Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Raudeliūnienė Jurgita , Szarucki Marek
Tytuł:
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential
Źródło:
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333767
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Bugaj Justyna , Szarucki Marek
Tytuł:
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2019) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333751
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325853
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe
Źródło:
Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018, s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work has been supported by Croatian Science Foundation under the project UIP-2014-09-4057 entitled "Potentials and obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe" (SSMCEE Project). For more details, please visit the project website at http://www.efzg.unizg.hr/ssmcee.
ISBN:
978-953-346-058-1
Nr:
2168326763
rozdział w monografii
5

Autor:
Jones Brian , Chandler Nicholas , Németh János Pál , Szarucki Marek , Kubica Iwona
Tytuł:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management
Adres wydawniczy:
Leeds: , 2018
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-53-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168334177
podręcznik
6

Tytuł:
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018) , s. 94-107. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the National Science Centre, Poland [grant no. 2014/13/B/HS4/03452].
Nr:
2168330149
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Bugaj Justyna M. , Szarucki Marek
Tytuł:
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018) , s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzyna - rodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168325245
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321649
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Bugaj Justyna M. , Szarucki Marek
Tytuł:
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Szarucki Marek , Bugaj Justyna
Tytuł:
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308003
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Szarucki Marek , Brzozowski Jan , Stankevičienė Jelena
Tytuł:
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany
Źródło:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016) , s. 598-612. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168307303
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016) , s. 194-209. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was inspired by Intergenerational Succession in SMEs' Transition - INSIST project No. 2014-1-HU01-KA200-002307. ; This study was financed from the grant for Young Researchers titled "Human capital management in family-owned firms" No. 101/WE-KZKL/02/2014/M/4297.
Nr:
2168310753
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Bugaj Justyna M. , Szarucki Marek
Tytuł:
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016) , s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309347
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016) , s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejszy artykuł powstał w wyniku jednego z etapów badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. "Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania" finansowanego ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (nr decyzji 2014/13/B/HS4/03452).
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311253
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 554-569. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306895
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 247)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-729-5
Nr:
2168309545
monografia
19

Tytuł:
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers
Źródło:
Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Toruń: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie powstało w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/03452.
ISBN:
978-83-7285-794-1
Nr:
2168308005
rozdział w monografii
21

Tytuł:
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297809
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015) , s. 255-263. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168292417
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Stankevičienė Jelena , Szarucki Marek
Tytuł:
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI2015. - vol. 3, nr 4, s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300285
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science
Źródło:
Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015) , s. 362-372. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299175
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Numer:
vol. 3, nr 4
Redaktor:
Stankevičienė Jelena
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business, Bibliogr. po rozdz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168300283
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
26

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279381
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288759
artykuł w czasopiśmie
31

Autor:
Bugaj Justyna , Szarucki Marek
Tytuł:
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168287053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168271198
varia
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises
Źródło:
Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova - Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013, s. 6-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7422-4254-3
Nr:
2168278633
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2168271192
artykuł nierecenzowany
35

Autor:
Knezevic Blazenka , Szarucki Marek
Tytuł:
Internationalization of Retail in Poland and Croatia
Źródło:
Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic - United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited, 2013, s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Business and Management ; vol. 29)
ISBN:
978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
Nr:
2168266812
rozdział w monografii
36

Tytuł:
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 153-168. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286091
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266622
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254492
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI
Źródło:
Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2013, s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-40-7
Nr:
2168266810
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013) , s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał na podstawie badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Metodologia projektowania i implementacji strategii, praca pod kierunkiem M. Lisińskiego (Umowa nr 39/KAS/1/2012/S/039).
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266816
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264434
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 168-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266844
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
Źródło:
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 5-6 - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 4)
ISBN:
978-83-939576-3-7
Nr:
2168290149
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 4)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-939576-3-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168290157
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
45

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Tytuł:
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 625-639. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168266846
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 195-203. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232742
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 205-221. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168273446
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Jak dbamy o polską myśl techniczną?
Źródło:
Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw2012. - nr 4 (120), s. 54-58
Nr:
2168232740
głos w dyskusji/wywiad
50

Autor:
Claar Victor V. , Frey Robert , Szarucki Marek , TenHaken Vicki R.
Tytuł:
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA
Źródło:
International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012) , s. 220-237. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232388
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 295-307. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Tytuł:
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj
Źródło:
Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 39-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-50-3
Nr:
2168232486
rozdział w monografii
53

