Publikacje wybranego autora

Kwiecień Władysław

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego

1

Tytuł:
Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec = The Population Mortality Process in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 197-216. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980 = State and Dynamics of Demographic Phenomena in Nowa Huta District In the Years 1970-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 5-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec = The Progenitive Process in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 187-203. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246742
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec = Marriages in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 3/81 (1985) , s. 45-62. - Rez., summ.
Nr:
2168257196
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec = The Process of Disentegration of Marriages in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 19 (1985) , s. 13-33. - Rez., summ.
Nr:
2168264988
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii = The Process of Contracting and Disintegration of Marriage in Norway
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 147-171. - Summ., rez.
Nr:
2168272872
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej = Efficient Land Utilization - Basic Factor in Agricultural Output Growth
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984) , s. 61-68
Nr:
2168229010
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii = Marriages in Norway : an Analysis of Social Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 185-219. - Rez., summ.
Nr:
2168242884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 153
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250092
redakcja czasopisma/serii
10

Tytuł:
Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii = The Level and Dynamics of Main Demographic Phenomena in Norway
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982) , s. 47-61. - Rez., summ.
Nr:
2168240868
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej = Some Aspects of the Population Replacement Process in Bulgaria after World War II
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 15-16 (1981) , s. 13-32. - Rez., summ.
Nr:
2168264980
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975 = The population of Nowa Huta in the years 1965-1975
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979) , s. 63-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248570
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970 = Regional Analysis of Crop Formation of the Main Agricultural Products in Poland in the Period 1960-1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168250064
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy = Population ageing Process and its Prognosis in Poland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 11-12 (1977) , s. 171-196. - Rez., summ.
Nr:
2168264978
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki = The Process of Ageing Population and Its Socio-economic Effects
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 105-106. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315477
varia
16

Tytuł:
Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego = Some Problems of the Pollution of the Natural Agroecological Environment
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 10 (1976) , s. 1- 15. - Rez., summ.
Nr:
2168264976
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976) , s. 72-79
Nr:
2168220086
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970 = The Population of Nowa Huta and its Development Trends in the Years 1960-1970
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 137-171. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza = The Ageing Process of the World Population and Its Forecast
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 42 (1975) , s. 79-98. - Rez., summ.
Nr:
2168315471
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 9 (1975) , s. 29-52. - Rez., Zsfg.
Nr:
2168264974
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970 = Shrinkage of Agricultural Land in Poland in 1960-1970
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247506
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii = The State and Prospectives of the Evolution of the Population in Holland
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 7 (1973) , s. 189-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264972
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych
Źródło:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 9 (187) (1972) , s. 33-38
Nr:
2168240640
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej = Regional Analysis of Crops Based upon the Classical Model of the Development Trend
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 89-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168261596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1971) , s. 157-160
Tryb dostępu:
Nr:
2168337749
recenzja
26

Tytuł:
Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 5 (1971) , s. 155-173. - Rez., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168264966
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 3/35 (1970) , s. 81-83
Nr:
2168223934
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 2/34 (1970) , s. 81-84
Nr:
2168223844
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Statystyczna estymacja poziomu plonów = Statistical Estimation of Yield Level
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 4 (1970) , s. 41-92. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264930
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty)
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969) , s. 147-184. - Rez., rés. - Bibliogr.
Nr:
2168264916
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych = The Method of Models in Agricultural Economics Investigations
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5-6 (1969) , s. 107-120. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337747
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej = The Population of Nowa Nuta in the Light of Potential Demography
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 7 (1969) , s. 79-103. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168261700
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969) , s. 205-230. - Rez., rés. - Bibliogr.
Nr:
2168264922
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968) , s. 57-71. - Rez., rés. - Bibliogr.
Nr:
2168264886
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej
Źródło:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967) , s. 187-213. - Rez., rés.
Nr:
2168264842
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia1966. - vol. 4, s. 208-209
Nr:
2168276543
głos w dyskusji/wywiad
37

