Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Raudeliūnienė Jurgita , Szarucki Marek
Tytuł:
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential
Źródło:
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333767
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Bugaj Justyna , Szarucki Marek
Tytuł:
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2019) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168333751
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325853
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Bugaj Justyna M. , Szarucki Marek
Tytuł:
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018) , s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzyna - rodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168325245
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Jones Brian , Chandler Nicholas , Németh János Pál , Szarucki Marek , Kubica Iwona
Tytuł:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management
Adres wydawniczy:
Leeds: , 2018
Opis fizyczny:
169 s.: il.; 28 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-53-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168334177
podręcznik
6

Tytuł:
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe
Źródło:
Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018, s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work has been supported by Croatian Science Foundation under the project UIP-2014-09-4057 entitled "Potentials and obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe" (SSMCEE Project). For more details, please visit the project website at http://www.efzg.unizg.hr/ssmcee.
ISBN:
978-953-346-058-1
Nr:
2168326763
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018) , s. 94-107. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the National Science Centre, Poland [grant no. 2014/13/B/HS4/03452].
Nr:
2168330149
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Bugaj Justyna M. , Szarucki Marek
Tytuł:
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321649
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Źródło:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers
Źródło:
Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Toruń: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejsze opracowanie powstało w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/03452.
ISBN:
978-83-7285-794-1
Nr:
2168308005
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016) , s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Niniejszy artykuł powstał w wyniku jednego z etapów badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. "Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania" finansowanego ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (nr decyzji 2014/13/B/HS4/03452).
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311253
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Bugaj Justyna M. , Szarucki Marek
Tytuł:
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016) , s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309347
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016) , s. 194-209. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This research was inspired by Intergenerational Succession in SMEs' Transition - INSIST project No. 2014-1-HU01-KA200-002307. ; This study was financed from the grant for Young Researchers titled "Human capital management in family-owned firms" No. 101/WE-KZKL/02/2014/M/4297.
Nr:
2168310753
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 554-569. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306895
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector
Źródło:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309389
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Szarucki Marek , Bugaj Justyna
Tytuł:
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308003
artykuł w czasopiśmie
19

Autor:
Szarucki Marek , Brzozowski Jan , Stankevičienė Jelena
Tytuł:
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany
Źródło:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016) , s. 598-612. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
a 20.00 pkt
Nr:
2168307303
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Opis fizyczny:
207 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 247)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-729-5
Nr:
2168309545
monografia
21

Tytuł:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Numer:
vol. 3, nr 4
Redaktor:
Stankevičienė Jelena
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
160 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business, Bibliogr. po rozdz.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168300283
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science
Źródło:
Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015) , s. 362-372. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299175
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems
Źródło:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297809
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015) , s. 255-263. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168292417
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Stankevičienė Jelena , Szarucki Marek
Tytuł:
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI2015. - vol. 3, nr 4, s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168300285
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279381
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303431
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Autor:
Bugaj Justyna , Szarucki Marek
Tytuł:
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168287053
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Źródło:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296099
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288759
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 25
Tryb dostępu:
Nr:
2168271192
artykuł nierecenzowany
33

Tytuł:
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
Źródło:
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 5-6 - Bibliogr.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 4)
ISBN:
978-83-939576-3-7
Nr:
2168290149
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 4)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-939576-3-7
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168290157
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
35

Tytuł:
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266622
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises
Źródło:
Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova - Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013, s. 6-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7422-4254-3
Nr:
2168278633
rozdział w monografii
37

Autor:
Knezevic Blazenka , Szarucki Marek
Tytuł:
Internationalization of Retail in Poland and Croatia
Źródło:
Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic - United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited, 2013, s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(International Business and Management ; vol. 29)
ISBN:
978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
Nr:
2168266812
rozdział w monografii
38

Tytuł:
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013) , s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał na podstawie badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Metodologia projektowania i implementacji strategii, praca pod kierunkiem M. Lisińskiego (Umowa nr 39/KAS/1/2012/S/039).
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266816
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 153-168. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286091
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI
Źródło:
Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2013, s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-40-7
Nr:
2168266810
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 30
Tryb dostępu:
Nr:
2168271198
varia
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264434
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 168-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266844
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254492
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 295-307. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261922
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii
Źródło:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 30-48 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289109
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 195-203. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232742
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach
Źródło:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 156-175 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260584
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Jak dbamy o polską myśl techniczną?
Źródło:
Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw2012. - nr 4 (120), s. 54-58
Nr:
2168232740
głos w dyskusji/wywiad
50

Tytuł:
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu
Źródło:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 45-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231804
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247452
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Konferencja:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Tytuł:
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland [dokument elektroniczny]
Źródło:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 392-397. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229622
rozdział w materiałach konferencyjnych
53

Autor:
Claar Victor V. , Frey Robert , Szarucki Marek , TenHaken Vicki R.
Tytuł:
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA
Źródło:
International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012) , s. 220-237. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232388
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Tytuł:
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj
Źródło:
Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 39-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-50-3
Nr:
2168232486
rozdział w monografii
55

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Tytuł:
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 625-639. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168266846
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 205-221. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168273446
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231642
artykuł nierecenzowany
58

Tytuł:
Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232944
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 19 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231650
artykuł nierecenzowany
60

Tytuł:
Audyt marketingowy
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 351-370
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604930
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589065
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej
Źródło:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 237-246. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228220
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220574
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 kwiecień (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232964
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 kwiecień (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232962
artykuł nierecenzowany
66

Tytuł:
Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 czerwiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232978
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 czerwiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232976
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Outcomes of Management Development in Multinational Corporations
Źródło:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 245-257 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166666205
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222112
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 lipiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232984
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 sierpień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231660
artykuł nierecenzowany
72

Tytuł:
Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 22 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232956
artykuł nierecenzowany
73

Tytuł:
Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii
Źródło:
Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 49-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-5-1
Nr:
2168232414
rozdział w monografii
74

Tytuł:
Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 maj (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232968
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Audyt operacyjny
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 273-294
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604761
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232958
artykuł nierecenzowany
77

Tytuł:
Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji = Application of Operational Audit in an Organization's Problem Solving
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 357-370. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 44-63 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325283
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231490
artykuł nierecenzowany
80

Tytuł:
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232946
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 maj (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232970
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 17 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231652
artykuł nierecenzowany
83

Autor:
Knežević Blaženka , Szarucki Marek
Tytuł:
Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia
Źródło:
Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe = Distributive Trade as See and Cee Development Driver : [Proceedings of the International Scientific Conference Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia 16th November 2011] / urednici/eds. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-953-6025-45-9
Nr:
2168232482
varia
84

Tytuł:
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Groundbreaking Periods in Management Science Development - Methodological Issues
Źródło:
Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 111-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-598-5
Nr:
2166563383
rozdział w monografii
85

Tytuł:
Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 sierpień (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232988
artykuł nierecenzowany
86

Tytuł:
Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 luty (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232954
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 wrzesień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231654
artykuł nierecenzowany
88

Tytuł:
Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232948
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Cechy produktów przełomowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 22 luty (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232950
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 wrzesień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231656
artykuł nierecenzowany
91

Tytuł:
Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 maj (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232972
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 kwiecień (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232794
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 24 czerwiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232974
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232960
artykuł nierecenzowany
95

Tytuł:
Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 15 lipiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232980
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 sierpień (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232986
artykuł nierecenzowany
97

Tytuł:
Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 listopad (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231646
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-154
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301677
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Dylematy doboru metod oceny technologii
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231494
artykuł nierecenzowany
100

Tytuł:
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Źródło:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 265-284. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217980
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 25 luty (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232952
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Wiernasz Elżbieta , Szarucki Marek
Tytuł:
Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii
Źródło:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 261-272. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228224
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222522
artykuł w czasopiśmie
104

Tytuł:
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept
Źródło:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220360
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231648
artykuł nierecenzowany
106

Tytuł:
Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 wrzesień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231658
artykuł nierecenzowany
107

Tytuł:
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group
Źródło:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222280
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 20 lipiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232982
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231496
artykuł nierecenzowany
110

Tytuł:
Obszary ryzyka w systemie audytu wewnętrznego
Źródło:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 120-131
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168268232
podrozdział
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231640
artykuł nierecenzowany
112

Autor:
Szarucki Marek , Tkachev Vadim
Tytuł:
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting
Źródło:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164873432
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2010) . - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168233356
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers
Źródło:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010) , s. 63-78. - Summ.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166217624
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 17 grudzień (2010) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232788
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Rodzaje konsultingu akademickiego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 kwiecień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231718
artykuł nierecenzowany
117

Tytuł:
Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 maj (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231724
artykuł nierecenzowany
118

Tytuł:
Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 wrzesień (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263037
artykuł nierecenzowany
119

Tytuł:
Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 luty (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231712
artykuł nierecenzowany
120

Tytuł:
Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 25 sierpień (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263078
artykuł nierecenzowany
121

Tytuł:
Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 21 grudzień (2010) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232942
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 lipiec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166262623
artykuł nierecenzowany
123

Tytuł:
New Hotel Development Opportunities in Poland = Perspektivy razvitiâ gostiničnogo biznesa v Pol'še
Źródło:
Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4 - Sankt-Peterburg: Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, 2010, s. 160-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-228-00340-8
Nr:
2168270446
rozdział w materiałach konferencyjnych
124

Tytuł:
Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 styczeń (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231704
artykuł nierecenzowany
125

Tytuł:
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53163
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 październik (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231742
artykuł nierecenzowany
127

Tytuł:
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement
Źródło:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913372
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Innowacje otwarte - eksploracja technologii
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 maj (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231722
artykuł nierecenzowany
129

Tytuł:
Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 wrzesień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231738
artykuł nierecenzowany
130

Tytuł:
Wybrane obszary współczesnego konsultingu
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263004
artykuł nierecenzowany
131

Tytuł:
Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 czerwiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231728
artykuł nierecenzowany
132

Tytuł:
Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 17 styczeń (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231702
artykuł nierecenzowany
133

Tytuł:
Istota konsultingu akademickiego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 kwiecień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231716
artykuł nierecenzowany
134

Tytuł:
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53232
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 październik (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231744
artykuł nierecenzowany
136

Tytuł:
Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 wrzesień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231736
artykuł nierecenzowany
137

Tytuł:
Rodzaje innowacji w turystyce
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 czerwiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231726
artykuł nierecenzowany
138

Tytuł:
Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 listopad (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231746
artykuł nierecenzowany
139

Tytuł:
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 sierpień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231476
artykuł nierecenzowany
140

Tytuł:
IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 24 luty (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231710
artykuł nierecenzowany
141

Tytuł:
Innowacje otwarte - eksploatacja technologii
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 maj (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231720
artykuł nierecenzowany
142

Tytuł:
Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 styczeń (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231706
artykuł nierecenzowany
143

Tytuł:
Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 20 luty (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231708
artykuł nierecenzowany
144

Tytuł:
Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 sierpień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231734
artykuł nierecenzowany
145

Autor:
Wiernasz Elżbieta , Szarucki Marek
Tytuł:
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
50936
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
146

Tytuł:
Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 wrzesień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231740
artykuł nierecenzowany
147

Konferencja:
6th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2010-05-13 do 2010-05-14
Tytuł:
Developing Classification Criteria for Organizational Problems
Źródło:
The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010, s. 1100-1106. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Seria:
(Business and Management)
Nr:
2166217552
rozdział w materiałach konferencyjnych
148

Tytuł:
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland
Źródło:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 159-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2162010925
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263093
artykuł nierecenzowany
150

Konferencja:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy (I Konferencja Badawcza PARP), Warszawa, Polska, od 2010-12-02 do 2010-12-02
Tytuł:
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów
Źródło:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy - Warszawa: PARP, 2010
Tryb dostępu:
Nr:
2168327297
varia
151

Tytuł:
Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 kwiecień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231714
artykuł nierecenzowany
152

Tytuł:
Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 październik (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263018
artykuł nierecenzowany
153

Tytuł:
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania
Źródło:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 171-185 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165993973
rozdział w monografii
154

Tytuł:
Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 czerwiec (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166031124
artykuł nierecenzowany
155

Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263065
artykuł nierecenzowany
156

Tytuł:
Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 17 lipiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231730
artykuł nierecenzowany
157

Tytuł:
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2010) . - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168233354
artykuł w czasopiśmie
158

Tytuł:
Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 18 grudzień (2010) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168232940
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161873013
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Umowa polsko-litewska
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274897
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 lipiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231732
artykuł nierecenzowany
162

Tytuł:
Wybrane czynniki dyfuzji innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 09 sierpień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231678
artykuł nierecenzowany
163

Tytuł:
Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 grudzień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231700
artykuł nierecenzowany
164

Tytuł:
W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 październik (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231690
artykuł nierecenzowany
165

Tytuł:
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 31 maj (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231668
artykuł nierecenzowany
166

Tytuł:
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 kwietnia (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231662
artykuł nierecenzowany
167

Tytuł:
Efekty działania różnych rodzajów innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 25 czerwiec (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263149
artykuł nierecenzowany
168

Tytuł:
Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 24 październik (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231688
artykuł nierecenzowany
169

Autor:
Eriksson Birgitta , Szarucki Marek , Larsson Patrik
Tytuł:
Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 59-74. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162083740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 maj (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231666
artykuł nierecenzowany
171

Tytuł:
Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231698
artykuł nierecenzowany
172

Tytuł:
Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 19 październik (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231686
artykuł nierecenzowany
173

Tytuł:
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 10 kwiecień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231644
artykuł nierecenzowany
174

Tytuł:
Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci"
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 listopad (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231692
artykuł nierecenzowany
175

Tytuł:
Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 listopad (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231694
artykuł nierecenzowany
176

Tytuł:
Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 19 lipiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231674
artykuł nierecenzowany
177

Tytuł:
Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland = Pokretački motivi poduzetništva u tranzicijskom gospodarstvu - slučaj Poljske
Źródło:
Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 3, nr 2 (2009) , s. 9-21. - Summ., sažetak - Bibliogr.
Nr:
2168278463
artykuł w czasopiśmie
178

Tytuł:
Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 20 lipiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231676
artykuł nierecenzowany
179

Konferencja:
SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington, Stany Zjednoczone, od 2009-10-11 do 2009-10-14
Tytuł:
Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects
Źródło:
SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-142009. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278409
varia
180

Tytuł:
Model przedsiębiorczości strategicznej
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 kwiecień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231484
artykuł nierecenzowany
181

Autor:
Wiernasz Elżbieta , Szarucki Marek
Tytuł:
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii = The Importance of Postdoctoral Position in Career Development in Biotechnology
Źródło:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3(3) (2009) , s. 77-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50455
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Zdolność patentowa wynalazku
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 20 grudzień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231696
artykuł nierecenzowany
183

Tytuł:
Aspekty etyczne biotechnologii
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 listopad (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263124
artykuł nierecenzowany
184

Tytuł:
Ograniczenia zasobowe w organizacji
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 wrzesień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231684
artykuł nierecenzowany
185

Tytuł:
Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 30 czerwiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231670
artykuł nierecenzowany
186

Tytuł:
Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 16 wrzesień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231682
artykuł nierecenzowany
187

Tytuł:
Badania rynkowe a rozwój nowego produktu
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 26 marzec (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263110
artykuł nierecenzowany
188

Tytuł:
Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 15 lipiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231672
artykuł nierecenzowany
189

Tytuł:
Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie
Źródło:
Nauka i Gospodarka (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263174
artykuł nierecenzowany
190

Tytuł:
Istota innowacji usługowych
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 27 sierpnia (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231680
artykuł nierecenzowany
191

Tytuł:
Badanie innowacji według "metodologii Oslo"
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 czerwiec (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263137
artykuł nierecenzowany
192

Tytuł:
Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 29 wrzesień (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2166263190
artykuł nierecenzowany
193

Tytuł:
Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach
Źródło:
Nauka i Gospodarka. - 28 maj (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231664
artykuł nierecenzowany
194

Tytuł:
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621336
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
195

Autor:
Szarucki Marek , Maliński Piotr
Tytuł:
Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja = Normative Model of Start up Motives of Micro Entrepreneurs and its Verification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50513
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
196

Konferencja:
The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Stany Zjednoczone, od 2008-06-29 do 2008-07-02
Tytuł:
Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland
Źródło:
The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6 / Edited by: Nagib Callaos, William Lesso, C. Dale Zinn, Jorge Baralt, Aleksandras V. Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jang Ruey Tzeng, Shu Chiung Lin - Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2008, s. 55-60. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-934272-36-7
Nr:
2168232550
rozdział w materiałach konferencyjnych
197

Tytuł:
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce = Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50514
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
198

Autor:
Szarucki Marek , Graudiņš Raimonds
Tytuł:
The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions
Źródło:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 293-305. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166096647
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
199

Autor:
Szarucki Marek , Eriksson Birgitta , Larsson Patrik
Tytuł:
Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji = Motives of Self-employment in Poland and Sweden
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2007) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50229
artykuł w czasopiśmie
200

Tytuł:
Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii
Źródło:
Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3 / red. A.E. Karlik - Sankt-Peterburg: Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, 2007, s. 73-80
ISBN:
978-5-7310-2268-2
Nr:
2166290365
rozdział w monografii
201

Tytuł:
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 475)
Nr:
2168280019
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland
Źródło:
International Entrepreneurship / Institute for Small Business & Entrepreneurship ; Compiled by Margaret Hall - Harrogate: Institute for Small Business & Entrepreneurship, 2007, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-1-900862-02-8
Nr:
2168232508
varia
203

Tytuł:
Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank
Źródło:
Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 238-249. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-1-4
Nr:
2165386822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
267 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Marek LISIŃSKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-32
Nr:
52372
doktorat
205

Autor:
Eriksson Birgitta , Larsson Patrik , Szarucki Marek
Tytuł:
Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed
Źródło:
World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - Vol. 2, No. 4 (2006) , s. 295-308. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291845
artykuł w czasopiśmie
206

Tytuł:
Principles of the Application of Strategic Planning Methods
Źródło:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 7, no 2 (2006) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232514
artykuł w czasopiśmie
207

Autor:
Szarucki Marek , Birgitta Eriksson , Patrik Larsson
Tytuł:
A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden
Źródło:
RENT XX / eds. Eddy Laveren, Hans Crijns - Antwerpen ; Oxford: Intersentia, 2006, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-50-5095-632-1
Nr:
2168232490
varia
208

Autor:
Lisiński Marek , Radzevičienė Asta , Szarucki Marek
Tytuł:
Peculiarities of Multicultural Banking Approach
Źródło:
Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki = Mechanism of Economic Regulation. - Nr 4 (24) (2005) , s. 81-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232500
artykuł w czasopiśmie
209

