolland A., (1916), O szkolnictwie handlowem w Galicyi, Kraków : Akademia Handlowa, 38 s.
64
Bolland A., (1916), Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie, Kraków : nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 34 s.
65
Bolland A., Krausz A., (1915), Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker. [W:]
66
Bolland A., (1914), Superfosfaty, Kraków : nakł. autora, 30 s.
67
Bolland A., (1914), Mąka kostna i nawozy pokrewne, Kraków : nakł. autora, 20 s., [1] k. złoż.
68
Bolland A., (1914), Saletra chilijska, Kraków : nakł. autora, 20 s.
69
Bolland A., (1914), Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych, Kraków : nakł. autora : Gebethner i Spółka, IV, 240 s.
70
Bolland A., (1914), Kakao, Kraków : Gebethner i Spółka, 28 s.
71
Bolland A., (1913), Kawa, Kraków : nakł. autora, 32 s.
72
Bolland A., (1913), Żużle i mączka Thomasa, Kraków : nakł. autora, 20 s.
73
Bolland A., (1913), Herbata, Kraków : Gebethner i Spółka, 24 s.
74
Bolland A., (1912), Proste sposoby badania towarów, Kraków : G. Gebethner i Spółka, 55, [1] s.
75
Duchowicz B., Bolland A., (1912), Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście, Wyd. 2 zm.Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 191 s.
76
Bolland A., (1910), Chemia sądowa, Tarnopol : Księg. A. Bruggera, [2], 194, [4] s. s.
77
Bolland A., (1910), O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej, "Kosmos", nr 35, s. 513-516; http://polona.pl/item/67857818
78
Bolland A., (1910), Towaroznawstwo, Kraków : nakł. Red. "Kupca Polskiego", VIII, 180 s.
79
Bolland A., (1910), Mikrochemische Studien. [W:]
80
Bolland A., (1910), Mikrochemische Studien. [W:]
81
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 3, s. 52-59; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/231/Nr_03_49-72.pdf
82
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 4, s. 80-84; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/233/Nr_04_73-96.pdf
83
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 1, s. 1-11; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/227/Nr_01_1-24.pdf
84
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 5, s. 103-108; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/235/Nr_05_97-120.pdf
85
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 2, s. 27-33; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/229/Nr_02_25-48.pdf
86
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 7, s. 151-156; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/239/Nr_07_145-168.pdf
87
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne: rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii, Warszawa : Druk. Naukowa, [4], 51 s., [1] k. złoż.
88
Bolland A., (1909), Studya mikrochemiczne, "Chemik Polski", t. 9, nr 8, s. 176-181; http://cybra.lodz.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/241/Nr_08_169-192.pdf
89
Bolland A., (1908), Mikrochemische Studien. [W:]
90
Bolland A., (1907), O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny, "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 47 seria A., s. 21-42; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=2849
91
Bolland A., (1907), O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny, "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie", t. 47 seria A., s. 85-90; https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1800003466
92
Bolland A., (1907), Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu, "Muzeum", t. 1, s. 514-519.
93
Bolland A., (1907), Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins, Cracovie : Academia Litterarum Cracoviensis, 8 s.
94
Bolland A., Duchowicz B., (1906), Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych, Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, III, [1], 190 s.
95
Bolland A., (1905), Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [4], 140 s.
96
Bolland A., (1904), Zasady stereochemii, Lwów : 1 Druk. Związkowa, [8], 65 s.
1
@misc{UEK:2168306943,
author = "Bolland Arnold",
title = "Sprawozdanie z pracy Instytutu Towaroznawczego Wyższego Studium Handlowego w Krakowie za czas od jego założenia (1. IX. 1924 r.) do akademizacji Uczelni (1. IX. 1938 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Druk. Geograficzna Orbis",
year = "1938",
issn = "",
}
2
@book{UEK:2168335141,
author = "Bolland Arnold",
title = "Wniosek prof. dra A. Bollanda dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie postawiony na komisji środków pobudzenia inicjatywy prywatnej narady gospodarczej zwołanej przez pana prezesa Rady Ministrów do Warszawy w dniach od 28 lutego do 2 marca 1936",
adress = "Kraków",
publisher = "WSH",
year = "1936",
}
3
@book{UEK:2168306907,
author = "Bolland Arnold",
title = "Ideologja Wyższego Studjum Handlowego : jej geneza i realizacja",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Wyższego Studjum Handlowego",
year = "1934",
issn = "",
}
4
@article{UEK:2168306899,
author = "Bolland Arnold",
title = "Analiza chemiczna a badawczy wskaźnik użyteczności towarów",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "R. 18, z. 10-12 [jubileuszowy]",
pages = "326-327",
year = "1934",
}
5
@book{UEK:2168335157,
author = "Bolland Arnold and Schmidt Stefan",
title = "Program akcji dla podniesienia dochodu społecznego wsi drogą komercjalizacji (projekt skierowania młodzieży akademickiej na wieś)",
adress = "Kraków",
publisher = "Skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1933",
issn = "",
}
6
@book{UEK:2168335647,
author = "Epsteinówna Maria",
title = "Projekt stworzenia centralnego pisma dla towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższe Studjum Handlowe",
year = "1933",
}
7
@book{UEK:2168335115,
author = "Bolland Arnold",
title = "Ideologja Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie : jej geneza, realizacja i perspektywy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. WSH",
year = "1933",
}
8
@book{UEK:2168335039,
author = "Bator Ferdynand",
title = "Metodyka badania laku pieczątkowego pod kątem widzenia wskaźnika użyteczności : praca badawcza z zakresu towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższe Studium Handlowe",
year = "1933",
issn = "",
}
9
@misc{UEK:2168335155,
author = "Bolland Arnold and Krzyżanowski Adam",
title = "Projekt uprzywilejowanych przedpłat podatkowych od nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1932",
}
10
@book{UEK:2168306915,
author = "Bolland Arnold",
title = "La possibilité d'une action des Écoles des Hautes Études Économiques en vue d'améliorer la situation économique : discours prononcé le 8 octobre 1931 à l'occasion de la consécration d'un second édifice affecté à l'Institut des Hautes Études Commerciales de Cracovie et Conférence d' Inauguration",
adress = "Liége",
publisher = "s. n.",
year = "1931",
}
11
@book{UEK:2168306953,
author = "Bolland Arnold and Lulek Tomasz",
title = "Materjały dla reformy podatkowej w Polsce : projekt ustawy o akcyzie od sody",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1931",
issn = "",
}
12
@misc{UEK:2168335147,
author = "Bolland Arnold and Bolland Stefan",
title = "Sposób barwienia cementu dla celów kontrolnych : opis patentowy nr 13189",
adress = "S.l.",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "1931",
}
13
@book{UEK:2168306949,
author = "Bolland Arnold",
title = "Über die schweizerisch-polnischen wirtschaftlichen Beziehungen : Gastvorlesungen an der Handelschochschule in. St. Gallen initiiert von der Schweizerischen Kommission für Internationale Intellektuelle Zusammenarbeit",
adress = "Krakau",
publisher = "Buchdruckerei Orbis",
year = "1930",
}
14
@book{UEK:2168335145,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mémoire Sur les Relations économiques Entre la Suisse et la Pologne : Conférences Honoraires Faites à l'Université Commerciale de St. Gall, Initiées par la Commission Suisse de Coopération Intellectuelle",
adress = "Cracovie",
publisher = "s.n.",
year = "1930",
}
15
@book{UEK:2168322093,
author = "Bolland Arnold",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Tłocznia Geograficzna Orbis",
year = "1929",
edition = "Wyd. 7",
}
16
@book{UEK:2168322115,
author = "Bolland Arnold",
title = "Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca",
adress = "Kraków",
publisher = "skł. gł. Księgarnia Gebethnera i Wolffa",