Tytuł:
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1965. - nr 3, s. 177-180
Tryb dostępu:
Nr:
2168337731
varia
38

Tytuł:
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej = Trend in Development of Food Consumption in Holland after the II World War
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 1 (61) (1965) , s. 62-77
Nr:
2168337631
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie = The Possibilities of Using the Geometric Method in Linear Programming in Agriculture
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964) , s. 33-63. - Rez., summ.
Nr:
2168237178
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 4 (1963) , s. 3-16
Nr:
2168337611
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 3 (1963) , s. 50-63
Nr:
2168337609
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego = Investigation Methods of Retail Trade Network Location
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 2 (1962) , s. 29-44
Nr:
2168337595
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich = A Comparative Analysis of Labour Outlay on Individual Peasant Holdings
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (49) (1962) , s. 93-106. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168337713
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie = Retail Trade Network in Nowa Huta
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 1 (1962) , s. 86-97
Nr:
2168337593
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Podstawy statystyki
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1961
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335405
podręcznik
46

Tytuł:
Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 55-94. - Rez., summ.
Nr:
2168277595
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 135-198. - Rez., summ.
Nr:
2168277599
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Metody statystyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: WSE, 1960
Opis fizyczny:
221, [4] s., [6] k. tabl. złoż.: il.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168336479
podręcznik
49

Tytuł:
Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 95-134. - Rez., summ.
Nr:
2168277597
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego)
Źródło:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1959. - nr 3 (33), s. 136-140
Tryb dostępu:
Nr:
2168337711
varia
51

Tytuł:
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1958
Opis fizyczny:
232 k., XXIX k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/6
Nr:
2168304399
doktorat
52

Tytuł:
Statystyczna analiza obrotów towarowych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 4 (1957) , s. 75-83
Nr:
2168337559
artykuł w czasopiśmie
1
Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec = The Population Mortality Process in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 197-216. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
2
Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980 = State and Dynamics of Demographic Phenomena in Nowa Huta District In the Years 1970-1980 / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 5-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec = The Progenitive Process in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 187-203. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
4
Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec = Marriages in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Studia Demograficzne. - nr 3/81 (1985), s. 45-62. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
5
Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec = The Process of Disentegration of Marriages in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 19 (1985), s. 13-33. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
6
Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii = The Process of Contracting and Disintegration of Marriage in Norway / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 147-171. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
7
Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej = Efficient Land Utilization - Basic Factor in Agricultural Output Growth / Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984), s. 61-68. - ISSN 0079-578X
8
Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii = Marriages in Norway : an Analysis of Social Process / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 185-219. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 153. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
10
Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii = The Level and Dynamics of Main Demographic Phenomena in Norway / Władysław KWIECIEŃ // Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982), s. 47-61. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
11
Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej = Some Aspects of the Population Replacement Process in Bulgaria after World War II / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 15-16 (1981-1982), s. 13-32. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
12
Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975 = The population of Nowa Huta in the years 1965-1975 / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979), s. 63-84. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
13
Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970 = Regional Analysis of Crop Formation of the Main Agricultural Products in Poland in the Period 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy = Population ageing Process and its Prognosis in Poland / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 11-12 (1977-1978), s. 171-196. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
15
Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki = The Process of Ageing Population and Its Socio-economic Effects / Władysław KWIECIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 105-106. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego = Some Problems of the Pollution of the Natural Agroecological Environment / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 10 (1976), s. 1- 15. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
17
Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa / Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976), s. 72-79. - ISSN 0079-578X
18
Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970 = The Population of Nowa Huta and its Development Trends in the Years 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 137-171. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
19
Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza = The Ageing Process of the World Population and Its Forecast / Władysław KWIECIEŃ // Studia Demograficzne. - nr 42 (1975), s. 79-98. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
20
Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972) / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 9 (1975), s. 29-52. - Rez., Zsfg. - ISSN 0459-9586
21
Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970 = Shrinkage of Agricultural Land in Poland in 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
22
Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii = The State and Prospectives of the Evolution of the Population in Holland / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 7 (1973), s. 189-219. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
23
O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych / Władysław KWIECIEŃ // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 9 (187) (1972), s. 33-38. - ISSN 0508-7414
24
Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej = Regional Analysis of Crops Based upon the Classical Model of the Development Trend / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 89-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
25
Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194 / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1971), s. 157-160. - Rec. pracy: Wacławowicz S.: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1971.PDF. - ISSN 0044-1600
26
Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 5 (1971), s. 155-173. - Rez., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
27
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła / Władysław KWIECIEŃ, Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 3/35 (1970), s. 81-83. - ISSN 0079-578X
28
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych / Stanisław WACŁOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 2/34 (1970), s. 81-84. - ISSN 0079-578X
29
Statystyczna estymacja poziomu plonów = Statistical Estimation of Yield Level / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 4 (1970), s. 41-92. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
30
Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty) / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969), s. 147-184. - Rez., rés. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
31
Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych = The Method of Models in Agricultural Economics Investigations / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5-6 (1969), s. 107-120. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5-6)1969.pdf. - ISSN 0044-1600
32
Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej = The Population of Nowa Nuta in the Light of Potential Demography / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 7 (1969), s. 79-103. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
33
Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969), s. 205-230. - Rez., rés. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
34
Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968), s. 57-71. - Rez., rés. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
35
Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967), s. 187-213. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
36