Autor:
Szarucki Marek , Eriksson Birgitta , Larsson Patrik
Tytuł:
Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw = Motives of Self-Employment in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 12 (2005) , s. 88-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52439
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
226 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KAS/1/2008/S/459
Sygnatura:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Program badawczy:
30/KAS/1/2007/S/391
Sygnatura:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
13/KAS/1/2006/S/288
Sygnatura:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
naukowo-badawcze
1
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential / Jurgita Raudeliūnienė, Marek SZARUCKI // Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807. - ISSN 1392-2785
2
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2019), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
3
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences / Marek SZARUCKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
4
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018), s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf. - ISSN 1234-8872
5
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management / Brian Jones, Nicholas Chandler, János Pál Németh, Marek SZRUCKI, Iwona Kubica. - Leeds, 2018. - 169 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-53-0. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf
6
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe / Agnieszka GŁODOWSKA, Marek SZARUCKI // W: Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018. - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-058-1
7
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm / Marek SZARUCKI, Gabriela Menet // Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018), s. 94-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092. - ISSN 2029-7491
8
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
9
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
10
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf. - ISSN 2300-5254
11
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf. - ISSN 0438-5403
12
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers / Marek SZARUCKI // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-794-1
13
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846. - ISSN 1898-6447
14
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016), s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf. - ISSN 1234-8872
15
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016), s. 194-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf. - ISSN 2029-7491
16
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff / Marek SZARUCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 554-569. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
17
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
18
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication / Marek SZARUCKI, Justyna Bugaj // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf. - ISSN 2084-5189
19
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena Stankevičienė // Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
20
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving / Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - ISBN 978-83-7252-729-5
21
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/14/pdf_13. - ISSN 2353-883X
22
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science / Marek SZARUCKI // Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015), s. 362-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf. - ISSN 1648-0627
23
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
24
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015), s. 255-263. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf. - ISSN 1733-2486
25
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business / Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - vol. 3, nr 4 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf. - ISSN 2353-883X
26
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods / Marek SZARUCKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
27
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
28
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3
29
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
30
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 107-119. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178. - ISSN 0208-6018
31
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
32
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India / Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
33
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / Marek SZARUCKI // W: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/23/26
34
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. - Bibliogr. po rozdz. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/5
35
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success / Marek SZARUCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
36
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises / Marek SZARUCKI // W: Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013. - S. 6-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7422-4254-3
37
Internationalization of Retail in Poland and Croatia / Blazenka Knezevic, Marek SZARUCKI // W: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2013. - (International Business and Management, ISSN 1876-066X ; vol. 29). - S. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
38
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf. - ISSN 2082-5501
39
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 153-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit. - ISSN 1734-5391
40
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // W: Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2013. - S. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-40-7
41
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
42
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent / Marek SZARUCKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
43
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 168-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1. - ISSN 2029-7491
44
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs / Marek SZARUCKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
45
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business / Marek SZARUCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 295-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.. - ISSN 1898-5084
46
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii / Marek SZARUCKI // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 30-48. - Bibliogr.
47
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 195-203. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
48
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 156-175. - Bibliogr.
49
Jak dbamy o polską myśl techniczną? / Marek SZARUCKI // Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw : magazyn polskich przedsiębiorców. - nr 4 (120) (kwiecień 2012), s. 54-58. - ISSN 1643-8639
50
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu / Marek SZARUCKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
51
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
52
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny] / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 392-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/052.html
53
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA / Victor V. Claar, Robert Frey, Marek SZARUCKI, Vicki R. TenHaken // International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012), s. 220-237. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-0047
54
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj : [istraživačka monografija] / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2012. - S. 39-55. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-50-3
55
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 625-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
56
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 205-221. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit. - ISSN 1734-5391
57
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
58
Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
59
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
60
Audyt marketingowy / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 351-370. - ISBN 978-83-208-1914-4
61
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
62
Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej / Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 237-246. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
63
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
64
Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
65
Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
66
Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
67
Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
68
Outcomes of Management Development in Multinational Corporations / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 245-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
69
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
70
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
71
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
72
Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
73
Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 49-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1
74
Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
75
Audyt operacyjny / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 273-294. - ISBN 978-83-208-1914-4
76
Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
77
Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji = Application of Operational Audit in an Organization's Problem Solving / Marek SZARUCKI // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 357-370. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
78
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 44-63. - Bibliogr.
79
Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
80
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
81
Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
82
Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
83
Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe : [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011] = Distributive Trade as See and Cee Development Driver : [Proceedings of the International Scientific Conference Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia 16th November 2011] / urednici/eds. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-953-6025-45-9
84
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Groundbreaking Periods in Management Science Development - Methodological Issues / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 111-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-598-5
85
Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
86
Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
87
Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
88
Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
89
Cechy produktów przełomowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
90
Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
91
Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
92
Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
93
Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
94
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
95
Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
96
Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
97
Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
98
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4
99
Dylematy doboru metod oceny technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
100
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 265-284. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
101
Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
102
Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 261-272. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
103
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success / Marek SZARUCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011), s. 189-197. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
104
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
105
Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
106
Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
107
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf. - ISSN 2029-7491
108
Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
109
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
110
Obszary ryzyka w systemie audytu wewnętrznego / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 120-131. - ISBN 978-83-208-1914-4
111
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
112
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting / Marek SZARUCKI, Vadim Tkachev // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
113
Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
114
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0867-0005
115
Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
116
Rodzaje konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
117
Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
118
Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
119
Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
120
Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
121
Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 21 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
122
Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
123
New Hotel Development Opportunities in Poland = Perspektivy razvitiâ gostiničnogo biznesa v Pol'še / SZARUCKI Marek // W: Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4. - Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, 2010. - S. 160-163. - Bibliogr. - ISBN 978-5-228-00340-8
124
Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
125
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
126
Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
127
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement / Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
128
Innowacje otwarte - eksploracja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
129
Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
130
Wybrane obszary współczesnego konsultingu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108
131
Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
132
Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
133
Istota konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
134
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170657234. - ISSN 1898-6447
135
Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
136
Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
137
Rodzaje innowacji w turystyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
138
Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
139
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
140
IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
141
Innowacje otwarte - eksploatacja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
142
Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
143
Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
144
Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
145
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
146
Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
147
Developing Classification Criteria for Organizational Problems / Marek SZARUCKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1100-1106. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1100-1106_Szarucki.pdf
148
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland / Marek SZARUCKI and Jan BRZOZOWSKI // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 159-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
149
Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
150
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów / Marek SZARUCKI // W: Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line]. - Warszawa : PARP, 2010. - 10 s. - Pełny tekst: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21692.pdf
151
Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
152
Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
153
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 171-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9
154
Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
155
Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
156
Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
157
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
158
Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 18 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
159
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies / Marek SZARUCKI // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. 75-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
160
Umowa polsko-litewska / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
161
Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
162
Wybrane czynniki dyfuzji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 09 sierpień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
163
Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108
164
W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
165
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
166
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwietnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
167
Efekty działania różnych rodzajów innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
168
Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108
169
Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden / Birgitta Eriksson, Patrik Larsson, Marek SZARUCKI // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
170
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
171
Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
172
Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
173
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 10 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
174
Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108
175
Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
176
Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
177
Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland = Pokretački motivi poduzetništva u tranzicijskom gospodarstvu - slučaj Poljske / Marek SZARUCKI // Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 3, nr 2 (2009), s. 9-21. - Summ., sažetak. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hrcak.srce.hr/file/77731. - ISSN 1846-3355
178
Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
179
Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects / Marek SZARUCKI, Marek LISINSKI // W: SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14. - (2009). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
180
Model przedsiębiorczości strategicznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
181
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii = The Importance of Postdoctoral Position in Career Development in Biotechnology / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3(3) (2009), s. 77-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
182
Zdolność patentowa wynalazku / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108
183
Aspekty etyczne biotechnologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
184
Ograniczenia zasobowe w organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
185
Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108
186
Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 16 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
187
Badania rynkowe a rozwój nowego produktu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108
188
Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
189
Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108
190
Istota innowacji usługowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 sierpnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108
191
Badanie innowacji według "metodologii Oslo" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108
192
Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
193
Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
194
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
195
Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja = Normative Model of Start up Motives of Micro Entrepreneurs and its Verification / Marek SZARUCKI, Piotr Maliński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157705451. - ISSN 1898-6447
196
Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // W: The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6 / Edited by: Nagib Callaos, William Lesso, C. Dale Zinn, Jorge Baralt, Aleksandras V. Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jang Ruey Tzeng, Shu Chiung Lin. - Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2008. - S. 55-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-934272-36-7
197
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce = Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland / Marek SZARUCKI, Agnieszka WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157734765. - ISSN 1898-6447
198
The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions / Marek SZARUCKI, Raimonds Graudiņš // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 293-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
199
Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji = Motives of Self-employment in Poland and Sweden / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2007), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
200
Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii / Marek Lisinski, Mark Šaruckij // W: Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3 / red. A.E. Karlik. - Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, 2007. - S. 73-80. - ISBN 978-5-7310-2268-2
201
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
202
Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland / Marek SARUCKIJ // W: International Entrepreneurship : Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook / Institute for Small Business & Entrepreneurship ; Compiled by Margaret Hall. - Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, 2007. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-1-900862-02-8
203
Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank / Marek SZARUCKI // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 238-249. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4
204
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji / Marek SZARUCKI ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2007. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127b
205
Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed / Birgitta Eriksson, Patrik Larsoon, Mark ŠARUCKIJ // World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - Vol. 2, No. 4 (2006), s. 295-308. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1746-0573
206
Principles of the Application of Strategic Planning Methods / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // Journal of Business Economics and Management. - vol. 7, no 2 (2006), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
207
A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden / Marek ŠARUCKIJ, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // W: RENT XX : Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006] / eds. Eddy Laveren, Hans Crijns. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2006. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-50-5095-632-1
208
Peculiarities of Multicultural Banking Approach / M. LISIŃSKI, A. Radzevičienė, M. ŠARUCKIJ // Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki = Mechanism of Economic Regulation. - Nr 4 (24) (2005), s. 81-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc. - ISSN 1726-8699
209
Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw = Motives of Self-Employment in Poland / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 12 (2005), s. 88-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
210
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
211
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
212
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
1
Raudeliūnienė J., Szarucki M., (2019), An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential, "Inžinerinė Ekonomika", vol. 30, nr 1, s. 69-80; http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807
2
Bugaj J., Szarucki M., (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-14.
3
Szarucki M., (2018), Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 27-40; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
4
Bugaj J., Szarucki M., (2018), Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 161, s. 133-145; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf
5
Jones B., Chandler N., Németh J., Szarucki M., Kubica I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management, Leeds : , 169 s.
6
Głodowska A., Szarucki M., (2018), Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe. [W:] Knežević B. (red.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 23-37.
7
Szarucki M., Menet G., (2018), Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm, "Business, Management and Education", vol. 16, no 1, s. 94-107; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092
8
Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-62.
9
Szarucki M., (2017), Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 22-31.
10
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/05_mesjasz_szarucki.pdf
11
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf
12
Szarucki M., (2016), Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy, Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 342-355.
13
Szarucki M., (2016), Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (954), s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846
14
Bugaj J., Szarucki M., (2016), Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 148, s. 111-126; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf
15
Kubica I., Szarucki M., (2016), Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector, "Business, Management and Education", vol. 14, no 2, s. 194-209; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf
16
Szarucki M., (2016), Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 554-569; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf
17
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
18
Szarucki M., Bugaj J., (2016), Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 435-450; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf
19
Szarucki M., Brzozowski J., Stankevičienė J., (2016), Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no 4, s. 598-612.
20
Szarucki M., (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 247), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 207 s.
21
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
22
Szarucki M., (2015), Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Verslas : Teorija ir praktika", vol. 16, nr 4, s. 362-372; http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/download/684/pdf
23
Szarucki M., (2015), Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 315-326.
24
Kubica I., Szarucki M., (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf
25
Stankevičienė J., Szarucki M., (2015), Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business. [W:] Stankevičienė J., Szarucki M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9.
26
Szarucki M., (2014), Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 161-169.
27
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 27-38.
28
Bugaj J., Szarucki M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 281-296.
29
Szarucki M., (2014), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [76]-[95].
30
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 107-119; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178
31
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73.
32
Szarucki M., (2013), Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
33
Szarucki M., (2013), Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries. [W:] Szarucki M. (red.), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, s. 5-6.
34
Szarucki M. (red.), (2013), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries, (Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, 108 s.
35
Szarucki M., (2013), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 377-387.
36
Szarucki M., (2013), Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises. [W:] Rogova E. (red.), Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov, Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, s. 6-18.
37
Knezevic B., Szarucki M., (2013), Internationalization of Retail in Poland and Croatia. [W:] Renko S., Knezevic B. (red.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe (International Business and Management; vol. 29), United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, s. 1-18.
38
Szarucki M., (2013), Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 24 (97), s. 333-347; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf
39
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 153-168; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=145&view=Fit
40
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI. [W:] Pikiewicz P., Rostański M. (red.), Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 19-34.
41
Szarucki M., (2013), Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
42
Szarucki M., (2013), Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-112.
43
Szarucki M., (2013), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 168-187; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1
44
Szarucki M., (2013), Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
45
Szarucki M., (2012), Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 295-307; http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.
46
Szarucki M., (2012), Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 30-48.
47
Szarucki M., (2012), Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 195-203; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y
48
Szarucki M., (2012), Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 156-175.
49
Szarucki M., (2012), Jak dbamy o polską myśl techniczną?, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw: magazyn polskich przedsiębiorców", nr 4 (120), s. 54-58.
50
Szarucki M., (2012), Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-56.
51
Szarucki M., (2012), Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 303-317.
52
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny]. (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 392-397.
53
Claar V., Frey R., Szarucki M., TenHaken V., (2012), Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA, "International Journal of Business Excellence", vol. 5, nr 3, s. 220-237.
54
Knežević B., Szarucki M., (2012), Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj. [W:] Knego , Renko S., Knežević B. (red.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj: [istraživačka monografija], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 39-55.
55
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 625-639.
56
Szarucki M., (2012), Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 205-221; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=205&view=Fit
57
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
58
Szarucki M., (2011), Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
59
Szarucki M., (2011), Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
60
Szarucki M., (2011), Audyt marketingowy. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 351-370.
61
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 157-168.
62
Szarucki M., (2011), Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 237-246.
63
Szarucki M., (2011), Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 73-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189911
64
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
65
Szarucki M., (2011), Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
66
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
67
Szarucki M., (2011), Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
68
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Outcomes of Management Development in Multinational Corporations. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-257.
69
Brzozowski J., Szarucki M., (2011), Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851
70
Szarucki M., (2011), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
71
Szarucki M., (2011), Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
72
Szarucki M., (2011), Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
73
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 49-72.
74
Szarucki M., (2011), Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
75
Szarucki M., (2011), Audyt operacyjny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 273-294.
76
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
77
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-370.
78
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 44-63.
79
Szarucki M., (2011), Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
80
Szarucki M., (2011), Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
81
Szarucki M., (2011), Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
82
Szarucki M., (2011), Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
83
Knežević B., Szarucki M., (2011), Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia. [W:] Knego ur., Renko S., Knežević B. (red.), Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe: [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 14.
84
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. [W:] Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 111-136.
85
Szarucki M., (2011), Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
86
Szarucki M., (2011), Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
87
Szarucki M., (2011), Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
88
Szarucki M., (2011), Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
89
Szarucki M., (2011), Cechy produktów przełomowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
90
Szarucki M., (2011), Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
91
Szarucki M., (2011), Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
92
Szarucki M., (2011), Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
93
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
94
Szarucki M., (2011), Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
95
Szarucki M., (2011), Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
96
Szarucki M., (2011), Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
97
Szarucki M., (2011), Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
98
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154.
99
Szarucki M., (2011), Dylematy doboru metod oceny technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
100
Szarucki M., (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 265-284.
101
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
102
Wiernasz E., Szarucki M., (2011), Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 261-272.
103
Szarucki M., (2011), Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/3, s. 189-197.
104
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183.
105
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
106
Szarucki M., (2011), Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
107
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group, "Business, Management and Education", vol. 9, no 1, s. 93-108; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf
108
Szarucki M., (2011), Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
109
Szarucki M., (2011), Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
110
Szarucki M., (2011), Obszary ryzyka w systemie audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 120-131.
111
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
112
Szarucki M., Tkachev V., (2010), Problemy współczesnego konsultingu zarządczego. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-48.
113
Szarucki M., (2010), Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
114
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, "Gospodarka Narodowa", R. 21, nr 3 (223), s. 63-78.
115
Szarucki M., (2010), Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
116
Szarucki M., (2010), Rodzaje konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
117
Szarucki M., (2010), Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
118
Szarucki M., (2010), Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
119
Szarucki M., (2010), Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
120
Szarucki M., (2010), Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
121
Szarucki M., (2010), Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 21 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
122
Szarucki M., (2010), Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
123
Szarucki M., (2010), New Hotel Development Opportunities in Poland. [W:] Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4, Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, s. 160-163.
124
Szarucki M., (2010), Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
125
Szarucki M., (2010), Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685540
126
Szarucki M., (2010), Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
127
Szarucki M., (2010), Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-436.
128
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploracja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
129
Szarucki M., (2010), Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
130
Szarucki M., (2010), Wybrane obszary współczesnego konsultingu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108
131
Szarucki M., (2010), Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
132
Szarucki M., (2010), Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
133
Szarucki M., (2010), Istota konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
134
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234
135
Szarucki M., (2010), Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
136
Szarucki M., (2010), Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
137
Szarucki M., (2010), Rodzaje innowacji w turystyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
138
Szarucki M., (2010), Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
139
Szarucki M., (2010), Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
140
Szarucki M., (2010), IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
141
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploatacja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
142
Szarucki M., (2010), Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
143
Szarucki M., (2010), Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
144
Szarucki M., (2010), Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
145
Wiernasz E., Szarucki M., (2010), Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(4), s. 25-31.
146
Szarucki M., (2010), Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
147
Szarucki M., (2010), Developing Classification Criteria for Organizational Problems. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1100-1106.
148
Szarucki M., Brzozowski J., (2010), Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 159-173.
149
Szarucki M., (2010), Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
150
Szarucki M., (2010), Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. [W:] Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line], Warszawa : PARP
151
Szarucki M., (2010), Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
152
Szarucki M., (2010), Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
153
Szarucki M., (2010), Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 171-185.
154
Szarucki M., (2010), Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
155
Szarucki M., (2010), Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
156
Szarucki M., (2010), Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
157
Szarucki M., (2010), Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
158
Szarucki M., (2010), Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 18 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
159
Szarucki M., (2010), Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 75-85.
160
Szarucki M., (2010), Umowa polsko-litewska, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
161
Szarucki M., (2010), Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
162
Szarucki M., (2009), Wybrane czynniki dyfuzji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 09 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
163
Szarucki M., (2009), Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108
164
Szarucki M., (2009), W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik
165
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj
166
Szarucki M., (2009), Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwietnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
167
Szarucki M., (2009), Efekty działania różnych rodzajów innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
168
Szarucki M., (2009), Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108
169
Eriksson B., Szarucki M., Larsson P., (2009), Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 59-74.
170
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj
171
Szarucki M., (2009), Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień
172
Szarucki M., (2009), Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
173
Szarucki M., (2009), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 10 kwiecień
174
Szarucki M., (2009), Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108
175
Szarucki M., (2009), Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
176
Szarucki M., (2009), Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
177
Szarucki M., (2009), Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland, "Poslovna izvrsnost", vol. 3, nr 2, s. 9-21; http://hrcak.srce.hr/file/77731
178
Szarucki M., (2009), Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec
179
Szarucki M., Lisinski M., (2009), Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects. [W:] SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14
180
Szarucki M., (2009), Model przedsiębiorczości strategicznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
181
Wiernasz E., Szarucki M., (2009), Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 3(3), s. 77-83.
182
Szarucki M., (2009), Zdolność patentowa wynalazku, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108
183
Szarucki M., (2009), Aspekty etyczne biotechnologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
184
Szarucki M., (2009), Ograniczenia zasobowe w organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
185
Szarucki M., (2009), Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108
186
Szarucki M., (2009), Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 16 wrzesień
187
Szarucki M., (2009), Badania rynkowe a rozwój nowego produktu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108
188
Szarucki M., (2009), Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
189
Szarucki M., (2009), Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line]; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108
190
Szarucki M., (2009), Istota innowacji usługowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 sierpnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108
191
Szarucki M., (2009), Badanie innowacji według "metodologii Oslo", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108
192
Szarucki M., (2009), Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
193
Szarucki M., (2009), Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 maj
194
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206.
195
Szarucki M., Maliński P., (2008), Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 85-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705451
196
Lisiński M., Szarucki M., (2008), Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland. [W:] Nagib Callaos , Lesso W., Zinn , Baralt J., Rutkauskas , Stasytyte V., Tzeng , Lin (red.), The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, s. 55-60.
197
Szarucki M., Wałęga A., (2008), Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/157734765
198
Szarucki M., Graudiņš R., (2008), The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 293-305.
199
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2007), Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 81-88.
200
Lisiński M., Szarucki M., (2007), Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii. [W:] Karlik A. (red.), Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3, Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, s. 73-80.
201
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59.
202
Szarucki M., (2007), Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland. [W:] Small Business , E., Margaret Hall (red.), International Entrepreneurship: Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook, Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, s. 53.
203
Szarucki M., (2007), Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 238-249.
204
Szarucki M., (2007), Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji, Prom. Lisiński M., Kraków : , 267 k.
205
Eriksson B., Larsson P., Szarucki M., (2006), Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. 2, No. 4, s. 295-308.
206
Lisiński M., Szarucki M., (2006), Principles of the Application of Strategic Planning Methods, "Journal of Business Economics and Management", vol. 7, no 2, s. 37-43.
207
Szarucki M., Birgitta E., Patrik L., (2006), A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden. [W:] Laveren E., Crijns H. (red.), RENT XX: Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006], Antwerpen ; Oxford : Intersentia, s. 83.
208
Lisiński M., Radzevičienė A., Szarucki M., (2005), Peculiarities of Multicultural Banking Approach, "Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki", Nr 4 (24), s. 81-90; http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc
209
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2005), Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 12, s. 88-96.
210
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
211
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
212
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
1
@article{UEK:2168333767,
author = "Raudeliūnienė Jurgita and Szarucki Marek",
title = "An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential",
journal = "Inžinerinė Ekonomika",
number = "vol. 30, 1",
pages = "69-80",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168333751,
author = "Bugaj Justyna and Szarucki Marek",
title = "Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "7-14",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168325853,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "27-40",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168325245,
author = "Bugaj Justyna M. and Szarucki Marek",
title = "Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 161",
pages = "133-145",
year = "2018",
}
5
@book{UEK:2168334177,
author = "Jones Brian and Chandler Nicholas and Németh János Pál and Szarucki Marek and Kubica Iwona",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Leeds",
year = "2018",
isbn = "978-615-5607-53-0",
}
6
@inbook{UEK:2168326763,
author = "Głodowska Agnieszka and Szarucki Marek and ",
title = "Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe",
booktitle = "Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy",
pages = "23-37",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2018",
isbn = "978-953-346-058-1",
}
7
@article{UEK:2168330149,
author = "Szarucki Marek and Menet Gabriela",
title = "Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 16, no 1",
pages = "94-107",
year = "2018",
}
8
@inbook{UEK:2168318891,
author = "Bugaj Justyna M. and Szarucki Marek",
title = "Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "53-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
9
@article{UEK:2168321649,
author = "Szarucki Marek",
title = "Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "22-31",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168318693,
author = "Mesjasz Czesław and Szarucki Marek",
title = "Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 9",
pages = "69-86",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168318695,
author = "Mesjasz Czesław and Szarucki Marek",
title = "Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 3 (368), t. 1",
pages = "264-274",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168308005,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów",
booktitle = "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "342-355",
adress = "Toruń",
publisher = "TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-794-1",
}
13
@article{UEK:2168311253,
author = "Szarucki Marek",
title = "Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (954)",
pages = "47-62",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168309347,
author = "Bugaj Justyna M. and Szarucki Marek",
title = "Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 148",
pages = "111-126",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168310753,
author = "Kubica Iwona and Szarucki Marek",
title = "Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 14, no 2",
pages = "194-209",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168306895,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "554-569",
adress = "",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168309389,
