Publikacje wybranego autora

Szubert Cecylia

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Towaroznawstwa

1

Autor:
Litewka Leonard , Szubert Cecylia , Iwaniec Maria
Tytuł:
Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu = The Effect of the Kind of Packaging and Storage Period of the Natural Ground Coffee on the Quality of Coffee Infusion
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 21, nr 3 (1967) , s. s. 23-25. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333669
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Litewka Leonard , Szubert Cecylia , Piotrowski W.
Tytuł:
Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 20, nr 6 (1966) , s. 19-21 (387-389). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333179
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tilgner D.J. , Zimińska H. , Szubert Cecylia
Tytuł:
Wykrywanie drobnych różnic jakościowych metodą wielokrotnych porównań = The Detection of Slight Quality Differences with the Sensory Multiple Comparison Method
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 4 (1962) , s. 6-14 (198-206). - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333175
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Studia nad ostrością smakową amidów kwasowych = The Study of the Pungent Taste of Acid Amides
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [215]-228. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Współpraca:
Ostrowska Bronisława
, Pasoń Janina
, Staniewska Danuta
, Szandrowska Krystyna
, Zelech Maria
Nr:
2168265636
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Gołębiowski Tadeusz , Baryłko-Pikielna Nina , Szubert Cecylia
Tytuł:
Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców = The Application of Sensometric Methods in The Instruction of the Technologists of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [149]-158. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267040
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tilgner Damazy , Zimińska H. , Szubert Cecylia
Tytuł:
Ocena jakości 3 ekstraktów kawowych na drodze analizy sensorycznej = The Assessment of Three Coffee Extracts by Sensory Analysis
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 15, nr 8 (1961) , s. 25-30 (465-470). - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333181
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168277611
artykuł w czasopiśmie
1
Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu = The Effect of the Kind of Packaging and Storage Period of the Natural Ground Coffee on the Quality of Coffee Infusion / Leonard LITEWKA, Cecylia SZUBERT, Maria Iwaniec // Przemysł Spożywczy. - t. 21, nr 3 (1967), s. s. 23-25. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
2
Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy / L.LITEWKA, C. SZUBERT, W. Piotrowski // Przemysł Spożywczy. - t. 20, nr 6 (1966), s. 19-21 (387-389). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
3
Wykrywanie drobnych różnic jakościowych metodą wielokrotnych porównań = The Detection of Slight Quality Differences with the Sensory Multiple Comparison Method / D.J. Tilgner, H. Zimińska, C. SZUBERT // Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 4 (1962), s. 6-14 (198-206). - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
4
Studia nad ostrością smakową amidów kwasowych = The Study of the Pungent Taste of Acid Amides / Andrzej IWASIEWICZ, Szymon NOWAK, Zbigniew PASZEK, Krzesław STOKŁOSA, Cecylia SZUBERT ; współpraca Bronisława Ostrowska, Janina Pasoń, Danuta Staniewska, Krystyna Szandrowska, Maria Zelech // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [215]-228. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
5
Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców = The Application of Sensometric Methods in The Instruction of the Technologists of Commodities / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Nina Baryłko-Pikielna, Cecylia SZUBERT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [149]-158. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
6
Ocena jakości 3 ekstraktów kawowych na drodze analizy sensorycznej = The Assessment of Three Coffee Extracts by Sensory Analysis / Damazy Tilgner, H. Zimińska, C. SZUBERT // Przemysł Spożywczy. - t. 15, nr 8 (1961), s. 25-30 (465-470). - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
7
Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych / Mieczysław SKRZYPEK, Cecylia SZUBERT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 12 (1960), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Litewka L., Szubert C., Iwaniec M., (1967), Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu, "Przemysł Spożywczy", t. 21, nr 3, s. s. 23-25.
2
Litewka L., Szubert C., Piotrowski W., (1966), Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy, "Przemysł Spożywczy", t. 20, nr 6, s. 19-21 (387-389).
3
Tilgner D., Zimińska H., Szubert C., (1962), Wykrywanie drobnych różnic jakościowych metodą wielokrotnych porównań, "Przemysł Spożywczy", t. 16, nr 4, s. 6-14 (198-206).
4
Iwasiewicz A., Nowak S., Paszek Z., Stokłosa K., Szubert C., (1961), Studia nad ostrością smakową amidów kwasowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [215]-228., nr 18, s. [215]-228., nr 18, s. [215]-228., nr 18, s. [215]-228., nr 18, s. [215]-228.
5
Gołębiowski T., Baryłko-Pikielna N., Szubert C., (1961), Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [149]-158.
6
Tilgner D., Zimińska H., Szubert C., (1961), Ocena jakości 3 ekstraktów kawowych na drodze analizy sensorycznej, "Przemysł Spożywczy", t. 15, nr 8, s. 25-30 (465-470).
7
Skrzypek M., Szubert C., (1960), Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 12, s. 39-52.
1
@article{UEK:2168333669,
author = "Litewka Leonard and Szubert Cecylia and Iwaniec Maria",
title = "Wpływ rodzaju opakowania i czasu przechowania naturalnej kawy mielonej na jakość naparu",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 21, 3",
pages = "s. 23-25",
year = "1967",
}
2
@article{UEK:2168333179,
author = "Litewka Leonard and Szubert Cecylia and Piotrowski W.",
title = "Wpływ czasu palenia i szybkości zmian temperatury na jakość palonej kawy",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 20, 6",
pages = "19-21 (387-389)",
year = "1966",
}
3
@article{UEK:2168333175,
author = "Tilgner D.J. and Zimińska H. and Szubert Cecylia",
title = "Wykrywanie drobnych różnic jakościowych metodą wielokrotnych porównań",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 16, 4",
pages = "6-14 (198-206)",
year = "1962",
}
4
@article{UEK:2168265636,
author = "Iwasiewicz Andrzej and Nowak Szymon and Paszek Zbigniew and Stokłosa Krzesław and Szubert Cecylia",
title = "Studia nad ostrością smakową amidów kwasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[215]-228",
year = "1961",
}
5
@article{UEK:2168267040,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Baryłko-Pikielna Nina and Szubert Cecylia",
title = "Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[149]-158",
year = "1961",
}
6
@article{UEK:2168333181,
author = "Tilgner Damazy and Zimińska H. and Szubert Cecylia",
title = "Ocena jakości 3 ekstraktów kawowych na drodze analizy sensorycznej",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 15, 8",
pages = "25-30 (465-470)",
year = "1961",
}
7
@article{UEK:2168277611,
author = "Skrzypek Mieczysław and Szubert Cecylia",
title = "Badania nad wartością użytkową garnków ciśnieniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "12",
pages = "39-52",
year = "1960",
}