Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 135-153
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261290
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 73-85
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261438
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Źródło:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Sygnatura:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja
Źródło:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 60-89
Sygnatura:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239805
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce
Źródło:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 83-126
Sygnatura:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306465
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich
Źródło:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 62-74
Program badawczy:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Sygnatura:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326967
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej
Źródło:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 30-51
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264804
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 54-68
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306427
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich
Źródło:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 7-27
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265960
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim
Źródło:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1992, s. 119-132
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265792
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
Opis fizyczny:
224 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
023/WE-KPI/02/2013/S/3023
Sygnatura:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302907
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
35/KPiI/1/2012/S/035
Sygnatura:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271872
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
217 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
66/KPiL/3/2010/S/564
Sygnatura:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326035
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
67/KPiI/4/2010/S/565
Sygnatura:
NP-897/Magazyn
Nr:
2168325725
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2009
Opis fizyczny:
266 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/KTE/2/09/S/507
Sygnatura:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234222
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
132 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KPEiPR/1/2005/S/227
Sygnatura:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264800
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
7

Tytuł:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
147 k.: il., recenzja; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
22/KPEiPR/2/2004/S/202
Sygnatura:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265958
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
8

Tytuł:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Opis fizyczny:
101 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
59 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-91/Magazyn
Nr:
2168276627
naukowo-badawcze
1
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 135-153
2
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 73-85
3
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
4
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 60-89
5
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 83-126
6
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 62-74
7
Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 30-51
8
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 54-68
9
Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 7-27
10
Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 119-132
11
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013]. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2012]. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
13
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
15
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2009. - 266 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
17
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 147 k. : il., recenzja ; 30 cm. - Bibliogr.
18
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
19
Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 59 k. : il. ; 30 cm
1
Zieliński K., Żmija D., (2011), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 135-153.
2
Zieliński K., Żmija D., (2010), Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 73-85.
3
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
4
Zieliński K., (2008), Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 60-89.
5
Prusek A., Zieliński K., (2007), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 83-126.
6
Zieliński K., Golik D., (2006), Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 62-74.
7
Zieliński K., (2005), Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 30-51.
8
Zieliński K., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 54-68.
9
Zieliński K., (2004), Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 7-27.
10
Zieliński K., (1992), Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 119-132.
11
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, (2013), Zieliński K. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 224 k.
12
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, (2012), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 k.
13
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, (2010), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 217 k.
14
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski, (2010), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 63 k.
15
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, (2009), Zieliński K. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 266 s.
16
Obszary wiejskie w Małopolsce: kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, (2005), Zieliński K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
17
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, (2004), Zieliński K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
18
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
19
Zieliński K., (1991), Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
1
@unpublished{UEK:2168261290,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "135-153",
year = "2011",
}
2
@unpublished{UEK:2168261438,
author = "Zieliński Kazimierz and Żmija Dariusz",
title = "Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "73-85",
year = "2010",
}
3
@unpublished{UEK:2168306195,
author = "Kątnik Justyna and Lis Stanisław and Kudełko Joanna and Szmigiel Kinga and Żmija Dariusz and Zieliński Kazimierz",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
4
@unpublished{UEK:2166239805,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "60-89",
year = "2008",
}
5
@unpublished{UEK:2168306465,
author = "Prusek Andrzej and Zieliński Kazimierz",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "83-126",
year = "2007",
}
6
@unpublished{UEK:2168326967,
author = "Zieliński Kazimierz and Golik Danuta",
title = "Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "62-74",
year = "2006",
}
7
@unpublished{UEK:2168264804,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "30-51",
year = "2005",
}
8
@unpublished{UEK:2168306427,
author = "Zieliński Kazimierz and Teneta-Płotkowiak Jolanta",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "54-68",
year = "2004",
}
9
@unpublished{UEK:2168265960,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "7-27",
year = "2004",
}
10
@unpublished{UEK:2168265792,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "119-132",
year = "1992",
}
11
@unpublished{UEK:2168302907,
title = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2013",
}
12
@unpublished{UEK:2168271872,
title = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
13
@unpublished{UEK:2168326035,
title = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
14
@unpublished{UEK:2168325725,
title = "Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
15
@unpublished{UEK:2168234222,
title = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2009",
}
16
@unpublished{UEK:2168264800,
title = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
17
@unpublished{UEK:2168265958,
title = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
18
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Fajferek Antoni and Harańczyk Anna and Luchter Bogusław and Rek Jadwiga and Zieliński Kazimierz",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
19
@unpublished{UEK:2168276627,
author = "Zieliński Kazimierz",
title = "Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}