author = "Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
18
@article{UEK:2168308003,
author = "Szarucki Marek and Bugaj Justyna",
title = "Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "435-450",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168307303,
author = "Szarucki Marek and Brzozowski Jan and Stankevičienė Jelena",
title = "Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 17, no 4",
pages = "598-612",
year = "2016",
}
20
@book{UEK:2168309545,
author = "Szarucki Marek",
title = "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-729-5",
}
21
@misc{UEK:2168300283,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Stankevičienė Jelena,
editor = Szarucki Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
}
22
@article{UEK:2168299175,
author = "Szarucki Marek",
title = "Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science",
journal = "Verslas : Teorija ir praktika",
number = "vol. 16, 4",
pages = "362-372",
year = "2015",
}
23
@inbook{UEK:2168297809,
author = "Szarucki Marek",
title = "Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "315-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
24
@article{UEK:2168292417,
author = "Kubica Iwona and Szarucki Marek",
title = "Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 7, cz. 3",
pages = "255-263",
adress = "",
year = "2015",
}
25
@misc{UEK:2168300285,
author = "Stankevičienė Jelena and Szarucki Marek",
title = "Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 4",
pages = "7-9",
adress = "",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168279381,
author = "Szarucki Marek",
title = "Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "161-169",
year = "2014",
}
27
@unpublished{UEK:2168303431,
author = "Szarucki Marek",
title = "System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "27-38",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168287053,
author = "Bugaj Justyna and Szarucki Marek",
title = "Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej",
pages = "281-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-98-3",
}
29
@unpublished{UEK:2168296099,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[76]-[95]",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168288759,
author = "Szarucki Marek",
title = "System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "107-119",
adress = "",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Szarucki Marek",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
32
@article{UEK:2168271192,
author = "Szarucki Marek",
title = "Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for Shared Values... Whirlpool goes to India",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "25",
year = "2013",
}
33
@misc{UEK:2168290149,
author = "Szarucki Marek",
title = "Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
booktitle = "Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
pages = "5-6",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-3-7",
}
34
@book{UEK:2168290157,
title = "Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
editor = Szarucki Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-3-7",
}
35
@article{UEK:2168266622,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2013",
}
36
@inbook{UEK:2168278633,
author = "Szarucki Marek",
title = "Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises",
booktitle = "Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov",
pages = "6-18",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta",
year = "2013",
isbn = "978-5-7422-4254-3",
}
37
@inbook{UEK:2168266812,
author = "Knezevic Blazenka and Szarucki Marek",
title = "Internationalization of Retail in Poland and Croatia",
booktitle = "Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe",
pages = "1-18",
adress = "United Kingdom",
publisher = "Emerald Group Publishing Limited",
year = "2013",
issn = "1876-066X",
isbn = "978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4",
}
38
@article{UEK:2168266816,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "24 (97)",
pages = "333-347",
year = "2013",
}
39
@article{UEK:2168286091,
author = "Kajrunajtys Danuta and Szarucki Marek",
title = "Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "153-168",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168266810,
author = "Kajrunajtys Danuta and Szarucki Marek",
title = "Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI",
booktitle = "Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security",
pages = "19-34",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Academy of Business",
year = "2013",
isbn = "978-83-62897-40-7",
}
41
@misc{UEK:2168271198,
author = "Szarucki Marek",
title = "Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "30",
year = "2013",
}
42
@inbook{UEK:2168264434,
author = "Szarucki Marek",
title = "Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "97-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
43
@article{UEK:2168266844,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "168-187",
year = "2013",
}
44
@inbook{UEK:2168254492,
author = "Szarucki Marek",
title = "Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "117-131",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
45
@article{UEK:2168261922,
author = "Szarucki Marek",
title = "Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 26",
pages = "295-307",
adress = "",
year = "2012",
}
46
@unpublished{UEK:2168289109,
author = "Szarucki Marek",
title = "Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "30-48",
year = "2012",
}
47
@article{UEK:2168232742,
author = "Szarucki Marek",
title = "Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "195-203",
adress = "",
year = "2012",
}
48
@unpublished{UEK:2168260584,
author = "Szarucki Marek",
title = "Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "156-175",
year = "2012",
}
49
@misc{UEK:2168232740,
author = "Szarucki Marek",
title = "Jak dbamy o polską myśl techniczną?",
booktitle = "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw",
number = "4 (120)",
pages = "54-58",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168231804,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "45-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
51
@inbook{UEK:2168247452,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "303-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
52
@inbook{UEK:2168229622,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "392-397",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
53
@article{UEK:2168232388,
author = "Claar Victor V. and Frey Robert and Szarucki Marek and TenHaken Vicki R.",
title = "Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA",
journal = "International Journal of Business Excellence",
number = "vol. 5, 3",
pages = "220-237",
year = "2012",
}
54
@inbook{UEK:2168232486,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj",
booktitle = "Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj",
pages = "39-55",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2012",
isbn = "978-953-6025-50-3",
}
55
@inbook{UEK:2168266846,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "625-639",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
56
@article{UEK:2168273446,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "205-221",
year = "2012",
}
57
@article{UEK:2168231642,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2011",
}
58
@article{UEK:2168232944,
author = "Szarucki Marek",
title = "Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 styczeń",
pages = "",
year = "2011",
}
59
@article{UEK:2168231650,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "19 październik",
pages = "",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2165604930,
author = "Szarucki Marek",
title = "Audyt marketingowy",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "351-370",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
61
@article{UEK:2166589065,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "169",
pages = "157-168",
adress = "",
year = "2011",
}
62
@inbook{UEK:2168228220,
author = "Szarucki Marek",
title = "Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "237-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
63
@article{UEK:2168220574,
author = "Szarucki Marek",
title = "Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "73-90",
year = "2011",
}
64
@article{UEK:2168232964,
author = "Szarucki Marek",
title = "Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 kwiecień",
pages = "",
year = "2011",
}
65
@article{UEK:2168232962,
author = "Szarucki Marek",
title = "Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 kwiecień",
pages = "",
year = "2011",
}
66
@article{UEK:2168232978,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 czerwiec",
pages = "",
year = "2011",
}
67
@article{UEK:2168232976,
author = "Szarucki Marek",
title = "Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 czerwiec",
pages = "",
year = "2011",
}
68
@inbook{UEK:2166666205,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Outcomes of Management Development in Multinational Corporations",
booktitle = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
pages = "245-257",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
69
@article{UEK:2168222112,
author = "Brzozowski Jan and Szarucki Marek",
title = "Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "855",
pages = "97-114",
year = "2011",
}
70
@article{UEK:2168232984,
author = "Szarucki Marek",
title = "Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 lipiec",
pages = "",
year = "2011",
}
71
@article{UEK:2168231660,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 sierpień",
pages = "",
year = "2011",
}
72
@article{UEK:2168232956,
author = "Szarucki Marek",
title = "Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "22 marzec",
pages = "",
year = "2011",
}
73
@inbook{UEK:2168232414,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii",
booktitle = "Zarządzanie jednostką transferu technologii",
pages = "49-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-5-1",
}
74
@article{UEK:2168232968,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 maj",
pages = "",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2165604761,
author = "Szarucki Marek",
title = "Audyt operacyjny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "273-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
76
@article{UEK:2168232958,
author = "Szarucki Marek",
title = "Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 marzec",
pages = "",
year = "2011",
}
77
@inbook{UEK:2168220138,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "357-370",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
78
@unpublished{UEK:2168325283,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "44-63",
year = "2011",
}
79
@article{UEK:2168231490,
author = "Szarucki Marek",
title = "Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 grudzień",
pages = "",
year = "2011",
}
80
@article{UEK:2168232946,
author = "Szarucki Marek",
title = "Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 styczeń",
pages = "",
year = "2011",
}
81
@article{UEK:2168232970,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 maj",
pages = "",
year = "2011",
}
82
@article{UEK:2168231652,
author = "Szarucki Marek",
title = "Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 październik",
pages = "",
year = "2011",
}
83
@misc{UEK:2168232482,
author = "Knežević Blaženka and Szarucki Marek",
title = "Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia",
booktitle = "Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe",
pages = "14",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2011",
isbn = "978-953-6025-45-9",
}
84
@inbook{UEK:2166563383,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny",
pages = "111-136",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-598-5",
}
85
@article{UEK:2168232988,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 sierpień",
pages = "",
year = "2011",
}
86
@article{UEK:2168232954,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 luty",
pages = "",
year = "2011",
}
87
@article{UEK:2168231654,
author = "Szarucki Marek",
title = "Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 wrzesień",
pages = "",
year = "2011",
}
88
@article{UEK:2168232948,
author = "Szarucki Marek",
title = "Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 styczeń",
pages = "",
year = "2011",
}
89
@article{UEK:2168232950,
author = "Szarucki Marek",
title = "Cechy produktów przełomowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "22 luty",
pages = "",
year = "2011",
}
90
@article{UEK:2168231656,
author = "Szarucki Marek",
title = "Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 wrzesień",
pages = "",
year = "2011",
}
91
@article{UEK:2168232972,
author = "Szarucki Marek",
title = "Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 maj",
pages = "",
year = "2011",
}
92
@article{UEK:2168232794,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 kwiecień",
pages = "",
year = "2011",
}
93
@article{UEK:2168232974,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "24 czerwiec",
pages = "",
year = "2011",
}
94
@article{UEK:2168232960,
author = "Szarucki Marek",
title = "Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 marzec",
pages = "",
year = "2011",
}
95
@article{UEK:2168232980,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "15 lipiec",
pages = "",
year = "2011",
}
96
@article{UEK:2168232986,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 sierpień",
pages = "",
year = "2011",
}
97
@article{UEK:2168231646,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 listopad",
pages = "",
year = "2011",
}
98
@inbook{UEK:2168301677,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "114-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
99
@article{UEK:2168231494,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy doboru metod oceny technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 grudzień",
pages = "",
year = "2011",
}
100
@inbook{UEK:2168217980,
author = "Szarucki Marek",
title = "Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "265-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
101
@article{UEK:2168232952,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "25 luty",
pages = "",
year = "2011",
}
102
@inbook{UEK:2168228224,
author = "Wiernasz Elżbieta and Szarucki Marek",
title = "Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
103
@article{UEK:2168222522,
author = "Szarucki Marek",
title = "Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/3",
pages = "189-197",
adress = "",
year = "2011",
}
104
@inbook{UEK:2168220360,
author = "Jabłoński Marek and Szarucki Marek",
title = "Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
105
@article{UEK:2168231648,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 październik",
pages = "",
year = "2011",
}
106
@article{UEK:2168231658,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 wrzesień",
pages = "",
year = "2011",
}
107
@article{UEK:2168222280,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 1",
pages = "93-108",
year = "2011",
}
108
@article{UEK:2168232982,
author = "Szarucki Marek",
title = "Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 lipiec",
pages = "",
year = "2011",
}
109
@article{UEK:2168231496,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 grudzień",
pages = "",
year = "2011",
}
110
@misc{UEK:2168268232,
author = "Szarucki Marek",
title = "Obszary ryzyka w systemie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "120-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
111
@article{UEK:2168231640,
author = "Szarucki Marek",
title = "Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2011",
}
112
@inbook{UEK:2164873432,
author = "Szarucki Marek and Tkachev Vadim",
title = "Problemy współczesnego konsultingu zarządczego",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "26-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
113
@article{UEK:2168233356,
author = "Szarucki Marek",
title = "Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2010",
}
114
@article{UEK:2166217624,
author = "Brzozowski Jan and Szarucki Marek",
title = "Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 21, 3 (223)",
pages = "63-78",
year = "2010",
}
115
@article{UEK:2168232788,
author = "Szarucki Marek",
title = "Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 grudzień",
pages = "",
year = "2010",
}
116
@article{UEK:2168231718,
author = "Szarucki Marek",
title = "Rodzaje konsultingu akademickiego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 kwiecień",
pages = "",
year = "2010",
}
117
@article{UEK:2168231724,
author = "Szarucki Marek",
title = "Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 maj",
pages = "",
year = "2010",
}
118
@article{UEK:2166263037,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