year = "1929",
issn = "",
}
17
@book{UEK:2168335113,
author = "Bolland Arnold",
title = "Działalność misyjna a życie gospodarcze : odczyt wygłoszony w czasie Tygodnia Misjologicznego w Krakowie (25 XI - 2 XII 1928 roku)",
adress = "Włocławek",
publisher = "Drukarnia Diecezjalna",
year = "1929",
}
18
@article{UEK:2168335937,
author = "Bolland Arnold",
title = "Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 7-8",
pages = "107-112",
year = "1928",
}
19
@misc{UEK:2168335899,
author = "Bolland Arnold",
title = "Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego Prof. Dra Bollanda",
booktitle = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 7-8",
pages = "98-104",
year = "1928",
}
20
@article{UEK:2168335939,
author = "Bolland Arnold",
title = "Życie gospodarcze a szkoła ogólnokształcąca : myśli przewodnie wykładu wygłoszonego w dniu 17-go listopada 1928 roku w Śląskim Instytucie Pedagogicznym w Katowicach (dokończenie)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 9-10",
pages = "129-132",
year = "1928",
}
21
@book{UEK:2168306955,
author = "Bolland Arnold and Ciechanowicz J. and Doening Z. and Dynowski A. and Epsteinówna Maria and Freundlich L. and Fuliński M. and Immerglueckówna H. and Iwaszkiewiczówna K. and Jędral M. and Kacowski R. and Kleinówna B. and Lasocka T. and Lieblinżanka J. and Martofel S. and Muczkowski S. and Nachner A. and Niewidowska K. and Pęski J. and Romanowski M. and Sapieha A. and Scheuerówna H. and Skrzyński S. and Sławoszewski J. and Studnicki T. and Świątek S. and Walawski W. and Wiśnicki S. and Zając A. and Zamoyski Z.",
title = "Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy",
adress = "Kraków",
publisher = "Tłocznia Geograficzna Orbis",
year = "1928",
issn = "",
}
22
@article{UEK:2168335933,
author = "Bolland Arnold and Jędral M.",
title = "Chleby wojenne (ciąg dalszy)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 3, 1-2",
pages = "20-31",
year = "1928",
}
23
@article{UEK:2168335923,
author = "Bolland Arnold",
title = "Pogotowie gospodarcze Polski : materjały dla życia gospodarczego, zebrane pod kątem widzenia odcięcia Polski od dowozu z zagranicy : wytyczne ogólne",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 5-6",
pages = "1-6",
year = "1927",
}
24
@article{UEK:2168335925,
author = "Bolland Arnold",
title = "Akademickie uczelnie handlowe zagranicą : (uzupełnienie monografii umieszczonej w nr 9/10 rocznika Wiedzy Handlowej)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 5-6",
pages = "28-30",
year = "1927",
}
25
@book{UEK:2168335159,
author = "Bolland Arnold and Wątorska Władysława",
title = "Towaroznawstwo włókiennicze przemysłowych zawodów kobiecych",
adress = "Kraków",
publisher = "Tłocznia Geograficzna Orbis",
year = "1927",
}
26
@article{UEK:2168335931,
author = "Bolland Arnold and Jędral M.",
title = "Chleby wojenne",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 9-10",
pages = "26-32",
year = "1927",
}
27
@article{UEK:2168306913,
author = "Bolland Arnold",
title = "Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem",
journal = "Ilustrowany Kurier Codzienny",
number = "24 września",
pages = "1-3",
year = "1927",
}
28
@article{UEK:2168335929,
author = "Bolland Arnold",
title = "Kierunek technologiczny w wykształceniu gospodarczem : wykształcenie techniczne kluczem dla zrozumienia współczesnego rozwoju gospodarczego - Konieczność łączenia umysłowości technicznej i gospodarczej - O racjonalne zużytkowanie twórczości technicznej",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 9-10",
pages = "5-7",
year = "1927",
}
29
@article{UEK:2168335927,
author = "Bolland Arnold",
title = "Sprawozdanie za lata 1925-1927 oraz wykład inauguracyjny pt.: O wprowadzenie zasady zaopatrywania towarów we wskaźnik, będący miernikiem ich użyteczności : (przemówienie z okazji poświęcenia nowego gmachu Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie dnia 5 października 1927)",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 7-8",
pages = "1-7, 7-13, 13-19, 19-25, 25-31",
year = "1927",
}
30
@article{UEK:2168335921,
author = "Bolland Arnold",
title = "Cele i drogi Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 3-4",
pages = "1-7",
year = "1927",
}
31
@article{UEK:2168335879,
author = "Bolland Arnold",
