Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232896
varia
2

Tytuł:
Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej 1986. - R. 34, nr 10, s. 123-126
Nr:
2168282545
varia
1
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
2
Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny / Kazimierz ZIELIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej . - R. 34, nr 10 (1986), s. 123-126. - ISSN 0591-2377
1
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45.
2
Zieliński K., (1986), Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 34, nr 10, s. 123-126.
1
@misc{UEK:2168232896,
author = "Wacławowicz Stanisław and Zieliński Kazimierz",
title = "Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "44-45",
year = "1989",
}
2
@misc{UEK:2168282545,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 34, 10",
pages = "123-126",
year = "1986",
}