Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami = The Management Information System (MIS) for the Needs of Project Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 191-205. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51350
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu = Methodological Aspects of Project Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50886
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Budżet jako narzędzie zarządzania projektami = Budgeting in Project Management
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 134-143. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51016
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kontrola ryzyka projektów z wykorzystaniem metody earned value = Earned Value Method in Project Risk Control
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 375-386. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218863
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
168: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
79/KPZ/2/05/S/251
Sygnatura:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
naukowo-badawcze
1
System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami = The Management Information System (MIS) for the Needs of Project Management / Mariusz WACHALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 191-205. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167918988. - ISSN 1898-6447
2
Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu = Methodological Aspects of Project Risk Management / Mariusz WACHALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154079069. - ISSN 1898-6447
3
Budżet jako narzędzie zarządzania projektami = Budgeting in Project Management / Mariusz WACHALA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 134-143. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
4
Kontrola ryzyka projektów z wykorzystaniem metody earned value = Earned Value Method in Project Risk Control / Mariusz WACHALA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 375-386. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
5
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wachala M., (2008), System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 191-205; https://bazekon.uek.krakow.pl/167918988
2
Wachala M., (2007), Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 253-265; https://bazekon.uek.krakow.pl/154079069
3
Wachala M., (2007), Budżet jako narzędzie zarządzania projektami, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 134-143.
4
Wachala M., (2006), Kontrola ryzyka projektów z wykorzystaniem metody earned value. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 375-386.
5
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168
6
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
7
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
1
@article{UEK:51350,
author = "Mariusz Wachala",
title = "System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "191-205",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167918988},
}
2
@article{UEK:50886,
author = "Mariusz Wachala",
title = "Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "253-265",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154079069},
}
3
@article{UEK:51016,
author = "Mariusz Wachala",
title = "Budżet jako narzędzie zarządzania projektami",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "134-143",
adress = "",
year = "2007",
}
4
@inbook{UEK:2166218863,
author = "Mariusz Wachala",
title = "Kontrola ryzyka projektów z wykorzystaniem metody earned value",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "375-386",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
5
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
6
@unpublished{UEK:2166571680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
7
@unpublished{UEK:2168264744,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID