Publikacje wybranego autora

Zborowska Zdzisława

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Towaroznawstwa,

1

Tytuł:
Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych = The Examination of the Occurrence of Nitrates and Nitrites in Some Foodstuffs. Part 2, Vegetable Products. Cz. 2, Produkty warzywne
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 94 (1978) , s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250692
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168336513
skrypt
3

Tytuł:
Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 1, Warzywa = Testing for Nitrate and Nitrite in Certain Foodstuffs. Part. 1, Vegetables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972) , s. 81-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny = Reaction of Cyclization of N,N'-Diphenyl-[bis-carbethoxy]-acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid. Synthesis of the Ester of 2-aniline-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid and 1,4-quinolono-2,3,2',3'-4'-hydroxyquinoline
Źródło:
Roczniki Chemii. - T. 38, z. 6 (1964) , s. 925-929. - Summ.
Nr:
2168341575
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V) = Subsequent syntheses and changes of Compounds of the 2,4-diaryloaminoquinasoline (V)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [209]-214. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267172
artykuł w czasopiśmie
1
Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 2, Produkty warzywne = The Examination of the Occurrence of Nitrates and Nitrites in Some Foodstuffs. Part 2, Vegetable Products. Cz. 2, Produkty warzywne / Zdzisława ZBOROWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 94 (1978), s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców / Leonard LITEWKA, Danuta SYBISTOWICZ, Jacek Zborowski, Zdzisława ZBOROWSKA ; red. Leonard LITEWKA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 1, Warzywa = Testing for Nitrate and Nitrite in Certain Foodstuffs. Part. 1, Vegetables / Zdzisława ZBOROWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 81-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
4
Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny = Reaction of Cyclization of N,N'-Diphenyl-[bis-carbethoxy]-acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid. Synthesis of the Ester of 2-aniline-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid and 1,4-quinolono-2,3,2',3'-4'-hydroxyquinoline / Wojciech DYMEK, Zdzisława ZBOROWSKA // Roczniki Chemii. - T. 38, z. 6 (1964), s. 925-929. - Summ.
5
Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V) = Subsequent syntheses and changes of Compounds of the 2,4-diaryloaminoquinasoline (V) / Wojciech DYMEK, Zdzisława ZBOROWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [209]-214. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Zborowska Z., (1978), Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 2, Produkty warzywne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 94, s. 61-76.
2
Litewka L., Sybistowicz D., Zborowski J., Zborowska Z., (1973), Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców, Litewka L. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 144 s.
3
Zborowska Z., (1972), Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 1, Warzywa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 81-96.
4
Dymek W., Zborowska Z., (1964), Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny, "Roczniki Chemii", T. 38, z. 6, s. 925-929.
5
Dymek W., Zborowska Z., (1961), Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [209]-214.
1
@article{artUEK:2168250692,
author = "Zdzisława Zborowska",
title = "Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "94",
pages = "61-76",
year = "1978",
}
2
@book{skrUEK:2168336513,
author = "Leonard Litewka and Danuta Sybistowicz and Jacek Zborowski and Zdzisława Zborowska",
title = "Ćwiczenia z biochemii produktów spożywczych dla towaroznawców",
editor = Litewka Leonard,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
3
@article{artUEK:2168250672,
author = "Zdzisława Zborowska",
title = "Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych. Cz. 1, Warzywa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "81-96",
year = "1972",
}
4
@article{artUEK:2168341575,
author = "Wojciech Dymek and Zdzisława Zborowska",
title = "Reakcje cyklizacji N,N'- dwufenylo-[bis - karboetoksy]-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza estru kwasu 2-anilino-4-hydroksychinolino-3-karboksylowego i 1,4-chinolino-2,3,2',3',4'-hydroksychinoliny",
journal = "Roczniki Chemii",
number = "T. 38, z. 6",
pages = "925-929",
year = "1964",
}
5
@article{artUEK:2168267172,
author = "Wojciech Dymek and Zdzisława Zborowska",
title = "Dalsze syntezy i przemiany połączeń typu 2,4-dwuaryloaminochinazolin (V)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[209]-214",
year = "1961",
}