Publikacje wybranego autora

Sarga Danuta

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki

1

Tytuł:
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263958
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku = Organization of Work of Design Team
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 105-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263956
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 24-47 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Autor:
Kuraś Marian , Sarga Danuta , Węgrzynowski Andrzej
Tytuł:
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278265
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych = Introductory Assumptions of Information System Modernization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 121-133. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278281
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Kuraś Marian , Maciołek Wiesław , Sarga Danuta
Tytuł:
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach
Źródło:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 48-74
Sygnatura:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256998
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji = Implementation Aspects of Decision Support Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 149-166. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280181
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta = Hardware-Software Environment of a Decision-Maker's Work-Station
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 139-153. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257530
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 69-86. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280163
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257526
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168252792
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283579
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
V, [70] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. po niektórych art.
Program badawczy:
29/ISEI/7/91/S
Sygnatura:
NP-125/Magazyn
Nr:
2168331527
naukowo-badawcze
1
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku = Organization of Work of Design Team / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 105-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI) / Dorota DOBIJA, Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 24-47. - Bibliogr.
4
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej Węgrzynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych = Introductory Assumptions of Information System Modernization / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 121-133. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach / Marian KURAŚ, Wiesław Maciołek, Danuta SARGA // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 48-74
7
Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji = Implementation Aspects of Decision Support Systems / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 149-166. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta = Hardware-Software Environment of a Decision-Maker's Work-Station / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 139-153. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems / Marian KURAŚ, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 69-86. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System / Jerzy CHARUZA, Lesław PIECUCH, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków) / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence / Jerzy CHARUZA, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - V, [70] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Kuraś M., Sarga D., (1992), Organizacja pracy zespołu projektowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 121-137.
2
Sarga D., (1992), Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 105-120.
3
Dobija D., Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1990), Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI). [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 24-47.
4
Kuraś M., Sarga D., Węgrzynowski A., (1990), Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 21-37.
5
Sarga D., (1990), Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 121-133.
6
Kuraś M., Maciołek W., Sarga D., (1990), Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 48-74.
7
Sarga D., (1989), Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 149-166.
8
Sarga D., (1989), Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 139-153.
9
Kuraś M., Sarga D., (1989), Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 69-86.
10
Charuza J., Piecuch L., Sarga D., (1989), Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 121-138.
11
Sarga D., (1988), Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 209-222.
12
Charuza J., Sarga D., (1988), Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 69-84.
13
Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1992), Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, V, [70] k.
1
@article{UEK:2168263958,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta",
title = "Organizacja pracy zespołu projektowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "121-137",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168263956,
author = "Sarga Danuta",
title = "Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "105-120",
year = "1992",
}
3
@unpublished{UEK:2168256996,
author = "Dobija Dorota and Kuraś Marian and Sarga Danuta and Zaliwski Andrzej",
title = "Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "24-47",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168278265,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta and Węgrzynowski Andrzej",
title = "Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168278281,
author = "Sarga Danuta",
title = "Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "121-133",
year = "1990",
}
6
@unpublished{UEK:2168256998,
author = "Kuraś Marian and Maciołek Wiesław and Sarga Danuta",
title = "Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "48-74",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168280181,
author = "Sarga Danuta",
title = "Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "149-166",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168257530,
author = "Sarga Danuta",
title = "Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "139-153",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168280163,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta",
title = "Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "69-86",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168257526,
author = "Charuza Jerzy and Piecuch Lesław and Sarga Danuta",
title = "Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "121-138",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168252792,
author = "Sarga Danuta",
title = "Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "209-222",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168283579,
author = "Charuza Jerzy and Sarga Danuta",
title = "Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "69-84",
year = "1988",
}
13
@unpublished{UEK:2168331527,
author = "Kuraś Marian and Sarga Danuta and Zaliwski Andrzej",
title = "Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}