title = "O wytrzymałości papieru nowych banknotów 50-° złotowych",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 2, 1-2",
pages = "24-25",
year = "1927",
}
32
@article{UEK:2168335883,
author = "Bolland Arnold",
title = "Akademickie uczelnie handlowe zagranicą",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 9-10",
pages = "1-27",
year = "1926",
}
33
@misc{UEK:2168335893,
author = "Bolland Arnold",
title = "Przemówienie dyrektora Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie przez Dra Bollanda podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod gmach Wyższego Studjum Handlowego dnia 16 czerwca 1926",
booktitle = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 5-6",
pages = "3-4",
year = "1926",
}
34
@article{UEK:2168335885,
author = "Bolland Arnold",
title = "Cele, metody i wykonywanie zadań Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 1-2",
pages = "2-6",
year = "1926",
}
35
@article{UEK:2168335897,
author = "Bolland Arnold",
title = "Znaczenie badawczych prac towaroznawczych dla życia gospodarczego",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 7-8",
pages = "9-10",
year = "1926",
}
36
@article{UEK:2168335895,
author = "Bolland Arnold",
title = "Wyjście z chaosu gospodarczego",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 3-4",
pages = "4-12",
year = "1926",
}
37
@article{UEK:2168335891,
author = "Bolland Arnold",
title = "Sprawozdanie z działalności pracowni towaroznawczej seminarjum towaroznawczego i seminarjum z incjatywy handlowo-przemysłowej Wyższego Studjum Handlowego w Krakowie za rok naukowy 1925/26",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 5-6",
pages = "13-30",
year = "1926",
}
38
@article{UEK:2168335887,
author = "Bolland Arnold",
title = "Przyczynki do gospodarczej poprawy Rzeczypospolitej",
journal = "Wiedza Handlowa",
number = "R. 1, 1-2",
pages = "3",
year = "1926",
}
39
@book{UEK:2168306921,
author = "Bolland Arnold",
title = "O Instytucie Towaroznawczym w Krakowie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gebethner i Wolff",
year = "1925",
}
40
@book{UEK:2168335875,
author = "Bolland Arnold",
title = "Towaroznawstwo szczegółowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "1925",
}
41
@book{UEK:2168306951,
author = "Bolland Arnold and Krygowski J.",
title = "Len (włókno)",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Akademji Handlowej",
year = "1924",
issn = "",
}
42
@book{UEK:2168306917,
author = "Bolland Arnold",
title = "Myśli o nauce towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Wolff",
year = "1924",
}
43
@book{UEK:2168322083,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mikrochemja",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Księgarnia J. Czerneckiego",
year = "1923",
edition = "Wyd. 2",
}
44
@misc{UEK:2168335123,
author = "Bolland Arnold",
title = "O mikro-dawkowaniu w mikro-analizie miareczkowej",
adress = "Lwów",
publisher = "s.n.",
year = "1923",
}
45
@book{UEK:2168335139,
author = "Bolland Arnold",
title = "W sprawie współdziałania społeczeństwa dla pracy naukowej (odczyt urządzony staraniem kółka chemików U. U. J. dnia 29 maja 1923)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gebethner i Wolff",
year = "1923",
}
46
@book{UEK:2168322091,
author = "Bolland Arnold",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Wrszawa-Kraków",
publisher = "Księg. J. Czernecki",
year = "1923",
edition = "Wyd. 6",
}
47
@inbook{UEK:2168306931,
author = "Bolland Arnold",
title = "O mikroanalizie optycznej z zakresu związków metali",
booktitle = "Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział III Matematyczno-Przyrodniczy. T. 1, z. 9",
pages = "407-436",
adress = "Lwów",
publisher = "nakł. Towarzystwa Naukowego",
year = "1922",
}
48
@misc{UEK:2168335125,
author = "Bolland Arnold",
title = "O oznaczaniu miedzi w konserwach",
adress = "Lwów",
publisher = "s.n.",
year = "1922",
}
49
@article{UEK:2168306929,
author = "Bolland Arnold",
title = "O mikro-wolumenometrze",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "t. 1",
pages = "147-156",
year = "1921",
}
50
@book{UEK:2168322113,
author = "Bolland Arnold",
title = "W sprawie kształcenia nauczycieli towaroznawstwa",
adress = "Poznań",
publisher = "Kupiec Tow.",
year = "1921",
}
51
@book{UEK:2168322089,
author = "Bolland Arnold",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Księg. J. Czernecki",
year = "1921",