Tytuł:
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 30-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289109
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 156-175 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 45-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231804
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 392-397. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229622
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential / Jurgita Raudeliūnienė, Marek SZARUCKI // Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807. - ISSN 1392-2785
2
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2019), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences / Marek SZARUCKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
4
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe / Agnieszka GŁODOWSKA, Marek SZARUCKI // W: Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018. - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-058-1
5
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management / Brian Jones, Nicholas Chandler, János Pál Németh, Marek SZRUCKI, Iwona Kubica. - Leeds, 2018. - 169 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-53-0. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf
6
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm / Marek SZARUCKI, Gabriela Menet // Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018), s. 94-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092. - ISSN 2029-7491
7
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018), s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf. - ISSN 1234-8872
8
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf. - ISSN 2300-5254
9
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
10
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
11
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf. - ISSN 0438-5403
12
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication / Marek SZARUCKI, Justyna Bugaj // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf. - ISSN 2084-5189
13
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena Stankevičienė // Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
14
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016), s. 194-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf. - ISSN 2029-7491
15
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016), s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf. - ISSN 1234-8872
16
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846. - ISSN 1898-6447
17
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff / Marek SZARUCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 554-569. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
18
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving / Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - ISBN 978-83-7252-729-5
19
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
20
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers / Marek SZARUCKI // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-794-1
21
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
22
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015), s. 255-263. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf. - ISSN 1733-2486
23
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business / Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - vol. 3, nr 4 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf. - ISSN 2353-883X
24
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science / Marek SZARUCKI // Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015), s. 362-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf. - ISSN 1648-0627
25
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/14/pdf_13. - ISSN 2353-883X
26
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
27
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
28
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
29
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods / Marek SZARUCKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
30
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 107-119. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178. - ISSN 0208-6018
31
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3
32
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
33
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises / Marek SZARUCKI // W: Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013. - S. 6-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7422-4254-3
34
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India / Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
35
Internationalization of Retail in Poland and Croatia / Blazenka Knezevic, Marek SZARUCKI // W: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2013. - (International Business and Management, ISSN 1876-066X ; vol. 29). - S. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
36
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 153-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit. - ISSN 1734-5391
37
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success / Marek SZARUCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
38
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs / Marek SZARUCKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
39
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // W: Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2013. - S. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-40-7
40
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf. - ISSN 2082-5501
41
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent / Marek SZARUCKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
42
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 168-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1. - ISSN 2029-7491
43
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / Marek SZARUCKI // W: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/23/26
44
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. - Bibliogr. po rozdz. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/5
45
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 625-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
46
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 195-203. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
47
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 205-221. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit. - ISSN 1734-5391
48
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
49
Jak dbamy o polską myśl techniczną? / Marek SZARUCKI // Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw : magazyn polskich przedsiębiorców. - nr 4 (120) (kwiecień 2012), s. 54-58. - ISSN 1643-8639
50
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA / Victor V. Claar, Robert Frey, Marek SZARUCKI, Vicki R. TenHaken // International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012), s. 220-237. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-0047
51
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business / Marek SZARUCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 295-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.. - ISSN 1898-5084
52
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj : [istraživačka monografija] / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2012. - S. 39-55. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-50-3
53
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii / Marek SZARUCKI // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 30-48. - Bibliogr.
54
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 156-175. - Bibliogr.
55
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu / Marek SZARUCKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
56
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny] / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 392-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/052.html
1
Raudeliūnienė J., Szarucki M., (2019), An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential, "Inžinerinė Ekonomika", vol. 30, nr 1, s. 69-80; http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807
2
Bugaj J., Szarucki M., (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-14.
3
Szarucki M., (2018), Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 27-40; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
4
Głodowska A., Szarucki M., (2018), Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe. [W:] Knežević B. (red.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 23-37.
