Publikacje wybranego autora

Mayre Ludwik

Jednostka Międzywydziałowa, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Przemysłowego,