}
119
@article{UEK:2168231712,
author = "Szarucki Marek",
title = "Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 luty",
pages = "",
year = "2010",
}
120
@article{UEK:2166263078,
author = "Szarucki Marek",
title = "Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "25 sierpień",
pages = "",
year = "2010",
}
121
@article{UEK:2168232942,
author = "Szarucki Marek",
title = "Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "21 grudzień",
pages = "",
year = "2010",
}
122
@article{UEK:2166262623,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 lipiec",
pages = "",
year = "2010",
}
123
@inbook{UEK:2168270446,
author = "Szarucki Marek",
title = "New Hotel Development Opportunities in Poland",
booktitle = "Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4",
pages = "160-163",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki",
year = "2010",
isbn = "978-5-228-00340-8",
}
124
@article{UEK:2168231704,
author = "Szarucki Marek",
title = "Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 styczeń",
pages = "",
year = "2010",
}
125
@article{UEK:53163,
author = "Szarucki Marek",
title = "Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "51-67",
year = "2010",
}
126
@article{UEK:2168231742,
author = "Szarucki Marek",
title = "Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 październik",
pages = "",
year = "2010",
}
127
@inbook{UEK:2165913372,
author = "Szarucki Marek",
title = "Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "423-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
128
@article{UEK:2168231722,
author = "Szarucki Marek",
title = "Innowacje otwarte - eksploracja technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 maj",
pages = "",
year = "2010",
}
129
@article{UEK:2168231738,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
}
130
@article{UEK:2166263004,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane obszary współczesnego konsultingu",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 marzec",
pages = "",
year = "2010",
}
131
@article{UEK:2168231728,
author = "Szarucki Marek",
title = "Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 czerwiec",
pages = "",
year = "2010",
}
132
@article{UEK:2168231702,
author = "Szarucki Marek",
title = "Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 styczeń",
pages = "",
year = "2010",
}
133
@article{UEK:2168231716,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota konsultingu akademickiego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 kwiecień",
pages = "",
year = "2010",
}
134
@article{UEK:53232,
author = "Brzozowski Jan and Szarucki Marek",
title = "Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "843",
pages = "57-72",
year = "2010",
}
135
@article{UEK:2168231744,
author = "Szarucki Marek",
title = "Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 październik",
pages = "",
year = "2010",
}
136
@article{UEK:2168231736,
author = "Szarucki Marek",
title = "Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
}
137
@article{UEK:2168231726,
author = "Szarucki Marek",
title = "Rodzaje innowacji w turystyce",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 czerwiec",
pages = "",
year = "2010",
}
138
@article{UEK:2168231746,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 listopad",
pages = "",
year = "2010",
}
139
@article{UEK:2168231476,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 sierpień",
pages = "",
year = "2010",
}
140
@article{UEK:2168231710,
author = "Szarucki Marek",
title = "IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "24 luty",
pages = "",
year = "2010",
}
141
@article{UEK:2168231720,
author = "Szarucki Marek",
title = "Innowacje otwarte - eksploatacja technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 maj",
pages = "",
year = "2010",
}
142
@article{UEK:2168231706,
author = "Szarucki Marek",
title = "Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 styczeń",
pages = "",
year = "2010",
}
143
@article{UEK:2168231708,
author = "Szarucki Marek",
title = "Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 luty",
pages = "",
year = "2010",
}
144
@article{UEK:2168231734,
author = "Szarucki Marek",
title = "Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 sierpień",
pages = "",
year = "2010",
}
145
@article{UEK:50936,
author = "Wiernasz Elżbieta and Szarucki Marek",
title = "Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1(4)",
pages = "25-31",
year = "2010",
}
146
@article{UEK:2168231740,
author = "Szarucki Marek",
title = "Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
}
147
@inbook{UEK:2166217552,
author = "Szarucki Marek",
title = "Developing Classification Criteria for Organizational Problems",
booktitle = "The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2",
pages = "1100-1106",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2010",
issn = "2029-4441",
}
148
@inbook{UEK:2162010925,
author = "Szarucki Marek and Brzozowski Jan",
title = "Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "159-173",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
149
@article{UEK:2166263093,
author = "Szarucki Marek",
title = "Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 marzec",
pages = "",
year = "2010",
}
150
@misc{UEK:2168327297,
author = "Szarucki Marek",
title = "Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów",
booktitle = "Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "PARP",
year = "2010",
}
151
@article{UEK:2168231714,
author = "Szarucki Marek",
title = "Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 kwiecień",
pages = "",
year = "2010",
}
152
@article{UEK:2166263018,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 październik",
pages = "",
year = "2010",
}
153
@inbook{UEK:2165993973,
author = "Szarucki Marek",
title = "Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce",
pages = "171-185",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-354-9",
}
154
@article{UEK:2166031124,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 czerwiec",
pages = "",
year = "2010",
}
155
@article{UEK:2166263065,
author = "Szarucki Marek",
title = "Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 marzec",
pages = "",
year = "2010",
}
156
@article{UEK:2168231730,
author = "Szarucki Marek",
title = "Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 lipiec",
pages = "",
year = "2010",
}
157
@article{UEK:2168233354,
author = "Szarucki Marek",
title = "Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2010",
}
158
@article{UEK:2168232940,
author = "Szarucki Marek",
title = "Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "18 grudzień",
pages = "",
year = "2010",
}
159
@inbook{UEK:2161873013,
author = "Szarucki Marek",
title = "Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "75-85",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
160
@article{UEK:2168274897,
author = "Szarucki Marek",
title = "Umowa polsko-litewska",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "23",
year = "2010",
}
161
@article{UEK:2168231732,
author = "Szarucki Marek",
title = "Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 lipiec",
pages = "",
year = "2010",
}
162
@article{UEK:2168231678,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane czynniki dyfuzji innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "09 sierpień",
pages = "",
year = "2009",
}
163
@article{UEK:2168231700,
author = "Szarucki Marek",
title = "Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 grudzień",
pages = "",
year = "2009",
}
164
@article{UEK:2168231690,
author = "Szarucki Marek",
title = "W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 październik",
pages = "",
year = "2009",
}
165
@article{UEK:2168231668,
author = "Szarucki Marek",
title = "Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 maj",
pages = "",
year = "2009",
}
166
@article{UEK:2168231662,
author = "Szarucki Marek",
title = "Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 kwietnia",
pages = "",
year = "2009",
}
167
@article{UEK:2166263149,
author = "Szarucki Marek",
title = "Efekty działania różnych rodzajów innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "25 czerwiec",
pages = "",
year = "2009",
}
168
@article{UEK:2168231688,
author = "Szarucki Marek",
title = "Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "24 październik",
pages = "",
year = "2009",
}
169
@inbook{UEK:2162083740,
author = "Eriksson Birgitta and Szarucki Marek and Larsson Patrik",
title = "Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "59-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
170
@article{UEK:2168231666,
author = "Szarucki Marek",
title = "Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 maj",
pages = "",
year = "2009",
}
171
@article{UEK:2168231698,
author = "Szarucki Marek",
title = "Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 grudzień",
pages = "",
year = "2009",
}
172
@article{UEK:2168231686,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "19 październik",
pages = "",
year = "2009",
}
173
@article{UEK:2168231644,
author = "Szarucki Marek",
title = "Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "10 kwiecień",
pages = "",
year = "2009",
}
174
@article{UEK:2168231692,
author = "Szarucki Marek",
title = "Innowacje akademickie a pojęcie doliny śmierci",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 listopad",
pages = "",
year = "2009",
}
175
@article{UEK:2168231694,
author = "Szarucki Marek",
title = "Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 listopad",
pages = "",
year = "2009",
}
176
@article{UEK:2168231674,
author = "Szarucki Marek",
title = "Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "19 lipiec",
pages = "",
year = "2009",
}
177
@article{UEK:2168278463,
author = "Szarucki Marek",
title = "Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland",
journal = "Poslovna izvrsnost",
number = "vol. 3, 2",
pages = "9-21",
year = "2009",
}
178
@article{UEK:2168231676,
author = "Szarucki Marek",
title = "Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 lipiec",
pages = "",
year = "2009",
}
179
@misc{UEK:2168278409,
author = "Szarucki Marek and Lisinski Marek",
title = "Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects",
booktitle = "SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14",
pages = "",
year = "2009",
}
180
@article{UEK:2168231484,
author = "Szarucki Marek",
title = "Model przedsiębiorczości strategicznej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 kwiecień",
pages = "",
year = "2009",
}
181
@article{UEK:50455,
author = "Wiernasz Elżbieta and Szarucki Marek",
title = "Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "3(3)",
pages = "77-83",
year = "2009",
}
182
@article{UEK:2168231696,
author = "Szarucki Marek",
title = "Zdolność patentowa wynalazku",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 grudzień",
pages = "",
year = "2009",
}
183
@article{UEK:2166263124,
author = "Szarucki Marek",
title = "Aspekty etyczne biotechnologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 listopad",
pages = "",
year = "2009",
}
184
@article{UEK:2168231684,
author = "Szarucki Marek",
title = "Ograniczenia zasobowe w organizacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 wrzesień",
pages = "",
year = "2009",
}
185
@article{UEK:2168231670,
author = "Szarucki Marek",
title = "Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 czerwiec",
pages = "",
year = "2009",
}
186
@article{UEK:2168231682,
author = "Szarucki Marek",
title = "Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "16 wrzesień",
pages = "",
year = "2009",
}
187
@article{UEK:2166263110,
author = "Szarucki Marek",
title = "Badania rynkowe a rozwój nowego produktu",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 marzec",
pages = "",
year = "2009",
}
188
@article{UEK:2168231672,
author = "Szarucki Marek",
title = "Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "15 lipiec",
pages = "",
year = "2009",
}
189
@article{UEK:2166263174,
author = "Szarucki Marek",
title = "Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
pages = "",
year = "2009",
}
190
@article{UEK:2168231680,
author = "Szarucki Marek",
title = "Istota innowacji usługowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 sierpnia",
pages = "",
year = "2009",
}
191
@article{UEK:2166263137,
author = "Szarucki Marek",
title = "Badanie innowacji według metodologii Oslo",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 czerwiec",
pages = "",
year = "2009",
}
192
@article{UEK:2166263190,
author = "Szarucki Marek",
title = "Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 wrzesień",
pages = "",
year = "2009",
}
193
@article{UEK:2168231664,
author = "Szarucki Marek",
title = "Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 maj",
pages = "",
year = "2009",
}
194
@inbook{UEK:2165621336,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek",
title = "Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
195
@article{UEK:50513,
author = "Szarucki Marek and Maliński Piotr",
title = "Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "85-102",
year = "2008",
}
196
@inbook{UEK:2168232550,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland",
booktitle = "The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6",
pages = "55-60",
adress = "Orlando",
publisher = "International Institute of Informatics and Systemics",
year = "2008",
isbn = "978-1-934272-36-7",
}
197
@article{UEK:50514,
author = "Szarucki Marek and Wałęga Agnieszka",
title = "Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "103-119",
year = "2008",
}
198
@inbook{UEK:2166096647,
author = "Szarucki Marek and Graudiņš Raimonds",
title = "The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "293-305",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
199
@article{UEK:50229,
author = "Szarucki Marek and Eriksson Birgitta and Larsson Patrik",
title = "Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "81-88",
year = "2007",
}
200
@inbook{UEK:2166290365,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Process vnedreniâ lean management na predpriâtii",
booktitle = "Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3",
pages = "73-80",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov",
year = "2007",
isbn = "978-5-7310-2268-2",
}
201
@article{UEK:2168280019,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek",
title = "Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "47-59",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
202
@misc{UEK:2168232508,
author = "Szarucki Marek",
title = "Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland",
booktitle = "International Entrepreneurship",
pages = "53",
adress = "Harrogate",
publisher = "Institute for Small Business & Entrepreneurship",
year = "2007",
isbn = "978-1-900862-02-8",
}
203
@inbook{UEK:2165386822,
author = "Szarucki Marek",
title = "Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank",
booktitle = "Business in a Colaborative World",
pages = "238-249",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-1-4",
}
204
@unpublished{UEK:52372,
author = "Szarucki Marek",
title = "Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
205
@article{UEK:2168291845,
author = "Eriksson Birgitta and Larsson Patrik and Szarucki Marek",
title = "Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed",
journal = "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development",
number = "Vol. 2, No. 4",
pages = "295-308",
year = "2006",
}
206
@article{UEK:2168232514,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek",
title = "Principles of the Application of Strategic Planning Methods",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 7, no 2",
pages = "37-43",
year = "2006",
}
207
@misc{UEK:2168232490,
author = "Szarucki Marek and Birgitta Eriksson and Patrik Larsson",
title = "A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden",
booktitle = "RENT XX",
pages = "83",
adress = "Antwerpen ; Oxford",
publisher = "Intersentia",
year = "2006",
isbn = "978-50-5095-632-1",
}
208
@article{UEK:2168232500,
author = "Lisiński Marek and Radzevičienė Asta and Szarucki Marek",
title = "Peculiarities of Multicultural Banking Approach",
journal = "Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki",
number = "Nr 4 (24)",
pages = "81-90",
year = "2005",
}
209
@article{UEK:52439,
author = "Szarucki Marek and Eriksson Birgitta and Larsson Patrik",
title = "Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 12",
pages = "88-96",
year = "2005",
}
210
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Markiewicz Piotr and Noga Gracjana and Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
211
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr and Szarucki Marek",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
212
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}