5
Jones B., Chandler N., Németh J., Szarucki M., Kubica I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management, Leeds : , 169 s.
6
Szarucki M., Menet G., (2018), Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm, "Business, Management and Education", vol. 16, no 1, s. 94-107; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092
7
Bugaj J., Szarucki M., (2018), Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 161, s. 133-145; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf
8
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf
9
Szarucki M., (2017), Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 22-31.
10
Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-62.
11
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf
12
Szarucki M., Bugaj J., (2016), Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 435-450; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf
13
Szarucki M., Brzozowski J., Stankevičienė J., (2016), Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no 4, s. 598-612.
14
Kubica I., Szarucki M., (2016), Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector, "Business, Management and Education", vol. 14, no 2, s. 194-209; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf
15
Bugaj J., Szarucki M., (2016), Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 148, s. 111-126; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf
16
Szarucki M., (2016), Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (954), s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846
17
Szarucki M., (2016), Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 554-569; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf
18
Szarucki M., (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 247), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 207 s.
19
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
20
Szarucki M., (2016), Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy, Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 342-355.
21
Szarucki M., (2015), Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 315-326.
22
Kubica I., Szarucki M., (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf
23
Stankevičienė J., Szarucki M., (2015), Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business. [W:] Stankevičienė J., Szarucki M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9.
24
Szarucki M., (2015), Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Verslas : Teorija ir praktika", vol. 16, nr 4, s. 362-372; http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf
25
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
26
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 27-38.
27
Szarucki M., (2014), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [76]-[95].
28
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73.
29
Szarucki M., (2014), Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 161-169.
30
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 107-119; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178
31
Bugaj J., Szarucki M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 281-296.
32
Szarucki M., (2013), Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
33
Szarucki M., (2013), Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises. [W:] Rogova E. (red.), Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov, Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, s. 6-18.
34
Szarucki M., (2013), Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
35
Knezevic B., Szarucki M., (2013), Internationalization of Retail in Poland and Croatia. [W:] Renko S., Knezevic B. (red.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe (International Business and Management; vol. 29), United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, s. 1-18.
36
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 153-168; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit
37
Szarucki M., (2013), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 377-387.
38
Szarucki M., (2013), Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
39
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI. [W:] Pikiewicz P., Rostański M. (red.), Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 19-34.
40
Szarucki M., (2013), Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 24 (97), s. 333-347; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf
41
Szarucki M., (2013), Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-112.
42
Szarucki M., (2013), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 168-187; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1
43
Szarucki M., (2013), Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries. [W:] Szarucki M. (red.), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, s. 5-6.
44
Szarucki M. (red.), (2013), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries, (Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, 108 s.
45
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 625-639.
46
Szarucki M., (2012), Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 195-203; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y
47
Szarucki M., (2012), Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 205-221; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit
48
Szarucki M., (2012), Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 303-317.
49
Szarucki M., (2012), Jak dbamy o polską myśl techniczną?, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw: magazyn polskich przedsiębiorców", nr 4 (120), s. 54-58.
50
Claar V., Frey R., Szarucki M., TenHaken V., (2012), Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA, "International Journal of Business Excellence", vol. 5, nr 3, s. 220-237.
51
Szarucki M., (2012), Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 295-307; http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.
52
Knežević B., Szarucki M., (2012), Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj. [W:] Knego , Renko S., Knežević B. (red.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj: [istraživačka monografija], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 39-55.
53
Szarucki M., (2012), Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 30-48.
54
Szarucki M., (2012), Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 156-175.
55
Szarucki M., (2012), Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-56.
56
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny]. (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 392-397.
1
@article{UEK:2168333767,
author = "Raudeliūnienė Jurgita and Szarucki Marek",
title = "An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential",
journal = "Inžinerinė Ekonomika",
number = "vol. 30, 1",
pages = "69-80",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168333751,
author = "Bugaj Justyna and Szarucki Marek",
title = "Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "7-14",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168325853,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "27-40",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168326763,
author = "Głodowska Agnieszka and Szarucki Marek and ",
title = "Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe",
booktitle = "Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy",
pages = "23-37",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2018",
isbn = "978-953-346-058-1",
}
5
@book{UEK:2168334177,
author = "Jones Brian and Chandler Nicholas and Németh János Pál and Szarucki Marek and Kubica Iwona",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Leeds",
year = "2018",
isbn = "978-615-5607-53-0",
}
6
@article{UEK:2168330149,
author = "Szarucki Marek and Menet Gabriela",
title = "Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 16, no 1",
pages = "94-107",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168325245,
author = "Bugaj Justyna M. and Szarucki Marek",
title = "Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 161",
pages = "133-145",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168318693,
author = "Mesjasz Czesław and Szarucki Marek",
title = "Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 9",
pages = "69-86",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168321649,
author = "Szarucki Marek",
title = "Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "22-31",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168318891,
author = "Bugaj Justyna M. and Szarucki Marek",