edition = "Wyd. 3",
}
52
@article{UEK:2168306927,
author = "Bolland Arnold",
title = "O indykatorach zapachowych w analizie miareczkowej",
journal = "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie",
number = "t. 59 dział A",
pages = "43-54",
year = "1920",
}
53
@book{UEK:2168335149,
author = "Bolland Arnold and Duchowicz Bronisław",
title = "Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "nakł. Księgarni J. Czerneckiego",
year = "1920",
edition = "Wyd. 4.",
}
54
@book{UEK:2168322111,
author = "Bolland Arnold and Duchowicz Bronisław",
title = "Chemja organiczna w zakresie potrzeb wyższych klas szkół średnich",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Księg. J. Czerneckiego",
year = "1920",
edition = "Wyd. 3",
}
55
@article{UEK:2168306941,
author = "Bolland Arnold",
title = "Rèactions microchimiques de l'acide thiosulfurique",
journal = "Comptes Rendus des Seances de l'Académie des Sciences",
number = "t. 169",
pages = "651-654",
year = "1919",
}
56
@article{UEK:2168322109,
author = "Bolland Arnold",
title = "O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki",
journal = "Kosmos",
number = "R. 43/44",
pages = "94-107",
year = "1918",
}
57
@book{UEK:2168306935,
author = "Bolland Arnold",
title = "O pilnych zadaniach handlu polskiego : (przemówienie z powodu rozpoczęcia roku szkolnego 1918/19 na Kursie Abituryentów krakowskiej Akademii handlowej, wygłoszone 2. X. 1918)",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Ska",
year = "1918",
}
58
@misc{UEK:2168335151,
author = "Bolland Arnold and Hegenbart Eduard",
title = "Doppelwandiger Trockenschrank : Österreichische Patentschrift nr 74186",
adress = "S.l.",
publisher = "Kais. Königl. Patentamt.",
year = "1918",
}
59
@book{UEK:2168322087,
author = "Bolland Arnold",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Druk. E. i K. Koziańscy",
year = "1918",
edition = "Wyd. 2",
}
60
@book{UEK:2168322105,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mikrochemja",
adress = "Lwów",
publisher = "Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol.",
year = "1918",
edition = "",
}
61
@article{UEK:2168306933,
author = "Bolland Arnold",
title = "O mikrochemii i jej znaczeniu dla nauki i praktyki",
journal = "Kosmos",
number = "R. 42",
pages = "1-14",
adress = "",
year = "1917",
}
62
@book{UEK:2168322101,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mikrochemja",
adress = "Lwów",
publisher = "Tow. Naucz. Szk. Wyż., Książnica Pol.",
year = "1917",
edition = "",
}
63
@book{UEK:2168322099,
author = "Bolland Arnold",
title = "O szkolnictwie handlowem w Galicyi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Handlowa",
year = "1916",
issn = "",
}
64
@book{UEK:2168306903,
author = "Bolland Arnold",
title = "Co produkuje Galicya, a co Królestwo Polskie",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N.",
year = "1916",
issn = "",
}
65
@misc{UEK:2168335153,
author = "Bolland Arnold and Krausz A.",
title = "Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung von Harnzucker",
adress = "Cöthen",
publisher = "Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem",
year = "1915",
}
66
@book{UEK:2168335135,
author = "Bolland Arnold",
title = "Superfosfaty",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1914",
issn = "",
}
67
@book{UEK:2168306919,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mąka kostna i nawozy pokrewne",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1914",
issn = "",
}
68
@book{UEK:2168335131,
author = "Bolland Arnold",
title = "Saletra chilijska",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1914",
issn = "",
}
69
@book{UEK:2168306937,
author = "Bolland Arnold",
title = "Podręcznik towaroznawstwa dla szkół handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora : Gebethner i Spółka",
year = "1914",
}
70
@book{UEK:2168306909,
author = "Bolland Arnold",
title = "Kakao",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Spółka",
year = "1914",
issn = "",
}
71
@book{UEK:2168306911,
author = "Bolland Arnold",
title = "Kawa",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1913",
issn = "",
}
72
@book{UEK:2168335143,
author = "Bolland Arnold",
title = "Żużle i mączka Thomasa",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. autora",
year = "1913",
issn = "",
}
73
@book{UEK:2168306905,
author = "Bolland Arnold",