Dyskusja / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 208-209. - ISSN 0071-674X
37
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1965), s. 177-180. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
38
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej = Trend in Development of Food Consumption in Holland after the II World War / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 1 (61) (1965), s. 62-77
39
Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie = The Possibilities of Using the Geometric Method in Linear Programming in Agriculture / Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964), s. 33-63. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
40
Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 4 (1963), s. 3-16
41
Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych) / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 3 (1963), s. 50-63
42
Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego = Investigation Methods of Retail Trade Network Location / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 2 (1962), s. 29-44
43
Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich = A Comparative Analysis of Labour Outlay on Individual Peasant Holdings / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (49) (1962), s. 93-106. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
44
Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie = Retail Trade Network in Nowa Huta / W. KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 1 (1962), s. 86-97
45
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : PTE, 1961. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
46
Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 55-94. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
47
Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 135-198. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
48
Metody statystyczne / Władysław KWIECIEŃ. - Kraków : WSE, 1960. - 221, [4] s., [6] k. tabl. złoż. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
49
Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 95-134. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
50
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego) / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (33) (1959), s. 136-140. - Pełny tekst: www.zer.waw.pl/pdf-86055-20059?filename=METODYKA%20USTALENIA.pdf. - ISSN 0044-1600
51
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego / Władysław KWIECIEŃ ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1958. - 232 k., XXIX k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Statystyczna analiza obrotów towarowych / Jerzy FIERICH, Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 4 (1957), s. 75-83
1
Kwiecień W., (1986), Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 197-216.
2
Kwiecień W., (1985), Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 5-33.
3
Kwiecień W., (1985), Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 187-203.
4
Kwiecień W., (1985), Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec, "Studia Demograficzne", nr 3/81, s. 45-62.
5
Kwiecień W., (1985), Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 19, s. 13-33.
6
Kwiecień W., (1984), Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 147-171.
7
Kwiecień W., (1984), Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 1/84, s. 61-68.
8
Kwiecień W., (1983), Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 185-219.
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 153. - 216 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
10
Kwiecień W., (1982), Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii, "Studia Demograficzne", nr 2 (68), s. 47-61.
11
Kwiecień W., (1981), Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 15-16, s. 13-32.
12
Kwiecień W., (1979), Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 21, s. 63-84.
13
Kwiecień W., (1978), Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 5-24.
14
Kwiecień W., (1977), Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 11-12, s. 171-196.
15
Kwiecień W., (1976), Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 105-106.
16
Kwiecień W., (1976), Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 10, s. 1- 15.
17
Kwiecień W., (1976), Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/58 (R. 15), s. 72-79.
18
Kwiecień W., (1975), Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 137-171.
19
Kwiecień W., (1975), Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza, "Studia Demograficzne", nr 42, s. 79-98.
20
Kwiecień W., (1975), Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 9, s. 29-52.
21
Kwiecień W., (1974), Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 105-134.
22
Kwiecień W., (1973), Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 7, s. 189-219.
23
Kwiecień W., (1972), O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 16, nr 9 (187), s. 33-38.
24
Kwiecień W., (1971), Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 89-128.
25
Kwiecień W., (1971), Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 157-160; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1971.PDF
26
Kwiecień W., (1971), Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 5, s. 155-173.
27
Kwiecień W., Wacławowicz S., (1970), Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 3/35, s. 81-83.
28
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1970), Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 2/34, s. 81-84.
29
Kwiecień W., (1970), Statystyczna estymacja poziomu plonów, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 4, s. 41-92.
30
Kwiecień W., (1969), Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 3, s. 147-184.
31
Kwiecień W., (1969), Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5-6, s. 107-120; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5-6)1969.pdf
32
Kwiecień W., (1969), Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 7, s. 79-103.
33
Kwiecień W., (1969), Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 3, s. 205-230.
34
Kwiecień W., (1968), Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 2, s. 57-71.
35
Kwiecień W., (1967), Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 1, s. 187-213.
36
Kwiecień W., (1966), Dyskusja, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 208-209.
37
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1965), Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 177-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF
38
Kwiecień W., (1965), Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej, "Handel Wewnętrzny", R. 11, nr 1 (61), s. 62-77.
39
Kwiecień W., (1964), Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", listopad, s. 33-63.
40
Kwiecień W., (1963), Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych, "Handel Wewnętrzny", R. 9, nr 4, s. 3-16.
41
Kwiecień W., (1963), Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych), "Handel Wewnętrzny", R. 9, nr 3, s. 50-63.
42
Kwiecień W., (1962), Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 2, s. 29-44.
43
Kwiecień W., (1962), Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1 (49), s. 93-106.
44
Kwiecień W., (1962), Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 1, s. 86-97.
45
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1961), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup. i popr.Kraków : PTE, 161 s.
46