title = "Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "53-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
11
@article{UEK:2168318695,
author = "Mesjasz Czesław and Szarucki Marek",
title = "Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 3 (368), t. 1",
pages = "264-274",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168308003,
author = "Szarucki Marek and Bugaj Justyna",
title = "Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "435-450",
year = "2016",
}
13
@article{UEK:2168307303,
author = "Szarucki Marek and Brzozowski Jan and Stankevičienė Jelena",
title = "Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 17, no 4",
pages = "598-612",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168310753,
author = "Kubica Iwona and Szarucki Marek",
title = "Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 14, no 2",
pages = "194-209",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168309347,
author = "Bugaj Justyna M. and Szarucki Marek",
title = "Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 148",
pages = "111-126",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168311253,
author = "Szarucki Marek",
title = "Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (954)",
pages = "47-62",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168306895,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "554-569",
adress = "",
year = "2016",
}
18
@book{UEK:2168309545,
author = "Szarucki Marek",
title = "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-729-5",
}
19
@inbook{UEK:2168309389,
author = "Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
20
@inbook{UEK:2168308005,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów",
booktitle = "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "342-355",
adress = "Toruń",
publisher = "TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-794-1",
}
21
@inbook{UEK:2168297809,
author = "Szarucki Marek",
title = "Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "315-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
22
@article{UEK:2168292417,
author = "Kubica Iwona and Szarucki Marek",
title = "Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 7, cz. 3",
pages = "255-263",
adress = "",
year = "2015",
}
23
@misc{UEK:2168300285,
author = "Stankevičienė Jelena and Szarucki Marek",
title = "Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 4",
pages = "7-9",
adress = "",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168299175,
author = "Szarucki Marek",
title = "Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science",
journal = "Verslas : Teorija ir praktika",
number = "vol. 16, 4",
pages = "362-372",
year = "2015",
}
25
@misc{UEK:2168300283,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Stankevičienė Jelena,
editor = Szarucki Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
26
@unpublished{UEK:2168303431,
author = "Szarucki Marek",
title = "System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "27-38",
year = "2014",
}
27
@unpublished{UEK:2168296099,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[76]-[95]",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Szarucki Marek",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
29
@article{UEK:2168279381,
author = "Szarucki Marek",
title = "Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "161-169",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168288759,
author = "Szarucki Marek",
title = "System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "107-119",
adress = "",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168287053,
author = "Bugaj Justyna and Szarucki Marek",
title = "Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej",
pages = "281-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-98-3",
}
32
@misc{UEK:2168271198,
author = "Szarucki Marek",
title = "Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "30",
year = "2013",
}
33
@inbook{UEK:2168278633,
author = "Szarucki Marek",
title = "Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises",
booktitle = "Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov",
pages = "6-18",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta",
year = "2013",
isbn = "978-5-7422-4254-3",
}
34
@article{UEK:2168271192,
author = "Szarucki Marek",
title = "Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for Shared Values... Whirlpool goes to India",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "25",
year = "2013",
}
35
@inbook{UEK:2168266812,
author = "Knezevic Blazenka and Szarucki Marek",
title = "Internationalization of Retail in Poland and Croatia",
booktitle = "Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe",
pages = "1-18",
adress = "United Kingdom",
publisher = "Emerald Group Publishing Limited",
year = "2013",
issn = "1876-066X",
isbn = "978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4",
}
36
@article{UEK:2168286091,
author = "Kajrunajtys Danuta and Szarucki Marek",
title = "Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "153-168",
year = "2013",
}
37
@article{UEK:2168266622,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168254492,
author = "Szarucki Marek",
title = "Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "117-131",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
39
@inbook{UEK:2168266810,
author = "Kajrunajtys Danuta and Szarucki Marek",
title = "Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI",
booktitle = "Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security",
pages = "19-34",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Academy of Business",
year = "2013",
isbn = "978-83-62897-40-7",
}
40
@article{UEK:2168266816,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "24 (97)",
pages = "333-347",
year = "2013",
}
41
@inbook{UEK:2168264434,
author = "Szarucki Marek",
title = "Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "97-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
42
@article{UEK:2168266844,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "168-187",
year = "2013",
}
43
@misc{UEK:2168290149,
author = "Szarucki Marek",
title = "Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
booktitle = "Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
pages = "5-6",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-3-7",
}
44
@book{UEK:2168290157,
title = "Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
editor = Szarucki Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-3-7",
}
45
@inbook{UEK:2168266846,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "625-639",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
46
@article{UEK:2168232742,
author = "Szarucki Marek",
title = "Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "195-203",
adress = "",
year = "2012",
}
47
@article{UEK:2168273446,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "205-221",
year = "2012",
}
48
@inbook{UEK:2168247452,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "303-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
49
@misc{UEK:2168232740,
author = "Szarucki Marek",
title = "Jak dbamy o polską myśl techniczną?",
booktitle = "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw",
number = "4 (120)",
pages = "54-58",
year = "2012",
}
50
@article{UEK:2168232388,
author = "Claar Victor V. and Frey Robert and Szarucki Marek and TenHaken Vicki R.",
title = "Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA",
journal = "International Journal of Business Excellence",
number = "vol. 5, 3",
pages = "220-237",
year = "2012",
}
51
@article{UEK:2168261922,
author = "Szarucki Marek",
title = "Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 26",
pages = "295-307",
adress = "",
year = "2012",
}
52
@inbook{UEK:2168232486,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj",
booktitle = "Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj",
pages = "39-55",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2012",
isbn = "978-953-6025-50-3",
}
53
@unpublished{UEK:2168289109,
author = "Szarucki Marek",
title = "Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "30-48",
year = "2012",
}
54
@unpublished{UEK:2168260584,
author = "Szarucki Marek",
title = "Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "156-175",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168231804,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "45-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
56
@inbook{UEK:2168229622,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "392-397",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}