title = "Herbata",
adress = "Kraków",
publisher = "Gebethner i Spółka",
year = "1913",
issn = "",
}
74
@book{UEK:2168306939,
author = "Bolland Arnold",
title = "Proste sposoby badania towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "G. Gebethner i Spółka",
year = "1912",
}
75
@book{UEK:2168322097,
author = "Duchowicz Bronisław and Bolland Arnold",
title = "Chemia organiczna dla klas wyższych szkół realnych i gimnazyów ralnych z 22 rycinami w tekście",
adress = "Lwów",
publisher = "nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych",
year = "1912",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
76
@book{UEK:2168306901,
author = "Bolland Arnold",
title = "Chemia sądowa",
adress = "Tarnopol",
publisher = "Księg. A. Bruggera",
year = "1910",
}
77
@article{UEK:2168322095,
author = "Bolland Arnold",
title = "O znaczeniu współczynników załamania światła ciał krystalicznych przez zanurzanie ich w cieczach wskaźnikowych ze stanowiska praktyki analitycznej",
journal = "Kosmos",
number = "35",
pages = "513-516",
year = "1910",
}
78
@book{UEK:2168322085,
author = "Bolland Arnold",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Red. Kupca Polskiego ",
year = "1910",
}
79
@misc{UEK:2168335121,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mikrochemische Studien",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1910",
}
80
@misc{UEK:2168335119,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mikrochemische Studien",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1910",
}
81
@article{UEK:2168322071,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 3",
pages = "52-59",
year = "1909",
}
82
@article{UEK:2168322067,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 4",
pages = "80-84",
year = "1909",
}
83
@article{UEK:2168322073,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 1",
pages = "1-11",
year = "1909",
}
84
@article{UEK:2168322077,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 5",
pages = "103-108",
year = "1909",
}
85
@article{UEK:2168322075,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 2",
pages = "27-33",
year = "1909",
}
86
@article{UEK:2168322069,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 7",
pages = "151-156",
year = "1909",
}
87
@book{UEK:2168335133,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne : rzecz przyjęta przez Wydział mat.-przyrod. Akad. Umiejętności w Wiedniu na posiedz. z d. 9 lipca 1908 r. w poczet publikacyi Akademii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Druk. Naukowa",
year = "1909",
}
88
@article{UEK:2168322079,
author = "Bolland Arnold",
title = "Studya mikrochemiczne",
journal = "Chemik Polski",
number = "t. 9, 8",
pages = "176-181",
year = "1909",
}
89
@misc{UEK:2168335117,
author = "Bolland Arnold",
title = "Mikrochemische Studien",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "1908",
}
90
@article{UEK:2168306925,
author = "Bolland Arnold",
title = "O gwajakowej reakcyi oksyhemoglobiny",
journal = "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie",
number = "t. 47 seria A.",
pages = "21-42",
year = "1907",
}
91
@article{UEK:2168306923,
author = "Bolland Arnold",
title = "O aloinowej reakcyi oksyhemoglobiny",
journal = "Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie",
number = "t. 47 seria A.",
pages = "85-90",
year = "1907",
}
92
@article{UEK:2168322065,
author = "Bolland Arnold",
title = "Analiza powietrza w salach szkolnych c.k. wyższej szkoły realnej w Tarnopolu",
journal = "Muzeum",
number = "t. 1",
pages = "514-519",
year = "1907",
}
93
@book{UEK:2168306947,
author = "Bolland Arnold",
title = "Über die Aloinreaktion des Oxyhämoglobins",
adress = "Cracovie",
publisher = "Academia Litterarum Cracoviensis",
year = "1907",
}
94
@book{UEK:2168316481,
author = "Bolland Arnold and Duchowicz Bronisław",
title = "Chemia organiczna w zastosowaniu do potrzeb klasy VI szkół realnych",
adress = "Lwów",
publisher = "nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych",
year = "1906",
}
95
@book{UEK:2168316477,
author = "Bolland Arnold",
title = "Zarys chemii organicznej dla klasy VI szkół realnych",
adress = "Lwów",
publisher = "Księgarnia Polska B. Połonieckiego",
year = "1905",
}
96
@misc{UEK:2168306945,
author = "Bolland Arnold",
title = "Zasady stereochemii",
adress = "Lwów",
publisher = "1 Druk. Związkowa",
year = "1904",
}