Kwiecień W., (1960), Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 55-94.
47
Kwiecień W., (1960), Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 135-198.
48
Kwiecień W., (1960), Metody statystyczne, Kraków : WSE, 221, [4] s., [6] k. tabl. złoż.
49
Kwiecień W., (1960), Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 95-134.
50
Kwiecień W., (1959), Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3 (33), s. 136-140; www.zer.waw.pl/pdf-86055-20059?filename=METODYKA%20USTALENIA.pdf
51
Kwiecień W., (1958), Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego, Prom. Fierich J., Kraków : , 232 k., XXIX k.
52
Fierich J., Kwiecień W., (1957), Statystyczna analiza obrotów towarowych, "Handel Wewnętrzny", R. 3, nr 4, s. 75-83.
1
@article{UEK:2168243224,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "197-216",
year = "1986",
}
2
@article{UEK:2168254712,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "5-33",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168246742,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "187-203",
year = "1985",
}
4
@article{UEK:2168257196,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/81",
pages = "45-62",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168264988,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 19",
pages = "13-33",
year = "1985",
}
6
@article{UEK:2168272872,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "147-171",
year = "1984",
}
7
@article{UEK:2168229010,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 1/84",
pages = "61-68",
year = "1984",
}
8
@article{UEK:2168242884,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "185-219",
year = "1983",
}
9
@misc{UEK:2168250092,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Kwiecień Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
10
@article{UEK:2168240868,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2 (68)",
pages = "47-61",
year = "1982",
}
11
@article{UEK:2168264980,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 15-16",
pages = "13-32",
year = "1981",
}
12
@article{UEK:2168248570,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 21",
pages = "63-84",
year = "1979",
}
13
@article{UEK:2168250064,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "5-24",
year = "1978",
}
14
@article{UEK:2168264978,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 11-12",
pages = "171-196",
year = "1977",
}
15
@misc{UEK:2168315477,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "105-106",
year = "1976",
}
16
@article{UEK:2168264976,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 10",
pages = "1- 15",
year = "1976",
}
17
@article{UEK:2168220086,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/58 (R. 15)",
pages = "72-79",
year = "1976",
}
18
@article{UEK:2168259766,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "137-171",
year = "1975",
}
19
@article{UEK:2168315471,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "42",
pages = "79-98",
year = "1975",
}
20
@article{UEK:2168264974,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 9",
pages = "29-52",
year = "1975",
}
21
@article{UEK:2168247506,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "105-134",
year = "1974",
}
22
@article{UEK:2168264972,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 7",
pages = "189-219",
year = "1973",
}
23
@article{UEK:2168240640,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 16, 9 (187)",
pages = "33-38",
year = "1972",
}
24
@article{UEK:2168261596,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "89-128",
year = "1971",
}
25
@article{UEK:2168337749,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "157-160",
year = "1971",
}
26
@article{UEK:2168264966,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 5",
pages = "155-173",
year = "1971",
}
27
@article{UEK:2168223934,
author = "Kwiecień Władysław and Wacławowicz Stanisław",
title = "Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 3/35",
pages = "81-83",
year = "1970",
}
28
@article{UEK:2168223844,
author = "Wacławowicz Stanisław and Kwiecień Władysław",
title = "Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 2/34",
pages = "81-84",
year = "1970",
}
29
@article{UEK:2168264930,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Statystyczna estymacja poziomu plonów",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 4",
pages = "41-92",
year = "1970",
}
30
@article{UEK:2168264916,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 3",
pages = "147-184",
year = "1969",
}
31
@article{UEK:2168337747,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5-6",
pages = "107-120",
year = "1969",
}
32
@article{UEK:2168261700,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 7",
pages = "79-103",
year = "1969",
}
33
@article{UEK:2168264922,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 3",
pages = "205-230",
year = "1969",
}
34
@article{UEK:2168264886,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 2",
pages = "57-71",
year = "1968",
}
35
@article{UEK:2168264842,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 1",
pages = "187-213",
year = "1967",
}
36
@misc{UEK:2168276543,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "208-209",
year = "1966",
}
37
@misc{UEK:2168337731,
author = "Wacławowicz Stanisław and Kwiecień Władysław",
title = "Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "177-180",
year = "1965",
}
38
@article{UEK:2168337631,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 11, 1 (61)",
pages = "62-77",
year = "1965",
}
39
@article{UEK:2168237178,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "listopad",
pages = "33-63",
year = "1964",
}
40
@article{UEK:2168337611,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 9, 4",
pages = "3-16",
year = "1963",
}
41
@article{UEK:2168337609,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 9, 3",
pages = "50-63",
year = "1963",
}
42
@article{UEK:2168337595,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 2",
pages = "29-44",
year = "1962",
}
43
@article{UEK:2168337713,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1 (49)",
pages = "93-106",
year = "1962",
}
44
@article{UEK:2168337593,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 1",
pages = "86-97",
year = "1962",
}
45
@book{UEK:2168335405,
author = "Czyżyński Jan and Kwiecień Władysław and Zając Kazimierz",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1961",
edition = "Wyd. 2 uzup. i popr.",
}
46
@article{UEK:2168277595,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "55-94",
year = "1960",
}
47
@article{UEK:2168277599,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "135-198",
year = "1960",
}
48
@book{UEK:2168336479,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metody statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1960",
}
49
@article{UEK:2168277597,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "95-134",
year = "1960",
}
50
@misc{UEK:2168337711,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego)",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3 (33)",
pages = "136-140",
year = "1959",
}
51
@unpublished{UEK:2168304399,
author = "Kwiecień Władysław",
title = "Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
52
@article{UEK:2168337559,
author = "Fierich Jerzy and Kwiecień Władysław",
title = "Statystyczna analiza obrotów towarowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 3, 4",
pages = "75-83",
year = "1957",
}